13 decembrie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară (Pl-x 417/2017) . ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 12. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară; în procedură de urgenţă Comisia? Procedură, domnul Gheorghe.

Andrei Daniel Gheorghe Domnule preşedinte, Înainte de a trece la Legile justiţiei, Grupul parlamentar al PNL solicită o pauză de aproximativ 30 de minute. (Vociferări.) Un sfert de oră... este bine şi aşa!

Petru Gabriel Vlase Supun votului propunerea şi va pica. Eu zic să faceţi o propunere constructivă. (Vociferări.) Vot, vă rog. 68 de voturi pentru, 130 de voturi împotrivă, două abţineri. Respinsă. Continuăm cu raportul. Domnul Cupşa, procedură.

Ioan Cupşa Domnule preşedinte, mulţumesc. Doamnelor deputate, Domnilor deputaţi, Vă solicit să votaţi următoarea propunere pe care noi, Grupul PNL, o vom face... (Vociferări.) Deci vă solicităm să votaţi propunerea pe care noi o vom face, aceea de a retrimite comisiei acest raport, această iniţiativă legislativă şi o să vă explic şi de ce. Raportul - pe care câţiva dintre noi, parlamentarii, îl cunoaştem, cred că nu mai mult de 10-12 persoane din această sală cunosc conţinutul acestui raport, şi sunt absolut sigur de afirmaţia mea - conţine nenumărate neclarităţi, necorelări de texte şi texte neconstituţionale. Vă fac o mărturisire. Discutând cu unii dintre colegi, înainte de a adopta acest raport, le-am cerut să-l redactăm înainte de vot, le-am cerut să ne putem pronunţa asupra lui, pentru a verifica dacă există astfel de neclarităţi şi să le îndepărtăm, pentru ca legea pe care noi, astăzi, o vom vota, să nu dezonoreze, să nu facă de râs Camera Deputaţilor. Mi s-a spus că este grabă mare, că urmează a fi îndreptate toate aceste neclarităţi, neconcordanţe la Senat, şi... "asta e"... sunt mai mulţi şi, cu 12 la câţi om fi, a trecut raportul. Subliniez, încă o dată, raportul este plin de neclarităţi, necorelări de texte şi conţine texte neconstituţionale. Chiar dacă aveţi de gând ca, pe repede înainte, în Senat să îndreptaţi aceste neclarităţi şi necorelări de texte, pentru Camera Deputaţilor adoptarea unei astfel de iniţiative legislative, astăzi, este un fapt dezonorant. Vă rog, votaţi retrimiterea la comisie. Nu dorim să amânăm la nesfârşit dezbaterea pe această lege. O săptămână vă cerem, şi ne vom vedea săptămâna viitoare, probabil cu un raport care, aşa cum vă spuneam mai devreme, să nu ne dezonoreze. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Vot pentru retrimitere la comisie. 69 de voturi pentru, 133 de voturi împotrivă. Propunerea dumneavoastră a fost respinsă. Domnul Voicu.

Mihai Alexandru Voicu Mulţumesc, domnule preşedinte. Sunt convins că, din grabă, nu din neştiinţă, ceva mai devreme s-a produs o eroare. Conform Regulamentului, pauza de consultări nu se supune votului. Dumneavoastră, ca preşedinte de şedinţă, desigur, aveţi dreptul să decideţi cu privire la durata acesteia. Acesta este un lucru fără îndoială. Însă nu o puteţi refuza. Trebuie să ne acordaţi o pauză de consultări, a cărei durată o decideţi dumneavoastră. Mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Sunt de acord cu dumneavoastră, domnule deputat, cu amendamentul că nu a fost cerută pauză de consultări. A fost cerută doar o pauză. Dacă mi se cerea pauză de consultări, stabileam eu un timp aici. Mulţumesc. Comisia? Raportul? Vă rog.

Claudia Gilia Comisia specială a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei a fost sesizată, prin adresa Pl-x 417 din 13 noiembrie 2017, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (8) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, în vigoare, Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 943/2017, a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri. Guvernul, în punctul de vedere transmis Parlamentului, apreciază că Parlamentul urmează să decidă asupra oportunităţii adoptării acestei iniţiative legislative, propunând o serie de modificări şi completări cu privire la actul normativ supus intervenţiei legislative. Membrii comisiei comune speciale au examinat propunerea legislativă, pe parcursul a mai multor şedinţe şi, în şedinţa din 11 decembrie 2017, au adoptat, cu majoritate de voturi, un raport de admitere, cu amendamente admise, cuprinse în Anexa nr. 1, şi un raport cu amendamente respinse, cuprinse în Anexa nr. 2. Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezentul raport. La şedinţele comisiei, au participat reprezentanţi ai următoarelor instituţii şi organizaţii: Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Asociaţia Magistraţilor din România, Uniunea Naţională a Judecătorilor din România, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de asemenea Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Asociaţia Procurorilor din România, reprezentanţi ai mediului academic, care au propus amendamente şi au făcut precizări cu privire la modificările care se impun asupra legii în vigoare. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Procedură, domnul Andronache.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Invoc art. 151 alin. (3), chestiuni de procedură. Un deputat, atunci când constată că este încălcat Regulamentul, are dreptul să ia cuvântul şi să indice articolul încălcat. Vi-l indic, este art. 57. La art. 57, domnule preşedinte de şedinţă, se spune, în mod expres, este un text imperativ că: "Raportorul sau preşedintele comisiei va susţine în plenul Camerei Deputaţilor raportul aprobat de comisie". M-am uitat pe raportul comisiei. Comisia nu a desemnat niciun raportor. Prin urmare, antevorbitorul meu nu avea dreptul să prezinte raportul. Solicit preşedintelui comisiei, neexistând raportor, să vină şi să citească raportul, conform dispoziţiilor regulamentare. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Doamna era raportor. Toate rapoartele sunt citite de vicepreşedinţi sau membri din Biroul comisiei, domnule deputat. Vă rog.

Gabriel Andronache Domnule preşedinte, Am participat, alături de domnul Neacşu - nu-l văd în sală - la modificarea Regulamentului, în anul 2015. La propunerea Grupului PNL, acea procedură anterioară, prin care un vicepreşedinte, un secretar, un membru al comisiei putea prezenta raportul, a fost exclusă şi s-a introdus procedura raportorului, situaţie în care acel raportor, potrivit alin. (1) de la art. 57, uitaţi-vă: "La începerea dezbaterii unui punct aflat pe ordinea de zi, comisia poate desemna, la propunerea preşedintelui sau a unui alt membru, unul sau mai mulţi raportori dintre membri săi". Prin urmare, comisia nu a procedat - şi întrebaţi membrii Comisiei - la desemnarea unui raportor. În situaţia în care nu există raportor, doar preşedintele mai poate citi în plen acel raport. Aceasta s-a stabilit prin consens de grupurile parlamentare, în 2015, s-a votat de plen şi aceasta este procedura. Faptul că nu se respectă este altceva. Noi am invocat încălcarea Regulamentului şi cerem preşedintelui comisiei să vină să citească din nou raportul, pentru că asta spune Regulamentul. Mulţumim.

Petru Gabriel Vlase Domnul preşedinte al comisiei, am înţeles că vreţi să luaţi cuvântul.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Această comisie comună sau... Regulamentul Camerei Deputaţilor se completează cu Regulamentul Senatului. Aşa cum vedeţi, doamna Claudia Gilia este membru al Comisiei speciale, iar dumneaei a fost desemnata de mine să prezinte raportul comisiei. Este foarte simplu. Vă mulţumesc. (Vociferări.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Am înţeles, domnule deputat. Aceasta este punctul de vedere al preşedintelui comisiei. Am încheiat dezbaterea. Comitetul liderilor a hotărât următorii timpi de dezbatere pentru această iniţiativă legislativă, în şedinţa de marţi, 12 decembrie 2017; pentru dezbateri generale - 5 minute pentru fiecare grup parlamentar şi două minute - pentru deputaţii neafiliaţi; pentru dezbaterea pe articole şi amendamente - 30 de minute. Supun votului dumneavoastră propunerea Comitetului liderilor pentru timpii afectaţi dezbaterilor. (Vociferări.) Vot, vă rog! Vot pentru timpii de dezbatere. 139 de voturi pentru, 68 de voturi împotrivă, două abţineri, un coleg care nu optează. Timpii de dezbatere au fost aprobaţi. (Doamna deputat Raluca Turcan solicită să ia cuvântul.) Am auzit, doamnă, nu trebuie să îmi spuneţi de 25.000 de ori. Vă rog.

Raluca Turcan A mai fost îndeplinit un ordin al domnului Dragnea, să dezbatem pe repede înainte. În Comitetul liderilor, grupurile parlamentare PNL, USR şi PMP au propus o dezbatere mai amplă pe aceste două legi, şi anume: să existe o oră dezbatere generală şi, mai mult timp, în măsura în care putem epuiza toate amendamentele într-un mod temeinic, să avem o dezbatere pe articole. Am înţeles că nu doriţi. Voiam doar să se consemneze în stenogramă, pe procedură, legat de art. 94, că a existat şi o propunere alternativă, să nu ne facem doar că muncim, când de fapt aveţi un scop bine definit, şi anume să executaţi acest ordin al domnului Dragnea.

Petru Gabriel Vlase Mă abţin să cobor la tribună să spun ce am propus eu ieri, grupurilor, înainte de Comitetul liderilor. Intrăm în dezbateri generale. Vă rog, intervenţii? Domnul Predoiu. Dezbateri generale.

Marian-Cătălin Predoiu Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor colegi, Am fost, într-adevăr, desemnat de colegii mei - şi sunt onorat pentru aceasta - să vă adresez câteva cuvinte în dezbaterile generale asupra Proiectului de Lege de modificare a Legii nr. 304 privind organizarea judiciară. De la bun început, aş dori să precizez că, indiferent cât de mult aş reuşi să expun în faţa dumneavoastră, astăzi, în cele 5 minute alocate, este insuficient, în raport de importanţa subiectului şi mizele sale. De altfel, de aceea ne şi aflăm astăzi aici, într-o procedură atât de accelerată, o procedură care forţează toate normele de tehnică legislativă, după cum o să şi arăt. Se spune că ceea ce începe prost, continuă prost şi se termină şi mai prost. Acest proiect a început prost, neasumat de Ministerul Justiţiei, netransparent, pus în braţele unor parlamentari ai PSD-ALDE şi transformat într-o iniţiativă legislativă. Spun acest lucru pentru că orice instrument legislativ de o asemenea amploare trebuie să poarte, fără îndoială, amprenta unei filosofii, a unei concepţii, a unei viziuni şi este de neconceput, şi cred că fără precedent în istoria recentă, ca un astfel de proiect care vizează organizarea justiţiei să nu fie condus în faţa dumneavoastră de ministrul justiţiei, chiar dacă, este adevărat, Parlamentul are ultimul cuvânt - aceasta este misiunea sa, de legiferare. Dar tot... într-un act normativ de bază care stă la baza organizării Ministerului Justiţiei... scrie foarte clar că ministrul trebuie, este obligat să se pronunţe, să-şi expună viziunea asupra felului în care este organizată justiţia. Sigur că o avem aici pe doamna secretar de stat, a fost la toate şedinţele comisiei, dar eu vorbesc despre altceva aici, nu de suportul tehnic, ci de angajamentul ministrului justiţiei asupra acestui proiect. El a lipsit de la bun început şi consecinţele se vor vedea pe termen lung, în funcţionarea sistemului, dar şi în raportarea şi relaţionarea sistemului nostru judiciar cu alte sistem judiciare europene, pentru că noi nu mai funcţionăm izolat în spaţiul european de justiţie şi drepturi şi libertăţi, consacrat prin instrumentul de la Stockholm, aprobat de Comisia Europeană în urmă cu 10 ani, ci funcţionăm integrat, iar elementul de integrare care coordonează sistemele judiciare în interacţiunea lor este, ca instituţie, ministrul justiţiei. Este primul pas greşit în demersul pe care îl faceţi dumneavoastră, ca majoritate, şi anume, aceea că nu v-aţi chemat ministrul justiţiei la ordine, nu l-aţi chestionat aşa cum trebuie, nu l-aţi obligat, prin puterea democratică pe care o aveţi, să fie aici în sală, alături de noi, aşa cum era şi normal, iar faptul că ministrul justiţiei refuză să fie astăzi aici şi să-şi asume ceea ce, probabil, veţi vota într-un final, spune foarte multe, pentru că nimeni nu neagă ministrului justiţiei în exerciţiu expertiza, capacitatea, cunoaşterea sistemului. Faptul că el nu este astăzi, aici, să-şi asume ceea ce urmează să votăm, este pentru mine un element de suspiciune rezonabilă - că tot întrebaţi ce este aceea, iată un exemplu foarte bun! - că ministrul justiţiei nu achiesează la tot ceea ce scrie în acest proiect. Mai departe, nu există un studiu de impact la baza acestui proiect. El vizează organizarea sistemului judiciar. Era absolut firesc să existe un astfel de studiu care să ne spună ce tip de resurse umane sunt în sistem - pentru că de exemplu s-a umblat la vechimea privind promovarea în sistem... nu se ştie ce se poate întâmpla pe termen mediu şi lung, dacă se aplică aceste metode. Aceasta este expresia unei superficialităţi care se va reflecta în efectele legii pe termen mediu şi lung, şi explică şi de ce PNL a refuzat să dea amendamente pe toate soluţiile, ci mai degrabă a îmbrăţişat soluţii venite din sistem, acolo unde au fost verificate. Trei la mână. 4.000 de magistraţi au semnalat în scris că proiectul nu corespunde întru totul, subliniez întru totul, necesităţilor sistemului în acest moment. A fost ignorat acest mesaj. Comisia Europeană v-a cerut, v-a recomandat să consultaţi Comisia de la Veneţia, cel puţin în 2-3 instituţii importante din sistem. Ministrul Toader a venit în comisie şi ne-a spus că până în decembrie va consulta această comisie. Nu a fost consultată. Raportul de cooperare şi verificare privind Mecanismul de Cooperare şi Verificare.

Petru Gabriel Vlase Vă apropiaţi de o concluzie, domnule deputat.

Marian-Cătălin Predoiu Da, mă apropii de o concluzie, dar nu înainte de a spune totuşi lucruri esenţiale, domnule preşedinte, pentru că, ceea ce se întâmplă de câteva zile, de când aţi început accelerat această procedură, este proba faptului că de fapt nu doriţi să discutaţi aceste soluţii. Dar să revenim... (Vociferări.) ... să revenim... În ceea ce priveşte raportul pe justiţie, vi se recomandă foarte clar 2-3 soluţii care au fost ignorate, şi ele se vor regăsi în raportul viitor. Urmează o altă discuţie în care o să plângem că nu se ridică MCV-ul. În fine, în ceea ce priveşte fondul, este de semnalat faptul că aţi înfiinţat o secţie de procurori specială, la Parchetul General, menită să ancheteze magistraţi. În timp ce în acelaşi timp în această instituţie există procurori care fac deja această procedură, deci faceţi o reglementare paralelă. Întrebarea este de ce. Răspunsul este pentru că aveţi o rezervă clară faţă de instituţia care anchetează în acest moment combaterea corupţiei, respectiv DNA.

Petru Gabriel Vlase Concluzia, domnule deputat, vă rog.

Marian-Cătălin Predoiu Da, domnule preşedinte, constatăm ce? Că brusc v-a lovit febra legiferării. Probabil că este o coincidenţă faptul că această febră v-a lovit exact când a apărut Dosarul Belina în firmamentul justiţiei, dacă vreţi. Şi, fără îndoială că nu are nicio legătură ceea ce vreţi să faceţi astăzi cu acest dosar. Dar eu aş vrea să vă transmit aici un mesaj. Indiferent de felul în care veţi modifica Legile justiţiei, ceva nu veţi putea totuşi modifica, respectiv spiritul de independenţă a magistraţilor. Şi acolo s-ar putea să aveţi o problemă, pentru că lucrurile sunt ireversibile. Eu vă mulţumesc pentru atenţie...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Marian-Cătălin Predoiu ... şi vă invit să dezbateţi articol cu articol ceea ce aţi adoptat. (Vociferări.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Marian-Cătălin Predoiu Nu am auzit ce aţi spus... Dacă vreţi, sunt deschis la dialog după. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc, domnule deputat. Domnul Stelian.

Stelian-Cristian Ion Sunt onorat să mă adresez astăzi Marii Adunări Naţionale a României. Ştiu că ceea ce voi spune nu are ecou în conştiinţa dumneavoastră. Nu are cum să se lovească de ceva. Ca să obţii ecou, trebuie să ai un obstacol în faţă. Este o ruşine naţională ceea ce se întâmplă în aceste zile prin forţarea legii, prin forţarea instituţiilor, prin forţarea Parlamentului. Aţi observat că dorinţa cea mai aprigă pe care aţi avut-o după ce aţi câştigat alegerile, la sfârşitul lui ianuarie, începutul lui februarie, nu s-a putut realiza aşa, pe cale unei ordonanţe de urgenţă. Şi aţi vrut să daţi aparenţa unei aşa-zise dezbateri parlamentare, dar, iată, ne refuzaţi şi această dezbatere parlamentară. Dacă dumneavoastră vă imaginaţi că o lege de o importanţă atât de mare cum este Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară poate fi dezbătută în 30 de minute, vă înşelaţi amarnic. Programul de guvernare al PSD nu are menţiuni cu privire la aceste chestiuni. Are doar un paragraf în care nu anticipaţi sau nu ne spuneaţi ceea ce urmează să faceţi. Se spunea doar aşa... că începând cu 2017 vizaţi modernizarea legislaţiei privind sistemul judiciar, astfel încât să fie asemănător cu cel din statele U.E. Faceţi exact contrariul. În loc să modernizaţi instanţele, în loc să asiguraţi judecătorilor spaţii corespunzătoare de lucru, să nu-şi desfăşoare activitatea ca în Africa, înghesuiţi şi în condiţii improprii, în loc să faceţi în aşa fel încât să degrevaţi instanţele de numărul mare de dosare, dumneavoastră aveţi o altă grijă, aceea de a pune sub papuc sistemul judiciar. Şi croşetaţi aşa, foarte atent, lucrând la toate aceste legi - Legea nr. 303, Legea nr. 304, Legea nr. 317. O să vină cât de curând şi modificările Codului penal, sub un pretext de punere în aplicare a unei directive - acolo este dezastru şi mai mare. Şi grija dumneavoastră este să scăpaţi de acest probleme penale şi să scăpăm cu toţii de corupţie, abrogând poate chiar Codul penal în integralitate. Expunerea de motive la această lege este una jenantă. Pe câteva rânduri - 13 rânduri are expunerea de motive la o lege atât de importantă - spuneţi la un moment dat, în paragraful care se referă la ... (Rumoare.) ... îmi cer scuze... la înfiinţarea acelei direcţii... Nu... staţi liniştiţi... aproape toată noaptea am stat, pentru că la 12.30... (Vociferări.)

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat, nu dialogaţi cu sala!

Stelian-Cristian Ion ... la 12.30...

Petru Gabriel Vlase Vă rog... domnule deputat? Vă rog, stimaţi colegi! Nu dialogaţi cu sala, susţineţi-vă punctul de vedere.

Stelian-Cristian Ion La 12.30 am primit un e-mail prin care ni se trimitea ceea ce s-a votat aseară. Da? Raportul acesta l-am primit, care are 100 şi ceva de pagini, l-am primit la începutul şedinţei, şi dacă dumneavoastră vă puteţi imagina că cineva poate să parcurgă, la modul serios aşa, aceste pagini în câteva minute, vă înşelaţi amarnic. Aşadar, revin la expunerea de motive. Cum justificaţi dumneavoastră înfiinţarea acelei secţii - iniţial trebuia să fie o direcţie, dar v-aţi răzgândit - o secţie... mare diferenţă nu este, să ştiţi! Tot aceeaşi poveste... Spuneţi aşa: "În acord cu Ministerul Justiţiei, am considerat că se impune înfiinţarea unei direcţii speciale în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte, care să investigheze infracţiunile săvârşite de magistraţi." Deci aţi considerat... punct. Deci aceasta este expunerea de motive. Vreţi să faceţi, dar nu ne spuneţi şi de ce vreţi să faceţi. Direcţia aceea va fi un instrument teribil de presiune împotriva judecătorilor şi procurorilor, nemeritat instrument, pentru că aceşti oameni doar îşi fac datoria. Nu fac nimic altceva. Ne amintiţi de resuscitarea vechiului departament din cadrul Parchetului General, numit Biroul de Investigaţii Speciale, care l-a avut şi îl are pe conştiinţă inclusiv pe procurorul Panait. Se întreba "... domnule, dar cum influenţăm noi politic sau cum am putea noi să facem lucrurile astea..." Unde este articolul respectiv? Eu zic să citiţi cu atenţia stenogramele şedinţelor PSD de acum mulţi ani, în care veţi regăsi foarte clar cum se făceau aceste influenţe.

Petru Gabriel Vlase Încercaţi să concluzionaţi, pentru că aţi depăşit timpul.

Stelian-Cristian Ion 6.000 de magistraţi... nu 4.000... 4.000 au fost iniţial... 6.000 de magistraţi spun nu acestui proiect. CSM spune nu acestui proiect. Comisia Europeană spune că trebuie avută grijă şi adoptată o astfel de lege cu transparenţă şi cu dezbatere. Spune nu acestui proiect. Zilele trecute, grupul de state împotriva corupţiei (GRECO) au spus foarte clar că vor să vadă aceste proiecte, pentru că sunt îngrijoraţi. Au declanşat o procedură de urgenţă. (Vociferări.) Toate lucrurile acestea, la un moment dat, se vor întoarce implacabil şi împotriva dumneavoastră, pentru că ştiţi... lucrurile se întâmplă. Orice acţiune are o reacţiune. Dacă distrugeţi acum Justiţia, dacă va fi corupţie în ţara aceasta, la un moment dat şi dumneavoastră veţi cădea în gropile de pe autostrăzi, şi dumneavoastră vă veţi duce cu copiii la spitale care nu sunt suficient bugetate şi nu au bani să facă act medical de calitate - toate lucrurile acestea... să nu vă imaginaţi că...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Stelian-Cristian Ion ... că vă rezolvă problema... (Vociferări.) Dimpotrivă, o să vă treziţi în momentul în care o să vă vină şi reculul... cât de curând! (Vociferări. Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule Stelian. Domnul Iordache.

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Am intervenit pentru că într-adevăr s-au spus foarte multe neadevăruri de la acest microfon. Da, ne dorim o justiţie independentă. Şi pentru aceea am făcut această comisie specială, ca printr-o dezbatere în Parlament să vedem problemele şi tarele cu care se confruntă justiţia şi, în urma ascultării tuturor celor interesaţi, să putem decide. Vreau să vă reamintesc, celor care erau în Parlament acum 13 ani, că modificările la cele trei legi s-au făcut prin asumarea răspunderii, într-un Guvern în care ministrul justiţiei era... puteţi să ascultaţi, ca să învăţaţi să ştiţi măcar, în urma dezbaterilor, ce veţi vota... deci ministrul justiţiei era Monica Macovei. Şi, fără o dezbatere reală, şi prin asumarea răspunderii, cele trei legi au fost modificate la acel moment. Ce ne dorim noi? Ne dorim o reală depolitizare, o independenţă reală a justiţiei şi fără niciun fel de intervenţie a factorului politic. Şi în această lege... şi în această lege, şi în Legea nr. 303, cât şi în Legea nr. 317, care vizează CSM-ul, mai departe, o să vedeţi că ingerinţa politică..., o reală independenţă a justiţiei şi a judecătorilor există. În acelaşi timp, avem decizii de neconstituţionalitate în cele trei legi. Şi, în urma dezbaterilor, într-adevăr, am încercat şi am reuşit să le modificăm şi să le punem în concordanţă cu deciziile Curţii Constituţionale. Da, a existat o dezbatere reală, aţi avut posibilitatea să contestaţi la Curte; respect dreptul dumneavoastră. Aveţi posibilitatea să contestaţi şi această lege la Curte, şi pe celelalte, e un drept constituţional. Din fericire pentru noi, astăzi, Curtea Constituţională ne-a dat dreptate. Tot din fericire pentru noi, la încercările dumneavoastră de a bloca o independenţă a justiţiei, noi vom demonstra că avem dreptate. Ce... foarte pe scurt ce am stabilit. Repet. Eu am participat şi la elaborarea celor patru Coduri, două - penal, procedură penală, şi civil şi procedura civilă -, dar acum - şi mulţumesc colegilor mei care au participat la întreaga dezbatere în comisie -, printr-o dezbatere reală, prin ascultarea tuturor asociaţiilor profesionale - mai mari, mai mici - Asociaţia Procurorilor, Asociaţia Magistraţilor, Uniunea Judecătorilor, Parchetul General, Ministerul Justiţiei, mediul academic - de la toţi... i-am ascultat pe toţi şi am luat cea mai bună decizie. Vreau să vă spun aşa: vă deranjează că am stabilit un termen maximal în care trebuie redactate hotărârile? Să nu mai aştepte justiţiabilul săptămâni, luni, până când i se prescrie dreptul de a merge mai departe? Am stabilit foarte clar separarea carierelor şi răspunderi foarte clare în secţiile din cadrul CSM - judecător, pentru judecători, procuror, pentru procurori şi aşa mai departe. Vă deranjează că vrem să avem nişte judecători independenţi? Ni s-a cerut explicit în comisie să nu mai existe presiunea pe judecător, astfel încât am înfiinţat această secţie, în subordinea Procurorului General. Păi, ce vreţi mai mult decât nişte procurori, aleşi printr-o procedură democratică, dar clar, să nu mai pună presiune pe judecători. Ni s-a spus foarte clar în comisie: "Da, domnule, înainte de a da soluţia sau înainte de a hotărî, există o anumită presiune". Ne dorim într-adevăr un corp al judecătorilor bine pregătiţi, dar fără presiune din partea procurorilor. De astăzi încolo, odată ce vom adopta aceste legi, să repunem judecătorul acolo unde îi este locul. Într-adevăr, discutăm de o egalitate de arme. Avocatul, pe de o parte, procurorul, pe de altă parte. Dar, repet, judecătorul este cel care ia ultima decizie. În plus, am stabilit în această lege că atât accesul în anumite direcţii, cât şi mai departe, accesul în funcţii să se facă prin concurs. De ce trebuie cineva să ajungă la o anumită direcţie dintr-un parchet sau într-o anumită direcţie din Parchetul General, pentru că aşa îi place şefului? Nu, accesul în anumite direcţii trebuie să se facă... am văzut, mă încadrez... accesul să se facă prin concurs. Dorim o justiţie normală, o justiţie în care, repet, să nu mai stăm la cheremul şefului. De aici încolo, fără niciun fel de ingerinţă politică, judecătorii vor putea judeca potrivit propriei conştiinţe şi potrivit legilor în vigoare. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. (Domnul deputat Ioan Cupşa solicită să ia cuvântul.) A vorbit domnul Predoiu... Replică? Domnul Predoiu a vorbit din partea grupului, domnule deputat. Domnul Márton Árpád.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Acest proiect de lege conţine, şi în urma amendamentelor adoptate în comisie - şi aici trebuie să specific acelaşi lucru pe care l-am spus în cauza dezbaterii la Legea nr. 303, majoritatea amendamentelor admise în comisie vin din partea CSM-ului, a UNJR-ului sau a AMR-ului. Puteţi verifica... puteţi verifica că aceste amendamente provin de aici. Prin amendamentele admise - unele propuse chiar de noi - într-adevăr, s-a aprobat un lucru foarte important - egalitatea de arme între apărare şi acuzare, care să se reflecte şi în configuraţia sălii de judecată. (Aplauze.) Adică, de acum încolo, procurorul să nu fie deasupra avocatului. A doua problemă foarte importantă - credem noi - ca în aceste structuri speciale să poată intra doar oamenii care au o practică îndelungată în profesie, un comportament adecvat şi în urma unui concurs care să se poată verifica, şi nu pe nişte discuţii obscure cu şeful care îi numeşte pe urmă. La fel de important - credem noi - că trebuie curmată acea posibilitate ca în momentul în care este într-o instanţă o dezbatere dintre avocat şi un procuror de la DNA, tot DNA-ul, dacă nu se comportă judecătorul aşa cum doreşte procurorul, să poată să investigheze pe judecătorul respectiv. Şi s-a scos de sub această umbrelă a DNA şi s-a pus acolo unde îi este locul, în subordinea Procurorului General, o instituţie care să supravegheze activitatea judecătorilor şi procurorilor. Noi credem că aceste soluţii sunt benefice pentru ca într-adevăr să se întărească independenţa justiţiei şi pe undeva totul să se întâmple aşa cum însăşi Constituţia doreşte - în văzul tuturor, în dezbateri deschise, în faţa cetăţeanului. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Nu mai sunt intervenţii la dezbateri generale. Intrăm la dezbaterea pe articole şi amendamente. Procedură.

Ioan Cupşa Mulţumesc, domnule preşedinte. În temeiul art. 110 alin. (2) vă solicităm ca fiecare dintre amendamentele admise să fie supuse dezbaterii şi respectiv votului. Pe de altă parte... pe de altă parte, aş vrea să îi răspund domnului Florin Iordache, preşedintele Comisiei speciale comune, care a afirmat public de la acest microfon că reprezentanţii... sau mai precis magistraţii ar fi cerut înfiinţarea respectivei secţii. Nici într-un caz. Magistraţii, în ultimă instanţă, ca un compromis ultim, au acceptat să se înfiinţeze această secţie. Toţi magistraţii, prin reprezentanţii lor, de la bun început, s-au opus înfiinţării unei direcţii sau oricărei alte secţii, oricărei alte forme. De altfel, vreau să vă mai spun ceva. Este - şi ar trebui să citiţi acest lucru. În Protocolul nr. 12 din CEDO, se vorbeşte despre discriminare în legătură taman cu felul în care sunt urmăriţi penal unii şi alţii. Deci e o discriminare de acest fel. S-ar putea să încălcaţi chiar şi Protocolul nr. 12, protocol care este obligatoriu pentru noi. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Turcescu, la dezbateri generale, că nu l-am văzut. Şi după aceea, domnul Sitterli.

Robert-Nicolae Turcescu Stimaţi colegi, Uşor ciudat - vă mărturisesc - să-l vedem pe domnul Iordache vorbind despre cât de bine şi frumos va fi în justiţia din România după ce a decis această comisie specială. După cum bine ştiţi, Grupul Partidului Mişcarea Populară şi-a retras reprezentantul din această comisie specială, pentru că a văzut de la bun început ce simulacru de dezbatere a avut loc în această comisie. De altfel, se pare că actuala guvernare devine din ce în ce mai specială. Totul e special. E special felul în care decide să modifice legi importante. E special felul în care înţelege dezbaterea parlamentară. Şi spuneţi-mi, cum am putea credita - presupunând că facem un efort de imaginaţie - cu bune intenţii, ceea ce s-a întâmplat în legătură cu acest pachet de legi privind justiţia, câtă vreme avem chiar azi de dimineaţă ca exemplu bătaia de joc care a avut loc în Comisia pentru regulament cu legea care presupune şi guvernează dezbaterea parlamentară aici, în plen? Cum am putea să credem că într-adevăr nu există diavoli ascunşi în detaliile pe care le-a pus la cale această Comisie specială? Nu e în regulă ceea ce se întâmplă deja de luni bune în Parlamentul României. N-avem cum să-l credem pe domnul Iordache, cel care era cu Ordonanţa nr. 13, în ianuarie, anul acesta. N-avem cum să-l credem. N-avem cum să credem că, într-adevăr, în acest moment, ceea ce se întâmplă în Parlamentul României reprezintă o încercare de a progresa, de a schimba în bine legile justiţiei. S-au întâmplat prea multe nenorociri de-a lungul acestor luni. O vorbă veche spune că omului i-au fost date două urechi şi o singură gură, pentru a asculta de două ori mai mult decât vorbeşte. Atenţie! Vreţi să dialogăm? Putem să dialogăm. (Defecţiune tehnică.) Se aude acum?

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat... Cred că s-a întâmplat ceva la microfon şi la mine... (S-au înlocuit microfoanele şi la tribună şi la prezidiu.)

Robert-Nicolae Turcescu Hai să vedem, sper că ne auzim în momentul acesta. (Rumoare.) Aşa e când nu vreţi să auziţi ceea ce nu vă convine, sunt convins. O să vă adaptaţi, în timp. Vă spuneam că omului i-au fost date două urechi şi o singură gură, pentru a asculta de două ori mai mult decât vorbeşte. Astăzi nu ascultaţi nici vocea oamenilor care strigă tare că nu e în regulă cum au fost făcute aceste dezbateri. Şi vă dau un exemplu, pentru că am spus mai devreme într-o altă intervenţie, să nu votaţi ca oile. Păi, stimaţi colegi, raportul a venit acum o oră. Uitaţi cum arată aceste legi pe care ar fi trebuit să le citiţi, să le studiaţi, să vedeţi ce amendamente sunt. Puteţi să-mi spuneţi la această oră că votaţi în cunoştinţă de cauză? Da? De ce? După indicaţiile şefului de partid? Despre asta este vorba. Grupul Partidului Mişcarea Populară se va retrage, aşa cum a făcut-o şi în comisie, de la simulacrul de vot în legătură cu aceste legi ale justiţiei. (Rumoare.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. (Probleme tehnice.) M-auziţi? Nu merge? Domnul Sitterli.

Ovidiu-Ioan Sitterli Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, N-am să reiau toate elementele care s-au spus de la această tribună de-a lungul timpului (Rumoare.) ... n-am să discut nici despre argumentele celor din stradă, care au protestat împotriva acestor Legi ale justiţiei. Dar am vă vin să aduc în atenţia dumneavoastră elemente care nu s-au discutat de aici, de la această tribună. În primul rând, creşterea vechimii magistraţilor pentru a accede la anumite structuri de parchet. Ne mirăm că ne pleacă tinerii... şi care tineri? Tineri valoroşi din această ţară. Pleacă pentru că aici, în ţară, sunt ţinuţi la uşă, în spatele unor ani de vechime, nu în spatele unor competenţe pe care aceştia le dobândesc prin studiu asiduu. Dar ce este cel mai important în această lege, un element şi un criteriu de selecţie a magistraţilor - şi anume conduita morală ireproşabilă. Se prevede în această lege că nu poate fi procuror în DNA, DIICOT şi aşa mai departe decât persoana care are o conduită morală ireproşabilă. Şi vă întreb eu: dacă se prevede în lege că nu trebuie să fie sancţionat disciplinar, de ce trebuie să prevedem un criteriu suplimentar al conduitei morale ireproşabile? Care este norma morală după care judec acest criteriu? Cine este autoritatea care certifică ireproşabilitatea? Avem foarte multe relaţii sociale, între....

Petru Gabriel Vlase Vă rog, concluzii, domnule deputat.

Ovidiu-Ioan Sitterli Imediat, domnule preşedinte. Este imperios necesar ca această condiţie să nu existe. Este necesară condiţia competenţei, şi nu să judec o persoană după o condiţie care poate fi tratată arbitrar, având în vedere norma morală care nu este reglementată. Este o relaţie socială. Este o relaţie socială nesancţionată. De aceea, stimaţi colegi, vă propun să eliminăm această condiţie care poate să se dovedească un impediment în ceea ce priveşte promovarea magistratului. De aceea, vă rog să aveţi atenţie la votarea legii, să eliminăm această...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Ovidiu-Ioan Sitterli ... sintagmă - "conduită morală ireproşabilă"...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Ovidiu-Ioan Sitterli Le cerem să aibă o conduită bună în societate magistraţilor, dar nu ca şi criteriu de promovare şi de accedere în anumite structuri. Vă mulţumesc foarte mult.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc şi eu. Domnule Stelian, aţi avut intervenţii. Mai doriţi altceva? OK. Intrăm în dezbaterea pe articole şi vă propun, pentru rigoare, fiindcă avem timpul de 30 de minute, să întreb - ca să avem o ordine, aşa, de la art. 1 până la art. 5. Dacă sunt intervenţii? Indiferent de amendamente. Da? Vă rog, domnul Stelian. Încercaţi un pic microfonul de la tribună.

Stelian-Cristian Ion Cred că funcţionează.

Petru Gabriel Vlase Nu merge.

Stelian-Cristian Ion Ba da. Se aude.

Petru Gabriel Vlase Nu, nu, nu, vă aud rău. Se aude răguşit. (Rumoare.)

Stelian-Cristian Ion Acum se aude?

Petru Gabriel Vlase Da, vă rog.

Stelian-Cristian Ion La art. 4 aveam un amendament care este trecut la respinse. Este pe tabelul nr. 2...

Petru Gabriel Vlase La nr. crt. 4...

Stelian-Cristian Ion ... la nr. crt. 4...

Petru Gabriel Vlase Da.

Stelian-Cristian Ion ... cu următorul text: "Controlul ierarhic nu poate aduce atingere principiului independenţei procurorului". E o chestiune foarte importantă, aceasta a independenţei procurorului. S-a susţinut că ar fi în contradicţie cu Constituţia, ceea ce este un neadevăr. Acest principiu al independenţei procurorului a fost recunoscut de lege şi nu intră în contradicţie cu principiul controlului ierarhic. Poţi fi independent şi dacă te supui principiului controlului ierarhic, în sensul că şeful tău poate să îţi verifice sub aspectul legalităţii, la un moment dat, actele pe care le înfăptuieşti. Independenţa procurorului este foarte importantă şi a fost menţionată chiar în documentele internaţionale - Carta de la Roma specifică în mod expres acest principiu al independenţei procurorului. Dacă nu avem procurori independenţi, vom ajunge în situaţia în care toate infracţiunile - cele mai importante infracţiuni, mai ales acelea de corupţie - vor fi ţinute sub tăcere şi nu vor putea ajunge pe masa judecătorului. Problemele invocate la un moment dat în privinţa activităţii procurorului de către jurisprudenţa CEDO au fost deja rezolvate, pentru că actele procurorului sunt supuse controlului judecătorului. Aşa încât nu se poate spune că acolo unde este vorba despre libertăţi, despre drepturi şi libertăţi fundamentale, procurorul poate decide de unul singur. Aşadar, acest principiu este de bază şi trebuie să-l păstrăm în legislaţie, pentru că altfel înseamnă că dorim - doriţi dumneavoastră, cei care aţi iniţiat şi promovat această lege - să puneţi... să legaţi de mâini, evident, la figurat, procurorii şi să nu le mai permiteţi să-şi facă datoria aşa cum trebuie şi să ducă mai departe dosarele pe care le au în lucru sau să înceapă instrumentarea unor dosare, mai ales pentru fapte de corupţie. Este o chestiune mai ales cu conotaţie simbolică ceea ce doriţi să faceţi. Aceea de a înlătura din legislaţie - şi din Legea nr. 304, şi din Legea nr. 303 - acest principiu al independenţei procurorului. Vă rog să reflectaţi foarte bine şi să votaţi acest amendament, pentru a da o recunoaştere şi a dovedi că nu aveţi rele intenţii cu privire la justiţia din România. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Vă rog, domnule Nicolicea.

Eugen Nicolicea La acest articol se vorbea de independenţa în condiţiile legii. Şi, în primul rând, pentru eliminarea posibilităţii imixtiunii în dosar şi în dispunerea soluţiilor. Din câte ştiu eu, colegii mei doresc să facă o propunere care într-adevăr va asigura independenţa împotriva imixtiunilor externe şi interne nelegale, prin declararea drept infracţiune a unei imixtiuni nelegale în activitatea procurorului. Dar acesta, evident, se poate întâmpla, evident, la Codul penal. Sper să votaţi această propunere de protecţie a independenţei în limitele legii a procurorului.

Petru Gabriel Vlase Domnule Predoiu, tot la art. 4? Respinsul acesta? Vă rog.

Marian-Cătălin Predoiu Vreau să fiu mai scurt. Această chestiune a independenţei procurorului este de fapt centrul preocupărilor dumneavoastră. Iar acea sintagmă la care trimiteţi "în condiţiile legii" se regăseşte tradusă în alte articole şi în această lege, şi în celelalte din pachet, care nu fac decât să deschidă poarta unor intervenţii politice - ale ministrului justiţiei, în principal, asupra acestor procurori. Aceasta este de fapt toată miza pe care o avem în joc, legată de aceste legi, cea esenţială. Dar, încă o dată spun, indiferent de cât veţi restrânge această independenţă, de oriunde scoateţi principiile respective, cum faceţi organizarea Parchetului - cu secţii speciale, fără secţii, interviu la secţia specială, concurs la celelalte unităţi speciale - nu veţi putea schimba acel spirit care s-a instalat şi care va fi în continuare extrem de activ în ceea ce face. Aveţi răbdare! (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Deci la Anexa nr. 2 - amendamente respinse, nr. crt. 4, art. 4, amendament respins. Vă rog. Trebuie să îl supun votului. Aţi cerut vot, nu? Domnul Stelian? Vot. (Rumoare.) Mulţumim, mulţumim. Am văzut că nu merge. Reluăm. Deci... reluăm votul, că n-a funcţionat. Vot. (Rumoare.) Reluăm şedinţa. Suspendăm şedinţa. Avem nevoie de timp pentru restartarea sistemului. (Aplauze.) Vă rog... dacă vreţi să vă spun până la capăt. Am epuizat, deci, ca să ştim, 10 minute din dezbateri. Mai avem 20 de minute. Şi reluăm şedinţa la... în 20 de minute din momentul acesta, la 15,20. După pauză

Petru Gabriel Vlase Vă rog... Vă rog să vă invitaţi colegii în sala de şedinţă. Liderii grupurilor parlamentare... îi invit la prezidiu. (Consultări.) Vă rog... Stimaţi colegi, Liderii de grup să vă invitaţi colegii în sala de şedinţă. În urma discuţiilor, consultării cu liderii grupurilor parlamentare şi din cauza faptului că încă nu am reuşit să resetăm sistemul electronic de vot şi audio, vom continua dezbaterile şi voturile pe amendamente cu vot cu mâna, vot deschis. Iar inclusiv la şedinţa de vot final, în cazul în care nici până atunci nu vom repara sistemul, va fi vot prin apel nominal, ca să nu avem discuţii. Aşa că informaţi-vă colegii că va fi vot prin apel nominal. Conti... nu ştiu dacă mă aud. Da? Se aude? Acum se aude mai bine? Am rămas cu dezbaterile la votul pe amendamentul respins de la nr. crt. 4, art. 4. Deci votul pe amendament respins. Stimaţi colegi, Sunteţi atenţi la mine? Am rămas la votul pe amendamentul respins, da? Vot, vă rog. Cine este pentru? 82 de voturi pentru. Împotrivă? 147 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu sunt. Colegi care nu optează? Unu? Un coleg care nu optează. Amendamentul a rămas respins. Continuăm. De la art. 5 la art. 10, pe ambele anexe. Dacă sunt intervenţii? De la art. 10 la art. 15. Dacă sunt intervenţii? De la art. 15 la art. 20. Dacă sunt intervenţii? Da? Nu?

Stelian-Cristian Ion Sunt două tabele şi trebuie urmărit în paralel. Aşa că rugămintea este să treceţi un pic mai rar, că aşa s-a trecut...

Petru Gabriel Vlase OK. Nu e problemă, dacă...

Stelian-Cristian Ion ... şi prin Comisia specială...

Petru Gabriel Vlase ... dacă greşim, ne întoarcem... Deci suntem de la art. 15 la art. 20 sau de la art. 10 la art. 15. Unde aţi... unde aţi pierdut? La...?

Stelian-Cristian Ion La 6.

Petru Gabriel Vlase La 6... Vă rog, 6.

Stelian-Cristian Ion După 6 am solicitat introducerea unui articol, art. (6 1 )...

Petru Gabriel Vlase Deci art. ... Domnule deputat...

Stelian-Cristian Ion ... la 8 marginal de pe tabelul 2...

Petru Gabriel Vlase ... o secundă, ca să lămurim ce facem... La Anexa nr. 2, respinse, da?

Stelian-Cristian Ion 8 marginal...

Petru Gabriel Vlase ... 8 marginal...

Stelian-Cristian Ion ... prin care să se precizeze în mod expres faptul că procesul echitabil implică respectarea principiului egalităţii de arme, independenţa instanţelor şi a judecătorilor, principiul separării puterilor şi a forţei obligatorii a hotărârilor definitive ale instanţei, precum şi durata rezonabilă a proceselor şi a respectării dreptului la apărare. (Discuţii în sală.)

Petru Gabriel Vlase Da. Solicitaţi vot, da? Amendament... (Domnul deputat Ioan Cupşa solicită să ia cuvântul.) Tot la 6? Am înţeles. Tot la 6. Dacă nu era 6... E acelaşi articol, acelaşi amendament.

Ioan Cupşa Modificarea esenţială este expresia "durata rezonabilă a procesului". Nu se poate înfăptui justiţia, nu poţi să ai parte de un proces echitabil, respectiv nu-ţi pot fi apărate drepturile şi libertăţile fundamentale dacă procesul durează la nesfârşit, aşa cum se întâmplă, din păcate, în prezent, şi cum este posibil să se întâmple şi în viitor, dacă aceste modificări ale Legilor justiţiei vor trece şi dacă, de asemenea, Partidul Social Democrat cu acoliţii vor avea în continuare control asupra a tot ceea ce se întâmplă în România. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Deci nr. crt. 8, art. 6 1 , amendament respins. Cine este pentru? 84 de voturi pentru. Împotrivă? 139. Abţineri? Colegi care nu optează? Amendamentul a rămas respins. Continuăm. Până la 10... nr.... marginal 10, da? Tot la respinse?

Stelian-Cristian Ion La admise...

Petru Gabriel Vlase La admise...

Stelian-Cristian Ion La admise, la punctul marginal 5, unde UDMR şi PSD au propus următorul text: "Configuraţia sălii de judecată trebuie să reflecte principiul egalităţii de arme în ceea ce priveşte aşezarea judecătorului, procurorilor şi avocaţilor". Ni se pare şi de principiu am fost cu toţii de acord că trebuie să existe o egalitate în ce priveşte utilizarea procedurii şi utilizarea instrumentelor judiciare în proces, şi de către procurori, şi de către avocaţi. Dar au spus foarte clar reprezentanţii instanţelor şi ai magistraţilor că sunt instanţe care aşa au fost construite, aşa au fost configurate şi nu se poate pune în aplicare un astfel de articol care... care... (Vociferări.) ... deci e o chestiune... e o chestiune neserioasă să stabileşti prin această lege unde stă fiecare în sala de judecată - în stânga, în dreapta, nu asta e problema reală a justiţiei. Problemele justiţiei sunt cu totul altele, da? (Discuţii în sală.)

Petru Gabriel Vlase Da...

Stelian-Cristian Ion Aşadar, acest amendament... sau propunerea mea este de respingere a acestui amendament admis.

Petru Gabriel Vlase La...? Tot aici, da? Pe rând. Toţi trei. Toţi trei. Patru.

Florin Iordache Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Principiul egalităţii de arme tocmai asta spune - între apărare şi acuzare, egalitate. Asta dorim noi să precizăm în proiectul de lege. (Aplauze.) Deci procurorul de aici încolo nu este peste avocat. Avocatul reprezintă inculpatul. Şi noi, prin această explicitare, vrem să punem egalitate între procuror, pe de o parte, şi avocatul care reprezintă clientul său. De aici încolo, vi se pare normal să punem egalitate între procuror şi judecător? Nu. Noi vrem să aducem justiţia la normalitate - repet - prin egalitatea de arme, egalitate avocat - procuror. Mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Cupşa.

Ioan Cupşa Mulţumesc, domnule preşedinte. Partidul Naţional Liberal susţine amendamentul în forma în care a fost adoptat în Comisia specială. Dar, atenţie, nu vă bucuraţi prea mult cei care sunteţi la putere astăzi. Nu vă bucuraţi prea mult, pentru că, deşi la nivel de principiu lucrurile sunt absolut corecte, este firesc să existe o astfel de egalitate între procuror şi avocatul părţii, din păcate, din felul în care dumneavoastră conduceţi această ţară, din felul în care ministrul justiţiei îşi face treaba, îşi îndeplineşte atribuţiile specifice, rezultă în mod cert că în marea majoritate a instanţelor de judecată din această ţară acest text normativ nu va putea fi aplicat. Investiţiile în sedii noi, investiţiile în dotări, în reamenajări sunt zero. (Vociferări. Rumoare. ) Sunt zero. Sunt zero. Astfel încât un text normativ care este corect la nivel de principiu este lipsit de efecte, din cauza felului în care "administraţi" justiţia. Eu vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Roman. Domnul Márton Árpád. Nu ştiu ordinea, că nu v-am văzut când aţi ridicat mâna. Domnul Márton Árpád.

Árpád-Francisc Márton Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Cred că într-adevăr este în această lege problema de fond, şi poate a întregii justiţii din România. Dorim ca procurorul să fie pe un podium deasupra avocatului sau vrem într-adevăr egalitate de arme? Şi mulţi spun că vrem ca în America. Păi, uitaţi-vă la filmele americane, vedeţi vreun procuror deasupra avocatului? Vedeţi vreun procuror care discută cu judecătorul? Care intră pe aceeaşi uşă cu judecătorul? Sau aşa vedeţi filmele - că îi cheamă pe amândoi la orice discuţie? Sper ca de data asta să nu intervină reprezentantul Statelor Unite că n-ar fi bine ca şi la noi să fie ca la ei. Vă mulţumesc. (Râsete. Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Roman?

Florin-Claudiu Roman Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Am o rugăminte, pe procedură, către dumneavoastră. În momentul în care anunţaţi rezultatul votului prin ridicare de mâini, să spuneţi şi câte voturi sunt pentru, şi câte sunt împotrivă, şi câte sunt abţineri, şi să anunţaţi şi numărul celor care nu au votat. În privinţa subiectului pe care l-am discutat ultima dată...

Petru Gabriel Vlase Asta am făcut, domnule!

Florin-Claudiu Roman Nu. Dacă vă uitaţi pe stenogramă, o să vedeţi că nu aţi anunţat rezultatul votului. (Vociferări.) Rugămintea este să înţelegem că indiferent de dezbaterile... şi asta înseamnă parlamentarism - dezbatere - legate de unde trebuie să stea unul şi altul, cu siguranţă, procurorul nu trebuie să stea la partid şi să primească ordine pe cine să aresteze, ca pe vremea lui Stănoiu... (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Corect. La care partid? Deci am terminat cu intervenţiile. Vă rog... Stimaţi colegi, Vă informez că eu aud foarte greu ce vorbeşte vorbitorul şi aud foarte tare ce vorbiţi dumneavoastră în bănci. Deci m-ar interesa ce spune aici... Deci avem solicitarea de vot pe amendamentul admis de la nr. crt. 5, alin. (2) al art. 17, amendament admis. Cine este pentru? 167 de voturi pentru. Împotrivă? 25 de voturi împotrivă. Abţineri? 54. Colegi care nu optează? Niciunul. Amendamentul a rămas admis. Până la art. 10 dacă mai sunt intervenţii? Nu. De la art. 10 la art. 20? De la art. 20 la art. 30? Da? Domnul Cupşa, vă rog.

Ioan Cupşa Domnule preşedinte, V-am cerut, în temeiul art... (Rumoare.)

Petru Gabriel Vlase Nu vă aud. Vă rog, stimaţi colegi, înţelegeţi...

Ioan Cupşa Domnule preşedinte, V-am cerut, în temeiul art. 110 alin. (2), să supuneţi la vot fiecare dintre amendamentele admise. Este o procedură regulamentară, vă rog să o urmaţi întocmai. Aşadar, dacă întrebaţi pe calupuri, la amendamente respinse, este treaba dumneavoastră. În legătură însă cu amendamentele admise, trebuie să le supuneţi, unul după celălalt, până la sfârşit, fiecare dintre amendamentele care se regăsesc în Anexa nr. 1 la raportul pe care tocmai îl dezbatem. Mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat, suntem în dezbateri. După ce se încheie perioada de dezbateri, voi relua, aşa cum prevede Regulamentul modificat, şi cel vechi prevedea la fel - aproape - votul pe toate amendamentele admise, cu excepţia celor pe care deja le-am discutat, cum a fost cazul anterior. Pe acela nu-l voi mai supune votului, da? Deci mai avem 20 de minute, cu indulgenţa mea, toată, dacă nu 15, de dezbateri, după care intrăm în procedura normală, pe care mi-aţi solicitat-o. De la... am întrebat dacă de la art. 20 la art. 30 sunt intervenţii pe articole? Dacă de la art. 30 până la art. 40 sunt intervenţii pe articole? (Vociferări.) Aştept, că m-a rugat domnul Stelian, că se uită mai greu ca mine... Nu. De la art. 40 la art. 50? Domnul Stelian.

Stelian-Cristian Ion Un amendament la 22 marginal, pe lista... tabelul de respinse. Este un amendament la art. 32 - "La începutul fiecărui an, la propunerea preşedintelui sau vicepreşedinţilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, făcută pe baza rezultatelor tragerii la sorţi, Colegiul de conducere aprobă numărul completelor de cinci judecători".

Petru Gabriel Vlase Da. Deci la art. 32 1 , marginal 22 din respinse. Supun votului. Cine este pentru? 25. Împotrivă? 164. Abţineri? ...64. Colegi care nu optează? Niciunul. Amendamentul a rămas respins. Eram... am ajuns deja la 50. Dacă de la... Încă o intervenţie... Vă rog.

Stelian-Cristian Ion La 28 marginal, amendamente...

Petru Gabriel Vlase Cât?

Stelian-Cristian Ion ... 28, amendamente respinse, art. 38 alin. (2) să aibă următorul cuprins: "Localităţile care fac parte din circumscripţiile judecătoriilor din fiecare judeţ se stabilesc prin hotărârea plenului Consiliului Superior al Magistraturii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I". Este un amendament propus de CSM, pe care l-am însuşit. Am observat că CSM, deşi a propus amendamente, majoritatea au fost adoptate de cele ale UNJR, care este o asociaţie fără reprezentativitate la nivel naţional. Vă solicit să acordăm o atenţie mai mare amendamentelor venite din partea CSM.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Deci marginal 28, art. ... Intervenţii la articol? Vă rog.

Ioan Cupşa Amendamentul ca atare este un amendament care este deplin întemeiat, însă acest amendament se regăseşte în Legea nr. 317. Drept urmare, acolo unde îi este locul, noi îl vom susţine şi îl vom vota. Problema însă pe care o ridică colegul nostru este una deosebit de serioasă. Înfăptuirea justiţiei este impietată de numărul foarte mare de cauze care sunt alocate unui judecător, fenomen care se datorează în bună măsură şi felului în care sunt aşezate teritorial judecătoriile, tribunalele, curţile de apel; în mod special, judecătoriile. În funcţie de această reaşezare teritorială se stabileşte competenţa lor teritorială. În funcţie de această competenţă teritorială şi de numărul de judecători pe care îl au rezultă încărcarea mare a unora dintre judecători, ceea ce duce la un act de justiţie de o calitate pe care niciunul dintre noi nu o dorim. Ce s-a întâmplat însă în istorie, în ultima parte? Miniştrii justiţiei, indiferent cine au fost aceia în ultimii ani, nu s-au preocupat câtuşi de puţin de această problemă a reaşezării teritoriale a competenţelor judecătoriilor, în mod special. Procedura este una deosebit de greoaie. O singură curte de apel a reuşit, după ce a parcurs o procedură de doi ani de zile, să reaşeze în normalitate competenţa teritorială. Este vorba de Curtea de Apel Cluj - subliniez încă o dată, în urma unui demers care a durat peste doi ani de zile. Acest amendament nu face altceva decât să propună o soluţie de aducere în normalitate a deciziei privitoare la competenţa teritorială, CSM-ul fiind cel care, în calitatea sa de garant al independenţei şi respectiv de garant şi al înfăptuirii justiţiei, poate să decidă - şi o va decide - dar în cunoştinţă de cauză şi într-un termen rezonabil, în aşa fel încât actul de justiţie să poată fi înfăptuit la calitatea pe care cu toţii ne-o dorim.

Petru Gabriel Vlase Am înţeles. Dacă la acest articol mai sunt intervenţii? Nu mai sunt. Vă rog, domnul Iordache.

Florin Iordache Mulţumesc. Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Principial, suntem de acord cu acest lucru. Dar nu îi e locul aici. O să-l regăsiţi, când vom începe dezbaterile la Legea nr. 317, că acolo îi este locul. Pentru că până la urmă discutăm de secţiile specializate - Secţia pentru judecători, cât şi Secţia pentru procurori -care stabilesc acea arondare. Deci suntem cu toţii de acord, şi chiar şi Guvernul, intervenţia doamnei secretar de stat a fost că suntem de acord. De ce l-am respins aici? Pentru că nu-şi are locul aici. O să-l regăsim în Legea nr. 317. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii la acest articol şi amendament? Nu mai sunt. Amendament respins, la nr. crt. 28, art. 38 alin. (2). Vă rog. Cine este pentru? 25 de voturi pentru. Împotrivă? 160 de voturi împotrivă. Abţineri? 53. Colegi care nu optează? Nu. Amendamentul a rămas respins. După 28, până la 40? La cât aveţi, domnule Stelian?

Stelian-Cristian Ion 29...

Petru Gabriel Vlase 29...

Stelian-Cristian Ion ... este un amendament preluat tot de la CSM, pentru că CSM a considerat, ca şi în cazul anterior, că este locul aici, în această lege, a unei asemenea reglementări. Modificarea alin. (2) al art. 41, după cum urmează: "Componenţa secţiilor specializate se stabileşte de preşedintele instanţei, cu avizul consultativ al Colegiului de conducere, în raport cu volumul de activitate, ţinându-se seama în principal de specializarea judecătorului".

Petru Gabriel Vlase Vă rog, dacă mai sunt intervenţii la acest articol? Nu mai sunt. Articolul... deci poziţia 29, la respinse, art. 41 alin. (2). Cine este pentru? 25 de voturi pentru. Împotrivă? 158 de voturi împotrivă. Abţineri? Ştiu, ştiu, îl socotesc mereu. 53 în sală, 54 cu domnul Buican. Abţineri au fost... Cine nu optează? Nu. Amendamentul a rămas respins. 30? 31? 32? Da? 32, domnul Viziteu.

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Bună ziua! Mulţumesc. Amendamentul este la art. 53 care specifică modul de repartizare a dosarului în instanţă. Deşi legea prevede că repartizarea este aleatorie, în spaţiul public se vehiculează că această repartizare nu ar fi tocmai aleatorie. Nu sunt jurist, ca să pot să înţeleg dacă aşa e sau nu. Aşa că, pentru a întări independenţa justiţiei, propun un amendament de transparentizare, prin care Ministerul Justiţiei, o dată la doi ani de zile, va crea un audit asupra acestui sistem de repartizare, împreună cu Corpul magistraţilor. Iar acest audit, raportul auditului va fi public şi va putea fi folosit pentru a îmbunătăţi acest sistem. Acest amendament nu are impact bugetar. Va transparentiza activitatea Ministerului Public şi va întări încrederea în sistemul de justiţie. Vă rog să-l supuneţi la vot.

Petru Gabriel Vlase Dacă mai sunt intervenţii aici? Nu. La poziţia 32, amendament respins, la art. 53. Cine este pentru? 180 de voturi pentru. Împotrivă? Abţineri? 56. Colegi care nu optează? Nu. Amendamentul respins a fost admis, prin consens. Continuăm. 33, până la... iau pe articole, din nou, până la art. 60? Eram deja la art. 53. Dacă până la art. 60? Nu. De la art. 60 la art. 70? Vă rog, domnul Stelian.

Stelian-Cristian Ion La amendamente respinse, marginal 40. Textul pe care îl propunem la alin. (2) al art. 62 este următorul: "Procurorii îşi desfăşoară activitatea potrivit principiilor independenţei funcţionale, legalităţii, imparţialităţii şi controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justiţiei, în condiţiile legii". Această propunere vine să contracareze încercările care se fac şi care se vor face chiar şi mâine, în şedinţa Comisiei speciale, de intimidare a procurorilor. Vreau să spun doar o propoziţie. Mâine se va propune şi se va discuta, în această comisie, inclusiv incriminarea faptei procurorilor de a discuta, de a da publicităţii informaţii cu privire la dosarele pe care le au în lucru, aşa cum fac în acele comunicate prin care se aduc la cunoştinţa opiniei publice în mod legitim faptul că anumite persoane, cum sunt cele care ocupă demnităţi publice, sunt cercetate penal, întotdeauna precizând că nu se încalcă prezumţia de nevinovăţie. Şi aceasta nu înseamnă că sunt vinovaţi, până când instanţa nu se va pronunţa. Deci independenţa procurorilor trebuie păstrată şi nu trebuie intimidaţi, aşa cum se face prin aceste propuneri de incriminare a acestor comunicate date de procurori.

Petru Gabriel Vlase Dacă la acest articol mai sunt intervenţii? Domnul Iordache.

Florin Iordache Stimaţi colegi, Un lucru destul de grav aud eu aici. Că procurorii ar avea nevoie de un avocat care să le apere independenţa şi că s-ar simţi intimidaţi. Prezumţia de nevinovăţie tocmai asta spune, oameni buni. Că atâta timp cât nu există o hotărâre definitivă de condamnare a cuiva, acel cetăţean este nevinovat. Deci atâta timp cât nu avem o hotărâre definitivă, de ce să punem presiune în spaţiul public, să apară din dosare diverse părţi sau diverse fascicule? Pentru că prin asta putem pune presiune publică? Prin asta intimidăm noi procurorii? Că... pentru o persoană sau alta? El nici nu ajunge la sediul direcţiei speciale şi părţi din dosarul său sunt deja cunoscute şi sunt în spaţiul public. Discutăm de prezumţia de nevinovăţie. Până nu avem o decizie definitivă, o hotărâre definitivă, orice persoană din România, potrivit directivei europene, este nevinovată . (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii? Domnul Oprea. Am mai greşit iar ceva, cu vreo exprimare, domnule profesor.

Dumitru Oprea Nu, nici data trecută n-aţi greşit, ci vinovatul era în sală. Dar de data asta observaţi cu câtă putere de a ne convinge a pledat preşedintele Comisiei ultraspeciale, vorbind despre ce poate să facă un procuror, susţinând că trebuie mers de la prezumţia de nevinovăţie. Dar procurorul e foarte vinovat. Pe ce v-aţi bazat când aţi spus asta? Ce n-aţi înţeles? Vorbeam de prezumţia de nevinovăţie, dar procurorul întotdeauna face numai boacăne.

Petru Gabriel Vlase Domnule... domnule profesor, dacă domnul Munteanu n-a înţeles, vă întâlniţi la Târgu Neamţ, la mijlocul distanţei, şi îi mai explicaţi o dată... Poziţia 40 din amendamente respinse. E art. 62 alin. (2), amendament respins. Cine este pentru? 82 de voturi pentru. Împotrivă? 163. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Amendamentul a rămas respins. Întrucât mai avem un minut, vă rog, încă o intervenţie, care vreţi dumneavoastră, la alegere.

Stelian-Cristian Ion Este păcat că mai avem doar un minut. Aţi văzut mai devreme că dacă ne ascultaţi şi aveţi această disponibilitate, e posibil să avem cu toţii surprize şi să ajungeţi la concluzia că avem dreptate cu privire la unele amendamente. Propunem eliminarea Secţiunii 2 1 şi a tuturor trimiterilor.

Petru Gabriel Vlase Vă rog să-mi spuneţi... Domnule deputat, să-mi spuneţi şi mie, ca să ştiu unde să mă uit.

Stelian-Cristian Ion Marginal 70 de la respinse.

Petru Gabriel Vlase Continuaţi...

Stelian-Cristian Ion Este vorba de introducerea acelei secţii pentru investigarea infracţiunilor săvârşite în legătură cu justiţia. Propunem eliminarea acestor reglementări. Ele, aşa cum am spus, sunt reglementări care sunt menite să descurajeze magistraţii, să îi intimideze. S-a spus mai devreme că procurorii ar încălca prezumţia de nevinovăţie atunci când dau comunicate cu privire la activitatea pe care o desfăşoară, referitoare mai ales la persoane care deţin anumite funcţii publice. Este de interes public să afli aceste lucruri. Aceasta nu înseamnă că aceste persoane sunt vinovate. Acele comunicate foarte clar - foarte clar - acele comunicate specifică de fiecare dată că nu înseamnă - faptul că se anchetează anumite persoane - nu înseamnă că sunt vinovate. Dar cu toţii... evident că dumneavoastră aţi vrea ca noi să nu ştim, să nu fi ştiut, la ora actuală, de Cazul Belina, de Cazul Tel Drum, da? De fapt, asta este miza. Vreţi să le puneţi sub preş. Să puneţi botniţă şi să puneţi plasture pe gură magistraţilor, care nici măcar n-ar avea dreptul să spună care este activitatea pe care o desfăşoară. Este un lucru grav. Şi mai mult decât atât, vreţi să incriminaţi ca infracţiune o astfel de comunicare publică. Este inimaginabil ceea ce vreţi să faceţi. (Vociferări. Rumoare. Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Vă rog, domnule deputat. După aceea, domnul Árpád, Márton Árpád.

Alexandru Bălănescu Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, În ceea ce mă priveşte, vin cu o experienţă imensă în actul de justiţie. Am ascultat opinii aici care, de regulă, nu s-au referit la subiectul legislativ pe care îl avem în discuţie. Problema organizării este una care depăşeşte cadrul procesual al procedurii penale şi al dreptului penal. Este adevărată susţinerea cu privire la prezumţia de nevinovăţie. Şi ea este sfântă, mai sfântă decât toţi procurorii din România. De aceea, a căuta să acorzi drepturi mai mari, înfrângând principiul egalităţii de arme... De ce de la această tribună nu s-a venit să se exprime punctul de vedere cu privire şi la drepturile apărării în cadrul procesului penal? De ce n-ar fi şi avocatul care reprezintă cetăţeanul - cetăţean care trebuie şi el ocrotit şi trebuie avut în vedere ca nevinovat până la condamnarea definitivă şi irevocabilă? Despre cetăţean, mai puţin. Despre avocat, mai puţin. Şi încercăm acum să eludăm şi să acordăm drepturi mai mari pentru procuror, menţinând dezechilibrul care a fost parte în procesul penal de sute de ani. Întotdeauna, în această ţară - am făcut şi studii istorice şi am şi trăit posibilităţile imense, ca procedură penală şi drepturile pe care le are procurorul, vizavi de partea adversă, adică de avocat. Prin aşezarea în spaţiu, prin reglementarea ca această anchetă care a fost întotdeauna aproape secretă şi numai când s-a vrut şi când au vrut să creeze o opinie de vinovăţie împotriva cetăţeanului, procurorii au scos şi au televizat, au pus cătuşele, ca populaţia, ca lumea să creadă că ceea ce ei fac este întotdeauna bine şi sfânt, iar restul sunt duşmani. S-a văzut ulterior, prin nişte judecători rari, curajoşi, că prin sentinţele de achitare nu întotdeauna, nu întotdeauna au avut dreptate. Şi dacă o dată n-au avut dreptate, este bine ca să fim exacţi, aşa cum este acest proiect, în modul în care asigurăm drepturile şi egalităţile de armă fiecăreia dintre părţile participante. Procurorul este o parte care participă la proces, nu este instanţă de judecată. Avocatul este parte în proces, nu este instanţă de instanţă. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Alexandru Bălănescu De aceea, grija noastră în această lege a fost ca independenţa să fie asigurată aproape în exclusivitate magistratului care dă sentinţa şi care hotărăşte fără alte intervenţii, fără alte constrângeri din partea legii. În concluzie, cred că orice manifestare prin care se aduce în discuţie elementul politic cu privire la o lege tehnică, cu privire la o lege care organizează una dintre cele mai importante activităţi ale uneia dintre cele mai importante puteri în stat - a justiţiei - să fim atenţi şi să nu facem din această lege drepturi nejustificate pentru părţile din proces. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Cupşa.

Ioan Cupşa Domnule avocat, Pledoaria colegului nostru este o pledoarie care putea fi ţinută chiar şi de la bara unui tribunal, a unei curţi de apel, atunci când punea concluzii pentru clientul pe care îl reprezintă. Ceea ce este demn de spus - şi asta o s-o spun, încerc s-o spun pentru toţi - este că doar judecătorii înfăptuiesc justiţia... (Vociferări.)... în strictul sens... al acestei expresii şi conform principiilor pe care cu toţii ar trebui să le respectăm. Este adevărat. Însă să nu uitaţi un lucru. Înfăptuirea justiţiei în sine, în afara faptului că adevărul juridic îl pronunţă întotdeauna judecătorul, înfăptuirea justiţiei în sine este un proces complex, relativ îndelungat în care îşi aduc o contribuţie extraordinar de importantă atât procurorul, cât şi avocatul. Justiţia nu poate fi înfăptuită de către judecător, prin spunerea adevărului juridic, decât dacă procurorul şi în egală măsură avocatul sunt respectaţi, dacă toate drepturile şi obligaţiile procurorilor şi ale avocaţilor circumscriu dorinţei noastre de a avea parte de un proces echitabil. (Discuţii în sală.) Mergând însă mai departe, am vrut să iau cuvântul pentru că este ultimul minut, am înţeles, din această dezbatere generală în ceea ce priveşte Proiectul legislativ care poartă nr. 417. Partidul Naţional Liberal vă solicită să nu votaţi niciunul dintre amendamentele admise, amendamente prin care a fost înfiinţată şi este reglementată funcţionarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie. Vreau să vă spun un lucru care vi s-a spus trunchiat. Vi s-a spus că magistraţii îşi doresc înfiinţarea unei astfel de structuri. În măsura în care adevărul este trunchiat, este o minciună. Foarte puţini magistraţi, foarte puţini judecători, aproape nesemnificativi ca număr, s-au pronunţat că îşi doresc înfiinţarea unei astfel de structuri. Toţi ceilalţi - marea lor majoritate - s-au pronunţat public, s-au pronunţat şi în dezbaterile din comisie, că o astfel de structură nu trebuie să fie înfiinţată, că nu există niciun temei pentru înfiinţarea unei astfel de structuri. 4.000 de magistraţi au semnat un memoriu ... (Vociferări.) ... printre aceşti semnatari, sigur, fiind judecători şi procurori de la toate instanţele din România. Şi au spus clar, o astfel de structură nu trebuie şi nu poate fi înfiinţată în România, efectele înfiinţării unei astfel de structuri fiind unele devastatoare pentru...

Petru Gabriel Vlase Concluzionaţi...

Ioan Cupşa ... pentru înfăptuirea justiţiei.

Petru Gabriel Vlase Concluzii, vă rog...

Ioan Cupşa Vă aduc aminte sau vă spun, celor care n-aţi luat parte la aceste lucrări, că toate asociaţiile profesionale care reprezentau - cum vă spuneam - aproape toţi magistraţii din România au spus acelaşi lucru - NU înfiinţării unei astfel de structuri. Pentru că ea nu se justifică câtuşi de puţin. N-a existat niciun argument, cu excepţia unuia pe care nu-l putem primi, că ar trebui luată competenţa DNA-ului în ceea ce priveşte faptele de corupţie pe care le săvârşesc magistraţii şi că ar trebui să transcriem, să traducem, să trimitem această competenţă materială unei noi înfiinţate structuri. Este singurul argument de care s-au folosit cei care au susţinut înfiinţarea acestei structuri.

Petru Gabriel Vlase Vă rog, domnule deputat...

Ioan Cupşa Drept urmare, vă rog, nu votaţi...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Ioan Cupşa ... tot ceea ce înseamnă art. 88 1 şi până la sfârşit.

Petru Gabriel Vlase Sigur...

Ioan Cupşa Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Şi domnul Márton Árpád. Şi sistăm dezbaterile.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Domnul deputat Cupşa a spus un mare adevăr. Adică cineva dacă spune altceva decât este adevărul este o minciună. De aceea, şi dumneavoastră, domnule vicepreşedinte, aveţi o obligativitate regulamentară. Când cineva vorbeşte despre altceva decât este în dezbatere, atunci să-l întrerupeţi. Pentru că, în continuare - şi nu vorbesc de dumneavoastră, domnule Cupşa - se vehiculează ideea cum că această intervenţie ar avea în textul respectiv vreo legătură cu altceva decât cu faptele comise de magistraţi. Aici nu este vorba de niciun alt caz penal, ci este o decizie, mi se pare justă, care constă în felul următor. Până acum, şi până acum, şi asta se uită, există înfiinţată o secţie în cadrul DNA, prin care puteau fi anchetaţi magistraţii. Specială. O secţie care a fost şi există în cadrul DNA. Ce se întâmplă? Dacă într-un proces, DNA, prin reprezentantul său, procuror, contra unor împricinaţi, este nemulţumit de modalitatea cum lucrează judecătorul, - şi din păcate au fost multe situaţii -, imediat, DNA a intervenit, prin cealaltă structură a DNA, - sub controlul ierarhic - adică al şefului DNA - pentru anchetarea acelui judecător, luându-i cazul.

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat, vă întrerup puţin, pentru că eu nu mă pricep la chestiunile acestea juridice, sunteţi la subiect?

Árpád-Francisc Márton Eu sunt la subiect.

Petru Gabriel Vlase OK, îmi cer scuze.

Árpád-Francisc Márton Ca atare, era corect ca pentru anchetarea judecătorilor şi procurorilor, pentru faptele lor penale legate de activitatea lor în procesul de judecată să fie anchetaţi de o structură independentă, adică ceva subordonat Procurorului General, şi nu unei părţi, adică înglobat în DNA. Atâta tot s-a întâmplat, nimic altceva. Vă mulţumesc. Şi totul se referă doar la judecător şi doar la procuror; la nicio altă persoană din ţara asta. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Îmi recunosc incapacitatea mea de simplu inginer, că nu pot să mă pricep la toate domeniile şi să-l opresc pe acel coleg care vorbeşte. Îmi recunosc asta. Dar voiam să îmi refac puţin imaginea în faţa domnului Cupşa, care m-a făcut dictator, şi atunci... Avem de făcut un vot la nr. crt. 70, art. 88, amendament respins. Cine este pentru? Vot. (Vociferări.) Nu mai zic "vot", am spus "cine este pentru?". 25 de voturi pentru. Împotrivă? 164 de voturi împotrivă. Abţineri? 59 de abţineri. Colegi care nu optează? Nu. Amendamentul a rămas respins. Timpul de dezbatere a expirat de mult. Am depăşit cu aproape 30 de minute. Conform Regulamentului... conform Regulamentului, voi lua şi voi supune votului dumneavoastră, de la amendamentele admise, la Anexa nr. 1, cu excepţia celui de la nr. crt. 5, pe care l-am votat şi discutat deja, amendament cu amendament, articol cu articol. Începem cu nr. crt.... urmărim pe nr. crt., da? Mai simplu aşa. Nr. crt. 1. Cine este pentru? 164 de voturi pentru. Împotrivă? 81 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Nr. crt. 2, art. 1. Cine este pentru? 161 de voturi pentru. Împotrivă? 81 de voturi împotrivă. Abţineri? Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 3, art. 2 alin. (1). Cine este pentru? 164 de voturi pentru. Împotrivă? 56 de voturi împotrivă. Abţineri? 25 de abţineri. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 4, art. 7 alin. (2). Cine este pentru? 164 de voturi pentru. Împotrivă? 58 de voturi împotrivă. Abţineri? 24 de abţineri. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 5 l-am votat... Nr. crt. 6, art. 9. Cine este pentru? 164 de voturi pentru. Hotărâţi-vă, acolo, dacă mai staţi cu noi sau staţi în bancă, sau votaţi... Comisia pentru buget, OK. Am zis pentru? 164 de voturi pentru. Împotrivă? 59 de voturi împotrivă. Abţineri? 24 de abţineri. Adoptat. Nr. crt. 7, art. 16. Cine este pentru? 161 de voturi pentru. Împotrivă? 80 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 8, alin. (2) de la art. 21. Cine este pentru? 161 de voturi pentru. Împotrivă? 80 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Nr. crt. 9, este alin. (3) al art. 21. Cine este pentru? 161 de voturi pentru. Împotrivă? 76 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 10, art. 17 alin. (2). Cine este pentru? Pentru? 183 de voturi pentru. Împotrivă? 57 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu înţeleg acolo. Vă abţineţi? O abţinere, la USR. Adoptat. (Domnul deputat Cătălin Drulă solicită să ia cuvântul pe procedură.) Suntem în vot, domnule Drulă... Păi, după vot. Nu, dar sunt în procedură de vot, cu ce greşesc? Invocaţi-mi faptul, cu ce greşesc eu acum, conform Regulamentului?

Cătălin Drulă Este absurd să îi puneţi să voteze pe cei care nu votează. Bine, e absurdă şi chestiunea aceea, cu "nu optez", "nu votez". Dar, tocmai de aceea, când e electronic, s-a făcut a patra opţiune, care e echivalentă celor care stau în sală acum şi nu ridică mâna la nimic. Nu poţi să votezi că nu votezi şi în niciun caz să spui că nu optezi.

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat, am spus: "colegi care nu optează". Ştiu, sunt colegi în sală care nu ridică mâna la nicio formă. Tocmai am fost certat de domnul Roman că nu am... nu spun exact cum e. Nr. crt. 11, alin. (2 1 ) de la art. 21, cred că era. Cine este pentru? 153 de voturi pentru. Împotrivă? 76 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu. Colegi care nu votează? Nu. Nu, optează, domnule profesor. Nr. crt. 12, art. 21. Cine este pentru? 152 de voturi pentru. Împotrivă? 76 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Nr. crt. 13. Cine este pentru? 153 de voturi pentru. Împotrivă? 76 de voturi împotrivă. Abţineri? Două abţineri. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Nr. crt. 14, art. 24. Cine este pentru? 153 de voturi pentru. Împotrivă? 76 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Nr. crt. 15... Un coleg care nu a optat. Nr. crt. 15, alin. (2) al art. 24. Cine este pentru? 153 de voturi pentru. Împotrivă? Împotrivă? 76 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Nr. crt. 16, art. 28, cu alin. (1) - (3). Cine este pentru? 179 de voturi pentru. Împotrivă? 56 de voturi împotrivă. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Nr. crt. 17, alin. (2). Cine este pentru? 154 de voturi pentru. Împotrivă? 76 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Nr. crt. 18, art. 28 alin. (3). Cine este pentru? 154 de voturi pentru. Împotrivă? 76 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Nr. crt. 19, art. 29. Cine este pentru? 159 de voturi pentru. Voturi împotrivă? Împotrivă? Cum? Nr. crt. 19, art. 29. Păi, da, dar trebuie să votez articolul. Da, păi, am spus, art. 29. Luaţi stenograma... Am votat pentru? 154 de voturi pentru. Împotrivă? 76 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 20 - la fel, text din articol. Vot, vă rog. Cine este pentru? 155 de voturi pentru. Împotrivă? 76 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 21, cu amendament admis. Cine este pentru? 155 de voturi pentru. Voturi împotrivă? 76 de voturi împotrivă. 75, domnule Buican, eu am vrut să... A ieşit domnul Predoiu, 75. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Nr. crt. 22, alin. (3), amendament. Cine este pentru? 156. Împotrivă? 75 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 23, art. 30 alin. (2). Cine este pentru? 156 de voturi pentru. Împotrivă? A, sunteţi pentru aici. Păi, dacă nu ridicaţi mâna? Cine este pentru la art. 30 1 ? 180 de voturi pentru. Voturi împotrivă? 57 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Nr. crt. 24, art. 31 alin. (1) lit. b). Cine este pentru? 158 de voturi pentru. Împotrivă? 73 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Nr. crt. 25, lit. g) a art. 31. Cine este pentru? 157 de voturi pentru. Voturi împotrivă? 76 de voturi împotrivă. Abţineri? Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 26, alin. (3) al art. 31. Cine este pentru? 180 de voturi pentru. Împotrivă? Împotrivă? 48 şi cu domnul Benga, 49 de voturi împotrivă. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 27, art. 32. Cine este pentru? 157 de voturi pentru. Împotrivă? 78 de voturi împotrivă. Abţineri? Două. Colegi care nu optează? 2. Adoptat. Nr. crt. 28, alin. (2) al art. 32. Cine este pentru? 159 de voturi pentru. Împotrivă? 78 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? 1. Adoptat. Nr. crt. 29, alin. (3). Cine este pentru? 159 de voturi pentru. Voturi împotrivă? 79 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? 1. Adoptat. Nr. crt. 30, alin. (4). Cine este pentru? 156 de voturi pentru. Împotrivă? 78 de voturi împotrivă. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 31, alin. (5). Cine este pentru? 157 de voturi pentru. Împotrivă? 78 de voturi împotrivă. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 32, alin. (5 1 ). Cine este pentru? 157 de voturi pentru. Voturi împotrivă? 75 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 33, alin. (6). Cine este pentru? 157 de voturi pentru. Împotrivă? 78 de voturi împotrivă. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Nr. crt. 34, art. 36. Cine este pentru? 180 de voturi pentru. Împotrivă? 48 de voturi împotrivă. Abţineri? Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Nr. crt. 35, art. 38. Cine este pentru? 157 de voturi pentru. Împotrivă? 71 de voturi împotrivă. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 36, art. 41. Cine este pentru? 154 de voturi pentru. Împotrivă? 59 de voturi împotrivă. Abţineri? Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? (Domnul deputat Cătălin Drulă solicită să ia cuvântul pe procedură.) Vă rog.

Cătălin Drulă Domnule preşedinte, Procedura aceasta nouă pe care aţi trimis-o la Monitorul Oficial astăzi, din nefericire, dar eu vă spun cum aţi scris-o, că şi aşa nu se înţelege nimic, nu-i predictibilă, dar numai aţi eliminat complet votul pe articole. Deci la articolele acestea la care nu sunt amendamente, deşi e absurd, dacă vreţi, le votăm în continuare. Adică... dar aţi scris o procedură proastă, măcar respectaţi-vă propria procedură. Acesta era un articol fără amendament. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Amendamente admise şi articole... Pct. 37, art. 45. Cine este pentru? A încercat şi el... 157 de voturi pentru. Împotrivă? 79 de voturi împotrivă. Abţineri? O abţinere. Colegi care nu votează? Adoptat. Pct. 38, alin. (2) al art. 41. Cine este pentru? 153 de voturi pentru. Împotrivă? 74 de voturi împotrivă. Abţineri? Două abţineri. Colegi care nu optează? Stăm din timpul dumneavoastră, nu... n-am nicio problemă... Colegi care nu optează? 1. Adoptat. Pct. 39, alin. (2 1 ), art. 49. Cine este pentru? 157 de voturi pentru. Împotrivă? 25 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. În niciun fel n-aţi votat. Adoptat. Pct. 40, art. 50. Cine este pentru? 153 de voturi pentru. Împotrivă? 76 de voturi împotrivă. Abţineri? Una. Colegi care nu votează? Nu. Adoptat. Pct. 41, art. 51. Cine este pentru? 153 de voturi pentru. Împotrivă? 73 de voturi împotrivă. Abţineri? Două abţineri. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Pct. 42, art. 54. Cine este pentru? 164 de voturi pentru. Împotrivă? 48 de voturi împotrivă. Abţineri? Abţineri? 23 de abţineri. Colegi care nu optează? Adoptat. Pct. 43, alin. (1 1 ) al art. 54. Cine este pentru? 154 de voturi pentru. Împotrivă? 78 de voturi împotrivă. Abţineri? Niciuna. Colegi care nu optează? Adoptat. Pct. 44, alin. (1 2 ) al art. 54. Cine este pentru? 154 de voturi pentru. Împotrivă? 78 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Pct. 45, alin. (2) al art. 54. Cine este pentru? 155 de voturi pentru. Împotrivă? 79. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Pct. 46, art. 58 cu alin. (2) şi (3). Cine este pentru? 180 de voturi pentru. Împotrivă? 49 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Adoptat. Pct. 47, art. 63. Cine este pentru? 157 de voturi pentru. Împotrivă? 75 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Pct. 48, lit. k), art. 63. Cine este pentru? 155 de voturi pentru. Împotrivă? 78 de voturi împotrivă. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Adoptat. Pct. 49, art. 64. Cine este pentru? 155 de voturi pentru. Împotrivă? 78 de voturi împotrivă. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Adoptat. Pct. 50, alin. (3). Cine este pentru? 155 de voturi pentru. Împotrivă? 78 de voturi împotrivă? Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Adoptat. Pct. 51, alin. (5) al art. 64. Cine este pentru? 155 de voturi pentru. Împotrivă? 78 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Adoptat. Pct. 52, art. 65. Cine este pentru? 155 de voturi pentru. Împotrivă? 78 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Adoptat. Pct. 53, alin. (3) al art. 65. Cine este pentru? 157 de voturi pentru. Împotrivă? 74 de voturi împotrivă. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Pct. 54, alin. (3) al art. 66. Cine este pentru? 156 de voturi pentru. Împotrivă? 78 de voturi împotrivă. Abţineri? 3. Colegi care nu optează? Adoptat. Pct. 55, art. 67. Cine este pentru? 155 de voturi pentru. Împotrivă? 78. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Adoptat. Pct. 56, art. 69. Cine este pentru? 156 de voturi pentru. Împotrivă? 77 de voturi împotrivă. Abţineri? Niciuna. Colegi care nu optează? Adoptat. Pct. 57, alin. (3) al art. 66. Cine este pentru? 155 de voturi pentru. Împotrivă? 78 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Adoptat. Pct. 58, art. 70. Cine este pentru? 155 de voturi pentru. Împotrivă? 78 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Pct. 59, art. 79. Cine este pentru? 155 de voturi pentru. Împotrivă? 78 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Adoptat. Pct. 60, art. 79 1 . Cine este pentru? 155 de voturi pentru. Cine e împotrivă? 78 de voturi împotrivă. Abţineri? Colegi care nu optează? Adoptat. Pct. 61. Cine este pentru? 155 de voturi pentru. Împotrivă? 78 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Pct. 62. Cine este pentru? 155 de voturi pentru. Împotrivă? 78 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Pct. 63, alin. (10) şi (11). Cine este pentru? 155 de voturi pentru. Împotrivă? 76 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? 1. Pct. 64, art. 79. Cine este pentru? 155 de voturi pentru. Împotrivă? 78 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Pct. 65, art. 86. Cine este pentru? 155 de voturi pentru. Împotrivă? 78 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Pct. 66, art. 87. Cine este pentru? 155 de voturi pentru. Împotrivă? 78 de voturi împotrivă? Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Pct. 67, alin. (2) al art. 87. Cine este pentru? 155 de voturi pentru. Împotrivă? 78 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Pct. 68, alin. (3) de la art. 87. Cine este pentru? 155 de voturi pentru. Împotrivă? 78 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Pct. 69, alin. (6). Cine este pentru? 153 de voturi pentru. Împotrivă? 76 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Adoptat. Pct. 70, alin. (8). Cine este pentru? 154 de voturi pentru. Împotrivă? 77 de voturi împotrivă. Abţineri? Două. Colegi care nu optează? Adoptat. Pct. 71, alin. (9). Cine este pentru? 155 de voturi pentru. Împotrivă? 78. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Adoptat. Pct. 72, alin. (9 1 ). Cine este pentru? 155 de voturi pentru. Împotrivă? 78 de voturi împotrivă. Abţineri? Una. Colegi care nu votează? Domnul Benga. Am personalizat votul, adică nu "un vot". Adoptat. Pct. 73, art. 88. Cine este pentru? 155 de voturi pentru. Împotrivă? 78 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Adoptat. Pct. 74, tot la art. 88. Cine este pentru? 155 de voturi pentru. Împotrivă? 78 de voturi împotrivă? Abţineri? Abţineri? Nu. Adoptat. Nr. crt. 75. Articolul 88 1 alin. (1). Cine este pentru? 155. Împotrivă? 78. Abţineri? Nu. Adoptat. Nr. crt. 76. Articolul 88 1 , după alin. (1). Cine este pentru? 155. Împotrivă? 78. Abţineri? Nu. Adoptat. Nr. crt. 77, alin. (2). Cine este pentru? 155. Împotrivă? 78. Abţineri? Nu. Adoptat. Nr. crt. 78, alin. (3). Cine este pentru? 155. Împotrivă? 78. Abţineri? Nu. Adoptat. Nr. crt. 79, alin. (4). Cine este pentru? 155. Împotrivă? 78. Abţineri? Nu. Adoptat. Nr. crt. 80. Cine este pentru? 154. Împotrivă? 77. Abţineri? O abţinere. Colegi care nu optează? Nu optaţi? (I se adresează domnului deputat Andi-Gabriel Grosaru.) Vă abţineţi. Nu votaţi? OK! Nu-i corect "nu votaţi"! Nu optaţi! Aşa ... Adoptat. Nr. crt. 81, art. 88 2 . Cine este pentru? 148. Împotrivă? 77. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Unul. Adoptat. Nr. crt. 82 - eliminarea textului. Cine este pentru? 154. Împotrivă? 77. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Nr. crt. 83, art. 88 3 alin. (1). Cine este pentru? 155. Împotrivă? 77. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Nr. crt. 84 alin. (2). Cine este pentru? 155. Împotrivă? 76. Abţineri? Nu sunt. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 85, alin. (3). Cine este pentru? 148. Împotrivă? 76. Abţineri? Nu. Colegi care nu votează? Unul. Nr. crt. 86, alin. (4)? Cine este pentru? 149. Împotrivă? 76. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? 2. Adoptat. Nr. crt. 87, alin. (5)? Cine este pentru? 149. Împotrivă? 75. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? 2. Adoptat. Nr. crt. 88, alin. (6). Cine este pentru? 149. Împotrivă? 76. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Unul. Adoptat. Nr. crt. 89, art. 88 4 , eliminare. Cine este pentru? 150. Împotrivă? 78. Abţineri? 5. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 90, art. 88 5 - eliminare. Cine este pentru? 152. Împotrivă? 78. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Nr. crt. 91, art. 88 6 . Cine este pentru? 153. Împotrivă? 78. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 92, alin. (1) al art. 88 7 . Cine este pentru? 153. Împotrivă? 78. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 93, alin. (2). Cine este pentru? 153. Împotrivă? 78. Abţineri? 3. Colegi care nu optează? Unul. Adoptat. Nr. crt. 94 - eliminare. Cine este pentru? 154. Împotrivă? 79. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Nr. crt. 95, la fel, eliminare. Cine este pentru? 154. Împotrivă? 79. Abţineri? Domnule deputat, staţi cu mâna sus la toate voturile?! Nu? (Vociferări.) O abţinere. Am obosit eu! Nu vă supăraţi că v-am atras atenţia! Două abţineri. Colegi care nu optează? Unul. Adoptat. Nr. crt. 96, la fel, eliminare. Cine este pentru? 153. Împotrivă? 78. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Nr. crt. 97 - eliminare. Cine este pentru? 143. Împotrivă? 72. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Unul. Adoptat. Nr. crt. 98 - eliminare. Cine este pentru? 143. Împotrivă? 73. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Doi. Adoptat. Nr. crt. 99 - eliminare. Cine este pentru? 143. Împotrivă? 73. Abţineri? Două. Fără Oana! Colegi care nu optează? Doi. Adoptat. Nr. crt. 100, alin. (3). Cine este pentru? 143. Împotrivă? 74. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Nr. crt. 101, alin. (4). Cine este pentru? 143. Împotrivă? 73. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Nr. crt. 102, art. 48. Cine este pentru? 143. Împotrivă? 73. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 103, art. 88 6 . Cine este pentru? 143. Împotrivă? 73. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 104 - eliminarea lit. b). Cine este pentru? 143. Împotrivă? 73. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Unul. Adoptat. Nr. crt. 105, lit. c). Cine este pentru? 143. Împotrivă? 73. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Un coleg care nu optează. Adoptat. Nr. crt. 106, text. Cine este pentru? 143. Împotrivă? 73. Abţineri? 3. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Nr. crt. 107, la fel, text. Cine este pentru? 143. Împotrivă? 80. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 108 - eliminare. Cine este pentru? 144. Împotrivă? 78. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Nr. crt. 109 - text. Cine este pentru? 144. Împotrivă? 74. Abţineri? Două. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 110 - eliminare. Cine este pentru? 144. Împotrivă? 78. Abţineri? Două. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 111, art. 88 7 . Cine este pentru? 144. Împotrivă? 78. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 112. Cine este pentru? 144. Împotrivă? 78. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Nr. crt. 113, art. 94. Cine este pentru? 145. Împotrivă? 79. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 114, art. 101. Cine este pentru? 145. Împotrivă? 79. Abţineri? Două. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Nr. crt. 115, alin. (1) al art. 103. Cine este pentru? 147. Împotrivă? 77. N-a votat domnul Roman, îmi pare rău! Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Nr. crt. 116, art. 106. Cine este pentru? 147. Împotrivă? 77. Abţineri? Două. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 117, art. 108. Cine este pentru? 146. Împotrivă? 78. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 118, art. 113 1 şi 113 2 , cu alin. (2), (3) şi (4). Cine este pentru? 145. Împotrivă? 78. Abţineri? Două. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 119, la art. 113 2 . Cine este pentru? 144. Împotrivă? 76, că pleacă Roberta! Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 120, alin. (3) al art. 116 - eliminare. Cine este pentru? 145. Împotrivă? 78. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Nr. crt. 121, art. 120 - eliminare. Pe acesta l-am votat acum, nu? Doamnă, confirmaţi-mi dacă l-am votat! Stenograma! Doamna de la stenograme, confirmaţi-mi dacă am votat nr. crt. 121 art. 120? (I se confirmă că nu s-a votat.) Am înţeles! Deci ştiam bine. Nr. crt. 121, art. 120 - eliminare. Cine este pentru? 148. Împotrivă? 77. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 122, alin. (2) al art. 120. Cine este pentru? 144. Împotrivă? 78. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Nr. crt. 123, alin. (3) al art. 120, cu eliminare. Cine este pentru? 144. Împotrivă? 78. Abţineri? Adoptat. Nr. crt. 124, la art. 120 alin. (6), nou introdus. Cine este pentru? 146. Împotrivă? 71. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 125, alin. (7) al art. 120. Cine este pentru? 146. Împotrivă? 77. Abţineri? Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 126, art. 120 1 , se introduc art. 120 2 , 120 3 şi 120 4 , cu alineatele respective. Cine este pentru? 146. Împotrivă? 78. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Unul. Art. 120 3 , cu alineatele respective. Cine este pentru? 146. Împotrivă? 78. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Art. 120 4 , cu alineatele respective. Cine este pentru? 146. Împotrivă? 77. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Nr. crt. 127, alin. (2) al art. 121. Cine este pentru? 136. Împotrivă? 59. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 128, art. 124, cu eliminare. Cine este pentru? 137. Împotrivă? 60. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Nr. crt. 129, alin. (4) şi (5) de la art. 126, cu eliminare. Vă rog. Cine este pentru? 138. Împotrivă? 70. Abţineri? Două. Colegi care nu optează? Nici unul. Adoptat. Nr. crt. 130, cu eliminare. Cine este pentru? 137. Împotrivă? 63. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 131, lit. e) la art. 127. Cine este pentru? 138. Împotrivă? 70. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 132, art. 129. Cine este pentru? 138. Împotrivă? 70. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Unul. Adoptat. Nr. crt. 133 - eliminare. Cine este pentru? 137. Împotrivă? 71. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 134, la fel, cu eliminare. Cine este pentru? 141. Împotrivă? 71. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Nr. crt. 135, cu eliminare. Cine este pentru? 141. Împotrivă? 70, că a plecat Florin Roman, ceea ce nu-i rău... Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 136, art. 134 2 , avem alin. (1) şi (2). Cine este pentru? 141. Împotrivă? 68. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Unul. Adoptat. Nr. crt. 137, art. 135 alin. (1). Cine este pentru? 141. Împotrivă? 67. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 138, alin. (2) de la art. 135. Cine este pentru? 138. Împotrivă? 67. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Adoptat. Nr. crt. 139 - eliminare. Cine este pentru? 138. Împotrivă? 68. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Nr. crt. 140. Este textul de la art. 139 alin. (2). Cine este pentru? 139. Împotrivă? 67. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Nr. crt. 141, art. 140, eliminarea lit. a) a alin. (1). Cine este pentru? 141. Împotrivă? 67. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Unul. Adoptat. Nr. crt. 142, alin. (2) al art. 140. Cine este pentru? 141. Împotrivă? 68. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Nr. crt. 143, art. IX. Cine este pentru? 142. Împotrivă? 67. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Nr. crt. 144, art. X cu alin. (1) şi (2). Cine este pentru? 143. Împotrivă? 67. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Nr. crt. 145, art. XI. Cine este pentru? 142. Împotrivă? 67. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Adoptat. Şi ultimul, nr. crt. 146, art. II. Cine este pentru? 144. Împotrivă? 68. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Adoptat. Mulţumesc. Legea merge la votul final. Continuăm cu punctul 13.