30 mai 2018 – Supunerea la votul final:

Florin Iordache Rog colegii să ia loc, să putem începe şedinţa de vot final. Domnule Bejinariu, haideţi să facem şi... Păi, domnule Stan, puţină pauză, să facem şi noi votul final. Bun. Vă propun un vot de control. Vot de control. Vă propun să reluăm votul de control. Deci să înceapă votul, vă rog. 254 de voturi. Suntem în cvorum. Rog liderii de grup să verifice prezenţa, dacă sunt observaţii, vă rog. Da. Întreb liderii de grup dacă au consultat listing-ul şi dacă sunt observaţii? Nu. Bun. Începem votul final. 1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor; PH CD 32 /2018. Se adoptă cu votul majorităţii. Să înceapă votul. 260 de voturi pentru, 2 colegi nu şi-au exprimat votul. Adoptat. 2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Planul de acţiune privind FinTech: pentru un sector financiar european mai competitiv şi mai inovator COM (2018)109; PH CD 33 /2018. Să înceapă votul. 267 de voturi pentru. Adoptat. 3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu privind Planul de acţiune vizând mobilitatea militară JOIN (2018); PH CD 34 /2018. Să înceapă votul. 267 de voturi pentru, o abţinere. Adoptat. Legi ordinare. Adoptări. 4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020; PL-x 201/2018. Comisia pentru buget propune adoptarea. Să înceapă votul. 267 de voturi pentru, o abţinere, un coleg nu şi-a exprimat votul. Adoptat. 5. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor; PL-x 547/2017. Comisia pentru transporturi propune adoptarea. Să înceapă votul. 269 de voturi pentru. Unanimitate. Adoptat. Explicarea votului, da, domnule Simonica, vă rog.

Ionuţ Simionca Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Astăzi am promovat o lege prin care salvăm vieţi omeneşti, prin instalarea de bariere la trecerile la nivel cu calea ferată. Vreau să vă mulţumesc tuturor că aţi votat acest proiect legislativ. Am rezolvat o problemă pentru bistriţeni. Am rezolvat o problemă pentru toată ţara. Mulţumesc mult . (Aplauze.)

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu mai sunt. 6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2017 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006; PL-x 129/2018. Comisia pentru industrii şi Comisia pentru administraţie propun adoptarea. Să înceapă votul. 271 de voturi pentru. Unanimitate. Adoptat. Legi ordinare. Respingeri. 7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; Pl-x 340/2016. Comisia pentru sănătate propune respingerea. Să înceapă votul. 225 de voturi pentru, 36 de voturi împotrivă, 9 abţineri. Adoptată. 8. Proiectul de Lege pentru modificarea Anexei nr. 5 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ; PL-x 48/2014. Comisia pentru buget şi Comisia pentru muncă propun respingerea. Să înceapă votul. 263 de voturi pentru, 3 abţineri. Adoptat. 9. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; PL-x 558/2014. Comisia pentru sănătate şi Comisia pentru muncă propun respingerea. Să înceapă votul. 264 de voturi pentru, două abţineri. Adoptat. 10. Propunerea legislativă pentru completarea Anexei nr. 5 din Legea nr. 63 din 10 mai 2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ; Pl-x 323/2015. Comisia pentru buget şi Comisia pentru muncă propun respingerea. Să înceapă votul. OK. 267 de voturi pentru, două abţineri. Adoptată, propunerea de respingere. Următoarea. 11. Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr. 69 din 2000 a educaţiei fizice şi sportului; Pl-x 257/2015. Comisia pentru învăţământ propune respingerea. Să înceapă votul. 262 de voturi pentru, două abţineri. Adoptată, propunerea de respingere. 12. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; Pl-x 32/2015. Comisia pentru învăţământ propune respingerea. Să înceapă votul. 169 de voturi pentru, 7 voturi împotrivă, 90 de abţineri. Adoptată, propunerea de respingere. 13. Proiectul de Lege privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, pe baza bonurilor valorice; PL-x 48/2017. Comisia pentru agricultură propune respingerea. Să înceapă votul. 266 de voturi pentru, două voturi împotrivă, o abţinere. Adoptat. 14. Propunerea legislativă privind organizarea reglementării în domeniul fondurilor europene nerambursabile; Pl-x 199/2016. Comisia pentru buget propune respingerea. Să înceapă votul. 207 voturi pentru, 53 de voturi împotrivă, 8 abţineri. Adoptată. 15. Proiectul de Lege pentru completarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru; PL-x 57/2017. Comisia juridică propune respingerea. Să înceapă votul. Unanimitate. 263 de voturi pentru. Adoptat. 16. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012; Pl-x 280/2015. Comisia pentru industrii propune respingerea. Să înceapă votul. 261 de voturi pentru, un vot împotrivă, 4 abţineri. Adoptată. 17. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare; Pl-x 143/2016. Comisia pentru învăţământ şi Comisia pentru agricultură propun respingerea. Să înceapă votul. 258 de voturi pentru, 11 abţineri. Adoptată. 18. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; PL-x 266/2016. Comisia pentru muncă propune respingerea. Să înceapă votul. 269 de voturi pentru, o abţinere. Adoptat. 19. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri; PL-x 101/2017. Comisia pentru muncă propune respingerea. Să înceapă votul. 267 de voturi pentru, o abţinere. Adoptat. 20. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule; Pl-x 201/2016. Comisia pentru buget, Comisia juridică şi Comisia pentru transporturi propun respingerea. Să înceapă votul. 266 de voturi pentru, 4 abţineri. Adoptată. 21. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; Pl-x 386/2016. Comisia pentru administraţie şi Comisia juridică propun respingerea. Să înceapă votul. 270 de voturi pentru, o abţinere. Adoptată. Secţiunea III. Legi organice. Adoptări. 22. Propunerea legislativă pentru modificarea lit. h 1 ) alin. (2) al art. 9 şi a lit. g 1 ) alin. (2) al art.15 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali; Pl-x 228/2018. Comisia pentru administraţie şi Comisia juridică propun adoptarea. Să înceapă votul. 171 de voturi pentru, 96 de voturi împotrivă, 3 abţineri. Adoptată. Următoarea. 23. Propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar; Pl-x 722/2015. Să înceapă votul. 5 voturi pentru, 232 de voturi împotrivă, 35 de abţineri. A fost respinsă. Legi organice. Respingeri. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 73š... (Domnul deputat Cristian-Gabriel Seidler solicită să ia cuvântul.) Vă rog. Da, domnule Seidler, vă rog.

Cristian-Gabriel Seidler Domnule preşedinte, Avem o problemă. Pe ordinea de zi aprobată de Biroul permanent mai aveam un proiect de lege - PL-x 469 din 2017; lege organică. Şi nu o regăsesc pe lista de vot. Iar conform Regulamentului, şedinţa consacrată votului final este tot şedinţă şi are aceeaşi ordine de zi cu cea aprobată de Biroul permanent. De aceea, nu înţeleg de ce lipseşte PL-x 469 din 2017.

Florin Iordache Da, domnul Nicolicea. Vă răspund eu, domnule Seidler. Şi vă face precizări domnul Nicolicea. La acel proiect de lege, la PL-x 469 era un raport de adoptare, dar mai era şi un alt raport, de respingere. Deci trebuia să avem două rapoarte. Şi amândouă, organice. Domnul Nicolicea, vă rog să faceţi precizări. (Vociferări.)

Eugen Nicolicea Am făcut precizările de rigoare, la începutul şedinţei. Probabil că nu toţi colegii erau în sală. Pentru faptul că nu s-a clarificat situaţia şi am văzut că există şi contestări, atunci când două proiecte de lege au acelaşi obiect de reglementare, după cum ştiţi, unul este socotit proiectul de lege şi celălalt devine amendamente la acesta. Dar, pe de altă parte, trebuie să se facă undeva precizarea că şi cel de-al doilea dispare, încetându-i procesul legislativ. Şi ar mai trebui şi acolo un vot de respingere. Nefiind clară procedura, liderii au decis să amânăm votul, o săptămână.

Florin Iordache Da. Vă mulţumesc. Legi organice. Respingeri. 24. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 73 1 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar; PL-x 35/2017. Comisia pentru muncă propune respingerea. Să înceapă votul. 262 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 7 abţineri. A fost respins. 25. Proiectul de Lege pentru "Inocenţa Copilăriei" privind interzicerea cursurilor de educaţie sexuală în învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial, fără acordul scris al părinţilor sau tutorelui; PL-x 89/2017. Comisia juridică şi Comisia pentru învăţământ propun respingerea. Să înceapă votul. 260 de voturi pentru, un vot împotrivă, 4 abţineri. A fost respins. 26. Proiectul de Lege pentru completarea art. 100 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici; PL-x 53/2017. Comisia pentru administraţie şi Comisia pentru muncă propun respingerea. Să înceapă votul. 268 de voturi pentru, 3 abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. Adoptată respingerea. Şi ultima. 27. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale; Pl-x 29/2018. Comisia pentru învăţământ propune respingerea. Să înceapă votul. 170 de voturi pentru, 59 de voturi împotrivă, 38 de abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. Explicarea votului? Vă rog.

Corneliu Olar Colegi, Răbdare, răbdare. Vedeţi cum ne dau nouă dreptul la cuvânt? Când toată lumea se grăbeşte să plece acasă. Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Matematica este mai grea pentru oricare de aici. Însă istoria trebuie să o recunoaştem şi s-o cunoaştem cu toţii. Daniel foarte bine a punctat aici şi a avut o iniţiativă foarte bună. De aceea am şi votat-o. Aţi văzut că din manualele de istorie au dispărut marile personalităţi istorice. Pe lângă că au dispărut, au dispărut şi orele de istorie din programa şcolară. În programa de învăţământ, istoria este foarte subţiată. Va trebui să dăm mâna cu toţi parlamentarii şi să reintroducem istoria românilor adevărată în manualele de istorie. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Două anunţuri. Invit colegii la şedinţa Biroului permanent. La ora 13,00 - Biroul permanent reunit. Şi vă anunţ că Şcoala Generală "Oprea Iorgulescu" din comuna Mihăeşti, judeţul Argeş prezintă un moment dedicat Centenarului, în faţa sălii de plen. Vă mulţumesc. Declar şedinţa închisă. Şedinţa s-a încheiat la ora 12,32.