21 noiembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind Statutul inspectorului de muncă (PL-x 124/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 49. Proiectul de Lege privind Statutul inspectorului de muncă; PL-x 124/2018. Guvernul. Şi apoi, doamna Violeta Răduţ, nu? Sau cine susţine? Comisia pentru muncă.

Florin Iordache Raportul. Doamna deputat Violeta Răduţ. Vă rog, prezentaţi raportul Comisiei pentru muncă.

Violeta Răduţ Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa PL-x 124/2018, din 14 martie 2018, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a Proiectului de Lege privind Statutul inspectorului de muncă. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 12 martie 2018. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare Statutul inspectorului de muncă, urmărind stabilirea drepturilor şi a obligaţiilor specifice acestuia, precum şi a incompatibilităţilor, interdicţiilor şi măsurilor de protecţie aplicabile funcţiei publice specifice de inspector de muncă. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituţia României, republicată. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Şi, în urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. La dezbateri generale, domnul deputat Oprea. Vă rog. Grupul PNL.

Dumitru Oprea Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Adoptarea proiectului de lege a avut şi nişte amendamente. Astfel, la întâlnirile din comisie, din 23 mai şi din 6 iunie, două abţineri au fost ale PNL, dată fiind forma destul de încâlcită a proiectului legislativ. În urma amendamentelor făcute, la nivel de comisie, Grupul partidului Naţional Liberal susţine proiectul de lege respectiv, pentru că el era o necesitate, dar nu în forma atât de alambicată şi cu nişte cereri destul de ciudate. În astfel de condiţii, votăm "da".

Florin Iordache Domnul Seidler.

Cristian-Gabriel Seidler Stimaţi colegi, Avem o lege - statutul unei categorii speciale de funcţionari publici. Legea, practic, în afară de a suplini, eventual, o prevedere care ar fi trebuit să fie regăsită într-un contract colectiv de muncă, pentru dânşii, referitoare la zilele de concediu, raportate la anii de muncă, nu aduce, de fapt, nimic special. Dacă n-ar exista această lege, în forma aceasta, inspectorii de muncă şi-ar putea desfăşura activitatea la fel. Aşadar, legiferăm, din păcate, doar de dragul de a legifera, suplinind, eventual, o negociere de contract colectiv de muncă şi nimic mai mult.

Florin Iordache Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu. Avem 19 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. De la 2 la 10, intervenţii? Nu. De la 11 la 19, intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. Are caracter organic. Aşteptăm distribuirea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport local. Când va fi distribuit, îl vom discuta.