15 iunie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2020 pentru suspendarea aplicării prevederilor art.21 alin. (6) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi instituirea unor măsuri tranzitorii (PL-x 353/2020); ( rămas pentru votul final )

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Pe procedură, o să vă rog să supuneţi la vot retrimiterea la comisie a Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2020. Am avut o discuţie în Comitetul liderilor, în care am solicitat un termen de o săptămână, pentru că amendamentul depus la comisia de fond nu respectă, din punct de vedere constituţional, o normă clară şi am spus că timp de o săptămână putem rezolva această problemă, dacă retrimitem la comisie. Dacă nu se va dori acest lucru, sigur că există şi alte instrumente de control constituţional. Prin urmare, o să vă rog să supuneţi votului dumneavoastră retrimiterea la comisie - termen o săptămână. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Nefiind consens, sunt obligat să supun votului propunerea de retrimitere la comisie a PL-x 353/2020 - termen, o săptămână. Înainte de a începe votul, invit liderii grupurilor parlamentare... Domnule Simonis, Grupul PSD?

Alfred - Robert Simonis Bună ziua! Grupul PSD va vota împotrivă.

Florin Iordache Mulţumesc. USR? Numai puţin! USR?

Bogdan-Ionel Rodeanu Grupul USR susţine retrimiterea la comisie.

Florin Iordache Mulţumesc. PRO România? Numai puţin!

Mircea-Titus Dobre Grupul PRO România se abţine.

Florin Iordache Mulţumesc. UDMR?

Zacharie Benedek Grupul UDMR nu este pentru retrimitere, deci votează contra.

Florin Iordache Am înţeles. PMP? PNL, ultimul, că dumneavoastră aţi solicitat. Şi apoi să faceţi legătura cu domnul Varujan Pambuccian.

Ionuţ Simionca Pentru retrimiterea la comisie.

Florin Iordache Mulţumesc. Domnul Varujan Pambuccian? Numai puţin, domnule Roman!

Varujan Pambuccian Sunt împotriva retrimiterii la comisie, pentru că nu mai există absolut niciun motiv pentru lucrul acesta.

Florin Iordache Mulţumesc. Şi domnul Roman, Grupul PNL? Dumneavoastră aţi solicitat. Bănuiesc că "pentru".

Florin-Claudiu Roman Da, domnule preşedinte. Votul nostru va fi pentru retrimiterea la comisie.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Să înceapă votul. Numai puţin! Numai puţin, stimaţi colegi, că este o problemă tehnică! Nu merge votul, am văzut! Numai puţin! Am văzut şi noi că nu funcţionează. Acum vă rog să votaţi, apoi voi da cuvântul colegilor mei din sală. Bun. Vă rog. Numele şi spuneţi ce veţi face.

Slavoliub Adnagi Slavolib Adnagi. Împotriva retrimiterii, conform deciziei Grupului minorităţilor.

Florin Iordache Bun. Mulţumesc. Colegii din sală şi apoi voi face legătura. Vă rog.

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Domnul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu. Pentru retrimitere.

Florin Iordache Mulţumesc. Pentru. Mulţumesc. Doamnă, vă rog.

Cristina-Mădălina Prună Cristina Prună. Pentru retrimitere.

Florin Iordache Da.

Vasile Varga Vasile Varga. Pentru retrimitere.

Florin Iordache Da.

Nicuşor Halici Halici Nicuşor. Împotriva retrimiterii.

Florin Iordache Da. Mai departe.

Petru-Sorin Marica Marica Sorin. Abţinere.

Florin Iordache Da.

Alexandru Stănescu Alexandru Stănescu. Împotrivă.

Florin Iordache Da.

Adrian Solomon Adrian Solomon. Împotrivă.

Sorin-Dan Moldovan Moldovan Sorin. Pentru.

Florin Iordache Mulţumesc. Dacă mai sunt colegi în sală care nu... Vă rog să faceţi legătura cu domnul Ilişanu, domnul preşedinte Tîlvăr, domnul Chiriac şi aşa mai departe.

Claudiu-Augustin Ilişanu Bună ziua, domnule preşedinte. Votez împotriva retrimiterii la comisie. Ilişanu Claudiu-Augustin.

Florin Iordache Da. Mai departe. Vă rog.

Angel Tîlvăr Bună ziua, domnule preşedinte! Votez împotriva retrimiterii. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Da. Domnul Chiriac?

Viorel Chiriac Vă salut! Vot împotrivă.

Florin Iordache Da. Doamna doctor Ciofu?

Tamara-Dorina Ciofu Bună ziua, domnule preşedinte de şedinţă! Am reuşit să votez pe tabletă până la urmă. Mulţumesc. Am votat împotrivă.

Florin Iordache Vă mulţumesc. A votat împotrivă. Domnul Palăr.

Ionel Palăr Bună ziua, domnule preşedinte! Vot pentru retrimiterea la comisie.

Florin Iordache Da. Domnul Gheorghe Andrei Daniel?

Andrei Daniel Gheorghe Bună ziua, domnule preşedinte! Vot pentru retrimiterea la comisie.

Florin Iordache Mulţumesc. Domnul Petreţchi?

Nicolae-Miroslav Petreţchi Bună ziua, domnule preşedinte de şedinţă! Împotriva retrimiterii.

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Domnul Roman? Domnule Roman, vă rog. Dacă nu, domnul Nasra.

Gabriel-Horia Nasra Votez împotrivă.

Florin Iordache Mulţumesc. Domnul Zainea?

Cornel Zainea Bună ziua! Pentru retrimiterea la comisie. Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Şi domnul Grosaru?

Andi-Gabriel Grosaru Bună ziua, domnule preşedinte! Bună ziua tuturor colegilor! Votul este împotriva retrimiterii la comisie.

Florin Iordache Şi ultimul, domnul Biro Zsolt.

Zsolt-Istvan Biro Bună ziua! Biro Zsolt-Istvan. Împotriva retrimiterii. Nu ştiu dacă...

Florin Iordache Mulţumesc. Domnul Mărgărit?

Mitică-Marius Mărgărit Domnule preşedinte, Vot împotrivă.

Florin Iordache Mulţumesc. Doamna Cherecheş?

Florica Cherecheş Vot pentru.

Florin Iordache Mulţumesc. Rezultatul votului: 78 de voturi pentru retrimitere, 122 de voturi împotrivă, 7 abţineri. Deci propunerea de retrimitere nu a întrunit numărul de voturi. Deci vom face dezbaterea astăzi. Dau cuvântul Comisiei juridice. Domnule Halici, vă rog, prezentaţi raportul suplimentar. Raportul suplimentar cu 7 amendamente. Vă rog. Şi apoi Guvernul. O să dăm cuvântul Guvernului, după ce prezintă domnul preşedinte Halici.

Nicuşor Halici Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport suplimentar asupra Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2020. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat Proiectul de Lege pentru respingerea ordonanţei de urgenţă în data de 3 iunie 2020. Potrivit Constituţiei României, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Obiectul de reglementare al iniţiativei legislative are ca subiect finalizarea procesului de restituire în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi instituirea unor măsuri tranzitorii. În urma examinării iniţiativei legislative şi a documentelor anexate, membrii Comisiei juridice, cu majoritate de voturi, au hotărât adoptarea unui raport favorabil asupra Proiectului de Lege privind adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2020. În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Guvernul?

Florin Iordache Concluzionaţi, domnule...

Florin Iordache Vă mulţumesc. Dezbateri generale. Domnul Silviu Vexler. Vă rog.

Silviu Vexler Vă mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Mă simt uşor jignit că sunt doar o influenţă externă. Speram să fiu măcar parte din statul paralel sau ceva. Dar nu sunt! Sunt, de asemenea, onorat de ameninţarea făcută cu sesizarea la Curtea Constituţională. Mă bucură acest lucru. Îi încurajez pe colegii mei să facă această sesizare, pentru că veţi ajunge la concluzia că s-ar putea să se întâmple acelaşi lucru ca în cazul ordonanţei privind Institutul Levantului. Când va pica şi legea, va pica şi ordonanţa. Eu spun, în acest caz, "Doamne ajută!". Eu sunt o influenţă externă. Aşa este, aparent, un deputat în Parlamentul României şi e în regulă. Aş vrea să vă citesc un scurt text, pentru că iniţiatorul legii şi cei care i-au avizat urgenţa acestei ordonanţe de urgenţă sunt aici, zâmbind, să vă spun avizul care a însoţit această ordonanţă de urgenţă. Iar avizul spune aşa - este avizul Consiliului Legislativ, instituţie a statului. În primul rând, "Referitor la modalitatea de reglementare pe calea delegării legislative, prin ordonanţă de urgenţă, semnalăm că, potrivit art. 115 alin. (6) din Constituţie, Ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituţionale, nu pot afecta drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie. În acest sens, semnalăm că soluţia legislativă preconizată este susceptibilă a afecta prevederile constituţionale ale art. 44 alin. (1) şi alin. (2) referitor la dreptul de proprietate privată, art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, precum şi ale art. 136 alin. (5) referitor la proprietate. Astfel, se îngrădeşte exercitarea dreptului de proprietate, ceea ce contravine dispoziţiilor art. 44 alin. (1) şi (2)" - se enumeră restul articolelor - "precum şi prevederile art. 6 paragraful 1 şi art. 14 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie". Aceasta este opinia Consiliului Legislativ, a unor experţi, despre ordonanţa de urgenţă în forma în care a fost iniţiată de ANRP şi avizată de Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul. Fac o paranteză scurtă, că găsesc destul de ironic faptul că în prezenţa urmaşilor de drept ai brătienilor, care au trecut prin acest lucru şi ale căror proprietăţi au fost confiscate de statul român în timpul Guvernului comunist, presează atât de tare, ca un gest de normalitate făcut faţă de victimele acestor abuzuri, să fie corectaţi. Dar pentru că domnul Băeşu are această tendinţă, să prezinte trunchiat lucrurile, aş vrea să corectez un lucru. În legea de aprobare a ordonanţei de urgenţă, s-a adoptat un amendament care a fost propus de mine. Deci acel "cash fără număr, fără număr", stimaţi colegi, nu există, pentru că amendamentul pe care l-am introdus, denumit introductiv "Fără număr, fără număr" spune următoarele: "Pe perioada suspendării prevăzute la art. 1, evaluarea imobilelor pentru care se acordă despăgubiri se face astfel..." - şi vă rog să aveţi atenţie! - "prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, în dosarele în care se acordă măsuri compensatorii altor persoane decât titularul dreptului de proprietate, fost proprietar sau moştenitor ilegal ori testamentar". Deci, din start, am exclus de la cash-ul "fără număr, fără număr" pe orice potenţial profitor, pe orice om care a cumpărat drepturi litigioase sau a făcut o afacere din acest lucru. Continuăm alin. b): "Prin utilizarea grilei notariale valabile la data emiterii deciziei de către Comisia Naţională, în dosarele în care se acordă măsuri compensatorii" - atenţie! - "... titularului dreptului de proprietate, fost proprietar sau moştenitorilor legali ori testamentari ai acestuia" - atenţie din nou! - "... iar dreptul de proprietate nu a fost tranzacţionat după preluarea abuzivă a imobilului". În traducere, ce înseamnă acest lucru? Faptul că victimele directe ale persecuţiei comuniste, ale căror proprietăţi au fost luate, proprietăţi pe care statul le-a folosit de peste 70 de ani, fără a fi nicio formă de recunoştinţă sau de compensare pentru acest lucru şi doar ei, nimeni altcineva, vor primi proprietăţile lor la nivelul corect şi actual. Statul întotdeauna are opţiunea, aproape în toate cazurile, să restituie bunul în natură aşa cum este. Am rezolvat şi a doua problemă a cash-ului. Stimaţi colegi, Legea precedentă a fost adoptată în unanimitate de Parlamentul României, promulgată de preşedintele României, publicată în Monitorul Oficial. A fost în vigoare o lună şi jumătate. După o lună şi jumătate de când a stat în vigoare a apărut o situaţie de urgenţe nemaiauzită, pe care Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul a avizat-o. Avem astăzi ocazia să facem dreptate pentru victimele directe şi pentru nimeni altcineva, nu să facem "un cash fără număr, fără număr". Aşa este! Legea nr. 165 şi tot ceea ce s-a întâmplat în privinţa restituirilor de proprietăţi este un eşec ruşinos al României, un eşec ruşinos prin toate umilinţele pe care aceşti oameni le-au îndurat. Căutaţi la un Google, dacă nu la altceva mai mult, opiniile oamenilor despre felul cum sunt trataţi la ANRP, bătaia de joc, modul cum sunt plimbaţi prin tribunale cu zecile de ani. Şi oamenii aceştia au ajuns acum la 85, 90, 100 de ani. Mulţi dintre supravieţuitorii Holocaustului au murit înainte să vadă orice. Dacă doriţi, puteţi vota continuarea acestui lucru! Dacă doriţi să facem un minim gest de umanitate, în condiţiile în care, atenţie, niciodată aceşti supravieţuitori nu au primit un leu pentru cei 70 de ani în care statul le-a abuzat proprietăţile, atunci votaţi împotrivă! Vreţi să faceţi un gest de umanitate corect pentru cei al căror drept este, veţi vota în favoarea proiectului de aprobare a ordonanţei de urgenţă, cu amendamentul admis! Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Voi da cuvântul celor care s-au înscris. Din partea Grupului UDMR, doamna deputat Ambrus Izabella-Agnes. Vă rog, faceţi legătura cu doamna deputat.

Izabella-Agnes Ambrus Mulţumesc. Ca urmare a modificărilor aduse Ordonanţei de urgenţă nr. 72, azi, în Comisia juridică, UDMR va vota pentru adoptarea ordonanţei. Cunoaştem faptul că procedura de la ANRP este una deosebit de lentă şi anevoioasă. Există numeroase dosare care aşteaptă de ani de zile soluţionare. Conform modificărilor aduse azi în comisie, titularii dreptului de proprietate, foştii proprietari şi moştenitorii acestora vor beneficia de evaluare conform grilei notariale valabile la data emiterii deciziei de către Comisia Naţională, ceea ce reprezintă o soluţie justă pentru aceştia, având în vedere faptul că beneficiarii, oricum, de foarte mult timp aşteaptă aceste soluţii. Este cert că problema restituirilor este una cât se poate de serioasă şi de urgentă şi se impun, în acest sens, măsuri clare care să conducă cât mai rapid la soluţionarea dosarelor, restituirea bunurilor, în natură, pe cât posibil, şi acordarea despăgubirilor, având în vedere faptul că aceşti oameni aşteaptă şi aşteaptă de foarte mult timp şi nicio amânare nu mai este justificată. URMR va vota pentru adoptarea ordonanţei. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Întreb dacă mai sunt colegi care doresc să intervină la dezbateri generale? Nu. Avem 7 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. De la 2 la 7, dacă sunt intervenţii? Nu. Vă mulţumesc. Rămâne la votul final, miercuri. Are caracter ordinar. Următorul.