20 iunie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2018 pentru completarea art.II din Legea nr.70/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol (PL-x 284/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache Nu, domnule Iancu, staţi puţin, până la dumneavoastră mai avem un proiect de lege. Este vorba de... 39. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2018 pentru completarea art. II din Legea nr. 70/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol; PL-x 284/2018. Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru industrii. Comisia pentru agricultură. Vă rog, domnule vicepreşedinte.

Dănuţ Păle Raport comun. Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2018 pentru completarea art. II din Legea nr. 70/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol; PL-x 284/2018. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. II din Legea nr. 70/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, în vederea introducerii unei perioade de tranziţie până la 30 iulie 2018, în care atestatele de producător şi carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol - tipărite şi aflate pe stoc - să poată fi utilizate. În urma dezbaterii şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele admise, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Dănuţ Păle Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaţilor. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Nu sunt. Avem 4 amendamente... Da, domnul Giugea, vă rog.

Nicolae Giugea Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Partidul Naţional Liberal va susţine acest proiect de lege, întrucât iniţiatorii amendamentului care a fost aprobat în comisie şi la care comisia a subscris, în unanimitate, aparţine membrilor Partidului Naţional Liberal, care fac parte din Comisia pentru agricultură. Eu zic că este un lucru bun ce se întâmplă, întrucât erau stocuri foarte mari de atestate de producător şi carnete de comerciant la primării. Înseamnă eliminarea unor cheltuieli suplimentare care înseamnă destul de mult pentru unele primării. E un lucru bun care se întâmplă. Să dea Dumnezeu să se mai întâmple astfel de lucruri! Chiar dacă noi venim cu... domnul ministru nu prea mai are timp, în momentul de faţă, să se ocupe şi de lucruri serioase, întrucât inventează nişte funcţii. Am înţeles că mai nou a inventat funcţia de "pompă" în România, care... Vreau să-i aduc aminte, pe această cale, că nu există funcţia de "pompă". Mulţumesc.

Florin Iordache Domnul Simionca, Grupul PMP.

Ionuţ Simionca Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Şi Grupul PMP va susţine şi va vota această propunere legislativă. Nu facem altceva decât să îi lăsăm pe aceşti oameni să folosească acele carnete de producător şi atestate, până la perioada în care expiră, după care va intra noua reglementare, pe 7 ani în vigoare. Deci noi o să votăm pentru acest proiect legislativ.

Florin Iordache E procedură de urgenţă, un singur vorbitor. Mulţumesc. Avem 4 amendamente admise. La titlul legii dacă sunt intervenţii? Nu. 2 marginal? 3 marginal? 4 marginal? Rămâne la votul final.