26 iunie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator (PL-x 483/2016). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 17. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator; PL-x 483/2016; caracter ordinar. Avem 37 de amendamente admise. Dacă iniţiatorii doresc? Nu doresc. Comisia juridică. Vă rog, doamnă vicepreşedinte.

Alina-Elena Tănăsescu Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată cu dezbaterea pe fond a Proiectului de Lege privind medierea. Senatul, în calitate de prima Cameră sesizată, a adoptat această iniţiativă legislativă. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, de asemenea, a avizat favorabil acest proiect legislativ. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006, în sensul clarificării modalităţii de soluţionare a litigiilor prin procedura medierii, atât înainte, cât şi după declanşarea unui proces în faţa instanţei de judecată. Membrii Comisiei juridice au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea, cu amendamente admise şi amendamente respinse, care fac parte din prezentul raport, în Anexa nr. I, respectiv Anexa nr. II. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Dezbateri generale. Grupul USR, domnul Ion... (Domnul deputat Claudiu-Iulius-Gavril Năsui solicită să ia cuvântul.) A, procedură? Vă rog.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Domnule preşedinte, Vă solicităm retrimiterea la comisie pentru două săptămâni a acestui PL-x. Nu era pus pe ordinea de zi, a fost introdus acum; înţeleg că sunt nişte probleme care ar mai trebui discutate în cadrul comisiei. Mulţumesc.

Florin Iordache OK. Să înceapă votul. Propunere de retrimitere. Să înceapă votul. 55 de voturi pentru, 88 de voturi împotrivă, o abţinere, un coleg care nu şi-a exprimat votul. Propunerea de retrimitere nu a întrunit numărul de voturi. Continuăm. La dezbateri generale dacă... (Domnul deputat Stelian-Cristian Ion solicită să ia cuvântul.) Păi, nu v-aţi marcat, domnule coleg... Domnul Stelian nu apare... Vă rog. Nu apare. În sfârşit...

Stelian-Cristian Ion Vă reamintesc faptul că această propunere legislativă a avut un raport de respingere, iniţial, un raport de respingere întemeiat pe faptul că toate aceste propuneri veneau în contradicţie cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 266/2014, care a spus foarte clar că medierea este o variantă alternativă de soluţionare a litigiilor, şi nu o variantă obligatorie. S-a retrimis la comisie; la comisie, în urma presiunii foarte mari din partea conducerii mediatorilor, s-a ajuns la o variantă astfel încât se vine exact în contradicţie cu expunerea de motive şi cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 266/2014. Este inadmisibil! Sunt nişte combinaţii şi nişte interese ale unor persoane care, iată, îşi găsesc porţi de intrare aici, în Parlament, ele sunt preluate, colegii noştri sunt induşi în eroare, crezând că votează o lege bună. Vă spun foarte clar, nu este o lege bună, pentru că ce se va întâmpla pe viitor? Fiecare cetăţean care este supus unui abuz sau fiecare cetăţean nemulţumit de conduita altcuiva care vrea să acţioneze în instanţă o altă persoană fizică sau juridică va trebui să recurgă, obligatoriu să meargă la mediator, înainte de a introduce cererea de chemare în judecată în faţa instanţei. Acesta este un impediment, este o barieră pusă în calea justiţiabilului, de acces la justiţie. Nu este corect! Curtea Constituţională a spus deja acest lucru. Vă rugăm să priviţi cu seriozitate acest proiect de lege şi să nu daţi importanţă sau să nu primiţi aceste presiuni din partea mediatorilor, să nu cedaţi acestor presiuni, pentru că sunt propuneri incorecte şi vor bloca accesul justiţiabililor la justiţie. Categoric, dacă se va ajunge la un vot pozitiv pe acest proiect, va trebui să ne mobilizăm, cei din opoziţie, şi să contestăm din nou la Curtea Constituţională, dar este absurd, din moment ce avem o decizie a Curţii Constituţionale. Trebuie să votaţi în favoarea cetăţenilor, nu în defavoarea lor şi în favoarea unui grup foarte restrâns de interese care sunt reprezentate acum de această conducere a mediatorilor. (Aplauze.)

Florin Iordache Domnul Márton Árpád. Vă rog.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Într-adevăr, această lege o dată a fost respinsă. Într-adevăr, legea, mai ales aşa cum arăta când am început să dezbatem proiectul, ridica foarte multe probleme de ordin constituţional, mai ales după Decizia Curţii Constituţionale. Eu însumi nu prea sunt de acord să punem piedici în faţa justiţiabililor, în demersul lor de a ajunge în instanţă, cu problemele lor de zi cu zi. Este adevărat, totodată, că sunt situaţii când este binevenită o soluţie înainte de a ajunge în această instanţă. În dezbaterea din comisie au fost adoptate anumite amendamente ale noastre, care au făcut legea mai bună. Cu toate acestea, mai avem şi noi rezerve dacă, în integralitatea lui, textul pe care l-am votat corespunde cerinţelor constituţionale. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, domnule coleg. Domnul Cupşa. Vă rog.

Ioan Cupşa O să-i răspund domnului Márton Árpád. O bună parte dintre textele pe care doriţi să le adoptaţi astăzi nu corespund exigenţelor constituţionale, iar Curtea Constituţională va constata acest lucru. Să introduci ca o etapă obligatorie, pe care o adaugi etapelor procesuale pe care trebuie să le parcurgi pentru a afla adevărul juridic, încă o etapă şi să susţii că în acest fel protejezi interesele cetăţeanului, care are dreptul ca al său proces să fie tratat într-un mod echitabil şi într-un termen rezonabil, frizează absurdul. Acest lucru se întâmplă prin modificările pe care astăzi şi le doresc unii dintre noi să le aducă Legii medierii. Să fie obligatorie informarea? Păi, după câte ştiu eu, Curtea Constituţională s-a pronunţat o dată. Să te trimită instanţa de judecată sau să-ţi ceară să depui dovada că ai fost informat şi că nu ai dorit să închei prin mediere respectivul litigiu, frizează, de asemenea, absurdul. Este în egală măsură neconstituţională, aşa cum a fost şi prevederea anterioară. Deci, încă o dată, în afara acestor texte pe care, sigur, vom ajunge, se pare, să le contestăm, fac apel la raţiunea dumneavoastră şi să nu acceptaţi cu titlu de adevăr afirmaţia că, introducând încă o nouă etapă în cursul proceselor civile, chiar şi unele penale, adăugând încă ceva, simplificăm lucrurile. Încă o dată apelez la cunoştinţele dumneavoastră de limba română şi la bunul-simţ al fiecăruia dintre noi, dintre dumneavoastră, şi nu la cunoştinţele dumneavoastră de drept, ca să înţelegeţi că această propunere, aşa cum spuneau şi antevorbitorii mei, în bună măsură este o "făcătură" - vedeţi ghilimelele de rigoare. Încă odată, se introduce o etapă nouă, o obligaţie nouă, încă un termen pe care trebuie să-l parcurgi în cursul unui proces şi să susţii că în felul acesta simplifici desfăşurarea procesului din România şi că scurtezi procesele din România, că ajungi la un termen rezonabil, nu ţine de drept, nu ţine de cunoştinţele dumneavoastră juridice, ţine în mod esenţial de buna noastră cuviinţă, de buna noastră creştere şi de stăpânirea limbii române. Eu vă mulţumesc şi la sfârşit vă solicit să votaţi împotriva acestei propuneri de modificare a Legii medierii.

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule Cupşa. Mai sunt alte intervenţii? Nu. Avem 37 de amendamente admise, 6 respinse. (Domnul deputat Stelian-Cristian Ion solicită să ia cuvântul.) Domnule Stelian, staţi, la art. 2 aveţi dumneavoastră. La titlul legii. Intervenţii? Nu. Articolul I. Intervenţii? Nu. La art. II avem un amendament, la alin. (4). Vreţi să-l susţineţi, da? De eliminare.

Stelian-Cristian Ion Ştiu că s-a primit consemn de vot, dar, dacă veţi fi atenţi, veţi înţelege necesitatea eliminării acestor texte care ar putea face un proiect acceptabil. Unul dintre articolele pe care le propunem spre eliminare este art. 2 alin. (4), care spune în felul următor: "Judecătorul, procurorul, notarul public, avocatul, executorul judecătoresc şi consilierul juridic recomandă părţilor, respectiv părţii pe care o reprezintă, soluţionarea amiabilă a litigiului, respectiv a conflictului, prin procedura medierii, potrivit legii speciale". Decizia Curţii Constituţionale spune că o astfel de recomandare imperativă nu poate fi făcută şi că judecătorul poate recomanda. De altfel, această exprimare "poate recomanda" este prevăzută şi în Codul de procedură civilă. Să impui, prin Legea mediatorilor, atât judecătorilor, cât şi procurorilor, cât şi avocaţilor, executorilor judecătoreşti, notarilor, tuturor acestora, obligaţii în acest sens, care vin dinspre partea medierii, este incorect, este nepotrivit şi este neconstituţional. Vă solicităm tuturor să votaţi pentru eliminarea acestui articol şi alineat.

Florin Iordache Este o propunere de eliminare a alin. (4) al art. 2. Să înceapă votul. Cu 68 de voturi pentru, 87 de voturi împotrivă, 3 abţineri, propunerea de eliminare nu a întrunit numărul de voturi. Vă propun alin. (4) al art. 2, în formularea comisiei. Să înceapă votul. 80 de voturi pentru, 65 de voturi împotrivă, 7 abţineri. A fost adoptat. Mai departe. La alin. (21) propuneţi eliminarea. Îl susţineţi?

Stelian-Cristian Ion Da.

Florin Iordache Vă rog.

Stelian-Cristian Ion Propunem eliminarea alin. (2 1 ), care are următoarea redactare: "În cauzele prevăzute la art. 60 1 , înainte de introducerea cererii de chemare în judecată, părţile vor încerca soluţionarea litigiului prin mediere". Iată, se impune această încercare a soluţionării litigiului, înainte de a se introduce cererea de chemare în judecată, profund neconstituţional. Ne obligaţi şi votăm, practic, împotriva unei decizii a Curţii Constituţionale. Dacă invocaţi de atâtea ori deciziile Curţii Constituţionale, vă rugăm să le şi respectaţi. Solicităm eliminarea acestui...

Florin Iordache Supun votului propunerea de eliminare. Să înceapă votul. 71 de voturi pentru, 87 de voturi împotrivă, două abţineri. Nu a întrunit numărul de voturi. Acum supun votului propunerea comisie. Să înceapă votul. 91 de voturi pentru, 69 de voturi împotrivă, 3 abţineri, un coleg care nu şi-a exprimat votul. Adoptată propunerea comisiei. Articolul 60 1 alin. (1), la 16. Propuneţi o reformulare, da? Vă rog.

Stelian-Cristian Ion Propunem următoarea reformulare, care ar fi constituţională: "În litigiile în care au încercat soluţionarea amiabilă prin procedura medierii, părţile şi/sau partea interesată, după caz, sunt ţinute să facă dovada că au încercat procedura medierii, în următoarele materii:...".

Florin Iordache Supun votului această reformulare a dumneavoastră. Să înceapă votul. 56 de voturi pentru, 93 de voturi împotrivă, 18 abţineri. Nu a întrunit numărul de voturi. Vă propun formularea comisiei, la art. 60 1 . Să înceapă votul. 94 de voturi pentru, 66 de voturi împotrivă, 5 abţineri. A fost adoptată formularea comisiei. La pct. 18 este vorba de alin. (3). Propuneţi eliminarea, da?

Stelian-Cristian Ion Da.

Florin Iordache Bun. Supun votului propunerea de...

Stelian-Cristian Ion Vreau doar să dau citire... durează câteva secunde.

Florin Iordache Vă rog.

Stelian-Cristian Ion "În cazurile prevăzute la art. 60 1 , dacă odată cu primirea cererii de chemare în judecată reclamantul nu a depus dovada că s-a încercat soluţionarea conflictului prin mediere, instanţa, odată cu comunicarea cererii de chemare în judecată, va solicita atât reclamantului, cât şi pârâtului, să depună dovada că au încercat soluţionarea pe cale amiabilă a litigiului, dacă o astfel de încercare a avut loc". Propunem eliminarea acestui articol, pentru a pune legea, propunerea de modificare a legii, în acord cu Decizia nr. 266/2014 a CCR.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Supun votului propunerea de eliminare. Să înceapă votul. 64 de voturi pentru, 92 de voturi împotrivă, 6 abţineri. Nu a întrunit numărul de voturi. Vă propun alin. (3) în formularea comisiei. Să înceapă votul. 91 de voturi pentru, 66 de voturi împotrivă, 4 abţineri. A fost adoptat. Alineatul 4. Propuneţi eliminarea. Vă rog.

Stelian-Cristian Ion Propunem eliminarea alin. (4), cu următorul conţinut: "În cazul în care până la data la care judecătorul fixează prin rezoluţie, potrivit art. 201 alin. (3) din Codul de procedură civilă, primul termen de judecată, niciuna dintre părţi nu comunică instanţei dovada prevăzută la alin. (2), instanţa va solicita părţilor depunerea acesteia până la primul termen de judecată". Iată, o obligaţie în plus care contravine Constituţiei.

Florin Iordache Mulţumesc. Supun votului propunerea de eliminare. Să înceapă votul. 72 de voturi pentru, 94 de voturi împotrivă, 3 abţineri. Nu a întrunit numărul de voturi. Alineatul (4), în formularea comisiei. Să înceapă votul. 94 de voturi pentru, 73 de voturi împotrivă, 4 abţineri. Adoptat. Până la art. 76 nu mai sunt intervenţii. La art. 76 dumneavoastră propuneţi eliminarea. Corect, da? Vă rog.

Stelian-Cristian Ion Propunem eliminarea art. 76, având următorul conţinut: "Judecătorul, în baza rolului activ, aplicând dispoziţiile art. 227 din Codul de procedură civilă, dispune trimiterea părţilor la mediere, în cauzele ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii, şi care se află pe rolul primei instanţe de judecată de mai mult de 18 luni de la învestirea acesteia, fără a fi soluţionate, exceptând cauzele în care acestea au încercat soluţionarea prin mediere". Iată, această obligaţie stabilită imperativ în sarcina judecătorului vine în contradicţie chiar cu art. 227 din Codul de procedură civilă, care spune că instanţa poate recomanda părţilor încercarea soluţionării amiabile prin mediere, în niciun caz că este obligat să facă acest lucru. Practic, este o contradicţie între acest articol şi Codul de procedură civilă, dar este şi o contradicţie cu Decizia CCR nr. 266 din 2014.

Florin Iordache Mulţumesc.

Stelian-Cristian Ion Propunem eliminarea.

Florin Iordache Supun votului... Mulţumesc. ... cele 6 amendamente respinse. Supun votului propunerea de eliminare. Să înceapă votul. 74 de voturi pentru, 96 de voturi împotrivă, un coleg nu şi-a exprimat votul. Nu a întrunit numărul de voturi. Supun votului propunerea comisiei. Să înceapă votul. 96 de voturi pentru, 74 de voturi împotrivă, 4 abţineri. Adoptat. Dacă până la poziţia 37 de la amendamentele admise sunt intervenţii? Nu sunt. Rămâne la votul final. Încheiem aici prima parte a şedinţei noastre. Vă invit, la 12,30, la votul final.