24 septembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (PL-x 403/2016). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice; PL-x 403/2016. Iniţiatorii doresc să ia cuvântul? Nu. Comisia pentru muncă, domnul preşedinte Solomon, vă rog.

Adrian Solomon Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Prezentul raport înlocuieşte raportul comisiei, depus cu nr. 748, în data de 10 octombrie 2017. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei Guvernului nr. 105 din 1999, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul scutirii de la plata impozitului pe terenul agricol din intravilan şi din extravilan, precum şi pe clădirile de locuit, pentru beneficiarii acestui act normativ. De asemenea, se propune completarea art. 6 1 cu un nou alineat, în sensul că dovedirea calităţii de persoană persecutată se poate realiza şi prin declaraţii de martori în forma autentică notarială. În data de 19 septembrie 2018, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente. Face parte din categoria legilor ordinare. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Comisia propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamentele redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

Florin Iordache Da. Începem dezbaterile generale. Grupul minorităţilor, domnul deputat Silviu Vexler. Se pregăteşte domnul deputat Oprea.

Silviu Vexler Vă mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Proiectul de lege aflat în discuţie astăzi vine să corecteze o situaţie deosebit de gravă. Un număr de supravieţuitori ai Holocaustului, din toată ţara, s-a trezit pus în situaţia în care, din cauza unor erori administrative, să trebuiască să returneze către stat diverse sume de bani. Este important de menţionat că această situaţie şi erorile administrative menţionate nu le aparţin, sunt nişte erori la care ei nu au avut nicio contribuţie. Şi singurul mod în care această situaţie putea fi corectată era printr-un proiect de lege. Şi este cel pe care îl dezbatem astăzi. Aş vrea doar să vă ofer un exemplu din cele pe care le-am primit. Este o doamnă care are, cred, 105 ani, dacă nu mă înşel, supravieţuitoare a Holocaustului, care a fost deportată la Auschwitz. Trăieşte, în prezent, în Cluj şi s-a trezit cu o decizie de impunere prin care practic i-a fost luată aproape jumătate din pensia pe care o primea, fără să aibă nicio vină. Proiectul şi amendamentele de astăzi vin să corecteze această situaţie. Şi vreau, în primul rând, să-i mulţumesc domnului preşedinte Solomon pentru bunăvoinţa şi prietenia pe care le-a arătat, şi înţelegerea pentru acest proiect. Şi, în mod special, colegilor din Biroul permanent, care au fost de acord cu dezbaterea acestui proiect, astăzi. Îmi cer scuze pentru insistenţă, dar sper că aţi înţeles gravitatea şi necesitatea proiectului. Vă mulţumesc mult.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul deputat Oprea. Se pregăteşte domnul Suciu.

Dumitru Oprea După cum aţi auzit de la preşedintele comisiei, toţi cei 20 de membri ai Comisiei pentru muncă au votat "pentru". Iar eu am considerat că este şi un moment în care să felicităm un om care, având un verdict dat în urmă cu aproape un an - 10 octombrie 2017 -, a reuşit să vină cu schimbările de rigoare şi să facă ordine într-un domeniu foarte sensibil. O guvernare, o situaţie ciudată între 6 septembrie 1940 şi 6 martie 1945. Poate că orice intervenţie, vizavi de segmentul acesta de istorie, este una neavenită. Am fost de acord, şi Partidul Naţional Liberal, chiar surprins un pic, astăzi, vă spun sincer. Săptămâna trecută am discutat în comisie şi astăzi a intrat pe ordinea de zi, pe primul punct. Dar cred că trebuie să fie un accept al tuturor membrilor Camerei Deputaţilor, pentru o astfel de reparaţie morală şi administrativă.

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Domnul Suciu. A, domnul Solomon, vă rog. Grupul PSD, domnul Solomon, vă rog.

Adrian Solomon Da, e bine când toate forţele din Parlament îşi dau mâna pentru a rezolva cu celeritate o problemă de viaţă, până la urmă. Pentru că sunt oameni care au peste 85, 86 de ani şi care se văd într-o situaţie complicată, din cauza unor greşeli birocratice ale unor funcţionari, de care ei nu se fac vinovaţi. Această lege avea raport de respingere pentru că fusese rezolvat fondul iniţiativei, prin Codul fiscal. A fost o soluţie de urgenţă, de avarie, pe care am găsit-o împreună cu Silviu Vexler, pentru a rezolva problema. Se înscrie acest tip de rezolvare - exonerarea de la plată a cetăţenilor pentru cauze care nu le pot fi imputate lor, ci mai degrabă funcţionarilor sau interpretărilor eronate ale legilor - se înscrie într-o serie mai lungă de amnistii fiscale, pe care Guvernele social-democrate le-au dat şi în 2015, şi în 2016... 2017, mă scuzaţi, cu referire chiar la pensii sau la indemnizaţiile pentru mame şi alte categorii de drepturi şi prestaţii sociale. Sper ca miercuri, la votul final, această iniţiativă să treacă cu votul unanim, pentru că sunt nişte oameni ce nu trebuie pedepsiţi încă o dată, după 70 de ani de la suferinţele pe care le-au îndurat.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnul Simionca, Grupul PMP.

Ionuţ Simionca Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, După cum spuneau şi antevorbitorii mei, sunt multe motive şi această iniţiativă este importantă, trebuie să treacă. Grupul parlamentar al Partidului Mişcarea Populară va susţine şi va vota această iniţiativă.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Alte intervenţii? Nu. La raport avem 5 amendamente. Dacă la titlul legii, intervenţii? Nu. La articolul unic. Intervenţii? Nu. La 3 marginal? Nu. 4 marginal, art. 6 1 ? Şi art. II, 5 marginal. Intervenţii? Rămâne la votul final; caracter ordinar. Mergem la Capitolul VI. Respingeri.