2 aprilie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind creşterea salariilor medicilor din sistemul public din România (PL-x 536/2016). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache Pentru toţi colegii, propunerile de respingere încep la poziţia 76 din ordinea de zi. Da? Ca să puteţi urmări. 76. Proiectul de Lege privind creşterea salariilor medicilor din sistemul public din România; este vorba de PL-x 536/2016; are propunere de respingere. Comisia pentru muncă şi Comisia pentru buget. Doamnă deputat Violeta Răduţ, vă rog, prezentaţi raportul comun.

Violeta Răduţ Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege privind creşterea salariilor medicilor din sistemul public din România. Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 1 noiembrie 2016, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a din Constituţia României, republicată. Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare creşterea salariilor medicilor din sistemul public de sănătate, cu 25% anual, timp de 4 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2017, sumele necesare fiind asigurate prin transferuri de la bugetul de stat. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor liber exprimate, deputaţii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor un raport comun de respingere asupra acestui proiect. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Dacă nu, rămâne la votul final de mâine; propunere de respingere.