29 iunie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului (PL-x 311/2020). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 20. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului; PL-x 311/2020; caracter ordinar; procedură de urgenţă. Dacă iniţiatorul doreşte să intervină? Domnule Roman, vă rog. Şi apoi raport comun, Comisia pentru administraţie şi Comisia pentru mediu. Vă rog, domnul Roman.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte. Foarte pe scurt. Din cauza unei norme neclare, a unei legi incomplet definite, ne-am trezit că mai mulţi fermieri din ţară au ajuns să fie posesori de dosare penale, întrucât cei care au făcut aceste controale au interpretat în mod diferit terminologia de depozitare în spaţii închise a sacilor de îngrăşăminte şi a pesticidelor. Prezentul proiect de lege vine să lămurească aceste neclarităţi din legea existentă. Practic, fermierii vor fi obligaţi să respecte condiţiile de depozitare stabilite prin fişa producătorului şi, practic, vor fi exoneraţi de alte răspunderi decât aceea de a respecta ceea ce scrie în fişa producătorului. Această lege va da posibilitatea sutelor de fermieri cărora li s-au întocmit dosare penale să meargă în faţa celor care le-au deschis, să-şi susţină nevinovăţia şi buna-credinţă. Cred că fermierii ar trebui aplaudaţi şi susţinuţi, nu umpluţi de dosare penale din cauza unei legi neclare. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Raport comun, Comisia pentru administraţie şi Comisia pentru mediu? Cine prezintă? Vă rog. Da, domnul Simion. Vă rog, domnule vicepreşedinte.

Lucian-Eduard Simion În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 alin. (1) din Regulamentul Camerei, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate, cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege Consiliul Economic şi Social avizează favorabil. Consiliul Legislativ avizează favorabil. Guvernul susţine acest proiect de lege. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa vizează instituirea obligativităţii stocării îngrăşămintelor, conform fişei cu date de securitate emise de producător, precum şi sancţionarea nerespectării acestor indicaţii de stocare, ca fiind contravenţie. Totodată, se prevede şi eliminarea sintagmei "temporar", dat fiind faptul că acţiunea de stocare este una temporară şi nu este definită în cuprinsul legii ca având o durată determinată. Membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost prezenţi şi au votat "pentru". Comisia pentru mediu - la fel. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule coleg. Întreb dacă sunt colegi care doresc să intervină la dezbateri generale? Nu. În aceste condiţii, rămâne la votul final; caracter ordinar; raport fără amendamente.