5 septembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor (PH CD 50/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 2. Proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor. Avem 13 amendamente admise, 9 amendamente respinse. Din partea comisiei sesizate, Comisia pentru regulament? Domnul Nicolicea. Vă rog să prezentaţi raportul.

Eugen Nicolicea Am să fac o prezentare scurtă. Raportul de modificare a Regulamentului este ca urmare a punerii în acord a Regulamentului Camerei Deputaţilor cu Statutul, cu Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, respectiv Codul de conduită al deputaţilor şi al senatorilor. Modificările sunt în concordanţă cu Regulamentul Parlamentului European, de unde au fost majoritatea copiate. A fost adoptat raportul, cu 4 voturi pentru, unul împotrivă, din totalul de 5 deputaţi prezenţi. Fapt pentru care vă propun votarea raportului cu amendamentele admise. Şi am înţeles că mai există un amendament de corelare.

Florin Iordache Da. Să-l prezentaţi pe cel de corelare, dacă... că sunt şi amendamente... Sau îl prezintă domnul Márton Árpád? Da. Bun. La dezbateri generale, domnul Ion Stelian, vă rog, Grupul USR. Şi apoi, domnul Andronache.

Stelian-Cristian Ion Am apăsat...

Florin Iordache Vă rog.

Stelian-Cristian Ion USR e categoric împotriva acestei propuneri a domnului Nicolicea, care este iniţiatorul propunerii de modificare a Regulamentului. Este un regulament de o duritate extremă aş putea spune, mai ales în condiţiile celor întâmplate în ultimele luni şi în ultima perioadă, în Parlamentul României şi în România, în general. Care este esenţa acestei schimbări? Vă spun eu. Esenţa este aceea de a da o aparenţă de legalitate politicii pumnului în gură pus opoziţiei. Am văzut care e atitudinea regimului actual. Aceea de a introduce un sistem autoritarist în România. Acest lucru trebuie să îmbrace şi o formă legală, şi o formă regulamentară, în Parlamentul acesta. Vă deranjează foarte tare, dragi colegi, aş spune, de la PSD, de la ALDE, faptul că spunem lucrurilor pe nume. Că spunem răspicat, că cerem dreptul la cuvânt, că ne susţinem toate proiectele, în ciuda faptului că ne luaţi dreptul la cuvânt de foarte multe ori. Vă deranjează foarte tare că reacţionăm şi că protestăm uneori cu forme mai puţin tipice, să zic aşa. Vreau să vă spun că de fiecare dată toate aceste forme ale noastre de protest împotriva abuzurilor dumneavoastră au fost eminamente paşnice. Eminamente paşnice! Întotdeauna am promovat această idee, a unei confruntări paşnice cu o putere abuzivă. Ce faceţi dumneavoastră este să provocaţi în continuu. Să blocaţi orice posibilitate de dialog şi orice posibilitate de găsire a unor soluţii bune. V-a deranjat foarte tare că am adus la un moment dat anumite mesaje în Parlament. Sunt mesajele ţării, să ştiţi, nu sunt ale noastre personal, nu le-am adus de acasă, sunt ale românilor. Dacă vă deranjează ce gândesc românii e o altă problemă. Ne îndreptăm cu paşi repezi, dar siguri, spre dictatură. Ce vreţi să faceţi dumneavoastră este profund nedrept, profund neconstituţional. Printre altele, ştiu că aţi copiat, aşa cum s-a exprimat domnul Nicolicea, din Regulamentul de procedură al Parlamentului European. Dar dumneavoastră luaţi de unde vă convine ce vă convine. De unde vă convine ce vă convine. Din toată legislaţia lumii, luaţi numai articolele care vă convin. Păi, adoptaţi tot Regulamentul de procedură al Parlamentului European, nu adoptaţi doar pe bucăţi ceea ce vă convine. Vreţi să puneţi... aţi mers până într-acolo încât dincolo de posibilitatea de a scoate cu forţa, pe braţe, cu ajutorul Departamentului afacerilor interne, al acestor oameni angajaţi la Parlament, parlamentarii care vă deranjează şi veţi considera că tulbură şedinţele. Deci vreţi să ne luaţi pe braţe, pe sus din comisii, şi probabil şi din plen. Dar vreţi - cel mai grav - să ne puneţi şi o interdicţie, de cel mult 30 de zile, de a participa la lucrările Parlamentului. Ştiţi că dreptul acesta nu ni l-aţi dat dumneavoastră. Derivă direct din Constituţie. Avem dreptul de a depune moţiuni, de a semna moţiuni, de a semna iniţiative legislative, de a avea activitate în comisii. Lucrurile acestea sunt reglementate de Constituţie. Ceea ce cereţi dumneavoastră este neconstituţional. USR categoric va ataca la Curtea Constituţională acest regulament, care este un regres. Vă plângeţi că există o atmosferă în Parlament, dar nu vedeţi jignirile dumneavoastră către opoziţie. Jignirile de ordin uneori xenofob, uneori de ordin... de gen, da? Toate acele ieşiri misogine ale dumneavoastră - de cele mai multe ori au fost ale dumneavoastră -, pe acelea nu le-aţi văzut. Pentru dumneavoastră nu e important că preşedintele Camerei Deputaţilor a încălcat art. 66 din Constituţie şi nu a convocat sesiunea extraordinară a Parlamentului, deşi aveam numărul suficient de semnături. Lucrul acesta nu e important. E important cum te prezinţi, cum eşti îmbrăcat şi să fii politicos. OK, suntem politicoşi. Noi vrem să fim politicoşi şi cu dumneavoastră şi cu toată lumea. Dar haideţi, respectul să fie reciproc. Nu ne puneţi pumnul în gură, nu faceţi abuzuri incredibile şi după aceea ne spuneţi: aţi încălcat nu ştiu ce reguli de curtoazie, vă interzicem dreptul de a mai fi deputaţi. Exagerez, nu de a fi deputaţi...

Florin Iordache Vă rog să concluzionaţi.

Stelian-Cristian Ion ... de a participa la lucrările...

Florin Iordache Domnule coleg...

Stelian-Cristian Ion Da, închei...

Florin Iordache Sunt cinci minute, vă rog.

Stelian-Cristian Ion Închei. Închei. De a participa la lucrările acestui Parlament o perioadă de 30 de zile. Cu ce drept faceţi acest lucru şi ce credeţi că veţi obţine? Adică dacă n-aţi învăţat încă faptul că aceste abuzuri pe care le faceţi, faptul că introduceţi numai interdicţii şi veniţi cu acest stil opresiv naşte exact reacţia adversă înseamnă că nu vă doriţi să avem o linişte socială şi să avem o linişte inclusiv în Parlamentul României. Nu veţi reuşi, nu veţi reuşi să opriţi opoziţia să se exprime prin aceste schimbări de regulament. Dimpotrivă! Poate vom avea sancţiuni, sper să nu fie cazul. Dar, în orice caz, prin aceste acţiuni absolut abuzive şi ieşite din limitele normalului, nu veţi reuşi să ne puneţi pumnul în gură. (Aplauze.)

Florin Iordache Domnul Andronache, Grupul PNL.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Îmi place jocul acesta - fiecare sesiune cu multe încălcări de Constituţie - pe care îl practicaţi dumneavoastră, majoritatea parlamentară. Se pare că este un concurs pe care îl iniţiaţi de la prima şedinţă a acestei sesiuni parlamentare. Şi doriţi efectiv ca în această sesiune parlamentară să încălcaţi de mai multe ori Constituţia, faţă de sesiunea precedentă. M-aş fi aşteptat de la dumneavoastră să veniţi să propuneţi punerea în acord a Regulamentului cu ultima decizie a Curţii. Astfel încât să corectaţi monstruozitatea pe care aţi introdus-o în Regulament, stabilind dumneavoastră, în numele opoziţiei sau al altor grupuri parlamentare, cine să fie preşedintele unei comisii repartizate unui grup parlamentar din opoziţie. Dar nu. Surpriză! Veniţi cu o propunere de regulament care în mod evident continuă politica pe care aţi iniţiat-o în sesiunea trecută, aceea de a ne închide gura, nouă, celor din opoziţie. Jocul e foarte interesant, mai ales că introduceţi prevederi neconstituţionale. Şi am aici o decizie a Curţii Constituţionale - nr. 81/2013 - care vine şi arată că ceea ce reintroduceţi dumneavoastră sau de fapt introduceţi acum în Regulament a fost declarat neconstituţional în 2013, când se regăsea o chestiune de aceeaşi factură în Statutul deputaţilor şi al senatorilor. Mă refer la interdicţia pe care o instituiţi la punctul 5. Aceea de a interzice parlamentarului să participe, pe o perioadă temporară, de două până la 30 de zile lucrătoare, de a participa la activităţile Parlamentului. Şi daţi-mi voie să vă citesc din această decizie. Poate vă dă Dumnezeu mintea cea de pe urmă şi retrimiteţi la comisie, pentru a corecta acest proiect de hotărâre. Ce spunea Curtea în 2013? Curtea reţine că reprezentativitatea mandatului parlamentar, aşa cum este stabilită de dispoziţiile din legea fundamentală, are importante consecinţe juridice. Una dintre acestea se referă la îndatoririle parlamentarului - atenţie! - care se exercită în mod continuu. Pe cale de consecinţă, stimaţi colegi, nu aveţi cum să introduceţi o interdicţie de suspendare de participare la activitatea parlamentară, pentru că onor Curtea a venit şi v-a spus în 2013 că această activitate se exercită în mod continuu, din momentul la care acesta intră în exerciţiul mandatului, până la data încetării calităţii de deputat sau senator, legiuitorul trebuind ca prin reglementările pe care le adoptă să nu împiedice îndeplinirea acestora. Faptul că menţionaţi dumneavoastră la acest punct 5 că nu va afecta mandatul este apă de ploaie. O asemenea menţiune nu vine în niciun caz să înlăture ceea ce Curtea Constituţională v-a spus prin această Decizie nr. 81/2013. Şi tot dumneavoastră, la televizor, şi aici, în plenul Camerei Deputaţilor, spuneţi tot timpul că respectaţi deciziile Curţii Constituţionale. Pe cale de consecinţă, faceţi bine şi respectaţi Decizia nr. 81/ 2013 şi eventual retrimiteţi la comisie acest proiect de hotărâre. Altfel, bineînţeles, ne vedem la Curte. Mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Mulţumesc. Domnul Paşcan, Grupul PMP.

Emil-Marius Paşcan Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Distinşi colegi, Eu înţeleg că pe unii, raportându-se la istoria filiaţiei lor politice, îi bântuie accesele totalitare, îi bântuie acţiunile represive. Mai rămâne doar să mutăm acţiunile represive din 10 august în Parlamentul României şi să îi vedem pe unii colegi care se manifestă atipic luaţi pe sus, cu forţele de ordine, poate şi gazaţi. Poate mai apoi duceţi acest regulament la new level, aduceţi şi tonfa, şi pulanul, şi ne puneţi pe toţi la punct. Este incredibil, stimaţi colegi, că puteţi consimţi măcar ideatic, teoretic, moral la asemenea acţiuni. Adică dacă aduceţi manifestările represive în Parlamentul României, la ce să se mai aştepte cetăţenii români ai acestei ţări, simplii cetăţeni, pe care îi bateţi şi îi gazaţi în piaţa publică?! Mutaţi represiunea în Parlament. Daţi tonul, de aici, ţării. Îi învăţaţi cum trebuie trataţi parlamentarii României. Că oricum suntem trataţi şi priviţi cum suntem priviţi. Stimaţi colegi, nu generaţi această situaţie de aici! Nu deschideţi această Cutie a Pandorei! Nu bălăcăriţi această calitate, această demnitate publică înaltă a statului român! Nu trimiteţi spre manifestări de acest gen, câtă vreme... oricum s-ar fi manifestat unii dintre colegii noştri, aici! Este o ţară democratică, suntem liberi să ne manifestăm cum credem de cuviinţă pentru a-l reprezenta pe cetăţeanul care ne-a votat şi ne-a trimis aici. Lui îi dăm, în primul rând, socoteală. Şi eu n-am observat să fie atât de tare afectate manifestările noastre, şedinţele, încât să nu se poată ţine. Încât să nu avem dezbateri, să nu se ajungă la vot. Aş fi înţeles, într-o atare situaţie, un asemenea gest extrem. Dar acum este absolut ieşit din comun, inacceptabil. Şi, la rândul nostru, Partidul Mişcarea Populară se va solidariza demersului, în cazul în care veţi adopta totuşi această modificare a Regulamentului, de a sesiza Curtea Constituţională a României. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Domnul Suciu, vă rog.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Am văzut pledoarii pro domo, de aici, de la microfon, pentru manifestări care nu au ce căuta în Parlamentul României. Am ascultat cu foarte mare atenţie, şi pe colegii de la PNL, şi de la PMP, şi de la USR, şi tot timpul ni s-a invocat nevoia de dialog. Pentru dialog, stimaţi colegi, e nevoie întotdeauna de două părţi. Şi, într-adevăr, nesimţirea şi lipsa celor şapte ani de acasă nu au leac. De ce vă deranjează, stimaţi colegi, că reguli care funcţionează perfect în Parlamentul European le aducem să funcţioneze şi în Parlamentul României? Vă readuc aminte, stimaţi colegi, că aici nu suntem pe maidan şi, oricât ne-aţi spune şi ne-aţi invoca democraţia, să nu uităm că Parlamentul României este totuşi Parlamentul României şi nu tribuna de manifestare cu dormit în plen, cu refuzul de a pleca de la acest microfon. Ce leac să găsim unui coleg care nu vrea să părăsească acest microfon? Se întâmplă asemenea lucruri în alte parlamente naţionale, chiar şi în Parlamentul European? Se mai întâmplă undeva să se vină cu morişti, cu fluiere, cu muzică pusă la boxe în comisii? Şi ne spuneţi că aceste lucruri sunt normale? Aceste lucruri nu sunt normale, stimaţi colegi. Şi dacă PSD şi ALDE şi-au asumat să aducă un regulament din Parlamentul European în Parlamentul României, de ce vă deranjează? Refuzăm şi respingem categoric manifestările, mai ales care au avut loc în ultimele şapte luni, de aici, din Parlament. Aţi făcut tot ceea ce nu se face într-un parlament. Şi acum, când noi vrem să reglementăm acest lucru, inclusiv cum vorbim şi cum ne purtăm în Parlament, vă deranjează? Ei, uite că pe noi nu ne deranjează. Şi dacă ne-am asumat o conduită, să ştiţi că toată lumea trebuie să o respecte. Absolut toată lumea! Sunteţi liberi să faceţi şi să aduceţi în Parlament toate manifestările de pe stradă, dar noi vă spunem că manifestarea de pe stradă nu se pupă cu ceea ce este în Parlament. Înţelegeţi odată acest lucru! Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Vă mulţumesc. Din partea Grupului USR, domnul Drulă. Mai doriţi? Procedură, vă rog. Doamnă... Vă rog, dacă doriţi, vă dau cuvântul. Vă rog, procedură. Vă rog, domnule deputat.

Cătălin Drulă Vă mulţumesc, domnule vicepreşedinte. Ca urmare a dezbaterilor care au avut loc, aş vrea să propun retrimiterea la comisie a acestui proiect de hotărâre a Camerei Deputaţilor, cu un termen de patru săptămâni. Vă rog să spuneţi votului.

Florin Iordache Bun. Era şi solicitarea Grupului PNL. Am vrut să treacă toate intervenţiile, după care, înainte de dezbatere voi supune votului retrimiterea. Mai sunt două intervenţii, după care voi propune acest lucru. Din partea Grupului PSD, domnul deputat Pau Radu-Adrian. Vă rog, domnule deputat. Şi procedură şi domnul Movilă. Înţeleg că aveţi procedură. Da, fără probleme. Şi apoi supun votului propunerea de retrimitere la comisie. Vă rog, domnule deputat.

Radu - Adrian Pau Stimaţi colegi, Auzeam mai devreme de la tribuna Parlamentului că ne bântuie. Da, într-adevăr, mă bântuie cei şapte ani de acasă. Mă bântuie cei şapte ani de acasă prin care părinţii mei m-au învăţat că trebuie să-i respect pe cei din jurul meu. Şi mă bântuie câteva întâmplări petrecute aici, în Parlament, eminamente paşnice. Un gest făcut de un coleg de-al nostru către toţi parlamentarii, o jignire adusă tuturor colegilor noştri, făcându-i hoţi, şi chiar atacul, care nu a fost un atac, a fost o chestiune prietenească, o corecţie în stil, dacă vreţi, prietenesc, aplicată domnului Bacalbaşa, pe stradă. Toate aceste manifestări, dragii mei, ar trebui să se oprească. Eu am convingerea că toţi, toţi colegii noştri sunt oameni cu responsabilitate, care au venit aici să construiască. Ei, în acest sens, regulamentul ne este aplicabil şi nouă. De ce vă e frică? Aveţi de gând să întreprindeţi alte acţiuni de acest gen? Eu cred că ar trebui să ne oprim. Nu trebuie să ne comportăm, dragii mei, ca în Parlamentul din Cipru sau, ştiu eu, din alte ţări. Să ajungem să ne luăm la bătaie. Trebuie să funcţionăm după reguli. Nu văd de ce ne deranjează regulile. Dăm exemplu de fiecare dată Uniunea Europeană şi statele civilizate. Haideţi să ne aliniem şi noi cu aceste state! Haideţi să fim oameni demni! Nu văd de ce o regulă, dacă nu avem de gând să o încălcăm, ne-ar deranja. Ei, aici, vă rog frumos să analizaţi fiecare dintre dumneavoastră. Şi am convingerea că Regulamentul cu cât este mai bine, mai clar şi mai explicit o să ne ajute în buna funcţionare a lucrărilor Parlamentului. Vă mulţumesc şi mă bazez încă o dată pe cei şapte ani de acasă şi pe civilizaţia pe care fiecare dintre noi cred că am dobândit-o, atât acasă, cât şi în şcoală. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Mulţumesc.

Petru Movilă Aceasta era partea liniştită. Trecem la partea a doua. Cred că sunt colegi din PSD, dacă au fost în PSD şi în perioada trecută, să-şi amintească... (Vociferări.) Daţi-mi voie, vă rog, nu v-am întrerupt. Să-şi amintească cum venea o armată de parlamentari PSD, tăia microfonul, se aşeza aici, în faţă, şi bloca accesul la microfon altor colegi parlamentari. Trebuie să vă amintiţi toate aceste lucruri, şi dumneavoastră, şi noi toţi să ni le amintim, pentru că baza unui comportament civilizat, normal şi adecvat, aşa cum vor românii, o constituie criteriile de integritate pe care le-aţi avut în vedere atunci când v-aţi pus oamenii pe listă. Oameni pe listă care, unii dintre ei, au venit şi au învăţat limba română în Parlament. Unii dintre ei care nici nu au venit pe la Parlament. Cred că aceasta este baza, este începutul unei normalităţi pentru Parlamentul român. Putem face câte regulamente vreţi dumneavoastră, câte modificări. Cine a învăţat acasă şi la şcoală, şi nu numai, că trebuie să fie un om normal, decent şi să vină îmbrăcat corespunzător într-o instituţie în care spune că slujeşte românii, Parlamentul României, se va comporta ca atare. Restul, sigur că putem - încă o dată spun - face câte regulamente vreţi, nu putem educa oamenii care au candidat, nu ne putem educa colegii cu regulamente. Vreau să vă mai aduc aminte, tot raportându-ne la reguli scrise, adoptate de noi, că în sesiunea trecută, când s-a constituit Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, pe acelaşi regulament despre care discutăm astăzi, Partidul Mişcarea Populară ar fi avut dreptul la un reprezentant în Biroul permanent, însă viaţa bate filmul, prin votul dumneavoastră din plen, împotriva Regulamentului - şi v-am solicitat să-l modificaţi în sensul votului, măcar să fie aceeaşi regulă - deci nu a fost respectat Regulamentul. Partidul Mişcarea Populară susţine retrimiterea la comisie, dar pe viitor nu mai minţiţi românii cu criterii de integritate, deontologie profesională şi aşa mai departe, pentru că aţi avut criterii şi aţi spus că niciun coleg care este condamnat definitiv, cercetat penal - şi mă refer nu la PMP, sigur - nu va fi pe listele de candidaţi şi aţi umplut listele de candidaţi cu colegi care sunt cercetaţi penal şi cu un gust amar spun că avem colegi parlamentari condamnaţi definitiv care votează legi pentru români. Dar ar trebui să vă întrebaţi în legătură cu aceste lucruri şi să nu veniţi să muşcaţi din microfon de dragul românilor, pentru că noi între noi trebuie să facem regulile aşa cum trebuie, după care să ieşim în stradă şi să nu fim victimele unui gest regretabil, ce a păţit colegul nostru Bacalbaşa, care a fost agresat. Nimeni nu este de acord cu aceste practici. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. (Domnul deputat Eugen Nicolicea solicită să ia cuvântul.) Imediat, domnule Nicolicea. Fără îndoială, Regulamentul, odată adoptat, va fi aplicabil tuturor colegilor, indiferent de grupurile parlamentare. Domnul Oprea, înţeleg, şi ultima intervenţie, domnul Nicolicea, şi voi supune votului, stimaţi colegi, propunerea de retrimitere. Tot procedură, domnule Oprea, da? Vă rog.

Dumitru Oprea Aţi greşit faţă de colegii mei care n-au avut privilegiul de a fi membri ai Parlamentului European. Am fost ales. Prima formulă de parlamentari aleşi. Iar ce invocaţi aici, în sală, este un neadevăr cras. Vă pot aminti scene penibile - este adevărat -, dar reale din Parlamentul European, când un grup de protestanţi au venit cu bannere foarte obraznice, ziceam noi. Primul rând de bannere au fost luate. Au mai scos încă un rând de bannere, în Parlamentul European, fără nicio altă variantă. Au mai scos un rând de bannere şi din nou Parlamentul s-a sesizat şi a chemat chestorii şi i-a invitat afară din sală. Deci aceasta este o formulă din Parlamentul European. Nu invocaţi aici că în Parlamentul European se face! Spuneţi-mi şi mie... Am citit regulamentul acela de zeci de ori! Când veniţi cu formule de bau-bau, că aşa este în Parlamentul European - şi colegi de-ai mei au spus-o mai devreme - nu luaţi ce vă convine. Luaţi tot Regulamentul din Parlamentul European, că altfel dezinformăm colegii şi nu este corect.

Florin Iordache Ultimul vorbitor, domnul Nicolicea. Aveţi două minute.

Eugen Nicolicea Colegul meu care invoca o decizie a Curţii Constituţionale n-a înţeles decizia şi ce modificări avem noi aici. Acea suspendare era pentru conflict de interese. În mod vitejesc, Grupul PD, care era împotriva conflictului de interese, a atacat la Curte, şi Curtea a spus că nu poţi să suspenzi, ca o sancţiune disciplinară, pentru aşa ceva, mandatul unui parlamentar. Dar, în momentul de faţă, dacă aţi fi citit modificarea, această sancţiune se aplică doar pentru blocarea activităţii parlamentare, deci blocarea unei şedinţe. Dacă acest lucru nu s-a întâmplat până acum şi nu se va întâmpla pe viitor, nu are rost să vorbim de această suspendare. Acum, dacă n-ai dreptul să suspenzi activitatea unui deputat pentru o zi, două, maximum 30 de zile, cum vă imaginaţi că va spune Curtea că unul, doi, zece deputaţi pot să blocheze activitatea tuturor deputaţilor? Deci între blocarea activităţii tuturor deputaţilor şi blocarea activităţii unui turbulent, ce credeţi că va decide Curtea Constituţională? Nu are nicio legătură cu decizia respectivă şi aşteptăm să vedem ce va spune Curtea. Că poate să existe unul, doi, care nu lasă Parlamentul să lucreze. Extraordinar! Cu privire la Regulamentul Parlamentului European. Dacă v-am spus că este copy-paste, este copy-paste, inclusiv cu această sancţiune. Cine a fost prin Parlamentul European şi invocă doar o încălcare de Regulament, nu şi faptul că ceea ce am spus este corect, că este copiat din Parlamentul European, cred că nu a înţeles pe unde a fost. Şi acum, până la şedinţa de vot final îi voi arăta aceste modificări copiate din Parlamentul European şi să aibă buna-cuviinţă să vină la Parlament şi să spună că el v-a dezinformat. Şi acum să vă mai explic. Dacă la a doua somaţie au plecat, nu s-a mai ajuns la manu militari ulterior. Nu aveaţi de unde să ştiţi dacă se aplica sau nu se aplica. Şi ce argument este acesta? S-a încălcat un regulament, haideţi să nu-l mai facem, că s-a încălcat o dată şi acolo. Deci chiar nu cred că aveaţi ce căuta pe acolo, dacă un regulament nu-l înţelegeţi!

Florin Iordache Domnul Seidler. Înţeleg că procedură? Vă rog, domnule coleg.

Cristian-Gabriel Seidler Cineva spunea, de aici, de la microfon, că filmul bate realitatea. Dar ipocrizia? Dar maximul de ipocrizie? Când s-a întâmplat, domnilor, să fie blocată activitatea Parlamentului României? (Vociferări.) Serios? N-aţi adoptat vreo lege? S-a întâmplat să se blocheze activitatea Parlamentului sau invocaţi ceea ce credeţi că s-a întâmplat? Invocaţi faptul că domnul Bacalbaşa a fost agresat în mod absolut regretabil şi condamnabil, pe stradă, pentru a modifica Regulamentul Parlamentului României? Ce aţi făcut, domnilor, atunci când USR a depus un apel împotriva violenţei în politică? L-aţi blocat cumva în Birourile permanente? Iată, despre acest gen de ipocrizie ar fi bine să veniţi să vorbiţi aici, de la tribuna Parlamentului, dacă într-adevăr aveţi intenţiile pe care spuneţi că le aveţi. Pe de altă parte, dacă vorbim despre Parlamentul European, mai spuneţi-mi, vă rog, câţi preşedinţi ai Parlamentului European sunt dublu condamnaţi penal?! (Aplauze.) Spuneţi-mi, vă rog, câţi membri ai Parlamentului European au condamnări penale?! De câte ori în Parlamentul European s-a tăiat microfonul în timpul regulamentar?! De câte ori în Parlamentul European s-a scos butonul de la vorbitor?! Haideţi, dacă aveţi, într-adevăr, intenţii onorabile, europene, vorbiţi despre toate aceste lucruri, chiar dacă nu vă sunt convenabile, pentru că vi s-ar vedea ipocrizia...

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Cristian-Gabriel Seidler ... vi se vede de la distanţă! Faceţi primii paşi, deja, dincolo de ...

Florin Iordache Domnule coleg!

Cristian-Gabriel Seidler ... linia roşie. Şi să nu spuneţi că nu v-am avertizat. Democraţia, în România, se sfârşeşte cu mâinile voastre mizerabile! (Aplauze.)

Florin Iordache Da. Domnul Suciu. Îmi pare rău, voi fi obligat, de aici încolo să sistez dezbaterile. Domnul Suciu şi... Vă rog.

Vasile-Daniel Suciu Drept la replică. Stimate coleg, am rugămintea să vă întoarceţi la acest microfon şi să vă cereţi scuze tuturor parlamentarilor cărora le-aţi spus că avem mâinile mizerabile. (Vociferări. Aplauze.) Dacă tot faceţi apel la bunul-simţ, respectaţi acest bun-simţ pe care se pare că nu-l aveţi absolut deloc. Ne faceţi apel la nonviolenţă, când sunteţi exact apostolii violenţei în Parlament. Nu aţi făcut absolut nimic decât să forţaţi limitele, şi ale Regulamentului, şi ale bunului-simţ, şi a tot ceea ce s-a întâmplat parlamentarism bun în România. Vă rog să vă cereţi scuze! (Aplauze.)

Florin Iordache Numai puţin! (Vociferări.) Stimaţi colegi, Vă propun să sistăm dezbaterile. Aveţi o intervenţie, domnule Seidler? Vă rog. Şi sistăm! Sistăm! Îmi pare rău! Vă rog, domnule Seidler. Şi ultima intervenţie... Voi supune... Îmi pare rău!

Cristian-Gabriel Seidler Sigur că da, cred că ar fi normal să acordaţi şi domnului Bacalbaşa dreptul la replică. Numele dânsului a fost invocat de mai mulţi colegi. Era o sugestie, domnule Bejinariu, nu trebuie să mai vociferaţi dumneavoastră de fiecare dată. Apropo de ceea ce afirmasem aici. Dacă dumneavoastră consideraţi aceasta jignitor, dacă dumneavoastră nu consideraţi, în schimb, jignitor să adoptaţi pedepse colective, lucru care s-a mai întâmplat pe vremea naziştilor şi a comuniştilor, lucruri aflate mult dincolo de limita democraţiei, tocmai de aceea am invocat acest gen de comportament pe care-l aveţi...

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Cristian-Gabriel Seidler ...şi îmi menţin, din păcate pentru onoarea Parlamentului României, afirmaţia.

Florin Iordache Supun votului dumneavoastră sistarea dezbaterilor şi supun votului propunerea de retrimitere la comisie. Să înceapă votul. Primul vot este de retrimitere. 77 de voturi pentru, 99 de voturi împotrivă. Propunerea de retrimitere nu a întrunit numărul de voturi. Propun sistarea dezbaterilor. Să înceapă votul. 97 de voturi pentru, 69 de voturi împotrivă, 13 abţineri. Au fost sistate dezbaterile. Începem dezbaterea pe proiectul de lege. Avem 13 amendamente admise. Dacă la titlul hotărârii sunt intervenţii? Nu. La art. I? Vom discuta pe articole, ca să ştiţi, stimaţi colegi, dacă vreţi să interveniţi. Dacă la art. 151 alin. (1)-(5) sunt intervenţii? Nu. La art. 153 dacă sunt intervenţii? Da. Domnul Stelian, vă rog. Dumneavoastră aveţi la art. 154.

Stelian-Cristian Ion Aveam la amendamente respinse, dar putem solicita şi respingerea unor amendamente admise. Şi este vorba de punctul 5...

Florin Iordache Alineatul (2) de la art. 153, da?

Stelian-Cristian Ion Alineatul (3), introducerea alin. (3) la art. 153, potrivit căruia "În dezbaterile parlamentare, deputaţii nu adoptă comportamente şi limbaje denigratoare, rasiste sau xenofobe". Până aici este varianta în vigoare şi acum. Şi a mai fost adăugată de ALDE următoarea sintagmă: "şi nici nu desfăşoară pancarte sau bannere". Această adăugire considerăm că este deplasată, pentru că este o formă de exprimare a unor opţiuni, poate fi o formă de exprimare a unor opţiuni politice, este eminamente nonviolentă. S-a întâmplat rar în acest Parlament, s-a întâmplat la Ordonanţa nr. 13, s-a întâmplat la adoptarea Codurilor penale, modificărilor la legislaţia penală. Aveţi de gând să promovaţi în fiecare zi astfel de legi care să ne forţeze să ne exprimăm în această modalitate, care nu vă convine, dar care nu este atât de nocivă precum încercaţi să o zugrăviţi dumneavoastră? Sperăm că nu! Sperăm că veţi înceta acest atac la justiţie şi aceste presiuni.

Florin Iordache Mulţumesc. Supun votului, stimaţi colegi, propunerea comisiei privind alin. (3), de introducere a alin. (3) la art. 153. Să înceapă votul. 111 voturi pentru, 66 de voturi împotrivă. A fost adoptat în propunerea comisiei. Dacă la art. 154 aveţi intervenţii? Vă rog. Şi apoi domnul Márton Árpád. Domnule Stelian, vă rog. Aveţi dumneavoastră, la art. 154, o propunere de eliminare. Corect? Vă rog.

Stelian-Cristian Ion Avem propunere de eliminare. Este la punctul 6 marginal, de la amendamente admise, o variantă, şi la amendamente respinse este ...

Florin Iordache La poziţia 2.

Stelian-Cristian Ion Spun articolul. Art. 154 din Regulament. 6 marginal, la amendamente admise. Solicităm respingerea acestuia. Se face referire la faptul că pot fi ridicaţi colegii noşti cu forţa de către Direcţia de afaceri interne din Camera Deputaţilor. O asemenea măsură vă spun că nu a fost, nu este şi nu va fi necesară decât dacă dumneavoastră veţi proceda asemenea jandarmilor din Piaţa Victoriei şi veţi forţa... (Vociferări.)

Florin Iordache Mulţumesc.

Stelian-Cristian Ion De ce aveţi atitudini din acestea lipsite de curtoazie, cum scrie în Regulamentul dumneavoastră? N-am ţipat la dumneavoastră, n-am jignit, nu v-am apostrofat în niciun fel. Mai mult decât atât, de la această tribună vreau să spun ce i-am spus domnului Bacalbaşa în mod direct - şi poate confirma acest lucru - mi-am exprimat regretul pentru ce s-a întâmplat în stradă, pentru că este absolut anormal să i se întâmple oricui din acest Parlament, dar nu numai, o asemenea faptă, să fie bruscat, să fie îmbrâncit. Dar vă rog să vă amintiţi, în acelaşi timp, şi să procedaţi corect. Colegul nostru Iulian Bulai, la începutul sesiunii de anul trecut a fost şi insultat, a fost şi îmbrâncit de senatorul Brăiloiu. Nimeni dintre dumneavoastră nu a luat atitudine şi nu a condamnat aceste ieşiri. De asemenea, jignirile domnului Şerban Nicolae. Nu vi le mai amintiţi? Nu pot rosti acele vorbe de la tribuna aceasta!

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Stelian-Cristian Ion Vă rog să vă amintiţi şi să nu aplicaţi dubla măsură.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnul Márton Árpád. Vă rog. Aveţi o corelare, domnule Árpád? Vă rog.

Árpád-Francisc Márton De fapt, poate aţi observat, grupul nostru parlamentar a votat pentru retrimiterea la comisie, tocmai pentru a corecta această greşeală, zic eu, a raportului. Nici nu ştiu dacă este chiar un amendament de corelare sau, de fapt, este o greşeală, care trebuie să fie corectată, a acelor persoane care au întocmit acest raport. Vă rog să observaţi că la acest articol, la alin. (5) scrie: "Text nemodificat". Ce ne spune acest text nemodificat? Că sancţiunea se va aplica după votul plenului. Avem, mai la vale, amendamentele domnului deputat Eugen Nicolicea, votate, tot în acest raport, care ne spun, la poziţia 9, respectiv poziţia 11, că aceste sancţiuni, după propunerea Comisiei juridice, se iau de către ... "sancţiunile aplicate se afişează în mod vizibil pe site-ul Camerei Deputaţilor, după ce Biroul permanent a luat această decizie". Deci ori, ori! Ori Biroul permanent ia decizia de sancţionare, ori plenul ia decizia! Deci dacă - şi aşa s-a votat în comisie - în raport, la poziţiile 9 şi 11 avem prevederea de a se lua sancţiunea de către Biroul permanent, atunci nu putem avea text nemodificat la alin. (5), la poziţia 6, pentru că nu o mai trimitem plenului şi nu ia decizia plenul, pentru că a luat-o Biroul permanent. Ca atare, textul corect ar fi, la acest alin. (5), ca să se pună punct după următoarea parte a ultimei fraze: "Decizia Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi este notificată deputatului şi transmisă Biroului permanent". N-o mai punem pe ordinea de zi a plenului, nu mai dă votul plenul, ci Biroul permanent ia decizia de sancţionare, că aşa prevăd poziţiile 9 şi 11. Dacă decideţi să rămână aşa, atunci trebuie să respingeţi ceea ce este la poziţiile 9 şi 11, că este o contradicţie între cele trei texte. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Domnul Nicolicea, vă rog.

Eugen Nicolicea Domnul Márton Árpád are dreptate. Putem să-i spunem că este un amendament de corelare, pentru că este în contradicţie cu punctele 9 şi 11, respectiv art. 243 alin. (2) şi art. 248 alin. (1), unde se spune că sancţiunea este decisă de către Birou. Şi putem spune că este şi un amendament de corectare, întrucât acest text nu mai trebuia să fie aici, este dintr-o eroare de copy-paste, bănuiesc. Evident că decizia de sancţionare n-o ia plenul, ci o ia Biroul permanent, pentru că trebuie să ai şi o cale de atac. Împotriva deciziei Biroului permanent calea de atac - şi ea este prevăzută în Regulament - este plenul Camerei Deputaţilor. Deci Camera Deputaţilor se va pronunţa doar dacă cineva face o contestaţie la sancţiunea dispusă de către Biroul permanent. Pe cale de consecinţă, susţin ce a spus domnul Márton Árpád, şi anume, textul rămâne... Ultima propoziţie va fi: "Decizia Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi este notificată deputatului şi transmisă Biroului permanent". Restul procedurii îl avem în Regulament. Acolo Biroul permanent ia decizia de sancţionare şi după aceea, dacă deputatului nu-i convine această decizie de sancţionare, se adresează plenului. Mulţumesc, domnule Márton Árpád, pentru observaţie.

Florin Iordache Voi supune prima dată propunerea de... Da, domnule Andronache, vă rog.

Gabriel Andronache Domnule preşedinte, Aceasta nu este un amendament de corelare. În mod evident se schimbă structura textului respectiv. În mod evident avem de-a face cu un text care a fost propus şi a fost lăsat nemodificat de comisie. Ca atare, nu vorbim de un amendament sau de altceva. Eliminarea faptului că sancţiunea se aplică de către plen, pentru a face legătură cu alte texte intervenite pe cale de amendament în proiectul de hotărâre, schimbă structura, conţinutul acestui proiect de hotărâre. Ca atare, el trebuie retrimis la comisie, altfel încălcaţi Regulamentul. Mulţumesc.

Florin Iordache Domnule Nicolicea, vă rog. Precizaţi... În comisie, acest amendament înţeleg că a apărut dintr-un copy-paste sau cum?

Eugen Nicolicea A fost o versiune mai veche şi când a fost prezentată... Acum, dacă a fost distribuită, puteam să trecem sub tăcere şi să spunem noi, aşa, că acest lucru nu exista? Trebuia adus la cunoştinţa Camerei Deputaţilor, să decidem. Este un amendament de corelare, pentru că o să vedeţi că există două amendamente mai târziu admise. V-am spus, la poziţia 9 şi la poziţia 11. Avem dreptul, în Cameră, să facem atât îndreptarea unor erori, cât şi amendamente de corelare. Ne încadrăm în Regulament. Nu am înţeles de ce ne opunem.

Florin Iordache Domnul Stelian. Vă rog. Şi apoi voi supune votului propunerea, întâi de eliminare şi apoi de corelare. Vă rog, aveţi cuvântul.

Stelian-Cristian Ion Eu spun că nu aveţi ce supune votului. Pe de o parte, pentru că sunt şi eu de aceeaşi părere, că nu avem de-a face cu o corelare. Pe de altă parte, dacă aţi considera că este corelare, nu este respectat Regulamentul, şi anume art. 108 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, care permite, într-adevăr, efectuarea unor corecturi de genul acesta, dar cu condiţia, la teza a II-a, ca amendamentele să fie depuse în scris la preşedintele de şedinţă. Deci nu puteţi face verbal asemenea corectări, trebuie să fie depuse în scris şi nu am văzut nicăieri un asemenea înscris, pentru a fi luat în considerare. Haideţi să respectăm Regulamentul. Nu pe vorbe facem votul în plen, ci pe documente scrise, pentru că toate aceste amendamente au fost trecute într-un raport. În mod simetric, şi amendamentele, fie ele şi de corelare sau de tehnică legislativă, ar trebui depuse tot în scris. Altfel, nu este decât o încălcare flagrantă a Regulamentului.

Florin Iordache Mulţumesc. Domnule coleg, amendamentul domnului Márton Árpád este depus în scris. Ceea ce a propus dânsul, practic la amendamentul pe care-l aveţi dumneavoastră ... Cu dumneavoastră vorbeam! ... este "finalul amendamentului de la art. 5 se elimină". Deci amendamentul este depus în scris. Corect! Bun. Încep cu propunerea de eliminare a art. 154, amendamentul domnului Ion Stelian. Să înceapă votul. 65 de voturi pentru, 106 voturi împotrivă. Amendamentul dumneavoastră de eliminare nu a fost adoptat. Supun votului, stimaţi colegi, propunerea comisiei, cu amendamentul domnului Márton Árpád, care se referă la alin. (5), deci art. 154 în integralitate. Să înceapă votul. Mulţumesc. 108 voturi pentru, 68 de voturi împotrivă. A fost adoptat. Dacă până la art. 232... Da, domnule Stelian. Bănuiesc că la art. 231 aveţi un amendament dumneavoastră, da? Art. 231 1 . Corect, da?

Stelian-Cristian Ion Articolul 231 1 . Credem cu tărie că adoptarea acestui amendament ar fi scutit România de toate problemele pe care le avem acum şi, dacă ar fi existat acest text de la începutul acestei legislaturi, nu ne-am fi aflat cu toţii în aceeaşi situaţie. Unii dintre dumneavoastră, colegi de la PSD, şi-au dat seama de acest lucru şi veţi vedea imediat despre ce este vorba. Amendamentul sună în felul următor: "Deputaţii şi senatorii condamnaţi prin hotărâri judecătoreşti definitive pentru săvârşirea cu intenţie a unor infracţiuni nu pot ocupa nicio funcţie în cadrul Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, în cadrul comisiilor Camerei Deputaţilor şi nu pot avea calitatea de lideri sau vicelideri ai grupurilor parlamentare până la reabilitarea de drept sau judecătorească, până la intervenirea amnistiei, până la dezincriminarea faptei. La rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare deputaţii îşi pierd de drept funcţia deţinută în cadrul Biroului permanent al Camerei Deputaţilor sau în cadrul comisiilor Camerei Deputaţilor şi/sau calitatea de lideri sau vicelideri ai grupurilor parlamentare. La încetarea interdicţiei aceştia vor putea fi aleşi în funcţia deţinută înaintea condamnării sau vor putea redobândi calitatea de lider sau vicelider, urmându-se procedura prevăzută în prezentul regulament". Dacă preşedintele dumneavoastră, domnul Liviu Dragnea, nu ar fi fost astăzi şef al Camerei Deputaţilor şi nu ar fi exercitat toate prerogativele acestei funcţii, cu siguranţă nu ne-am fi aflat în această situaţie. Şi mai este o chestiune de ordin moral. Şi întotdeauna în normele de drept...

Florin Iordache Vă mulţumesc. Aveţi câte două minute.

Stelian-Cristian Ion Numai o secundă. Normele de drept trebuie să transpună şi chestiunile acestea, de ordin moral. Nu este corect. Constituţia, acum, deocamdată, până la adoptarea propunerii noastre, "Fără penali în funcţii publice!", permite persoanelor condamnate penal să deţină o astfel de funcţie. Cu toate acestea, dacă tot a fost votat de români, în calitate de deputat, măcar nu îi conferiţi unei astfel de persoane - şi nu vorbesc doar de o anumită persoană, oricărei persoane - această calitate de lider. Nu poate fi lider, din punct de vedere...

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Stelian-Cristian Ion ... moral, o persoană condamnată penal definitiv.

Florin Iordache Am înţeles. Mulţumesc. Supun votului amendamentul la art. 231, al domnului Stelian. Să înceapă votul. 70 de voturi pentru, 95 de voturi împotrivă, 12 abţineri. Amendamentul nu a fost adoptat. La art. 232 avem o propunere de eliminare. Supun votului, stimaţi colegi, propunerea de eliminare a art. 232. Să înceapă votul. 43 de voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, 3 abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. Propunerea de eliminare nu a fost adoptată. Supun votului art. 232... numai puţin... supun... suntem în procedură de vot. Art. 232 în formularea comisiei. Să înceapă votul. 105 voturi pentru, 74 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost adoptat art. 232. Intervenţii? Nu. Vă rog. A fost respins amendamentul dumneavoastră.

Stelian-Cristian Ion La art. 242 s-a propus introducerea a două alte litere. Pentru a constitui abatere disciplinară perturbarea activităţii parlamentare prin nerespectarea normelor de conduită, de curtoazie şi de disciplină parlamentară. Iar la lit. g) blocarea activităţii parlamentare. Păi, nu este definit foarte clar ce înseamnă o normă de curtoazie parlamentară. Dacă unui coleg i se pare că a fost privit, nu ştiu, cu o lipsă de curtoazie, gata, dăm drumul la plângeri disciplinare între noi? Adică până unde o să se ajungă şi cine va stabili aceste lucruri? Biroul permanent. Aşa cum s-a spus mai devreme, se deschide o Cutie a Pandorei. Şi, dacă vreţi, şi doar pentru că puteţi, veţi folosi - şi n-am nicio îndoială că se va întâmpla aşa - acest text în mod abuziv şi veţi sancţiona doar pentru că nu v-a plăcut cum v-a privit un coleg. Ce înseamnă nerespectarea normelor de curtoazie? Înţeleg ce înseamnă insultă, înţeleg ce înseamnă alte fapte, agresivitate, dar ce înseamnă nerespectarea normelor de curtoazie? (Vociferări.) Pe de altă parte, blocarea activităţii parlamentare. S-a spus şi repet şi eu, nu s-a întâmplat în niciun moment să fie blocată activitatea. Ca atare, nu există necesitatea acestui text. Da, au fost forme atipice de exprimare a unor opinii politice, dar niciodată nu s-a blocat activitatea. Aşa încât vă solicit să respingeţi acest amendament.

Florin Iordache Bun. Supun propunerea de eliminare, a dumneavoastră, propunerea de eliminare a art. 242, lit. f) şi g). Să înceapă votul. 69 de voturi pentru, 111 voturi împotrivă. Propunerea a fost respinsă. Supun votului art. 242 în formularea comisiei. Să înceapă votul. 109 voturi pentru, 73 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost adoptat art. 242. La art. 243 ni se propune eliminarea alin. (2) şi alin. (3). Deci sunt amendamentele dumneavoastră, supun votului propunerile de eliminare. Vă rog, la art. 243.

Stelian-Cristian Ion La art. 243 s-a introdus o nouă literă - g), cu următorul cuprins: "Fără a aduce atingere dreptului de vot în şedinţa de plen şi sub rezerva respectării stricte a regulilor de conduită, suspendarea temporară a participării deputatului la o parte sau la toate activităţile Parlamentului, pentru o perioadă cuprinsă între două şi 30 de zile lucrătoare". Asta ce înseamnă? Că pe o perioadă de maxim 30 de zile se poate interzice unui parlamentar ales dreptul de a participa la şedinţele comisiei, de a lua cuvântul în plen, de a semna iniţiative legislative - pentru că este o activitate parlamentară -, de a semna moţiuni. Lucrul acesta este imposibil din punct de vedere constituţional. Eu înţeleg că aţi luat modelul copy-paste, că e foarte la îndemână, şi v-a adus şi un argument aici, la tribună, dar pentru noi, acum, acest model este neconstituţional. Nu puteţi interzice un asemenea drept. Acela de a-şi exercita mandatul pentru care a fost ales. Vă rog să respingeţi...

Florin Iordache Da.

Stelian-Cristian Ion ... acest amendament şi să aduceţi în parametrii constituţionali propunerea iniţială.

Florin Iordache Supun votului propunerea de eliminare a art. 243. Să înceapă votul. 87 de voturi pentru, 93 de voturi împotrivă. A fost respinsă. Supun votului dumneavoastră art. 243 în formularea comisiei. Să înceapă votul. 96 de voturi pentru, 86 de voturi împotrivă. A fost adoptat. Avem o propunere a unui alineat nou, 2 1 . De introducere a unor sancţiuni. Deci este un amendament al domnului Stelian Ion. Supun votului amendamentul 2 1 . Să înceapă votul. 65 de voturi pentru, 117 voturi împotrivă, două abţineri. A fost respins. La art. 248 ni se propune eliminarea. Să înceapă votul. 69 de voturi pentru, 112 voturi împotrivă, o abţinere. Propunerea de eliminare nu a întrunit numărul de voturi. Supun votului art. 248 în formularea comisiei. Să înceapă votul. 110 voturi pentru, 68 de voturi împotrivă. A fost adoptat. Şi ultimul amendament respins. La art. 249 ni se propune să eliminăm art. 249. Să înceapă votul. 71 de voturi pentru, 110 voturi împotrivă. Propunerea de eliminare a fost respinsă. Vă supun votului art. 249 în formularea comisiei. Să înceapă votul. 109 voturi pentru, 69 de voturi împotrivă. A fost adoptat. Rămâne la votul final. Da, domnul Nicolicea, vă rog.

Eugen Nicolicea Cei de la Departamentul Juridic ne-au transmis că ar fi nevoie de o republicare a Regulamentului, fapt pentru care vă propun să acceptaţi amendamentul, să scriem la sfârşit acest amendament, că Regulamentul se republică.

Florin Iordache Da. Vă rog.

Gabriel Andronache Domnule preşedinte, Noi... (Vociferări.) Noi... Da, mulţumesc. Noi suntem de acord, în principiu, cu republicarea. Însă este absurd să republicăm acest Regulament, fără a-l pune în acord cu deciziile Curţii Constituţionale. Pe cale de consecinţă, veniţi cu proiectul de hotărâre prin care puneţi în acord Regulamentul cu ultima decizie referitoare la regulament. Aceea, v-am spus, prin care Curtea a declarat neconstituţională propunerea dumneavoastră - ca preşedinţii de comisii să fie votaţi de majoritate, aşa cum doreşte - şi de-abia după aceea să facem republicarea. Nu republicăm acum Regulamentul şi peste o săptămână îl punem de acord cu decizia Curţii Constituţionale.

Eugen Nicolicea De acord cu dumneavoastră. Mai trebuie făcute nişte modificări şi...

Florin Iordache Sigur.

Eugen Nicolicea ... să-l republicăm atunci.

Florin Iordache Mulţumesc. Mai departe. Am finalizat. Rămâne la votul final.