14 octombrie 2019 – Proiectul de Lege pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (PL-x 144/2018). ( retrimis comisiei )

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Vă rog să fiţi de acord cu mutarea Proiectului de Lege nr. 144/2018 pe poziţia a doua a ordinii de zi, de la poziţia 334, şi, în cazul în care voturile vor fi în favoarea acestei propuneri, vă rog să fiţi de acord să şi retrimitem proiectul de lege la comisie, pentru o zi, şi apoi să-l rediscutăm în următoarea zi, aici, în plenul Camerei Deputaţilor. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Este vorba de PL-x 144, da?

Dragoş Gabriel Zisopol Da.

Florin Iordache La care, din partea Comisiei pentru muncă, avem un raport de respingere. Bun. Supun votului dumneavoastră aducerea PL-x 144/2018, cu aviz de la Comisia pentru muncă, pe poziţia 2 şi retrimiterea la Comisia pentru muncă. Termen - două săptămâni, domnule Zisopol?

Dragoş Gabriel Zisopol O zi.

Florin Iordache O zi. Bun. Să înceapă votul! Da. Cu 129 de voturi pentru, o abţinere, un coleg care nu şi-a exprimat votul, a fost retrimis la comisie. Să vă îngrijiţi, Comisia pentru muncă, domnule preşedinte Solomon, să-l discutaţi, să vă încadraţi în timp! Mai departe. Domnul Bulai, vă rog. Tot o chestiune de procedură, domnule Bulai, da?

Iulian Bulai Da, domnule preşedinte.

Florin Iordache Vă rog.

Iulian Bulai Da, domnule preşedinte. Teleshopping şi filme chinezeşti au fost transmise la Televiziunea publică atunci când noi, aici, aveam dezbaterea pe moţiunea de cenzură. Aceasta este o palmă la adresa democraţiei. Nu este firesc să se întâmple un asemenea lucru într-un stat unde media naţională, de stat este menită să informeze pe chestiuni publice întreaga ţară. În consecinţă, vă rog pe dumneavoastră să solicitaţi, în cadrul Birourilor permanente reunite, întrunirea Comisiilor comune de cultură, de la Cameră şi de la Senat, pentru a pune în dezbatere şi a vota cele două rapoarte de activitate ale TVR, din 2017-2018. Doamna Gradea nu mai are legitimitate pentru a conduce această instituţie, de foarte mult timp, dar după palma dată acum câteva zile chiar e groasă situaţia, domnule preşedinte. Mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. În Biroul permanent reunit vom relua această discuţie. Domnul Ion Stelian, Grupul USR, vă rog, o intervenţie. Aveţi propuneri de reorganizare a ordinii de zi, da? Vă rog.

Stelian-Cristian Ion Două chestiuni pe procedură. Prima este legată de un anunţ oficial. Parlamentarii din Comisia juridică, parlamentarii PSD sunt oficial în grevă. Comisia nu a mai fost convocată de săptămâni de-a rândul. Domnul preşedinte al comisiei a fugit cu ştampila şi nu vrea să mai convoace această comisie. Ca atare, lucrările Parlamentului, lucrările Camerei Deputaţilor sunt blocate. Eu vă solicit să punem în vedere domnului preşedinte al Comisiei juridice, deputatul PSD... Halici... Voci din sală : Nicuşor Halici.

Stelian-Cristian Ion ... Nicuşor, exact, să convoace această şedinţă şi să deblocheze Comisia juridică. (Vociferări.) A doua chestiune este legată de o solicitare pe ordinea de zi de astăzi, şi anume punctul 5, da, nr. crt. 5 de pe ordinea de zi să fie mutat la ordinea 40. Este vorba de Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic; PL-x 357/2019. Această mutare pe ordinea 5 a fost făcută în după-amiaza acestei zile, intempestiv, fără nicio justificare. Ca atare, pentru a oferi colegilor posibilitatea să pregătească acest proiect pentru dezbatere, vă solicit să-l mutăm pe ordinea 40. Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Vă rog să vă pregătiţi cartelele. O solicitare. Să înceapă votul! 23 de voturi pentru, 41 de abţineri, 60 de voturi contra. Solicitarea nu a întrunit numărul de voturi. Ordinea de zi rămâne aşa cum este. Mai departe. Domnul Şerban Ciprian, vă rog, Grupul PSD.