20 martie 2019 – Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.451 din 28 iunie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.646 din 25 iulie 2018 (PL-x 111/2018/2019). ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache 7. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 451 din 28 iunie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 25 iulie 2018; PL-x 111/2018/2019; are caracter organic. Dacă dintre iniţiatori doreşte cineva? Nu. Avem raport comun, Comisia pentru apărare şi Comisia juridică. Cine prezintă? Vă rog.

Ştefan-Ovidiu Popa Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, aflată în procedură de reexaminare, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 451 din 28 iunie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 25 iulie 2018. În temeiul prevederilor art. 134 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a sesizat Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 535/2004, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 451 din 28 iunie 2018. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate în comun, pentru dezbatere pe fond, cu proiectul de lege. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 5 martie 2018. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 535/2004, în sensul actualizării conceptului de terorism, al responsabilizării statului român pentru acoperirea eventualelor prejudicii cauzate de măsurile întreprinse de autorităţile publice care au responsabilităţi în gestionarea crizei teroriste, al incriminării anumitor fapte/acţiuni care au legătură cu terorismul, precum şi al actualizării cadrului normativ privitor la organizarea şi executarea intervenţiei contrateroriste de natură tactică. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. Banca Naţională a României, printr-o adresă, a sesizat o serie de aspecte referitoare la impactul modificărilor propuse în domeniul prevenirii finanţării actelor de terorism. Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au dezbătut iniţiativa legislativă. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte un raport preliminar de adoptare a iniţiativei legislative, cu amendamentele admise cuprinse în anexă.

Florin Iordache Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii de ordin general? Domnul Márton Árpád, vă rog, Grupul UDMR.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, De foarte multe ori, pe procedură, s-a invocat faptul că atunci când reanalizăm un proiect de lege care a fost retrimis de preşedintele României sau parţial a fost găsit a fi neconstituţional, de Curtea Constituţională - putem să facem orice cu legea respectivă sau avem dreptul să dezbatem doar acele puncte cu care am fost sesizaţi, ori de preşedinte, ori de Curte? De foarte multe ori, această procedură a fost invocată chiar de colegii noştri liberali, justificat. Evident, exista o interpretare, dacă, în cazul acestor sesizări, acceptarea unor modificări nu are o înrâurire, nu are o legătură şi cu alte articole pe care trebuie să le modificăm. Şi Curtea Constituţională a decis chiar în jurisprudenţa sa că, atunci când sunt strâns legate, anumite articole pot fi modificate. Deci aceasta este situaţia de fapt. Iată că ne aflăm la dezbaterea unui proiect de lege foarte important. Ne paşte procedura de infringement. Ar fi trebuit să preluăm nişte prevederi din directivă. Dar, ca de obicei, noi vrem să facem puţin altfel, puţin mult mai altfel. Şi nu preluăm ceea ce ne spune directiva, ci mai interpretăm, mai adăugăm, mai scoatem. Drept pentru care anumite prevederi din această lege, pe care şi noi am considerat-o ca fiind neconstituţională, au fost sesizate de preşedintele României şi au fost găsite a fi neconstituţionale - 4 puncte mari şi late. În urma deciziei Curţii Constituţionale, la Senat s-au făcut nişte modificări la aceste 4 articole, nu în toate elementele deciziei Curţii Constituţionale, ci doar scoţând o singură sintagmă, deşi au fost găsite şi alte sintagme a fi neconstituţionale. Mai mult, la Senat s-au mai adăugat şi alte articole care n-au nicio legătură cu decizia Curţii Constituţionale. Şi mai mult, în Camera Deputaţilor s-a mai adăugat ceva care nici n-a venit de la Senat, inclusiv de către un deputat al PNL, propus şi adoptat cu largă majoritate. Din cele 53 de puncte, mai mult de un sfert, textul celor 53 de puncte n-are nicio legătură cu decizia Curţii Constituţionale. Deci a fost adăugat. ANCOM a primit nişte puteri care îl fac mai puternic decât SRI. Ca atare, noi nu vom putea vota acest proiect de lege. (Aplauze.) Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, stimate coleg. Alte intervenţii? Nu sunt. Avem 54 de amendamente. La titlul legii dacă sunt intervenţii? Nu. La art. I? De la 2 marginal la 30, intervenţii? De la 31 la 54? Rămâne la votul final. Are caracter organic.