6 februarie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2018 privind compensarea unor creanţe reciproce între statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietăţii, precum şi pentru prorogarea unui termen (PL-x 545/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2018 privind compensarea unor creanţe reciproce între statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietăţii, precum şi pentru prorogarea unui termen; PL-x 545/2018; procedură de urgenţă. Guvernul? Vă rog, domnule secretar de stat. Şi apoi Comisia juridică şi Comisia pentru buget, raport.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Raportul comisiei, cine-l prezintă? Vă rog. Raport comun - Comisia juridică şi Comisia pentru buget.

Vasile Cocoş Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi ale art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2018 privind compensarea unor creanţe reciproce între statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietăţii, precum şi pentru prorogarea unui termen, transmis cu adresa PL-x 545 din 17 octombrie 2018. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unei proceduri administrative destinate compensării unor creanţe reciproce între statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietăţii. Compensarea sumei pe care persoana o datorează Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor cu suma pe care statul o datorează cu titlu de despăgubire va stinge obligaţiile reciproce, inclusiv cele derivate din actualizarea creanţelor şi penalităţile aferente acestora. Se propune prorogarea termenului limită de depunere a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, de la data de 15 iulie 2018 la data de 31 iulie 2018. Membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2018 privind compensarea unor creanţe reciproce între statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietăţii, precum şi pentru prorogarea unui termen, cu amendamentele admise prezentate în anexă. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Florin Iordache Mulţumesc. La dezbateri generale, domnul Neagu, Grupul PNL. Vă rog.

Nicolae Neagu Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Vom fi de acord cu această propunere legislativă. Rugămintea noastră, mai ales că discutăm despre o perioadă deja închisă, pentru o perioadă de două săptămâni, - a reglementa actuala lege - compensările între cei care ar fi trebuit să primească ceva şi să dea ceva la Autoritatea Naţională de Restituire. Acum, ca idee, a compensa datorii, debite şi cele ce derivă din datorii către bugetul de stat sau bugetele locale, ar trebui preluat într-o formulă pe care s-o regăsim aplicabilă către toate instituţiile la care o persoană fizică ar avea de încasat sau de plătit nişte sume, inclusiv ceea ce înseamnă penalităţi şi altele din spate. Deci dacă am acceptat la ceva ce - fie vorba între noi - transparent nu este, că tot nu ştim tabelele beneficiarilor de creanţă, închise pe perioada celor două săptămâni... Dar, mă rog, acesta ar fi alt subiect. Dar este bine să ţinem cont că această procedură să se găsească într-un proiect legislativ, pe care ar trebui să-l figurăm inclusiv pe codurile fiscale, încât să ştim: am o creanţă, am o datorie? Când şterg, şterg inclusiv penalităţile şi dobânzile corespunzătoare, încât statul să nu fie mai presus de cetăţean sau de firmă, în momentul în care cineva are de încasat de la stat. Mulţumesc. Deci susţinem proiectul de lege, în forma prezentată de comisie.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnul Márton Árpád. Vă rog.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Mă bucur că astăzi vom vota această ordonanţă privind compensarea unor creanţe reciproce între statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietăţii. Mă bucură şi ideea susţinută de antevorbitorul meu, însă trebuie să vă spun că există un astfel de proiect de lege, depus de mine, care doreşte să generalizeze prevederile acestei ordonanţe la toate situaţiile când cetăţeanul român, respectiv statul român, orice parte a statului român are o creanţă reciprocă, pe undeva să se poată armoniza cu această prevedere legală. Şi sper ca şi colegii noştri din Partidul Naţional Liberal să susţină proiectul nostru şi ceilalţi colegi din majoritatea parlamentară, să avem acelaşi principiu de drept. Adică, dacă am nişte creanţe reciproce, să se stingă aceste creanţe, şi nu statul român îmi este dator şi mie îmi blochează contul, pentru că eu îi sunt dator, poate cu mai puţin decât el îmi este dator mie. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Bine. Mulţumesc. Dacă nu mai sunt alte intervenţii, începem dezbaterea. Avem 6 amendamente admise. Dacă la titlul legii, intervenţii? Nu. La articolul unic? Nu. 3? 4? 5? 6? Rămâne la votul final; caracter ordinar.