5 septembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2016 pentru completarea art.84 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 şi a art.45 din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007, precum şi pentru abrogarea art.15 din Ordonanţa Guvernului nr.29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare (PL-x 115/2017). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache Vă rog, domnule Nicolicea, să vă invitaţi colegii. Mergem mai departe. 7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69...

Eugen Nicolicea Invit colegii şi pe reprezentantul Ministerului Justiţiei la Sala Mihai Viteazul.

Florin Iordache Pe doamna secretar de stat Moţ. Vă rog. Continuăm, stimaţi colegi. 7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum şi pentru abrogarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare; PL-x 115/2017. Guvernul? Vă rog. Domnul secretar de stat Petre Andea, şi apoi doamna Gavrilă, preşedintele comisiei.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. O invit pe doamna Gavrilă, preşedintele Comisiei pentru învăţământ. Raport comun, Comisia pentru învăţământ şi Comisia pentru transporturi.

Camelia Gavrilă Mulţumesc, domnule preşedinte. În sinteză, raportul comun se referă la PL-x 115 din februarie 2017, referitor la Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69 din 2016, cu toate completările respective. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69 din 2016, ce vizează completarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92 din 2007, cu modificări şi completări ulterioare. Totodată, se are în vedere abrogarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 29 din 2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, cu intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă, stabilirea şi actualizarea tarifului maximal pe kilometru aferent abonamentului de transport pentru elevi. Acest lucru va fi stabilit prin hotărâre a Guvernului. Cele trei alineate nou introduse în Legea nr. 92 din 2007 prevăd sancţiunile pentru nerespectarea obligaţiilor ce revin operatorilor de transport şi personalului împuternicit cu constatarea şi aplicarea acestor sancţiuni. În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 69 pentru completarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale, cu amendamente admise şi respinse, prevăzute în Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul raport comun. Este un proiect de lege care face parte din categoria legilor ordinare. Şi, dincolo de acest raport şi de chestiunea tarifelor maximale, aş sublinia şi faptul că se referă la posibilitatea de a deconta naveta sau abonamentul pentru elevii care nu pot fi şcolarizaţi la nivel liceal, nu există filiera, profilul, specializarea în localităţile de domiciliu. Un aspect care asigură egalitatea de şanse şi posibilitatea tinerilor de a-şi urma drumul carierei pe care o doresc, în condiţii egale cu ceilalţi. Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Şi eu vă mulţumesc. Din partea grupurilor parlamentare? Grupul PNL, doamna Raluca Turcan. Vă rog.

Raluca Turcan Decontarea transportului elevilor navetişti reprezintă un proiect fanion pentru Partidul Naţional Liberal. Şi, de asemenea, PNL consideră că o condiţie esenţială pentru reducerea abandonului şcolar, care este în creştere, în ultimii ani, este ca toţi elevii care se deplasează pentru a ajunge la şcoală să aibă parte de decontarea costului transportului. Din nefericire, în anul 2013, Guvernul Ponta a introdus o plafonare a decontării transportului elevilor navetişti. Doar în anul 2016, 125.000 de elevi navetişti au fost nevoiţi să scoată bani din buzunar pentru un drept gratuit, garantat de Constituţie. Învăţământul nu poate fi gratuit atât timp cât familii nevoiaşe, în special din mediul rural, sunt obligate de statul român să scoată lunar preţul transportului pentru deplasarea copiilor la şcoală, care de multe ori se ridică la sume prohibitive. Cu alte cuvinte, învăţământul gratuit în România s-a transformat într-un învăţământ aproape prohibitiv pentru copiii din familiile nevoiaşe. Ca urmare a multiplelor dezbateri publice pe care le-am avut, în anul 2016 am reuşit emiterea unei ordonanţe de urgenţă prin care s-a decis eliminarea acestui plafon pentru transportul elevilor navetişti. Cu toate acestea, printr-o hotărâre de Guvern s-a impus un plafon maxim pentru distanţele parcurse de transportatori. Asta înseamnă că mai sunt încă copii, în România, care dacă trebuie să se deplaseze pe o distanţă mai mare de 50 km. trebuie să scoată bănuţi din buzunar. Ei şi familiile lor. Pentru că de fapt învăţământ gratuit nu înseamnă să-şi plătească copilul, ci să nu plătească familiile. Asta, aviz ministrului educaţiei naţionale. Aşadar, acest proiect este un mare pas înainte, susţinut de Partidul Naţional Liberal. Însă solicităm Guvernului să renunţe şi la impunerea acestui plafon pentru transportatori, de 50 km. În plus faţă de asta, vă mai atragem atenţia asupra unui aspect extrem de grav în momentul de faţă. De la 1 septembrie, aceste norme de aplicare nu au fost actualizate. Cu alte cuvinte, deja sunt familii îngrijorate că nu îşi vor mai primi decontul transportului. Puteţi să verificaţi în judeţele dumneavoastră şi veţi vedea că transportatorii dau din umeri şi spun că nu există norme de aplicare. De aici, de la tribuna Parlamentului, solicităm Guvernului şi reprezentantului ministerului să prelungească această normă de aplicare. Este trecut de 1 septembrie şi există în momentul de faţă un vid legislativ. Partidul Naţional Liberal va vota pentru acest proiect. Este un proiect iniţiat şi susţinut de Partidul Naţional Liberal. Şi vă solicităm să renunţaţi la acest plafon de 50 km, impus pentru transportatori în decontarea transportului elevilor navetişti.

Florin Iordache Mulţumesc. În continuare, domnul Petru Movilă, Grupul PMP.

Petru Movilă Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Grupul parlamentar al Partidului Mişcarea Populară va vota acest proiect de lege. Sunt însă şi trei puncte de vedere pe care vi le prezentăm acum. Primul. A spus şi colega mea, Raluca Turcan, şi mă bucur că avem acelaşi punct de vedere. Însă vom iniţia un proiect de lege prin care să eliminăm pragul de 50 km. Este apanajul Parlamentului sau al Guvernului, prin ordonanţă de urgenţă. Noi vom iniţia acest proiect de lege şi sunt convins că vor semna toţi colegii. Nu e posibil să avem această discriminare şi nici nu căutăm creatorul, de ce a ales 50 km, distanţa. Al doilea lucru important. Prin hotărâre de Guvern să se prevadă foarte clar termenul de plată - 30 de zile de la prezentarea documentelor justificative de transportatori. Am avut foarte multe situaţii - sigur, acum vorbim despre serviciile de transport prestate elevilor, dar am avut şi pentru persoane cu dizabilităţi, veterani, pensionari, cărora decontul spre operatori a fost făcut şi după un an, doi ani de zile. Şi al treilea lucru. Preţul, tariful de transport, să se stabilească împreună cu asociaţiile de transportatori, măcar pe judeţe, pentru că avem drumuri diferite, avem consum diferit de carburant, tarife diferite şi mi se pare absolut normal să nu venim cu un preţ global, general de transport pentru această distanţă. În concluzie. Cu solicitările pe care le vom transmite şi în scris la Ministerul Învăţământului - privind această negociere cu transportatorii şi stabilirea fixă a unui termen de plată, maximum 30 de zile de la prezentarea documentelor privind transportul elevilor - Partidul Mişcarea Populară va vota acest proiect de lege. Vom iniţia un proiect de lege de modificare a Ordonanţei, prin care să eliminăm distanţa de 50 km, la care ne raportăm pentru decontarea navetei. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Dragoş Zisopol, din partea Grupului minorităţilor naţionale.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Stimaţi invitaţi, Cunoaştem cu toţii problemele învăţământului românesc, de la lipsa manualelor până la subfinanţare. Pentru o parte dintre noi, de la minus la plus infinit, pentru alţii poate mai puţin. În acest interval - din păcate foarte mare - se încadrează şi problema la care astăzi ne referim. Sigur că această ordonanţă de urgenţă a Guvernului aduce valoare adăugată învăţământului românesc, şi acest lucru este foarte important, chiar dacă este un început timid. Susţinem propunerile colegilor noştri şi vom semna, în consecinţă, şi pentru îmbunătăţirea acestui proiect de lege. Mai mult decât atât, cred că sunt şi alte variante pentru îmbunătăţire, vom discuta în contextul în care această temă a fost discutată şi rediscutată de foarte multe ori în Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Camera Deputaţilor, şi nu numai. În concluzie, membrii Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale vor vota cu un "da" fundamental. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Da. Vă mulţumesc. Grupul UDMR, domnul Szabó Ödön.

Ödön Szabó Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Este un drept câştigat despre ceea ce vorbim acum, dreptul de a deconta aceste abonamente către elevi. Dar trebuie să recunoaştem că, cu aceste decontări de abonamente, am avut cel puţin două probleme. Pe de o parte, transportatorii au abuzat de această prevedere legală, în anumite situaţii. Şi trebuie să spunem că au fost excepţii de abuz, în momentul în care anumiţi transportatori au pus un suprapreţ pentru aceste abonamente, fiind un venit sigur, încercând prin acest mod să-şi rentabilizeze cursele respective. În acest context au fost acele prevederi despre care s-a vorbit. Dar, totodată, este la fel de adevărat că au fost şi alte probleme în ceea ce priveşte decontarea acestor abonamente, în primul în întârzierea decontării către părinţi a acestor abonamente, şi nu este doar în momentul de faţă, ci au fost probleme şi în trecut. În ceea ce priveşte cei 50 de km despre care s-a vorbit, se poate discuta de revenirea asupra acestui număr de 50 de km, doar cu o singură condiţie, pe care am prevăzut-o şi în momentul de faţă, dacă nu există specializarea, profilul în raza celor 50 de km. Este învăţământ, să spunem, militar, învăţământ sportiv, care nu există pe raza celor 50 de km, şi atunci, într-adevăr, fiind învăţământ obligatoriu, ar trebui ca acest plafon să fie ridicat. Eu cred că cel mai important aspect al acestei iniţiative legislative este că prevede sancţiuni, pentru că drepturi am avut, drepturile de a deconta acest abonament şi de a beneficia de acest abonament au fost şi până acum, dar nu au fost prevăzute sancţiuni. Salut în această iniţiativă legislativă faptul că există sancţiuni pentru transportatori, dacă nu doresc să realizeze acest abonament elevilor. Ar trebui, în momentul în care vom regândi eventual aceste articole, să trecem şi sancţiuni pentru art. 45 şi nerespectarea art. 45 alin. (7), care prevede aceleaşi abonamente pentru cei care sunt minoritari şi nu au în raza administrativ-teritorială posibilitatea de a învăţa în limba maternă. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. În continuare, domnul deputat Dan Rădulescu, Grupul USR.

Dan-Răzvan Rădulescu Bună ziua! Grupul USR va vota pentru adoptarea acestei legi, cu amendamentul că noua hotărâre de Guvern trebuie să prevadă aprobarea tarifelor pentru decontarea acestor abonamente, din septembrie 2017 spre 2018. Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Şi eu vă mulţumesc. Alte intervenţii? Nu mai sunt alte intervenţii. Avem 10 amendamente admise, un singur amendament respins. Dacă la Titlul legii sunt observaţii? 1 marginal? Nu. 2 marginal - la articolul unic dacă sunt observaţii? Nu. Adoptat. 3 marginal? Observaţii? Nu. Adoptat. 4 marginal - este vorba de... (Domnul deputat Florin-Claudiu Roman solicită să ia cuvântul.) Nu, dumneavoastră aveţi amendament după art. I. Art. I dacă sunt observaţii? Nu. Adoptat. După art. I, există un amendament, art. I 1 , al Grupului PNL. Dacă poate fi susţinut? Domnule Roman, vă rog. Este un amendament respins. Păi, da, este vorba despre amendamentul respins, pe care dumneavoastră vreţi să-l susţineţi, da? Vă rog.

Florin-Claudiu Roman Amendamentul pe care l-am supus atenţiei colegilor noştri vizează o problemă de discriminare între elevi. El, practic... în forma actuală... legea interzicea sau nu dădea posibilitatea elevilor dintr-o localitate care doreau să se specializeze în altă localitate să beneficieze de navetă... şi, gândiţi-vă la următoarea situaţie - familiile de la ţară, în care părinţii lucrează şi fac naveta la oraş au şi doi copii la şcoală, practic din cele două salarii mici erau obligaţi să plătească 4 abonamente de navetă, două pentru adulţi, pentru a merge la muncă, şi două pentru copii. Având în vedere că majoritatea obţineau salariul minim sau o leafă foarte mică, toţi banii câştigaţi de cei doi adulţi mergeau pe plata abonamentelor, pentru ca ei să poată merge la muncă şi pentru elevi. Acest amendament elimină acest tratament discriminatoriu şi, în final, adresez rugămintea Ministerului Educaţiei Naţionale să publice normele metodologice, pentru că peste o săptămână începe şcoala, iar dacă aceste norme metodologice nu vor fi publicate, practic transportatorii nu vor avea cadrul legal pentru a deconta, integral, naveta elevilor. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Da. Şi eu vă mulţumesc. Dacă la amendamentul respins... se vrea a fi susţinut? Nu. 5? Este vorba de art. II. Observaţii? Nu. Adoptat. 6 marginal? Observaţii? Nu. Adoptat. 7? 8? 9? 10? Rămâne la votul final; are caracter ordinar.