28 iulie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 (PL-x 630/2019) ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache Poziţia 13. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996; PL-x 630/2019. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu. (Vociferări.) Nu am raport. Acolo unde nu am raport... La 12 nu am raport. (Vociferări.) Nu am raport. Repet. Din partea celor două comisii - Comisia juridică şi Comisia pentru administraţie. Da, vă rog.

Laura-Mihaela Fulgeanu-Moagher Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun suplimentar asupra Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996. În conformitate cu prevederile din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate cu dezbaterea în fond a acestui proiect. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat prezentul proiect de lege. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. La întocmirea prezentului raport comun suplimentar, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au avut în vedere avizele favorabile de la Consiliul Legislativ, Consiliul Economic şi Social şi avizul Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, cât şi avizul favorabil cu amendamente al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin. (29), alin. (30) şi alin. (32) ale art. 9 din Legea nr. 7/1996, în sensul ca şi planurile parcelare să beneficieze de cofinanţare din bugetul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Pentru acest proiect de lege a fost întocmit raportul comun de adoptare cu amendamente admise şi respinse, precum şi raportul comun înlocuitor cu amendamente admise şi respinse. Plenul Camerei Deputaţilor a decis în data de 14 iulie 2020 retrimiterea acestuia la comisiile sesizate în fond, în vederea examinării şi depunerii unui nou raport. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de către membrii celor două comisii, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, transmiterea către plenul Camerei Deputaţilor a unui raport comun suplimentar de adoptare. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Vasile Varga, Grupul PNL. Vă rog, domnule Varga. Şi apoi faceţi legătura cu doamna Gavrilescu şi cu Seres Dénes.

Vasile Varga Având în vedere că acest proiect s-a perindat la Comisia juridică şi la Comisia pentru administraţie, de trei ori, având în vedere faptul că obiectul de reglementare a determinat Agenţia Naţională de Publicitate Imobiliară să acorde alte sume de bani, pentru că unele lucrări cadastrale se află în zonă montană şi era firesc să facă o diferenţă între ceea ce există la şes şi ceea ce există în zonele montane, şi Partidul Naţional Liberal este de acord să voteze acest proiect.

Florin Iordache Doamna Gavrilescu, vă rog. Şi apoi domnul Seres Dénes. Doamnă Gavrilescu, doriţi să interveniţi? Nu. Mergem mai departe. Domnul Seres Dénes.

Dénes Seres Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Cadastrarea sistematică este un program naţional foarte, foarte important. Având în vedere că Legea nr. 7 s-a adoptat în '96, de atunci a trecut o perioadă destul de lungă fără a se putea materializa. Această iniţiativă legislativă vine tot în sprijinul finalizării sau ajutării acestei acţiuni, prin plata, confinanţarea planurilor parcelare care vin, de asemenea, în sprijinul cadastrării sistematice şi, de asemenea, mărirea coeficienţilor pentru zonele greu accesibile. S-a mai ivit o serie de amendamente, care, având în vedere bicameralismul, nu s-au putut introduce. Cu colegii noştri de la celelalte partide am mai depus o iniţiativă legislativă, pentru că, în condiţiile actuale, pentru a putea finaliza această acţiune, e nevoie de anumite corecturi şi de anumite amendamente pentru lege. Şi, sigur, este iniţiativa noastră, a UDMR, noi o sprijinim şi dorim ca într-un timp foarte scurt şi iniţiativa noastră nouă să ajungă în plenul Camerei Deputaţilor. Vă mulţumesc foarte mult.

Florin Iordache Mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu mai sunt alte intervenţii. Avem 7 amendamente admise şi 21 de amendamente respinse. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. Dacă la amendamentele respinse, de la 1 la 21, sunt intervenţii? Nu. Atunci mergem pe amendamentele admise. De la 2 la 7, intervenţii? Nu. Rămâne la votul final; caracter ordinar. Fac precizarea că toate proiectele ale căror rapoarte nu ajung până la finalizarea şedinţei de astăzi vor intra în ordinea de zi a sesiunii extraordinare din perioada 1-19 august. Mulţumesc.