6 martie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind instituirea zilei de 11 martie ca Ziua naţională a Meseriilor (PL-x 496/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 12. Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 11 martie ca Ziua naţională a Meseriilor; PL-x 496/2018. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Doamna Cherecheş, vă rog.

Florica Cherecheş Prezentul proiect de lege instituie un cadru naţional care să ofere ocazia de a promova învăţământul profesional şi tehnic. Astfel că ziua de 11 martie va fi declarată "Ziua naţională a Meseriilor". Am ales această zi pentru că la 11 martie 1864 a fost aprobată, în Parlamentul de atunci, al României, Legea instrucţiunii publice - Legea educaţiei -, care menţiona pentru prima dată învăţământul profesional în România. Stimaţi colegi, Ştim cu toţii că România trece prin cea mai adâncă criză a forţei de muncă. Şi, în acest moment, deficitul de forţă de muncă este estimat la un milion de persoane. România a avut o tradiţie în dezvoltarea şcolilor de meserii, dar desfiinţarea şcolilor profesionale, din 2009, lipsa interesului tinerilor pentru a învăţa o meserie şi mentalitatea greşită cu privire la acest tip de învăţământ au dus la situaţia de astăzi. Dacă în 2005 aveam peste 289.000 de elevi incluşi în şcoli profesionale, după desfiinţarea şcolilor profesionale, din 2009, de către ministrul Andronescu - de atunci - al educaţiei, în 2012 numărul acestora era de doar 11.000. Şi de atunci creşte, dar mult, mult prea încet. Acest ritm încet de creştere nu ţine pasul cu nevoia de pe piaţa muncii. Şi, din păcate, există o lipsă de corelare între oferta educaţională şi cererea de pe piaţa muncii. Astfel că, pe o perioadă de 30 de zile înainte de Ziua Meseriilor, se vor organiza dezbateri, întâlniri cu companiile, vizite la companii. Şi acestea se vor realiza prin implicarea şcolilor - elevi, părinţi, administraţie locală, agenţi economici. Motivele pentru recenta creştere înregistrată de învăţământul profesional sunt foarte, foarte clare. Şi anume - creşterea economiei are nevoie de resurse umane bine pregătite, de meserii. De asemenea, deschiderea României către piaţa europeană necesită oameni foarte bine pregătiţi. Dar, din păcate, interacţiunea între mediul privat şi instituţiile de învăţământ profesional este foarte redusă, iar inserţia absolvenţilor este şi ea foarte redusă. Mai ales a celor care provin din liceele tehnologice, unde sunt foarte mulţi elevi care intră cu o medie de 2 şi ceva şi de unde rata de promovare a bacalaureatului este extrem de redusă, uneori chiar 0, şi rata de angajabilitate, după finalizarea unui astfel de liceu, este de sub 30%. Relansarea învăţământului profesional şi tehnic din România poate fi realmente unul dintre motoarele care pun în mişcare creşterea economică. Şi, pentru acest lucru, învăţământul profesional şi tehnic trebuie să devină o opţiune reală pentru absolvenţii de gimnaziu, nu un debuşeu pentru cei care nu reuşesc în învăţământul teoretic. A avea manifestări şi discuţii despre meserii şi a avea o zi naţională a meseriilor este foarte important pentru promovarea învăţământului profesional, pentru a şterge imaginea prăfuită a acestui tip de învăţământ şi a schimba mentalităţi. Vă mulţumesc pentru că veţi susţine acest proiect de lege şi mai ales că suntem cu doar câteva zile înainte de 11 martie. (Aplauze.)

Florin Iordache Da. Vă mulţumesc. Numai puţin... la dezbateri generale... întâi să prezinte doamna preşedinte Gavrilă raportul comun - Comisia pentru învăţământ şi Comisia pentru muncă. Prezentaţi raportul.

Camelia Gavrilă Mulţumesc, domnule preşedinte. Cele două comisii au fost sesizate, prin PL-x 496, pentru dezbatere pe fond asupra temei în discuţie. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal pentru instituirea zilei de 11 martie ca Ziua Naţională a Meseriilor, celebrată ca zi de sărbătoare naţională, dar lucrătoare. Se propune ca Ministerul Educaţiei Naţionale, inspectoratele, unităţile de învăţământ, Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, Guvernul României, alte autorităţi să organizeze evenimente educaţionale, campanii de comunicare publică pentru promovarea învăţământului profesional şi tehnic, precum şi a meseriilor. Vorbim de categoria legilor ordinare. Au fost dezbătute aspectele din proiect, în ambele comisii. Şi a existat unanimitate, şi în Comisia pentru muncă, şi în Comisia pentru învăţământ. Proiectul a fost adoptat de Senat. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma finalizării dezbaterilor, cele două comisii propun plenului adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

Florin Iordache Vă mulţumesc, doamnă. Dezbateri generale. Domnul Bichineţ. Se pregăteşte domnul Oprea, de la PNL.

Corneliu Bichineţ Domnule ministru Iordache, Cred că vă simţiţi confortabil având în dreapta un fost ministru. Sper să nu fiţi tulburat în aşa măsură încât să nu puteţi duce lucrările până la capăt.

Florin Iordache De ce? Am dat cumva semn că nu putem duce? Chiar funcţionăm foarte bine.

Corneliu Bichineţ Da?

Florin Iordache Da.

Corneliu Bichineţ Mă bucur atunci.

Florin Iordache Şi eu.

Corneliu Bichineţ Înseamnă că suntem pe mâini bune.

Florin Iordache Da, da.

Corneliu Bichineţ În ce priveşte Grupul Partidului Mişcarea Populară, suntem de acord cu acest proiect de lege. Îl vom susţine. Pentru că noi ne aducem aminte că cineva - nu-l mai menţionez aici - n-a închis şcolile profesionale - citez acum - în România, ci doar le-a retras finanţarea. Păi, dacă le-ai retras finanţarea, cum să funcţioneze şcolile profesionale? De asemenea, aş vrea să puneţi un membru al staffului tehnic să numere, să vadă, să identifice dacă în România este vreo zi în care să nu sărbătorim ceva. Că avem Ziua oltenilor, Ziua ardelenilor, Ziua mamelor... în fiecare zi se sărbătoreşte câteva ceva. Şi pentru că eu am fost neatent, cu nişte propoziţii, în urmă cu un an, pentru că peste două zile va fi Ziua Femeii, chiar eu aş vrea să le doresc, să le urez tuturor, la mulţi ani şi multă fericire! Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Domnul Oprea. Se pregăteşte doamna Csép Andrea, de la UDMR.

Dumitru Oprea Da. Mulţumesc. Nu sunt printre iniţiatori - în perioada respectivă nu eram în Parlament, când s-a făcut propunerea -, dar am un statut aparte. La nivelul Comisiei Europene, am fost raportor pentru recunoaşterea calificărilor în întreaga Europă, cele care nu sunt reglementate. Figurează, pentru curioşi, trecerea de la sistemul de credite transferabile, din învăţământul superior, spre ECVET - Învăţământ Vocaţional şi Instruire, unde numele meu este alături de cei cu care am colaborat, din întreaga Europă, indiferent de poziţiile avute. Este normal astăzi ca meseriile care sunt naţionale şi, în aceeaşi măsură, de la 1 ianuarie 2012, sunt şi meserii europene, să fie într-un anumit mod respectate, controlate, premiate, încurajate. Şi lucrul acesta nu se face printr-un liber în ziua respectivă, ci prin muncă. Deci calificările respective sunt sărbătorite prin muncă. Este de felicitat acţiunea respectivă. Şi cred că tot Parlamentul este încântat să voteze o astfel de propunere.

Florin Iordache Da. Şi eu vă mulţumesc. Doamna Éva-Andrea Csép, de la UDMR. Se pregăteşte doamna Cosma Lavinia, de la USR. V-aş ruga, să ne încadrăm totuşi... dezbaterile sunt până la 11,30.

Éva-Andrea Csép Vă mulţumesc frumos, domnule preşedinte de şedinţă. Bunicul meu mi-a spus: a avea o meserie nu este o ruşine şi meseria pe care o ai nimeni nu ţi-o poate fura niciodată. Cred că sunt nişte cuvinte ale unui om care a trăit şi în vremurile vechi şi ştie ce înseamnă a munci din plin. Cred că iniţiativa aceasta este bine-venită. Dar, totuşi, dragi colegi, nu ajunge doar să legiferăm. Trebuie să oferim şi sprijinul de a promova aceste valori pe care le avem, prin intermediul învăţământului profesional. Pentru că trebuie să sprijinim iniţiativele şi trebuie să îndemnăm nu numai copiii, ci şi părinţii, că a învăţa o meserie nu este o ruşine. Şi, totodată, aşa cum au zis şi antevorbitorii mei, este foarte important să vedem care este cererea pieţei. Pentru că în România avem diferite regiuni în care avem diferite industrii în dezvoltare şi nu este totuna în ce regiune ce fel de învăţământ o să sprijinim. Deci rog toţi colegii, nu numai să legiferăm, ci chiar să sprijinim şi să venim în ajutorul acestor copii - viitorul nostru. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Doamna Cosma. Văd că e susţinere unanimă pentru această iniţiativă. Şi domnul Zisopol se pregăteşte. Vă rog, doamnă.

Lavinia-Corina Cosma Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Sigur, Ziua Meseriilor este o bună ocazie de a promova, cu toţii, indiferent de partidele din care facem parte, de a promova faptul că este nobil să ai o meserie. Însă, într-o tradiţie românească, care, din păcate, nu ne duce nicăieri, facem lucrurile cu jumătate de măsură. Peste tot în lume, când vorbim de învăţământul profesional, vorbim şi de orientare vocaţională, de consiliere în carieră. Ne tot plângem şi vedem, în fiecare zi, ştiri, la televizor, cum că învăţământul profesional este foarte prost văzut. În primul şi în primul rând, cei care trebuie să facă această orientare în carieră, această orientare vocaţională, sunt consilierii şcolari. Peste tot în lume, a finanţa un sistem de consiliere eficient este o prioritate pentru orice ţară normală care este preocupată de viitorul ei. Aşadar, dragi colegi, cred că trebuie să vedem lucrurile în ansamblu, şi să avem o viziune, şi să acordăm finanţarea potrivită pentru consilierea în carieră şi pentru învăţământul profesional. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Da. Domnul Zisopol şi apoi domnul Leoreanu.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Stimaţi invitaţi, Plecând de la ideea că acest proiect de lege va aduce valoare adăugată învăţământului tehnic şi profesional, în special, şi învăţământului românesc, în general, membrii Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale vor vota în favoarea propunerii legislative. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Domnul Leoreanu. Se pregăteşte domnul Popescu, de la USR.

Laurenţiu-Dan Leoreanu Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. Este bine că a început să se vorbească - şi mult şi cu grijă - de învăţământul profesional şi tehnic. În urmă cu 10 ani, prin 2009, actualul ministru al învăţământului, doamna Andronescu, ministru şi atunci, începuse deja să sape groapa învăţământului profesional şi tehnic. Uşor, uşor, au dispărut clase, au fost distruse ateliere şcolare, laboratoare, au fost disponibilizaţi maiştri şi ingineri. S-a dat cu fruntea de realitatea existentă şi, în acest an, ministerul a început să se gândească la redimensionarea învăţământului profesional şi tehnic. Numai că o face pe o realitate pe care nu a constatat-o în teren. În sensul în care, în unele grupuri şcolare, în unele colegii tehnice, planul de şcolarizare este modificat până la 50% din învăţământul liceal tehnic - învăţământul profesional. Neţinându-se cont de realitatea din unităţile şcolare, şi anume de faptul că atelierele şcolare, dotările, laboratoarele, maiştrii, laboranţii, inginerii nu sunt într-o cantitate suficientă pentru a putea rezolva această problemă, iar costul standard per elev este un prag care efectiv blochează, plafonează dezvoltarea unităţilor şcolare, neasigurând o finanţare susţinută, mai ales pentru un învăţământ care presupune şi prin pregătirea practică, nu numai prin cea teoretică, unele costuri suplimentare. Sigur că este mult mai onorant să fii un electrician de marcă, un tâmplar bine pregătit, un instalator bun decât să mergi să termini o facultate, să ajungi un profesor, un economist, un jurist cu o slabă pregătire profesională. Sigur că trebuie să vorbim tot mai des despre acest învăţământ profesional şi tehnic, astfel încât să ajungă şi în opinia populaţiei ca un lucru demn de luat în considerare. Şi nu ca orice părinte să gândească că - cu orice preţ - copilul său ar trebui să facă un anumit învăţământ, indiferent dacă aptitudinile, competenţele îl recomandă pentru acest lucru. Iată că astăzi se pune un reper pentru promovarea învăţământului profesional şi tehnic. Şi Grupul Partidului Naţional Liberal din Camera Deputaţilor îl va susţine. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Da. Domnul Popescu.

Nicolae-Daniel Popescu Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Felicitări pentru iniţiativă, doamnă deputat! Este, într-adevăr, o iniţiativă bună. Şi vreau să vă spun, tot în calitate de român din afara graniţelor, cineva care a lucrat peste 10 ani de zile în cercetare şi educaţie: este trist să constat la ce s-a ajuns în învăţământul profesional din România. Fără a arunca săgeţi către un guvern sau altul sau către o persoană sau alta, trebuie să ne gândim că orice sistem de învăţământ performant este strict legat de o economie performantă. Dacă nu ne gândim la o strategie pe termen lung pentru aceşti absolvenţi din învăţământul profesional şi tehnic, suntem condamnaţi, ca ţară, să exportăm în continuare români - absolvenţi calificaţi în sistemul de învăţământ din România - către ţările din Uniunea Europeană şi nu numai. Deci, felicitări, încă o dată, pentru iniţiativă! Este un început bun. Însă trebuie să ne gândim, în ansamblu, toate partidele politice împreună cu Guvernul, la o strategie prin care să reuşim să-i păstrăm în ţară pe aceşti români care termină în sistemul de învăţământ profesional. Vă mulţumesc . (Aplauze.)

Florin Iordache Da. Doamna Gavrilă. Vă rog să ne încadrăm totuşi în timp.

Camelia Gavrilă Problematica învăţământului profesional şi tehnic este foarte complexă, dar a devenit în ultima vreme şi un clişeu, şi un subiect care ocupă agenda politică, nu totdeauna aşezat în matca realistă a abordării. Vreau să subliniez faptul că Partidul Social Democrat, prin votul... şi la nivel de comisii, şi la nivelul plenului, în viitoarele minute, va susţine această iniţiativă, pentru că ea se cumulează cu altele similare, prin care încercăm relansarea şi resemantizarea învăţământului profesional în mentalul public. Încă este dificil de a face acest lucru. Vocaţiile şi dorinţele elevilor şi ale părinţilor trebuie luate în considerare. Şi de aceea considerăm că şi aceste elemente cu valoare simbolică, şi "Caravana meseriilor", şi târgurile de orientare şcolară şi profesională care se derulează periodic în fiecare judeţ sunt elemente importante. O felicit pe doamna deputat Cherecheş pentru iniţiativă, şi, implicit, Partidul Naţional Liberal. Subliniez însă că aceasta trece şi prin susţinerea Partidului Social Democrat şi prin solidarizarea Comisiilor pentru muncă şi pentru învăţământ, în acest demers. Şi, de asemenea, mai trebuie să spunem un lucru. Aparţinând Uniunii Europene, mişcarea este liberă şi în privinţa muncii şi în privinţa căutării unor locuri de muncă. Important este să pregătim meseriaşi buni şi să dăm nobleţea şi respectul cuvenit profesiei. Dar, în acelaşi timp, nu trebuie să punem anatema pe cei care caută o modalitate de realizare în carieră, în profesie şi în alte zone. Deci trebuie să avem o abordare realistă din această perspectivă. Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Şi ultimul vorbitor, domnul Suciu, de la PSD.

Matei Suciu Mulţumesc, domnule preşedinte. N-aş fi vrut să intervin, pentru că au vorbit atât de bine antevorbitorii mei. Dar totuşi am fost cumva provocat de colegul de la PNL, care încearcă cumva să pună anatema doar pe Guvernarea PSD, doar pe miniştrii educaţiei din Guvernarea PSD, ceea ce mi se pare un lucru absolut incorect. Nu doar PSD a guvernat în toţi anii aceştia, de la Revoluţie încoace. Şi dacă Domniile Lor şi-ar fi propus să reînfiinţeze sau să reactiveze şcolile profesionale de meserii, cu siguranţă că şi domnul Funeriu ar fi putut s-o facă foarte bine. Sigur că aceste şcoli profesionale, aceste şcoli vocaţionale sau cum vreţi dumneavoastră să le numim nu pot să aibă rezultat, nu pot pregăti absolvenţi decât dacă lângă ele stă o economie bine dezvoltată. Şi să ne aducem aminte cu toţii că din '89 economia României s-a redus foarte mult, ajungând aproape de zero. Deci pentru ce să fi produs şcoala românească meseriaşi, când nu ştiam în ce direcţie ne îndreptăm? Sigur că de o bună parte de vreme, de o bună bucată de timp, industria românească a început să fie iarăşi activă. Şi, în judeţul Timiş, pe care eu îl reprezint, există o conlucrare foarte bună între şefii întreprinderilor, directorii de întreprinderi sau patronaj şi aceste şcoli vocaţionale, aceste şcoli de meserii. Acesta este viitorul în viziunea noastră, în viziunea mea, în special. Şi vă mulţumesc.

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Nu mai sunt intervenţii. Avem 5 amendamente admise. La titlul legii. Intervenţii? Nu. Art. 1? Art. 2? Art. 3? Şi art. 4? Au fost adoptate. Rămâne la votul final. Avem două COM-uri, stimaţi colegi. Primul COM. Domnul Muşoiu.