27 iunie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere (PL-x 334/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 12. Proiectul de Lege privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere; PL-x 334/2018. Guvernul doreşte să intervină? Vă rog, domnule secretar de stat. Şi apoi Comisia pentru mediu, raport.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Comisia, vă rog. Vă rog, domnule deputat, raportul comisiei.

Lucian-Eduard Simion Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere. Proiectul, aşa cum s-a spus, are ca obiect de reglementare transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor Directivei U.E. 2015/2.193 a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2015. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din data de 22 mai 2018. La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi avizul favorabil al Comisiei pentru industrii şi servicii. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a examinat proiectul de lege în şedinţa din 5 iunie 2018. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Florin Iordache La dezbateri generale, Grupul PNL, domnul Daniel Gheorghe şi se pregăteşte domnul Cornel Zainea.

Andrei Daniel Gheorghe Stimaţi colegi, Prezentul proiect de lege are în vedere micşorarea emisiilor substanţelor dăunătoare sănătăţii umane şi mediului, respectiv dioxidul de sulf, oxidul de azot şi pulberile din atmosferă, instituindu-se, totodată, valori-limită de emisii atât pentru instalaţiile noi, cu aplicabilitate 20 decembrie 2018, cât şi pentru cele existente, cu aplicabilitate 2025 sau 2030. În fapt, acest act normativ transpune Directiva nr. 2015/2.193 a Parlamentului European şi a Consiliului, înscriindu-se în siajul programului de simplificare a legislaţiei, cu consecinţă directă pentru ameliorarea şi protejarea mediului. Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota pentru adoptarea acestui proiect de lege. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Cornel Zainea, Grupul USR.

Cornel Zainea Mulţumesc, domnule preşedinte. USR salută această transpunere de directivă europeană. Avem probleme mari în România cu emisiile de la centrale şi vă reamintesc că 15 din 28, dintre termocentralele României, funcţionează fără autorizaţie integrată de mediu. Aşadar, funcţionează ilegal şi tragem şi cu această ocazie un semnal de alarmă, că nu este suficient să avem legi dacă nu le şi aplicăm. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Claudiu Ilişanu, vă rog.

Claudiu-Augustin Ilişanu Mulţumesc, domnule preşedinte. Acest proiect de lege are ca obiect de reglementare transpunerea în legislaţia naţională a Directivei nr. 2.193 din 2015. Grupul PSD, din Camera Deputaţilor, susţine acest proiect benefic împotriva poluării aerului şi a protecţiei mediului înconjurător. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Domnul Corneliu Bichineţ.

Corneliu Bichineţ Domnule preşedinte, Vă vorbesc, de data aceasta, în calitate de vicepreşedinte al Comisiei pentru mediu, de unde cred că începe sau bănuiesc că va începe normalitatea în Parlament. Şi colegul nostru Zainea, de la USR, a votat acest proiect de lege şi mă gândesc că distinşii lui colegi se vor gândi să-l promoveze pentru seriozitatea cu care acţionează acolo. Din nefericire, când am vrut să vă laud, am văzut că aţi uitat tricoul de săptămâna trecută pe dumneavoastră! Că ce s-a întâmplat săptămâna trecută, domnule preşedinte de şedinţă, şi vă învinuiesc, n-a fost chiar bine. Aici, în sală, scandal, pe hol un scandal şi mai mare. Aţi văzut, acum s-a montat ringul, iar afară, distinşii noştri alegători strigau în cor: "Hoţii! Hoţii! Hoţii!". Eu nu mă simt deloc confortabil într-o astfel de situaţie şi vă rog să luaţi măsuri, domnule vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, ca aici să fie o atmosferă de lucru. Nu mă interesează! Guvernul va cădea sau nu va cădea. Trei oameni cred că ar trebui să-şi dea mâna, să facă ceva, să normalizăm viaţa în România: preşedintele Iohannis, preşedintele Senatului şi preşedintele Camerei Deputaţilor! Toţi trei sunt vinovaţi, în măsură diferită! Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnule Zainea, vă rog. Drept la replică.

Cornel Zainea Mulţumesc. Îl felicit pe domnul Bichineţ pentru grija pe care o are faţă de mediu. Este un membru foarte activ în comisie, dar aş vrea să apere la fel şi democraţia şi îi transmit că oamenii au dreptul să vină şi să protesteze. Nu a fost un protest violent, aşa cum s-a tot propagat peste tot, în mass-media, au fost doar nişte tineri care au venit să transmită un mesaj, atâta tot! Iar tricoul, să ştiţi că este spălat, adică nu vă faceţi probleme!

Florin Iordache Mulţumesc. Rămâne la votul final. Proiectul de lege nu are amendamente. (Domnul deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa solicită să ia cuvântul.) Vă rog, vreţi să interveniţi? Păi, gata, am finalizat! Am finalizat dezbaterile! Domnule Bacalbaşa, vă rog. (Aplauze.)

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa Huliganismul de tip fascist nu este democraţie!

Florin Iordache Vă rog. Doriţi să interveniţi procedural? Domnule Simonis?

Alfred - Robert Simonis După!

Florin Iordache După, când?! Păi, am finalizat, trec la următorul.