5 martie 2019 – Prezentarea şi dezbaterea moţiunii simple intitulate "Tudorel Toader şi PSD-ALDE, luaţi mâinile murdare de pe justiţie!", iniţiate de deputaţi membri ai Grupului parlamentar al PNL şi ai Grupului parlamentar USR. ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache Bună ziua, stimaţi colegi! Vă propun să luaţi loc, să putem începe şedinţa noastră de astăzi. Declar deschisă şedinţa de astăzi şi vă anunţ că, din totalul celor 329 de deputaţi, şi-au înregistrat prezenţa un număr de 210 deputaţi. Ordinea de zi a fost distribuită pentru astăzi, 5 martie, şi mâine, 6 martie. Programul de lucru, de asemenea, a fost aprobat. Astăzi avem, potrivit ordinii de zi, dezbaterea moţiunii simple, iniţiate de 91 de deputaţi. Întreb dacă vreunul dintre semnatari, potrivit art. 190, îşi retrage semnătura? Nu îşi retrage. Vă propun următoarele: Textul moţiunii va fi citit de unul dintre semnatari. Rog Grupul PNL... Domnule Neagu, să-mi spuneţi... Domnul Cupşa, bănuiesc că prezintă, da? Mulţumesc. Guvernului i se rezervă 50 de minute, pe care domnul ministru le va utiliza la începutul şi la finalizarea dezbaterilor. S-au luat în calcul câte 10 secunde, astfel încât: Grupul PSD are 24 de minute; Grupul PNL - 11 minute; Grupul USR - 5 minute; Grupul UDMR - 4 minute; Grupul ALDE - 3 minute. Dar colegei noastre, dacă are nevoie, îi vom da de la PSD încă două minute. Da, doamnă! Grupul PMP - două minute; Grupul minorităţilor - 3 minute; şi deputaţii neafiliaţi - 4 minute. Rog colegii să-şi pregătească cartelele de vot. (Domnul deputat Ioan Cupşa solicită să ia cuvântul.) Numai puţin, domnule Cupşa. Vă rog, pregătiţi-vă cartelele de vot. Supun votului, stimaţi colegi, propunerile pe care le-am făcut. Să înceapă votul. (Rumoare.) Votăm timpul de dezbatere, stimaţi colegi. Vă rog să mă urmăriţi. 116 voturi - unanimitate. Au fost adoptate propunerile pe care le-am înaintat. Dau cuvântul domnului deputat Ioan Cupşa, din partea Grupului PNL, pentru a citi textul moţiunii simple.

Ioan Cupşa Moţiunea simplă - "Tudorel Toader şi PSD-ALDE, luaţi mâinile murdare de pe justiţie!" Obedienţa, minciuna, iresponsabilitatea şi reaua-credinţă sunt cauza îngenuncherii justiţiei. Domnule preşedinte al Camerei Deputaţilor, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Domnule ministru al justiţiei, Prin această moţiune adresată ministrului justiţiei, noi, cei din PNL şi USR, solicităm să înceteze imediat războiul pornit de către PSD-ALDE împotriva justiţiei! Ne întrebam legitim, acum câteva luni, care este planul PSD-ALDE în ceea ce priveşte justiţia ? Şi afirmam că în mintea celor de la putere, a celor de la PSD-ALDE, se repeta obsedant următoarea mantră: "Noi, PSD, numim procurorii care contează!" "Noi, PSD, controlăm procurorii prin numirea lor, prin inspectarea lor, prin cenzurarea muncii lor!" "Noi, PSD, controlăm judecătorii, inspectându-i!" Domnule ministru Tudorel Toader, Cu siguranţă, cunoaşteţi care sunt funcţiile şi atribuţiile principale ale ministrului justiţiei, dar cu excepţia controlului pe care îl exercitaţi în considerarea art. 132 din Constituţie, control exercitat asupra procurorilor, restul sunt doar vorbe în vânt pentru dumneavoastră! Ordonanţa de urgenţă privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, ordonanţă adoptată la 19 februarie 2019, o altă marţea neagră, este un demers incalificabil, care contrazice principiile statului de drept, pune în pericol chiar democraţia din România şi sperăm noi că va fi ultima zi de marţi în care PSD-ALDE va adopta astfel de acte normative care distrug, care îngenunchează justiţia. Cu neruşinare şi cu o lipsă de responsabilitate flagrantă, dumneavoastră, domnule ministru Toader, aţi participat la adoptarea acestui act normativ care încalcă Constituţia României! Nu o să vă întrebăm care este situaţia extraordinară şi a cărei reglementare nu poate fi amânată, în mod obiectiv, domnule ministru, însă vă întrebăm dacă vă mai aduceţi aminte de anii petrecuţi la Curtea Constituţională a României? Dar de deciziile Curţii privitoare la constituţionalitatea unor astfel de ordonanţe de urgenţă? Un ministru al justiţiei care susţine o ordonanţă de urgenţă care afectează modul de funcţionare, regimul unei instituţii fundamentale a statului, o instituţie de rang constituţional, aşa cum este Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Ministerul Public, se descalifică cu siguranţă! Această ordonanţă de urgenţă este picătura care a făcut să se reverse paharul, este chiar prea mult şi pentru dumneavoastră şi pentru Guvernul din care faceţi parte! Ne vom referi pe larg la această ordonanţă de urgenţă, în partea ultimă a prezentei moţiuni, sperând că majoritatea parlamentară va înţelege pericolul pe care-l reprezintă actul normativ şi cât de nesănătos este pentru democraţia din România ca domnul Tudorel Toader să continue în calitatea sa, prezentă, de ministru al justiţiei. Vă reamintim că "Justiţie în slujba cetăţeanului" a fost sloganul mincinos propus de PSD şi ALDE, în Programul de guvernare, iar dumneavoastră, domnule ministru, v-aţi asumat această parte din program! Însă, întreaga dumneavoastră activitate, atitudinile publice asumate de către dumneavoastră au fost în mod sistematic favorabile agendei retrograde a majorităţii PSD-ALDE. Pe de o parte, aţi fost foarte activ în a sluji lui Dragnea&co, folosind toate mijloacele aflate la dispoziţia ministrului justiţiei, pe de altă parte, aţi evitat orice critică, orice luare de poziţie, la care eraţi nu doar îndreptăţit, ci şi obligat, faţă de iniţiativele parlamentare ale PSD-ALDE, chiar şi atunci când, în mod vădit, acestea erau în contradicţie cu scopurile legale pe care Ministerul de Justiţie trebuie să le urmărească. În privinţa Legii privind recursul compensatoriu, iniţiativă elaborată în cadrul procedurii pentru ameliorarea condiţiilor din penitenciare şi redactată în urma solicitării CEDO, aţi girat modificările aduse în Camera Deputaţilor, aduse formei iniţiale. În acest caz, sunteţi principalul vinovat pentru eşecul aplicării legii menţionate, respectiv, pentru eliberarea din închisori a unor condamnaţi, peste 12.000, care au recidivat aproape imediat, peste 600. De asemenea, sunteţi responsabil pentru că nu aţi anticipat corect efectele soluţiilor propuse, eşec care se traduce, în mod nefericit, în omoruri, violuri, tâlhării, furturi cărora le-au căzut victime români! Nu uitaţi că aţi ignorat soluţia propusă de Partidul Naţional Liberal, pentru implementarea măsurilor alternative de executare a pedepselor, măsură aplicată cu succes în statele Uniunii Europene. Aţi încălcat Calendarul de măsuri 2018-2024 pentru soluţionarea supraaglomerării carcerale şi a condiţiilor de detenţie, în executarea Hotărârii-pilot Rezmives şi alţii împotriva României, pronunţată de CEDO la 25 aprilie 2017, expunând România la riscul suportării unor corecţii materiale severe şi menţinând starea de supraaglomerare, cu consecinţele viitoare ale eliberării înainte de termen ale condamnaţilor şi punerea în pericol a vieţii, integrităţii, sănătăţii şi bunurilor cetăţenilor oneşti. Aţi acceptat şi aţi sprijinit, pentru anul 2019, un proiect de buget al Ministerului Justiţiei, al Ministerului Public, al DIICOT şi DNA, prin care nu se asigură suficiente fonduri pentru a acoperi resursele de natură materială, precum şi a cheltuielilor de personal pentru anul în curs. Aţi participat 1a subfinanţarea justiţiei, aţi afectat astfel buna funcţionare a parchetelor şi instanţelor de judecată, prin urmare, aţi acceptat sau chiar v-aţi dorit să afectaţi chiar calitatea actului de justiţie! Bani insuficienţi pentru funcţionarea serviciului de probaţiune înseamnă lipsa mijloacelor materiale şi, în mod special, personal insuficient, înseamnă că acest serviciu de probaţiune nu îşi va atinge scopul, reintegrarea socială a condamnaţilor va fi afectată, recidiva va fi la cote alarmante, iar numărul victimelor va fi mult, mult prea mare. Aţi acceptat o subfinanţare a Direcţiei de probaţiune, prin bugetul anului 2019, cu urmările de mai sus. Aţi acceptat, prin subfinanţarea la care sunteţi parte, ca numărul de grefieri să fie insuficient şi calitatea actului de justiţie să fie afectată. Prea puţini grefieri, cu drepturi salariale restante neachitate de mult timp, cu sedii improprii - toate aceste condiţii, cumulate cu încărcarea foarte mare cu dosare a judecătorilor înseamnă amânări de neacceptat ale soluţionării cauzelor, înseamnă mai multe erori judiciare, adică justiţiabili ale căror drepturi sunt deseori grav afectate prin calitatea scăzută a actului de justiţie. Bani insuficienţi pentru investiţii în reţeaua penitenciară, a locurilor de detenţie, înseamnă mai mulţi condamnaţi, liberi, săvârşind fapte penale, şi mai puţini condamnaţi închişi în penitenciare, pentru a-şi ispăşi pedepsele legal dispuse. Aţi făcut un buget pentru investiţii în reţeaua de penitenciare care a fost criticat chiar de reprezentanţi ai puterii. Atât de mic este, iar execuţia bugetară pe anul trecut este una ruşinoasă! Este o graţiere sui-generis , nu-i aşa domnule ministru?! Serviciul de asistenţă judiciară obligatorie are resurse bugetare asigurate doar pentru primele 5-6 luni, 37 de milioane de lei reprezintă mai puţin de 9 luni din execuţia bugetară a anului 2018. Ce înseamnă cele 37 de milioane de lei pentru anul în curs, în condiţiile majorării în medie cu 141% a onorariilor pentru aceste servicii? Încălcaţi cu bună-ştiinţă dreptul la apărare a unor cetăţeni români, aşa cum încălcaţi şi dreptul de a-şi încasa sumele de bani care aparţin avocaţilor care sunt obligaţi să asigure acest serviciu. Sunteţi părtaş la încălcarea unor drepturi fundamentale, domnule ministru! Vă reamintiţi atribuţiile funcţiei de demnitate publică pe care o ocupaţi? Informatizarea instanţelor este o promisiune pe care aţi făcut-o, promisiune pe care o încălcaţi în fiecare an. Informatizarea nu este un moft, este un mijloc foarte eficient de simplificare a unor activităţi pe care justiţiabilul trebuie să le îndeplinească, urmărindu-şi interesul legitim, aşa cum eficientizează activitatea de înfăptuire a justiţiei de către judecători. Nu aţi asigurat sursa de finanţare, deşi am formulat amendamente care să îndrepte această situaţie inacceptabilă. Nu le-aţi susţinut, aşadar, aţi afectat funcţionarea instanţelor de judecată, aţi afectat activitatea de înfăptuire a justiţiei, aţi afectat drepturile a sute de mii de cetăţeni români. Fără a avea nevoie de o resursă financiară şi de o resursă de personal, aţi promis că veţi face o rearondare teritorială a instanţelor de judecată, în aşa fel încât să creşteţi calitatea actului de justiţie printr-o justă şi omogenă încărcare a judecătorilor din punct de vedere a numărului de cauze. Nu aţi făcut niciun demers, încă o dovadă a lipsei de interes în buna administrare a justiţiei! Înfiinţarea instanţelor specializate este o prioritate în Programul de guvernare, iar la această soluţie aţi renunţat în mod public anul trecut, alegând soluţia secţiilor specializate. La începutul acestui an, Guvernul, prin Legea bugetului, capitolul de buget al Ministerului Justiţiei, şi-a asumat din nou înfiinţarea acestor instanţe specializate. Domnule ministru, instanţe specializate nu aţi înfiinţat, secţii specializate nu, iar principiul specializării este unul de necontestat. Câtă inconsecvenţă în atitudinea dumneavoastră, domnule ministru! Ştiţi ce cuprinde partea scrisă a bugetului Ministerului Justiţiei? Nu credem că aveţi vreo legătură cu proiectul de buget, sunteţi iresponsabil! Sedii pentru instanţe şi parchete; sediu pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; e-justice; problemele cu resursa umană din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. Şi, apropo! Care este stadiul plângerilor penale care v-au fost formulate de către sindicat? Continuăm - problemele personalului auxiliar; Programul "Educaţia juridică în şcoli", pornind de la Protocolul semnat în 2013 între Ministerul Justiţiei, CSM, Ministerul Public şi Ministerul Educaţiei Naţionale; colaborarea şi dialogul cu Uniunea Naţională a Barourilor din România, Uniunea Naţională a Notarilor Publici, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti; asanarea legislativă; centre de informare publică; reducerea taxelor de timbru; implementarea, la nivel naţional, a Proiectului "Dosarul electronic"; consolidarea capacităţii Înaltei Curţi de a-şi îndeplini rolul constituţional de unificator al practicii judiciare, prin asigurarea resurselor materiale şi umane, probabil că nu înseamnă nimic pentru dumneavoastră! Oricum, cu certitudine, nu aţi făcut niciun demers consistent pentru a rezolva aceste nevoi ale sistemului judiciar! Toate problemele cronice ale sistemului judiciar au rămas nerezolvate. Niciuna dintre obligaţiile asumate prin Programul de guvernare nu a fost îndeplinită de către dumneavoastră! Funcţiile şi atribuţiile ministrului de justiţie au fost deturnate, urmărind doar crearea unor mijloace prin care, în dauna intereselor cetăţenilor oneşti, să se asigure protecţia unor lideri politici şi a acoliţilor acestora faţă de urmările încălcării legilor ţării. Domnule ministru, nu v-aţi îndeplinit obligaţiile legale ale unui ministru al justiţiei! Afirmam în ultima moţiune de cenzură şi argumentam, făcând o analiză a tuturor acţiunilor întreprinse în domeniul justiţiei, că "Obiectivul final face parte dintr-o agendă nedeclarată, neasumată public, nevalidată de Parlament prin vot de învestitură şi de electorat prin alegeri. Noi, PSD-ALDE, suntem stăpânii justiţiei şi nu răspundem pentru fărădelegile comise, precum o faceţi voi, toţi ceilalţi!". Întreaga dezbatere publică a devenit, sub presiunea actualei majorităţii guvernamentale PSD-ALDE, un teatru al minciunii: soluţiile legislative controversate propuse de reprezentanţii puterii au încercat a fi legitimate, în mod absurd, prin intermediul unor modificări aşa-zis necesare, unele dintre ele minore, modificări solicitate de sistemul judiciar, care însă nu au legătură unele cu altele. Domnule ministru, aţi fost artizanul şi garantul acestor soluţii legislative, soluţii deseori desfiinţate de Curtea Constituţională a României, modificările aduse Legilor justiţiei, Codului penal şi Codului de procedură penală vă descalifică din punct de vedere profesional! Domnule ministru, suntem obligaţi să repetăm. Aţi participat la modificarea legislaţiei penale, pentru a proteja infractorii, şi aţi pus, astfel, în pericol toţi cetăţenii oneşti, întreaga ordine de drept din România! Scopul legii penale este grosolan încălcat, drepturile şi interesele noastre legitime sunt puse în pericol! Dacă vă veţi ascunde din nou în spatele afirmaţiei "Nu am nicio participare, altora le aparţine iniţiativa" - se impune, în mod normal, să vă daţi demisia fie pentru că minţiţi, fie pentru că nu vă îndepliniţi obligaţiile specifice înaltei funcţii! Alegeţi, domnule ministru! (Vociferări.) Ratarea obiectivului politic major al României, intern şi internaţional, în ceea ce priveşte domeniul justiţiei, adică ridicarea Mecanismului de Cooperare şi Verificare de către Comisia Europeană, vă are în prim-plan, ca un campion al PSD-ALDE. Sunteţi direct responsabil nu doar pentru că nu aţi obţinut eliminarea vreunui obiectiv de referinţă din Mecanismul de Cooperare şi Verificare, ci pentru că aţi determinat un regres regretabil. Nu mai sunt doar 8, acum sunt 20 de obiective de referinţă de îndeplinit. Raportul MCV arată că actul de justiţie din România încă nu se ridică la standardele de calitate agreate în Uniunea Europeană. Domnule ministru, Din cauza poziţionărilor constant duplicitare în raport cu partenerii externi, dumneavoastră aţi generat doar reacţii negative: Comisia Europeană, GRECO, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, Comisia de la Veneţia, Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, ambasadele statelor occidentale în România - cu toate aţi avut o astfel de relaţie. Aţi constatat şi dumneavoastră, aşa cum noi am constatat, că nu puteţi să minţiţi reprezentanţii şi specialiştii organismelor internaţionale! V-aţi descalificat şi s-ar cuveni să luaţi o decizie care să permită ca interesele României să fie corect reprezentate pe plan internaţional! Aţi constatat şi dumneavoastră! (Vociferări.)

Florin Iordache Continuaţi, domnule Cupşa, nu răspundeţi răutăţilor!

Ioan Cupşa Nu aţi respectat niciuna dintre obligaţiile care ne reveneau, ca urmare a recomandărilor care ne-au fost adresate şi care trebuiau respectate, în considerarea încheierii tratatelor internaţionale pe care le-am semnat în calitatea de parte, cu respectarea prevederilor constituţionale. Recomandările GRECO, recomandările Comisiei de la Veneţia sau Rezoluţia Parlamentului European nu au fost respectate. Această atitudine va afecta interesele României pe termen scurt şi lung. Vă reamintim poziţiile publice adoptate de către GRECO, Comisia de la Veneţia, Parlamentul European şi Comisia europeană - prin Raportul MCV şi Rezoluţia adoptată la data de 13 noiembrie 2018 -, poziţii publice care arată concluziile acestor organisme internaţionale din care şi România face parte, concluzii general valabile, că nu este oportună înfiinţarea Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie şi ni se recomandă să nu o înfiinţăm. În considerarea art. 11 din Constituţie trebuia să ne îndeplinim cu bună-credinţă obligaţiile asumate prin tratatele internaţionale, nerespectarea acestor obligaţii având urmări negative pentru România, deci pentru fiecare dintre noi, iar înfiinţarea acestei Secţii înseamnă, printre altele, şi o încălcare a obligaţiilor noastre internaţionale. Domnule ministru, Înainte de a face o analiză a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului din 19 ianuarie a.c., care priveşte funcţionarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, permiteţi-ne o abordare critică a înfiinţării şi funcţionării acesteia. Astfel, Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, conform prevederilor alin. (1) al art. 88 1 din Legea nr. 304/2004, are competenţa exclusivă de a efectua urmărirea penală pentru infracţiunile săvârşite de procurori şi judecători, competenţă care este extinsă, conform alin. (2), pentru cauzele în care sunt şi alte persoane, indiferent care ar fi acele persoane! Chiar dacă, în acord cu aplicarea principiului specializării, în cursul anilor, au fost înfiinţate Parchete specializate după calitatea persoanei, aşa cum sunt parchetele militare, sau după natura infracţiunii, aşa cum sunt DIICOT sau DNA, ca urmare a adoptării art. 88 1 din Legea mai sus amintită, toate cauzele, subliniem, toate cauzele, indiferent de natura lor, vor fi cercetate de această Secţie, dacă există o participare, la săvârşirea infracţiunii, o participare de orice natură a unui magistrat. Domnule ministru, Principiul specializării, confirmat de practica naţională şi internaţională, nu se mai aplică, fără nicio raţiune, cu o lipsă elementară de logică. Criticăm lipsa de specializare şi competenţa extinsă a acestei Secţii, încălcarea principiului specializării având efecte negative grave cu privire la modul în care se desfăşoară urmărirea penală. De asemenea, înfiinţarea noii structuri a ridicat semne de întrebare, în special în ceea ce priveşte motivele înfiinţării Secţiei. Domnule ministru, Nu a existat şi nu există o justificare suficientă şi obiectivă pentru înfiinţarea acestei noi structuri pentru investigarea tuturor infracţiunilor comise nu în cadrul sistemului judiciar, ci de către magistraţi, adică oricare dintre infracţiuni, şi nu cele comise în justiţie. Deci numai în legătură cu activitatea pe care o desfăşoară magistraţii. Este un fapt că există o răspândire largă a criminalităţii în rândul magistraţilor români? Nu. Impactul înfiinţării Secţiei este unul negativ în ceea ce priveşte încrederea publicului în sistemul de justiţie penală şi în sistemul judiciar românesc. Judecătorii şi procurorii par a fi ţinta acestei Secţii, iar aparenta recunoaştere a existenţei unui fenomen larg al corupţiei şi criminalităţii în parchete şi instanţe de judecată dăunează imaginii profesiei din România. Această Secţie reprezintă o presiune în plus asupra magistraţilor, aşa cum a fost subliniat acest lucru în nenumărate rânduri în organisme naţionale şi internaţionale. Această Secţie a şi fost folosită, de curând, într-un mod care a ridicat semne de întrebare privitoare la momentul şi oportunitatea desfăşurării activităţii de urmărire penală a unui magistrat. Coincidenţa total nefericită a suprapunerii unor acte de urmărire penală cu calendarul activităţii de selecţie a noului procuror general al Parchetului general al Uniunii Europene, funcţie pe care doamna Laura Codruţa Kövesi are mari şanse să o câştige, ridică semne de întrebare privitoare la independenţa acestei Secţii, iar corespondenţa deplină a demersurilor PSD şi a ministrului de justiţie cu activitatea Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie nu pare a fi o simplă întâmplare. Aşadar, a fost compromisă ideea de independenţă a acestei Secţii, a fost compromisă ideea că ar fi necesară această Secţie pentru altceva, desigur, decât să-i servească interesele ministrului justiţiei şi, prin el, intereselor Partidului Social Democrat. Domnule ministru, Ordonanţa de urgenţă adoptată la 19 februarie 2019 şi susţinută de dumneavoastră, atât în Guvern, cât şi public, vă descalifică nu doar ca ministru al justiţiei, dar şi ca profesionist al dreptului! Aţi participat, în mod hotărâtor, la adoptarea unui act normativ neconstituţional, adoptat cu încălcarea art. 115 alin. (4) şi, de asemenea, a art. 115 alin. (6) din Constituţie, cu conţinut redundant, care poate avea ca efect incapacitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, DIICOT sau DNA, care încalcă o atribuţie constituţională a procurorului general, care încalcă o Decizie a Curţii Constituţionale, care califică secţiile Parchetului general ca fiind structuri lipsite de independenţă, aşadar, cu procurorul general având calitatea de procuror ierarhic superior faţă de procurorul de execuţie din secţia componentă; încalcă un principiu esenţial asumat de către legiuitor, atunci când a adoptat Legile justiţiei, aşa cum încalcă scopul urmărit, care este încălcat dacă principiul separării carierelor judecătorilor şi a procurorilor nu se mai aplică. Legile nr. 303/2004, nr. 304/2004 şi nr. 317/2004 au fost modificate de către legiuitor, în ceea ce priveşte carierele magistraţilor, cu aplicarea consecventă a principiului separaţiei carierelor procurorilor şi a judecătorilor! Nu-i aşa, domnule ministru? (Vociferări.) Într-adevăr, nu este aşa! Ordonanţa de urgenţă de astăzi - îmi pare rău că m-aţi provocat şi m-aţi întrerupt -, ordonanţa de urgenţă de astăzi dovedeşte că nu este aşa! Vă mulţumesc, doamnă Cătăniciu! Dar pentru a crea o adevărată măciucă în mâinile lui Dragnea&co, v-aţi călcat în picioare diploma, cariera de magistrat, cariera de profesor! Efectele pe care le produce această ordonanţă de urgenţă reprezintă problema noastră, a tuturor, pentru că afectează independenţa şi imparţialitatea magistraţilor, prin crearea acestui "batalion de execuţie", controlat de dumneavoastră şi acoliţii din PSD-ALDE. Astfel, aţi creat un mijloc de presiune şi de represiune, pe care îl puteţi folosi împotriva magistraţilor care nu vor răspunde la comenzile grupului organizat al cărui vârf de lance păreţi a fi. Pentru că se pare că acum controlaţi plenul CSM, aţi transferat decizia în ceea ce priveşte avizul consultativ, care se emite pentru numirea procurorilor de rang înalt, la atribuţiile plenului. Doamnă Cătăniciu, mă mai încurcaţi? Secţia de procurori nu putea fi controlată, nu-i aşa? Aţi modificat legea, pentru ca judecătorii să poată ocupa funcţii de procurori de rang înalt, avizul este emis pentru funcţia de procuror, indiferent dacă acel candidat este procuror sau judecător, aşa cum vă doriţi, de către plenul CSM. Subliniem, avizul este pentru ocuparea funcţiei de procuror, aşadar, nu există o altă explicaţie logică pentru modificările adoptate, deoarece Secţia de procurori se pronunţa până acum prin emiterea unui aviz pentru aceeaşi funcţie. Domnule ministru, Este inadmisibilă modificarea propusă şi susţinută de către dumneavoastră, dacă ne raportăm la funcţia vizată, funcţionalitatea specifică a Secţiei şi principiul călăuzitor al Legilor justiţiei referitor la carierele magistraţilor! Domnule ministru, Sunteţi incapabil sau aveţi o agendă ascunsă, atunci când interziceţi în mod expres şi absolut delegarea în funcţiile de procuror de rang înalt. Doriţi să destabilizaţi activitatea viitoare a Parchetului general, a DIICOT sau a DNA, să faceţi chiar imposibilă funcţionarea acestora, şi nu numai din punct de vedere administrativ, în ipoteza posibilă a incapacitării procurorilor care conduc aceste parchete, boala gravă sau moartea, sau în cazul unei demisii? În mod greşit interdicţia delegării este absolută şi expresă! Domnule ministru, Îl urâţi sau alţii îl urăsc pe domnul procuror general Lazăr, doriţi să vă instalaţi pe repede-repede înainte procurorii fideli în funcţii pentru care nu sunt pregătiţi? Aveţi norme tranzitorii, dar ce se va întâmpla după perioada de 45 de zile, dacă subzistă vacanţa legală a postului, de vreme ce nimeni nu mai poate ocupa prin delegare necesară în mod obiectiv eventualele posturi vacante?

Florin Iordache A fost eliminat...

Ioan Cupşa Da, mulţumesc, domnule preşedinte. Într-adevăr, a fost eliminat, în cursul zilei de astăzi. Eu sunt dator să citesc în continuare moţiunea simplă. Desigur, vom sublinia faptul că această moţiune simplă are, până la urmă, chiar şi acordul domnului ministru. Recunoaşte, într-adevăr, că această moţiune simplă este întemeiată şi ar trebui să fie votată de către fiecare dintre colegii noştri parlamentari. (Vociferări.) Este o recunoaştere expresă, printr-un act normativ adoptat acum o jumătate de oră sau o oră. (Vociferări.) Sabotaţi posibila funcţionare viitoare a acestor parchete, domnule ministru! Pentru că nu aţi găsit, până în prezent, procurorii obedienţi pe care îi doriţi, acum căutaţi, probabil, judecători obedienţi şi dispuşi să ocupe funcţii de procurori de rang înalt? Procurorul general nu mai este procuror ierarhic superior al procurorilor de execuţie din Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie şi astfel încălcaţi, cu bună-ştiinţă, art. 132 din Constituţie şi articolul privitor la caracterul general obligatoriu al Deciziei CCR care stabileşte că Secţia nu este autonomă, nu este o structură independentă. Domnule ministru, Modificaţi printr-o ordonanţă de urgenţă modul de funcţionare a Ministerului Public, instituţie de rang constituţional, şi încălcaţi astfel art. 115 alin. (6) din Constituţie. Pe de altă parte, nu sunt îndeplinite condiţiile art. 115 alin. (4) din Constituţie în ceea ce priveşte adoptarea unei ordonanţe de urgenţă care să modifice instituţia juridică a ocupării funcţiilor de procuror de rang înalt şi a competenţei de procuror ierarhic superior a procurorului general! Domnule ministru, Aţi sprijinit Guvernul să realizeze acest demers neconstituţional, prin încălcarea normelor constituţionale privitoare la delegarea legislativă şi aţi fost complice la încălcarea rolului Parlamentului, de unică autoritate legiuitoare! Domnule ministru al justiţiei, nu respectaţi obligaţiile legale pe care le aveţi, încălcaţi cu bună-ştiinţă Constituţia, reprezentaţi într-un mod lipsit de onoare România în relaţiile internaţionale, nu vă asumaţi nicio responsabilitate, vă derobaţi de orice răspundere şi minţiţi atât de des în luările publice de poziţie! Domnule ministru, Sistemul judiciar este subfinanţat în toate subdiviziunile sale, nu s-au făcut intervenţiile absolut necesare pentru îmbunătăţirea funcţionării parchetelor şi instanţelor de judecată; legile de modificare a legilor justiţiei au fost adoptate pentru ca puterea executivă să poată controla magistraţii; intervenţiile legislative, demersurile care s-au făcut intimidează magistraţii, introduc o tensiune şi o stare de neîncredere în rândul magistraţilor. Sistemul judiciar este destabilizat, corpul profesional al magistraţilor este afectat, independenţa justiţiei este pusă la îndoială, aşa cum independenţa judecătorilor şi imparţialitatea procurorilor sunt ameninţate - toate acestea împreună impietând asupra calităţii actului de justiţie. Dacă independenţa justiţiei este afectată, funcţionarea statului de drept este afectată, iar democraţia este pusă în discuţie. Astfel, drepturile şi libertăţile noastre fundamentale sunt puse în pericol. Stimate colege şi stimaţi colegi deputaţi care susţineţi această Coaliţie de guvernare, vă simţiţi confortabil când drepturile şi libertăţile noastre fundamentale sunt puse în pericol? Stimate colege şi stimaţi colegi, Nu mai giraţi această stare de lucruri. Avem nevoie de o justiţie independentă. Avem nevoie de judecători şi procurori independenţi, profesionişti, cu respect deplin faţă de lege! Justiţie pentru oameni! Pentru noi toţi, şi nu doar pentru unii dintre noi, nu vă faceţi părtaşi ai abuzurilor ministrului de justiţie şi ai acoliţilor domnului Dragnea! Domnule ministru al justiţiei, Noi, semnatarii acestei moţiuni simple, în aşteptarea gestului de responsabilitate şi onoare, vă cerem ceea ce v-am cerut şi prin alte moţiuni simple, aşteptând manifestarea dumneavoastră de voinţă potrivită atât cu interesele sociale generale, cât şi cu interesele persoanei dumneavoastră, de aceea vă solicităm următoarele. Devoalaţi agenda ascunsă a acestei Ordonanţe de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 303, a Legii nr. 304 şi a Legii nr. 317 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Iniţiaţi procesul de adoptare a unei ordonanţe de urgenţă modificatoare care să înlăture din acest ultim act normativ al Guvernului cele referitoare la textele neconstituţionale, precum şi cele care fac în parte nefuncţionale Parchetul General, DIICOT şi DNA! Sprijiniţi iniţiativa noastră legislativă de desfiinţare a Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie, demers legislativ în acord cu nevoile prezente ale justiţiei româneşti şi obligaţiile noastre internaţionale, sprijinit de marea majoritate magistraţilor şi a celorlalţi specialişti în drept! (Aplauze.)

Florin Iordache Aţi finalizat? Vă mulţumesc, domnule Cupşa. În continuare, îl invit pe domnul ministru. Vă rog, domnule ministru.

Florin Iordache Continuaţi, domnule ministru, mai aveţi două minute, să ştiţi.

Florin Iordache Poate vă opriţi timp şi pentru răspuns.

Florin Iordache Da. Eu vă mulţumesc. Începem dezbaterile. Grupul PNL, domnul deputat Gabriel Andronache. Aveţi 11 minute, le puteţi împărţi cu domnul deputat Cupşa. Aveţi 11 minute...

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Domnule ministru Toader, Pirueta pe care aţi realizat-o în ultimele săptămâni, modificând modificarea Legilor justiţiei, modificate de deciziile Curţii Constituţionale, vă transformă din jurist în artist al circului guvernamental, pe o temă care a revoltat întreaga societate. Societatea civilă, autoritatea judecătorească, noi, parlamentarii PNL, v-am cerut: "Abrogaţi şi plecaţi, domnule ministru!". Însă învârtitura făcută în ultimele zile, printr-o nouă ordonanţă, nu vă reuşeşte, pentru că aţi realizat, în sfârşit, că abrogarea nu este suficientă. Ghinion! Modificând modificarea, aţi încurcat-o cu abrogarea. "Evenimente legislative separate", ar spune un fost judecător al Curţii Constituţionale. Vă amintiţi? Se pare însă că la minister aţi uitat de ele! Şi acum, întrebările care-l frământă pe ministrul cu cele mai bruşte schimbări de atitudine. "Ordonanţa de urgenţă nr. 13? Altă întrebare?". Sau "Ordonanţa nr. 7... Evaluez. Vai de capul meu, e jale!". Domnule ministru, În această lume paralelă guvernamentală, visul dumneavoastră pare că este să aveţi sub papuc justiţia, să stabiliţi după bunul plac al şefului cu mustaţă cine iese de la beci sau cine intră la beci, să reînviaţi "Epoca de aur Stănoiu", prin care directive de partid sunt transformate în hotărâri judecătoreşti. Sau, prin sfârlitură, ministrul face să dispară orice judecător, orice procuror care mai visează că justiţia poate fi independentă. Acesta a fost "Visul unei nopţi de iarnă", Ordonanţa de urgenţă nr. 7?! "Evaluez. Vai de capul meu, e jale!". Aţi făcut o învârtitură şi în privinţa procurorului-şef european. V-aţi sfădit la candidata românilor că nu e bravă de o asemenea funcţie. Însă, cu calm, cu mult profesionalism, aceasta v-a demonstrat că are toate calităţile necesare pentru a fi în această funcţie. În lumea reală, domnule ministru, Ordonanţa de urgenţă nr. 7 reprezintă o lovitură de măciucă aplicată în capul autorităţii judecătoreşti. Reacţia imediată, neechivocă a judecătorilor şi a procurorilor care au iniţiat proteste fără precedent, pentru a apăra principiul independenţei justiţiei române, arată cât de mare a fost şocul produs de aceasta. Pe lângă toate celelalte vorbe şi activităţi gogonate, îmbrăcate în forma realizărilor dumneavoastră ministeriale, relativ degeaba, pentru că nu au produs decât hârţoage, utilizarea ordonanţei ca armă legislativă imposibil de contracarat pe termen scurt, pentru a norma subjugarea justiţiei intereselor unor infractori, reprezintă cea mai cinică măsură a dumneavoastră. De fapt, nu, nu a fost degeaba! Aţi ridicat mingi la fileu şefului cu mustaţă. Singura piruetă pe care o mai puteţi face, domnule ministru, este aceea de a înlătura efectele Ordonanţei de urgenţă nr. 7/2019, prin repunerea în vigoare a normelor modificate prin ordonanţa la care ne-am referit, după care, elegant, să plecaţi de la minister, lăsând pe birou o hârtie intitulată "Demisie". În lumea reală ar fi singura hârţoagă cu efect pozitiv din mandatul dumneavoastră plin de învârtituri, sfârlituri, de piruete - sinonime din Dicţionarul explicativ al limbii române. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Cupşa. Vă rog. Continuaţi.

Ioan Cupşa Domnule ministru, Ne-aţi pus în situaţia - fără precedent în Parlamentul României - ca un ministru care este vizat de o moţiune simplă să recunoască că acea moţiune simplă este fundamentată şi, mai mult decât atât, să şi acţioneze ca atare. Aţi adoptat astăzi o ordonanţă de urgenţă, recunoscând că cel puţin 5-6 dintre criticile noastre substanţiale sunt critici întemeiate şi, drept urmare, aţi adoptat acea ordonanţă de urgenţă. E clar! Această moţiune simplă, dacă este un dram de responsabilitate şi de demnitate în acest Parlament, ar trebui să fie votată de fiecare dintre noi. Deci subliniez - 5-6 - şi o să-l citez pe domnul ministru: "5-6 soluţii au fost preluate". Şi astfel, moţiunea noastră simplă pe justiţie merită a fi votată de fiecare dintre noi, dacă, încă o dată, mai avem respect faţă de acest Parlament şi respectiv dacă mai avem un dram de demnitate. Domnule ministru, Aţi admis că aveţi un singur motiv pentru care aţi dat această ordonanţă, Ordonanţa de urgenţă nr. 7, respectiv acea admitere la INM. Cum vă spuneam, confirmaţi încă o dată că vă folosiţi de subterfugii, că vă agăţaţi de capete de sfoară, adăugând, astfel, la ordonanţă, încălcând delegarea legislativă, încălcând prerogativele acestui Parlament. Încă o dată, dragi colegi, acest ministru recunoaşte, în Parlamentul României, că ne lipseşte pe noi, pe toţi parlamentarii împreună, adică pe acest Parlament, de o atribuţie esenţială, aceea de a legifera. Aţi vorbit despre recursul compensatoriu. Nu este al dumneavoastră! Nu, este al celorlalţi, al PSD-ALDE. Aţi vorbit despre foaia de parcurs. Aţi vorbit despre supraaglomerare, carcerare, ca şi cum aţi fi rezolvat-o. N-aţi rezolvat nimic! Berceni şi Unguriu sunt în lucru. Sunt în lucru, la fel ca şi alte spaţii de deţinere. Drept urmare, niciunul dintre aceste spaţii nu este apt să primească astăzi niciun deţinut în plus. Nu faceţi nimic, pentru că n-aţi sprijinit un buget suficient. Nesprijinind un buget suficient care să acopere investiţiile din această foaie de parcurs, n-aţi respectat foaia de parcurs. Este atât de simplu! Şi, domnule ministru, un ministru responsabil este prezent în comisia de specialitate atunci când se discută bugetul respectivului minister. N-aţi făcut acest lucru! Aţi reuşit să-i enervaţi până şi pe cei care vă susţin astăzi. Aţi vorbit despre probaţiune şi v-aţi lăudat citând nişte date privitoare la recidivă, la recidiva formală, nu la recidiva reală, şi aţi arătat că, în 2018 faţă de 2017, a crescut doar cu 0,1% recidiva. Uitaţi însă să le spuneţi celor care ne privesc, celor care ne ascultă, că sistemul de probaţiune în România, fiind subfinanţat, nu are suficient personal şi nu-şi poate atinge scopul ultim, cel privitor la reintegrare socială şi respectiv la eliminarea, astfel, a posibilităţii de recidivă, protejându-ne pe fiecare dintre noi. Încă o dată, nu aveţi ocupată nici măcar schema, care este absolut insuficientă, pe care astăzi o aveţi la această direcţie naţională. Şi nu uitaţi! Direcţia Naţională de Probaţiune este în subordinea şi responsabilitatea dumneavoastră directă! Nu mai este în subordinea şi responsabilitatea oricui altuia, deci nici a unuia din Guvern, nici a noastră, a parlamentarilor. Despre investiţii în penitenciare. Despre ce investiţii în penitenciare vorbiţi, când, în fapt, investiţiile care se regăsesc, în sfârşit, resursa bugetară care se regăseşte în fila de buget pentru Ministerul Justiţiei, din acest an, este absolut insuficientă. Aţi vorbit despre serviciul de asistenţă judiciară obligatorie. Nu uitaţi că aţi avut o relaţie absolut nepotrivită, deşi era o obligaţie de serviciu, să colaboraţi cu Uniunea Naţională a Barourilor din România şi nu pentru că aveţi dumneavoastră personal vreun interes sau ceilalţi au vreun interes, ci pentru că în felul acesta protejaţi un drept fundamental care se regăseşte în Constituţia României, respectiv dreptul la apărare. Cu UNBR-ul aţi avut o relaţie absolut nepotrivită timp de doi ani. Doar când aţi fost chemat la Comisia pentru abuzuri din Senat aţi fost prezent în acest Parlament şi, drept urmare, s-a întâmplat ceea ce trebuia să se întâmple încă de acum doi ani, respectiv s-a reaşezat într-o ordine normală acel protocol. Aţi vorbit că sunteţi într-un stadiu avansat în ceea ce priveşte "Justice District", acel "Cartier al Justiţiei". Este o minciună! Printre altele, vorbiţi despre identificarea unui coridor de expropriere viitoare. Nu aţi alocat niciun leu pentru acest capitol. Aşadar, minţiţi! În ceea ce priveşte Institutul Naţional de Criminologie, care are cu totul şi cu totul alt rol, vă lăudaţi, spunând că acest Institut Naţional de Criminologie, pe care l-aţi înfiinţat, este operaţional, pentru că a făcut o broşură. Nu acesta este scopul înfiinţării Institutului Naţional de Criminologie şi dumneavoastră o ştiţi mai bine decât mine! Resursa umană din penitenciare. Aţi spus că tinde să fie rezolvată. Da, este rezolvată, pentru că aţi pus în stradă un număr incalificabil de mare de persoane. Aţi mai spus un lucru. "Îmi asum doar ceea ce eu am făcut" şi aţi spus, de fiecare dată când aţi fost interpelat, că responsabil este ba Guvernul, ba acest Parlament, şi nu vă asumaţi absolut nimic. Aţi vorbit despre MCV şi ne-aţi minţit. Sunt doar determinări de conţinut. Nu sunt determinări de conţinut, sunt recomandări expres. Aţi vorbit despre Secţia de investigare a infracţiunilor din justiţie şi aţi spus că nu aveţi nicio legătură cu această secţie, că a fost adoptată prin lege, iar CCR-ul şi-a dat acordul. Uitaţi însă să ne spuneţi că această secţie de investigare a infracţiunilor din justiţie conţine chiar în denumirea sa o inadvertenţă. Această secţie nu este de investigare a infracţiunilor din justiţie, ci este de investigare a magistraţilor. Adică, minţiţi chiar din denumirea pe care aţi alocat-o acestei secţii de investigare a infracţiunilor. Vorbiţi despre principiul separării, care este un principiu fundamental pe care s-a construit...

Florin Iordache Vă rog, finalizaţi, domnule coleg!

Ioan Cupşa OK. Voi finaliza. Voi da citire din ceea ce astăzi aţi postat în legătură cu noua ordonanţă de urgenţă, cea prin care aţi confirmat că această moţiune simplă pe justiţie este una substanţială, adevărată, şi trebuie să fie votată de către noi toţi. Aţi spus că interveniţi astăzi, pentru că ceea ce aţi făcut afectează funcţionarea optimă a instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă acestea şi generează pericol de dezbinare a societăţii. Tensiunile existente pot fi înlăturate prin eliminarea imediată a prevederii care a suscitat reacţiile menţionate. Domnule ministru, Aceste lucruri se regăsesc în preambulul ordonanţei de urgenţă prin care ne-aţi dat dreptate că moţiunea simplă pe justiţie este una care trebuie votată de fiecare dintre noi, de către toţi membrii Camerei Deputaţilor.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Grupul USR. Domnul deputat Stelian Ion. Aveţi cinci minute, domnule deputat.

Stelian-Cristian Ion Doamnelor şi domnilor deputaţi, Mult stimate tovarăşe ministru al justiţiei, Este foarte grav ceea ce se întâmplă. Astăzi aţi emis o nouă ordonanţă de urgenţă cu aşa-zisa consultare a reprezentanţilor justiţiei, a magistraţilor. Cine sunt aceştia, de fapt? Sunt şeful secţiei speciale, şeful inspecţiei judiciare, domnul Netejoru, căruia i-aţi prelungit mandatul prin ordonanţă de urgenţă. Cu aceştia v-aţi consultat în momentul când aţi dat această ordonanţă, fără avizul CSM. La aproape 30 de ani de la Revoluţie, funcţii importante din statul român sunt girate de infractori şi, din păcate, de activişti comunişti. Este foarte păcat. Dacă am fi adoptat la momentul oportun Legea lustraţiei, probabil că nu ne-am fi aflat în situaţia de a-i evalua astăzi prestaţia domnului... tovarăşului - scuzaţi! - ministru al justiţiei. Tovarăşul ministru ne ţine cuvântări legate de drepturile omului, dar uită nişte speţe importante. Uită de Ionel! Vă amintiţi, tovarăşe ministru, de Ionel? Acel om, acel român care avea nevoie să pună ceva pe masă copiilor şi care a cumpărat o vacă şi un viţel şi după câteva zile a vândut viţelul. Dar numai că în această operaţiune foarte, foarte gravă, abominabilă, a intervenit procurorul comunist Tudorel Toader şi a devoalat această faptă inimaginabilă, l-a trimis în judecată şi a cerut pentru el închisoarea. Acesta este omul care vă ţine dumneavoastră prelegeri despre drepturile omului, despre respectarea drepturilor omului. Nu e întâmplător că se întâmplă asta şi să ştiţi că aceşti comunişti, activişti, îşi schimbă haina, dar năravul niciodată nu şi-l schimbă. Trebuie să vă gândiţi foarte bine la lucrurile acestea! Tovarăşe ministru, În doi ani de zile aţi făcut dezastru în jurul dumneavoastră! Dacă vă spune Comisia de la Veneţia, colegii dumneavoastră, dacă vă spune GRECO... - astăzi a dat un nou comunicat GRECO, în care solicită desfiinţarea secţiei speciale pe care o susţineţi - dacă vă spune Parlamentul European, dacă vă spune Comisia Europeană în cadrul MCV, dacă vă spun magistraţii, dacă vă spune societatea civilă că ceea ce faceţi nu este în regulă, dacă vă spun Universitatea de la Bucureşti, Facultatea de Drept de la Bucureşti, eminenţi profesori, Universitatea, Facultatea de Drept de la Cluj, vă spun că nu e bine ceea ce faceţi, cred că e momentul să vă duceţi la culcare. Când toată lumea îţi spune că eşti beat, te duci şi te culci! E o vorbă veche, din bătrâni. Care sunt meritele dumneavoastră? Acel raport megalomanic, pe 85 de pagini, din care nu se înţelege absolut nimic? Care sunt aceste merite? Că v-aţi plimbat de colo până colo, în delegaţii prin străinătate, că v-aţi dus cu o depeşă pârâcioasă şi frustrată pe la oficialii europeni, să puneţi piedică unei candidaturi pentru funcţia de procuror-şef european? Acestea sunt marile merite pe care ar trebui să le aplaudăm cu toţii?! Tovarăşe preşedinte, Tovarăşe... aţi fost şi preşedinte! Dar ce n-aţi fost la viaţa dumneavoastră?! Judecător al Curţii Constituţionale, avocat sunteţi... Tovarăşe avocat, Apărarea clienţilor... Şi sunt de acord, şi Liviu Dragnea, ca infractor, are dreptul la apărare. Orice infractor are dreptul la apărare! Dar se face de către avocaţi la bară! Daţi-vă demisia şi-l puteţi reprezenta în instanţă, dar nu pe bani publici foarte mulţi, să faceţi acest act! Avocatura,...

Florin Iordache Finalizaţi!

Stelian-Cristian Ion ...apărarea se fac prin respectarea şi aplicarea legii, nu prin modificarea legilor, aşa cum faceţi dumneavoastră! Apăraţi-i pe aceştia, corect, în faţa instanţei, cu un contract de asistenţă încheiat corect şi pe baza onorariului primit,...

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule deputat.

Stelian-Cristian Ion ....dar nu prin modificarea legilor. Daţi-vă demisia, dacă mai aveţi un dram de onoare! (Aplauze.)

Florin Iordache Grupul parlamentar al UDMR. Domnul Márton Árpád. Domnule deputat, aveţi patru minute.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Domnule ministru, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Cu unele elemente ale moţiunii suntem de acord, cu altele nu. Grupul nostru parlamentar a militat dintotdeauna pentru eliminarea posibilităţii Guvernului de a emite ordonanţe de urgenţă, mai ales atunci când prin asta s-au modificat legi tocmai adoptate de Parlament. Legat de Ordonanţa de urgenţă nr. 7 trebuie să constatăm următoarele. Dacă reglementarea derulării examenelor în magistratură pare a fi justificată şi nici legile nu pot fi modificate prin regulamente sau hotărâri, celelalte elemente sunt problematice. Nu putem fi de acord, din moment ce am acceptat separaţia carierelor, ca acest principiu să fie nesocotit în cazul numirii procurorilor de rang înalt. Trebuie să menţionez însă că semnatarii acestei moţiuni nu au fost de acord cu această separaţie şi nu înţeleg de ce de data asta ţin la ea. Nu suntem de acord cu abrogarea textului care prevedea drepturi salariale pentru specialiştii din IT. Dacă teoretic suntem de acord cu limitarea la 45 de zile a delegărilor în funcţiile de conducere, credem că fără un text concret prin care să se elimine posibilitatea creării unei situaţii în care instituţia să nu aibă conducător, această soluţie este doar parţială. Domnule ministru, cred că ar fi fost benefic să participaţi la dezbaterea legilor privind justiţia şi acolo să aduceţi în discuţie punctul dumneavoastră de vedere diferit de cel al membrilor legislativului. Chiar dacă pe vremea respectivă nici domnul ministru Predoiu nu a procedat în acest fel, trimiţând în locul lui directori, sau ca secretar de stat pe doamna Alina Bica, care, pe vremea respectivă era mare apărătoare a statului de drept şi luptătoare împotriva corupţiei. Suntem de acord că în bugetul de stat nu sunt bani suficienţi pentru reabilitarea penitenciarelor şi că serviciul de asistenţă judiciară obligatorie, precum şi serviciul de probaţiune, ar fi trebuit să primească mai mulţi bani, drept pentru care am şi votat amendamente în acest sens. Nu putem fi însă de acord cu încercarea de desfiinţare a Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, mai ales acum, când, în urma declaraţiilor procurorului-şef al secţiei, a devenit destul de clar cum a funcţionat o astfel de secţie în cadrul DNA pentru a influenţa deciziile judecătorilor, procedură inadmisibilă într-un veritabil stat de drept. Stimaţi semnatari, dacă întrebarea din finalul moţiunii ne-aţi adresat-o şi nouă, atunci vă răspundem: nu ne simţim confortabil: "când drepturile şi libertăţile noastre fundamentale sunt puse în pericol", nici de demersuri noi legislative, nici de legislaţia în vigoare, nici de protocoalele secrete, nici de interceptările neconstituţionale, nici de netranspunerea directivei privind prezumţia de nevinovăţie, nici de faptul că acea comunitate pe care o reprezentăm este considerată a fi risc de securitate. O justiţie independentă înseamnă o procedură care respectă cap-coadă drepturile omului şi prevederile legale, aplicabile şi magistraţilor, căci nici ei nu pot fi deasupra legii. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, domnule coleg. În continuare, Grupul ALDE. Doamna deputat Steluţa Cătăniciu. Doamnă deputat, dumneavoastră aveţi trei minute, dar vă dăm din timpul PSD, să vă puteţi finaliza intervenţia. Stafful tehnic, să urmăriţi pentru doamna deputat. Vă rog.

Steluţa-Gustica Cătăniciu Mulţumesc, domnule preşedinte. Domnule preşedinte de şedinţă, Domnule ministru al justiţiei, Stimaţi colegi semnatari ai moţiunii, Constat că superficialitatea şi ipocrizia care vă caracterizează strategia se manifestă din nou. Citind textul moţiunii, m-am întrebat cine a scris acest pamflet. M-am dumirit încă de la început, descoperind o propoziţie care v-a dat de gol. Şi anume, în mintea celor de la PSD şi ALDE se repetă obsedant următoarea mantră: "Am înţeles astfel că v-a ajutat domnul Cioloş să faceţi o spirală. Mă gândesc că a participat şi doamna Guşă, de a ieşit un text atât de minunat". Plângeţi de mila procurorului-general Augustin Lazăr că i se termină mandatul. Vi se pare prea scurt? Aţi uitat, în transă fiind, când aţi scris acest pamflet, cum a ajuns Lazăr pe această funcţie? Pentru a i se face loc, a fost îndepărtat mişeleşte procurorul-general de la acea dată, Tiberiu Niţu. A fost pus sub învinuire pentru o infracţiune inventată, pentru a-i face loc majordomului Codruţei Kövesi. Ce bine funcţionau pe atunci justiţia şi procurorii! Erau parteneri de nădejde, în baza protocoalelor cu SRI. Nu v-a deranjat acest lucru! Ce mai contează că, după trei ani, s-a constatat că dosarul a fost fabricat şi că fapta de care a fost acuzat nu a existat?! Nu l-a aşteptat nimeni cu un covor de flori la DNA, iar ministrul de tristă amintire de atunci i-a cerut demisia. Când a fost achitat Tiberiu Niţu, nu v-am auzit pe unul, măcar, să-i cereţi demisia zeiţei anticorupţiei. Astăzi o susţineţi necondiţionat pe Kövesi pentru funcţia de procuror european. Nu aţi avut măcar o tresărire când aţi văzut mascarada audierii din Parlamentul European? Nu v-a deranjat că s-a votat politic şi nu vă deranjează că se va negocia politic pentru această funcţie? Doar PPE are majoritate, nu! Nu tresăriţi nicio clipă atunci când vorbiţi de drepturi şi libertăţi? Când vă gândiţi la Mariana Rarinca, la Dan Radu Ruşanu, la doamna Secară de la Oradea, ori la Mircia Gutău şi câţi alţii mai sunt?! După toate abuzurile întâmplate la DNA Ploieşti, după înregistrările de la DNA Oradea, în care procurorii DNA plănuiau să-i aresteze pe câţiva judecători - doar pe câţiva - să-i mai liniştească, nu se poate să vă mai prefaceţi că nu vedeţi ce rămâne după Kövesi, la DNA! Nu cred că nu aţi urmărit aseară un interviu cutremurător cu preşedintele Secţiei de contencios administrativ a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, doamna judecător Bârsan, care a spus, cu subiect şi predicat: "La DNA se fabrică dosare cu o uşurinţă pe care nimeni nu şi-o poate imagina". Pentru toate acestea v-aţi propus să desfiinţaţi Secţia specială pentru anchetarea magistraţilor. A spus-o Ludovic Orban, săracul. Este atât de dator sistemului, încât nu mai contează pentru el ce spunea în 2013, când PNL era la guvernare cu PSD. Vă citez din preşedintele Partidului Naţional Liberal, deşi cred că ştiţi pe de rost această declaraţie. Ce spunea Ludovic Orban în 2013? "Pentru mine, începând de azi, Victor Ponta este egal cu Traian Băsescu. Propunerea Codruţei Kövesi pentru DNA echivalează cu o trădare de neacceptat, o trădare faţă de interesul public". Astăzi vă faceţi afişe cu doamna Kövesi, afişe electorale. (Aplauze.) V-aţi mai făcut şi cu Cioloş! Desigur, toate acestea definesc constantele evoluţii ale Partidului Naţional Liberal. Îi jigniţi pe procurorii secţiei speciale. Ce contează că au fost numiţi de CSM, în urma unui examen? Dacă nu au fost numiţi de liderul opoziţiei, domnul Klaus Iohannis, nu pot să fie imparţiali. Vă deranjează modificările la Legile justiţiei. Nu aţi ales să aveţi încredere în judecători cu 18 ani vechime şi cu grad de parchet de pe lângă Curtea de Apel. Nu vă întrebaţi nicio clipă, când umblaţi cu pâra pe la Bruxelles, cum poate fi independent un judecător care judecă un dosar al DNA, ştiind că procurorul lui de şedinţă se poate autosesiza în orice moment pentru soluţiile dispuse de acesta? Voi nu mai vreţi penali în funcţii publice? Foarte bine! Lăsaţi instanţele de judecată să hotărască asta! Noi nu mai vrem abuzuri! Pentru acest lucru am modificat Legile justiţiei şi am făcut-o cu bună-credinţă, motiv pentru care nu vrem să mai luăm lecţii de la mincinoşi, oportunişti şi ipocriţi care-şi denigrează ţara pe unde apucă. Stimaţi colegi din coaliţie, Astăzi dezbatem o moţiune simplă împotriva unui ministru al Guvernului PSD şi ALDE, unul dintre cei mai buni. Mâine va urma votul. Vă anunţăm că ALDE nu va vota această moţiune şi nu cred că vreun parlamentar al Coaliţiei de guvernare ar putea vota un asemenea text, măcar din simplul motiv că pe miniştrii noştri nu îi schimbă opoziţia prin moţiuni, fie ele şi simple. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Vă mulţumesc, doamnă deputat. Domnul Emil Paşcan. Vă rog, domnule deputat. Aveţi două minute.

Emil-Marius Paşcan Bună seara, distinşi colegi! Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Bună seara, domnule ministru! Domnule ministru, Eu mă întreb, ca om în primul rând, cum aţi reuşit să vă coborâţi într-atât?! Un profesor universitar cu o carieră de vreo 30 de ani în spate, un magistrat ilustru, aţi jurat pe Biblie să apăraţi justiţia, iar acum vă subordonaţi intereselor unor infractori, pe care le serviţi cu zel, cu elan şi pe deplin?! Eu mă întreb, domnule ministru, oare consideraţi că cei de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi vă împărtăşesc opiniile? Prezentaţi elogios, rozaliu, frumos, fastuos, statul de drept din România, pe care l-aţi şi declarat că este unul cu nişte specificităţi. Da, domnule ministru! Este statul de drept pe care îl reprezentaţi ilustrativ! Este un stat în care aveţi propriile realităţi, în care subordonaţi justiţia şi o trimiteţi sub controlul celor din Kiseleff, şi a dumneavoastră, probabil, şi a colegilor de partid, şi sunteţi total paralel cu realitatea. Poate că noi, politicienii, suntem răi, domnule ministru! Poate că suntem răi că vă criticăm - suntem din opoziţie -, dar mă întreb, colegii dumneavoastră care sunt astăzi în stradă şi care protestează, fie ei procurori, fie judecători, oare sunt la fel de răi cu dumneavoastră şi vă judecă politic în cheia opoziţiei?! Vă întreb, infractorii care astăzi colcăie pe străzi - şi nu este săptămână să treacă să n-auzim de vreo tâlhărie, de vreun viol, de vreo spargere, tot mai numeroase -, domnule ministru, prin faptul că aţi impus Legea recursului compensatoriu, de care vă delimitaţi acum, dar n-aţi făcut nimic să o corectaţi. Vă convine? Sunteţi mândru de măreţele dumneavoastră realizări? Ştiţi, domnule ministru, că sub ilustra dumneavoastră cârmă...

Florin Iordache Finalizaţi, vă rog.

Emil-Marius Paşcan ...Curtea Constituţională a României a invalidat aproape 100 de modificări pe care le-aţi făcut la Codul penal şi Codul de procedură penală, iar imaginea noastră în plan extern...

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Emil-Marius Paşcan ... este spulberată, domnule ministru! Aşadar, poate că s-ar cuveni să meditaţi profund. PMP, evident, va susţine această moţiune simplă, dar s-ar cuveni, ca un gest de onoare, să demisionaţi şi să meditaţi la răul făcut României, justiţiei, la şubrezirea statului de drept,...

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule coleg.

Emil-Marius Paşcan ...pe care aţi girat-o necontenit.

Florin Iordache În numele Grupului PSD, voi avea şi eu o intervenţie. (Coboară la tribună.) Voce din sală : Mai bine aveaţi o foaie!

Florin Iordache Nu am nevoie de foaie! Domnule ministru, Stimaţi colegi, Cam puţini au rămas pentru această oră. Am venit să vă spun câteva lucruri care cred că vă interesează. În primul rând, este o pseudomoţiune. Sunt argumente pe care se vede că doi lideri care nu reuşesc să se înţeleagă la ideile importante le-au cuprins în această moţiune. Sunt chestiuni care nu pot fi susţinute şi, pe viitor, vă rog, atunci când aveţi nevoie de consultanţă, vă putem ajuta noi să vă facem şi să vă scriem moţiunile, pentru că moţiunea, aşa cum e scrisă, nu poate fi susţinută. Şi vă spun câteva argumente, de ce credem că nu poate fi susţinută moţiunea, aşa cum este concepută de dumneavoastră. În primul rând, atunci când vorbiţi de MCV, spuneţi de cele 20 de obiective care au apărut, nu de cele 8 care au fost iniţial. Discutăm de lucruri diferite. Pentru că, dacă vă uitaţi, de la cele 5 obiective de la care s-a plecat în 2005, la MCV s-au tot adăugat, s-au tot modificat şi aşa mai departe, şi în acest ritm MCV-ul nu mai poate fi finalizat. Dar nu acesta este modul de abordare. Atunci când vorbiţi despre secţia pe care noi aici, în Parlament, prin dezbateri, am înfiinţat-o această secţie, spuneţi dumneavoastră că are un impact negativ. Din păcate, nu, secţia pentru investigarea infracţiunilor are un impact pozitiv. Mai puţin anumite asociaţii care nu au dorit să participe la dialog şi la dezbateri care o critică, dar marea masă a judecătorilor susţin înfiinţarea şi modul în care această secţie îşi desfăşoară activitatea. Spuneţi dumneavoastră că reprezintă "un batalion de execuţie controlat de dumneavoastră." Total fals, stimaţi colegi! Pentru că pentru această secţie, pentru cei care nu v-aţi uitat în Legea nr. 304, selecţia este făcută de către CSM, ministrul justiţiei, care este un om politic, nu are niciun rol în desemnarea sau în buna organizare. Ministrul justiţiei a avut un singur rol, acela, prin Ordonanţa nr. 90, a făcut-o operativă, pentru că se tergiversa şi noi stabilisem un termen limită, când secţia de investigare trebuia să funcţioneze. Deci Ordonanţa nr. 90 clar trebuia dată. Mai departe. Spuneţi dumneavoastră că să iniţiem un proces prin care să fie desfiinţată secţia. Nu, eu cred că această secţie... Şi acum ajung la subiectul care cred că interesează pe mai multă lume. Domnule ministru, vă rog, în numele Grupului PSD, să ne răspundeţi la câteva întrebări punctuale, pentru că în spaţiul public au apărut consultările pe care dumneavoastră le-aţi avut şi, în urma consultărilor, la un moment dat, aţi făcut afirmaţia că această secţie trebuie transformată în direcţie. Care sunt argumentele pentru transformarea acestei secţii în direcţie? Ca să vă ajut la această chestiune, cred că cele trei mii şi ceva de dosare pe care magistraţii le-au avut şi dosarele deschise din oficiu, cred că acestea sunt argumente foarte importante. Pentru colegii care au participat la dezbateri, vreau să vă spun că această secţie, posibil care se va transforma în direcţie, dar, repet, aici ne va răspunde domnul ministru, această secţie a fost cerută tocmai de magistraţi. De ce? Tocmai pentru a lua presiunea pe care DNA-ul o făcea asupra judecătorilor. Haideţi, stimaţi colegi, care plângeţi de dorul doamnei Kövesi, să lăsăm, totuşi, judecătorii să judece în virtutea legilor şi a codurilor în vigoare. Doamna Kövesi, dacă este atât de valoroasă, managementul pe care l-a avut, ar trebui să explice şi ce s-a întâmplat la Ploieşti, şi ce s-a întâmplat la Braşov, şi ce s-a întâmplat la Oradea. Oameni şi zeci de colegi şi români care au avut de suferit în urma acestui management - asta ar trebui să vă preocupe! Atunci dumneavoastră ar trebui să explicaţi de ce doriţi desfiinţarea pensiilor pe care le au magistraţii. Noi susţinem în continuare că magistraţii trebuie bine plătiţi şi să aibă pensii speciale, tocmai pentru munca şi pentru ceea ce fac dumnealor în înfăptuirea justiţiei. Să revenim acum la Ordonanţa de urgenţă nr. 7. Sunt chestiuni care pot fi criticate. Este vorba de art. 57, cel care vizează separarea carierelor. Domnule ministru, Cred că separarea carierelor este un lucru pe care noi l-am câştigat aici, în Parlament. Şi în urma dezbaterilor dumneavoastră aţi venit şi ne-aţi prezentat un proiect şi apoi aţi trimis-o tot timpul pe doamna secretar Mariana Moţ. Cred că un lucru câştigat prin Legea nr. 303 vizează tocmai separarea carierelor. Adică, cine vrea să fie procuror, în momentul în care finalizează Institutul Naţional al Magistraturii, să se ducă pe drumul lui. Să nu mai avem ca acum, la Înalta Curte - peste jumătate dintre cei care sunt judecători la Înalta Curte sunt foşti procurori. Haideţi să-i lăsăm... Şi sunt lucruri câştigate. Şi pot să înţeleg, în felul ăsta, protestul pe care judecătorii l-au avut atunci când aţi venit dumneavoastră cu art. 54, cel care viza posibilitatea unui fost judecător să fie şi procuror general. Singurul argument pe care îl putem susţine sau s-ar putea susţine - dumneavoastră, în Ordonanţa de urgenţă nr. 8 aţi spus că pentru a fi procuror european poţi fi şi fost judecător. Cum este cazul Franţei - cel care este în acest moment în postura de candidat, împreună cu doamna Kövesi. Deci iată că un fost judecător poate fi viitor procuror european. Acesta este singurul argument. Dar pentru România, în acest moment, cred că separarea carierelor este esenţială, să rămână aşa cum am stabilit noi, în Parlament. Dacă avea cineva ceva de spus, putea să spună, aici, în Parlament. Mai departe. Susţin chestiunea cu examenul INM, cu condiţiile de pensionare, cu clarificări în ceea ce priveşte procurorul ierarhic. Deci pentru colegii care critică. Nu a scos nimeni din Ordonanţa de urgenţă nr. 7 controlul ierarhic - în subordinea procurorului general. Rămân în continuare tot ce înseamnă procurori din România în subordinea domnului Lazăr - cât o mai fi domnul Lazăr, două luni, până-şi încheie mandatul -, dar toţi procurorii din România trebuie să fie în subordinea procurorului general. Ceea ce s-a spus şi s-a făcut în Ordonanţa de urgenţă nr. 7, s-a stabilit un lucru foarte clar: că în soluţiile pe care le dau procurorii, procurorul ierarhic la această secţie este procurorul ierarhic. Probabil că noi n-am fost destul de expliciţi atunci când am făcut Legea nr. 304. Avem şi noi, Parlamentul, scăpările noastre, dar una peste alta, repet, restul de modificări, în Legea nr. 304. Acum, domnule ministru, vin în continuare. Cred că a fost o greşeală faptul că astăzi dumneavoastră aţi abrogat art. 57. Era articolul care stabilea foarte clar ce înseamnă delegarea şi detaşarea. O să ne trezim, domnule ministru, dacă nu clarificaţi, că exact cum există în cazul DNA, de peste şase luni de zile să nu avem un procuror şef de secţie, să ne trezim în perioada următoare, când se eliberează procurorul general, adjuncţii săi, restul de şefi de secţii, să existe această perpetuare, încât funcţiile respective să nu fie ocupate. Eu cred că, domnule ministru, ca o recomandare, noi am câştigat în Parlament, pentru că am reuşit să aşezăm la aceeaşi masă şi opoziţia, şi puterea, şi asociaţiile profesionale, şi CSM-ul. Domnule ministru, înainte de a da lecţii la televizor, ar fi mult mai bine dacă aţi urma exemplul pe care l-a dat doamna prim-ministru Viorica Dăncilă şi a reuşit, în urma consultărilor, să dezamorseze această criză artificială din justiţie. (Vociferări.) Eu v-am ascultat pe dumneavoastră! Altceva, domnule ministru. Pentru că eu - şi vorbesc acum de colegii mei din PSD - am luat voturi să fim la putere, să ne îndeplinim ceea ce am promis. Noi am promis o justiţie în slujba cetăţeanului, o justiţie astfel încât să nu mai existe abuzuri în justiţie, domnule ministru. Cred că dumneavoastră - şi noi avem o decizie, cel puţin de două luni de zile, în care am stabilit că cel puţin articolele declarate constituţionale, deci trecute de filtrul Curţii Constituţionale în ceea ce priveşte şi Codul penal, şi Codul de procedură penală şi avem acum cel puţin două decizii ale Curţii, probabil că mâine va veni şi cea care vizează protocoalele, avem decizia care vizează conflictul cu completele de cinci. Aveţi obligaţia, domnule ministru, să ne spuneţi astăzi şi acum când veţi da această ordonanţă cu articolele declarate constituţionale. Pentru că, aţi văzut, pe logica din Parlament şi pe dezbaterea şi modul în care preşedintele, cât şi... Pe colegii din opoziţie pot să-i înţeleg, că ei încearcă să tergiverseze... (Vociferări.) Eu v-am ascultat, domnule coleg! Bun. Deci vă rog eu frumos... (Vociferări.) Domnule, haideţi să-mi termin... Şi eu, aţi văzut, sunt disponibil şi ascult orice. Dar cred că anumite clarificări trebuie făcute şi trebuie făcute aici, în Parlament. Pentru că, sincer, domnule ministru, am înţeles că tot ceea ce aţi făcut dumneavoastră a fost bine şi ce e rău e în Parlament. Eu aş spune: nu, ceea ce s-a făcut bine, aici s-a făcut, prin consultare şi am ascultat pe toată lumea. Şi, domnule ministru, cred că nu întâmplător putem asculta şi opoziţia. Că în luările de cuvânt ale opoziţiei şi ei au spus lucruri bune. Luaţi exemplul doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă! Prin consultare şi cu aşezare la aceeaşi masă a tuturor, putem avea nişte legi mai bune, domnule ministru! Cred că ascultând pe toată lumea, demonstrăm că, prin dialog, putem dezamorsa conflicte. Şi, în încheiere, ca să vă spun ceva, stimaţi colegi. Nu vă bazaţi pe noi pentru a trece această moţiune simplă. (Vociferări.) Vă spun ceva. În PSD sunt două chestiuni foarte clare. Atunci când consideri că ai greşit îţi dai demisia din funcţia de ministru sau există posibilitatea remanierii. Vă mulţumesc mult. (Aplauze.) Domnule ministru, dumneavoastră aţi finalizat timpul, continuaţi din timpul PSD să daţi explicaţii. Vă rog frumos. (Aplauze. Vociferări. Revine la prezidiu.)

Florin Iordache Linişte, colegii de la PNL! Vă rog să-l ascultăm. Mulţumesc. Vă rog, domnule ministru.

Florin Iordache Continuaţi, domnule ministru! Vă rog.

Florin Iordache Finalizaţi, domnule ministru, vă rog!

Florin Iordache Finalizaţi, domnule ministru!

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Florin Iordache Domnule ministru, vă mulţumesc mult.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Conferinţa de presă, afară. Mulţumesc. Declar şedinţa închisă. La revedere! Şedinţa s-a încheiat la ora 18,30.