24 septembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică (PL-x 698/2015). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 87. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică; PL-x 698/2015. Doreşte cineva dintre iniţiatori? Nu. Tot Comisia pentru... Tot doamna deputat Violeta Răduţ. Vă rog. Sunteţi de serviciu, astăzi, da? Da, vă rog. Comisia pentru muncă. Raportul Comisiei pentru muncă, vă rog.

Violeta Răduţ Mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin. (2 1 ) al art. 1 din Legea nr. 8/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul modificării cuantumului indemnizaţiei, ca urmare a modificării pensiei titularului, prin modificarea punctajului anual, precum şi atunci când se modifică valoarea punctului de pensie. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art. 73 alin. (1) din Constituţia României, republicată. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 14 octombrie 2015. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune plenului Camerei Deputaţilor respingerea actualului proiect de lege.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Intervenţii? Nu sunt. Rămâne la votul final.