5 februarie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 şi pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente şi a Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (PL-x 453/2016). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 şi pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente şi a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente; PL-x 453; procedură de urgenţă. Guvernul? Vă rog.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, domnule secretar de stat. Comisia pentru administraţie sau Comisia juridică? Cine prezintă? Comisia pentru administraţie. Domnule preşedinte al Comisiei pentru administraţie, vă rog să prezentaţi raportul comun.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor colegi, Daţi-mi voie să vă urez şi eu la început de sesiune să aveţi o sesiune cât mai bună, să avem legi cât mai bune şi să tăiem "pamblici" cât mai puţine. Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 şi pentru modificarea Legii nr. 208/2015. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu acest proiect de lege. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 10 octombrie 2016. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Guvernul României a transmis un punct de vedere prin care susţine proiectul de lege, în forma adoptată de Senat. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a examinat proiectul de lege în 28 februarie 2017. La dezbateri a participat, în calitate de invitat, şi doamna Simona Spinaru - director general în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Membrii Comisiei pentru administraţie publică au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege. Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 12 decembrie 2017 şi, în urma dezbaterilor, au stabilit, au hotărât cu unanimitate de voturi să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Este procedură de urgenţă, câte un vorbitor de grup. Domnul Tomac, Grupul PMP. Şi apoi, domnul Andronache. Nu era...

Eugen Tomac Domnule preşedinte, Iniţiativa este bună, însă ea trebuie extinsă. Pentru că votul prin corespondenţă este un subiect care a stârnit multe discuţii în societate şi chiar a schimbat cursul alegerilor prezidenţiale din 2014. Tocmai de aceea cred că legea trebuie rediscutată şi extinsă, pentru că ea a fost aplicată doar pentru alegerile parlamentare din 2016, iar anul viitor avem europarlamentarele şi prezidenţialele. Cred că acest subiect trebuie să nu lipsească de pe agenda noastră. Motiv pentru care anunţăm că astăzi vom vota pentru Legea de aprobare a acestei ordonanţe. Dar facem acest apel, ca discuţiile cu privire la extinderea efectelor acestei legi şi către alegerile prezidenţiale şi europarlamentare să înceapă de-ndată. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, domnule deputat. Grupul PNL, domnul Gabriel Andronache. Vă rog, domnule deputat.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Se spunea că votul prin corespondenţă nu va fi posibil în România. Iată că am trecut cu bine peste un ciclu electoral în care votul prin corespondenţă a fost aplicat. Şi, cu siguranţă, el va deveni o modalitate coerentă de vot pentru cei care au domiciliul în străinătate. Există, bineînţeles, şi posibilitatea adoptării acestui sistem în ţară, în măsura în care va exista voinţă politică în acest sens. Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va susţine Proiectul de Lege de aprobare a ordonanţei de urgenţă. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Grupul USR, domnul deputat Tudor-Vlad Benga.

Tudor - Vlad Benga Şi Grupul parlamentar al USR va susţine acest proiect. Şi suntem de acord, e foarte, foarte bine că am reuşit şi că s-a putut vota prin corespondenţă pentru prima dată. Este, în aceeaşi măsură, foarte important să îmbunătăţim modul de vot şi să-l extindem. Şi suntem şi noi de acord că această dezbatere trebuie extinsă. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Dacă nu mai sunt alte dezbateri la discuţii generale, avem 10 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. Adoptat. 2 marginal, articolul unic? De la 3 până la 10. Dacă sunt intervenţii? Nu. Mulţumesc. Rămâne la votul final; caracter organic; procedură de urgenţă.