2 aprilie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor (PH CD 7/2020) ( adoptat prin vot prin apel nominal telefonic )

Ion-Marcel Ciolacu Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor. Ordinea de zi pentru şedinţa de astăzi şi programul de lucru, stabilite de Biroul permanent şi aprobate de Comitetul liderilor grupurilor parlamentare, au fost distribuite electronic şi afişate pe pagina de Internet a Camerei. Pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi avem înscrise dezbaterea şi votul asupra Proiectului de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor; PH CD 7/2020. Programul de lucru va dura până la finalizarea ordinii de zi. Vă informez că Biroul permanent şi Comitetul liderilor au hotărât ca şedinţa de astăzi a Camerei să se desfăşoare online, iar votul asupra proiectului de hotărâre să se exprime prin apel nominal efectuat telefonic. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Intrăm pe ordinea de zi. 1. Avem Proiectul de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor; PH CD 7/2020; proiect de hotărâre care a fost afişat pe site-ul Camerei. În legătură cu votul asupra proiectului de hotărâre, prin apel nominal efectuat telefonic, fac referire şi la dispoziţiile art. 124 alin. (1) şi (2) din Regulament potrivit cărora votul prin apel nominal se desfăşoară astfel: "preşedintele explică obiectul votării şi sensul cuvintelor: «pentru», «contra» şi «abţinere»; unul dintre secretari dă citire numelui şi prenumelui deputatului sau deputatei; fiecare deputat răspunde: «pentru», «contra» sau «abţinere». După terminarea apelului se repetă numele şi prenumele deputaţilor care nu au răspuns la apelul telefonic". Stimaţi colegi, În vederea exprimării votului, vă aduc la cunoştinţă următoarea procedură, aşa cum a fost aprobată de Biroul permanent şi Comitetul liderilor. Şedinţa este transmisă prin streaming live pe pagina de Internet a Camerei Deputaţilor, accesibilă prin deschiderea www.cdep.ro. Preşedintele şi secretarii de şedinţă sunt prezenţi în sala de plen. Preşedintele deschide şedinţa de plen şi anunţă ordinea de zi stabilită de Comitetul liderilor grupurilor parlamentare, reprezentat astăzi în plen de liderul Grupului parlamentar al PSD, domnul Simonis. Preşedintele de şedinţă anunţă titlul proiectului legislativ şi deschiderea sesiunii de dezbateri generale la care pot lua cuvântul cel mult doi reprezentanţi ai fiecărui grup parlamentar, anunţaţi în prealabil de către liderul grupului parlamentar respectiv, precum şi reprezentantul deputaţilor neafiliaţi. Preşedintele indică numele deputatului care urmează să intre în direct, în plen, la dezbaterile generale, prin convorbire telefonică, şi numele deputatului care se pregăteşte, întrucât urmează să fie apelat. Lista cu numerele de telefon ale deputaţilor este pusă la dispoziţie de către liderii grupurilor parlamentare. Preşedintele de şedinţă anunţă finalizarea sesiunii de dezbateri generale şi începe sesiunea de vot prin apel nominal efectuat telefonic, în referire la art. 124 alin. (1) şi alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor. Secretarul de şedinţă dispune pe rând apelarea telefonică a deputaţilor. Deputatul va intra în conexiune directă cu sala de plen, îşi va spune numele şi prenumele, precum şi opţiunea de vot - "pentru", "contra" sau "abţinere". Secretarul de şedinţă notează opţiunea de vot a fiecărui deputat. La finalul apelului nominal vor fi reapelaţi deputaţii care nu au răspuns la primul apel telefonic. Deputatul care nu va răspunde la cele două apeluri telefonice, nu poate fi contactat, va fi considerat absent. Preşedintele anunţă rezultatul votului după numărarea voturilor efectuată de secretarii de şedinţă care au realizat apelul nominal. Reamintesc că pentru adoptarea proiectului de hotărâre sunt necesare 165 de voturi pentru. De asemenea, vă rugăm să aveţi în vedere că este recomandabil, în măsura posibilităţilor, ca urmărirea dezbaterilor să fie efectuată pe un alt dispozitiv mobil decât cel folosit pentru intervenţia în direct pentru exprimarea votului, exemplu - laptop, calculator, tabletă, alt telefon mobil, să fie utilizate căşti de tip handsfree, pe durata intervenţiilor telefonice. În cazul în care, din motive tehnice, conexiunea telefonică este întreruptă, deputatul va fi reapelat. Vă rugăm, nu apelaţi numărul de telefon de la care aţi fost sunat! Pe parcursul acestei şedinţe online, intervenţiile deputaţilor se pot efectua prin transmiterea unui mesaj SMS la numărul de telefon 0755 149 390 - repet, 0755 149 390 - prin care se va indica motivul solicitării de înscriere la cuvânt. Începem dezbaterile generale care vor viza întreg conţinutul proiectului de hotărâre. Se vor efectua apeluri telefonice conform listei înscrierilor la cuvânt. Vă rog să-l apelaţi pe domnul deputat Varujan Pambuccian, reprezentantul Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale. Se pregăteşte domnul deputat Gabriel Andronache, reprezentantul Grupului parlamentar al PNL. Vă rog.

Varujan Pambuccian Bună ziua!

Ion-Marcel Ciolacu Bună ziua!

Varujan Pambuccian Am următoarea propunere de făcut, chiar dacă nu este, poate, uzual ce fac acum. Există la art. 113 1 pct. c) şi pct. d) o situaţie în care soluţionările se fac în Comitetul liderilor grupurilor parlamentare. Este vorba de solicitările de retrimitere a iniţiativelor legislative şi de modificările la ordinea de zi. Bun, asta mai e cum mai e. Dar la pct. d) se face vorbire despre intervenţiile deputaţilor în cazul amendamentelor, şi aici nu mai este chiar aşa de în ordine. Acum, hai să spunem că putem să acceptăm pentru şedinţele de azi şi de mâine, dar riscul de a transforma lucrul acesta într-o regulă este foarte mare. Şi atunci vă propun două amendamente care sună în felul următor. Lit. c) a art. 113 1 se completează după cum urmează: "Această procedură se aplică până la implementarea unui sistem de vot prin mijloace electronice". Iar lit. d) a art. 113 1 se completează după cum urmează: "Această procedură se aplică până la implementarea unui sistem de vot prin mijloace electronice". Lucrul acesta limitează trimiterile acestea către Comitetul liderilor grupurilor parlamentare şi ţine toată situaţia în normalul ei de până acum, din clipa în care vom avea implementat sistemul de vot prin mijloace electronice. Vă propun să facem această modificare pentru că altfel ea va deveni o regulă şi e bine să fie o regulă doar pe un interval de timp foarte scurt.

Ion-Marcel Ciolacu Am înţeles. Domnule lider, eu vă propun, atunci, la votul final, trebuie să ne exprimăm întâi opţiunea pentru amendamentul propus de dumneavoastră, de domnul deputat Varujan Pambuccian, şi, pe urmă, votul pentru proiectul de hotărâre în ansamblul său, pentru cele două propuneri de modificare.

Varujan Pambuccian În aceeaşi convorbire telefonică, sper.

Ion-Marcel Ciolacu Corect. Corect.

Varujan Pambuccian Bun. Eu sunt de acord cu asta, da.

Ion-Marcel Ciolacu Eu susţin modificările dumneavoastră. Vă mulţumesc. Vă rugăm să-l apelăm pe domnul Gabriel Andronache, reprezentantul Grupului parlamentar al PNL. Şi să se pregătească domnul Cătălin Drulă, reprezentantul Grupului parlamentar al USR.

Gabriel Andronache Bună ziua, domnule preşedinte!

Ion-Marcel Ciolacu Bună ziua!

Gabriel Andronache Stimate colege, Stimaţi colegi, Cu privire la Proiectul de modificare a Regulamentului Camerei Deputaţilor, în numele Grupului parlamentar al PNL, doresc să fac următoarele precizări, şi anume. Stabilirea unor reglementări care să permită funcţionarea Camerei Deputaţilor în perioade de stare excepţională sau de forţă majoră este absolut necesară. De aici, însă, şi până la reglementarea unor norme care să reducă la tăcere opoziţia parlamentară, aşa cum se procedează acum, prin Proiectul de modificare a Regulamentului, este cale lungă. Este evident pentru toată lumea că Grupul PSD, alături de "sateliţii" săi, formează o majoritate parlamentară, în prezent, în Camera Deputaţilor şi caută să stabilească norme de funcţionare cu un vădit caracter neconstituţional. Şi am să dau doar două exemple, deşi sunt mult mai multe aspecte neconstituţionale în proiectul de hotărâre. 1. Substituirea Camerei Deputaţilor ca for constituţional de dezbatere a propunerilor legislative cu un organ de lucru al acesteia, respectiv Comitetul liderilor, în privinţa modificării conţinută în art. 113 1 lit. d), referitor la dezbaterea amendamentelor. Vrem să subliniem că dreptul constituţional la iniţiativă parlamentară include şi dreptul de a formula amendamente, lucru spus şi de Curtea Constituţională. A formula înseamnă a depune şi a susţine cu argumente acele amendamente, inclusiv în faţa forului decizional, care este Camera Deputaţilor, şi nu Comitetul liderilor. Mai mult, Curtea a statuat principiul "Opoziţia se exprimă, iar majoritatea decide". Cum poate decide majoritatea Camerei Deputaţilor dacă opoziţia se exprimă în faţa liderilor de grup? Cum va şti majoritatea parlamentară argumentele aduse în favoarea unui amendament? Şi ce se întâmplă cu un amendament dacă acesta este admis de Comitetul liderilor? Modificarea nu precizează sub nicio formă aceste aspecte despre care am vorbit mai înainte. Majoritatea Camerei nu poate fi redusă în şedinţa de plen la decizia Comitetului liderilor, decât pe cale neconstituţională. Evident, spunem noi, iată o primă încălcare a principiilor stabilite de Curtea Constituţională, cu privire la modul în care trebuie să funcţioneze Parlamentul, respectiv Camera Deputaţilor. Un al doilea aspect. Stabilirea în competenţa Biroului permanent a unei atribuţii care excede cadrul regulamentar şi constituţional repartizat acestuia, prin modificarea pe care o propuneţi la art. 127 1 alin. (2), şi anume, aceea de a decide dacă şedinţa Camerei Deputaţilor se desfăşoară prin mijloace electronice. Or, este bine ştiut că toate atributele privind organizarea şedinţelor plenului Camerei - program, ordine de zi, cât şi toate aspectele conexe - revin Comitetului liderilor, şi nu Biroului permanent, care are strict atribuţii organizatorice ale Camerei Deputaţilor, sub aspect administrativ. Repet, ne referim la organizarea desfăşurării şedinţelor, care, în opinia noastră este atributul decizional al Comitetului liderilor, iar aprobarea desfăşurării şedinţei în sine, aşa cum bine ştim cu toţii, este atributul exclusiv al plenului Camerei, care nu poate fi, acest atribut, delegat unui organ administrativ. Suntem deci în prezenţa încălcării art. 1 alin. (5) din Constituţie. Iată numai două argumente dintre multe altele pentru care Grupul parlamentar al PNL va vota împotriva Proiectului de Hotărâre de modificare a Regulamentului. Şi, ulterior, dacă îl veţi adopta, îl vom ataca la Curtea Constituţională. Vă mulţumesc pentru atenţia acordată.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc, domnule lider. Aveţi dreptate, nu este numai necesară funcţionarea Parlamentului, este chiar o obligaţie prevăzută în Constituţie. Aştept, pe urmă o să-mi permit să vă contactez telefonic direct, să-mi explicaţi cum dumneavoastră, în opoziţie, aveţi Guvernul. Să înţeleg şi eu sensul din dicţionar al cuvântului "opoziţie". Şi aveţi perfectă dreptate, până acum toate lucrurile au fost constituţionale, atât cât am supus votului starea de urgenţă, responsabili, sau învestirea Guvernului, de la care dumneavoastră aţi absentat. O să mă gândesc şi eu, serios, alături de colegii mei, la posibilitatea de a sesiza către Curtea Constituţională un conflict de natură juridică privind desemnarea tot a domnului Orban ca prim-ministru. Are cuvântul domnul deputat Cătălin Drulă. Şi se pregăteşte domnul deputat Márton Árpád.

Cătălin Drulă Vă mulţumesc, domnule preşedinte. În primul rând, vreau să spun că Grupul USR susţine ca Parlamentul să funcţioneze în această perioadă. Sunt circumstanţe excepţionale, trebuie să folosim mijloacele digitale, mijloacele de lucru de la distanţă. Deja acest lucru se întâmplă cu succes în mai multe comisii şi sper să fie din ce în ce mai multe. E nevoie de o perioadă de adaptare, bineînţeles. În ceea ce priveşte schimbarea de Regulament care este supusă discuţiei, dezbaterii şi adoptării astăzi, această schimbare de Regulament va permite exact această operare de la distanţă a Parlamentului. Dar credem că este imperativ necesar să funcţionăm cât mai repede folosind mijloace digitale, folosind tabletele. Acest sistem de lucru, cu apeluri telefonice către 329 de deputaţi, nu este funcţional decât în mică măsură. De aceea au apărut şi aceste prevederi, să le spunem, cu semn de întrebare, în această propunere de Regulament. Şi susţinem amendamentul formulat de domnul Pambuccian, care dă un caracter tranzitoriu acestor prevederi, adică ele se vor aplica numai până la folosirea tabletelor. Dar aici vreau să vă cer în modul cel mai ferm, domnule preşedinte, să trecem urgent la folosirea tabletelor. Am tot întrebat în aceste zile, când putem să folosim sistemul electronic de vot? Pentru ca aceste şedinţe de plen să aibă un caracter pe cât posibil similar cu cel pe care îl au atunci când suntem toţi prezenţi. Şi nu am primit niciun răspuns foarte clar, doar amânări şi ridicări din umeri. Aş vrea să vă luaţi un angajament că la începutul săptămânii viitoare, dacă nu luni, atunci maximum marţi, vom face primele teste, vom vedea ce funcţionează sau nu şi în cel mai scurt timp vom fi operaţionali. Am vrea ca şedinţa de mâine să fie ultima care se desfăşoară prin această metodă a apelului telefonic către 329 de deputaţi. Acestea fiind zise, având în vedere nevoia ca ţara să aibă un legislativ funcţional, ca legi importante să treacă în această perioadă, vom vota pentru adoptarea modificării la Regulament, împreună cu amendamentul propus de domnul Pambuccian. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc, domnule lider. Vă susţin în totalitate, cum am mai şi anunţat că voi susţine şi amendamentele propuse de domnul Pambuccian şi, categoric, luni sau marţi vom începe probele pentru votul electronic pe tablete; mâine să fie ultimul vot în format telefonic. Vă rog să-l apelaţi pe domnul deputat Márton Árpád, reprezentantul Grupului parlamentar al UDMR. Vă ascultăm!

Árpád-Francisc Márton Stimaţi colegi, Avem mari rezerve privind această modificare a Regulamentului. Dă posibilitatea unor abuzuri, în situaţia în care în Biroul permanent sau în Comitetul liderilor există o majoritate care să-şi impună punctul de vedere şi să se decidă o situaţie extraordinară care poate în accepţiunea noastră nu este una la fel. Ca atare, avem în continuare rezerve privind cine este cel care decide că este o astfel de situaţie extraordinară. La fel, avem rezerve pentru că lipseşte de tot posibilitatea dezbaterilor pe articole, mai ales la amendamentele importante respinse. Şi avem în continuare rezerve şi în ceea ce priveşte modul de vot. Nu avem niciun control asupra faptului că votul nostru într-adevăr a fost contabilizat aşa cum l-am dat. Având însă în vedere situaţia actuală, vom vota pentru, cu o condiţie: ca în timpul cel mai scurt să se găsească o altă modalitate de lucru în comisii, posibilitatea susţinerii amendamentelor respinse şi un alt sistem de vot final. Ca atare, vom vota pentru amendamentele propuse de domnul Pambuccian şi vom vota, cu această condiţie, proiectul de hotărâre. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc, domnule Márton Árpád. Şi ştiu experienţa dumneavoastră parlamentară şi vă promit că va fi ultimul vot. Iar în ceea ce priveşte controlul votului, vă asigur - cei doi secretari, împreună cu mine -, că va fi cel exprimat telefonic şi vor rămâne înregistrările şi nimeni nu se va juca vreodată în ceea ce priveşte controlul votului, cum nu s-a jucat nici până acum, în Parlament. Cu acest apel am încheiat dezbaterile generale asupra proiectului de hotărâre. Vă rog să vă pregătiţi pentru exprimarea votului, prin apel nominal. Reamintesc că deputatul care nu va răspunde la apelurile telefonice efectuate va fi considerat absent. De asemenea, vă rog să nu apelaţi numărul de telefon de la care aţi fost sunat. Îl invit la microfon pe domnul secretat Daniel Suciu pentru efectuarea apelului nominal. Vă rog, domnule secretar.

Vasile-Daniel Suciu Bună ziua, stimaţi colegi. Ca să fim operativi, pentru că suntem 329, vă rog din suflet să fim cât mai scurţi cu putinţă. Vă rog să-l apelaţi pe domnul Simonis Alfred-Robert. Domnule Simonis, eşti...

Alfred - Robert Simonis Bună ziua, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Alfred Simonis, Timiş. Votez pentru amendamente şi pentru Proiectul de Hotărâre de modificare a Regulamentului.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. O zi frumoasă! Domnul Dănuţ Andruşcă. Dănuţ Andruşcă? Spuneţi, domnule Andruşcă, vă auzim!

Dănuţ Andruşcă Bună ziua, domnule deputat. Dănuţ Andruşcă sunt, din Neamţ. Votez pentru, inclusiv pentru amendamentele depuse.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. O zi frumoasă! Domnul Axinte Vasile.

Vasile Axinte Axinte Vasile, judeţul Iaşi. Votez pentru.

Vasile-Daniel Suciu La ambele?

Vasile Axinte Da.

Vasile-Daniel Suciu E în regulă! Domnul Babuş Radu. Da, domnule Babuş, te auzim!

Radu Babuş Bună ziua! Babuş Radu, Constanţa. Votez pentru amendamente şi pentru proiectul de hotărâre.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc frumos. O zi frumoasă! Domnul Băişanu Ştefan-Alexandru. Sunteţi în direct!

Ştefan-Alexandru Băişanu Mă auziţi?

Vasile-Daniel Suciu Vă auzim perfect acum.

Ştefan-Alexandru Băişanu Alexandru Băişanu sunt şi votez pentru.

Vasile-Daniel Suciu La ambele, da? Şi la amendament, şi la proiect?

Ştefan-Alexandru Băişanu Exact!

Vasile-Daniel Suciu În regulă, mulţumesc. În regulă. Putem continua? Domnul Dragoş Bârlădeanu.

Dragoş-Petruţ Bârlădeanu Bună ziua! Bârlădeanu Dragoş, judeţul Vrancea.

Vasile-Daniel Suciu Te auzim! Cum votezi, colegul?

Dragoş-Petruţ Bârlădeanu Pentru.

Vasile-Daniel Suciu La ambele, da?

Dragoş-Petruţ Bârlădeanu Pentru amendamente şi pentru proiect. Mulţumesc.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc şi eu. Domnul Eugen Bejinariu.

Eugen Bejinariu Mulţumesc.

Vasile-Daniel Suciu Te auzim, Eugen!

Eugen Bejinariu Eugen Bejinariu, Suceava. Votez pentru ambele, şi amendament, şi proiect, pentru.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Dumnezeu să vă ajute acolo! Aveţi vremuri grele. Doamna Boboc Tudoriţa. S-a întrerupt. Aşteptăm. La doamna Rodica Boboc am ajuns?

Tudoriţa-Rodica Boboc Da.

Vasile-Daniel Suciu Sărut mâinile, vă auzim!

Tudoriţa-Rodica Boboc Bună ziua! Mă numesc Tudoriţa-Rodica Boboc, din Vrancea, şi sunt pentru.

Vasile-Daniel Suciu Sărut mâinile! Mulţumim frumos. La ambele voturi, da, şi la amendament, şi la proiectul de lege?

Valentin Gabriel Boboc Boboc Valentin, Teleorman. Votez pentru amendamente şi pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc, domnule Boboc. Doamna Corina Bogaciu? Nu răspunde? Bun. Mergem mai departe. Domnul Bogdan Gheorghe-Dănuţ. Te auzim, Bogdan!

Gheorghe-Dănuţ Bogdan Respecte!

Vasile-Daniel Suciu Cum votezi?

Gheorghe-Dănuţ Bogdan Pentru!

Vasile-Daniel Suciu La ambele? Şi la amendamente, şi la proiect, da?

Gheorghe-Dănuţ Bogdan Sigur!

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. O zi frumoasă! Bontea Vlad. Vlade, eşti?

Vlad Bontea Da. Bună ziua, stimaţi colegi. Sunt Vlad Bontea, judeţul Mehedinţi. Votez pentru amendamente şi pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc, Vlad. Bota Marius Sorin? Mergem mai departe. Bran Ioana? Ioana, te auzim!

Ioana Bran-Voinea Ioana Bran, judeţul Satu-Mare. Pentru amendamente şi pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu Sărut mâinile! Mulţumesc. Simona Bucura-Oprescu. Nu răspunde Simona? Simona, te auzim!

Simona Bucura-Oprescu Bună ziua!

Vasile-Daniel Suciu Da, Simona!

Simona Bucura-Oprescu Simona Bucura-Oprescu, Argeş. Votez pentru amendamente şi pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu La mulţi ani! Să-ţi dea Dumnezeu multă sănătate şi să putem să ne petrecem după! La mulţi ani, Simona!

Simona Bucura-Oprescu Mulţumesc din tot sufletul! Vă mulţumesc tuturor. Doamne ajută!

Vasile-Daniel Suciu Marius Budăi.

Marius-Constantin Budăi Bună ziua! Marius Budăi, Botoşani. Votez pentru amendamente şi pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc, Marius. Sănătate multă! Florin Buicu? Te auzim, Florin!

Corneliu-Florin Buicu Florin Buicu, deputat al PSD, Mureş. Votez pentru amendamente şi pentru Proiectul de Hotărâre de modificare a Regulamentului.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. O zi frumoasă! Căciulă Aurel? Domnule Căciulă, te auzim!

Aurel Căciulă Aurel Căciulă, Vaslui. Pentru amendamente şi pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Domnul Călin. Şi se pregăteşte domnul Căprar Dorel-Gheorghe. Domnule Călin, ne auzi?

Ion Călin Da. Aştept să fiu strigat.

Vasile-Daniel Suciu Vă salut, domnule Călin! Te auzim!

Ion Călin Călin Ion, Dolj. Pentru amendamente şi pentru proiectul de hotărâre. Mulţumesc.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc şi eu. Dorel Căprar. Ne auzi, Dorel? Se pregăteşte Aida Căruceru.

Dorel-Gheorghe Căprar Alo?

Vasile-Daniel Suciu Te auzim, Dorel!

Dorel-Gheorghe Căprar Votez pentru. Mai trebuie să spun numele sau...

Vasile-Daniel Suciu Căprar Dorel, spune frumos...

Dorel-Gheorghe Căprar Căprar Dorel, Arad, Circumscripţia electorală nr. 2...

Vasile-Daniel Suciu Cum votezi?

Dorel-Gheorghe Căprar Pentru votez!

Vasile-Daniel Suciu Şi la amendamente, şi la proiectul de lege, nu?

Dorel-Gheorghe Căprar Da, da!

Vasile-Daniel Suciu În regulă! Mulţumesc, Doru. Aida Căruceru. Şi se pregăteşte Viorel Chiriac, de la Braşov.

Aida-Cristina Căruceru Bună ziua! Numele meu este Căruceru Aida, Bucureşti. Votez pentru amendamente şi pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc, Aida.

Aida-Cristina Căruceru Şi eu vă mulţumesc. La revedere!

Vasile-Daniel Suciu După domnul Chiriac, domnul Petre Cioabă. Te salut, Viorel! Te auzim!

Viorel Chiriac Bună ziua! Votez pentru amendamente şi pentru proiect. Braşov.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc, Viorel. Domnul Petre Cioabă. Şi se pregăteşte domnul Dan Ciocan.

Petre Cioabă Sunt Cioabă Petre, deputat de Teleorman. Votez pentru amendamente şi pentru modificarea Regulamentului.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc mult. Domnul Dan Ciocan. Şi se pregăteşte doamna Ciofu Tamara-Dorina.

Dan Ciocan Alo? Da. Vă ascult!

Vasile-Daniel Suciu Eu vă ascult! Şi vă auzim.

Dan Ciocan Dan Ciocan, Olt. Votez pentru amendamente şi pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc frumos. O zi frumoasă! Doamna Ciofu Tamara-Dorina. Şi se pregăteşte domnul preşedinte Ciolacu. Doamna Ciofu nu este. Trecem la domnul Cîtea? Domnul Ciolacu Marcel. Este domnul preşedinte? Vă auzim, domnule preşedinte.

Ion-Marcel Ciolacu Deputat Ciolacu Marcel, Circumscripţia Buzău. Vot pentru, atât pentru amendamente, cât şi pentru proiectul de hotărâre.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc frumos. Domnul Cîtea Vasile. Şi se pregăteşte doamna Cobuz Maricela. Te auzim, Vasile!

Vasile-Daniel Suciu Grupul din care faceţi parte a votat abţinere la un amendament propus de domnul Varujan Pambuccian şi împotrivă la proiectul de modificare a Regulamentului.

Corneliu Olar Păi, votez cum votează partidul, domnule Suciu.

Vasile-Daniel Suciu În regulă. Foarte bine, Vă doresc din tot sufletul sănătate! Şi nu ieşiţi afară!

Corneliu Olar Mulţumesc. Ciao! Ciao!

Vasile-Daniel Suciu Sănătate multă! Da, domnule Sighiartău.

Robert-Ionatan Sighiartău Bună seara!

Vasile-Daniel Suciu Bună seara!

Robert-Ionatan Sighiartău Circumscripţia electorală nr. 6 Bistriţa-Năsăud. În privinţa amendamentului mă voi abţine, iar cu privire la modificarea Regulamentului voi vota împotrivă.

Vasile-Daniel Suciu În regulă. Şi - vă cunoaştem - dar o să vă rog să spuneţi şi numele, ca să rămână pe bandă.

Robert-Ionatan Sighiartău Robert Sighiartău, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Vasile Cîtea Bună ziua! Vasile Cîtea, Circumscripţia nr. 24 Iaşi. Votez pentru Regulament şi amendamente.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Mulţumesc, colega! O seară faină!

Robert-Ionatan Sighiartău Mulţumesc şi eu. Numai bine!

Vasile-Daniel Suciu Domnul Oros. Şi doamna Turcan. Şi domnul Predoiu. Domnule ministru, vă ascult. Domnule ministru...

Răzvan Sorin Prişcă Da.

Vasile-Daniel Suciu Vă ascult, domnule Predoiu.

Răzvan Sorin Prişcă Alo!

Vasile-Daniel Suciu Da, domnule ministru, vă ascult.

Răzvan Sorin Prişcă Domnule Suciu, sunt Răzvan Prişcă, spuneţi-le că m-au sunat. Nu sunt domnul Predoiu, e o greşeală.

Vasile-Daniel Suciu E în regulă. Vă doresc să ajungeţi ministru! Seară bună!

Răzvan Sorin Prişcă Mulţumesc, domnule Suciu. Pa!

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Doamna Cobuz Maricela. Şi se pregăteşte domnul Cocoş Vasile. Sărim peste Maricela. Cocoş Vasile şi se pregăteşte Cojocaru Petru-Bogan. Te auzim, Vasile!

Vasile-Daniel Suciu Pa! Pa! Nu l-aţi dibuit pe domnul Predoiu. Domnul George Ionescu.

George Ionescu Alo!

Vasile-Daniel Suciu Da.

George Ionescu Bună seara, domnule Suciu! Alo!

Vasile-Daniel Suciu Da. Cine?

George Ionescu George Ionescu.

Vasile-Daniel Suciu Domnul George Ionescu. Sunteţi în direct, vă ascult.

George Ionescu George Ionescu, Circumscripţia nr. 31 Prahova.

Vasile-Daniel Suciu Da.

George Ionescu Vot abţinere la amendament şi vot împotrivă...

Vasile Cocoş "Pentru" pentru ambele.

Vasile-Daniel Suciu Da, v-am auzit.

George Ionescu ... vot împotrivă la proiectul de modificare a Regulamentului.

Vasile-Daniel Suciu Vă mulţumesc. O seară frumoasă vă doresc! Deci am sunat de două ori pe domnul Andrei Alexandru. N-a răspuns, pa! Am sunat de două ori pe domnul Borza. N-a răspuns, pa! Mergem mai departe. Domnul Cîmpeanu Sorin. Pe miniştrii o să-i sunăm după şedinţa de Guvern, dacă se termină până terminăm noi lista.

Marian-Cătălin Predoiu Alo!

Vasile-Daniel Suciu Da, domnule ministru, vă ascult.

Marian-Cătălin Predoiu Alo! Sunt în şedinţă de Guvern. Cine este la telefon?

Vasile-Daniel Suciu Sunt colegul dumneavoastră, deputatul Daniel Suciu. Suntem în şedinţă de Parlament, care se pare că se suprapune cu şedinţa de Guvern...

Marian-Cătălin Predoiu Da. Nu am cum să vorbesc, domnule Suciu, sunt în şedinţă, îmi cer scuze!

Vasile-Daniel Suciu În regulă. Vă doresc şedinţă fructuoasă şi frumoasă!

Marian-Cătălin Predoiu Sănătate!

Vasile-Daniel Suciu Bine. Mulţumesc.

Vasile-Daniel Suciu Mergem... trecem la USR. Vă rog să-l sunaţi pe domnul Drulă. Domnul Drulă de la USR. Şi se pregăteşte domnul Arsu Alin-Ionuţ.

Cătălin Drulă Bună seara! Sunt Cătălin Drulă, Circumscripţia nr. 37 Timiş. Votez pentru amendament şi pentru proiectul de modificare a Regulamentului. Vă mulţumesc.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc, domnule Drulă. Sper să fie şi colegii dumneavoastră la fel de operativi. Mulţumesc. Domnul Arsu Alin-Ionuţ. Se pregăteşte domnul preşedinte Barna.

Alin-Ionuţ Arsu Bună seara! Sunt Alin-Ionuţ Arsu, Circumscripţia Bucureşti. Votez pentru amendament şi pentru proiect în ansamblu. Mulţumesc mult.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Domnul preşedinte Barna. Se pregăteşte domnul Tudor Benga.

Ilie Dan Barna Bună seara! Dan Barna sunt, Circumscripţia nr. 34 Sibiu. Votez pentru amendament şi pentru proiectul de modificare a Regulamentului. Mulţumesc. Succes!

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc, domnule preşedinte. Seară plăcută! Domnul Tudor Benga. Se pregăteşte domnul Botez Mihai-Cătălin. Domnule Benga, vă ascult.

Tudor - Vlad Benga Bună seara! Tudor Benga, deputat al USR de Braşov. Votez pentru amendament şi votez pentru Regulament în ansamblul său.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Domnul Botez. Se pregăteşte domnul Iulian Bulai. Domnule Botez, vă ascult.

Mihai-Cătălin Botez Bună seara! Mihai Botez mă numesc, Circumscripţia electorală nr. 39 Vaslui. Votez pentru amendament şi pentru proiectul de hotărâre. La revedere! O seară bună!

Vasile Cocoş Vă salut cu respect!

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. O seară plăcută! Domnul Bulai. Se pregăteşte doamna Cosette-Paula Chichirău. Domnule Bulai, vă ascult.

Iulian Bulai Bună seara! Iulian Bulai, deputat în Circumscripţia electorală nr. 29 Neamţ. Votez pentru amendament şi pentru proiectul de hotărâre în ansamblul lui. Mulţumesc.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Doamna Cosette Chichirău. Se pregăteşte doamna Cosma Lavinia-Corina. Sărut mâinile, doamnă Chichirău!

Cosette-Paula Chichirău Bună seara! Şi vă mulţumesc că faceţi acest lucru. Chiar mi-e milă că trebuie să vorbiţi atât de mult pentru fiecare.

Vasile-Daniel Suciu Apreciez aprecierile dumneavoastră şi vă mulţumesc.

Cosette-Paula Chichirău Sunt Cosette Chichirău, deputat în Circumscripţia nr. 24 Iaşi. Votez pentru amendament şi pentru proiect în ansamblu. Seară bună şi sănătate!

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. O seară frumoasă vă doresc! Doamna Cosma Lavinia. Se pregăteşte domnul Dan Nicuşor Daniel.

Lavinia-Corina Cosma Da. Mulţumesc.

Vasile-Daniel Suciu Doamnă Cosma Lavinia, vă ascult.

Lavinia-Corina Cosma Bună seara! Mă numesc Lavinia Cosma, Circumscripţia nr. 28 Mureş. Votez pentru amendament şi pentru proiectul de hotărâre.

Vasile-Daniel Suciu Cojocaru Petru-Bogdan şi se pregăteşte Cosma Andreea. Te auzim! Bogdan Cojocaru?

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. O seară plăcută! Domnul Nicuşor Dan. Se pregăteşte domnul Silviu Dehelean. Domnule Nicuşor Dan, vă ascult. Vă ascult.

Nicuşor Daniel Dan Nicuşor Dan, deputat, Circumscripţia nr. 42 Bucureşti. Votez "pentru" la amendament şi "pentru" la proiectul de hotărâre.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. O seară plăcută! Domnul Silviu Dehelean. Şi se pregăteşte domnul Duruş Vlad-Emanuel. Domnule Dehelean, vă salut!

Silviu Dehelean Bună seara, domnule Suciu! Silviu Dehelean, Circumscripţia nr. 5 Bihor. Pentru amendament şi pentru proiectul de modificare a Regulamentului.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc.

Silviu Dehelean Mulţumesc.

Vasile-Daniel Suciu O seară plăcută!

Silviu Dehelean Numai bine!

Vasile-Daniel Suciu Domnul Duruş Vlad-Emanuel. Se pregăteşte domnul Ion Stelian-Cristian.

Vlad-Emanuel Duruş Alo!

Petru-Bogdan Cojocaru Bună ziua! Mă auziţi?

Vasile-Daniel Suciu Vă ascult, domnule Duruş.

Vlad-Emanuel Duruş Vlad-Emanuel Duruş, Circumscripţia nr. 26 Maramureş. Votez în favoarea amendamentului şi în favoarea proiectului în ansamblu.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc.

Vlad-Emanuel Duruş O seară frumoasă!

Vasile-Daniel Suciu O seară frumoasă! Domnul Ion Stelian-Cristian. Se pregăteşte doamna Iurişniţi Cristina-Ionela. Vă ascult.

Stelian-Cristian Ion Bună seara! Ion Stelian-Cristian mă numesc, deputat USR de Constanţa. Votez pentru amendament şi pentru proiectul de modificare a Regulamentului. Mulţumesc.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc şi eu, domnule deputat! O seară plăcută! Doamna Iurişniţi Cristina-Ionela. Se pregăteşte domnul Dumitru Lupescu.

Cristina-Ionela Iurişniţi Alo! Da.

Vasile-Daniel Suciu Sărut mâinile, doamnă Iurişniţi, cojudeţeana mea dragă! Vă ascult.

Cristina-Ionela Iurişniţi Da. Bună seara! Sunt Cristina Iurişniţi, Circumscripţia electorală nr. 6 Bistriţa-Năsăud. Sunt pentru un vot pozitiv. Deci pentru amendament şi pentru proiectul de hotărâre.

Vasile-Daniel Suciu Te auzim!

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. O seară plăcută!

Cristina-Ionela Iurişniţi O seară...

Vasile-Daniel Suciu Domnul Dumitru Lupescu. Se pregăteşte domnul Moşteanu Ionuţ. Vă ascult, domnule Lupescu.

Dumitru Lupescu Vă rog.

Vasile-Daniel Suciu Domnule deputat, vă ascult.

Dumitru Lupescu Da. Deci pentru amendament şi pentru Regulament.

Vasile-Daniel Suciu În regulă. O să am rugămintea să spuneţi puţin mai tare numele dumneavoastră şi circumscripţia electorală, ca să rămână.

Dumitru Lupescu Lupescu Dumitru, Circumscripţia electorală nr. 16 Dâmboviţa. Pentru amendament şi pentru Regulament.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc din suflet, domnule deputat. O seară plăcută! Domnul Liviu-Ionuţ Moşteanu. Se pregăteşte domnul Claudiu Năsui.

Liviu-Ionuţ Moşteanu Bună seara! Sunt Ionuţ-Liviu Moşteanu, deputat în Circumscripţia nr. 3 Argeş. Votez pentru amendament şi pentru proiectul de modificare a Regulamentului.

Petru-Bogdan Cojocaru Bogdan Cojocaru, Iaşi. Votez pentru amendamente şi pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc.

Liviu-Ionuţ Moşteanu Seară bună!

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. O seară plăcută! Domnul Claudiu Năsui. Se pregăteşte domnul Pop Tudor Rareş.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Da.

Vasile-Daniel Suciu Vă salut, domnule Năsui!

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Bună ziua!

Vasile-Daniel Suciu Bună seara!

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Bună seara! Sunt Claudiu Năsui, deputat în Circumscripţia nr. 42 Bucureşti. Şi votez pentru amendament şi pentru proiectul de modificare a Regulamentului. Vă mulţumesc.

Vasile-Daniel Suciu Vă mulţumesc. O seară plăcută! Domnul Pop Tudor Rareş. Se pregăteşte domnul Popescu Nicolae-Daniel.

Tudor Rareş Pop Vă ascult.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc frumos. Andreea Cosma. Se pregăteşte Răzvan Cuc. Andreea, ne auzi? A închis. Răzvan Cuc şi se pregăteşte Cucşa Marian. Răzvan, ne auzi?

Vasile-Daniel Suciu Domnule Pop, noi vă ascultăm pe dumneavoastră!

Tudor Rareş Pop Da. Votez pentru amendament şi pentru proiectul în ansamblu. Vă mulţumesc.

Vasile-Daniel Suciu Şi vă rog să-mi spuneţi numele dumneavoastră şi circumscripţia electorală.

Tudor Rareş Pop Tudor Rareş Pop, deputat de Bucureşti.

Vasile-Daniel Suciu E în regulă! Mulţumesc. Domnul Popescu Nicolae-Daniel. Se pregăteşte domnul Adrian-Claudiu Prisnel. Domnule Popescu, vă ascult.

Nicolae-Daniel Popescu Bună ziua! Nicolae-Daniel Popescu, deputat, Circumscripţia nr. 43 Diaspora. Votez pentru amendament şi pentru proiectul de hotărâre. Mulţumesc.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Domnul Prisnel Adrian-Claudiu. Se pregăteşte doamna Cristina-Mădălina Prună.

Adrian-Claudiu Prisnel Bună seara! Sunt Adrian Prisnel, deputat, Circumscripţia nr. 17 Dolj. Votez pentru amendament şi pentru proiectul de modificare a Regulamentului.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Seară bună! Doamna Cristina-Mădălina Prună. Are telefonul închis. I-am prins pe cei de la USR! Domnul Dan-Răzvan Rădulescu. Şi se pregăteşte domnul Bogdan-Ionel Rodeanu.

Dan-Răzvan Rădulescu Mulţumesc.

Alexandru-Răzvan Cuc Da, vă aud. Răzvan Cuc sunt. Votez pentru amendamente şi pentru proiectul de hotărâre.

Vasile-Daniel Suciu Vă ascult, domnule Rădulescu.

Dan-Răzvan Rădulescu Bună seara! Sunt Dan-Răzvan Rădulescu, Circumscripţia nr. 31 Prahova. Votez pentru amendament şi pentru proiectul de hotărâre în ansamblu. Vă mulţumesc. Numai bine!

Vasile-Daniel Suciu E în regulă! Mulţumesc. Domnul Bogdan-Ionel Rodeanu. Se pregăteşte domnul lider Seidler Cristian-Gabriel. Domnule Rodeanu, vă ascult.

Bogdan-Ionel Rodeanu Alo?

Vasile-Daniel Suciu Da, domnule Rodeanu, vă ascult!

Bogdan-Ionel Rodeanu Bună ziua! Bogdan Rodeanu, deputat USR, Galaţi. Voi vota pentru amendament şi pentru proiectul de hotărâre în ansamblul său.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. O seară plăcută! Domnul Cristian-Gabriel Seidler.

Cristian-Gabriel Seidler Bună ziua! Sunt Cristian Seidler, deputat, Circumscripţia nr. 42 Bucureşti. Votul meu este pentru amendament şi pentru proiect, în întregul său. Mulţumesc.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. O seară plăcută! Domnul Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel. Se pregăteşte domnul Emanuel-Dumitru Ungureanu. Domnule vicepreşedinte, vă ascult!

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Bună seara! Lucian Stanciu-Viziteu, Circumscripţia nr. 4 Bacău. Votez pentru amendament şi pentru proiectul de modificare a Regulamentului în integralitate.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. O zi frumoasă! Marian Cucşa. Se pregăteşte Cristina-Elena Dinu. Bună, Marian!

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. O seară bună! Domnul Emanuel-Dumitru Ungureanu.

Emanuel-Dumitru Ungureanu Da.

Vasile-Daniel Suciu Vă ascult, domnule Ungureanu.

Emanuel-Dumitru Ungureanu Bună ziua!

Vasile-Daniel Suciu Bună seara!

Emanuel-Dumitru Ungureanu Bună seara!

Vasile-Daniel Suciu Vă ascult, domnule deputat.

Emanuel-Dumitru Ungureanu Sunt Emanuel Ungureanu, deputat USR, Cluj. Şi votez şi pentru amendament, şi pentru proiect în ansamblu. Mulţumesc.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc şi eu. Domnul Vlad Sergiu Cosmin. Se pregăteşte domnul Zainea Cornel.

Sergiu Cosmin Vlad Bună seara!

Marian-Gheorghe Cucşa Bună ziua! Marian Cucşa, sunt deputat, Circumscripţia nr. 37, judeţul Timiş. Votez pentru amendamente şi pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu Vă salut, domnule Vlad!

Sergiu Cosmin Vlad Bună seara! Sunt Vlad Sergiu Cosmin, deputat în Circumscripţia nr. 2 Arad. Votez pentru amendament şi votez pentru proiectul de modificare a Regulamentului. La revedere!

Vasile-Daniel Suciu E în regulă. Vă mulţumesc. O seară plăcută! Domnul Cornel Zainea. Vă ascult, domnule Zainea.

Cornel Zainea Bună seara! Sunt Cornel Zainea, Circumscripţia nr. 25 Ilfov. Votez pentru amendament şi pentru proiectul de modificare a Regulamentului.

Vasile-Daniel Suciu Vă mulţumesc. Mai încercaţi la doamna Prună. Doamnă Prună, vă ascultăm.

Cristina-Mădălina Prună Bună seara! Cristina Prună, deputat de Bucureşti. Votez pentru amendament şi pentru proiectul de Hotărâre de modificare a Regulamentului. Vă mulţumesc.

Vasile-Daniel Suciu Vă mulţumesc şi eu. Felicitări, dragi colegi de la USR, pentru operativitate! Domnul preşedinte Ponta.

Victor-Viorel Ponta Da. Bună seara, în primul rând, şi vă mulţumesc pentru munca pe care o faceţi! Sunt deputat Victor Ponta, Circumscripţia nr. 20 Gorj, şi liderul Grupului PRO România. Alături de colegii mei din grup şi spre deosebire, sigur, de domnul ministru Grindă sau alţi colegi de la PNL, ştim perfect de ce ne-aţi sunat. Ne-aţi sunat pentru amendament şi pentru Proiectul de Hotărâre de modificare a Regulamentului, şi la amândouă votez pentru.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc, domnule preşedinte. O seară plăcută! Domnul Bălănescu şi se pregăteşte domnul Bănicioiu. Domnule avocat, vă ascult.

Alexandru Bălănescu Cine este?

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Doamna Cristina-Elena Dinu. Se pregăteşte Dîrzu Ioan. Sărut mâinile, doamna Dinu!

Vasile-Daniel Suciu Colegul dumneavoastră, deputatul Daniel Suciu vă deranjează. Sunteţi în direct, practic în şedinţa Parlamentului, a Camerei Deputaţilor. Şi vă rog să-mi spuneţi cum votaţi la proiectul de modificare a Regulamentului?

Alexandru Bălănescu A Regulamentului Camerei Deputaţilor?

Vasile-Daniel Suciu Exact, domnule avocat!

Alexandru Bălănescu Pentru.

Vasile-Daniel Suciu Vă mulţumesc. Şi la amendamentul depus de către domnul lider de grup Varujan Pambuccian? Liderul dumneavoastră, ca să vă dau puţin ajutor, a votat pentru.

Alexandru Bălănescu E în regulă atunci! Pentru!

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. O seară plăcută, domnule Bălănescu! Numai bine! Domnule ministru, vă salut!

Nicolae Bănicioiu Bună ziua! Şi eu vă salut.

Vasile-Daniel Suciu Vă ascult, domnule ministru.

Nicolae Bănicioiu Deci pentru la ambele proiecte.

Cristina-Elena Dinu Bună ziua!

Vasile-Daniel Suciu Şi o să am rugămintea să spuneţi numele şi circumscripţia electorală, ca să rămână.

Nicolae Bănicioiu Nicolae Bănicioiu, Iaşi.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. O seară plăcută!

Nicolae Bănicioiu O seară bună!

Vasile-Daniel Suciu Domnul Dobre Mircea-Titus. Se pregăteşte domnul Eugen Durbacă. Domnule ministru, vă salut!

Mircea-Titus Dobre Bună ziua! Dobre Mircea-Titus, deputat, Circumscripţia electorală nr. 14 Constanţa. Votez pentru amendament, votez pentru proiectul de modificare a Regulamentului Camerei Deputaţilor.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc, domnule deputat. O seară plăcută!

Mircea-Titus Dobre O seară bună!

Vasile-Daniel Suciu Domnul Durbacă Eugen. Se pregăteşte domnul Havrici Emanuel-Iuliu. Domnule Durbacă, vă salut! Vă salut, domnule Durbacă!

Eugen Durbacă Da, vă rog. Vă salut şi eu!

Vasile-Daniel Suciu Vă auzim!

Vasile-Daniel Suciu Vă ascult.

Eugen Durbacă Votez pentru amendament şi pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu În regulă. Şi o să am rugămintea să spuneţi numele şi circumscripţia electorală, ca să rămână consemnat.

Eugen Durbacă Durbacă Eugen, Circumscripţia electorală nr. 18 Galaţi.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. O seară plăcută! Domnul Havrici. Se pregăteşte doamna Mihaela Huncă. Domnule Havrici?

Emanuel-Iuliu Havrici Da.

Vasile-Daniel Suciu Vă salut, domnule Havrici!

Emanuel-Iuliu Havrici Bună seara!

Vasile-Daniel Suciu Daniel Suciu vă deranjează, de la Camera Deputaţilor. Sunteţi în direct, în procedura de vot pentru modificarea Regulamentului. O să vă rog să-mi spuneţi numele, circumscripţia electorală şi cum votaţi dumneavoastră la proiectul de modificare a Regulamentului şi la amendamentul depus de domnul lider de grup Varujan Pambuccian. Vă amintesc că liderul dumneavoastră de grup şi colegii dumneavoastră au votat cu "da" la ambele.

Emanuel-Iuliu Havrici Havrici Emanuel-Iuliu, Circumscripţia Suceava. Votez "da".

Cristina-Elena Dinu Bună ziua! Cristina-Elena Dinu, Giurgiu. Votez pentru amendamente şi pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu E în regulă. Mult succes acolo, la Suceava! Doamne ajută! Doamna Huncă Mihaela, de la Botoşani.

Mihaela Huncă Mihaela Huncă, Circumscripţia electorală nr. 7 Botoşani. Votez pentru amendament şi pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc, doamnă profesor. Sărut mâinile! O seară plăcută! Domnul Marica Petru-Sorin. Se pregăteşte domnul preşedinte Ion Mocioalcă. Domnule Marica, vă salut!

Petru-Sorin Marica Bună seara!

Vasile-Daniel Suciu Bună seara!

Petru-Sorin Marica Marica Petru-Sorin, Hunedoara. Vot pentru amendament şi vot pentru proiect. O seară bună! Mulţumesc.

Vasile-Daniel Suciu Doamne ajută! O seară plăcută! Domnul Mocioalcă. Se pregăteşte domnul Mohaci Mihai. Vă salut, domnule Mocioalcă! Vă ascult.

Ion Mocioalcă Domnule ministru, sunt pentru. Pentru dumneavoastră, pentru amendamente, pentru proiectul de lege...

Vasile-Daniel Suciu Sunteţi tare optimist în seara aceasta!

Ion Mocioalcă Abia acum îmi dau seama cât de valoros aţi fost la dezvoltare!

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc frumos. O zi frumoasă! Domnul Dîrzu şi se pregăteşte Ionela Dobrică.

Vasile-Daniel Suciu O iau ca pe un compliment!

Ion Mocioalcă Aşa e!

Vasile-Daniel Suciu O să am rugămintea să spuneţi şi numele complet şi circumscripţia electorală, ca să rămână...

Ion Mocioalcă Ion Mocioalcă, Circumscripţia electorală nr. 11 Caraş-Severin.

Vasile-Daniel Suciu Aş fi preferat să mă lăudaţi cu aceeaşi voce tare. Vă mulţumesc, domnule ministru. O seară bună! Domnul Mohaci. Se pregăteşte domnul Nechifor. Domnule Mohaci, vă ascult.

Mihai Mohaci Circumscripţia electorală nr. 8 Braşov, Mohaci Mihai. Votez "pentru" pentru amândouă.

Vasile-Daniel Suciu Vă mulţumesc, domnule Mohaci. Domnul Nechifor Cătălin.

Cătălin-Ioan Nechifor Alo?

Vasile-Daniel Suciu Vă salut, domnule deputat!

Cătălin-Ioan Nechifor Cătălin-Ioan Nechifor, Circumscripţia electorală nr. 35 Suceava. "Da" amendament, "da" proiect, "da" pentru Suceava. Aveţi grijă de voi!

Ioan Dîrzu Alo?

Vasile-Daniel Suciu Doamne ajută! Aveţi şi voi grijă de voi! Vă ţinem pumnii. Domnul Niţă Mihai. Se pregăteşte domnul Radu-Adrian Pau. Domnul Niţă... Domnule Niţă, vă ascult.

Mihai Niţă Pentru!

Vasile-Daniel Suciu Ştiu, domnule Niţă, dar o să am rugămintea să-mi spuneţi numele, circumscripţia electorală...

Mihai Niţă Niţă Mihai...

Vasile-Daniel Suciu Aşa!

Mihai Niţă ...Circumscripţia electorală nr. 30 Olt.

Vasile-Daniel Suciu Aşa! Şi votul pentru amendament şi pentru proiectul de modificare.

Mihai Niţă Pentru amendament şi pentru Regulament.

Vasile-Daniel Suciu E în regulă. Vă mulţumesc. Domnul Pau Radu-Adrian. Se pregăteşte domnul Gabriel Petrea. Domnule deputat, vă ascult. Domnule deputat Pau? Mergem la domnul Gabriel Petrea.

Gabriel Petrea Bună seara! Gabriel Petrea, Circumscripţia Bucureşti. "Da" pentru ambele - şi pentru amendamente, şi pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu Da, domnule Dîrzu, te auzim!

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc, domnule Petrea. O seară plăcută! Domnul Petric Octavian. Se pregăteşte doamna Gabriela-Maria Podaşcă. Domnul Petric, de la Satu-Mare. Mergem mai departe la doamna Podaşcă Gabriela-Maria. Doamna Podaşcă, vă salut!

Gabriela-Maria Podaşcă Bună seara! Vă salut! Podaşcă Gabriela-Maria, Bucureşti. Votez pentru amendament şi pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. O seară plăcută! Salutări celui mic!

Gabriela-Maria Podaşcă Mulţumesc.

Vasile-Daniel Suciu Domnul Popa Mihai Valentin. Se pregăteşte domnul Spânu Ion.

Mihai Valentin Popa Bună seara! Mihai Valentin Popa, Circumscripţia electorală nr. 8 Braşov. Votez pentru, atât pentru proiect, cât şi pentru amendament.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. O seară plăcută! Domnul Spânu. Se pregăteşte domnul Florinel Stancu.

Ion Spânu Alo?

Vasile-Daniel Suciu Domnule Spânu?

Ion Spânu Da?

Ioan Dîrzu Deputatul Dîrzu sunt. Vot pentru amendamente, vot pentru proiect, pozitiv.

Vasile-Daniel Suciu Vă salut!

Ion Spânu Salut!

Vasile-Daniel Suciu Daniel Suciu vă deranjează. Aştept să-mi spuneţi cum votaţi.

Ion Spânu "Pentru" pentru cele două.

Vasile-Daniel Suciu Şi o să am rugămintea să spuneţi numele complet şi circumscripţia electorală.

Ion Spânu Spânu Ion, Circumscripţia nr. 11 Caraş-Severin.

Vasile-Daniel Suciu E în regulă. Numai bine! Vă salut! Domnul Stancu Florinel.

Florinel Stancu În primul rând vreau să vă spun bună seara, Daniel, bună seara tuturor colegilor! Sunt deputat Florinel Stancu, Circumscripţia electorală nr. 17 Dolj. Votez pentru amendament, votez pentru proiectul de hotărâre. O seară frumoasă!

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Numai bine! Seară bună! Domnul Văcaru Alin Vasile.

Alin Vasile Văcaru Bună seara!

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Doamna Ionela Dobrică. Se pregăteşte domnul Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae. Ionela, ne auzi?

Vasile-Daniel Suciu Bună seara, domnule Văcaru!

Alin Vasile Văcaru Văcaru Alin, Gorj. Votez pentru amendamente şi pentru proiect în ansamblul său.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. O seară plăcută! Doamna Oana-Silvia Vlăducă.

Oana-Silvia Vlăducă Alo?

Vasile-Daniel Suciu Bună seara, doamna Oana-Silvia Vlăducă!

Oana-Silvia Vlăducă Bună seara! Bună seara tuturor! Vă salut, dragi colegi! Oana Vlăducă, Circumscripţia electorală nr. 16 Dâmboviţa. Votez pentru amendamente şi pentru proiectul de hotărâre.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc, doamna Oana Vlăducă. O seară plăcută! Domnul Pau şi domnul Petric. Domnule Octavian Petric, bună seara!

Octavian Petric Bună seara, domnule secretar!

Vasile-Daniel Suciu Vă ascult.

Octavian Petric Votez pentru cele două iniţiative, Regulamentul şi...

Ionela Viorela Dobrică Bună ziua! Dobrică Ionela Viorela, judeţul Buzău. Votez pentru amendament, cât şi pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu ... şi amendamentul. Şi vă rog să spuneţi numele şi circumscripţia electorală, să rămână notate.

Octavian Petric Da. Deputat Octavian Petric, Circumscripţia electorală nr. 32 Satu-Mare.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. O seară bună! Domnul Pau Adrian-Radu.

Radu - Adrian Pau Adrian-Radu Pau, Timiş. Pentru amendament, pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Am terminat şi cu Grupul PRO Europa. Le mulţumesc tuturor! Mergem la Grupul UDMR. Domnul Zacharie Benedek, liderul de grup. Se pregăteşte doamna Ambrus Izabella-Agnes. Domnule Zacharie Benedek?

Zacharie Benedek Bună seara!

Vasile-Daniel Suciu Vă salut, domnule Benedek! Vă salut!

Zacharie Benedek Benedek Zacharie, Circumscripţia electorală nr. 21 Harghita. Da pentru amendament şi da pentru proiectul de modificare a Regulamentului. Mulţumesc frumos.

Vasile-Daniel Suciu Köszönöm szépen! Doamna Ambrus Izabella-Agnes. Se pregăteşte domnul Antal István-János.

Izabella-Agnes Ambrus Bună seara! Izabella Ambrus, Circumscripţia electorală nr. 8 Braşov. Pentru amendament şi pentru Regulament.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc, Ionela. O zi frumoasă! Domnul Nicolae Bacalbaşa. Se pregăteşte Ileana Dumitrache. Vă auzim, domnule doctor!

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Sărut mâinile! O seară plăcută!

Izabella-Agnes Ambrus Mulţumesc.

Vasile-Daniel Suciu Domnul Antal István-János. Se pregăteşte domnul Apjoc Norbert. Domnule Antal, vă ascult.

István-János Antal Deputat Antal István, Circumscripţia electorală Constanţa. Votez pentru amendament şi pentru Regulament. Şi doresc multă sănătate la toată lumea!

Vasile-Daniel Suciu Doamne ajută! Numai bine şi dumneavoastră, la Mangalia! Numai bine! Domnul Apjoc Norbert. Se pregăteşte domnul Bende Sándor. Domnule Apjoc, vă ascult.

Norbert Apjok Apjoc Norbert, judeţul Maramureş. Pentru la ambele puncte.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Domnul Bende Sándor. Se pregăteşte doamna Benkö Erika. Domnul Bende Sándor...

Sándor Bende Bună seara!

Vasile-Daniel Suciu Vă salut, domnule Bende!

Sándor Bende Bună seara, domnule Suciu, domnule ministru! Sunt deputatul Bende Sándor, Circumscripţia Harghita. Votez da şi pentru amendamente, şi pentru proiect.

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa Să-i dau drumul?

Vasile-Daniel Suciu E frig la Topliţa?

Sándor Bende Momentan sunt vreo două grade cu plus. Azi dimineaţă au fost plus11.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. O seară bună! Doamna Benkö Erika. Se pregăteşte domnul Biro Zsolt-Istvan.

Vasile-Daniel Suciu Sărut mâinile, doamnă!

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Domnul Biro Zsolt-Istvan. Se pregăteşte doamna Biró Rozália-Ibolya.

Zsolt-Istvan Biro Da?

Vasile-Daniel Suciu Domnule Biro, vă salut!

Zsolt-Istvan Biro Bună seara! Biro Zsolt, deputat, Circumscripţia electorală nr. 28 Mureş. Şi votez da pentru amendament şi da, deci în favoarea proiectului de modificare a Regulamentului.

Vasile-Daniel Suciu Daţi-i drumul, domnule doctor!

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Doamnă Rozália-Ibolya Biró, sărut mâinile!

Rozália-Ibolya Biró Bună seara!

Vasile-Daniel Suciu Sărut mâinile! Vă ascult, doamnă.

Rozália-Ibolya Biró Bună seara! Sunt Biró Rozália-Ibolya, Circumscripţia electorală nr. 5. Votez da pentru amendament şi pentru proiectul de hotărâre.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Doamna Csép Éva-Andrea. Se pregăteşte domnul Csoma Botond. Doamnă Csép, vă salut!

Éva-Andrea Csép Bună seara! Csép Éva-Andrea, Circumscripţia electorală nr. 28 Mureş. Votez pentru amendament şi totodată şi pentru proiectul de modificare a Regulamentului. Vă mulţumesc. Sănătate!

Vasile-Daniel Suciu Sărut mâinile, doamnă! Numai bine! Domnul Csoma Botond.

Botond Csoma Da. Csoma Botond, deputat de Cluj. Votez da pentru modificările aduse Regulamentului şi tot da pentru amendamentele propuse de domnul Pambuccian.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. O seară plăcută! Domnul Erdei Dolóczki István.

István Erdei Dolóczki Bună seara tuturor!

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae, Galaţi. Sunt pentru amendamente şi pentru documentul de fond.

Vasile-Daniel Suciu Bună seara!

István Erdei Dolóczki Erdei Dolóczki István, Satu-Mare, Circumscripţia electorală nr. 32. "Da" pentru amendament şi "da" pentru proiectul de hotărâre.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc.

István Erdei Dolóczki Doamne ajută!

Vasile-Daniel Suciu Doamne ajută! Domnul Petru Farago.

Petru Farago Bună seara!

Vasile-Daniel Suciu Bună seara!

Petru Farago Farago Petru, Circumscripţia electorală nr. 2 Arad. "Da" pentru amendament şi "da" pentru proiect. Vă mulţumesc mult.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc şi eu. Domnul preşedinte Kelemen Hunor. Se pregăteşte domnul Korodi Attila. Mergem mai departe la domnul Korodi Attila. Se pregăteşte domnul Kulcsár-Terza József-György. Domnule Attila Korodi, vă salut!

Attila Korodi Korodi Attila, Circumscripţia electorală nr. 21 Harghita. Votez da pentru amendament şi pentru modificarea Regulamentului - da.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc frumos. O zi frumoasă! Cristina Dumitrache. Se pregăteşte Dunava Costel Neculai.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. O seară plăcută! Domnule Kulcsár?

József-György Kulcsár-Terza Da. Bună seara! Doamne ajută!

Vasile-Daniel Suciu Doamne ajută!

József-György Kulcsár-Terza Kulcsár-Terza József-György, Covasna, Ţinutul Secuiesc, Circumscripţia electorală nr. 15. "Da" pentru amendament, "da" pentru Regulament.

Vasile-Daniel Suciu E în regulă! Mulţumesc. Domnul Loránd-Bálint Magyar. Vă ascult, domnule deputat.

Loránd-Bálint Magyar Magyar Loránd-Bálint. "Da" pentru amendament, "da" pentru Regulament.

Vasile-Daniel Suciu E în regulă! Mulţumesc. O seară bună!

Loránd-Bálint Magyar Mulţumesc. O seară bună! La revedere!

Vasile-Daniel Suciu Domnul Márton Árpád-Francisc.

Árpád-Francisc Márton Da?

Ileana Cristina Dumitrache Bună ziua! Cristina Dumitrache, Constanţa. Votez pentru amendamente şi pentru proiect. Mulţumesc.

Vasile-Daniel Suciu Vă salut, domnule Márton!

Árpád-Francisc Márton Bună seara!

Vasile-Daniel Suciu Vă ascult.

Árpád-Francisc Márton Márton Árpád, Covasna. Pentru amendament şi pentru modificarea Regulamentului.

Vasile-Daniel Suciu În regulă! Mulţumesc. Domnul Sebestyén Csaba-István. Vă ascult.

Csaba-István Sebestyén Sunt Sebestyén Csaba-István, deputat, Harghita. "Da" pentru amendament, "da" pentru modificarea Regulamentului.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc, domnule deputat. Domnul Seres Dénes. Se pregăteşte domnul Szabó Ödön. Vă ascult, domnule Dénes.

Dénes Seres Bună seara! Deputat Seres Dénes, Circumscripţia electorală nr. 33 Sălaj.

Vasile-Daniel Suciu Da? Vă ascult cu voturile...

Dénes Seres Deputat Seres Dénes, Circumscripţia electorală nr. 33 Sălaj. Pentru amendament, pentru proiectul de hotărâre. Mulţumesc.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc, Cristina. O zi frumoasă! Costel Dunava. Se pregăteşte Florea Oana-Consuela. Te auzim! Costel, te auzim!

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc şi eu. Domnul Szabó Ödön. Se pregăteşte domnul Vass Levente.

Ödön Szabó Bună ziua, domnule coleg! Szabó Ödön, deputat, Circumscripţia electorală nr. 5 Bihor. "Da" pentru amendament, "da" pentru modificare. Şi vă doresc egészség! Sănătate!

Vasile-Daniel Suciu Şi domnul Vass Levente. Îl mai avem pe domnul Vass Levente şi pe domnul Hunor Kelemen.

Levente Vass Da.

Vasile-Daniel Suciu Domnul Vass Levente.

Levente Vass Prezent!

Vasile-Daniel Suciu Ştiu, dar vă rog să-mi spuneţi cum votaţi, să spuneţi circumscripţia electorală şi numele dumneavoastră, să rămână.

Levente Vass Levente Vass, Circumscripţia electorală nr. 28 Mureş. Şi votez "da".

Vasile-Daniel Suciu La ambele, şi la amendament, şi la proiect?

Levente Vass Da.

Costel Neculai Dunava Bună ziua! Costel Dunava, Bacău. Votez pentru amendamente şi pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc frumos. Mai încercaţi la domnul Hunor Kelemen. Domnule preşedinte, bună seara!

Hunor Kelemen Bună seara!

Vasile-Daniel Suciu Aştept să-mi spuneţi cum votaţi, domnule preşedinte.

Hunor Kelemen Cu "da". Sunt de acord cu modificările la Regulament.

Vasile-Daniel Suciu Pentru procedură, domnule preşedinte, o să vă rog să spuneţi numele, circumscripţia electorală şi cum votaţi.

Hunor Kelemen Hunor Kelemen, Circumscripţia Harghita. Şi votez "da".

Vasile-Daniel Suciu Vă mulţumesc, domnule preşedinte. O seară plăcută!

Hunor Kelemen Mulţumesc. La revedere!

Vasile-Daniel Suciu Domnul lider Varujan Pambuccian. Se pregăteşte domnul Slavoliub Adnagi.

Varujan Pambuccian Vă mulţumesc.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. O zi frumoasă! Oana-Consuela. Se pregăteşte domnul Floroiu Ionel.

Vasile-Daniel Suciu Domnule lider, vă ascult.

Varujan Pambuccian Varujan Pambuccian, să spunem ales la nivel naţional, că noi nu avem o circumscripţie anume, avem circumscripţie naţională. Pentru, pentru.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. O seară plăcută! După domnul Slavoliub Adnagi se pregăteşte domnul Andrian Ampleev.

Slavoliub Adnagi Bună seara! Slavoliub Adnagi, deputat, minoritate sârbă, Circumscripţia naţională. Votez pentru amendament şi pentru proiectul de Hotărâre pentru modificarea Regulamentului.

Vasile-Daniel Suciu Vă mulţumesc. O seară plăcută! Domnul Andrian Ampleev. Se pregăteşte doamna Csokany Petronela-Mihaela. Domnule Ampleev, vă salut!

Andrian Ampleev Bună seara!

Vasile-Daniel Suciu Bună seara! Vă ascult. Cum votaţi?

Andrian Ampleev Bună seara! Deputat Ampleev Andrian, Circumscripţia electorală naţională. Votez pentru amendament şi pentru proiectul de hotărâre.

Vasile-Daniel Suciu Vă mulţumesc, domnule deputat. O seară plăcută! Doamna Csokany Petronela-Mihaela. Se pregăteşte domnul Iulius Firczak.

Petronela-Mihaela Csokany Bună seara!

Oana-Consuela Florea Mulţumesc.

Vasile-Daniel Suciu Sărut mâinile!

Petronela-Mihaela Csokany Csokany Petronela-Mihaela...

Vasile-Daniel Suciu Da... Da, doamna Mihaela Csokany!

Petronela-Mihaela Csokany Alo?

Vasile-Daniel Suciu Da, vă auzim! Alo?

Petronela-Mihaela Csokany Alo?

Vasile-Daniel Suciu Noi vă auzim! Vă rog să ne spuneţi încă o dată numele şi cum votaţi. Vă rog!

Petronela-Mihaela Csokany Csokany Petronela-Mihaela, ales la nivel naţional. Pentru şi pentru.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Domnul Firczak Iulius Marian.

Iulius Marian Firczak Bună seara! Firczak Iulius Marian, deputat ales în Circumscripţia naţională. Pentru amendament, abţinere pe proiect.

Vasile-Daniel Suciu Te auzim, Oana!

Vasile-Daniel Suciu Deci pentru amendament...

Iulius Marian Firczak Şi abţinere pe proiect.

Vasile-Daniel Suciu În regulă. Bine. Mulţumesc.

Iulius Marian Firczak Mulţumesc.

Vasile-Daniel Suciu Domnul Furic Iarco.

Iarco Furic Da, vă rog?

Vasile-Daniel Suciu Domnule Furic, vă salut!

Iarco Furic Salut! Alo?

Vasile-Daniel Suciu Da, noi vă auzim!

Iarco Furic Bine!

Oana-Consuela Florea Bună ziua tuturor! Sunt deputat Oana-Consuela Florea. Votez pentru amendamente şi pentru proiect, în integralitatea sa. Circumscripţia electorală nr. 42 Bucureşti. Vă mulţumesc frumos.

Vasile-Daniel Suciu Vă rog să ne spuneţi cum votaţi.

Iarco Furic Acum sau...

Vasile-Daniel Suciu Acum!

Iarco Furic Pentru amendament votez da, sunt de acord, pentru, şi abţinere la proiectul de hotărâre.

Vasile-Daniel Suciu Şi abţinere... Bine. Mulţumesc. Domnul Ganţ Ovidiu Victor.

Ovidiu Victor Ganţ Bună seara! Ovidiu Victor Ganţ, ales la nivel naţional...

Vasile-Daniel Suciu Da, vă ascult.

Ovidiu Victor Ganţ În primul rând vreau să vă mulţumesc dumneavoastră şi funcţionarilor parlamentari pentru efortul pe care îl faceţi. Sper ca afirmaţia domnului preşedinte Ciolacu să fie adevărată, că e ultima dată, mâine, când se va întâmpla la fel, pentru că durata procedurii arată de fapt eşecul ei. În consecinţă, votez pentru amendamentul domnului Pambuccian şi mă abţin asupra hotărârii.

Vasile-Daniel Suciu În regulă! Credeţi-mă că sunt primul care-şi doreşte o procedură online!

Ovidiu Victor Ganţ Mă bucur că suntem de acord!

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Floroiu Ionel. Se pregăteşte Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela. Domnul Ionel Floroiu?

Vasile-Daniel Suciu O seară plăcută! Domnul Ghera Giureci-Slobodan.

Giureci-Slobodan Ghera Eu sunt.

Vasile-Daniel Suciu Vă ascult, domnule Ghera.

Giureci-Slobodan Ghera Bună seara, domnule ministru! Ghera Giureci-Slobodan mă numesc, deputat UCR, Circumscripţia naţională. Votez pentru amendament şi abţinere pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Domnul Grosaru Andi-Gabriel. Se pregăteşte domnul Ibram Iusein. Domnule Grosaru, vă salut!

Andi-Gabriel Grosaru Da. Da. Vă rog.

Vasile-Daniel Suciu Eu vă rog, domnule Grosaru.

Andi-Gabriel Grosaru Da. Este o decalare de semnal. Da, vă rog. Sunt deputat Andi-Gabriel Grosaru, ales la nivel naţional. Şi, în ceea ce priveşte amendamentul domnului Pambuccian, votez pentru amendament, iar în ceea ce priveşte proiectul de hotărâre, mă abţin la acest proiect. Vă mulţumesc foarte mult.

Vasile-Daniel Suciu În regulă. Vă mulţumesc şi eu.

Andi-Gabriel Grosaru Şi în primul rând vreau să vă felicit pentru tot efortul pe care îl depuneţi. Este într-adevăr un efort foarte mare şi apreciem. Mulţumesc.

Ionel Floroiu Alo?

Vasile-Daniel Suciu În Ardeal se spune: "Nu-i bai!". Mulţumesc. Domnul Ibram Iusein. Se pregăteşte doamna Victoria Longher.

Iusein Ibram Iusein Ibram. Alo!

Vasile-Daniel Suciu Da, vă auzim. Vă auzim.

Iusein Ibram Iusein Ibram, ales la nivel naţional. Da pentru ambele.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc, domnule deputat. O seară plăcută!

Iusein Ibram O seară bună!

Vasile-Daniel Suciu Doamna Victoria Longher. Se pregăteşte domnul Nicolae-Miroslav Petreţchi. Sărut mâinile, doamnă Longher!

Victoria Longher Bună seara! Sunt Longher Victoria, deputat ales la nivel naţional. Votez pentru şi pentru.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc, doamnă Victoria Longher! Sărut mâinile!

Victoria Longher La revedere şi o seară bună!

Vasile-Daniel Suciu Te auzim!

Vasile-Daniel Suciu Domnul Nicolae-Miroslav Petreţchi. Se pregăteşte doamna Popescu Mariana-Venera.

Nicolae-Miroslav Petreţchi Deputat Nicolae-Miroslav Petreţchi, Circumscripţia naţională. Pentru amendament şi abţinere pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Doamna Popescu Mariana-Venera. Se pregăteşte domnul Bogdan-Alin Stoica.

Mariana-Venera Popescu Alo!

Vasile-Daniel Suciu Da, doamnă Venera-Mariana Popescu.

Mariana-Venera Popescu Bună seara! Popescu Mariana-Venera, deputat ales în Circumscripţia naţională. Votez pentru amendamentul domnului Pambuccian şi mă abţin pentru proiectul de hotărâre.

Vasile-Daniel Suciu În regulă. Mulţumesc.

Mariana-Venera Popescu Mulţumesc.

Vasile-Daniel Suciu Domnul Bogdan-Alin Stoica. Se pregăteşte domnul Vasile Daniel.

Bogdan-Alin Stoica Alo!

Ionel Floroiu Bună ziua! Da? Spuneţi!

Vasile-Daniel Suciu Domnul Stoica.

Bogdan-Alin Stoica Bună seara! Bogdan-Alin Stoica, Circumscripţia naţională. Votez pentru amendament şi pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc.

Bogdan-Alin Stoica Vă mulţumesc şi eu. La revedere!

Vasile-Daniel Suciu Domnul Vasile Daniel, tizul meu.

Daniel Vasile Alo!

Vasile-Daniel Suciu Vă salut, domnule Vasile Daniel!

Daniel Vasile But sastimos, şavale! Multă sănătate, dragi colegi! Daniel Vasile, deputat, reprezentantul minorităţii romilor în Parlament, Circumscripţie la nivel naţional. Vot pentru amendament, vot pentru aprobarea Proiectului de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. O seară plăcută, domnule Daniel Vasile! Domnul Silviu Vexler.

Silviu Vexler Bună seara, domnule Daniel Suciu! Mă bucur să vă aud. Vă felicit din tot sufletul pentru rezistenţă şi răbdare! Silviu Vexler, Circumscripţia naţională. Vot pentru amendament şi abţinere la proiectul de hotărâre.

Vasile-Daniel Suciu Eu spun, dar dumneavoastră trebuie să spuneţi. Nelu, cum votezi la cele două, la proiect şi la amendament?

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Domnul Dragoş Zisopol. Nu trebuie să-l sunaţi.

Dragoş Gabriel Zisopol Bună seara! Dragoş Gabriel Zisopol, ales la nivel naţional. "Da" pentru amendamente, "da" pentru proiectul de hotărâre. Vă mulţumesc.

Vasile-Daniel Suciu În regulă. Mulţumesc. Cred că în integralitate colegii de la minorităţi... da. Trecem la PMP. Domnul Paşcan Emil-Marius, liderul de grup.

Emil-Marius Paşcan Bună seara, tuturor! Sunt Emil-Marius Paşcan, deputat în Circumscripţia electorală nr. 28 Mureş, lider al Grupului parlamentar al PMP. În ce priveşte votul, sunt pentru amendament şi, de asemenea, pentru Proiectul de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor. Vă doresc tuturor sănătate şi numai bine!

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc, domnule lider. O seară plăcută! Domnul Bichineţ Corneliu. Se pregăteşte doamna... Bun. Mergem la doamna Bozianu Nicoleta-Cătălina. Şi, după aceea, la domnul Codreanu Constantin.

Nicoleta-Cătălina Bozianu Alo!

Vasile-Daniel Suciu Sărut mâinile, doamnă Bozianu!

Nicoleta-Cătălina Bozianu Bozianu Nicoleta-Cătălina, Circumscripţia nr. 31 Prahova. Votez pentru amendament şi pentru proiectul de hotărâre.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Sărut mâinile! Domnul Codreanu Constantin. Domnule Codreanu, vă salut!

Constantin Codreanu Bună seara! Deputat Constantin Codreanu, Circumscripţia electorală nr. 43 Diaspora. Vot amendament - pentru, vot proiect de hotărâre - pentru. Mulţumesc.

Ionel Floroiu Dar nu mi-aţi spus cu cine... Sunt în direct acum? Te-am recunoscut după voce...

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc şi eu. Domnul Coliu Doru-Petrişor. Se pregăteşte domnul Cătălin Cristache.

Doru-Petrişor Coliu Bună seara! Da.

Vasile-Daniel Suciu Domnule Coliu, vă salut!

Doru-Petrişor Coliu Vă salut şi eu!

Vasile-Daniel Suciu Vă ascult.

Doru-Petrişor Coliu Spuneţi. Da. Votez pentru.

Vasile-Daniel Suciu E în regulă. Dar am rugămintea să spuneţi, să rămână numele dumneavoastră şi circumscripţia electorală.

Doru-Petrişor Coliu Da.

Vasile-Daniel Suciu Şi, de asemenea, să spuneţi cum votaţi şi pentru amendamentul depus de domnul Pambuccian şi, ulterior, per ansamblu, pentru proiectul de modificare.

Doru-Petrişor Coliu Da. Deci... Sunt Coliu Doru-Petrişor din Circumscripţia nr. 43 Diaspora.

Vasile-Daniel Suciu Cu Camera Deputaţilor, Nelu!

Vasile-Daniel Suciu Da.

Doru-Petrişor Coliu Votez pentru proiectul de hotărâre şi pentru amendamentul domnului Pambuccian.

Vasile-Daniel Suciu În regulă. Mulţumesc. Mulţumesc. Mergem la domnul Cristache Cătălin. Se pregăteşte domnul Ion Cupă.

Cătălin Cristache Bună seara! Cătălin Cristache, Circumscripţia nr. 18 Galaţi. Pentru proiectul de hotărâre şi pentru amendamente.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Domnul Cupă. Şi, după aceea, domnul Adrian Mocanu. Domnule Cupă, vă salut!

Ion Cupă Vă salut şi eu! Bună seara, tuturor! Ion Cupă. Sunt deputat în Circumscripţia electorală nr. 17 Dolj. Votez pentru amendament şi pentru proiectul de hotărâre.

Vasile-Daniel Suciu În regulă. Mulţumesc, domnule Cupă. Domnul Adrian Mocanu. Se pregăteşte domnul Moise Costin-Sebastian. Domnule Mocanu, vă salut!

Adrian Mocanu Da. Bună seara!

Vasile-Daniel Suciu Bună seara! Sunteţi în direct în şedinţa Camerei Deputaţilor, pentru modificarea Regulamentului. Suntem în procedură de vot. Vă rog să ne spuneţi cum este votul dumneavoastră.

Adrian Mocanu Pentru, pentru.

Ionel Floroiu Te-am recunoscut după voce... Habar n-am! Am dormit. Nu ştiu ce s-a întâmplat între timp. Acum m-am trezit...

Vasile-Daniel Suciu În regulă, dar vă rog să ne spuneţi şi numele şi circumscripţia electorală, ca să rămână consemnate.

Adrian Mocanu Mocanu Adrian...

Vasile-Daniel Suciu Buzău.

Adrian Mocanu Buzău, da.

Vasile-Daniel Suciu În regulă. Mulţumesc. Seară bună! Domnul Moise Costin-Sebastian. Urmează domnul Petru Movilă.

Costin-Sebastian Moise Bună seara!

Vasile-Daniel Suciu Bună seara!

Costin-Sebastian Moise Sebastian Moise, deputat ales în Circumscripţia Bucureşti. Votez pentru amendament şi pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Seară bună! Domnul Petru Movilă. Se pregăteşte domnul Sămărtinean Cornel-Mircea. Domnul Movilă. Domnul vicelider Movilă. Domnule Movilă, vă ascult.

Petru Movilă Bună seara! Felicitări! Spor la treabă! Petru Movilă, Circumscripţia nr. 24 Iaşi. "Da" pentru amendament, "da" pentru proiectul de hotărâre. Şi, domnule secretar, şi pentru domnul preşedinte valabil, pe viitor, liderii de grup să-şi facă treaba. Am văzut colegi care nici nu ştiau ce li se întâmplă, de ce sunt sunaţi. Nu e în regulă. Da?

Vasile-Daniel Suciu Nelu, o să revenim puţin mai târziu. E în regulă?

Vasile-Daniel Suciu Este post, să fim mai buni!

Petru Movilă Să fim mai buni, dar să fim şi mai eficienţi. Şi, până la urmă, trebuie să ne asumăm lucrurile acestea în cunoştinţă de cauză.

Vasile-Daniel Suciu Numai bine, domnule Petru Movilă!

Petru Movilă O seară bună!

Vasile-Daniel Suciu Seară bună! Domnul Sămărtinean Cornel-Mircea. Domnule Sămărtinean, vă ascult. Dacă nu, mergem la domnul Simionca Ionuţ.

Ionuţ Simionca Alo!

Vasile-Daniel Suciu Domnule Simionca Ionuţ, colegul meu de la Bistriţa, vă salut!

Ionuţ Simionca Bună seara, domnule Daniel Suciu! Sunt Ionuţ Simionca, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 6 Bistriţa-Năsăud. Votez pentru amendament şi votez şi pentru proiectul de hotărâre.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc.

Ionuţ Simionca Sănătate şi Doamne ajută!

Ionel Floroiu Da. Să mă uit şi eu...

Vasile-Daniel Suciu Doamne ajută! Sănătate multă! Domnul Sămărtinean.

Cornel-Mircea Sămărtinean Mă auziţi?

Vasile-Daniel Suciu Da, eu vă aud foarte bine.

Cornel-Mircea Sămărtinean Da, bună seara, dragă coleg! Mă bucur de răbdarea şi a dumneavoastră, a tuturor colegilor. Salut toţi colegii! Cornel... Mă auziţi?

Vasile-Daniel Suciu Da, eu vă aud foarte bine.

Cornel-Mircea Sămărtinean OK. Salut toţi colegii. Cornel-Mircea Sămărtinean, sunt deputat de Timişoara, de Timiş. Votez pentru amendament şi pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu Vă mulţumesc, domnule Sămărtinean.

Cornel-Mircea Sămărtinean Vă mulţumesc şi eu.

Vasile-Daniel Suciu Numai bine! Seară bună! Domnul Teacă Alexandru, ultimul coleg venit. Şi se pregăteşte domnul Adrian-Mihăiţă Todoran.

Alexandru Teacă Bună seara!

Vasile-Daniel Suciu Bine. Revenim puţin mai târziu! E în regulă!

Vasile-Daniel Suciu Bună seara! Vă ascult.

Alexandru Teacă Bună seara! Alexandru Teacă, Circumscripţia nr. 15, judeţul Covasna. Votul meu este pentru amendament, pentru proiectul de hotărâre. Vă mulţumesc. Sănătate, tuturor!

Vasile-Daniel Suciu Doamne ajută! Domnul Todoran de la Maramureş. Vă ascultăm, domnule Todoran.

Adrian-Mihăiţă Todoran Bună seara! Adrian Todoran, sunt deputat al PMP, Maramureş. Votez "pentru" la amendament, votez "pentru" la proiectul de hotărâre. Şi, dragi colegi, vă doresc tuturor multă sănătate şi să ne vedem cu toţii cu bine, indiferent de divergenţele noastre politice! Doamne ajută şi sănătate!

Vasile-Daniel Suciu În regulă. Mulţumesc. Domnul Robert-Nicolae Turcescu. Se pregăteşte domnul Anton Anton.

Robert-Nicolae Turcescu Bună seara!

Vasile-Daniel Suciu Bună seara, domnule Turcescu!

Robert-Nicolae Turcescu Sper că mă auziţi.

Vasile-Daniel Suciu Da, vă aud foarte bine.

Robert-Nicolae Turcescu Bună seara tuturor! Votul meu este pentru, atât în ceea ce priveşte amendamentul, cât şi în ceea ce priveşte proiectul de modificare a Regulamentului.

Ionel Floroiu Reveniţi un pic mai târziu, să mă documentez, da?

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Mulţumesc, domnule deputat. Revenim la domnul Bichineţ. E în regulă. Bun. Trecem la neafiliaţi, vă rog, la domnul Anton Anton. Se pregăteşte domnul Avram Constantin.

Anton Anton Alo!

Vasile-Daniel Suciu Da, domnule Anton Anton, vă salut!

Anton Anton Bună seara!

Vasile-Daniel Suciu Bună seara, domnule deputat! Sunt colegul dumneavoastră, secretarul Daniel Suciu.

Anton Anton Da. Da, domnule Suciu, cum să nu, spuneţi.

Vasile-Daniel Suciu Ştiţi despre ce e vorba?

Anton Anton Da.

Vasile-Daniel Suciu În regulă, atunci am rugămintea să spuneţi clar numele şi prenumele şi circumscripţia electorală şi, ulterior, să vă exprimaţi şi votul, atât la amendament, cât şi la proiectul de hotărâre, ca să rămână consemnat. Vă mulţumesc, domnule ministru.

Anton Anton M-aţi împuşcat cu circumscripţia electorală. Deci... Anton Anton, Circumscripţia cred că nr. 42. Da, sunt de acord şi cu amendamentul şi cu propunerea. Da?

Vasile-Daniel Suciu Bine, Ionel! Laura Moagher. Se pregăteşte Mirela Furtună.

Vasile-Daniel Suciu Vă mulţumesc. Bună seara! Domnul Avram Constantin.

Constantin Avram Sunt, sunt aici, în faţă.

Vasile-Daniel Suciu Vă salut, domnule deputat.

Constantin Avram Vă salut!

Vasile-Daniel Suciu Vă ascult, spuneţi-mi, cum votăm?

Constantin Avram Eu sunt Avram Constantin, în direct cu dumneavoastră, domnule Suciu.

Vasile-Daniel Suciu Ştiu, domnule Avram Constantin, vă văd şi acolo, în faţă, cât şi în faţa mea.

Constantin Avram Ştiu. Ştiu despre ce e vorba.

Vasile-Daniel Suciu Da.

Constantin Avram Constantin Avram, Circumscripţia electorală nr. 4 Bacău. Votez pentru amendament şi pentru proiectul de hotărâre.

Laura-Mihaela Fulgeanu-Moagher Bună ziua tuturor!

Vasile-Daniel Suciu În regulă, domnule deputat. Vă mulţumesc.

Constantin Avram Vă mulţumesc şi eu. O seară bună!

Vasile-Daniel Suciu Doamna Ana Birchall. Se pregăteşte doamna Oana-Mioara Bîzgan-Gayral.

Ana Birchall Alo!

Vasile-Daniel Suciu Da, doamnă Birchall.

Ana Birchall Bună seara! Ana Birchall, Circumscripţia electorală nr. 39 Vaslui. Votul meu este pentru amendamente şi pentru proiectul de hotărâre. Mulţumesc frumos şi seară bună! Numai bine!

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Mulţumesc, doamnă Birchall. Doamna Bîzgan-Gayral Oana-Mioara. Se pregăteşte doamna Steluţa-Gustica Cătăniciu. Nu răspunde. Revenim. Mergem la doamna Cătăniciu Steluţa-Gustica.

Vasile-Daniel Suciu Sărut mâinile, doamnă deputat! Doamnă Cătăniciu, noi vă auzim.

Steluţa-Gustica Cătăniciu Da. Şi eu vă aud. Bună seara!

Vasile-Daniel Suciu Sărut mâinile!

Vasile-Daniel Suciu Bună, Laura! Te auzim!

Steluţa-Gustica Cătăniciu Votez "da" pentru amendament şi "da" pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu În regulă. Vă rog să spuneţi numele şi circumscripţia electorală, să rămână consemnate. Mă mai auziţi, doamnă?

Steluţa-Gustica Cătăniciu Alo!

Vasile-Daniel Suciu Da. Mă mai auziţi?

Steluţa-Gustica Cătăniciu Bună seara! Bună seara, domnule secretar!

Vasile-Daniel Suciu Sărut mâinile! Am înţeles votul, dar vă rugam să ne spuneţi numele şi circumscripţia electorală.

Steluţa-Gustica Cătăniciu Da. Şi eu vă aud. Am spus că votez "da" pentru amendament şi votez "da" pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu Da, doar că mai trebuie să ne spuneţi numele dumneavoastră şi circumscripţia electorală. Noi îl cunoaştem, dar trebuie să...

Steluţa-Gustica Cătăniciu Cătăniciu Steluţa...

Vasile-Daniel Suciu Aşa.

Laura-Mihaela Fulgeanu-Moagher Laura Fulgeanu-Moagher, Prahova. Pentru amendamente şi pentru proiectul de hotărâre.

Steluţa-Gustica Cătăniciu ... Circumscripţia nr. 13 Cluj.

Vasile-Daniel Suciu Vă mulţumesc. Şi vă doresc o seară plăcută! Sărut mâinile! Domnul Dohotaru Adrian Octavian. Se pregăteşte domnul Drăghici Mircea-Gheorghe.

Adrian-Octavian Dohotaru Dohotaru Adrian Octavian. Pentru - şi la amendament şi pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Salutări la Cluj! Domnul Drăghici Mircea-Gheorghe. Se pregăteşte domnul Gerea Andrei Dominic.

Mircea-Gheorghe Drăghici Bună seara! Mircea-Gheorghe Drăghici.

Vasile-Daniel Suciu Vă salut, domnule Mircea Drăghici!

Mircea-Gheorghe Drăghici Cu respect! Circumscripţia nr. 3 Argeş. Votez pentru amendament, pentru proiectul de hotărâre.

Vasile-Daniel Suciu În regulă. Mulţumesc. O seară plăcută! Domnul Andrei Dominic Gerea. Şi se pregăteşte domnul Iftimie Neculai. Domnule Gerea, vă salut!

Andrei Dominic Gerea Vă salut! Alo!

Vasile-Daniel Suciu Eu vă aud, domnule ministru. Foarte bine.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Mirela Furtună. Se pregăteşte Gavrilă Camelia, de la Iaşi.

Andrei Dominic Gerea Aşa şi eu. Salut, tuturor!

Vasile-Daniel Suciu Votul.

Andrei Dominic Gerea Pentru.

Vasile-Daniel Suciu Şi la amendament şi la proiect?

Andrei Dominic Gerea Da. Şi la amendament şi la proiect.

Vasile-Daniel Suciu În regulă. O să vă rog, domnule ministru...

Andrei Dominic Gerea Toate cele bune!

Vasile-Daniel Suciu ... noi vă ştim, dar trebuie să spuneţi numele şi circumscripţia electorală, ca să rămână consemnate pe bandă.

Andrei Dominic Gerea Andrei Dominic Gerea, Argeş - pentru.

Vasile-Daniel Suciu E în regulă. Mulţumesc. O seară plăcută! Domnul Iftimie Neculai. Şi se pregăteşte domnul Lovin Dumitru. Domnule Lovin, vă salut!

Mirela Furtună Mulţumesc. Deputat Mirela Furtună, Bucureşti. Votez pentru amendamente şi pentru proiect.

Dumitru Lovin Vă salut!

Vasile-Daniel Suciu Vă ascult cu mare drag.

Dumitru Lovin Dumitru Lovin, Circumscripţia electorală nr. 40 Vâlcea. "Da" pentru proiect, "da" pentru amendament.

Vasile-Daniel Suciu În regulă. Mulţumesc. O seară plăcută!

Dumitru Lovin Cu toată stima, la mulţi ani! Numai bine!

Vasile-Daniel Suciu Numai bine! Domnule Daniel Olteanu, vă salut!

Daniel Olteanu Bună seara! Bună seara, tuturor! Daniel Olteanu, Circumscripţia nr. 39 Vaslui. "Pentru" ambele.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc, domnule deputat.

Daniel Olteanu Sănătate multă, tuturor!

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc, domnule deputat. Domnul Oprişcan Mihai Doru. Se pregăteşte nou-transferatul, domnul Pistru Eusebiu-Manea. Domnule Oprişcan, vă salut!

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc, Mirela. Doamna Gavrilă. Se pregăteşte Gavrilescu Graţiela Leocadia. Doamnă Gavrilă, vă auzim!

Mihai Doru Oprişcan Vă salut! Da. Urmăresc. Urmăresc. Aştept să intru.

Vasile-Daniel Suciu Şi eu mă urmăresc şi vă urmăresc.

Mihai Doru Oprişcan Da.

Vasile-Daniel Suciu Vă ascult, domnule Oprişcan. Vă ascult.

Mihai Doru Oprişcan Da.

Vasile-Daniel Suciu Domnule Oprişcan, vă ascult, cu votul dumneavoastră.

Mihai Doru Oprişcan Bună seara! Doru Oprişcan, Mureş. Pentru şi pentru. Atât pentru amendament, cât şi pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu Vă mulţumesc din suflet, domnule deputat. Domnul Pistru Eusebiu Manea. Căsuţa vocală. Domnul Vosganian Varujan. Deci domnul Iftimie n-a răspuns deocamdată, nu? Domnule Vosganian, vă salut!

Varujan Vosganian Circumscripţia nr. 24 Iaşi. Pentru şi pentru...

Vasile-Daniel Suciu Domnule Vosganian, vă salut!

Camelia Gavrilă Da? Mă auziţi?

Varujan Vosganian M-aţi auzit?

Vasile-Daniel Suciu Eu vă aud acum.

Varujan Vosganian Bună ziua!

Vasile-Daniel Suciu ... seara!

Varujan Vosganian M-aţi auzit, da?

Vasile-Daniel Suciu Eu vă aud. Bună seara, domnule ministru!

Varujan Vosganian Eu vă aud. Da. Varujan Vosganian, Circumscripţia nr. 24 Iaşi. Pentru amendament şi pentru propunere.

Vasile-Daniel Suciu Domnule Vosganian, sunteţi ultimul. Nu credeam că o să mă îndrăgostesc aşa de rău de numele dumneavoastră. Am terminat. 329. Vă mulţumesc pentru vot. Să reluăm. Cei care n-au răspuns. Domnul Bichineţ, doamna Bîzgan şi domnul Iftimie. Şi-i mai avem pe domnii miniştri şi pe doamna vicepremier. Domnul Bichineţ, nu, că am trecut de domnul Bichineţ, am sunat de două ori. Doamna Bîzgan-Gayral şi domnul Iftimie Neculai. Doamnă Bîzgan, sărut mâinile!

Oana-Mioara Bîzgan-Gayral Bună seara!

Vasile-Daniel Suciu Vă ascult.

Vasile-Daniel Suciu Vă auzim!

Oana-Mioara Bîzgan-Gayral Vot pentru.

Vasile-Daniel Suciu La ambele?

Oana-Mioara Bîzgan-Gayral Da.

Vasile-Daniel Suciu Şi o să am rugămintea să spuneţi numele şi circumscripţia electorală, să rămână consemnate pe bandă.

Oana-Mioara Bîzgan-Gayral Oana Bîzgan, Circumscripţia electorală nr. 42 Bucureşti.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Vă doresc o seară plăcută.

Oana-Mioara Bîzgan-Gayral O seară bună!

Vasile-Daniel Suciu Domnul Iftimie şi domnul Pistru... Bun. Revenim la domnii miniştri? Domnul Bode, domnul Oros, domnul Predoiu şi doamna Turcan. Domnule ministru, vă salut!

Lucian Nicolae Bode Bună seara! Vă salut, domnule Suciu!

Vasile-Daniel Suciu Bun. Cum o luăm? Bănuiesc că ştiţi despre ce este vorba, domnule ministru.

Camelia Gavrilă Camelia Gavrilă, Iaşi. Alo?

Lucian Nicolae Bode Ştiu despre ce este vorba, suntem în şedinţă de Guvern, dar am...

Vasile-Daniel Suciu Vă rog, haideţi, dacă... spuneţi-le şi colegilor dumneavoastră, ca să pot termina şi eu... Urmează domnul Oros, domnul Predoiu şi doamna Turcan.

Lucian Nicolae Bode Vă rog.

Vasile-Daniel Suciu O să vă rog să spuneţi numele, circumscripţia electorală şi cum votaţi la amendament şi la proiectul de modificare a Regulamentului.

Lucian Nicolae Bode Bode Lucian Nicolae, Circumscripţia electorală nr. 33 Sălaj. Abţinere la amendament, vot împotrivă...

Vasile-Daniel Suciu E în regulă.

Lucian Nicolae Bode ...la proiect.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc mult, domnule ministru. Succes!

Lucian Nicolae Bode Mulţumesc şi eu.

Vasile-Daniel Suciu O să vă rog să-l sunaţi pe domnul Oros. Nu-i ministru! A, bun! Domnule Borza, v-am trecut la capitolul "miniştri"! Cine ştie?!

Vasile-Daniel Suciu Da, vă auzim, doamnă deputat!

Remus-Adrian Borza Niciodată nu se ştie, nu?! E o vorbă în popor: "În raniţa fiecărui soldat e bastonul de mareşal".

Vasile-Daniel Suciu Vă ascult, domnule Borza.

Remus-Adrian Borza Domnule Suciu, abţinere pe amendament, vot împotrivă la Regulament.

Vasile-Daniel Suciu E în regulă! Mulţumesc. O seară plăcută!

Remus-Adrian Borza Cu mare drag.

Vasile-Daniel Suciu Bun. Domnul Oros şi domnul Predoiu ulterior. Dacă nu răspunde domnul Oros, încercaţi la domnul Predoiu şi la doamna Turcan. Sărut mâinile, doamnă vicepremier.

Raluca Turcan Bună seara!

Vasile-Daniel Suciu Ştiu că sunteţi în şedinţă de Guvern. Înainte de toate daţi-mi voie să vă spun la mulţi ani, multă sănătate şi să ne ajute Dumnezeu pe toţi să trecem peste asta. Nu vă ţin mult. Vă rog să-mi spuneţi cum votaţi la proiectul de modificare a Regulamentului.

Raluca Turcan Cred că grupul meu a votat împotrivă, nu?

Vasile-Daniel Suciu Credeţi... abţinere. Nu, e pe jumătate... Pentru amendamentul domnului Pambuccian şi abţinere la proiectul de modificare.

Camelia Gavrilă Camelia Gavrilă, Iaşi. Votez pentru, atât pentru amendamente, cât şi pentru proiect.

Raluca Turcan Aşa a votat grupul?

Vasile-Daniel Suciu Da.

Raluca Turcan Ştiu amendamentul domnului Pambuccian, e în regulă. Şi atunci la modificarea la Regulament - abţinere.

Vasile-Daniel Suciu E în regulă. O să vă rog, deşi vă cunoaşte toată lumea, vă rog să spuneţi numele şi ...

Raluca Turcan Poftim?

Vasile-Daniel Suciu Vă rog să spuneţi numele şi circumscripţia electorală, să rămână consemnate pe bandă. Vă rog, doamnă vicepremier.

Raluca Turcan Raluca Turcan, Circumscripţia electorală nr. 34 Sibiu.

Vasile-Daniel Suciu Bine. Vă mulţumesc. O seară plăcută!

Raluca Turcan Mulţumesc, asemenea.

Vasile-Daniel Suciu I-am spus prima dată la mulţi ani... Am terminat? Doamnelor, vă mulţumesc, vă iubesc. A fost un maraton... Vă mulţumesc.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc frumos.

Ion-Marcel Ciolacu Domnule secretar, şi eu vă mulţumesc. Domnilor secretari, vă rog să faceţi procesul-verbal, să anunţăm rezultatul votului. După o scurtă pauză

Ion-Marcel Ciolacu Domnule deputat, secretar Daniel Suciu, vă rog frumos să citiţi rezultatul votului.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc, domnule preşedinte. În urma scurtei conversaţii telefonice, vă anunţ că la apelul nominal efectuat telefonic au răspuns prezent un număr de 321de deputaţi, din care: voturi pentru - un număr de 237; voturi contra - 75 şi 8 abţineri. Un coleg prezent nu a votat. De asemenea, amendamentul colegului Varujan Pambuccian a fost admis cu majoritate de voturi. Având în vedere rezultatul votului, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Hotărârea Camerei Deputaţilor va fi transmisă Monitorului Oficial, în vederea publicării. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Ordinea de zi fiind epuizată, declar închisă această şedinţă online a Camerei Deputaţilor. Vă mulţumesc. Şedinţa s-a încheiat la ora 20,25.

Camelia Gavrilă Mulţumesc.

Vasile-Daniel Suciu Doamna Graţiela Gavrilescu. Se pregăteşte Bianca Gavriliţă. Doamnă Gavrilescu, vă auzim!

Graţiela Leocadia Gavrilescu Da, da.

Vasile-Daniel Suciu Vă auzim! Vă aşteptăm votul!

Graţiela Leocadia Gavrilescu Gavrilescu Graţiela Leocadia, Prahova. Votez pentru amendamente şi pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Bianca Gavriliţă, de la Timiş. Se pregăteşte Laura Georgescu. Vă auzim, doamnă doctor! Doamnă Gavriliţă?

Bianca - Miruna Gavriliţă Da, vă aud!

Vasile-Daniel Suciu Şi eu vă aud şi vă aştept!

Bianca - Miruna Gavriliţă Gavriliţă Bianca-Miruna, judeţul Timiş. Votez pentru amendamente şi pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. O zi frumoasă! Laura Georgescu, de la Galaţi. Se pregăteşte domnul Georgescu Nicolae. Da, doamnă Georgescu, vă auzim! Doamnă Georgescu, noi vă auzim!

Laura Georgescu Bună ziua! Laura Georgescu, Galaţi. Votez pentru amendamente şi pentru proiectul de hotărâre.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc frumos. O zi frumoasă! Nicu Georgescu. Se pregăteşte domnul Gherman Dumitru. Domnule Georgescu? Da, domnule Georgescu, te auzim!

Nicolae Georgescu Deputat Georgescu Nicolae, Argeş. Votez pentru amendamente şi pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc, Nicu. O zi frumoasă! Gherman Dumitru. Se pregăteşte doamna Gilia Claudia. Domnule Gherman, te auzim!

Dumitru Gherman Bună ziua! Dumitru Gherman, Bihor. Vot pentru amendament, vot pentru proiectul de hotărâre.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. O zi frumoasă! Doamna Gilia Claudia. Se pregăteşte Halici Nicuşor. Mergem mai departe. Domnul Halici Nicuşor. Se pregăteşte doamna Holban Georgeta-Carmen. Te auzim, domnule preşedinte.

Nicuşor Halici Bună ziua! Halici Nicuşor, judeţul Vrancea. Votez pentru amendament şi pentru proiectul de hotărâre.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Doamna Holban Georgeta-Carmen. Se pregăteşte domnul Iulian Iancu. Doamnă Carmen Holban, vă auzim.

Georgeta-Carmen Holban Bună ziua! Carmen Holban sunt. Votez pentru, şi la amendament, şi la proiect. Vă mulţumesc.

Vasile-Daniel Suciu Şi eu vă mulţumesc. O zi frumoasă! Iulian Iancu. Se pregăteşte Iancu Marius-Ionel. Domnule preşedinte, te ascultăm.

Iulian Iancu Iulian Iancu, Constanţa. Vot pentru, atât pentru amendament, cât şi pentru proiectul de hotărâre.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc frumos. Domnul Iancu Marius-Ionel. Se pregăteşte Claudiu Ilişanu.

Marius-Ionel Iancu Alo?

Vasile-Daniel Suciu Vă auzim!

Marius-Ionel Iancu Iancu Marius-Ionel, Olt. Votez pentru amendament şi pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Claudiu Ilişanu. Se pregăteşte Natalia Intotero. E Claudiu? Da, Claudiu, te auzim.

Claudiu-Augustin Ilişanu Ilişanu Claudiu, Bacău. Votez pentru amendamente şi votez pentru proiectul de hotărâre.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Natalia Intotero. Se pregăteşte Florin Iordache.

Natalia-Elena Intotero Bună ziua! Natalia-Elena Intotero, judeţul Hunedoara. Votez pentru amendamente şi pentru proiectul de hotărâre. Mulţumesc.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc, Natalia. Florin Iordache. Se pregăteşte Cornel Itu, de la Cluj. E Florin?

Florin Iordache Da pentru amendamente şi da pentru proiectul de hotărâre.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. O zi frumoasă! Cornel Itu. Se pregăteşte Jivan Luminiţa.

Cornel Itu Da. Alo?

Vasile-Daniel Suciu Te auzim.

Cornel Itu Bună ziua! Cornel Itu, Cluj. Votez la amendament - da şi la proiect - da.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Jivan Luminiţa. Se pregăteşte Lazăr Sorin. Luminiţa Jivan. Ne aude Luminiţa?

Luminiţa-Maria Jivan Bună ziua!

Vasile-Daniel Suciu Sărut mâinile! Te auzim, Luminiţa!

Luminiţa-Maria Jivan Bună ziua! Luminiţa Jivan, Caraş-Severin. Votez pentru amendament şi pentru proiect. O zi frumoasă tuturor!

Vasile-Daniel Suciu Şi eu îţi mulţumesc. Lazăr Sorin. Se pregăteşte Costel Lupaşcu. Da, domnule Lazăr!

Sorin Lazăr Da. Sunt la telefon.

Vasile-Daniel Suciu Vă auzim. Cum votaţi, domnule preşedinte?

Sorin Lazăr Lazăr Sorin, Circumscripţia nr. 10 Buzău. Votez pentru amendamente şi pentru proiectul de hotărâre.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc, domnule preşedinte. Costel Lupaşcu. Se pregăteşte Silviu Macovei.

Costel Lupaşcu Sărut mâna! Bună ziua tuturor! Costel Lupaşcu, judeţul Botoşani. Votez pentru amendamente şi pentru proiectul de hotărâre.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Domnul Silviu Macovei. Se pregăteşte Manole Petre-Florin. Silviu Macovei, de la Iaşi. Da, domnule deputat, te auzim.

Silviu Nicu Macovei Alo?

Vasile-Daniel Suciu Da, Silviu, te auzim.

Silviu Nicu Macovei Macovei Silviu Nicu, Iaşi. Votez pentru amendamente şi pentru proiectul de hotărâre.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc frumos. Petre-Florin Manole. Se pregăteşte Matei Călin.

Petre-Florin Manole Petre-Florin Manole, Circumscripţia Bucureşti. Votez pentru amendament şi pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu Foarte disciplinat, Manole. Mulţumesc. Matei Călin. Se pregăteşte Mărgărit Mitică-Marius. Te auzim, domnule deputat.

Călin-Vasile-Andrei Matei Alo?

Vasile-Daniel Suciu Te auzim.

Călin-Vasile-Andrei Matei Călin Matei...

Vasile-Daniel Suciu Te auzim, Matei! Te auzim!

Călin-Vasile-Andrei Matei Călin Matei, Maramureş. Da. Da.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumim. O zi frumoasă! Mărgărit Mitică. Se pregăteşte doamna Marilena-Emilia Meiroşu.

Mitică-Marius Mărgărit Numele meu este Mărgărit Mitică-Marius, deputat de Galaţi. Votez pentru amendament şi pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. O zi frumoasă! Emilia Meiroşu. Se pregăteşte Carmen Mihălcescu. Doamnă Meiroşu? Vă auzim, doamnă Meiroşu.

Marilena-Emilia Meiroşu Bună ziua! Votez pentru amendamente şi pentru proiectul de hotărâre.

Vasile-Daniel Suciu Şi numele, să rămână notat...

Marilena-Emilia Meiroşu Meiroşu Marilena-Emilia, Brăila.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc frumos. O zi frumoasă! Carmen Mihălcescu. Se pregăteşte domnul Florin Mircea. Doamnă vicepreşedinte, vă auzim. Vă auzim!

Carmen-Ileana Mihălcescu M-aţi auzit?

Vasile-Daniel Suciu Da, da, vă aud foarte bine.

Carmen-Ileana Mihălcescu Carmen-Ileana Mihălcescu. Votez pentru amendamente şi pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc frumos. Domnul Mircea Florin. Se pregăteşte Roxana Mînzatu.

Florin Mircea Bună ziua! Mircea Florin, Circumscripţia electorală nr. 9 Brăila. Votez pentru la amendamente, votez pentru la proiect.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Doamna Roxana Mînzatu. Se pregăteşte Ştefan Muşoiu. Doamna Mînzatu Roxana?

Roxana Mînzatu Alo?

Vasile-Daniel Suciu Vă auzim.

Roxana Mînzatu Roxana Mînzatu, Braşov. Pentru amendamente, pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc, la mulţi ani şi să-ţi dea Dumnezeu numai bine! Ştefan Muşoiu. Se pregăteşte Gabriel-Horia Nasra. Te auzim, Ştefan!

Ştefan Muşoiu Ştefan Muşoiu, Ialomiţa. Votez pentru amendamente şi pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Horia Nasra. Se pregăteşte domnul Neaţă Eugen. Horia Nasra? Horia, te auzim!

Gabriel-Horia Nasra Da, ştiu.

Vasile-Daniel Suciu Te auzim.

Gabriel-Horia Nasra Horia Nasra, deputat de Cluj. Da, da, pentru amendamente şi pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Domnul Neaţă Eugen. Se pregăteşte Andrei Nicolae.

Eugen Neaţă Bună ziua! Deputat Neaţă Eugen, Vâlcea. Votez pentru amendament şi pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Domnul Nicolae Andrei. Se pregăteşte domnul Eugen Nicolicea. Domnul Andrei Nicolae. Vă auzim, domnule Andrei Nicolae.

Andrei Nicolae Bună ziua! Andrei Nicolae, Prahova. Votez pentru amendamente şi pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Domnul Nicolicea. Şi se pregăteşte domnul Nistor Laurenţiu. Domnul Nicolicea. Mergem mai departe. Domnul Nistor Laurenţiu. Se pregăteşte domnul Niţă Nicu. Domnule Nistor! Domnule preşedinte! Domnul preşedinte Laurenţiu Nistor? Mergem mai departe. Domnul Niţă Nicu. Se pregăteşte domnul Iuliu Nosa.

Nicu Niţă Bună ziua, stimaţi colegi! Deputatul Niţă Nicu, Brăila. Votez pentru amendament şi pentru hotărâre. Doamne ajută! Mulţumesc.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Domnul Iuliu Nosa. Se pregăteşte doamna Daniela Oteşanu. Domnul Nosa? Vă auzim, domnule Nosa.

Iuliu Nosa Iuliu Nosa, Sălaj. Da, pentru amendamente, da, pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Doamna Daniela Oteşanu. Şi se pregăteşte doamna Pană Adriana-Doina.

Daniela Oteşanu Alo!

Vasile-Daniel Suciu Vă auzim.

Daniela Oteşanu Bună ziua!

Vasile-Daniel Suciu Sărut mâinile!

Daniela Oteşanu Daniela Oteşanu, judeţul Vâlcea. Pentru amendamente şi pentru proiectul de hotărâre. Sănătate tuturor!

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc, asemenea. Doamna Adriana Pană. Se pregăteşte doamna Rodica Paraschiv. Doamnă Pană, vă auzim.

Adriana-Doina Pană Adriana-Doina Pană, Bistriţa-Năsăud. Votez pentru, atât pentru amendament, cât şi pentru hotărâre.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Sărut mâinile! Doamna Rodica Paraschiv. Se pregăteşte domnul Păle Dănuţ.

Rodica Paraschiv Mulţumesc.

Vasile-Daniel Suciu Doamnă Paraschiv, vă auzim. Doamnă Paraschiv, noi vă auzim.

Rodica Paraschiv Da.

Vasile-Daniel Suciu Vă auzim.

Rodica Paraschiv Bună ziua! Paraschiv Rodica, Prahova. Votez da pentru amendament şi pentru proiectul de hotărâre.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Sărut mâinile! Domnul Păle Dănuţ. Se pregăteşte doamna Eliza Peţa-Ştefănescu. Vă auzim, domnule Păle.

Dănuţ Păle Dănuţ Păle, Circumscripţia electorală nr. 10 Buzău. Votez pentru amendamente, pentru proiectul de modificare a Regulamentului.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc.

Dănuţ Păle Toate cele bune!

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Doamna Peţa-Ştefănescu. Se pregăteşte domnul Liviu Pleşoianu. Doamna ElizaPeţa-Ştefănescu, Dolj. Vă auzim.

Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu Bună ziua! Peţa-Ştefănescu Eliza, judeţul Dolj.

Vasile-Daniel Suciu Da...

Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu Votez pentru amendamente şi pentru proiect. Vă mulţumesc.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc frumos. O zi frumoasă! Domnul Liviu Pleşoianu. Se pregăteşte domnul Pop Andrei.

Liviu Ioan Adrian Pleşoianu Da.

Vasile-Daniel Suciu Domnule Pleşoianu, vă auzim.

Liviu Ioan Adrian Pleşoianu Ziua bună! Pleşoianu Liviu, Bucureşti. Votez pentru amendamente şi pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Domnul Pop Andrei. Se pregăteşte domnul Pop Georgian. Domnul Andrei Pop.

Andrei Pop Bună ziua!

Vasile-Daniel Suciu Vă auzim, domnule Andrei Pop.

Andrei Pop Andrei Pop, Ialomiţa. Pentru amendament şi proiect.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc, domnule Andrei Pop. Domnul Georgian Pop. Se pregăteşte domnul Popa Florin. Domnul Georgian Pop.

Georgian Pop Georgian Pop, Bucureşti. Votez pentru amendamente şi pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc.

Georgian Pop Sănătate tuturor!

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Domnul Popa Florin. Se pregăteşte domnul Popa Ştefan.

Florin Popa Deputat Florin Popa, Circumscripţia nr. 18 Galaţi. Votez pentru amendament şi pentru Proiectul de Hotărâre de modificare a Regulamentului.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc.

Florin Popa Toate cele bune!

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Domnul Popa Ştefan. Se pregăteşte doamna Alexandra Presură. Vă auzim, domnule Ştefan Popa.

Ştefan-Ovidiu Popa Bună ziua, stimaţi colegi! Ştefan-Ovidiu Popa, judeţul Vâlcea. Votez pentru amendamente şi pentru proiect. Vă mulţumesc.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Doamna Alexandra Presură. Se pregăteşte doamna Radu Anişoara.

Alexandra Presură Da.

Vasile-Daniel Suciu Vă auzim. Doamnă Alexandra Presură, vă auzim.

Alexandra Presură Alo! Bună ziua! Presură Alexandra, Dolj. Votez pentru amendament şi pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc.

Alexandra Presură Mulţumesc.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc şi eu. Doamna Radu Anişoara. Se pregăteşte domnul Nicolaie-Sebastian Radu. Doamnă Anişoara Radu, vă auzim.

Anişoara Radu Bună ziua! Anişoara Radu, judeţul Tulcea. Votez pentru amendament şi pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Domnul Radu Sebastian-Nicolaie. Se pregăteşte domnul Alexandru Rădulescu. Domnule Sebastian-Nicolaie Radu, vă auzim.

Nicolaie-Sebastian-Valentin Radu Radu Nicolaie-Sebastian, Buzău. Votez pentru amendament şi pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Domnul Alexandru Rădulescu. Se pregăteşte domnul Cătălin-Marian Rădulescu.

Alexandru Rădulescu Alexandru Rădulescu, Suceava. Votez pentru proiect şi pentru amendament.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Doamne ajută la Suceava! Domnul Cătălin Rădulescu. Se pregăteşte doamna Răduţ Violeta. Da, domnule Rădulescu.

Cătălin-Marian Rădulescu Alo!

Vasile-Daniel Suciu Vă auzim, domnule Cătălin Rădulescu.

Cătălin-Marian Rădulescu Da. Rădulescu Cătălin-Marian, Argeş. Votez pentru amendamente şi pentru proiectul de hotărâre.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Doamna Răduţ Violeta. Se pregăteşte domnul Roman Ioan Sorin.

Violeta Răduţ Alo!

Vasile-Daniel Suciu Vă auzim.

Violeta Răduţ Bună ziua, vă spun şi eu, Violeta Răduţ, Teleorman! Votez pentru amendamente şi pentru proiectul de hotărâre. Mulţumesc frumos.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc frumos. O zi bună! Domnul Roman Ioan Sorin. Se pregăteşte doamna Roşca Lucreţia.

Ioan Sorin Roman Alo!

Vasile-Daniel Suciu Da, domnule Roman, vă auzim.

Ioan Sorin Roman Da. Bună ziua! Ioan Roman, Bihor. Votez pentru, şi pentru amendamente şi pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Doamna Roşca Lucreţia. Se pregăteşte domnul Alexandru Rotaru. Doamnă doctor, vă auzim. Vă auzim, doamnă doctor.

Lucreţia Roşca Alo! Şi eu vă aud.

Vasile-Daniel Suciu Sărut mâinile!

Lucreţia Roşca Aştept.

Vasile-Daniel Suciu Vă auzim. Sunteţi în direct.

Lucreţia Roşca Bună ziua! Lucreţia Roşca, Galaţi. Votez pentru amendament şi pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Sărut mâinile! Domnul Rotaru Alexandru. Se pregăteşte domnul Rotaru Răzvan.

Alexandru Rotaru Bună ziua! Rotaru Alexandru. Votez pentru amendamente şi pentru proiectul de hotărâre.

Vasile-Daniel Suciu Domnul Rotaru Alexandru, Neamţ. Domnul Rotaru Răzvan. Se pregăteşte domnul Sefer. Domnule Rotaru, vă auzim.

Răzvan-Ilie Rotaru Bună ziua! Răzvan Rotaru, Botoşani. Votez pentru amendamente şi pentru proiectul de hotărâre.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Domnul Sefer Cristian. Se pregăteşte domnul Simion Lucian. Domnule Sefer, vă auzim.

Cristian-George Sefer Cristian Sefer, Călăraşi. Votez pentru amendamente şi pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Domnul Simion Lucian. Se pregăteşte domnul Dinu Socotar. Domnul Simion Lucian, de la Tulcea.

Lucian-Eduard Simion Da.

Vasile-Daniel Suciu Domnule deputat, vă auzim. Domnule Simion Lucian, vă auzim. Domnule Simion...

Lucian-Eduard Simion Da.

Vasile-Daniel Suciu ... vă auzim. Vă rog, spuneţi-ne cum votaţi.

Lucian-Eduard Simion Bună ziua, stimaţi colegi. Simion Lucian, Tulcea.

Vasile-Daniel Suciu Da.

Lucian-Eduard Simion Votez pentru hotărâre şi pentru amendamente.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. O zi frumoasă! Domnul Dinu Socotar. Se pregăteşte domnul Adrian Solomon.

Gheorghe-Dinu Socotar Alo!

Vasile-Daniel Suciu Da, domnule Dinu Socotar, vă auzim.

Gheorghe-Dinu Socotar Dinu Socotar, Mureş. Votez pentru amendament şi pentru proiectul de hotărâre.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Domnul Adrian Solomon. Se pregăteşte domnul Stan Viorel. Domnule preşedinte, vă auzim.

Adrian Solomon Solomon Adrian, Vaslui - pentru.

Vasile-Daniel Suciu Şi pentru amendament şi pentru proiect?

Adrian Solomon Şi pentru amendament...

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. O zi frumoasă! Domnul Stan Viorel. Se pregăteşte domnul Stativă Irinel. Domnule profesor, vă auzim. Domnule Stan, vă auzim.

Viorel Stan E decalat? Stan Viorel, Neamţ. Votez pentru amendamente şi pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. O zi frumoasă! Domnul Stativă Irinel. Se pregăteşte domnul Stănescu Alexandru.

Irinel Ioan Stativă Suntem în direct?

Vasile-Daniel Suciu Da, da, suntem în direct, domnule Stativă.

Irinel Ioan Stativă Stativă Irinel, Circumscripţia nr. 39 Vaslui. Votez pentru amendamente şi pentru proiectul de hotărâre.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Domnul Stănescu Alexandru. Se pregăteşte domnul Steriu Valeriu-Andrei. Domnule preşedinte, vă auzim.

Alexandru Stănescu Alexandru Stănescu. Votez pentru amendament şi pentru proiectul de hotărâre.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Domnul Steriu Valeriu-Andrei. Se pregăteşte domnul Suciu Matei. Domnule Steriu, vă auzim.

Valeriu-Andrei Steriu Steriu Valeriu, Bucureşti. Votez pentru amendamente şi pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Domnul Suciu Matei. Se pregăteşte subsemnatul. Domnul Suciu Matei.

Matei Suciu Alo!

Vasile-Daniel Suciu Vă auzim, domnule Suciu.

Matei Suciu Bună ziua!

Vasile-Daniel Suciu Bună ziua!

Matei Suciu Vreţi să mă întrebaţi cum votez la proiectul de modificare a Regulamentului?

Vasile-Daniel Suciu Exact. Cred că de aceea v-am sunat, domnule Suciu.

Matei Suciu Suciu Matei, deputat de Timiş. Votez pentru şi în cazul amendamentelor şi în cazul proiectului de modificare a Regulamentului.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Suciu Vasile-Daniel, subsemnatul. Votez pentru la ambele. Doamna Şarapatin Elvira. Se pregăteşte domnul Şerban Ciprian-Constantin. Şi, după domnul Şerban, se pregăteşte domnul Şimon Gheorghe.

Elvira Şarapatin Alo!

Vasile-Daniel Suciu Da, doamnă Şarapatin, vă auzim. Doamnă Şarapatin, vă auzim.

Elvira Şarapatin Alo!

Vasile-Daniel Suciu Noi vă auzim, doamnă Şarapatin.

Elvira Şarapatin Da. Da.

Vasile-Daniel Suciu Vă auzim. Sunt Daniel Suciu, colegul dumneavoastră. Aştept să ne spuneţi cum votaţi.

Elvira Şarapatin Votez pentru proiect şi pentru amendamente.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc, doamnă Şarapatin. O zi frumoasă! Domnul Şerban Ciprian-Constantin. Domnul Şimon Gheorghe urmează.

Ciprian-Constantin Şerban Bună ziua! Şerban-Ciprian Constantin, Neamţ. Votez pentru amendamente şi pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Domnul Şimon Gheorghe. Se pregăteşte doamna Theodora Şotcan. Domnul Şimon.

Gheorghe Şimon Alo!

Vasile-Daniel Suciu Da, domnule Gheorghe Şimon, vă auzim.

Gheorghe Şimon Da. Şimon Gheorghe, Maramureş. Pentru amendamente şi proiect.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Doamna Theodora Şotcan. Se pregăteşte domnul Lucian Şova.

Theodora Şotcan Bună ziua! Sunt Theodora Şotcan, Bacău. Votez pentru amendamente şi pentru proiectul de lege.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc, doamnă profesoară. O zi frumoasă! Domnul Lucian Şova. Se pregăteşte domnul Ştefan Corneliu. Domnul Lucian Şova.

Lucian Şova Da, ascult.

Vasile-Daniel Suciu Da, domnule Şova, vă auzim.

Lucian Şova Bună ziua! Lucian Şova, Bacău. Votez pentru proiect, cât şi pentru amendamente.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc, domnule ministru. Domnul Ştefan Corneliu. Se pregăteşte doamna Alina Tănăsescu.

Corneliu Ştefan Bună ziua! Corneliu Ştefan, de la Dâmboviţa. Votez pentru amendamente şi pentru proiectul de hotărâre.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamna Alina Tănăsescu. Se pregăteşte doamna Alina Teiş. Doamna Alina Tănăsescu, Dolj.

Alina-Elena Tănăsescu Bună...

Vasile-Daniel Suciu Da, vă auzim.

Alina-Elena Tănăsescu Bună ziua! Tănăsescu Alina-Elena, judeţul Dolj. Votez pentru amendamente şi pentru proiectul de hotărâre.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Doamna Alina Teiş. Se pregăteşte domnul Terea Ioan. Doamna Teiş, de la Mehedinţi.

Alina Teiş Alo!

Vasile-Daniel Suciu Vă auzim.

Alina Teiş Alina Teiş, judeţul Mehedinţi. Votez pentru amendamente, cât şi pentru proiectul de hotărâre.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Domnul Terea Ioan. Se pregăteşte domnul Angel Tîlvăr.

Ioan Terea Vă salut, domnule Suciu. Sunt Ioan Terea, Circumscripţia nr. 34 Sibiu. Votez pentru amendament şi pentru proiectul de hotărâre.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc frumos. Domnul Angel Tîlvăr. Se pregăteşte domnul Adrian Todor.

Angel Tîlvăr Alo!

Vasile-Daniel Suciu Da, domnule Tîlvăr, vă auzim.

Angel Tîlvăr Bună ziua, tuturor! Angel Tîlvăr, Circumscripţia electorală nr. 41 Vrancea. Eu votez pentru amendament şi pentru proiect. Succes...

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc, domnule preşedinte. Domnul Adrian Todor. Se pregăteşte domnul Ilie Toma. Domnul Adrian Todor, de la Arad.

Adrian Todor Alo!

Vasile-Daniel Suciu Da, domnule Todor, vă auzim.

Adrian Todor Bună ziua! Alo!

Vasile-Daniel Suciu Da. Vă auzim. Vă auzim, domnule Adrian Todor.

Adrian Todor Da. Salut... Deci, referitor la votul meu de astăzi, atât pentru amendamente, cât şi pentru proiect în ansamblu, voi vota pentru.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Domnul Toma Ilie. Se pregăteşte domnul Florin Tripa.

Ilie Toma Bună ziua, iubiţi colegi! Bine v-am regăsit! Vot pentru amendamente, vot pentru proiect. Vă doresc multă sănătate!

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Domnul Florin Tripa. Se pregăteşte doamna Tudor Beatrice. Vă auzim, domnule deputat. Vă auzim.

Florin-Dan Tripa Bună ziua! Florin Tripa, Arad. Votez da pentru amendamente şi pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. O zi frumoasă! Doamna Tudor Beatrice. Se pregăteşte doamna Adriana Diana Tuşa.

Beatrice Tudor Bună ziua!

Vasile-Daniel Suciu Doamnă Beatrice Tudor, vă auzim. Alo!

Beatrice Tudor Alo! Alo!

Vasile-Daniel Suciu Vă auzim. Vă auzim.

Beatrice Tudor Beatrice Tudor, Bucureşti. Votez pentru amendamente şi pentru proiectul de hotărâre.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Doamna Diana Tuşa. Se pregăteşte domnul Marian Ţachianu.

Adriana Diana Tuşa Bună ziua! Diana Tuşa, Bucureşti. Pentru amendamente şi pentru Regulament.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Domnul Marian Ţachianu. Se pregăteşte domnul Ursu Răzvan. Domnul Marian Ţachianu.

Marian Ţachianu Da, vă rog?

Vasile-Daniel Suciu Vă auzim, domnule Ţachianu.

Marian Ţachianu Bună ziua!

Vasile-Daniel Suciu Vă ascultăm.

Marian Ţachianu Alo!

Vasile-Daniel Suciu Pentru vot.

Marian Ţachianu A, pentru vot!

Vasile-Daniel Suciu Exact.

Marian Ţachianu Nu sunt în faţa calculatorului. Alo!

Vasile-Daniel Suciu Da, eu vă aud. Daniel Suciu. Aştept să ne spuneţi...

Marian Ţachianu Da, da, da, v-am recunoscut. V-am recunoscut vocea, domnule ministru.

Vasile-Daniel Suciu Vă mulţumesc, dar avem de votat Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Regulamentului şi amendamentele propuse de domnul Varujan Pambuccian.

Marian Ţachianu Da, da.

Vasile-Daniel Suciu Vă sunăm din plen şi trebuie să închidem procedura. Cum votaţi?

Marian Ţachianu Pentru.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. La amândouă?

Marian Ţachianu Da.

Vasile-Daniel Suciu În regulă. Mulţumesc. O zi frumoasă! Domnul Ursu Răzvan-Ion. Se pregăteşte doamna Lia Olguţa Vasilescu.

Răzvan-Ion Ursu Bună ziua! Ursu Răzvan e numele meu. Sunt din Prahova. Votez pentru amendamente şi pentru proiect în întregimea lui.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Doamna Lia Olguţa Vasilescu. Se pregăteşte domnul Radu Vasilică.

Lia Olguţa Vasilescu Da.

Vasile-Daniel Suciu Vă auzim, doamnă Olguţa Vasilescu.

Lia Olguţa Vasilescu Da, da. Da.

Vasile-Daniel Suciu Doamnă Vasilescu, vă auzim.

Lia Olguţa Vasilescu Bună ziua! Lia Olguţa Vasilescu, Dolj. Pentru şi pentru.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Sărut mâinile! Domnul Radu Vasilică. Se pregăteşte domnul Nicolae Velcea. Domnul Radu Vasilică? Mergem mai departe, la domnul Nicolae Velcea. Şi se pregăteşte domnul George-Gabriel Vişan. Domnule Velcea, vă auzim.

Nicolae Velcea Alo! Bună ziua! Nicolae Velcea, Argeş. Votez pentru amendamente şi pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Domnul George-Gabriel Vişan. Se pregăteşte domnul Vîrză Mihăiţă. Domnule Vişan, vă ascultăm.

George-Gabriel Vişan George Vişan, Constanţa. Vot pentru amendamente, vot pentru întreg proiectul.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Domnul Vîrză Mihăiţă. Se pregăteşte domnul Sorinel-MarianVrăjitoru.

Vasile-Daniel Suciu Vă aud, vă aud, domnule Vîrză.

Mihăiţă Vîrză Bună ziua, stimaţi colegi! Pentru proiect şi pentru amendamente. Mulţumesc. Şi sănătate...

Vasile-Daniel Suciu Spuneţi, vă rog, şi numele, să rămână... Domnul Sorinel Vrăjitoru. Se pregăteşte domnul Mihai Weber. Vă auzim, domnule Vrăjitoru.

Sorinel-Marian Vrăjitoru Bună ziua, stimaţi colegi. Sorin Vrăjitoru, Călăraşi. Vot pentru amendamente, vot pentru proiectul de modificare a Regulamentului.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Domnul Mihai Weber. Se pregăteşte domnul Zamfira Cătălin. Domnule preşedinte, vă auzim. Domnule preşedinte, vă auzim. Domnule Weber...

Mihai Weber Da, da, da, se aude.

Vasile-Daniel Suciu Se aude, se aude. Vă ascultăm, domnule Weber.

Mihai Weber Bună ziua, stimaţi colegi. Mihai Weber, judeţul Gorj. Pentru amendament, pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Domnul Cătălin Zamfira. Se pregăteşte domnul Florin-Claudiu Roman.

Constantin-Cătălin Zamfira Zamfira Constantin-Cătălin, deputat de Ilfov. Votez pentru amendamente şi proiect.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Domnul Roman Florin-Claudiu. Se pregăteşte domnul Achiţei Vasile-Cristian. Acum îl iau pe domnul Roman. Domnule lider, vă ascultăm.

Florin-Claudiu Roman Roman Florin-Claudiu, deputat al PNL de Alba. Abţinere la amendament, că nu avem mai multe amendamente, şi vot împotriva propunerii de modificare a Regulamentului.

Vasile-Daniel Suciu În regulă. Mulţumesc. Înainte de a trece, în continuare, la colegii de la PNL, o să am rugămintea să refacem legătura cu doamna Corina Bogaciu, cu doamna Ciofu Tamara, cu doamna Cobuz Maricela, da. Doamna Bogaciu Corina. Şi se pregăteşte domnul Bota. Domnul Bota.

Marius Sorin-Ovidiu Bota Da.

Vasile-Daniel Suciu Da, domnule Marius Bota, vă aud.

Marius Sorin-Ovidiu Bota Da. Votez pentru cu amendamentele propuse.

Vasile-Daniel Suciu În regulă. Mulţumesc. Nu răspunde doamna Corina Bogaciu? A, OK. Şi se pregăteşte doamna Maricela Cobuz. Şi doamna Ciofu.

Tamara-Dorina Ciofu Alo!

Vasile-Daniel Suciu Doamnă doctor, vă auzim.

Tamara-Dorina Ciofu Bună ziua! Cu respect, Tamara-Dorina Ciofu, Botoşani. Votez pentru amendamente şi pentru proiectul de hotărâre.

Vasile-Daniel Suciu Vă mulţumesc.

Tamara-Dorina Ciofu Şi eu.

Vasile-Daniel Suciu Doamna Maricela Cobuz. Se pregăteşte doamna Cosma Andreea.

Alexandra-Corina Bogaciu Bună ziua! Alo!

Vasile-Daniel Suciu Doamnă Corina Bogaciu, vă auzim.

Alexandra-Corina Bogaciu Bună ziua! Bogaciu Corina, judeţul Ilfov. Votez pentru amendamente şi pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Doamna Cobuz Maricela. Şi se pregăteşte doamna Cosma Andreea.

Maricela Cobuz Alo! Alo! Se aude?

Vasile-Daniel Suciu Da, se aude.

Maricela Cobuz Maricela Cobuz, Suceava. Votez da pentru amendamente şi da pentru proiectul de modificare a Regulamentului.

Vasile-Daniel Suciu Succes, doamnă doctor! Doamna Cosma Andreea. Şi se pregăteşte domnul Floroiu Ionel. Doamna Andreea Cosma.

Andreea Cosma Andreea Cosma, Prahova. Votez pentru amendamente şi pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu În regulă. Mulţumesc. Domnul Ionel Floroiu, de la Bacău. Şi se pregăteşte doamna Gilia Claudia. Domnule Floroiu, vă auzim.

Ionel Floroiu Bună ziua, dragi colegi! De la Bacău, Ionel Floroiu. Votez pentru amendamente şi pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu Mă bucur că sunteţi fresh. O zi bună! Doamna Gilia Claudia. Şi se pregăteşte domnul Eugen Nicolicea.

Claudia Gilia Alo! Bună ziua!

Vasile-Daniel Suciu Da, doamnă Gilia.

Claudia Gilia Bună ziua! Gilia Claudia, Dâmboviţa.

Vasile-Daniel Suciu Da, vă auzim.

Claudia Gilia Votez pentru amendamente şi pentru hotărârea de modificare a Regulamentului.

Vasile-Daniel Suciu În regulă. Mulţumesc. Domnul Eugen Nicolicea. Şi mai încercaţi la domnul Laurenţiu Nistor. Domnule Nicolicea, vă auzim.

Eugen Nicolicea Eugen Nicolicea, Călăraşi. Vot pentru amendamente, vot pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Domnul Laurenţiu Nistor, de la Hunedoara. Şi se pregăteşte domnul Radu Vasilică. Domnule Nistor...

Laurenţiu Nistor Da, prezent.

Vasile-Daniel Suciu Vă auzim şi vă ascultăm.

Laurenţiu Nistor Laurenţiu Nistor, Hunedoara. Votez pentru amendamente şi pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. O zi frumoasă! Domnul Radu Vasilică. Nu răspunde domnul Radu Vasilică?

Radu Costin Vasilică Bună ziua! Vasilică Radu Costin, judeţul Argeş. Votez pentru, şi la amendamente, şi la proiect.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Cu acestea am închis Grupul parlamentar al PSD. Şi, pentru acurateţe, trebuie să spun şi să consemnez votul domnului lider Roman Florin - abţinere la amendament şi vot împotrivă la proiectul de hotărâre. Şi continuăm cu Grupul parlamentar al PNL. Domnul Achiţei Vasile-Cristian. Se pregăteşte domnul ministru Alexe Costel. Domnul Achiţei. Domnule Achiţei, vă ascultăm. A, e domnul ministru Alexe. Vă ascultăm, domnule ministru.

Costel Alexe Alo! Staţi o secundă, să dau pe şedinţa... o secundă. Abţinere la amendament şi vot împotriva proiectului de modificare a Regulamentului.

Vasile-Daniel Suciu Abţinere la amendament, vot împotrivă la...

Costel Alexe Da.

Vasile-Daniel Suciu Vă salut, domnule ministru, numai bine! Domnul Achiţei nu răspunde? Domnule Achiţei, vă ascultăm.

Vasile-Cristian Achiţei Achiţei Vasile-Cristian, Botoşani. Abţinere la amendament, împotrivă la proiectul de hotărâre.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. O zi frumoasă! Doamna Roberta Anastase. Doamna Anastase.

Roberta Alma Anastase Da.

Vasile-Daniel Suciu Doamnă Anastase, vă ascultăm.

Roberta Alma Anastase Bună ziua! Roberta Anastase, Circumscripţia electorală Prahova. Voturile mele sunt abţinere pentru amendament şi vot împotriva proiectului de modificare a Regulamentului.

Vasile-Daniel Suciu Vă mulţumesc. O zi frumoasă! Domnul Andrei Alexandru. Se pregăteşte domnul Gabriel Andronache. Domnul Andrei Alexandru. Domnul Gabriel Andronache. Se pregăteşte domnul Ben-Oni Ardelean.

Gabriel Andronache Da.

Vasile-Daniel Suciu Vă auzim.

Gabriel Andronache Alo!

Vasile-Daniel Suciu Vă auzim, domnule Andronache.

Gabriel Andronache Gabriel Andronache, Circumscripţia electorală Braşov. Abţinere la amendament şi împotriva proiectului.

Vasile-Daniel Suciu În regulă. Mulţumesc. Domnul Ben-Oni Ardelean. Se pregăteşte domnul Balan Ioan. Domnul Ben-Oni Ardelean? Domnule Ben-Oni Ardelean, vă ascultăm.

Ben-Oni Ardelean Da. Deci la amendament - abţinere şi împotriva proiectului.

Vasile-Daniel Suciu Ca să fie consemnat, vă rog să spuneţi numele, prenumele şi circumscripţia electorală.

Ben-Oni Ardelean Ben-Oni Ardelean, Circumscripţia electorală nr. 37.

Vasile-Daniel Suciu În regulă. Mulţumesc. Domnul Balan. Se pregăteşte domnul Balint Liviu-Ioan.

Ioan Balan Da.

Vasile-Daniel Suciu Vă ascult, domnule Balan.

Ioan Balan Da. Vot împotrivă şi abţinere pentru amendament.

Vasile-Daniel Suciu Vă mulţumesc şi vă ţinem pumnii la Suceava. Doamne ajută! Domnul Balint Liviu. Se pregăteşte domnul Banias Mircea. Domnule Balint, te auzim.

Liviu-Ioan Balint Să trăiţi! Cu respect! Abţinere de la amendament şi împotriva schimbării Regulamentului.

Vasile-Daniel Suciu În regulă. Mulţumesc. Domnul Banias Mircea Marius. Se pregăteşte domnul Bica Dănuţ. Domnule Banias, vă auzim.

Mircea Marius Banias Bună ziua!

Vasile-Daniel Suciu Vă ascult, domnule Banias.

Mircea Marius Banias Da. Abţinere pentru amendament şi vot împotrivă.

Vasile-Daniel Suciu E în regulă. Mulţumesc. Domnul Bica Dănuţ. Şi sper să-l putem prinde pe domnul ministru Bode. Domnule Bica, vă auzim. Spuneţi-ne, vă rog, cum votaţi?

Dănuţ Bica Bună ziua! Bica Dănuţ, Circumscripţia electorală nr. 3 Argeş. Abţinere la amendament, vot împotriva proiectului de modificare a Regulamentului.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Domnul ministru Bode. Se pregăteşte domnul Marius Bodea. E în şedinţa de Guvern. Domnul Bodea Marius. Şi se pregăteşte Boroianu Aurel-Robert. Domnul Bodea? Domnule Bodea, vă auzim.

Marius Bodea Bună ziua! Marius Bodea, Circumscripţia Iaşi. Abţinere pentru amendament, vot împotrivă la proiectul de modificare a Regulamentului.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Domnul Boroianu Aurel-Robert. Se pregăteşte domnul Borza Remus-Adrian. Domnule Boroianu? Vă auzim!

Aurel-Robert Boroianu Alo? Mă auziţi?

Vasile-Daniel Suciu Vă auzim, domnule Boroianu.

Aurel-Robert Boroianu Pentru vot, da?

Vasile-Daniel Suciu Da, da!

Aurel-Robert Boroianu Votul meu este împotrivă.

Vasile-Daniel Suciu În regulă, dar vă rog să ne spuneţi numele, circumscripţia electorală, vot la amendament şi vot pentru proiectul de lege.

Aurel-Robert Boroianu Boroianu Aurel-Robert, Circumscripţia Constanţa. Vot la amendament - abţinere. Iar vizavi de proiectul de modificare a Regulamentului - împotrivă.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. O zi frumoasă! Domnul Borza Remus. Se pregăteşte Cristian Buican. Mergem mai departe, la domnul Buican. Se pregăteşte Bumb Sorin-Ioan. Domnule Buican? Domnul secretar Buican nu răspunde? Domnule Buican? Vă ascultăm, domnule secretar.

Cristian Buican Da. Alo?

Vasile-Daniel Suciu Vă ascult! Domnule Buican, eu vă aud! Nu vrea! Pe cine avem pe linie? Pe nimeni. Ne-am oprit? Păi, daţi-mi-l pe domnul Bumb atunci. Domnul Bumb e la telefon? Domnule Bumb, te ascultăm!

Sorin-Ioan Bumb Bună ziua, domnule preşedinte de şedinţă. Bumb Sorin-Ioan, Circumscripţia nr. 55...

Vasile-Daniel Suciu Da, domnule Bumb?

Sorin-Ioan Bumb Bumb Sorin-Ioan, Circumscripţia nr. 55. Abţinere pentru amendament şi vot contra pentru proiect.

Vasile-Daniel Suciu E în regulă. Mulţumesc.

Sorin-Ioan Bumb Pentru amendament şi pentru propunerea de modificare, nu?

Vasile-Daniel Suciu Da, da, da. Mulţumesc. Domnule secretar Buican, aţi revenit.

Cristian Buican Da. Nu auzeam.

Vasile-Daniel Suciu Vă auzim acum foarte bine. Dumneavoastră ne auziţi?

Cristian Buican Ce votăm, pentru amendament?

Vasile-Daniel Suciu Amendament şi proiectul în sine.

Cristian Buican Amendament - abţinere. Proiectul în sine - împotrivă.

Vasile-Daniel Suciu În regulă. Mulţumesc. Cristina Burciu. Se pregăteşte doamna Calista Mara-Daniela. Doamna Cristina Burciu. E doamna Calista. Vă ascultăm.

Mara-Daniela Calista Bună ziua! Mara Calista, Circumscripţia electorală nr. 36 Teleorman. Vot de abţinere pentru amendament şi vot împotriva proiectului de modificare a Regulamentului.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc frumos. O zi frumoasă vă doresc! Cristina Burciu, te auzim!

Cristina Burciu Bună ziua! Cristina Burciu, Cluj. Abţinere pentru amendament. Vot împotrivă pentru modificarea proiectului de Regulament.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Domnul Calotă Florică Ică. Se pregăteşte doamna Florica Cherecheş. E o doamnă. Înseamnă că nu e domnul Calotă. Doamnă Cherecheş, vă auzim.

Florica Cherecheş Da.

Vasile-Daniel Suciu Vă auzim. Spuneţi!

Florica Cherecheş Florica Cherecheş, deputat al PNL, Bihor, Circumscripţia nr. 5. Abţinere la amendament şi vot împotrivă.

Vasile-Daniel Suciu Vă mulţumesc. O zi frumoasă vă doresc! Domnule Calotă, vă auzim.

Florică Ică Calotă Bună ziua!

Vasile-Daniel Suciu Vă auzim!

Florică Ică Calotă Bună ziua! Deci vot de abţinere la amendament...

Vasile-Daniel Suciu Da...

Florică Ică Calotă Vot împotriva Proiectului de Hotărâre privind modificarea Regulamentului.

Vasile-Daniel Suciu E în regulă, dar o să am rugămintea să spuneţi şi numele, şi circumscripţia electorală, ca să rămână. Nu rămâne... Doamna Viorica Cherecheş. Se pregăteşte Sorin Mihai Cîmpeanu. Cherecheş Viorica? Încercaţi la Daniel Constantin. Deci Viorica Cherecheş, Cîmpeanu Sorin, Daniel Constantin, Cozmanciuc Mugurel. Doamnă Viorica Cherecheş, vă auzim.

Viorica Cherecheş Da.

Vasile-Daniel Suciu Spuneţi, vă rog. Vă auzim!

Viorica Cherecheş Pentru amendament...

Vasile-Daniel Suciu O rugăminte. Înainte de a spune cum votaţi, vă rog să spuneţi numele şi circumscripţia electorală şi după aceea cum votaţi.

Viorica Cherecheş Viorica Cherecheş, Maramureş.

Vasile-Daniel Suciu Da. Şi acum spuneţi cum votaţi.

Viorica Cherecheş Pentru amendament - abţinere.

Vasile-Daniel Suciu Da...

Viorica Cherecheş Pentru Regulament - împotrivă.

Vasile-Daniel Suciu Vă mulţumesc frumos. O zi frumoasă!

Corneliu-Mugurel Cozmanciuc Bună ziua!

Vasile-Daniel Suciu Domnule Cozmanciuc, te auzim.

Corneliu-Mugurel Cozmanciuc Bună ziua!

Vasile-Daniel Suciu Bună ziua! Te ascultăm.

Corneliu-Mugurel Cozmanciuc Votez împotrivă.

Vasile-Daniel Suciu O rugăminte, Mugurel. Te rog să spui, ca să rămână, numele, circumscripţia electorală şi cum votezi la amendament şi la proiectul de lege.

Corneliu-Mugurel Cozmanciuc Am înţeles. Bine. Deci Mugur Cozmanciuc, deputat, Partidul Naţional Liberal ...

Vasile-Daniel Suciu Asta nu trebuia neapărat...

Corneliu-Mugurel Cozmanciuc ...82, Circumscripţia Neamţ, legitimaţia 82. Abţinere pentru amendament, vot împotriva Regulamentului.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc, Mugur. O zi frumoasă! Domnule ministru Daniel Constantin, vă ascultăm.

Daniel Constantin Bună ziua! Abţinere pentru amendament, împotrivă pe proiectul de hotărâre.

Vasile-Daniel Suciu Nu o să vă mai spun numele. O să vă rog să-l spuneţi dumneavoastră încă o dată şi circumscripţia, să rămână, vă rog.

Daniel Constantin Daniel Constantin, Circumscripţia Bucureşti.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. O zi frumoasă! Culeafă Mihai şi se pregăteşte domnul Cupşa Ioan. Domnule Culeafă, vă auzim.

Mihai Culeafă Alo?

Vasile-Daniel Suciu Da, vă auzim.

Mihai Culeafă Da, vă rog.

Vasile-Daniel Suciu Suntem de la Camera Deputaţilor şi e procedura de vot pentru modificarea Regulamentului şi sunteţi în direct.

Mihai Culeafă Da?

Vasile-Daniel Suciu Eu sunt secretarul Daniel Suciu şi am rugămintea să ne spuneţi numele dumneavoastră, circumscripţia electorală şi cum votaţi la amendament şi la proiectul de lege.

Mihai Culeafă Păi, nu ştiu despre ce este vorba, să mă uit la...

Vasile-Daniel Suciu Am o rugăminte. Vorbiţi cu domnul lider de grup şi revenim. O să revenim când terminăm de sunat toţi colegii dumneavoastră de la PNL. Vă mulţumesc. Domnul Cupşa.

Ioan Cupşa Da, vă rog!

Vasile-Daniel Suciu Vă auzim!

Ioan Cupşa Alo? Mă auziţi?

Vasile-Daniel Suciu Eu vă aud, domnule deputat.

Ioan Cupşa Sunt Ioan Cupşa, deputat de Bihor. Doamnelor şi domnilor...

Vasile-Daniel Suciu Da, vă aud.

Ioan Cupşa Votul meu este următorul. În ceea ce priveşte amendamentul, mă abţin, şi votez împotriva proiectului de modificare a Regulamentului.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc.

Ioan Cupşa Vă urez tuturor sănătate şi înţelepciune!

Vasile-Daniel Suciu Doamne ajută! Domnul ministru Dobre Victor Paul şi se pregăteşte Dobrovie Matei-Adrian.

Victor Paul Dobre Alo?

Vasile-Daniel Suciu Domnule ministru, vă auzim!

Victor Paul Dobre Vă rog. Alo?

Vasile-Daniel Suciu Eu vă aud, domnule ministru! Daniel Suciu vă deranjează.

Victor Paul Dobre Da. Ce trebuie să fac?

Vasile-Daniel Suciu Să ne spuneţi...

Victor Paul Dobre Cum votez?

Vasile-Daniel Suciu Exact! Dar înainte de asta vă rog să ne spuneţi numele, să rămână consemnat, circumscripţia electorală şi cum votaţi.

Victor Paul Dobre Victor Paul Dobre, Circumscripţia electorală nr. 18 Galaţi. Abţinere la amendament, împotrivă la Hotărârea privind completarea Regulamentului.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc, domnule Dobre. Vă salut. O zi bună! Domnul Dobrovie şi se pregăteşte doamna preşedinte Angelica Fădor.

Matei-Adrian Dobrovie Votez împotrivă.

Vasile-Daniel Suciu Dar te rog să ne spui şi numele, circumscripţia electorală, votul la amendament şi votul la proiect, în integralitate, te rog, domnule Dobrovie.

Matei-Adrian Dobrovie Dobrovie Matei-Adrian, Circumscripţia nr. 42 Bucureşti. Vot împotrivă la Regulament şi abţinere la amendament.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. O zi frumoasă! Doamna Fădor Angelica şi se pregăteşte Damian Florea.

Angelica Fădor Mulţumesc.

Vasile-Daniel Suciu Doamnă preşedinte, vă ascultăm.

Angelica Fădor Bună ziua! În ceea ce priveşte amendamentul, mă voi abţine.

Vasile-Daniel Suciu Da...

Angelica Fădor Şi voi vota împotriva proiectului de modificare a Regulamentului.

Vasile-Daniel Suciu Vă mulţumesc. O zi frumoasă!

Angelica Fădor Vă mulţumesc.

Vasile-Daniel Suciu Florea Damian. Se pregăteşte domnul Găină Mihăiţă. Domnule deputat, te ascultăm!

Damian Florea Vă salut! Salut pe toţi colegii! Mă auziţi?

Vasile-Daniel Suciu Da. Vă auzim foarte bine.

Damian Florea Îi salut şi pe cei care ne ascultă.

Vasile-Daniel Suciu Pe toţi.

Damian Florea La amendament mă abţin, iar la proiectul de hotărâre sunt împotrivă.

Vasile-Daniel Suciu Cu rugămintea să...

Damian Florea Damian Florea, ...

Vasile-Daniel Suciu Aşa!

Damian Florea Damian Florea este numele meu, Circumscripţia nr. 42 Bucureşti.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc.

Damian Florea Credeam că m-aţi recunoscut după voce.

Vasile-Daniel Suciu Eu vă recunosc după voce, dar trebuie să vă...

Damian Florea Glumeam cu dumneavoastră, domnule Suciu!

Vasile-Daniel Suciu E în regulă! Vă mulţumesc. O zi frumoasă! Mihăiţă Găină. Se pregăteşte domnul Andrei Gheorghe Daniel.

Mihăiţă Găină Da, prezent!

Vasile-Daniel Suciu Domnule Găină, vă ascultăm.

Mihăiţă Găină Pentru amendament - abţinere. Pentru proiect - împotrivă.

Vasile-Daniel Suciu Şi vă rog să ne spuneţi şi numele, şi circumscripţia electorală, ca să rămână. Eu v-am recunoscut.

Mihăiţă Găină Găină Mihăiţă, Circumscripţia electorală nr. 23 Ialomiţa.

Vasile-Daniel Suciu În regulă! Vă mulţumesc. Sănătate multă vă doresc! Gheorghe Andrei şi se pregăteşte domnul Tinel Gheorghe.

Andrei Daniel Gheorghe Da? Alo?

Vasile-Daniel Suciu Te ascultăm!

Andrei Daniel Gheorghe Bună ziua!

Vasile-Daniel Suciu Bună ziua!

Andrei Daniel Gheorghe Sunt Daniel Gheorghe, Circumscripţia electorală nr. 25 judeţul Ilfov. Abţinere la amendament şi vot împotrivă la Proiectul de Hotărâre privind modificarea Regulamentului.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc frumos. O zi bună!

Andrei Daniel Gheorghe Sănătate! Doamne ajută!

Vasile-Daniel Suciu Doamne ajută! Tinel Gheorghe şi se pregăteşte domnul Bogdan Gheorghiu. Dar cred că nu ne pregătim, că e în şedinţa de Guvern. Domnule Tinel Gheorghe, vă ascultăm.

Tinel Gheorghe Cine sunteţi?

Vasile-Daniel Suciu Domnule deputat Tinel Gheorghe, cu respect vă spun că sunt Daniel Suciu, secretarul Camerei, şi tocmai suntem în procedura de vot pentru modificarea Regulamentului.

Tinel Gheorghe Puteţi să-mi spuneţi şi mie cine v-a aprobat procedura de vot prin telefon?!

Vasile-Daniel Suciu Mă luaţi cumva la rost şi nu-mi dau seama?!

Tinel Gheorghe Domnule Suciu, chiar aţi dus în derizoriu totul, domnule!

Vasile-Daniel Suciu Nu vă aud!

Tinel Gheorghe Eu înţeleg că e stare de urgenţă, înţeleg că trebuie să facem cu tabletă, online, dar prin telefon să mă întrebaţi, să votez ceva la care n-am luat parte, nu ştiu despre ce e vorba...

Vasile-Daniel Suciu Asta este vina dumneavoastră şi a liderului de grup şi eu nu-mi permit acum să intru în polemică cu dumneavoastră. Eu doar consemnez voturile.

Tinel Gheorghe Vă bateţi joc de tot ceea ce înseamnă parlamentarism...

Vasile-Daniel Suciu E în regulă! Vă mulţumesc. Nu este menirea mea să ascult asemenea chestiuni, nici măcar pe procedură. Mergem mai departe. Domnul Bogdan Gheorghiu.

Bogdan Gheorghiu Bună ziua!

Vasile-Daniel Suciu Vă salut! Vă ascult.

Bogdan Gheorghiu Prima dată e vorba de votul pentru modificarea Regulamentului, da?

Vasile-Daniel Suciu Prima dată e amendamentul propus de domnul lider de grup Varujan Pambuccian şi ulterior votul pe Proiectul de Hotărâre de modificare a Regulamentului, în integralitate. Dar o să am rugămintea să ne spuneţi şi numele complet, şi circumscripţia electorală.

Bogdan Gheorghiu Gheorghiu Bogdan, Circumscripţia Suceava.

Vasile-Daniel Suciu Vă mulţumesc. Şi acum aştept votul dumneavoastră.

Bogdan Gheorghiu Legat de amendamentul propus de domnul Pambuccian - abţinere.

Vasile-Daniel Suciu Da...

Bogdan Gheorghiu Iar legat de proiectul pentru modificarea Regulamentului, vot împotrivă.

Vasile-Daniel Suciu Vă mulţumesc şi vă ţinem cu toţii pumnii acolo, la Suceava. Doamne ajută! Domnul Găvrilă Ghilea. Celor de la PNL nu le-a explicat cineva ce facem astăzi? Domnule Găvrilă Ghilea, vă ascultăm.

Găvrilă Ghilea Bună ziua vă doresc!... şi spor la treabă!

Vasile-Daniel Suciu Vă mulţumesc.

Găvrilă Ghilea Sunt în Circumscripţia nr. 5 Bihor, Găvrilă Ghilea.

Vasile-Daniel Suciu Aşa!

Găvrilă Ghilea Şi voi vota împotriva proiectului de hotărâre şi mă abţin la amendament.

Vasile-Daniel Suciu Vă mulţumesc şi vă doresc o zi frumoasă! Domnul Nicolae Giugea, de la Dolj. Ne auziţi? Încă nu. Încercăm la domnul Gudu Vasile sau la doamna Elena Hărătău, de la Bacău.

Nicolae Giugea Alo?

Vasile-Daniel Suciu Domnule Giugea, vă ascultăm!

Nicolae Giugea Da, de acord!

Vasile-Daniel Suciu Cu ce sunteţi de acord, domnule Giugea? Mă auziţi?

Nicolae Giugea Staţi puţin, că eu nu ştiu cu cine vorbesc!

Vasile-Daniel Suciu Domnule Giugea, Daniel Suciu este numele meu, sunt colegul dumneavoastră, secretarul Camerei Deputaţilor, şi suntem în procedură de vot pentru...

Nicolae Giugea Vă salut, domnule ministru!

Vasile-Daniel Suciu ... cu procedura de vot pentru modificarea Regulamentului.

Nicolae Giugea Da, eu sunt pentru modificarea, actualizarea...

Vasile-Daniel Suciu În regulă! Vă mulţumesc. O să vă rog să spuneţi numele, prenumele şi circumscripţia electorală, ca să rămână consemnat.

Nicolae Giugea Giugea Nicolae, Circumscripţia electorală nr. 17 Dolj. De acord cu... Votez pentru.

Vasile-Daniel Suciu E în regulă! Vă mulţumesc. Doamne ajută! Domnule Gudu Vasile, vă ascultăm.

Vasile Gudu Bună ziua!

Vasile-Daniel Suciu Vă salut!

Vasile Gudu Abţinere la amendament, împotriva proiectului de modificare. Sunt Vasile Gudu, deputat, Circumscripţia nr. 38 Tulcea.

Vasile-Daniel Suciu Vă mulţumesc, domnule Vasile. Numai bine! Doamna Elena Hărătău. Se pregăteşte domnul Lucian-Ovidiu Heiuş. Doamnă Hărătău, vă ascultăm.

Elena Hărătău Bună ziua! Elena Hărătău, deputat, Circumscripţia Bacău. Votez abţinere la amendament şi împotrivă la proiectul de modificare a Regulamentului.

Vasile-Daniel Suciu Vă mulţumesc, doamnă Elena Hărătău, de la Bacău. O zi frumoasă! Domnul Lucian Heiuş. Se pregăteşte domnul Huţucă Bogdan. Vă salut, domnule ministru! Vă ascultăm.

Lucian-Ovidiu Heiuş Alo?

Vasile-Daniel Suciu Vă ascultăm, domnule Heiuş!

Lucian-Ovidiu Heiuş Bună ziua! Heiuş Lucian, Circumscripţia Hunedoara. Amendament - abţinere. Proiect - împotrivă.

Vasile-Daniel Suciu Sunteţi bine?

Lucian-Ovidiu Heiuş Da, mulţumesc frumos. Mai am o zi şi... libertate!

Vasile-Daniel Suciu Doamne ajută! Libertate... câtă este ea! Vă ţinem pumnii! Doamne ajută!

Lucian-Ovidiu Heiuş Mulţumesc.

Vasile-Daniel Suciu Domnul Huţucă Bogdan-Iulian. Şi se pregăteşte domnul George Ionescu.

Bogdan-Iulian Huţucă Bună ziua! Mă abţin pentru amendament şi votez împotriva modificărilor aduse la Regulamentul Camerei Deputaţilor.

Vasile-Daniel Suciu Eu vă cunosc, domnule Huţucă, dar o să am rugămintea să ne spuneţi şi numele, şi circumscripţia electorală, să rămână pe bandă.

Bogdan-Iulian Huţucă Deputat Bogdan Huţucă, Constanţa, Circumscripţia electorală nr. 14. Mă abţin la amendament şi votez împotriva modificărilor aduse la Regulamentul Camerei Deputaţilor.

Vasile-Daniel Suciu E în regulă! Sunteţi OK?

Bogdan-Iulian Huţucă Sunt în regulă, totul este bine.

Vasile-Daniel Suciu Vă ţinem pumnii!

Bogdan-Iulian Huţucă Multă sănătate, numai bine!

Vasile-Daniel Suciu Doamne ajută! Domnul George Ionescu, se pregăteşte doamna Antoneta Ioniţă. Domnule George Ionescu, vă ascultăm.

George Ionescu Bună seara!

Vasile-Daniel Suciu E seară deja?! Aoleo! Domnule George Ionescu, vă ascultăm.

George Ionescu Bună seara!

Vasile-Daniel Suciu Bună seara! Daniel Suciu sunt, secretarul de la Camera Deputaţilor. Suntem în procedura de vot, practic suntem în şedinţa Camerei Deputaţilor pentru Proiectul de Hotărâre de modificare a Regulamentului Camerei Deputaţilor. Mă auziţi, domnule George Ionescu?

George Ionescu Alo?

Vasile-Daniel Suciu Da? Mă auziţi?

George Ionescu Numai un pic, că eu sunt într-o zonă unde nu am semnal. Trebuie să ajung la semnal.

Vasile-Daniel Suciu A, în regulă! Bine. O să revenim. O să am rugămintea să vorbiţi cu liderul dumneavoastră de grup şi o să revenim când vorbiţi cu el şi când vă vine semnalul. Este în regulă?

George Ionescu Păi, trebuie să ajung la o antenă!

Vasile-Daniel Suciu Dar eu vă aud foarte bine, dar, în fine. Vă rog să luaţi legătura cu domnul Roman şi ne auzim după aceea, bine?

George Ionescu Da.

Vasile-Daniel Suciu Bine, vă salut! Doamnă Ioniţă, vă ascultăm!

Antoneta Ioniţă Bună seara! În privinţa amendamentului - abţinere şi împotriva proiectului de modificare a Regulamentului. Antoneta Ioniţă, Brăila.

Vasile-Daniel Suciu Vă mulţumesc. Domnul Leoreanu Laurenţiu. Se pregăteşte doamna Lungu Tudoriţa. Domnule Leoreanu, te ascultăm!

Laurenţiu-Dan Leoreanu Bună ziua! Pe amendament - abţinere. Pe proiectul privind modificarea Regulamentului vot împotrivă.

Vasile-Daniel Suciu Şi vă rog să-l lăsaţi... Să ne spuneţi numele şi circumscripţia electorală.

Laurenţiu-Dan Leoreanu Leoreanu Laurenţiu-Dan, Circumscripţia nr.29 Neamţ.

Vasile-Daniel Suciu Şi staţi aproape de domnul Tinel? Daţi-i un telefon şi spuneţi-i totuşi ce facem. Bine? Vă mulţumesc. Doamna Lungu Tudoriţa. Se pregăteşte Mara Mareş.

Tudoriţa Lungu Bună ziua, dragi colegi. Tudoriţa Lungu, Bacău. Voturile mele sunt următoarele: abţinere pentru amendament şi contra proiectului de modificare a Regulamentului.

Vasile-Daniel Suciu Vă mulţumesc. O seară frumoasă! Sărut mâinile! Domnişoara Mara Mareş. Domnul Dumitru Mihalescul. Şi după aceea domnul Moldovan Sorin-Dan.

Mara Mareş E în regulă!

Vasile-Daniel Suciu Sărut mâinile, domnişoară! Vă ascultăm.

Mara Mareş Bună ziua! Mara Mareş, Circumscripţia electorală nr. 8 Braşov. Abţinere pentru amendament, împotriva proiectului de hotărâre. Vă mulţumesc.

Vasile-Daniel Suciu E în regulă! Şi eu vă mulţumesc. O seară frumoasă! Vă ascultăm, domnule Dumitru Mihalescul.

Dumitru Mihalescul Bună ziua! Deputat Dumitru Mihalescul, Suceava. Votez abţinere la amendament şi împotriva proiectului de modificare a Regulamentului.

Vasile-Daniel Suciu Vă mulţumesc şi aveţi grijă de dumneavoastră acolo, la Suceava. Domnul Sorin Moldovan. Se pregăteşte domnul Nicolae Neagu. De la Cluj, domnul Sorin Moldovan.

Sorin-Dan Moldovan Bună seara! Sorin-Dan Moldovan, deputat de Cluj. Votez abţinere la amendament şi împotriva proiectului.

Vasile-Daniel Suciu E în regulă! Mulţumesc. Domnul Nicolae Neagu de la Sibiu şi se pregăteşte domnul Romeo Florin Nicoară. Domnule Neagu, vă salut cu drag!

Nicolae Neagu Vă salut! Bună seara! Bună seara, domnule Suciu!

Vasile-Daniel Suciu Vă ascultăm.

Nicolae Neagu Nicolae Neagu, Circumscripţia electorală nr. 34 Sibiu. Abţinere la amendament, împotrivă la votul pe Regulament.

Vasile-Daniel Suciu Vă mulţumesc. O seară plăcută vă doresc!

Nicolae Neagu O seară bună!

Vasile-Daniel Suciu Domnul Nicoară. Se pregăteşte domnul Corneliu Olar.

Romeo Florin Nicoară Bună ziua! Mă auziţi?

Vasile-Daniel Suciu Da, vă auzim.

Romeo Florin Nicoară Bună ziua! Romeo Nicoară, Circumscripţia nr. 32 Satu-Mare. Abţinere pentru amendament şi împotrivă pentru proiectul de hotărâre.

Vasile-Daniel Suciu Vă mulţumesc. Corneliu Olar. Se pregăteşte domnul Oprea Dumitru.

Dumitru Oprea Da, da, aştept!

Vasile-Daniel Suciu Da, vă auzim! Domnule Oprea, vă ascultăm!

Dumitru Oprea A, încă nu mi-a venit rândul...

Vasile-Daniel Suciu Ba da, tocmai v-a venit rândul! Vă ascultăm!

Dumitru Oprea Sunt împotriva proiectului şi mă abţin de la amendament.

Vasile-Daniel Suciu Şi, domnule Oprea, chiar dacă v-am rostit de vreo trei ori numele, vă rog să-l spuneţi dumneavoastră şi circumscripţia electorală.

Dumitru Oprea Dumitru Oprea, Circumscripţia nr. 24 Iaşi.

Vasile-Daniel Suciu E în regulă! Bine, vă mulţumesc. Domnul ministru Oros Nechita-Adrian, dar bănuiesc că este în şedinţă de Guvern. Domnul Palăr Ionel. Şi după aceea domnul Petcu Toma-Florin. Urmează miniştrii, nu-i deranjăm. Domnule Palăr? Domnule Palăr, te salut!

Ionel Palăr Bună seara!

Vasile-Daniel Suciu Bună seara!

Ionel Palăr Vă rog, domnule secretar.

Vasile-Daniel Suciu Vă ascult! Ca la interogatoriu: nume, prenume, circumscripţia electorală, vot pe amendament şi vot pentru modificarea Regulamentului.

Ionel Palăr Palăr Ionel, Circumscripţia electorală nr. 4 Bacău. Pentru amendament - abţinere. Votul pentru modificarea Regulamentului - împotrivă.

Vasile-Daniel Suciu Îţi mulţumesc. O seară plăcută! Domnule Petcu, te salut! Şi ascult.

Toma-Florin Petcu Bună ziua!

Vasile-Daniel Suciu Bună seara! Că e seară.

Toma-Florin Petcu E seară poate în Parlament! Afară mai e lumină, domnule preşedinte!

Vasile-Daniel Suciu Secretar, încă!

Toma-Florin Petcu Secretar, a..., am înţeles! Am crezut că e domnul Suciu!

Vasile-Daniel Suciu Am spus "încă"!

Toma-Florin Petcu A, încă!

Vasile-Daniel Suciu Domnule ministru, te ascult!

Toma-Florin Petcu Păi, puneţi-mi întrebările, ca să vorbim punctual!

Vasile-Daniel Suciu OK. În regulă! O să am rugămintea să ne spuneţi, înainte de a vă exprima votul pentru amendamentul propus de domnul Pambuccian şi votul pentru proiectul de modificare a Regulamentului, să ne menţionaţi numele dumneavoastră, deşi noi îl cunoaştem, şi circumscripţia electorală.

Toma-Florin Petcu Petcu Toma-Florin, Circumscripţia electorală nr. 19 Giurgiu.

Vasile-Daniel Suciu E în regulă. Şi acum votul pentru amendament şi pentru proiectul de modificare a Regulamentului Camerei Deputaţilor.

Toma-Florin Petcu La amendament votez cu abţinere şi pentru proiectul de modificare a Regulamentului Camerei Deputaţilor votez împotriva proiectului.

Vasile-Daniel Suciu E în regulă, domnule ministru! Mulţumesc. Domnul rector Pirtea Marilen-Gabriel.

Marilen - Gabriel Pirtea Prezent.

Vasile-Daniel Suciu Te ascultăm, domnule Pirtea.

Marilen - Gabriel Pirtea Vot împotrivă pentru modificare şi abţinere pentru amendament.

Vasile-Daniel Suciu Şi acum te rog să ne laşi numele şi circumscripţia electorală.

Marilen - Gabriel Pirtea Marilen-Gabriel Pirtea, Circumscripţia nr. 37 Timiş.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. O seară frumoasă!

Marilen - Gabriel Pirtea La fel, domnule Suciu!

Vasile-Daniel Suciu Domnul Pavel Popescu. Se pregăteşte domnul Popescu. Dar cred că este în...

Pavel Popescu Da. Bună seara!

Vasile-Daniel Suciu Bună seara, domnule preşedinte! Vă ascultăm.

Pavel Popescu Pentru amendament - abţinere şi votez împotriva proiectului. Pavel Popescu, Circumscripţia electorală nr. 37. Şi, domnule secretar, profit de faptul că dumneavoastră aţi arătat bună-credinţă în cazul colegului Culeafă, pe care îl veţi contacta după consultarea cu liderul Grupului...

Vasile-Daniel Suciu Pe toţi o să-i contactez.

Pavel Popescu ...şi vă rog să-l contactaţi şi pe domnul Giugea, pentru reconsiderarea votului.

Vasile-Daniel Suciu Bine, e în regulă.

Pavel Popescu Mulţumesc. La revedere!

Vasile-Daniel Suciu La revedere! Domnul Popescu Virgil-Daniel. Bănuiesc că...

Virgil-Daniel Popescu Eu sunt. Bună ziua!

Vasile-Daniel Suciu Domnule ministru, aţi terminat şedinţa de Guvern?

Virgil-Daniel Popescu Suntem într-o pauză şi am ieşit ca să vorbesc. Nu pot să nu votez la Cameră.

Vasile-Daniel Suciu A, drăguţ! Atunci o să îl sunăm şi pe domnul Oros. Şi pe domnul...

Virgil-Daniel Popescu Da, putem vorbi, noi, toţi cei de aici.

Vasile-Daniel Suciu În regulă, bine. Vă ascult, domnule ministru.

Virgil-Daniel Popescu Bună ziua! Păi, vă ascult. Să-mi exprim votul? Sau mai îmi citiţi? Că nu ştiu protocolul. Sau vă spun că votul este abţinere pentru amendament şi împotrivă?

Vasile-Daniel Suciu Corect. Şi acum o să am rugămintea să lăsaţi numele, prenumele şi circumscripţia electorală.

Virgil-Daniel Popescu Popescu Virgil-Daniel, Circumscripţia electorală nr. 27 Mehedinţi.

Vasile-Daniel Suciu În regulă. Vă rog să-l sunaţi şi pe domnul Oros, atunci. În regulă. Domnul Cezar Preda.

Cezar-Florin Preda Eu.

Vasile-Daniel Suciu Vă ascultăm.

Cezar-Florin Preda Ce trebuie să spun?

Vasile-Daniel Suciu Numele, prenumele, circumscripţia...

Cezar-Florin Preda Preda Cezar-Florin, Circumscripţia Dâmboviţa.

Vasile-Daniel Suciu Şi vot? Exprimarea votului pentru cele două - amendament şi votul de modificare a Regulamentului.

Cezar-Florin Preda Împotrivă.

Vasile-Daniel Suciu În regulă. Bine. La amândouă?

Cezar-Florin Preda Da.

Vasile-Daniel Suciu În regulă. Bine. Mulţumesc.

Cezar-Florin Preda Sănătate!

Vasile-Daniel Suciu Domnul Predoiu Marian-Cătălin. Şi domnul Oros. Şi ce miniştri mai avem? Şi pe domnul Bode. Că după aceea nu-i mai prindem. OK. Bine. Domnul Predoiu. Şi urmează domnul Prişcă Răzvan. După domnul Predoiu, sunaţi-l pe domnul Prişcă! Mergeţi mai departe, la domnul Prişcă! Domnule Prişcă, vă ascultăm.

Răzvan Sorin Prişcă Bună seara! Răzvan Prişcă, deputat al PNL de Prahova. Mă abţin la amendament şi votez împotrivă la proiectul de hotărâre.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Domnul Raeţchi Ovidiu Alexandru. Se pregăteşte domnul Răcuci Claudiu-Vasile. Domnule Raeţchi, vă ascultăm.

Ovidiu Alexandru Raeţchi Ovidiu Alexandru Raeţchi, Circumscripţia nr. 42 Bucureşti. Abţinere la amendament şi vot împotriva proiectului.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Domnul Răcuci Claudiu-Vasile. Se pregăteşte domnul Cristinel Romanescu.

Claudiu-Vasile Răcuci Bună seara! Claudiu-Vasile Răcuci, Alba. Abţinere la amendament şi împotrivă la proiect.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc.

Claudiu-Vasile Răcuci Mulţumesc. O seară bună!

Vasile-Daniel Suciu Domnul Romanescu Cristinel. Şi se pregăteşte doamna Adriana Săftoiu.

Cristinel Romanescu Bună seara!

Vasile-Daniel Suciu Bună seara!

Cristinel Romanescu Bună seara! Abţinere la amendament, împotrivă la proiectul de modificare. Cristinel Romanescu, Circumscripţia nr. 10 Buzău.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Doamna Săftoiu. Şi se pregăteşte doamna Valeria-Diana Schelean-Şomfelean.

Ana Adriana Săftoiu Abţinere la amendament, împotrivă pentru proiectul de hotărâre.

Vasile-Daniel Suciu În regulă. Dar am rugămintea să spuneţi, să rămână şi numele dumneavoastră şi circumscripţia electorală.

Ana Adriana Săftoiu Săftoiu Ana Adriana, Circumscripţia Bucureşti.

Vasile-Daniel Suciu Sărut mâinile! Vă mulţumesc.

Ana Adriana Săftoiu Şi eu.

Vasile-Daniel Suciu O seară plăcută!

Ana Adriana Săftoiu La revedere!

Vasile-Daniel Suciu Doamna Schelean-Şomfelean Valeria-Diana. Se pregăteşte domnul Robert-Ionatan Sighiartău.

Valeria-Diana Schelean-Şomfelean Bună seara!

Vasile-Daniel Suciu Sărut mâinile!

Valeria-Diana Schelean-Şomfelean Alo! Da.

Vasile-Daniel Suciu Vă aud.

Valeria-Diana Schelean-Şomfelean Să-mi exprim votul, da? Pentru amendament...

Vasile-Daniel Suciu Şi să ne spuneţi, să rămână, şi numele dumneavoastră şi circumscripţia electorală.

Valeria-Diana Schelean-Şomfelean Schelean-Şomfelean Valeria-Diana, Circumscripţia electorală nr. 11 Caraş-Severin. Abţinere pentru amendament, vot împotrivă.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Domnul Robert Sighiartău. Se pregăteşte domnul Sitterli Ovidiu-Ioan. Mergeţi la domnul Sitterli. Şi, după aceea, la domnul doctor Stamatian.

Ovidiu-Ioan Sitterli Da, vă rog.

Vasile-Daniel Suciu Vă ascult, domnule Sitterli.

Ovidiu-Ioan Sitterli Pentru amendament - abţinere şi împotriva proiectului.

Vasile-Daniel Suciu Şi vă rog să spuneţi, să rămână şi numele dumneavoastră şi circumscripţia electorală.

Ovidiu-Ioan Sitterli Ovidiu Sitterli, Circumscripţia nr. 34 Sibiu.

Vasile-Daniel Suciu Vă mulţumesc. O seară plăcută! Mai încercaţi la domnul Sighiartău şi, după aceea, la domnul Stamatian.

Vasile-Florin Stamatian Pe Stamatian l-au prins.

Vasile-Daniel Suciu Domnule doctor, vă ascultăm.

Vasile-Florin Stamatian Abţinere la primul punct şi împotrivă la al doilea.

Vasile-Daniel Suciu În regulă, dar vă rog să ne şi spuneţi clar, concis şi tare, şi numele dumneavoastră, şi circumscripţia electorală.

Vasile-Florin Stamatian Circumscripţia electorală Cluj...

Vasile-Daniel Suciu Cluj...

Vasile-Florin Stamatian ... nr. 13 Cluj şi Vasile-Florin Stamatian.

Vasile-Daniel Suciu Domnule doctor, vă doresc o seară plăcută! Numai bine!

Vasile-Florin Stamatian Şi eu vă doresc succes!

Vasile-Daniel Suciu Vă mulţumesc. Mai am, mai am.

Vasile-Florin Stamatian La revedere!

Vasile-Daniel Suciu Încercaţi la domnul Surgent, domnul Şişcu.

Ionuţ-Marian Stroe Alo!

Vasile-Daniel Suciu Domnule ministru, vă ascult.

Ionuţ-Marian Stroe Vă ascult şi eu, spuneţi. Avem o pauză la şedinţa de Guvern.

Vasile-Daniel Suciu Păi, am profitat de această minunată pauză. Colegul dumneavoastră, Daniel Suciu, de la Parlament, vă deranjează. Suntem în procedura de vot, la Cameră.

Ionuţ-Marian Stroe Vă salut! N-am ordinea de zi, nu... chiar îmi pare rău, nu sunt conectat la ceea ce faceţi dumneavoastră acolo, la proceduri. Din păcate...

Vasile-Daniel Suciu Prostii, numai prostii facem. E în regulă.

Ionuţ-Marian Stroe Din păcate, sunt cu agenda de pe hotărârea...

Vasile-Daniel Suciu Deci, ca să nu mai revin, "prezent, nu votez", da?

Ionuţ-Marian Stroe Prezent, nu votez.

Vasile-Daniel Suciu În regulă. Bine, domnule ministru. Să trăiţi!

Ionuţ-Marian Stroe Sănătate!

Vasile-Daniel Suciu Domnul Surgent.

Marius-Gheorghe Surgent Bună seara!

Vasile-Daniel Suciu Vă salut!

Marius-Gheorghe Surgent Abţinere la amendament şi vot împotrivă la proiect.

Vasile-Daniel Suciu Şi rugămintea să spuneţi numele şi prenumele şi circumscripţia electorală.

Marius-Gheorghe Surgent Surgent Marius-Gheorghe, Circumscripţia nr. 22 Hunedoara.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Domnul Şişcu. Şi se pregăteşte domnul Şovăială.

George Şişcu Bună seara!

Vasile-Daniel Suciu Bună seara!

George Şişcu Abţinere la amendament. Abţinere.

Vasile-Daniel Suciu Da, vă aud.

George Şişcu Da. Şi împotrivă la modificarea Regulamentului.

Vasile-Daniel Suciu Şi vă rog să spuneţi numele şi circumscripţia electorală.

George Şişcu Circumscripţia nr. 38, Şişcu George.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc, domnule deputat. O seară plăcută! Domnul Şovăială Constantin. Şi urmează domnul ministru Ion Ştefan. Domnule Şovăială, vă ascultăm.

Constantin Şovăială Bună seara! Deputat Constantin Şovăială, Circumscripţia electorală nr. 34 Sibiu. Abţinere la amendament, împotrivă la proiectul de hotărâre.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc. Domnul Ion Ştefan. Se pregăteşte domnul Ştirbu Gigel. Domnul Ion Ştefan. Domnule ministru, vă ascult.

Ion Ştefan Da, vă ascult eu pe dumneavoastră, m-a sunat cineva.

Vasile-Daniel Suciu Domnule ministru...

Ion Ştefan Alo!

Vasile-Daniel Suciu ... sunt prietenul dumneavoastră, fostul ministru al dezvoltării, actualmente deputat, Daniel Suciu, secretar al Camerei Deputaţilor. Şi mă gândeam că liderul de grup, domnul Roman Florin, v-a anunţat că tocmai avem şedinţă de Parlament, una puţin mai altfel, şi suntem în procedură de vot şi trebuie să vă exprimaţi votul pe proiectul de modificare a Regulamentului. Dar din reacţia dumneavoastră deduc că nu ştiţi despre ce este vorba.

Ion Ştefan Până la ce oră? Că sunt în şedinţă de Guvern.

Vasile-Daniel Suciu Păi, spuneţi-mi cât vreţi să stau după dumneavoastră, având în vedere că sunt de două ore în picioare şi citesc numele dumneavoastră?

Ion Ştefan Domnule Suciu, îmi cer scuze dacă s-a ajuns la situaţia aceasta, să... Intru în secunda 1 pe...

Vasile-Daniel Suciu Am o rugăminte. Nu sunaţi dumneavoastră, pentru că blocaţi linia. O să revenim noi, după ce terminăm cu toţi colegii de la PNL.

Ion Ştefan Vă rog mult de tot. Da?

Vasile-Daniel Suciu Bine, domnule ministru. Vă salut! Numai bine!

Ion Ştefan Să fiţi sănătos! Mulţumesc mult.

Vasile-Daniel Suciu Sănătoşi să fim cu toţii! Domnul Ştirbu Gigel.

Gigel-Sorinel Ştirbu Bună seara!

Vasile-Daniel Suciu Bună seara, domnule deputat.

Gigel-Sorinel Ştirbu Bună seara! Votez abţinere la amendament şi împotriva proiectului.

Vasile-Daniel Suciu Şi vă rog să ne spuneţi şi numele şi circumscripţia electorală, să rămână.

Gigel-Sorinel Ştirbu Ştirbu Gigel-Sorinel, Circumscripţia electorală nr. 30...

Vasile-Daniel Suciu În regulă, domnule preşedinte. O seară plăcută! Domnul Tabugan Ion.

Ion Tabugan Da, vă rog.

Vasile-Daniel Suciu Vă salut, domnule deputat!

Ion Tabugan Şi eu vă contrasalut de la Herculane, de aici, din zona Banatului.

Vasile-Daniel Suciu În regulă.

Ion Tabugan Cu cine am onoarea?

Vasile-Daniel Suciu Sunt colegul dumneavoastră, Daniel Suciu, şi aştept să vă pronunţaţi asupra proiectului de modificare a Regulamentului. Sunteţi în direct...

Ion Tabugan Vă salut, domnule Suciu!

Vasile-Daniel Suciu ... în procedură de vot...

Ion Tabugan Da.

Vasile-Daniel Suciu ... în şedinţa Camerei Deputaţilor.

Ion Tabugan În cazul amendamentului mă abţin...

Vasile-Daniel Suciu Da...

Ion Tabugan ... iar în cazul modificării Regulamentului, împotrivă.

Vasile-Daniel Suciu Vă mulţumesc.

Ion Tabugan Şi eu vă mulţumesc.

Vasile-Daniel Suciu Şi vă rog să spuneţi şi numele şi circumscripţia electorală, să rămână.

Ion Tabugan Tabugan Ion, deputat, Circumscripţia electorală nr. 11 Caraş-Severin.

Vasile-Daniel Suciu Vă salut! Vă salut, domnule deputat! Doamna Cristina Trăilă. Şi doamna Raluca Turcan.

Cristina Trăilă Bună seara! Cristina Trăilă, Circumscripţia electorală nr. 42 Bucureşti. Abţinere pentru amendament, împotrivă pentru proiectul de Regulament.

Vasile-Daniel Suciu Vă mulţumesc pentru operativitate, stimată doamnă!

Cristina Trăilă Mulţumesc.

Vasile-Daniel Suciu Doamna vicepremier Raluca Turcan. Şi încercaţi ulterior la domnul Glad-Aurel Varga. Doamna Turcan nu răspunde. Domnul Varga Glad-Aurel. Şi domnul Varga Vasile. Şi, ulterior, vă rog, întoarceţi-vă la prietenul meu, domnul Ion Ştefan, că după aceea nu-l mai prind. Domnule Glad Varga, vă ascult.

Glad-Aurel Varga Bună ziua! Varga Glad-Aurel.

Vasile-Daniel Suciu Da.

Glad-Aurel Varga Pentru vot, da?

Vasile-Daniel Suciu Exact.

Glad-Aurel Varga Amendament...

Vasile-Daniel Suciu Da...

Glad-Aurel Varga ... da, e abţinere şi Regulament - împotrivă.

Vasile-Daniel Suciu Vă mulţumesc.

Glad-Aurel Varga Vă mulţumesc.

Vasile-Daniel Suciu Domnul Vasile Varga. Se pregăteşte domnul Dan Vîlceanu. Domnule Varga, vă ascult. Bună seara!

Vasile Varga Abţinere la primul şi vot împotrivă la al doilea.

Vasile-Daniel Suciu Eu vă cunosc foarte bine, dar o să am rugămintea să spuneţi numele, prenumele şi circumscripţia electorală.

Vasile Varga Varga Vasile, Circumscripţia electorală nr. 9 Brăila.

Vasile-Daniel Suciu Vă salut! Doamne ajută! Numai bine! Domnul Vîlceanu. Şi, după aceea, domnul Voicu Mihai Alexandru. Domnule Vîlceanu, bună seara!

Dan Vîlceanu Bună seara! Dan Vîlceanu, Circumscripţia electorală nr. 20 Gorj. Abţinere la amendament, împotrivă la proiectul de hotărâre.

Vasile-Daniel Suciu În regulă. Mulţumesc.

Dan Vîlceanu Mulţumesc.

Vasile-Daniel Suciu Domnul Voicu Mihai Alexandru.

Mihai Alexandru Voicu Da. Bună ziua! Prezent.

Vasile-Daniel Suciu Vă ascult.

Mihai Alexandru Voicu Alo!

Vasile-Daniel Suciu Da, vă ascult.

Mihai Alexandru Voicu Da. La amendament - abţinere, la proiectul în întregime - împotrivă.

Vasile-Daniel Suciu În regulă. Şi o să am rugămintea să spuneţi şi numele dumneavoastră şi circumscripţia electorală.

Mihai Alexandru Voicu Voicu Mihai Alexandru, Circumscripţia electorală nr. 43 Diaspora.

Vasile-Daniel Suciu În regulă. Mulţumesc. O seară plăcută! Da, reluăm, PNL. Şi haideţi să reluăm cu miniştrii! Da. Domnul Bode. Am ratat pe domnul Andrei Alexandru. Domnul Andrei Alexandru, atunci. Domnul Cîmpeanu, domnul Culeafă. A, la domnul Culeafă trebuie să revenim, să se... da. La domnul Tinel Gheorghe. Am înţeles că a respins din start această "procedură nenorocită" pe care o facem noi aici. Şi domnul George Ionescu. Domnule Culeafă, am revenit.

Mihai Culeafă Da.

Vasile-Daniel Suciu V-aţi edificat, domnule Culeafă?

Mihai Culeafă Da. De mult. Am încercat să sun înapoi imediat, dar...

Vasile-Daniel Suciu Nu trebuia să sunaţi înapoi, că ne creaţi dificultăţi tehnice. Noi vă sunăm.

Mihai Culeafă Am încercat o dată, dar nu...

Vasile-Daniel Suciu Vă ascultăm, domnule Culeafă.

Mihai Culeafă Legitimaţia nr. 89, Circumscripţia nr. 25 Ilfov.

Vasile-Daniel Suciu Vă mulţumesc. Şi votul?

Mihai Culeafă Împotrivă.

Vasile-Daniel Suciu Sunt două voturi - unul la amendament şi unul...

Mihai Culeafă La amendament - abţinere şi la modificarea Regulamentului - împotrivă.

Vasile-Daniel Suciu În regulă. Vă mulţumesc.

Mihai Culeafă La revedere!

Vasile-Daniel Suciu Domnule ministru, am revenit, domnule ministru.

Ion Ştefan Bună ziua, domnule ministru.

Vasile-Daniel Suciu Seară. Am ajuns seara, domnule ministru.

Ion Ştefan Domnul ministru votează abţinere pentru amendament şi împotrivă.

Vasile-Daniel Suciu Vedeţi că se poate şi să fiţi foarte operativ? Vă mulţumesc. Spuneţi, vă rog, pentru stenogramă, numele, prenumele şi circumscripţia electorală, deşi sunteţi extrem de cunoscut.

Ion Ştefan Ion Ştefan, Circumscripţia nr. 41 Vrancea.

Vasile-Daniel Suciu Vă mulţumesc. Succes la şedinţa de Guvern!

Ion Ştefan Să fiţi îndrăgostit, domnule!

Vasile-Daniel Suciu Mereu şi întotdeauna. Domnule Tinel Gheorghe, vă ascult.

Tinel Gheorghe Cine sunteţi?

Vasile-Daniel Suciu Cred că vă bateţi joc de noi până la urmă. Vă rog să...

Tinel Gheorghe Aşa este. E o bătaie de joc. Ce faceţi voi e o bătaie de joc.

Vasile-Daniel Suciu Bine. Vă rog să închideţi telefonul.

Tinel Gheorghe Ce faceţi voi e o bătaie de joc.

Vasile-Daniel Suciu Îmi asum. Domnul Tinel este prezent, dar nu ştie ce votează şi este o bătaie de joc ce face. În regulă. Mergem mai departe. Şi mai este domnul Oros. Şi domnul Olar Corneliu.

Corneliu Olar Bună seara!

Vasile-Daniel Suciu Vă salut! Bună seara!

Corneliu Olar Alo! Bună seara! Alo!

Vasile-Daniel Suciu Da, domnule Olar. Vă salut!

Corneliu Olar Cine e?

Vasile-Daniel Suciu Colegul dumneavoastră, Daniel Suciu.

Corneliu Olar Salut, domnule Suciu. Ce faceţi?

Vasile-Daniel Suciu Sunteţi în şedinţă de Parlament, sunteţi live. Şi o să vă rog să-mi spuneţi cum votaţi la proiectul de modificare a Regulamentului.

Corneliu Olar De modificare a Regulamentului? ... să văd, ce modificaţi?

Vasile-Daniel Suciu No, staţi că eu vreau să fiu foarte corect.

Corneliu Olar Exact.

Vasile-Daniel Suciu Vreau să fiu foarte corect.

Corneliu Olar Dar cât? Cât? Staţi un pic...