31 octombrie 2018 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x 332/2018). ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache Următoarea. 36. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011; Pl-x 332/2018. Caracter organic. Doamna preşedinte Gavrilă. Vă rog, prezentaţi raportul.

Camelia Gavrilă Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru învăţământ a primit, spre dezbatere în fond, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 - Pl-x 332/2018. Obiectul de reglementare - în sensul înfiinţării unor compartimente de consiliere parentală pentru familiile elevilor care au săvârşit acte de violenţă psihologică şi, de asemenea, unor departamente de consiliere pentru elevi, dar şi consiliere la nivelul şcolii pentru elevi, astfel încât cei implicaţi să poată beneficia de evaluare şi asistenţă pedagogică. Este vorba despre o lege organică. Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. În urma dezbaterii, comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, adoptarea propunerii legislative, cu amendamentele admise din anexă. Este vorba despre sancţionarea unor comportamente de tip bullying, un fenomen frecvent în şcolile româneşti şi care are nevoie de o intervenţie psihologică adecvată şi urgentă.

Florin Iordache Mulţumesc. Domnule Romanescu, vă rog. Grupul PNL.

Cristinel Romanescu Mulţumesc, domnule preşedinte. Deputaţii PNL vor vota pentru adoptarea propunerii legislative care va reglementa înfiinţarea unor compartimente de consiliere parentală pentru familiile elevilor care au săvârşit acte de violenţă psihologică şi consiliere pentru elevi, astfel încât cei implicaţi să poată beneficia de o evaluare şi asistenţă psihologică de specialitate. Noua lege va interzice, în unităţile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale, comportamentele care constau în violenţa psihologică bullying. În cadrul programelor de formare continuă a personalului didactic, se vor introduce sesiuni de informare, cursuri de perfecţionare asupra problemelor legate de violenţa psihologică. Metodologia prevăzută va cuprinde procedurile de evaluare pentru depistarea persoanelor predispuse la violenţa psihologică bullying, definirea formelor de manifestare, precum şi cadrul general de asigurare a cadrelor didactice cu pregătiri adecvate şi a terapiilor specifice pentru victimele acestui comportament. Din aceste motive, Grupul PNL va vota pentru adoptare. Mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Grupul USR, domnul Zainea.

Cornel Zainea Mulţumesc, domnule preşedinte. Şi Grupul USR va susţine acest proiect legislativ. În România, avem o problemă mare legată de bullying şi de cyberbullying. Deşi poate părea o problemă minoră... deoarece mulţi copii în România nu au acces nici măcar la manuale şcolare, şi acest aspect este foarte important, şi în calitate de părinte susţin acest proiect legislativ... foarte mulţi copii sunt agresaţi, prin intermediul mijloacelor de comunicaţie online, mulţi ajung la depresie şi refuză să mai discute cu părinţii lor despre această problemă. Sunt rapoarte internaţionale care spun că trei din cinci copii suferă de efectele cyberbullying-ului. În Uniunea Europeană, doar în Spania este legiferat acest tip de atac şi mă bucur că avem şi în România o iniţiativă legată de acest lucru. Mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Doamna Iurişniţi. Al doilea vorbitor al Grupului USR, doamna Cristina Iurişniţi.

Cristina-Ionela Iurişniţi Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Profit de prezenţa secretarului de stat, domnul Andea. Vă rog să fiţi atenţi puţin! Îmi doresc să transmiteţi mai departe necesitatea de a introduce în statutul elevului anumite direcţii, prin care violenţa din şcoli, violenţa psihologică, bullying-ul - pentru că această noţiune a ajuns în sfârşit în Legea nr. 1 a educaţiei naţionale - deci prin intermediul statutului elevilor să existe anumite reguli de respectat. Pentru că, da, în momentul de faţă, în textul de lege pe care noi l-am dezbătut în Comisia pentru educaţie, apare partea educaţională, apar aceste compartimente unde copii vor fi consiliaţi, ajutaţi, sprijiniţi. Dar trebuie să avem şi în statutul elevului, să fie corelat, pentru că trebuie să existe o interdependenţă între cele două texte de reglementare a activităţii educaţionale din şcoli. Mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. Am finalizat. Avem 6 amendamente admise. Dacă la titlul legii? Nu. Marginal 2? Marginal 3? Marginal 4 din raport? Marginal 5? Marginal 6? Nu. Rămâne la votul final; are caracter organic.