8 octombrie 2018 – Informare privind depunerea moţiunii simple intitulată "PSD îngroapă cultura chiar în anul celebrării Centenarului", iniţiate de deputaţi ai Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal.

Florin Iordache Procedură, domnul Ştirbu. Vă rog, înainte de a intra în ordinea de zi, pe moţiunea simplă.

Gigel-Sorinel Ştirbu Domnule preşedinte, În temeiul prevederilor art. 112 din Constituţia României şi ale art. 186-192 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, vă înaintăm moţiunea simplă "PSD îngroapă cultura chiar în anul celebrării Centenarului", iniţiată de următorii deputaţi, conform listei anexate. Domnule preşedinte, Câteva cuvinte aş vrea să spun.

Florin Iordache Vă rog.

Gigel-Sorinel Ştirbu Şi anume, este revoltător că, din cauza unor politici culturale deficitare, România poate să rateze un moment de importanţă politică deosebită, şi anume, acela de a reuşi să integreze propria istorie în marea familie a istoriei europene. Semnatarii acestei moţiuni simple, la adresa ministrului culturii, domnule preşedinte, îşi exprimă profunda îngrijorare faţă de incapacitatea Guvernului de a putea gestiona marea sărbătoare de la 1 decembrie 2018, îngrijorare manifestată, de altfel, şi de profesioniştii din domeniul muzeal, de istorici, de asociaţii culturale, de oameni de cultură. Toate acestea fiind spuse, domnule preşedinte, şi multe altele care se vor spune aici şi care se regăsesc în moţiunea simplă, daţi-ne voie să vă înaintăm acest material. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Va fi discutat în Biroul permanent de miercuri. Vom stabili dezbaterea, timpul şi aşa mai departe. Mulţumesc. Alte intervenţii? Domnule Oprea Dumitru, vreţi să interveniţi? Nu. Numai puţin. Dacă mai sunt şi alte chestiuni prealabile? Nu. Bun.