27 martie 2019 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 27 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale (Pl-x 140/2019). ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache 8. Propunerea legislativă pentru completarea art. 27 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale; Pl-x 140/2019; lege organică. Comisia juridică. Vă rog.

Costel Neculai Dunava Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport suplimentar asupra propunerii legislative. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă pentru completarea art. 27 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât, în şedinţa din ziua de 27 martie 2019, în temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, retrimiterea Propunerii legislative pentru completarea art. 27 din Legea nr. 47/1992, la Comisia juridică, în vederea unei noi examinări şi depunerii unui nou raport. Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport de adoptare a Propunerii legislative pentru completarea art. 27 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, cu amendamentele admise din anexa la prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art. 142 alin. (5) din Constituţia României, republicată. Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Dezbateri generale. Domnul Andronache.

Gabriel Andronache Da. Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Sincer, nu vă mai recunosc, domnule Iordache. Vă ştiam altfel. Totuşi, prin această iniţiativă, dumneavoastră contribuiţi la crearea unui gard în jurul opoziţiei parlamentare. În fiecare săptămână lipsiţi opoziţia parlamentară, îl lipsiţi pe preşedintele României de atributele constituţionale care în mod normal trebuie exercitate. Nu voi intra acum pe fond, pentru că ne rezervăm argumentele pentru contestarea acestei reglementări la Curtea Constituţională. Însă ţin să aduc ca argument o chestiune scrisă într-o decizie a Curţii Constituţionale încă din anul 1995 şi vă invoc aici un considerent existent în Decizia Curţii Constituţionale nr. 1 din 1995 care spunea la momentul respectiv: "Controlul de constituţionalitate nu este o frână în calea democraţiei, ci instrumentul ei necesar, deoarece permite - atenţie, domnule preşedinte de şedinţă! - minorităţii parlamentare şi cetăţenilor să vegheze la respectarea dispoziţiilor Constituţiei, constituind o contrapondere necesară faţă de majoritatea parlamentară, în cazul în care aceasta s-ar îndepărta de la litera şi spiritul Constituţiei". Este în mod evident, domnule preşedinte, că prin ceea ce faceţi construiţi în fiecare săptămână o dictatură în România. Este inadmisibil lucrul acesta şi, pe cale de consecinţă, vă anunţăm că vom vota împotriva acestei reglementări şi o vom contesta la Curtea Constituţională. Mulţumim.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnul Ion Stelian, Grupul USR.

Stelian-Cristian Ion Această propunere legislativă restrânge drastic dreptul de contestare la Curtea Constituţională a hotărârilor Parlamentului, a hotărârilor Camerei Deputaţilor şi ale Senatului, impunând un termen de 15 zile în care pot fi atacate aceste hotărâri. În prezent hotărârile pot fi atacate oricând. Problema este că motivele din expunerea de motive ataşată legii nu au absolut niciun fundament. Ele sunt străine de realitatea juridică, generată de dispoziţiile constituţionale. Faptul că după un an de zile, după doi ani de zile se poate contesta şi se poate constata neconstituţionalitatea unor hotărâri ale Parlamentului, nu produce efecte retroactive, nu dă peste cap raporturile juridice generate de aceste hotărâri, pentru că deciziile Curţii produc efecte numai pentru viitor şi cu siguranţă ştiţi acest lucru. Această modificare legislativă este clar neconstituţională, o vom ataca la Curtea Constituţională, însă trebuie să vă decideţi şi dumneavoastră ce vreţi să faceţi pe mai departe, pentru că acum propuneţi nişte legi care vi se pare că vă avantajează, vă creaţi nişte aparente sau nişte iluzorii avantaje în plan legislativ, dar gândiţi-vă că din 2020 este foarte probabil - eu aş zice chiar cert - că veţi intra în opoziţie, şi atunci vă veţi plânge chiar de legile pe care le daţi acum. Ieşiţi din această paradigmă, nu vă mai gândiţi de azi pe mâine, şi gândiţi-vă în perspectivă, astfel încât aceste legi să fie funcţionale, indiferent că sunteţi la putere sau sunteţi în opoziţie. Amintiţi-vă de acest moment şi vă voi reaminti când veţi în opoziţie cât aţi greşit cu acest proiect de lege!

Florin Iordache Domnul Sitterli, cel de-al doilea vorbitor de la Grupul PNL.

Ovidiu-Ioan Sitterli Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Suntem în faţa unui proiect de lege care - spun eu - încalcă grav dispoziţiile constituţionale. A prevedea un termen de 15 zile pentru a ataca la Curtea Constituţională hotărârile plenului Camerei Deputaţilor, ale Senatului şi ale plenului comun ale celor două Camere apare ca neconstituţional din mai multe puncte de vedere. În primul rând trebuie să plecăm de la calificarea juridică a celor 15 zile. Ce termen este? Este un termen evident de decădere, un termen care, prin structura şi natura lui juridică, lipseşte de drept pe titularul acţiunii respective. Practic, dreptul se stinge, iar titularul nu mai poate să îl invoce pe calea instanţei, şi aici vorbim de instanţa de contencios constituţional, Curtea Constituţională. Astfel că, după trecerea celor 15 zile, chiar dacă hotărârile respective sunt vădit neconstituţionale, dreptul meu fiind stins prin decădere, prin sancţiunea juridică a decăderii, practic textul care încalcă dispoziţia constituţională rămâne în vigoare. Se pune problema: se poate institui un termen de decădere, un termen care duce la stingerea dreptului meu de a mă adresa Curţii Constituţionale pentru o hotărâre, un act care este vădit nelegal? Evident că nu. Pentru că dispoziţiile Constituţiei se aplică continuu, ele produc efecte asupra tuturor actelor care sunt adoptate de Parlamentul României, astfel că este inadmisibil, într-un sistem juridic de drept, ca un act juridic care este contrar Constituţiei să rămână în vigoare, chiar dacă titularul acţiunii nu a exercitat acel drept în termenul de decădere de 15 zile. De aceea, doamnelor şi domnilor deputaţi, vă rog foarte mult să vă aplecaţi cu mare atenţie asupra acestui text de lege şi să calculaţi, să vedeţi, să opinaţi în votul dumneavoastră dacă este admisibil ca un titular să rămână fără dreptul de a acţiona în instanţă, în instanţa de contencios constituţional, şi să lăsăm un act normativ, care este vădit contrar Constituţiei, în vigoare doar pentru că dreptul meu a fost stins prin decădere. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vreau să vă spun şi eu câteva cuvinte, în calitate de iniţiator. (Coboară la tribună.) Mulţumesc, stimaţi colegi. Îmi spunea domnul preşedinte Iancu să am grijă ce spun. Oricum, se păstrează şi până la anul, când suntem condamnaţi să rămânem şi la guvernare, şi cu majoritatea în Parlament! Stimaţi colegi, Eu v-aş ruga să vă uitaţi şi pe Hotărârea nr. 67, în care chiar Curtea a spus aşa: "Instituirea prin lege a unor termene nu are ca scop decât disciplinizarea raporturilor juridice născute între părţi şi preîntâmpinarea unei conduite abuzive şicanatorii ale titularilor dreptului". Deci, ca să înţelegeţi şi dumneavoastră, cei care-l susţineţi pe Klaus Werner Iohannis, până în noiembrie preşedintele României, cât şi pe dumneavoastră, care nu aţi făcut decât să şicanaţi prin atacurile la Curte. Eu am instituit, prin această prevedere, un drept al dumneavoastră, să puteţi ataca la Curte o hotărâre a Parlamentului în 15 zile. Vă hotărâţi! Vreţi s-o atacaţi, bine! Nu vreţi s-o atacaţi, salut! Adică este şicanatoriu să vă treziţi dumneavoastră peste doi ani de zile că o hotărâre pe care Parlamentul a adoptat-o o atacaţi. Deci, repet, nu am nicio problemă, încercaţi, aţi încercat de foarte multe ori. După ce va trece de Senat puteţi ataca la Curte. Dar, repet, nu contează cine este la putere sau în opoziţie, dar modul în care şicanăm prin atacuri repetate la Curte este anormal. Şi acum ca să vă răspund, în calitate de iniţiator. Modul în care dumneavoastră aţi atacat şi aţi şicanat până s-au adoptat Legile justiţiei, modul prin care dumneavoastră în continuare atacaţi şi şicanaţi până la adoptarea Codurilor penale şi de procedură penală, dă dreptul Guvernului să emită ordonanţă, pentru că dumneavoastră şicanaţi, prin aceste atacuri ale Curţii. Este inadmisibil să stăm şi să aşteptăm nişte legi de ani de zile, nişte decizii ale Curţii, pentru că vă treziţi dumneavoastră să atacaţi la Curte. Vă mulţumesc mult. (Revine la prezidiu.)

Stelian-Cristian Ion 100 de articole neconstituţionale! Ce şicană e asta?!

Florin Iordache Trecem la raport, care are 7 amendamente. La titlul legii, intervenţii? Nu. De la 2 până la 7, intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. Mai avem 10 minute. Avem timp de încă un proiect.