10 martie 2020 – Aprobarea modificării ordinii de zi.

Florin Iordache Bună dimineaţa, stimaţi colegi! Vă rog să luaţi loc, să putem continua şedinţa! Vă anunţ că, din totalul celor 329 de deputaţi, sunt prezenţi 151. Până la ora 11,30 avem dezbateri la ordinea de zi; la ora 12,00 - vot final; la încheierea şedinţei de vot final, avem Comitetul liderilor şi şedinţa Biroului permanent. Dau cuvântul, pentru completarea, modificarea ordinii de zi, domnului Lupaşcu. Vă rog.

Costel Lupaşcu Mulţumesc, domnule preşedinte. Solicitarea noastră este - aducerea de pe punctul 140 al ordinii de zi pe punctul 14 1 al ordinii de zi, a Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, PL-x 461/2019.

Florin Iordache Mai aveţi şi alte intervenţii? Nu. Supun votului această modificare. Să înceapă votul. 92 de voturi pentru, 10 abţineri. Aprobat.

Florin Iordache Mai departe. Domnul Victor Paul Dobre, Grupul PNL. Vă rog, domnule Dobre.

Victor Paul Dobre Mulţumesc, domnule preşedinte. Propunerea noastră este ca, de pe poziţia 24 a ordinii de zi, Proiectul de Lege pentru completarea Legii concediului maternal nr. 210/1999, PL-x 724/2018, să fie mutat pe poziţia 14 2 a ordinii de zi.

Florin Iordache Mulţumesc. Să înceapă votul. 121 de voturi pentru, unanimitate. Proiectul de lege a fost mutat pe poziţia 14 2 .

Victor Paul Dobre Mulţumesc. De pe poziţia 26, Proiectul de lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, PL-x 355/2019, să fie mutat pe poziţia 14 3 .

Florin Iordache Să înceapă votul. 122 de voturi pentru, unanimitate. Proiectul de Lege a fost mutat pe poziţia 14 3 . Vă rog, domnule Dobre.

Victor Paul Dobre Mulţumesc. De asemenea, de pe poziţia 32, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2019, PL-x 407/2019, să fie mutat pe poziţia 14 4 .

Florin Iordache Să înceapă votul. 126 de voturi pentru, unanimitate. A fost mutat şi acest proiect de lege.

Victor Paul Dobre Ultimul...

Florin Iordache Da...

Victor Paul Dobre PL-x 52/2020 - s-a discutat cu liderii de grup, nu este pe ordinea de zi, dar să-l introducem pe ordinea de zi. A venit raportul. Să fie pe poziţia 14 6 .

Florin Iordache Întreb liderii de grup, există consens?

Victor Paul Dobre Da.

Florin Iordache Consens din partea liderilor de grup. Pe poziţia 14 6 , da?

Victor Paul Dobre Da, pe poziţia 14 6 .

Florin Iordache Să înceapă votul. S-a înţeles, domnule Dobre!

Victor Paul Dobre Mulţumesc!

Florin Iordache Eu vă mulţumesc! 125 de voturi pentru, unanimitate. Ordinea de zi a fost completată. Domnul Bontea, vă rog.

Vlad Bontea Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. De la poziţia 56, Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, PL-x 553/2018, să fie adus pe poziţia 14 5 .

Florin Iordache Să înceapă votul. 127 de voturi pentru, unanimitate. Proiectul de lege a fost mutat pe poziţia 14 5 .