6 martie 2019 – Dezbateri asupra Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor - Piaţa unică într-o lume în schimbare - Un atu unic ce necesită un angajament politic reînnoit COM (2018) 772 (PH CD 7/2019).

Florin Iordache 14. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor - Piaţa unică într-o lume în schimbare - Un atu unic ce necesită un angajament politic reînnoit COM(2018)772; PHCD 7/2019. Foarte scurt, vă rog.

Ştefan Muşoiu Foarte pe scurt. Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor - Piaţa unică într-o lume în schimbare - Un atu unic ce necesită un angajament politic reînnoit COM(2018)772. Comisia pentru afaceri europene şi-a fundamentat opinia pe proiectul de opinie transmis de Comisia pentru industrii şi servicii, nota de informare transmisă de Ministerul Afacerilor Externe, fişa de informare elaborată de către Direcţia pentru Uniunea Europeană a Camerei Deputaţilor şi analiza proprie. Comisia pentru afaceri europene, în principal: - A susţinut integrarea aprofundată a pieţei unice şi transpunerea rapidă a celor convenite la nivel politic, în măsuri de lărgire şi diversificare a pieţei; - A subliniat că dezbaterea cu privire la consolidarea pieţei unice necesită o consultare cât mai largă a factorilor interesaţi.

Florin Iordache Vă mulţumesc. A fost distribuit. Intervenţii? Domnul Bica şi doamna Prună.

Dănuţ Bica Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Piaţa unică este una din realizările cele mai importante ale proiectului european. Ei i se datorează faptul că Europa a devenit unul dintre cele mai atractive locuri din lume, din perspectiva condiţiilor de trai şi de afaceri. În ultimii 25 de ani, piaţa unică a avut un rol esenţial în sporirea prosperităţii şi bunăstării cetăţenilor Uniunii Europene, prin faptul că a oferit întreprinderilor acces la piaţa competitivă de mari dimensiuni şi a eliminat obstacolele din calea dezvoltării lor, piaţa unică a sporit competitivitatea sectorului industrial, prin gradul său de diversificare a contribuit la îmbunătăţirea rezilienţei economiei europene şi a Uniunii Economice şi Monetare, iar prin dimensiunile sale a asigurat Uniunii Europene un loc mai proeminent şi o influenţă mai mare pe scara mondială. Beneficiile oferite de piaţa unică includ libera circulaţie a bunurilor, a persoanelor, a serviciilor şi a capitalurilor. Chiar dacă realizările de până acum sunt notabile, trebuie depuse în continuare eforturi pentru a apăra piaţa unică şi a îmbunătăţi funcţionarea ei. Cu cât se avansează pe calea integrării, cu atât devine mai problematică, din punct de vedere politic, mobilizarea pentru parcurgerea fiecărei noi etape, dat fiind caracterul tot mai sensibil al chestiunilor economice şi sociale abordate. Drept urmare, Consiliul European a solicitat Comisiei să evalueze situaţia pieţei unice din perspectiva punerii în aplicare, transpunerii în practică şi a asigurării respectării legislaţiei existente, precum şi din perspectiva barierelor care trebuie eliminate şi a oportunităţilor care trebuie valorificate pentru a avea o piaţă unică pe deplin funcţională. Comunicarea supusă dezbaterii astăzi reprezintă un prim răspuns la solicitarea Consiliului European. Având în vedere cele prezentate anterior, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota pentru aprobarea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor - Piaţa unică într-o lume în schimbare - Un atu unic ce necesită un angajament politic reînnoit COM(2018)772. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Şi ultimul vorbitor, doamna Prună, din partea Grupului USR. Vă rog, doamnă.

Cristina-Mădălina Prună Vă mulţumesc frumos, domnule preşedinte de şedinţă. Pe procedură. Aş vrea să cer prelungirea programului cu 30 de minute. Dacă puteţi s-o supuneţi votului. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Pauză de consultări - 5 minute. (Aplauze. Rumoare.) Mulţumesc. Pauză de consultări - 5 minute.

Cristina-Mădălina Prună Domnule preşedinte, V-am făcut o cerere foarte legitimă. Şi supuneţi-o votului. Şi ne consultăm ulterior. Cred că e mult mai uşor s-o supuneţi votului.

Florin Iordache Cel puţin 3 grupuri parlamentare nu sunt prezente, mi se pare normal să... toate grupurile. (Vociferări.)

Cristina-Mădălina Prună Păi, e vina noastră că au plecat colegii dumneavoastră, înainte de terminarea programului? V-am cerut să supuneţi votului lucrul acesta...

Florin Iordache Doamnă, suntem în afara programului. Dumneavoastră puteaţi să solicitaţi...

Cristina-Mădălina Prună Nu suntem în afara programului.

Florin Iordache Deci, doamnă Prună, numai puţin.

Cristina-Mădălina Prună Eu v-am solicitat dreptul la cuvânt înainte să se termine programul...

Florin Iordache S-a...

Cristina-Mădălina Prună ... pentru că acesta era....

Florin Iordache Deci...

Cristina-Mădălina Prună ... ultimul proiect legislativ...

Florin Iordache Da... Doamnă....

Cristina-Mădălina Prună ... de pe ordinea de zi.

Florin Iordache Bun.

Cristina-Mădălina Prună Dumneavoastră aţi spus lucrul acesta.

Florin Iordache Da, doamnă. Deci programul e... uitaţi-vă şi dumneavoastră, este ora 11,40. Deci nu mai puteţi... suntem în afara programului. Puteaţi la 11,29. Mulţumesc.

Cristina-Mădălina Prună Domnule preşedinte, Eu v-am cerut, în mod regulamentar, o intervenţie, în cadrul programului. Aţi spus că acesta este ultimul COM pe ordinea de zi. Şi v-am cerut dreptul la cuvânt. Vă rog frumos să supuneţi votului ceea ce v-am cerut.

Florin Iordache Da. Vă mulţumesc. Treceţi în bancă.

Cristina-Mădălina Prună Încălcaţi Regulamentul, dacă nu supuneţi...

Florin Iordache Da, doamnă, foarte bine.

Cristina-Mădălina Prună ... această cerinţă a Grupului USR...

Florin Iordache Bun.

Cristina-Mădălina Prună ... votului.

Florin Iordache Da, doamnă.

Cristina-Mădălina Prună Da? Bine.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Constat că a fost citit şi acest COM, dar nu se poate dezbate. Rămâne pentru când vom fi în program. Suntem în afara programului. În acest moment suspendăm dezbaterile, până la ora 12,00. Mulţumesc mult. După pauză

Florin Iordache Este ora 12,00. Vă rog, doi secretari, să putem continua. Domnul Zisopol... Să avem al doilea secretar! Da, doamnă, procedură. Vă rog.

Raluca Turcan Domnule preşedinte de şedinţă, Cel mai probabil veţi face verificarea votului, veţi constata că nu există cvorum şi, ca atare, doresc să menţionez că este evident pentru toată lumea că Grupul PSD lipseşte de la votul final pe moţiunea împotriva lui Tudorel Toader, moţiunea pe justiţie care sancţionează toate derapajele pe justiţie şi neîndeplinirea niciunui obiectiv asumat în mandatul de ministru al justiţiei de către Tudorel Toader. Aşadar, PSD îl salvează în această zi pe Tudorel Toader, la fel şi colegii din ALDE, lucru care trebuie să fie cunoscut de toată lumea.

Florin Iordache Da. Doamna Pună. Vă rog.

Cristina-Mădălina Prună Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În primul rând, ceea ce aţi făcut înainte de pauză, şi anume, suspendarea activităţii aici, în plenul Camerei Deputaţilor,...

Florin Iordache Nu aveam secretari, doamnă! Aţi văzut...

Cristina-Mădălina Prună ... a fost un abuz din partea dumneavoastră. Aţi fugit din sală! Aţi fugit din sală fără să spuneţi nimic. Secretari se găseau în sală, aveam secretar de la USR, secretar de la PNL, care puteau să ţină locul colegilor dumneavoastră care au plecat înainte de încheierea şedinţei. În al doilea rând, haideţi să vedem cine este astăzi aici în sală, cine este prezent, înainte de începerea votului final. Să vedem... Dacă puteţi să cereţi un vot? Mulţumesc frumos.

Florin Iordache Da, doamnă, asta voi face. Voi cere un vot. Şi va fi vot nominal, în care vor apărea cei care sunt prezenţi în sală, da? Mulţumesc. Deschid sesiunea de vot. Facem verificarea votului. Da? Să înceapă votul. Imediat! 104 prezenţi. Solicitaţi reluarea? Stafful tehnic, reluăm procedura de vot. (Vociferări.) Numai puţin! Suntem în procedură de vot. Să înceapă votul. (Vociferări.) Dacă nu suntem în cvorum, suspendăm şedinţa, asta e chestia. (Vociferări.) Am reluat procedura, îmi pare rău! Bun. Sunt 110 prezenţi. Nu suntem în cvorum. În aceste condiţii, sunt obligat să suspend şedinţa. Vă mulţumesc mult. Şedinţă de Birou permanent, pentru membrii Biroului permanent. Şedinţa s-a încheiat la ora 12,03.