10 martie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" (PL-x 97/2019). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache Continuăm, stimaţi colegi. 11. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"; PL-x 97/2019. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu. Din partea celor două comisii - Comisia pentru mediu şi Comisia juridică - cine prezintă raportul? Vă rog, domnule vicepreşedinte, prezentaţi dumneavoastră.

Lucian-Eduard Simion Raport comun suplimentar asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării". În urma retrimiterii Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, în 24 iunie 2019, l-au preluat, în vederea examinării şi depunerii unui nou raport. Pentru acest proiect de lege s-a întocmit un raport comun suplimentar, cu amendamente admise si respinse, în data de 21 iunie 2019, prin care s-a propus, cu majoritate de voturi, adoptarea acestuia. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 4 martie 2019. Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993, prin proiect urmărindu-se instituirea unor reglementări în scopul conservării habitatului Deltei Dunării şi al îmbunătăţirii managementului Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", a modului de gestionare a resurselor regenerabile din Delta Dunării, precum şi a nivelului de trai al locuitorilor din această zonă. Comisia pentru transporturi, Comisia pentru muncă, Comisia pentru agricultură, silvicultură, Comisia pentru buget, finanţe au avizat favorabil această iniţiativă. În conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei, comisiile sesizate în fond au examinat proiectul de lege în şedinţe separate. Astfel, în urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993, cu amendamente admise şi amendamente respinse prevăzute în anexe. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Dacă la dezbateri generale doresc colegii să intervină? Nu. Bun. Avem amendamente admise şi respinse. Ne uităm pe cele două anexe. La Anexa nr. 1 avem amendamentele admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. Până la art. 10. Dacă sunt intervenţii? Nu. Supun votului dumneavoastră amendamentul respins de la poziţia... deci la art. 10 alin. (2) lit. c 1 ). Supun votului dumneavoastră amendamentul respins. Să înceapă votul. 126 de voturi pentru, 11 abţineri. Adoptat cu sintagma "sau piscicole". Mergem mai departe. Până la poziţia 27, la amendamente admise. Dacă sunt intervenţii? Nu. Adoptate. La Anexa nr. 3. Discutăm de un amendament de completare, la Anexa nr. 3, un amendament respins. Supun votului dumneavoastră amendamentul respins. Să înceapă votul. 127 de voturi pentru, 23 de abţineri. A fost adoptat. Anexa nr. 1, adoptată. Şi, la art. III, supun votului dumneavoastră amendamentul respins şi completarea "prin încheierea unui protocol". Să înceapă votul. 125 de voturi pentru, 20 de abţineri. Acum supun votului... Am finalizat articolele. Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 1, Anexa nr. 2 şi Anexa nr. 3. Să înceapă votul. 144 de voturi pentru, un vot împotrivă, 4 abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. A fost adoptat proiectul cu amendamentele admise în comisie şi cele adoptate în plen. Rămâne la votul final.