27 martie 2019 – Dezbaterea Propunerii legislative privind preluarea personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului - ajutor calificat, potrivit legii, aflate în finanţarea autorităţilor publice locale de pe raza judeţelor Arad, Hunedoara, Maramureş, Mureş şi Sibiu (Pl-x 751/2018). ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache 4 1 . Propunerea legislativă privind preluarea personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului-ajutor calificat, potrivit legii, aflate în finanţarea autorităţilor publice locale de pe raza judeţelor Arad, Hunedoara, Maramureş, Mureş şi Sibiu; Pl-x 751/2018. Dacă... Pe procedură. Vă rog, domnule deputat. La acest proiect? Nu.

Gabriel Andronache Nu. Aţi retrimis Propunerea legislativă referitoare la Curtea Constituţională, la comisie. Rugămintea mea este, tot procedural, să procedaţi, de la microfon, la convocarea comisiei. Pentru că, altfel, nu văd cum Comisia juridică se poate întruni. Că aţi pus că se retrimite comisiei, dar comisia... (Vociferări.) Dumneavoastră, domnule preşedinte de comisie, nu puteţi, dacă plenul nu dispune convocarea comisiei, să convocaţi comisia. Este foarte simplu. Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Deci domnule deputat, solicitarea Grupului PSD a fost de a retrimite, pentru o jumătate de oră, şi Comisia juridică să lucreze în paralel cu plenul, într-o jumătate de oră. Aici suntem. Deci Comisia juridică se convoacă, pentru problemele invocate, să lucreze în paralel cu plenul. Şi aşteptăm raportul suplimentar, da? Mulţumesc. Acum reiau, stimaţi colegi. Suntem la Pl-x 751 - ... preluarea personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD... pe raza... Numai puţin... (Domnul deputat Corneliu-Florin Buicu solicită să ia cuvântul.) ... judeţelor Arad, Hunedoara, Maramureş... Doriţi să interveniţi? Ca iniţiator. Da, ca iniţiator, vă rog, domnul preşedinte Căprar... Buicu. Era şi domnul Căprar, mă scuzaţi.

Corneliu-Florin Buicu Mulţumesc. În calitate de iniţiator, aş vrea să vă spun câteva cuvinte. Pornit, ca proiect, din zona PSD-ALDE, asumat de parlamentari de la toate grupurile parlamentare, acest proiect rezolvă o problemă punctuală, ivită în mai multe judeţe, privind preluarea personalului paramedical din acele judeţe. Vreau să mulţumesc tuturor grupurilor parlamentare, Comisiei pentru administraţie, Comisiei pentru sănătate şi Comisiei pentru apărare, care au înţeles şi au aprobat acest proiect într-un ritm alert. De asemenea, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Sănătăţii şi-au dat tot concursul pentru rezolvarea acestei situaţii. Vă mulţumesc pentru deschiderea privind acest proiect.

Florin Iordache Rog...

Corneliu-Florin Buicu Şi vreau să vă rog...

Florin Iordache Rog...

Corneliu-Florin Buicu ... să-l votaţi.

Florin Iordache Domnule Buicu, numai puţin. Rog Secretariatul tehnic să afişeze pe ecranul din spatele meu Pl-x-ul respectiv, să ştie toţi colegii despre ce discutăm. Este vorba despre Pl-x 751. A fost retrimis, de pe poziţia 24, pe poziţia 4, la solicitarea unui lider de grup. Deci este vorba despre Pl-x 751. Bun. Acum, raportul comisiei. Comisia pentru administraţie, Comisia pentru sănătate şi Comisia pentru apărare. Cine? Vă rog, raportul comun. Avem 8 amendamente admise.

Marius-Gheorghe Surgent Consiliul Legislativ, conform Avizului nr. 67/6.02.2019 a avizat favorabil această propunere legislativă. Consiliul Economic şi Social, conform Avizului nr. 127 din 8.01.2019, a avizat favorabil această propunere legislativă. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, conform Avizului nr. 4c-6/145 din 13 martie 2019 a avizat favorabil această propunere legislativă. Comisia pentru muncă şi protecţie socială, conform Avizului nr. 4c-9/97 din 12 martie 2019, a avizat favorabil această propunere legislativă. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, conform avizului din data de 12 martie 2019, a avizat favorabil această propunere legislativă. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare preluarea personalului cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului-ajutor calificat, potrivit legii, aflate în finanţarea autorităţilor de pe raza judeţelor Arad, Hunedoara, Maramureş, Mureş şi Sibiu, cu statut de cadru militar, de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă din judeţele menţionate, prin derogare de la art. 40 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Astfel, efectivele inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă ale judeţelor menţionate vor dobândi personal cu înaltă experienţă şi se va asigura o mai bună intervenţie în cazul situaţiilor de urgenţă. Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. În conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii celor trei comisii sesizate în fond au examinat propunerea legislativă în şedinţe separate. În urma dezbaterii, membrii celor trei comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Propunerii legislative privind preluarea personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului-ajutor calificat, potrivit legii, aflate în finanţarea autorităţilor publice locale de pe raza judeţelor Arad, Hunedoara, Maramureş, Mureş şi Sibiu - Pl-x 751/2018, cu amendamentele admise redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport comun.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnul Varga Glad-Aurel, de la PNL. Vă rog, domnule deputat.

Glad-Aurel Varga Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Această propunere legislativă a plecat cu semnătura tuturor parlamentarilor de Arad, unde - în Arad - există două localităţi care au probleme. Această propunere legislativă vizează preluarea personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD. Şi este un beneficiu extraordinar pentru localităţile din Arad, Hunedoara, Maramureş, Sibiu, Mureş. Cu titlu de exemplu, activitatea serviciului din oraşul Nădlac, din lipsa fondurilor, a fost suspendată pentru 90 de zile. Deci 90 de zile în care acele echipaje nu au putut funcţiona. De aceea, această iniţiativă legislativă sprijină în primul rând cetăţenii. Şi, din acest motiv, Partidul Naţional Liberal va vota pentru acest demers legislativ. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, domnule coleg. Domnul Vass Levente. Vă rog, domnule coleg.

Levente Vass Stimaţi colegi, Felicit iniţiatorii! Grupul parlamentar al UDMR o să voteze acest proiect. Este foarte bine că ne-am gândit la rezolvarea acestor probleme şi am preluat de la consiliile locale şi consiliul judeţean finanţarea acestor unităţi. Felicitări, încă o dată! Mă bucur că, până la urmă, a ajuns şi în Comisia pentru sănătate. Am contribuit şi noi la acest lucru. Felicitări şi numai bine!

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule coleg. Dacă mai sunt intervenţii? Nu. Avem 8 amendamente admise. Dacă la titlul legii, observaţii? Nu. Art. 1? 2? 3? Până la 8, dacă sunt intervenţii? Nu sunt. Are caracter organic. Rămâne la votul final.