25 august 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acţiuni deţinut de stat la Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara-Traian Vuia"- S.A. din proprietatea privată a statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea privată şi în administrarea Consiliului Judeţean Timiş şi, respectiv, în proprietatea privată şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara (PL-x 478/2020) ( rămas pentru votul final ).

Florin Iordache La poziţia 33 avem Proiectul de Lege privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acţiuni deţinut de stat la Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara-Traian Vuia"- S.A. din proprietatea privată a statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea privată şi în administrarea Consiliului Judeţean Timiş şi, respectiv, în proprietatea privată şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara; PL-x 478/2020. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu doreşte. Din partea Comisiei pentru politică economică. Da, vă rog. Vă rog, domnule vicepreşedinte, prezentaţi dumneavoastră raportul.

Cornel Itu Bună ziua, domnule preşedinte! Stimaţi colegi, Acest proiect legislativ a fost adoptat de Senat în 27 iulie 2020. Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă. Consiliul Economic şi Social a avizat favorabil. Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. În conformitate cu prevederile art. 61 şi 129 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii comisiei au examinat prezenta iniţiativă legislativă în şedinţa din 25 august 2020. Din totalul de 16 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost prezenţi la dezbateri 14 deputaţi. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi - 4 voturi împotrivă -, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, acest proiect, cu amendamentele admise în anexă. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Florin Iordache Da. La dezbateri generale. Domnul Andrei Gheorghe. Numai puţin. Grupul PNL, domnul Andrei Gheorghe. Vă rog. Dumneavoastră, şi apoi Grupul UDMR. Din partea fiecărui grup parlamentar dau cuvântul. Imediat. Şi, repet, colegii care doresc să intervină acum sau la votul final să-şi atenţioneze liderii grupurilor parlamentare. Da, vă rog.

Andrei Daniel Gheorghe Vă mulţumesc. Stimaţi colegi, Ştim cu toţii, se apropie alegerile locale şi iarăşi apar aici, la Parlament, tot felul de iniţiative legislative care merg fix în această dinamică electorală. Până a intra pe fondul acestei propuneri legislative, aş dori să amintesc o decizie a Curţii Constituţionale a României, Decizia nr. 574/2014, adoptată într-o speţă identică, conform căreia orice lege specială prin care s-ar realiza un transfer cu titlu gratuit al unor acţiuni din proprietatea statului în proprietatea privată a unor UAT-uri este neconstituţională. Articolul făcând trimitere inclusiv la paragraful art. 44 din Constituţia României, cel care garantează proprietatea, indiferent de cine este titularul acesteia. După cum ştim, astfel de transferuri se pot face doar prin hotărâre de Guvern. În această lege a fost introdus, să-i spun aşa, un artificiu legislativ, care nici el nu este întru totul în acord cu Constituţia României. Astfel că se vorbeşte de o derogare de la prevederile art. 358 din Codul administrativ, articol care prevede că trecerea unui bun din domeniul privat al statului în domeniul privat al unui consiliu local, consiliu general sau consiliu judeţean se face exclusiv prin hotărâre de Guvern. Aşadar, avem aici, pe de o parte, încălcarea principiului separării puterilor în stat, cât şi nişte abateri de la regimul constituţional al proprietăţii. Ceea ce spune iarăşi acest articol adoptat în această lege - transferul se va face prin H.G., în termen de 90 de zile de la adoptarea prezentei legi. Cred că ar trebui să renunţăm la populism şi să ne debarasăm de nişte abordări care sunt făcute strict în dinamica alegerilor care vor veni. Părerea mea este că, în cazul în care se doreşte un astfel de transfer - şi aici nu discut pe fond, nu iau în calcul acum capacitatea Consiliului Judeţean Timiş de a prelua administrarea Aeroportului Timişoara...

Florin Iordache Concluzionaţi, domnule coleg, vă rog.

Andrei Daniel Gheorghe Ar trebui ca noi să înţelegem, să învăţăm legea şi s-o respectăm. Şi, mai presus, să respectăm Constituţia României. Pentru că sunt lucruri foarte clare. Să ne lăsăm de populisme şi de teme electorale, care pur şi simplu nu vor sfârşi decât prin a fi respinse la Curtea Constituţională, cum s-a întâmplat şi în atâtea speţe similare. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Grupul UDMR. Vă rog. Dau cuvântul fiecărui reprezentant al unui grup parlamentar. Vă rog, domnule coleg, aveţi două minute.

István-János Antal Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Formaţiunea noastră politică este totdeauna pentru descentralizare. Referitor la cele spuse de antevorbitorul meu. Au mai fost şi alte cazuri când, sigur, Parlamentul şi-a impus punctul de vedere. În comisie, ascultând punctul de vedere al ministerului, doamna prezentă în comisie nu ne-a convins pe niciunul dintre noi. Deci, eu vă rog să votaţi pentru acest proiect, pentru că, la fel ca şi în cazul spitalelor, va funcţiona mai bine. Mulţumesc.

Florin Iordache În continuare, domnul Simonis. Vă rog. Dumneavoastră sunteţi şi iniţiator, împreună cu colegii de la Timiş. Vă rog, aveţi două minute.

Alfred - Robert Simonis Mulţumesc, domnule preşedinte. În primul rând, aş vrea să mulţumesc colegilor din comisie pentru votul dat astăzi. Pe de altă parte, v-aş spune, stimaţi colegi, că Aeroportul Timişoara este, practic, unul din cele două aeroporturi, din România, care au rămas în subordinea Ministerului Transporturilor. Exceptând Otopeniul, care este aeroportul din Capitală. Din cele două face parte Timişoara, iar Kogălniceanu are un regim aparte. Deci, practic, Timişoara a rămas ultimul aeroport din ţară în subordinea Ministerului Transporturilor. Toate celelalte aeroporturi judeţene au fost transferate, în decursul ultimilor ani, cu titlu gratuit, către autorităţile locale. Motivul pentru care am depus această iniţiativă n-are nicio legătură cu campania electorală, pentru că, tocmai pentru că ne aflăm în campanie electorală şi vom avea alegeri în 27 septembrie, nu ştim nici eu, nici dumneavoastră cine vor fi noii conducători - preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş şi primar al municipiului Timişoara. Tocmai, acest demers are acum mai multă legitimitate, pentru că, dacă o făceam mai din timp, se putea specula că încercăm să aducem aeroportul la un partid sau la alt partid. Problema este transferul aeroportului, pentru că el rezistă de ani de zile la Ministerul Transporturilor şi nu pot spune că i-a mers foarte rău, este un aeroport pe profit, an de an creşte numărul de pasageri. Prima dată a apărut această problemă în 2010, când un baron local, actual galben, pe vremea aceea portocaliu, Gheorghe Falcă, de la Arad, încerca o fuziune cu aeroportul din Arad, şi Aeroportul Timişoara să fie cumva în subordinea celui de la Arad, iar conducerea, managementul, să fie de la Arad. Presiunea publică din acea vreme a făcut ca acest demers să fie oprit. De când aţi preluat guvernarea, stimaţi colegi de la PNL, din nou s-a întâmplat aceeaşi situaţie. Şi atât judeţul Arad, conducerea judeţului Arad, cât şi domnul ministru Vela, preşedinte al PNL Caraş-Severin, îşi doresc acelaşi deznodământ, şi anume Aeroportul Timişoara să fuzioneze cu cel de la Caransebeş şi poate cel de la Arad, astfel încât această entitate extrem de importantă pentru zona de vest a ţării să fie condusă de oamenii proprii. În acest sens, s-a dorit, în urmă cu două luni de zile, nominalizarea unui manager în cadrul companiei, care, în acest moment, este administratorul unui cămin din Caransebeş. Presiunea pe care am făcut-o noi în presa locală a fost ca, totuşi, să se găsească o soluţie decentă şi, până la urmă, să se înfiinţeze un post de director adjunct pentru acelaşi administrator al acelui cămin din Caransebeş, care poate, până la urmă, va ajunge director general, în cazul în care aeroportul va rămâne la autorităţile centrale. Acest obiectiv, deşi a fost votat în unanimitate în Senat, are punct de vedere negativ de la Guvern. Şi observ faptul că cei de la PNL încearcă să ne spună astăzi că se vor opune acestui transfer, pentru că altfel nu înţeleg poziţia celor care au vorbit înainte. În concluzie, acest obiectiv important pentru zona de vest a ţării, dar extrem de important pentru Timişoara şi pentru timişoreni, pentru a se putea dezvolta în continuare prin resurse proprii, aşa cum o face de ani de zile, trebuie să fie lăsat în pace şi să nu se investească în vreun fel sau în alt fel resursele acestei companii în aeroporturi care n-au nicio cursă pe an, cum este cel de la Caransebeş, în speţă, sau cel de la Arad, care are câteva curse pe an. Or, dispersarea acestor economii, acestor surse financiare, n-ar face decât ca infrastructura Aeroportului Timişoara să sufere. De aceea, este important, stimaţi colegi, ca astăzi, împreună, să dăm un vot pentru transferul acestor acţiuni de la Ministerul Transporturilor la autorităţile locale, Primăria Municipiului Timişoara, respectiv consiliul judeţean, iar Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia să rămână al timişorenilor, al timişenilor, iar resursele economice să fie investite în aeroportul din Timişoara. Mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Mai sunt colegi care doresc să intervină? Nu. Avem... Domnul Ganţ, din partea minorităţilor naţionale. Vă rog.

Ovidiu Victor Ganţ Bună ziua! Bună ziua, domnule preşedinte! Doamnelor şi domnilor colegi, Sunt timişorean şi, în consecinţă, sigur că demersul e de salutat. Şi eu cred că este normal ca Aeroportul Timişoara să fie administrat şi să fie în proprietatea timişorenilor. Cred însă că modalitatea găsită are într-adevăr vicii de formă. Nu aşa se face acest transfer şi, în contextul acesta, aş ruga Guvernul să examineze posibilitatea emiterii unei hotărâri de Guvern care să facă acest lucru în mod legal şi constituţional. Demersul acesta nu poate decât să mă ducă cu gândul, într-adevăr, la o chestiune politică şi electorală, atât din cauza perioadei în care a fost promovat, cât şi din cauză că iniţierea lui s-a făcut exclusiv de către membrii unui partid politic, fără să fi discutat, aşa cum era, cred eu, normal, şi cu ceilalţi deputaţi din Timişoara, Timiş, care, cu siguranţă, ar fi susţinut un demers pe lângă Guvern, ca acest transfer să se realizeze în termeni constituţionali. Nu este nici primul, nici ultimul exemplu în care un astfel de transfer s-a realizat şi cred că Guvernul ar trebui să examineze rapid această posibilitate de emitere a unei hotărâri de Guvern în acest sens. Ne-am fi raliat unui demers corect politic în acest sens. Pe de altă parte, e de discutat şi raportul de forţe în ceea ce priveşte procentele de administrare. Personal, opinez că acţionar majoritar ar trebui să fie municipiul Timişoara şi nicidecum consiliul judeţean, în contextul în care vorbim de Aeroportul Timişoara, şi nu de Aeroportul Timiş. Deci cred că şi aici ar mai fi de examinat dacă sunt corecte cifrele anunţate prin proiect. În consecinţă, am să mă abţin asupra acestui proiect, subliniind încă o dată că solicit Guvernului să examineze în regim de urgenţă emiterea unei hotărâri de Guvern pentru acest transfer, dar în condiţii constituţionale şi corecte. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Da. Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt colegi care doresc să intervină? Nu. Şi eu cred că ar trebui aplicat şi la Timişoara ca şi în toată ţara. Aeroporturile să fie la administraţiile locale, dacă tot dorim descentralizare. Avem 4 amendamente admise. La titlul legii, intervenţii? Nu. La art. 1, intervenţii? Nu. Art. 2? Art. 3? Rămâne la votul final. Are caracter ordinar.