29 noiembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea anexei nr.2 la Ordonanţa Guvernului nr.20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii (PL-x 341/2017). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 16. Proiectul de Lege pentru modificarea Anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii; PL-x 341/2017. Guvernul? Domnul secretar de stat Dragoş Titea.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Comisia pentru... Vă rog, Comisia pentru mediu.

Lucian-Eduard Simion Mulţumesc, domnule preşedinte.

Florin Iordache Microfonul, vă rog, domnule deputat.

Lucian-Eduard Simion Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea Anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate, în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru modificarea Anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii, transmis cu adresa PL-x 341/2017 din 17 octombrie 2017. Proiectul de lege are ca obiect modificarea Anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii, aprobate cu modificări prin Legea nr. 2010/2013, intervenţiile legislative vizând transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor Directivei 2015/2087 a Comisiei Europene din 18 noiembrie 2015 de modificare a Anexei II la Directiva 2000/59 a Parlamentului European şi a Consiliului privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor provenite din exploatarea navelor şi a reziduurilor de încărcătură. Senatul a adoptat proiectul de lege. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule deputat. Grupul PNL, doamna deputat Tudoriţa Lungu. Vă rog, doamnă deputat.

Tudoriţa Lungu Dragi colegi, Poluarea mărilor şi zonelor costiere reprezintă o problemă asupra căreia trebuie să se aplece toţi factorii implicaţi. Un element puternic poluator al mediului marin îl reprezintă deşeurile provenite din exploatarea navelor şi reziduurilor de încărcătură. Din acest motiv, prin optimizarea utilizării instalaţiilor portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii se diminuează deversarea acestora în mare. Anexa pe care am avut-o în dezbatere în comisii transpune de fapt Directiva 2015/2087 a Comisiei Europene şi are rolul de a responsabiliza toate părţile implicate. Acest lucru însemnând prevenirea, combaterea şi limitarea consecinţelor poluării mediului marin. Având în vedere toate aceste considerente, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal votează pentru adoptarea acestui proiect de lege.

Florin Iordache Vă mulţumesc, doamnă deputat. Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. Avem cinci amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. Adoptat. Articolul I? Articolul 2? 3 marginal? 4? 5? Mulţumesc. Rămâne la votul final. Caracter ordinar. Următorul.