24 septembrie 2018 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 91/2016). ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache 88. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; Pl-x 91/2016. Comisia pentru muncă. Vă rog, doamnă deputat.

Violeta Răduţ Raport asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr. Pl-x 91/2016 din 21 martie 2016, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea lit. j) a alin. (1) al art. 114 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul ca plata pensiei soţului supravieţuitor, beneficiar al unei pensii din sistemul public de pensii, să poată fi suspendată doar în cazul în care cumulul pensiei proprii cu pensia de urmaş a soţului decedat depăşeşte suma totală de 900 de lei. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei respingerea iniţiativei legislative.

Florin Iordache Da. Intervenţii? Nu sunt. Rămâne la votul final. (Domnul deputat Gabriel Andronache solicită să ia cuvântul.) A, vă rog. A, procedură, vă rog, nicio problemă.

Gabriel Andronache Pe procedură. Domnule preşedinte de şedinţă, Vă rog să constataţi că nu aveţi un al doilea secretar. Şi, pentru a desfăşura şedinţa în condiţii regulamentare, aveţi nevoie de al doilea secretar.

Florin Iordache Îl invit pe colegul dumneavoastră, pe domnul deputat Buican. Dacă nu este în sală şi... (Discuţii în sală.) Dacă nici... (Discuţii în sală.) Domnul deputat Bulai? Nu. În aceste condiţii - domnul deputat Bulai, era săptămâna dumnealui de serviciu - suntem obligaţi, la solicitarea Grupului PNL, să suspendăm şedinţa. Ne vedem mâine după-amiază. La ora 16,00 - moţiunea simplă pe agricultură.