3 noiembrie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţii de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar 2020/2021, în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS­CoV-2 (PL-x 581/2020) ( rămas pentru votul final ).

Florin Iordache La poziţia 21 avem Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţii de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar 2020/2021, în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS­CoV-2; PL-x 581/2020. Iniţiator - Guvernul. Comisia pentru buget. Domnul preşedinte Vişan sau cine prezintă raportul?

George-Gabriel Vişan PL-x 581, nu?

Florin Iordache PL-x 581/2020.

George-Gabriel Vişan Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţii de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar 2020/2021, în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS­CoV-2. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării activităţilor didactice pentru anul şcolar 2020/2021, în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS­CoV-2, prin achiziţionarea de echipamente IT mobile, respectiv tablete cu acces la Internet, precum şi alte echipamente/dispozitive electronice, necesare desfăşurării activităţii didactice în mediul online, şi pentru achiziţionarea de echipamente de protecţie medicală/dispozitive medicale, dezinfectanţi şi containere mobile sanitare. În urma dezbaterii proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport de adoptare a Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţii de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar 2020/2021, în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-Cov-2, cu amendamentele admise prezentate în Anexa nr. 1. Amendamentele respinse se regăsesc în Anexa nr. 2. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu. Avem un amendament respins. Se susţine? Nu se susţine. Avem 8 amendamente admise. La titlul legii, intervenţii? Nu. De la 2 la 7, intervenţii? Rămâne la votul final; caracter ordinar.