28 decembrie 2016 – Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale (PL-x 510/2016). ( aprobarea cererii de retrimitere la comisie şi de desfăşurare a lucrărilor comisiei în paralel cu plenul )

Florin Iordache 28. La primul punct al ordinii de zi avem Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, PL-x 510. Procedură de urgenţă. Guvernul? Vreţi să interveniţi? Nu vreţi. Bun. Iniţiatorul? Domnule Drăghici, vă rog.

Mircea-Gheorghe Drăghici Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Este Ordonanţa de urgenţă a Guvernului care a prorogat termenul de rambursare a sumelor de la alegerile locale cu încă 30 de zile, pentru ca şi Curtea de Conturi să poată să facă în mod eficient controlul şi să-şi dea avizul pe raportul de control. Ordonanţa de Guvern deja îşi produce efectele, dar sunt câteva... este un amendament depus de subsemnatul care vă cere să aprobaţi câteva sortimente de cheltuieli suplimentare la partea de subvenţie de la bugetul de stat şi anume, producţia şi difuzarea de spoturi publicitare, consultanţă politică, consultanţă juridică, sondaje de opinie, onorarii avocaţi, taxe de timbru, taxe de mărci înregistrate şi cheltuieli cu penalităţile. Cred că este important să începem anul cu un buget de venituri şi cheltuieli programat, eficient, pe sortimente de cheltuieli. De aceea, vă cer să aprobaţi această ordonanţă de Guvern cu amendamentele propuse. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Vicepreşedinta Comisiei juridice. Şi apoi dezbateri generale. (Domnul deputat Mihai Alexandru Voicu doreşte să intervină.) Întâi raportul şi apoi vă dau cuvântul. Doamna Oana Florea.

Oana-Consuela Florea Bună dimineaţa! Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale. Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 1 noiembrie 2016. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, conform Avizului nr. 821. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 28 noiembrie 2016, iar în urma dezbaterii, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor aprobarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu amendamentele prevăzute în anexă. Domnule preşedinte, eu vă solicit retrimiterea la Comisia juridică, pentru că sunt probleme, înţeleg, de îndreptare a unor erori de formă, cât şi de fond. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Dar nu puteţi să precizaţi care sunt aceste erori?

Oana-Consuela Florea Da, sigur, sunt mai multe. Înţeleg că, de exemplu, se vorbeşte despre taxe de timbru, dau un exemplu, dar nu se menţionează care sunt acestea. Şi pot să fac mai multe menţiuni, dacă-mi permiteţi doar să-mi iau notiţele.

Florin Iordache Da. Procedură. În aceste condiţii, s-a solicitat retrimiterea la Comisia juridică a acestui proiect de lege. Propun retrimiterea... dacă aţi putea lucra... Păi, asta vă spun: dacă sunt erori materiale, aş ruga-o pe colega noastră să ne... Vă propun aşa: Comisia juridică să... Rog colegii din toate grupurile parlamentare să meargă la Comisia juridică, să lucreze în paralel cu plenul. Este 10,20. Aveţi 20 de minute la dispoziţie să corelaţi aceste erori materiale şi vă aştept în plen cu modificările pe acest raport. Cine este pentru retrimitere 20 de minute? Mulţumesc. Voturi împotrivă? 28 de voturi împotrivă. 29, că-l aveţi şi pe domnul Stroe. Abţineri? O abţinere. Cu majoritate de voturi, a fost retrimisă la Comisia juridică, 20 de minute. Vă rog, toţi colegii din Comisia juridică la Sala "Mihai Viteazu", corelaţi şi puneţi de comun acord cu observaţiile de la Departamentul Legislativ. Domnule Nicolicea, vă rog şi pe dumneavoastră să mergeţi. Da. Bun. Continuăm ordinea de zi. Avem respingeri, da?