20 iunie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului (PL-x 384/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 28. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului; caracter organic; procedură de urgenţă. Raport fără amendamente. Comisia juridică. Vă rog.

Costel Neculai Dunava Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică a fost sesizată spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de lege. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, în forma adoptată de Senat. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Florin Iordache Vă mulţumesc mult. Domnule Vexler, vă rog. La dezbateri generale. Şi iniţiator, sigur! Vă rog.

Silviu Vexler Bună dimineaţa, stimaţi colegi. Voi fi foarte scurt. Într-adevăr, anul acesta se împlinesc 80 de ani de la introducerea legilor rasiale şi antievreieşti din România. Aş putea detalia acest subiect, dar nu este acum momentul. Aş vrea doar să vă împărtăşesc o experienţă personală, scurtă, care a fost unul din motivele şi exemplele pentru necesitatea acestei legi. În trecut, în copilărie, şi ulterior, am fost bătut, scuipat, ameninţat, pentru că sunt evreu, pentru că l-am omorât pe Iisus şi o listă lungă de astfel asemenea lucruri. Nu am fost singurul membru al comunităţilor evreieşti care a trecut prin toate acestea. Totuşi, subliniez faptul că, în comparaţie cu ţările din jurul României, noi suntem o oază de linişte. Rolul acestei legi este a asigura faptul că această linişte şi colaborare impecabilă între minorităţile şi cultele din România continuă să trăiască. Profit de ocazie pentru a le mulţumi, în primul rând, colegilor care au fost de acord să fie coiniţiatori ai acestui proiect de lege şi tuturor grupurilor parlamentare care l-au susţinut până acum în Senat şi în mod special domnului Suciu şi domnului Varujan, colegul meu, pentru înţelegerea pe care au arătat-o pentru proiect. Recunosc că am fost un pic prea agitat pe acest subiect, dar sper că mă înţelegeţi. Şi nu în ultimul rând, dumneavoastră, domnule preşedinte şi colegului meu, domnul Cupşa, care, într-un moment sensibil, mi-a fost alături. Vă mulţumesc frumos. (Aplauze.) Vă rog să-l susţineţi.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Grupul UDMR. Vă rog, domnul Csoma Botond.

Botond Csoma Domnule vicepreşedinte, Stimaţi colegi, Cred că, plecând de la experienţa teribilă a Holocaustului european, acest proiect de lege este pe deplin justificat. Vreau să vă spun că la Cluj, cu câţiva ani în urmă, cu sprijinul financiar al consiliului local, a fost construit un monument al Holocaustului. N-a existat la Cluj, până la acea vreme, acest monument. Toate partidele politice din Cluj au sprijinit acest monument şi toate partidele politice participă, în fiecare an, la comemorarea Holocaustului. Cred că a fost o idee foarte bună şi mai avem - sigur, o lege nu schimbă o atitudine de pe o zi pe alta - mai avem de lucru şi la mentalităţi. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Grupul USR. Domnul Seidler, vă rog. Şi din partea Grupului PNL, domnul Dobre.

Cristian-Gabriel Seidler Stimaţi colegi, Antisemitismul instituţionalizat în toată Europa a avut un precursor propagandistic. Printre altele, s-a folosit imaginea evreului bătrân, care prin tranzacţii financiare ascunse cumpără influenţă. Aceeaşi imagine este folosită în contemporaneitate de către partide politice şi de către reprezentanţi de-ai lor în Parlamentul României. Din momentul în care acest text devine lege, va deveni infracţiune - şi mă uit acum în ochii celor care urlă pe aici "Soros! Soros!" - să propagi asemenea lucruri în spaţiul public românesc şi ruşine să propagi asemenea lucruri, mai ales aici, în Parlamentul României. Va fi sfârşitul minciunilor sorosite; veţi rămâne doar cu minciunile statului paralel! (Aplauze.)

Florin Iordache Domnule Dobre, vă rog.

Victor Paul Dobre Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Partidul Naţional Liberal, în lunga sa istorie, a fost consecvent şi rămânem în continuare consecvenţi în ceea ce înseamnă combaterea antisemitismului şi sprijinim acest proiect de lege şi îl salutăm. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Am încheiat dezbaterile. Rămâne la votul final.