5 iunie 2019 – Intervenţia doamnei deputat Camelia Gavrilă cu prilejul Zilei Învăţătorului.

Florin Iordache Mai departe. Procedură, doamna preşedinte Gavrilă, vă rog.

Camelia Gavrilă Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Stimaţi colegi, Astăzi este 5 iunie, este Ziua Învăţătorului. Din 2007, prin lege, sărbătorim această zi. O zi dedicată ideii de profesor, de învăţător, de mentor, cel care deschide calea cunoaşterii, care asigură trecerea spre lumea învăţăturii, de la universul mai plăcut, mai cald, al familiei, spre drumul prin educaţie, care, evident, ţine toată viaţa. De semnalat că există şi o zi internaţională a profesorului, stabilită de UNESCO, pe care o sărbătorim în octombrie. Ziua de astăzi are profunde valenţe naţionale, pentru că se corelează cu ziua de naştere a întemeietorului de şcoală, de învăţământ românesc, Gheorghe Lazăr. Şi este un prilej ca noi, în calitate de parlamentari, unii dintre noi, profesori, membri ai Comisiilor pentru învăţământ, ai Comisiilor pentru cultură, ai comisiilor care, într-o formă sau alta, au decis multe aspecte importante legate de lumea şcolii, de motivarea financiară a dascălilor, de proiecte educaţionale şi culturale destinate acestora, de proiecte de formare - şi este un prilej, cum spuneam, de a sublinia importanţa, preţuirea, respectul pentru această categorie profesională. Nu vorbim de o profesie obişnuită. A fi dascăl înseamnă vocaţie, înseamnă predestinare. Pentru că ştii că viaţa întreagă va fi un moment de studiu, un moment nesfârşit de studiu. Noica spune că "o şcoală în care profesorul nu învaţă şi el este o absurditate". Că trebuie să te reinventezi, cu fiecare generaţie, cu fiecare colectiv de elevi care se află în faţa ta. Că trebuie să fii un foarte bun specialist, ca temei de formare. Trebuie să ai deschidere didactică, să ştii să transmiţi cunoştinţele şi să ai, de asemenea, şi deschidere pedagogică, să relaţionezi, să simţi empatic ceea ce se află în faţa ta. În faţa şcolii româneşti sunt multe provocări. În acest context, vorbim de valorile tradiţionale, pe de o parte, ale şcolii noastre, valori conservate şi validate de timp, cu studiu temeinic, cu multă informaţie, cu respectul pentru dascăl, după cum există şi provocările integrării în europenitate, provocările asigurării acestei armonii între ceea ce înseamnă matrice spirituală în care îi învăţăm pe tineri ce înseamnă limbă, cultură, tradiţii, mentalităţi, istorie românească şi, pe de altă parte, îi învăţăm să trăiască alături de ceilalţi, să fie deschişi şi flexibili, să înţeleagă alteritatea. Pentru toate acestea este nevoie de profesori respectaţi, motivaţi. Iar în acest for legislativ important cred că preţuirea noastră pentru dascăl înseamnă, de fapt, a conştientiza că influenţa profesorului, a învăţătorului merge întru eternitate. Că niciodată nu ştim unde se opreşte această influenţă şi că, plecând de la maieutica socratiană, care însemna relaţia aceea privilegiată dintre maestru şi discipol, de la gândirea dubitativă, carteziană şi până la ceea ce numim acum gândire critică, toate acestea înseamnă o relaţie predestinată, înseamnă a fi model pentru elevii noştri, a-i forma întru cultură, întru ştiinţă, întru omenie. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Bulai, vă rog. Tot o chestiune de procedură? Vă rog, domnule coleg.

Iulian Bulai Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Vreau să vă aduc la cunoştinţă... Stimate domnule lider de grup de la PSD, Vreau să vă aduc la cunoştinţă că la 3 luni de când această Cameră a votat începerea Comisiei de anchetă pentru TVR nu s-a mişcat nimic. Vă aduc la cunoştinţă faptul că se întâmplă în continuare multe abuzuri la TVR. Audienţa a scăzut incredibil în ultimul an; se scot din grilă emisiuni foarte importante; jurnaliştii au probleme din cauza unui management defectuos. Vă rog imperios, haideţi să începem lucrările acestei comisii. Şi, pe această cale, vă întreb pe dumneavoastră, domnule preşedinte, unde este buna-credinţă a majorităţii acestui Parlament, dacă după 3 luni de zile nu au început lucrările acestei comisii şi mai sunt doar 3 săptămâni de lucru? Aş vrea să-mi daţi un răspuns. Aş vrea să veniţi cu o soluţie. Aş vrea ca de mâine să ne întâlnim, să începem lucrările acestei comisii de anchetă parlamentară pentru TVR. Aştept un răspuns de la dumneavoastră, domnule preşedinte.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, domnule Bulai.

Iulian Bulai Să-mi daţi un răspuns.

Florin Iordache Mulţumesc. Vă mulţumesc.