26 noiembrie 2018 – Dezbaterea Propunerii legislative privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Instituţiei Prefectului din România (Pl-x 135/2018). ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache 25. Propunerea legislativă privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Instituţiei Prefectului din România; Pl-x 135/2018. Dacă dintre iniţiatori doreşte cineva? Nu. Domnul Roman. Domnule Roman, comisia dumneavoastră, raport. Cine îl prezintă? A, vă rog, doamnă deputat.

Rodica Paraschiv Propunerea legislativă privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Instituţiei Prefectului din România În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Instituţiei Prefectului din România, trimisă cu adresa Pl-x 135 din 19 martie 2018. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul a respins propunerea legislativă, în şedinţa din 14 martie 2018. Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu observaţii şi propuneri. Guvernul lasă la latitudinea Parlamentului să decidă asupra oportunităţii adoptării acestei iniţiative legislative. Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare instituirea zilei de 2 aprilie ca Ziua Instituţiei Prefectului, care poate fi marcată de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale. Membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au examinat propunerea legislativă, avizul Consiliului Legislativ şi punctul de vedere al Guvernului, în şedinţa din 24 aprilie 2018. În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 5 voturi împotrivă şi o abţinere, adoptarea Propunerii legislative privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Instituţiei Prefectului din România, cu amendamente admise redate în anexa la prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Florin Iordache Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Domnul Andrei Daniel Gheorghe, de la PNL. Şi de la Otopeni.

Andrei Daniel Gheorghe Exact, foarte corect, domnule preşedinte. Aşa, am şi eu nişte curiozităţi. A fost mai devreme un proiect de lege, absolut pertinent, cu privire la o zi care vorbea despre un segment ocupaţional. Acolo lucrurile au fost foarte clare. Acum, pe această chestiune, cu prefectul. Trebuie o zi a prefectului, să înţeleg. Asta ar presupune că ne trebuie şi o zi a ministrului, o zi a prim-ministrului, o zi a subprefectului, o zi a consilierului judeţean, a consilierului local şi a primarului. Probabil ar trebui ca fiecare funcţie publică, fiecare demnitate publică să aibă o anumită zi. După aceea, probabil, vom avea o problemă cu consilierii prefectului, care, şi dumnealor, îşi vor dori să aibă o anumită zi cu caracter omagial. Aş dori să pun o întrebare iniţiatorilor. Dacă această dată de 2 aprilie are cumva vreo legătură cu 1 aprilie sau au fost chestiuni care au ţinut de alte resorturi? În rest, evident, sunt lucruri bune, cum a fost aceea cu Ziua constructorului. Dar, iată, avem aici Ziua Prefectului. Dacă, de exemplu, la un moment dat se va desfiinţa funcţia de prefect în România, ce o să facem atunci?

Florin Iordache Da. Mulţumesc.

Andrei Daniel Gheorghe Aşadar... Cam asta e...

Florin Iordache Mulţumesc.

Andrei Daniel Gheorghe Aş vrea să înţeleg şi eu mai clar.

Florin Iordache Bun.

Andrei Daniel Gheorghe Şi noi, Grupul PNL.

Florin Iordache Bun. Îi invit pe colegii mei. În primul rând, pe doamna Paraschiv Rodica, care este şi iniţiator. Şi apoi, domnul Korodi.

Rodica Paraschiv Bună ziua! În primul rând, vreau să vă spun că s-a interpretat greşit sau poate nu aţi fost atenţi. Este vorba de Ziua Instituţiei Prefectului. Instituţia Prefectului înseamnă 42 de instituţii ale prefectului, cu aparat propriu şi cu serviciile publice comunitare. Mai mult de atât, vreau să vă spun că nu este vorba de zi de prefect sau de zi de subprefect, deci de zi de instituţie. Şi există, să ştiţi, şi o Zi a Administraţiei Publice Locale. În afară de acest lucru, această instituţie este o instituţie cu tradiţie şi cu istorie. Ea a apărut din anul 1864. Şi data de 2 aprilie este data în care a apărut pentru prima dată legiferat acest termen de prefect. În sensul că acea dată a fost data la care s-a aprobat Legea înfiinţării Consiliului Judeţean. Mai mult de atât, ca iniţiatori să ştiţi că suntem foarte mulţi subprefecţi şi prefecţi. Eu, personal, am fost prefect al judeţului Prahova. Şi sunt de la toate grupurile politice. În afară de acest lucru, nu este vorba decât de un act de normalitate. Al cui? Al nostru. Cine suntem noi? Legiuitorii. Cine sunt ei? Sunt garanţii aplicării legii în teritoriu. Nu vi se pare normal să-i respectăm pe cei care au grijă ca legile pe care le aprobăm să fie aplicate unitar în teritoriu? Vă mulţumesc.

Florin Iordache Da. Domnul Korodi, vă rog.

Attila Korodi Domnule preşedinte de şedinţă, În Grupul UDMR am avut o dezbatere despre acest proiect de lege. Instituţia Prefectului este una importantă în arhitectura administraţiei publice, dar credem că o definire a unei zile a Instituţiei Prefectului, care este o zi de sărbătoare, cumva ar ieşi din uzanţa care este folosită în administraţia publică. Nu vom susţine acest proiect de lege pentru că credem că într-o ţară în care cele mai multe proiecte guvernamentale, indiferent de ce guverne au fost până acum, se concentrau pe descentralizare, când aducem servicii publice aproape de cetăţeni, prin administraţia publică locală, o astfel de zi cumva întăreşte tocmai centralizarea, tocmai rolul Guvernului într-o politică... care, prin programele care sunt dezvoltate, spune foarte clar - servicii aproape de cetăţean, prin administraţie publică locală, şi o instituţie a prefectului corectă, bine dimensionată, care să urmărească aplicarea legii în bună măsură. Dar asta nu înseamnă că trebuie să existe o lege care să definească Ziua Prefectului. Atunci ar trebui să existe pentru foarte, foarte multe instituţii, o listă lungă. Dacă am începe să deschidem această Cutie a Pandorei nu cred că am putea vreodată s-o închidem. Mulţumesc.

Florin Iordache Domnul Benga, Grupul USR.

Tudor - Vlad Benga Nici Grupul parlamentar al USR nu va susţine această propunere legislativă. Vă spun sincer că atunci când a ajuns la noi, la Comisia pentru administraţie, proiectul acesta de lege era şi în timpul dezbaterilor pe tema Codului administrativ, care ştim ce harababură a generat. Acest 2 aprilie, vă spun sincer că mi s-a părut, aşa, aproape o glumă, ca după 1 aprilie să urmeze Ziua prefectului. Problema este că, într-adevăr, trebuie să facem descentralizare. Realmente trebuie să aducem instituţiile statului mai aproape de cetăţean, şi, din păcate, noi ne focusăm în continuare doar pe probleme de formă, gen zile şi sărbători, în loc să punem lucrurile acestea la treabă.

Florin Iordache Mulţumesc. Am finalizat. Avem cinci amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. La art. 1? 2? 3? 4? Nemodificat. Rămâne la votul final.