26 iunie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 (PL-x 375/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996; PL-x 375/2018; procedură de urgenţă. Guvernul? Vă rog, doamnă secretar de stat.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, doamnă ministru. Din partea comisiei? Tot domnul Roman, vă rog. Raport comun, Comisia pentru administraţie şi Comisia juridică. Domnul preşedinte Roman.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei, Comisia pentru administraţie publică şi Comisia juridică au fost sesizate prin adresa nr. 375/2018 cu dezbaterea pe fond a proiectului de lege. La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ. Senatul a adoptat în 13.06. Suntem Cameră decizională. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 7/1996, în sensul creării cadrului normativ pentru accelerarea şi eficientizarea înregistrărilor imobiliare în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, precum şi pentru consolidarea capacităţii de management de proiect a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Potrivit prevederilor art. 61 şi 63, comisiile au examinat proiectul de lege în şedinţă comună, în 19 iunie, şi au stabilit, cu majoritate de voturi, doar o abţinere, adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele admise prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport comun. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Dezbateri generale, Grupul PNL, domnul Vasile Varga.

Vasile Varga Mulţumesc, domnule preşedinte. Într-adevăr, prin această ordonanţă s-au reuşit câteva lucruri mici. Şi vreau să reamintesc aici de eliminarea certificatului de posesor, o procedură imposibil de realizat. S-a recurs la Decretul nr. 115/1938, la unele prevederi din acesta. Mai ales în partea de... în Ardeal. Şi a fost adăugată o procedură nouă care se numeşte, astăzi, procedura de notare a posesiei. Dacă până acum un cetăţean care avea cu 10% mai mult decât actul de proprietate nu putea să-l înscrie în Cartea Funciară pentru că era obligatoriu el să se judece cu el, să obţină o sentinţă judecătorească şi abia apoi să se înscrie în Cartea Funciară. Prin această posesie, astăzi vor putea toţi cetăţenii să se înscrie în Cartea Funciară, indiferent de terenul pe care îl deţin, ca proprietate, în urma măsurătorilor cadastrale. Era o diferenţă colosală. Pe cadastrul sporadic, acolo unde statul plăteşte şi se fac măsurătorile în teren, se putea înscrie orice diferenţă de teren, iar pe cadastrul general, acolo unde îşi plăteşte fiecare cetăţean lucrările cadastrale, nu se putea. Termenul este de 5 ani de zile. Pe procesele-verbale de vecinătate, netulburarea acestei posesii va deveni un act de proprietate pentru toţi cei care au vrut să-şi înscrie bunurile imobile în Cartea Funciară. Un alt lucru foarte bun de această dată, mai ales pentru zonele din partea Gorjului şi a Mehedinţiului, unde certificatele vechi de moştenitor nu se puteau înscrie în Cartea Funciară, prin această ordonanţă s-a făcut dreptate şi sunt luate în considerare toate certificatele de moştenitor, indiferent de data deschiderii succesiunii. Sunt convins că probabil în sesiunea care va urma vom face mai multe modificări la Legea cadastrului. Vorbesc numai de publicitatea imobiliară. Sunt unele inadvertenţe care au rămas, dar cu ajutorul colegilor de la publicitate imobiliară şi cu ajutorul dumneavoastră vom reuşi să eliminăm şi acele inadvertenţe care creează foarte mari probleme tuturor celor care se adresează acestei instituţii a statului.

Florin Iordache Da. Grupul PSD, doamna deputat Roxana Mînzatu, vă rog.

Roxana Mînzatu Mulţumesc, domnule preşedinte. Aş vrea să felicit Guvernul pentru Ordonanţa nr. 31 şi să spun că acest proiect de lege aduce o modificare foarte importantă pentru primarii din zonele montane, inclusiv din judeţul Braşov. Această mărire a sumei de 60 de lei pe Carte Funciară, o indexare care se va face în funcţie de complexitatea terenului unde se face înregistrarea fiecărui imobil. Este o modificare foarte aşteptată de primarii din zonele montane. Şi, cu siguranţă, această modificare legislativă le va fi de un mare şi real folos. Grupul PSD susţine acest proiect.

Florin Iordache Da. Grupul UDMR, domnul Seres Dénes. Vă rog, domnule deputat.

Dénes Seres Stimaţi colegi, Daţi-mi voie să-mi exprim satisfacţia vizavi de această preocupare a Guvernului pentru realizarea cadastrării ţării, program care a fost lansat în 2015, dar care s-a lovit de o seamă de greutăţi în aplicarea acestuia. Prin aceste intervenţii normative se încearcă înlăturarea acestor piedici. În primul rând, vizavi de realizarea dezbaterii moştenirii, a posesiei, care a fost în suspans. De asemenea, finanţarea realizării cadastrării sistematice şi alte asemenea piedici care vin în ajutorul realizării cadastrului general şi a publicităţii imobiliare. Este mai puţin importantă realizarea Biroului de Publicitate Imobiliară în toate sectoarele unde avem judecătorii. Avem în vedere că şi pe parcursul derulării programului, dacă intervin probleme, să se intervină tot aşa, pentru a se realiza, până în 2020, întreaga cadastrare a suprafeţei României. Noi vom vota cu plăcere acest proiect. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Simionca, Grupul PMP.

Ionuţ Simionca Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Cadastrul general în România e o problemă mare şi o problemă generală. Şi s-ar putea să pierdem subvenţiile alocate fermierilor. Grupul PMP va susţine această propunere legislativă. Ştiu cazuri în care s-a luptat timp de 10 ani cu intabularea, cu cadastrarea. Sunt multe, multe probleme şi această ordonanţă de Guvern vine în sprijinul tuturor. Grupul PMP va susţine.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Dacă nu mai sunt alte intervenţii din partea grupurilor, mergem la dezbaterea amendamentelor admise. (Domnul deputat Korodi Attila solicită să ia cuvântul.) Imediat, domnule Korodi. Sunt 32 de amendamente admise. La titlul legii. Dacă sunt intervenţii? Nu. De la 2 la 15. Intervenţii? Nu. De la 16 la 32. Intervenţii? Nu. Rămâne la votul final; caracter organic.