22 octombrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2018 pentru completarea art.4 din Ordonanţa Guvernului nr.45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A. (PL-x 376/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache Bun. Până se multiplică cele două modificări la Legea spălării banilor, mergem cu următorul. 24. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2018 pentru completarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A.; PL-x 376/2018; caracter ordinar. Guvernul? Vă rog, domnule secretar de stat.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, domnule secretar de stat. Comisia pentru transporturi? Domnule preşedinte, vă rog.

Lucian Nicolae Bode Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru transporturi şi infrastructură a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare în fond, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2018 pentru completarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania naţională de transporturi aeriene române "TAROM" - S.A. Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 13 iunie 2018. La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare şi al Comisiei pentru industrii şi servicii. Comisia pentru transporturi şi infrastructură a examinat proiectul de lege, în şedinţa din 12 septembrie 2018. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 45/1997, prin introducerea unor noi alineate care să prevadă obiectivul companiei - desfăşurarea activităţilor de transport în condiţii de siguranţă, securitate şi eficienţă. Modelul de organizare şi alocare a resurselor trebuie integrat într-un sistem de management şi de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli suficient de flexibil, care să răspundă cerinţelor din industria aviaţiei comerciale. Astfel, prin modificarea legislativă propusă, se pot elimina barierele concurenţiale pentru operatorul aerian naţional şi se poate asigura o mai mare flexibilitate în gestionarea resurselor. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru transporturi şi infrastructură au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea actului normativ, în forma adoptată de Senat. În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Florin Iordache La dezbateri generale. Vă rog frumos.

Lucian Nicolae Bode Da. Mulţumesc. Distinşi colegi, Deputaţii Partidului Naţional Liberal vor vota acest proiect de lege care devine o gură de oxigen pentru mult încercata companie TAROM, companie care se bate într-un mediu concurenţial extrem de complicat, cum este cel din aviaţie. Compania TAROM avea nevoie de aceeaşi flexibilitate în acţiunile sale, la fel ca şi companiile private cu care se află în competiţie directă. Rămân însă celelalte probleme în această companie, în principal, profilul de cuib de sinecuri, care a dus la supraîncărcarea schemei de personal, aceasta depăşind cu mult numărul de 2.000 de angajaţi, mulţi dintre aceştia căutându-şi încă un rol pe acolo, în condiţiile în care o companie aeriană cu flotă similară de avioane sau chiar mai mare nu are mai mult de 600-700 de angajaţi. Dar ceea ce noi dăm astăzi cu o mână TAROM-ului, din păcate, le ia cu două mâini Ministerul Transporturilor. Despre ce este vorba? Cum să facă TAROM performanţă, cum să răzbească prin competiţia acerbă din aviaţia europeană, când Ministerul Transporturilor, domnul ministru Şova, provoacă un imens scandal, numind recent, în Consiliul de administraţie, numai sinecuri care nu au absolut nicio legătură cu aviaţia, care habar nu au de tendinţe, nu înţeleg nici la nivel elementar acest business şi, peste toate, unii dintre ei aveau şi interdicţia legală să mai ocupe o poziţie de administrator, pentru o perioadă de 5 ani. Asta chiar nu s-a mai întâmplat pe nicăieri până acum! Ce ajutor a primit TAROM, în cele din urmă, când numirea noilor administratori a fost blocată recent de Registrul Comerţului, pentru chestiuni de legalitate, în cazul mai multor persoane? Cum să numeşti, nu una, ci trei persoane care aveau interdicţia legală să fie administratori? Cum poţi să elimini din lista potenţialilor administratori pe şefii Şcolii Superioare de Aviaţie, pe fostul şef al Centrului de Investigaţii în Aviaţia Civilă şi mulţi alţi specialişti de aviaţie care au avut şi performanţe? Iar, în schimb, să îndeşi pe primele locuri incompatibili şi în acelaşi timp incompetenţi?! Avem astfel un portret de familie absurd acum în Consiliul de administraţie de la TAROM, consiliu care devine un uriaş balast pentru Compania TAROM, în cele mai grele vremuri pe care aceasta le traversează. Păcat! (Aplauze.)

Florin Iordache Da. Domnule Moşteanu, vă rog.

Liviu-Ionuţ Moşteanu Da. USR va susţine acest proiect, pentru că, aşa cum spunea şi antevorbitorul meu, TAROM are nevoie de această gură de oxigen. Din păcate - şi am susţinut aceste modificări de vreo 2 ani de zile, în toate ieşirile publice - din păcate însă această gură de oxigen nu-i va permite TAROM-ului să supravieţuiască. TAROM nu a avut nicio schimbare structurală, nicio schimbare fundamentală în ultimii 2 ani de zile. Ba mai mult, se fac greşeli, aşa cum sublinia şi domnul Bode. Mai consumă din grăsime, cum se spune. Mai sunt câţiva bănuţi prin conturi, bani rămaşi din vremuri demult apuse, când TAROM avea monopolul pieţei de transport aerian în România. Şi estimările specialiştilor sunt sumbre. Probabil în vreo 2 ani de zile TAROM se va bloca. De aceea, spun şi de la această tribună, cea mai înţeleaptă decizie pe care acest Guvern poate să o ia este o privatizare rapidă şi punerea TAROM în mâinile unui investitor privat care poate să se bată de la egal la egal cu partenerii supercompetitivi din această piaţă. Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Intervenţii? Domnul Nechifor, vă rog.

Cătălin-Ioan Nechifor Stimaţi colegi, Cred că este foarte grav că suntem în situaţia de a pierde încă o emblemă românească. Dacă şi TAROM va ajunge să fie praf şi pulbere, stau şi mă întreb, oare ce o să mai scriem în istorie? Eu cred că avem obligaţia să găsim o formulă de management competitiv. Au fost câteva variante, ştiţi foarte bine, s-a adus manager privat - domnul Heinzman. Au fost, după aceea, schimbări politice. S-au schimbat, în decurs de 3 ani, cred că vreo 3 sau 4 garnituri de directori de consilii de administraţie, în condiţiile în care TAROM nu a performat. Avem - şi vă spun cu tot dragul - o piaţă internă măcar, pe care TAROM ar putea să o facă mai bine, să o deservească. Este vorba despre câteva aeroporturi regionale pe care TAROM vine în acest moment şi operează la preţuri foarte ridicate, cu un orar foarte, foarte greşit. Eu cred că deschiderea noastră, a Parlamentului, de a găsi soluţii, trebuie să fie totuşi bine primită şi de Guvern. Să-şi propună ca strategie, să găsească formula prin care TAROM să rămână, cu orice preţ, companie a statului român. Dacă şi pe aceasta o pierdem înseamnă că n-avem nici măcar o valoare. Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Grupul PMP, domnul Movilă.

Petru Movilă Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Vom susţine acest proiect de lege, fără a ne pune problema că TAROM va pleca din proprietatea statului român. Însă mai grav ar fi faptul că un management defectuos ar putea să o falimenteze. Compania TAROM, ştiţi foarte bine, deserveşte toate regiunile istorice ale României. A început, în ultima vreme - personal vă spun, ca pasager, de la Iaşi, să funcţioneze mai bine. Cel puţin eu aşa simt. Şi mă bucur, pentru că este una dintre cele mai vechi companii aeriene din lume şi, ca siguranţă, este în primele 10. Dar avertismentul clar, pe care l-au lansat şi colegii noştri, este să încercăm să avem la TAROM manageri specialişti, oameni care să se priceapă să conducă această companie şi să facă bani - trebuie să spunem acest lucru - să facă bani, pentru ca salariaţii de acolo să fie mulţumiţi, pentru ca noi, pasagerii din toate regiunile ţării, care circulăm cu TAROM, să fim mulţumiţi. Şi mai ales avertismentul este să îl depolitizăm pe cât posibil, pentru că, altfel, cum spuneam, ar putea să existe riscul să ajungă în faliment. Aţi văzut, de la an la an, pierderile financiare au fost din ce în ce mai mari. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Am finalizat. Rămâne la votul final, neavând amendamente.