2 octombrie 2019 – Dezbaterea Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice (PL-x 102/2019). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache Bun. Am finalizat. Intrăm în ordinea de zi. Da. La poziţia 2. 2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice, PL-x 102/2019. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu doreşte nimeni. Avem raport comun al celor două comisii, Comisia pentru administraţie şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic. Cine prezintă raportul? Da, vă rog, domnule deputat. Vă rog, raport comun.

Gheorghe-Dănuţ Bogdan Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic au fost sesizate cu dezbatere pe fond, în procedură obişnuită, cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice, transmis cu adresa PL-x 102 din 6 martie 2019. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege. Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege. Consiliul Economic şi Social avizează favorabil proiectul de lege. Guvernul susţine proiectul de lege. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au avizat favorabil proiectul de lege. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 132/2010, în vederea creşterii gradului de informare, conştientizare şi educare a elevilor cu privire la colectarea selectivă şi managementul deşeurilor, transferul atribuţiilor privind achiziţionarea şi dotarea unităţilor şcolare cu recipiente pentru colectarea selectivă a deşeurilor, de la nivelul conducerii unităţilor publice de învăţământ către autorităţile locale. Potrivit art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, comisiile au examinat proiectul de lege în şedinţe separate. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice, cu amendamente admise şi amendamente respinse, conform Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 2, ce fac parte integrantă din proiectul de lege. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule deputat. O invit pe doamna deputat Iurişniţi, care este şi iniţiator al proiectului de lege. Vrea să ia cuvântul. Vă rog, doamnă, aveţi 3 minute.

Cristina-Ionela Iurişniţi Da. Mulţumesc foarte mult, domnule preşedinte de şedinţă. Ţin să mulţumesc în mod special Comisiei pentru mediu, care a preluat amendamentele pe care le-am trimis, au fost discutate, dezbătute; de asemenea, Comisiei pentru administraţie publică, pentru că au dat un raport de adoptare a acestei iniţiative legislative. Până la urmă, finalitatea acestui proiect de lege ţine de educarea tinerei generaţii, în sensul conştientizării riscurilor pe care poluarea le poate produce asupra mediului şi a sănătăţii cetăţenilor. Ce ne-am propus cu acest proiect de lege? Efectiv dotarea şcolilor cu tot ce înseamnă acest echipament specializat de colectare selectivă pe cinci fracţii. Ştim foarte bine că totul porneşte de la educaţie şi că o societate responsabilă şi educată propune politici publice, nu-i aşa, care să fie responsabile şi care să conştientizeze şi să educe tinerii în ceea ce priveşte importanţa respectării mediului. Ştim că România, de asemenea, riscă sancţiuni enorme, începând cu 2020, şi că suntem în pericol de infringement. Noi nu am colectat selectiv 50%, aşa cum prevede angajamentul pe care ni l-am luat la nivelul Uniunii Europene. Vom avea de plătit zilnic 200.000 de euro, da... această neatingere a procentului de 50%. Deocamdată am ajuns la 13%, potrivit ultimelor cifre. În expunerea de motive noi am mers pe 3%, dar se pare că am făcut un mic progres, ceea ce este bine. Dar până ajungem noi la 50%, să fim serioşi, mai avem multă cale de parcurs şi mult efort. Deci haideţi să dăm un vot pozitiv acestei iniţiative legislative! Şcolile trebuie să fie dotate cu ceea ce trebuie. Şi să pornim de la bază. Educaţia primează înainte de orice. Mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Da. Vă mulţumesc mult. La dezbateri generale, doamna Lungu Tudoriţa, din partea Grupului PNL. Vă rog, doamnă deputat. Se pregăteşte domnul Farago, de la UDMR.

Tudoriţa Lungu Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Deşi România are de aproape un deceniu acte normative referitoare la colectarea selectivă a deşeurilor, iar potrivit Directivei 2008/98 a Comisiei Europene avem obligaţia, ca stat membru al Uniunii Europene, de a recicla, până în anul 2020, 50% din masa deşeurilor pe cele cinci fracţii - hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă - ţara noastră are o rată de colectare inadmisibil de mică. Conform recomandărilor europene, cele trei principii directoare la care trebuie să ne raportăm sunt: prevenirea generării deşeurilor, reciclarea şi utilizarea deşeurilor şi îmbunătăţirea eliminării finale a deşeurilor şi monitorizării. Proiectul pe care îl dezbatem vine în întâmpinarea celor descrise mai sus, căci pe lângă componenta informativă şi formativă pe care o conţine, educarea elevilor în privinţa colectării selective şi a managementului deşeurilor, adică a bunelor practici necesare asigurării dreptului la un mediu sănătos, se stabileşte şi o măsură concretă - transferul de atribuţii privind dotarea cu pubele colorate, de la nivelul şcolilor, către autorităţile administraţiei locale. Această măsură complineşte cadrul legal, instituind premise legale necesare atingerii obiectivului de creştere a cantităţii de deşeuri colectate selectiv. Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota pentru adoptarea acestui proiect de lege.

Florin Iordache Vă mulţumesc, doamnă. Domnul Farago Petru. Se pregăteşte domnul Zainea.

Petru Farago Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Considerăm că este foarte important ca şi în instituţiile de învăţământ, în practică, să se realizeze colectarea selectivă a deşeurilor. Este practică, nu doar teorie pe care o învaţă copiii în şcoli. Şi, din acest motiv, grupul nostru parlamentar va susţine acest proiect legislativ. Mulţumim.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Zainea. Se pregăteşte domnul Simionca.

Cornel Zainea Mulţumesc, domnule preşedinte. Este o lege foarte bună. Trăim în perioada after school-urilor, o perioadă în care copiii noştri petrec mai mult timp la şcoală decât petrec acasă. Din acest motiv, consider că este foarte important ca ei să poată învăţa de mici că este foarte important să selecteze deşeurile şi să le depună separat la coşurile de gunoi. Este o investiţie în viitorul nostru. O investiţie care ne va ajuta ca peste 10-20 de ani să ajungem la un nivel mult mai ridicat decât în acest moment. Sunt convins că nu se pot realiza modificările substanţiale peste noapte şi de aceea este foarte important să creştem copiii aşa cum trebuie. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Simionca.

Ionuţ Simionca Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Este o lege bună. Grupul Partidului Mişcarea Populară va vota acest proiect legislativ. Începem cu educaţia elevilor, să selecteze deşeurile şi să facă ce trebuie, de la o vârstă foarte fragedă. Însă problema nu este în şcoli. Problema este la firmele care adună şi care selectează deşeurile. Aceste firme nu-şi fac treaba. Eu ştiu, la Bistriţa, exemplu concret. Noi, în familie, selectăm deşeurile, dar compania care strânge şi se ocupă de acest business, le amestecă după ce noi le-am selectat. Deci problema este la administraţia locală şi la companiile care nu-şi fac treaba. Noi ştim că avem o problemă foarte mare, acolo, la Bistriţa, cu groapa de gunoi. Sunt firmele care au fost, au avut contracte, sunt alte firme care vin acum şi nu pot să depozitezi deşeurile. Deci acestea sunt probleme reale. Într-adevăr, legea doamnei deputat este o lege bună. Noi o susţinem. Este bine să educăm, dar haideţi să rezolvăm într-adevăr problema în România, cu colectarea selectivă a deşeurilor. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Am finalizat dezbaterile generale. Avem 5 amendamente admise. La titlul legii. Intervenţii? Nu. La art. 1? La art. 8? 13? Art. II? Rămâne la votul final.