14 februarie 2019 – Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 (PL-x 26/2019, L88/2019).

Florin Iordache Bună dimineaţa, stimaţi colegi! Declar deschisă şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului. Şi vă anunţ că din totalul celor 465 de deputaţi şi senatori, şi-au înregistrat prezenţa un număr de 295. Reluăm discuţiile asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 şi a Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale pe anul 2019. Vă reamintesc că ieri am încheiat dezbaterile generale asupra celor două proiecte. În continuare, pentru dezbaterea pe anexe, Birourile permanente şi liderii grupurilor vă propun următoarele: timpul total alocat - 840 de minute; timpul pentru fiecare anexă este prezentat în desfăşurătorul care a fost prezentat în Biroul permanent. Pentru dezbaterea pe articole, vă prezint... (Domnul deputat Gabriel Andronache solicită să ia cuvântul.) Da, domnule Andronache, să termin... Pentru dezbaterea pe articole vă propun următorul mod de desfăşurare - 5 minute pentru fiecare articol; un minut pentru fiecare amendament; fiecare amendament să fie susţinut de un singur parlamentar; după epuizarea timpului alocat pentru fiecare articol, celelalte amendamente se supun votului pe calupuri, fără a se mai da cuvântul pentru susţinere; în anexe se va proceda în mod corespunzător, luând în considerare numărul de amendamente pentru fiecare anexă şi totalul acestora. Pentru dezbaterea bugetului asigurărilor sociale, se propune alocarea a 30 de minute, apoi amendamentele respinse se spun votului pe calup, fără a mai putea fi susţinute. Comentarii sau intervenţii? Vă rog. Singura observaţie. Stimaţi colegi, În urma propunerilor care s-au făcut aseară, preşedintele Comisiei pentru buget din Cameră va prezenta un raport suplimentar, astfel încât toate amendamentele depuse, respinse în fiecare comisie, să poată fi susţinute. Vă rog, domnul Andronache. Imediat, să depăşim, şi apoi...

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Vă adresez solicitarea, din partea Grupului parlamentar al PNL, să fiţi un arbitru imparţial al desfăşurării acestei şedinţe. Şi, în acest sens, vă adresez următoarea întrebare, şi anume, cum veţi proceda cu privire la susţinerea amendamentelor? Permiteţi-mi să vă fac şi o sugestie, în temeiul art. 66 din Regulamentul activităţilor comune, în sensul în care acest articol spune că discutarea articolelor începe cu amendamentele depuse la comisii, admise şi respinse. În sensul acesta, sugestia noastră este de a pune în discuţie, la fiecare articol al legii, şi apoi în cadrul anexelor, atât amendamentele admise, cât şi cele respinse, astfel încât să avem un criteriu după care să putem identifica amendamentele şi să venim să le susţinem.

Florin Iordache Sigur.

Gabriel Andronache Vă dau un exemplu. În momentul în care se ajunge la art. 1, spre exemplu, din textul legii - Proiectului Legii bugetului de stat, dumneavoastră să solicitaţi atât amendamentul admis, cât şi cele respinse existente în anexa de respinse. Este, în opinia noastră, cea mai bună modalitate de desfăşurare a şedinţei...

Florin Iordache Aşa vom face.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc foarte mult.

Florin Iordache Deci, potrivit Regulamentului, domnule coleg, ca să putem urmări, pentru toţi colegii, vom proceda regulamentar. Voi da cuvântul la fiecare articol, amendamentul respins se supune, supun votului amendamentul respins. Dacă amendamentul respins nu întruneşte numărul de voturi, supun votului amendamentul admis şi mergem mai departe. Aşa vom...

Gabriel Andronache Pe articole.

Florin Iordache Pe articole. Aşa vom face, pe articole. Aşa vom face şi la anexele pentru fiecare minister în parte, în limita timpului pe care îl aprobăm. Vom merge, ca să puteţi urmări dumneavoastră, vom discuta întâi amendamentele respinse. Pentru că dacă un amendament respins este acceptat, automat amendamentul admis din comisie nu va mai fi supus. Şi aşa vom merge, procedural, până la final. Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu mai sunt alte intervenţii. În aceste condiţii, vă rog, stimaţi colegi, pregătiţi-vă cartelele. Şi voi supune votului dumneavoastră prezentarea pe care v-am făcut-o, cu observaţiile şi completările pe care... (Domnul deputat Sorin Lazăr solicită să ia cuvântul.) Imediat, domnule Lazăr, să termin prezentarea şi vă dau cuvântul. Aţi pregătit, cartelele, da? Să înceapă votul. Şi supun votului dumneavoastră propunerile făcute. Să înceapă votul! 265 de voturi pentru, un vot împotrivă, o abţinere, 4 colegi nu şi-au exprimat votul. Am adoptat timpul de desfăşurare, pentru că e procedură de urgenţă, şi modul de lucru. Mergem mai departe. Pentru început, îl invit pe preşedintele Comisiei pentru buget, domnul Lazăr, să prezinte un raport suplimentar care cuprinde amendamentele respinse rezultate în... care nu apăreau în raport, care să poată fi susţinute de colegii noştri. Vă rog, domnule Lazăr.

Sorin Lazăr Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Vă înaintăm, alăturat, tabelul cu amendamentele depuse în Anexele 3/13 - Secretariatul General al Guvernului, 3/16 - Ministerul Finanţelor Publice, 3/25 - Ministerul Educaţiei Naţionale şi 3/27 - Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, care dintr-o eroare materială au fost omise a fi trecute în raportul comun asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019, înaintat cu numărul de înregistrare 4c-2/64 din 13.02.2019. Faţă de cele de mai sus, ataşăm la raportul comun iniţial amendamentele omise. Şi, domnule preşedinte, aş avea, vă rog, rugămintea să mă lăsaţi încă 30 de secunde, să spun ceva. Eu vreau să le mulţumesc din suflet, să mulţumesc staffului Comisiei pentru buget, finanţe, care şi-a petrecut două nopţi în Parlamentul României. A fost o muncă uriaşă. Am avut toată disponibilitatea de colaborare, cu toate grupurile parlamentare. Am sunat personal colegele mele din stafful de buget, mi s-a confirmat că toate amendamentele au fost transmise. Ulterior s-au mai găsit; le-am refăcut, le-am reparat şi le-am adus în faţa dumneavoastră. Încă o dată le mulţumesc colegilor din stafful Comisiilor pentru buget, finanţe, în special comisiei de la Camera Deputaţilor, care chiar şi-au petrecut nopţile în Parlamentul României. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. Continuăm. Deci începem cu... Titlul proiectului de lege. Dacă sunt intervenţii? Dacă nu sunt, supun votului titlul proiectului de lege. Să înceapă votul. 199 de voturi pentru, 73 de voturi împotrivă, un coleg nu şi-a exprimat votul. Titlul legii a fost adoptat. La titlul Capitolului I - "Dispoziţii generale". Dacă sunt intervenţii? Nu. Supun votului dumneavoastră titlul Capitolului I. Să înceapă votul. 204 voturi pentru, 74 de voturi împotrivă, 2 colegi nu şi-au exprimat votul. Adoptat. Articolul 1. Nu sunt amendamente. Supun votului dumneavoastră art. 1. Să înceapă votul. 203 voturi pentru, 77 de voturi împotrivă. Adoptat. Secţiunea 1 - "Dispoziţii referitoare la bugetul de stat". Dacă sunt intervenţii? Dacă nu, supun votului dumneavoastră titlul Secţiunii 1. Să înceapă votul. 206 voturi pentru, 83 de voturi împotrivă. Adoptat. Articolul 2. Are patru alineate... alin. (1) şi alin. (2), alin. (3) şi alin. (4). Nu sunt amendamente la art. 2, la cele 4 alineate. În aceste condiţii, supun votului dumneavoastră art. (2). Să înceapă votul. 206 voturi pentru, 83 de voturi împotrivă. A fost adoptat. La articolul 3. Există la art. (3) un singur amendament admis, îl regăsiţi la poziţia 1, la amendamente admise, autor - Comisia pentru buget. Dacă nu sunt intervenţii, supun votului dumneavoastră amendamentul admis de la poziţia 1. Să înceapă votul. 209 voturi pentru, 81 de voturi împotrivă. A fost adoptat art. 3. Secţiunea 2 - "Dispoziţii referitoare la bugetele locale". Supun votului dumneavoastră titlul Secţiunii 2. Să înceapă votul. 206 voturi pentru, 81 de voturi împotrivă. A fost adoptat. La articolul 4. La art. 4... (Vociferări.) Da, numai puţin, domnul Leoreanu. Deci la art. 4 avem amendamente respinse. Vă rog, cine vrea să susţină? Domnul Leoreanu, vă rog.

Laurenţiu-Dan Leoreanu Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Voi aborda la art. 4 primele 3 amendamente - 1, 3 şi 5, fiind vorba de acelaşi articol. Propunem majorarea cu 5 miliarde de lei a sumelor defalcate din TVA, de la 14,743 miliarde de lei, la 19,784 miliarde de lei pentru bugetele locale, pentru finanţarea drumurilor, serviciilor de protecţie a copilului, pentru persoanele cu handicap, pentru asistenţa socială şi cheltuieli pentru sistemul de învăţământ, după cum urmează: majorarea de la 938,6 milioane de lei, la 2.402,1 milioane de lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor şi majorarea de la 1.665,2 milioane de lei, la 5.243,4 milioane de lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor. Vreau să vă atrag atenţia că bugetul alocat administraţiilor locale este un buget de subzistenţă, este un buget axat pe funcţionare. Bugetele de dezvoltare sunt îngheţate. Dacă în anul precedent UAT-urile au pierdut 10 miliarde de lei, iată că şi în acest an pierd 5 miliarde de lei, prin transferul cheltuielilor pe asistenţa socială. Aşadar, asistăm la un buget de criză. Şi în acest moment trebuie să spunem că administraţia publică locală este decapitalizată şi vom avea probleme mari, inclusiv cu achitarea acestor cheltuieli, cu decontarea navetei elevilor, a profesorilor, funcţionarea unităţilor şcolare. Şi, pentru că vin dintr-o regiune în care a trăit şi a scris Mihail Sadoveanu, nu poate să nu-mi vină în cap asemănarea dintre boierul Stroie Orheianu, alias Guvernul, şi răzeşii din "Neamul Şoimăreştilor", UAT-urile. Când Orheianu se întoarce, în domnia Movileştilor, vine în Orhei şi cere răzeşilor... (Vociferări.) Sunt pe 3 amendamente... ... şi cere răzeşilor toate pământurile. Aşa, Guvernul vine acum şi bagă mâna în bugetele locale. Nu pot să nu strig, cu revoltă: "Boierule, jos mâna de pe pământurile răzeşilor!". A, pardon... (Aplauze.) ... domnule ministru, scoateţi mâna din bugetele locale ale administraţiilor publice locale. (Vociferări. Rumoare. Aplauze.)

Florin Iordache Bun. Dacă la art. 4... Numai puţin... da, vă rog, doamna Presadă, vă rog. (Vociferări.) Păi... marcaţi-vă prezenţa. Am văzut-o pe doamna Presadă.

Florin Iordache Da. Vă mulţumesc. Dacă mai... Voi supune apoi votului fiecare amendament respins de la art. 4. Dacă mai sunt colegi care doresc să intervină? Nu. Deci voi supune votului întâi amendamentele respinse. Primul amendament respins, de la poziţia 1, amendamentul PNL. Să înceapă votul. 78 de voturi pentru, 199 de voturi împotrivă, două abţineri, 2 colegi nu şi-au exprimat votul. A fost respins. Al doilea amendament respins, de la poziţia 2. Să înceapă votul. 80 de voturi pentru, 202 voturi împotrivă, 3 abţineri. Deci, stimaţi colegi, la acest articol avem 10 amendamente respinse. Le vom supune votului pe toate cele 10 respinse. Şi un singur amendament admis. Deci terminăm cu respinsele, ca să ştiţi unde urmăriţi, şi ultimul vot va fi pe amendamente admise. Al treilea amendament respins de la art. 4. Să înceapă votul. Amendament al PNL, da. 86 de voturi pentru, 200 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins. Al patrulea amendament respins, Grupul PNL. Să înceapă votul. 84 de voturi pentru, 203 voturi împotrivă, două abţineri. A fost respins. Al cincilea amendament respins. Să înceapă votul. 83 de voturi pentru, 205 voturi împotrivă, două abţineri. A fost respins. La poziţia 6, la amendamente respinse, să înceapă votul. 63 de voturi pentru, 203 voturi împotrivă, 20 de abţineri. A fost respins. La poziţia 7 de la amendamente respinse, să înceapă votul. 66 de voturi pentru, 201 voturi împotrivă, 16 abţineri. A fost respins. La poziţia 8 de la amendamente respinse, să înceapă votul. 66 de voturi pentru, 204 voturi împotrivă, 19 abţineri. A fost respins. La poziţia 9 de la amendamente respinse, să înceapă votul. 61 de voturi pentru, 194 de voturi împotrivă, 17 abţineri. A fost respins. Şi ultimul amendament respins, de la poziţia 10, să înceapă votul. 82 de voturi pentru, 209 voturi împotrivă, două abţineri. A fost respins. Şi acum supun votului, stimaţi colegi, la art. 4 avem un amendament admis al Comisiei pentru buget, finanţe. Să înceapă votul. 207 voturi pentru, 20 de voturi împotrivă, 64 de abţineri, 3 colegi nu şi-au exprimat votul. A fost adoptat şi art. 4. La art. 5 avem mai multe amendamente respinse. Dacă se susţin? Doamna Presadă, domnul Leoreanu, vă rog.

Florin Iordache Da. Vă mulţumesc. Supun votului amendamentul doamnei senator. Să înceapă votul. 79 de voturi pentru, 196 de voturi împotrivă, două abţineri. A fost respins. Mai departe, următorul amendament. Domnul Leoreanu, vă rog frumos.

Laurenţiu-Dan Leoreanu Da, vorbim de art. 5 alin. (7) lit. a). Se alocă 708,7 milioane de lei pentru finanţarea sistemului de protecţie a copilului de la nivelul judeţelor şi sectoarelor... Bucureşti, din sumele defalcate din TVA; lit. b) 556,7 milioane de lei pentru finanţarea centrelor publice pentru persoane cu dizabilităţi de la nivelul judeţelor şi sectoarelor din Bucureşti, din sume defalcate din TVA; lit. c) 3.578,2 milioane de lei pentru drepturile asistenţilor personali, din sume defalcate din TVA. Finanţarea serviciilor sociale prevăzute la a), b) şi c) se va face la nivelul judeţelor, respectiv localităţilor, pe baza standardelor de cost. Este foarte important să asigurăm această finanţare pentru că, aşa cum am precizat, este posibil, la un moment dat, să rămânem fără sume pentru a putea fi alocate şi să asistăm la un colaps în acest sistem foarte important pentru societatea noastră. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Bun. Supun votului amendamentele susţinute de domnul Leoreanu. Să înceapă votul. 84 de voturi pentru, 201 voturi împotrivă, două abţineri. A fost respins. Următorul vorbitor, domnul Benga, vă rog. Care amendament, domnule Benga, să precizaţi, de la respinse?

Tudor - Vlad Benga Sunt toate. Încep cu cel de la marginal 29, pentru că problema este aceeaşi, ţine tot de finanţarea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav. Şi aici, în esenţă, ceea ce propunem noi este să se facă un switch la prioritizare, astfel încât să fie prioritizate mai întâi drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap, înaintea personalului auxiliar de la cult. Pentru că personalul auxiliar de la cult are oricum şi alte surse de finanţare şi nu există riscul să se intre în incapacitate de plată. Pe de altă parte, în cazul asistenţilor persoanelor cu handicap, dacă acestea nu sunt prioritizate ca atare, de la bugetul local, există un risc real de intrare în incapacitate de plată. Mulţumesc frumos.

Florin Iordache Deci este vorba de amendamentul respins de la poziţia 29, domnule Benga, 29. Supun votului, stimaţi colegi, amendamentul respins de la poziţia 29. Să înceapă votul. 80 de voturi pentru, 200 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 2 colegi nu şi-au exprimat votul. A fost respins. Vă întreb, de la poziţia 29 până la poziţia 38, amendamente respinse, dacă sunt intervenţii? Dacă nu, supun votului dumneavoastră... A, domnul Movilă, vă rog. Aveţi până la poziţia 38? Vă rog, domnule Movilă.

Petru Movilă Bună dimineaţa, stimaţi colegi. Domnule preşedinte, Vă rog, colegii care vin la microfon şi, de asemenea, şi dumneavoastră, precizaţi foarte clar textul la care faceţi referire, numărul de ordine, alineat. Pentru că e mai uşor să urmărim numărul curent, să urmărim toate aceste lucruri. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Rog stafful... Rog stafful, difuzorul de la Grupul PMP să fie dat mai tare, să audă şi domnul Movilă. Deci fiecare coleg care a venit a precizat amendamentul. Şi eu supun votului amendamentul respins. Mergem pe amendamente respinse. Dar dacă e o problemă acolo, cu difuzorul, să fie puţin mai tare. Bun. Supun votului, de la poziţia 30 până la poziţia 38, amendamente respinse. Să înceapă votul. 81 de voturi pentru, 197 de voturi împotrivă, două abţineri. Amendamentele respinse au fost finalizate. Acum supun votului dumneavoastră, stimaţi colegi, art. 5, aşa cum există în raport. Să înceapă votul. 194 de voturi pentru, 89 de voturi împotrivă, două abţineri. A fost adoptat şi art. 5. Articolul 6. Avem amendamente respinse de la poziţia 39 până la poziţia 80. Dacă...? Domnul Leoreanu, vă rog. Să precizaţi şi pentru domnul Movilă care amendament, ca să îl poată urmări. Numai puţin... microfonul...

Laurenţiu-Dan Leoreanu Da, da... deschis.

Florin Iordache Vă rog.

Laurenţiu-Dan Leoreanu Voi vorbi despre art. 6, amendamentele 40, 43 şi 45. Este vorba despre acelaşi articol, alin. (1). În 2019, prin derogare de la prevederile art. 32 şi art. 33 din Legea nr. 273 privind finanţele publice, impozitul pe venit estimat a fi încasat de la bugetul de stat, nivelul fiecărui UAT, inclusiv impozitul pe venituri din pensii, conform măsurii asumate de dumneavoastră în Programul de guvernare, se repartizează, începând cu luna următoare, astfel: lit. c) propunerea de 20% pentru echilibrarea bugetelor locale la localităţi, în loc de 17,5% propus; lit. d) - propunem 5% din impozitul pe venit, faţă de 7,5% cât se constituie în fondul pus la dispoziţia consiliilor judeţene, gestionate într-un cont distinct, deschis pe seama acestuia, care se repartizează integral în 2019 localităţilor din judeţ, prin hotărârea autorităţilor deliberative pentru susţinerea Programului Dezvoltare Locală. Este foarte important să venim cu aceste venituri, să putem echilibra, aşa cum li s-a propus administraţiilor publice locale, cărora cu o mână li s-a dat şi cu două li s-au luat prin transferul acestor cheltuieli cu asistenţa socială. Este foarte important să ţinem cont de această propunere a Partidului Naţional Liberal. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu! Deci, domnule Leoreanu, ca să ştim ce voi supune votului... Voi supune votului 40, 43 şi 45, de la amendamente respinse şi apoi continuăm cu domnul Andronache. Deci supun votului dumneavoastră poziţia 40 de la amendamente respinse. Să înceapă votul. 84 de voturi pentru, 201 voturi împotrivă, o abţinere, un coleg nu şi-a exprimat votul. A fost respins. Poziţia 43 de la amendamente... (Domnul deputat Gabriel Andronache solicită să ia cuvântul.) Domnule Andronache, vreţi... Bun. Să termin cu cele trei, pe care ni le-a propus domnul Leoreanu. Deci, poziţia 43 de la amendamente respinse. Să înceapă votul. 86 de voturi pentru, 197 voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins. Poziţia 45 de la amendamente respinse. 86 de voturi pentru, 198 voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins. Mai departe. Domnule Andronache, vă rog.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Voi supune atenţiei dumneavoastră amendamentul înscris în Anexa respinsă la nr. crt. 55. Pentru că aţi respins propunerea noastră anterioară, vă propunem, prin acest amendament, o altă modalitate de repartizare a acestor sume, tot în sensul celor afirmate de colegul meu, Laurenţiu Leoreanu, în sensul de a majora aceste alocări către administraţiile locale, deoarece, prin transferul cheltuielilor pentru asistenţă socială, practic, generaţi imposibilitatea realizării de investiţii. Şi anume, în amendament se precizează - la art. 6 alin. (5) lit. a) se modifică, după cum urmează - "... 500 de lei/locuitor/an pentru judeţe, dar nu mai mult de 300 de milioane/an/judeţ..." - reprezintă majorări de la suma de la 450 de lei/locuitor şi majorarea plafonului de la 275 de milioane la 300 de milioane. Vă dau un exemplu. Din cauza faptului că veţi proceda la transferul acestor cheltuieli de asistenţă socială, Consiliul Judeţean Braşov va fi în imposibilitate să-şi continue investiţiile, inclusiv cu privire la Aeroportul Braşov. Vă mulţumesc. Vă rog să sprijiniţi acest amendament.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Voi supune votului. Este creşterea de la 450 de lei la 500 de lei. Să înceapă votul. 90 de voturi pentru, 193 de voturi împotrivă, două abţineri. A fost respins. De la poziţia 55 până la poziţia 80, dacă sunt intervenţii? Nu. În aceste condiţii, supun votului dumneavoastră amendamentele respinse de la poziţia 56, inclusiv până la 80. Să înceapă votul. 88 de voturi pentru, 198 de voturi împotrivă, două abţineri. Au fost respinse. Acum, avem în anexa de la amendamentele admise 5 amendamente admise. Deci, la poziţia 3, amendament admis. Să înceapă votul. 197 de voturi pentru, 87 de voturi împotrivă, două abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. Adoptat. La poziţia 4, tot amendament admis. Să înceapă votul. 190 de voturi pentru, 93 de voturi împotrivă, două abţineri. Adoptat. La poziţia 5, tot amendament admis. Să înceapă votul. 197 de voturi pentru, 90 de voturi împotrivă, un coleg nu şi-a exprimat votul. Adoptat. La poziţia 6, tot amendament admis. Să înceapă votul. 196 de voturi pentru, 85 de voturi împotrivă. Adoptat. Şi ultimul amendament admis, la poziţia 7. Să înceapă votul. 197 de voturi pentru, 86 de voturi împotrivă, o abţinere. Adoptat. Am finalizat art. 6. La art. 7 avem un singur amendament respins. Domnule Andronache, îl susţineţi? Nu. Este un amendament respins. Supun votului amendamentul respins de la poziţia 81. 85 de voturi pentru, 99 de voturi împotrivă. A fost respins amendamentul de la art. 7. Supun votului art. 7 în formularea comisiei. Să înceapă votul. 200 de voturi pentru, 94 de voturi împotrivă. A fost adoptat. Secţiunea a III-a - "Dispoziţii referitoare la Bugetul naţional unic". La art. 8 nu sunt intervenţii. Adoptat. La art. 9 avem poziţia 82 de la amendamente respinse. Dacă se susţine? Nu. Supun votului amendamentul respins de la art. 9. Să înceapă votul. 85 de voturi pentru, 199 de voturi împotrivă, două abţineri. A fost respins. Acum, supun votului dumneavoastră amendamentul admis, aflat pe poziţia 8 de la amendamente admise. Să înceapă votul. 199 de voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, 58 de abţineri. A fost adoptat art. 9. La art. 10 nu sunt amendamente. Secţiunea a IV-a. La art. 11, intervenţii? Nu. Art. 12, intervenţii? Nu. Art. 13? Art. 14? Art. 15, intervenţii? Nu. Adoptate. Secţiunea a V-a. Art. 16? Nu sunt intervenţii. Art. 17? Nu sunt intervenţii. Art.18? Nu sunt intervenţii. La art. 19 avem un amendament admis al comisiei şi îl supun votului dumneavoastră - amendamentul admis aflat la poziţia 9. Să înceapă votul. 199 de voturi pentru, 85 de voturi împotrivă, două abţineri. A fost adoptat şi art. 19, în formularea comisiei. Mergem mai departe. Secţiunea a VI-a. La art. 20 avem un amendament al comisiei, aflat pe poziţia 10 la amendamente admise. Să înceapă votul. 206 voturi pentru, 83 de voturi împotrivă, 3 abţineri. A fost adoptat. La art. 21, art. 22, art. 23 nu sunt amendamente. Le considerăm adoptate. Trecem la Capitolul II. La art. 24 avem un amendament respins. Dacă se susţine? Nu. La art. 25 avem un amendament respins. Dacă se susţine? Nu. Art. 26... La art. 27 avem un amendament al comisie, aflat la poziţia 11. Să înceapă votul. 210 voturi pentru, 80 de voturi împotrivă, două abţineri. Adoptat şi art. 27. La art. 28, de asemenea, avem un amendament admis, aflat la poziţia 12, al comisiei. Să înceapă votul. 209 voturi pentru, 72 de voturi împotrivă, 3 abţineri. A fost adoptat. Am ajuns la art. 29. Avem 4 amendamente de respingere. Dacă se susţin? Nu. Dacă nu, supun votului dumneavoastră cele 4 amendamente respinse. Să înceapă votul. 90 de voturi pentru, 201 voturi împotrivă, o abţinere. Au fost respinse. Am ajuns la art. 30, unde avem un amendament respins. Dacă se susţine? Dacă nu, îl supun votului dumneavoastră. Să înceapă votul. Numai puţin. S-a înscris domnul Cîţu. Vreţi să-l susţineţi? Vă rog. Deci, este vorba despre art. 30, da? Vă rog.

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule coleg. Supun votului, stimaţi colegi, amendamentul respins aflat la poziţia 91. Amendament respins. Să înceapă votul. 85 de voturi pentru, 197 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins. Supun votului art. 30, în formularea comisiei. Să înceapă votul. 204 voturi pentru, 86 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost adoptat art. 30. La art. 31 nu sunt amendamente. Nu sunt nici intervenţii. La art. 32? Nu. La art. 33? La art. 34? La art. 35 avem un amendament respins. Dacă se susţine? Nu. Supun votului amendamentul de la poziţia 92, de la amendamente respinse. Să înceapă votul. Amendament respins. 88 de voturi pentru, 206 voturi împotrivă, 3 abţineri. Nu a întrunit numărul de voturi. Deci a fost respins. La art. 36 avem 3 amendamente respinse. Dacă se susţin? Da. Care dintre ele, pentru că sunt de la poziţia 93 la poziţia 95? Deci art. 36 are 3 amendamente, de la poziţia... (Rumoare.) Deci, la respinse, art. 36 are 3 amendamente respinse - poziţiile 93, 94, 95. Poziţia 93. Vă rog.

Florin Iordache Am înţeles. Voi supune, stimaţi colegi, articolul de eliminare aflat la poziţia 93, amendament respins. Să înceapă votul. 85 de voturi pentru, 205 voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins. Amendamentele aflate la poziţiile 94-95 dacă se susţin? Nu se susţin. Supun votului dumneavoastră aceste amendamente aflate pe lista amendamentelor respinse. Să înceapă votul. 92 de voturi pentru, 201 voturi împotrivă. Au fost respinse. Supun votului, în aceste condiţii, art. 36, în formularea comisiei. Să înceapă votul. 203 voturi pentru, 89 de voturi împotrivă. A fost adoptat şi art. 36. La art. 37 avem 4 amendamente respinse. Dacă sunt intervenţii? Da. Domnule Bode, vă rog.

Lucian Nicolae Bode Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Art. 37 5 poziţiile nr. crt. 98-99 - vorbim despre bugetul Ministerului Transporturilor. Dragi colegi, Aşa cum arată bugetul Ministerului Transporturilor, astăzi, vă spun că este unul nerealist, construit pe scenarii extrem de optimiste, cu creşteri halucinante pe anumite componente. Veţi găsi la Studii la prefezabilitate, de fezabilitate şi alte studii peste 60 de milioane de euro alocaţi. La "Drumuri naţionale", veţi găsi peste 3,5 miliarde de euro alocaţi, în condiţiile în care am reuşit să cheltuim anul trecut mai puţin de 400 de milioane de euro. Iar la aparatul central al ministerului - peste 90 de milioane de euro, în condiţiile în care anul trecut au fost alocaţi 15 milioane de euro. Dacă vrem să construim autostrăzi, aşa cum aţi promis, să dăm în trafic 180 de kilometri de autostradă, aşa cum a spus doamna Plumb, atunci va trebui să vă reconsideraţi poziţia în al doisprezecelea ceas şi să puteţi avea o abordare corectă în ceea ce priveşte Ministerul Transporturilor. De aceea, noi vă propunem să alocaţi fonduri realiste pentru cele mai importante proiecte de infrastructură din România. Autostrada Unirii este subfinanţată. Pentru Autostrada Unirii solicităm, în acest amendament, suplimentarea fondurilor pentru pregătirea documentaţiilor. Pentru Autostrada Sibiu-Piteşti, de asemenea, solicităm alocări suplimentare pentru revizuirea studiului de fezabilitate pe tronsoanele 2 şi 3 din mijloc. Autostrada Transilvania este, de asemenea, subfinanţată - 20%, mai puţin de 200 de milioane de euro, din cei 1,1 miliarde de euro necesari. Ca să nu mai vorbim despre Drumul Expres Craiova-Piteşti, pentru care, în acest moment, din punctul nostru de vedere, pentru loturile 1 şi 2, aţi alocat o sumă insuficientă. Aşadar, dacă vreţi să avem autostrăzi în România, alocaţi fonduri pentru aceste obiective de infrastructură mare, şi nu risipiţi bani pe studii de fezabilitate, pe finanţarea personalului din aparatul central al Ministerului Transporturilor sau pe alte fantasmagorii. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Deci, domnule Bode, voi supune votului dumneavoastră amendamentul aflat la poziţia 98 şi apoi cel aflat la poziţia 99. Da? Ca să ştie colegii amendamentele respinse. Amendamentul aflat la poziţia 98. Să înceapă votul. 94 de voturi pentru, 191 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins. Amendamentul aflat la poziţia 99, aferent art. 37. Să înceapă votul. Amendament respins. 88 de voturi pentru, 190 de voturi împotrivă, două abţineri. A fost respins. Acum, trecem la poziţiile 13 şi 14 de la amendamentele admise, aferente art. 37. Deci, amendament admis la poziţia 13, al comisiei. Să înceapă votul. 211 voturi pentru, 71 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost adoptat. Şi următorul amendament admis al comisiei - amendamentul de la poziţia 14. Să înceapă votul. 221 de voturi pentru, 66 de voturi împotrivă. A fost adoptat şi art. 37. La art. 38 nu sunt intervenţii. La art. 39 avem un amendament respins. Dacă se susţine? Domnul Radu, da. (Domnul senator Remus Mihai Goţiu solicită să ia cuvântul.) Păi, nu v-aţi înscris! Păi, nu, s-au înscris domnul Radu, domnul Movilă... nu vă văd marcat... Apăsaţi pe buton! Păi, de unde să ştiu că vreţi să vorbiţi? Spuneţi-mi că vreţi să vorbişi! Apăsaţi pe buton şi vă dau cuvântul. Domnul Radu.

Nicolaie-Sebastian-Valentin Radu Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Anul acesta, Consiliul Judeţean Buzău va da în folosinţă noul Pod rutier peste Râul Buzău, care va face legătura între localităţile Vadu Paşii şi Buzău, o alternativă la Podul de la Mărăcineni. În aceste condiţii, vă solicităm să admiteţi amendamentul formulat de mine, care se află pe poziţia 100 la amendamentele respinse. Este vorba despre Centura Est a Municipiului Buzău, care va trebui preluată de Ministerul Transporturilor, pentru a face legătura între noul Pod de la Vadu Paşii şi cel de la Mărăcineni. În aceste condiţii, vă rog să admiteţi amendamentul formulat de mine, practic o completare la art. 39, cu alin. (3) şi alin. (4) - "Se autorizează Ministerul Transporturilor, în calitate de ordonator principal de credite, să preia de la autorităţile publice locale documentaţia tehnico-economică aferentă Obiectivului de investiţii «Varianta de ocolire Est municipiul Buzău, judeţul Buzău», şi în termen de 30 de zile de la data preluării documentaţiei tehnico-economice, prevăzută la alin. (1), Ministerul Transporturilor iniţiază demersurile privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi Obiectivului de investiţii «Varianta de ocolire Est municipiul Buzău, judeţul Buzău»" - şi în baza acesteia introduce Proiectul de investiţii, în condiţiile art. 38. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Supun votului amendamentul respins aflat la poziţia 100. Să înceapă votul. După o scurtă pauză

Petru Movilă Domnule preşedinte, Vă rog să luăm o pauză de consultări de 3 minute, liderii de grupuri, pe procedură. Mulţumesc.

Florin Iordache 10 minute - pauză de consultări. Am spus de la început, ca toate amendamentele să poată fi susţinute. Deci 10 minute pauză de consultări. Revenim la art. 37, domnule Goţiu. La art. 37 s-au votat cele două amendamente. Deci repet... toate amendamentele... şi revenim la art. 37. După o scurtă pauză

Florin Iordache Domnule Movilă, vă rog precizaţi. Înţeleg că s-a regăsit. Precizaţi, vă rog, la microfon. După o scurtă pauză

Florin Iordache Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sală, să putem relua, da? Au trecut cele 10 minute. Şi o să-l invit pe domnul Movilă. Dumneavoastră aţi solicitat. Să vedem dacă aţi găsit? Domnule Movilă?

Petru Movilă Domnule preşedinte, Dacă toţi colegii sunt în sală, propun reluarea lucrărilor, pentru că amendamentul despre care vorbeam l-am regăsit cu stafful de la Comisiile pentru buget. Mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Şi domnul Goţiu a regăsit şi va susţine. La art. 39 va susţine amendamentul respins. Deci, aşa cum am afirmat încă de ieri, şi ştiu toţi colegii, toate amendamentele respinse vor putea fi susţinute în plen. Dacă mai sunt alte intervenţii procedurale? Invit colegii să ia loc în bancă, să putem relua lucrările. Rog colegii să ia loc în bănci, să continuăm. Avem o observaţie... (Domnul deputat Laurenţiu-Dan Leoreanu solicită să ia cuvântul.) Procedură, vă rog. Vă rog, domnule Leoreanu, procedură.

Laurenţiu-Dan Leoreanu Mulţumesc, domnule preşedinte. Vă cer o pauză de consultări de zece minute. Avem nişte probleme la art. 40, cu nişte amendamente pe care nu le găsim în tabel, de la Senat.

Florin Iordache Eu vă propun aşa: ajungem la art. 40 şi atunci ne oprim, facem o pauză de consultări; până atunci poate vă rezolvaţi. Suntem la art. 37. Ajungem la art. 40. Dacă până atunci nu aţi rezolvat, oprim până... pentru că vreau să fim consecvenţi. Am stabilit ca toate amendamentele să poată fi susţinute, să se regăsească în tabele... Continuăm, da? Suntem la art. 37. Am supus votului şi au fost adoptate cele două poziţii, 13 şi 14, la amendamente admise. Supun votului, stimaţi colegi, art. 37, în integralitate, aşa cum ne-a propus comisia. Să înceapă votul. 174 de voturi pentru, 69 de voturi împotrivă, 19 abţineri. Art. 37 a fost adoptat în integralitate, cu cele două amendamente admise. Articolul 38. Nu sunt amendamente. Sunt observaţii? Nu sunt observaţii. Se consideră adoptat. Articolul 39. Avem un amendament respins. Avem şi un amendament al domnului Goţiu şi apoi le vom supune la vot, pe rând. Domnule Goţiu, vă rog. Suntem la art. 39.

Florin Iordache Domnul Itu, la 39 vreţi să interveniţi? Aveţi un amendament în sensul acesta undeva? (Vociferări.) Nu e drept la replică. O să-l supun votului şi votaţi în consecinţă. Deci e amendamentul iniţiatorului cu podul de la ... Mulţumesc. La art. 39 supun votului dumneavoastră amendamentul domnului senator Goţiu. Să înceapă votul. 105 voturi pentru, 189 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins. Supun votului dumneavoastră amendamentul respins aflat la poziţia 100, aferent art. 39. Să înceapă votul. 185 de voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, 80 de abţineri, doi colegi nu şi-au exprimat votul. Adoptat. Supun votului dumneavoastră art. 39 alin. (1) şi (2) în formularea comisiei. Să înceapă votul. 203 voturi pentru, 101 voturi împotrivă, o abţinere, un coleg nu şi-a exprimat votul. A fost adoptat art. 39. Întreb colegii de la PNL dacă la art. 40 mai sunt probleme?

Laurenţiu-Dan Leoreanu Da.

Florin Iordache Cinci minute pauză, să regăsim amendamentul aferent. Cinci minute pauză. Dar rog colegii mei să stăm în bancă, să vedem... Cinci minute! După o scurtă pauză

Florin Iordache Vă rog, liderii de grup! Suntem la art. 40. Vă rog să luaţi loc, să putem continua. Bun. Suntem la art. 40. Dacă sunt intervenţii? Nu. Adoptat. La art. 41 avem trei amendamente respinse. Dacă se susţin? La art. 41? Da, vă rog, doamnă Turcan. Aveţi poziţiile 101, 102, 103. Vă rog.

Raluca Turcan Un minut, să vină colegii de la Senat cu amendamentele pe care le căutau. Da? Mulţumesc frumos. După o scurtă pauză

Florin Iordache Da, vă rog. Bun. S-au finalizat... Deci suntem la poziţiile 101, 102, 103. Dacă se susţin? Doamna Turcan, vă rog. Să-mi spuneţi care din cele trei poziţii?

Raluca Turcan Voi susţine numerele curente 104, 105 şi 107...

Florin Iordache Deci este vorba de ...

Raluca Turcan Articolul 41, da...

Florin Iordache Numai puţin, doamnă!

Raluca Turcan ... amendamentele respinse.

Florin Iordache Deci dumneavoastră ne propuneţi un 41 1 , în cele două ... 41 1 , 41 2 . O să vă dau cuvântul la 41 1 , 41 2 după ce terminăm cu 41.

Raluca Turcan OK.

Florin Iordache Mulţumesc. Deci la art. 41 avem trei amendamente şi supun votului dumneavoastră cele trei amendamente respinse de la art. 41. Să înceapă votul. 96 de voturi pentru, 202 de voturi împotrivă. Au fost respinse. Supun votului poziţia 15, aferentă art. 41 de la amendamente admise. Să înceapă votul. 211 voturi pentru, 95 de voturi împotrivă, 3 colegi nu şi-au exprimat votul. A fost adoptat. Amendamentul aflat la poziţia 16, aferent art. 41. Să înceapă votul. Voci din sală : Admis sau respins?

Florin Iordache Admis, admis! 196 de voturi pentru, 90 de voturi împotrivă, două abţineri. A fost adoptat. Art. 41 în integralitate. Să înceapă votul. 208 voturi pentru, 95 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost adoptat art. 41. Acum ni se propun două articole noi, 41 1 , 41 2 . Doamnă Turcan, vă rog. Aveţi amendamente la poziţiile 104 şi 105; amendamente respinse.

Raluca Turcan Trei direcţii strategice importante pentru domeniul educaţiei şi de aceea solicităm suplimentarea pe bugetul pe anul 2019 a banilor acordaţi în primul rând pentru Ministerul Educaţiei Naţionale şi în acelaşi timp pentru două programe naţionale de o importantă majoră pentru milioane de copii şi profesori din această ţară. În temeiul art. 41, vă propunem să introduceţi încă trei articole noi. Unul dintre acestea se referă la finanţarea educaţiei cu 5% din PIB, pe bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale. De ce vă propunem lucrul acesta? Pentru că sunt trei neajunsuri pe care oricare dintre noi poate să le conştientizeze: părăsirea timpurie a şcolii - cifre record în Uniunea Europeană; analfabetismul funcţional, care marchează întreaga societate românească, din nefericire şi politica; lipsa forţei de muncă bine calificate. Pentru toate aceste trei neajunsuri este important ca investiţiile din educaţie să nu se ducă pe proiecte fantasmagorice, aşa cum am auzit, de toalete ecologice, unde o să căutăm direcţia banilor pentru acele toalete ecologice, nici cu rechizite pentru toţi copiii din România care se vor da o singură dată, iar copiii vor trebui să rămână la şcoală pe tot parcursul unui an - dacă au această şansă. De asemenea, nici cu promisiuni de mituire în scop electoral a celor care aşteaptă performanţă de la sistemul de educaţie. Aşadar, 5% din PIB pentru pregătirea bună a profesorilor, prin masterat didactic. 5% din PIB pentru burse profesionale pentru întărirea învăţământului profesional. 5% din PIB pentru creşterea calităţii actului educaţional, şi nu pentru cumpărarea de voturi în scop electoral. Acesta este articolul de la nr. crt. 104, pe care vi-l supunem votului.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Supun votului amendament respins la art. 104. Să înceapă votul. 113 voturi pentru, 199 de voturi împotrivă, 3 abţineri. A fost respins. Următorul. La 105, doamnă, da?

Raluca Turcan Dacă ar merge microfonul, ar fi super! Încercam să introduc cartela şi aici, ca să pot vota...

Florin Iordache Nu are posibilitate.

Raluca Turcan ... aşa că voi face naveta între tribună şi banca mea de deputat. Al doilea articol se referă la finanţarea unui proiect major în domeniul educaţiei naţionale, şi anume, un proiect de after-school generalizat pentru toţi copiii de până în clasa a IV-a. În felul acesta ajutăm nu doar copiii să fie educaţi pe tot parcursul zilei, în condiţii de siguranţă şi pentru creşterea calităţii lor educaţionale, în acelaşi timp încurajăm profesorii şi îi motivăm financiar că vot putea să-şi suplimenteze activitatea pe care o desfăşoară şi nu în ultimul rând părinţii vor fi stimulaţi să se întoarcă la muncă, să poată să muncească, să plătească taxe şi impozite statului român, iar copiii lor să fie educaţi pe tot parcursul zilei. Aşadar, vă solicităm suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale pentru finanţarea unui program de after-school generalizat pentru toţi copiii de până în clasa a IV-a.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Supun votului poziţia 5, amendament respins. Să înceapă votul. 128 de voturi pentru, 190 de voturi împotrivă, 3 abţineri. A fost respins şi amendamentul aferent art. 41 2 . Am ajuns la 42. Vă rog. La 106 sau la care doriţi?

Raluca Turcan 107.

Florin Iordache Numai puţin, doamnă! 107 este aferent art. 43 1 . Să ajungem... să depăşim...

Raluca Turcan Îmi cer scuze! Numai o secundă, că mă faceţi să alerg de la microfon la bancă şi, evident, îmi este dificil. 107, pentru art. 43. Da, aveţi dreptate! Aştept.

Florin Iordache Vă rog. Ajungem la 43. Avem 42 şi 43, şi când ajungem la 43 1 vă dau cuvântul. La art. 42 avem un amendament respins la 106. Supun votului amendamentul respins. Să înceapă votul. 109 voturi pentru, 213 voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins. Supun votului acum, stimaţi colegi, poziţia 17 de la amendamente admise, aferent art. 42. Să înceapă votul. 213 voturi pentru, 105 voturi împotrivă, un coleg nu şi-a exprimat votul. A fost adoptat art. 42. La art. 43 avem un singur amendament al comisiei, pe care-l supun votului dumneavoastră, aflat la poziţia 18. Să înceapă votul. 236 de voturi pentru, 71 de voturi împotrivă, 14 abţineri. Adoptat. Supun votului, în integralitate, art. 43. Să înceapă votul. 221 de voturi pentru, 104 voturi împotrivă, 3 abţineri. A fost adoptat şi art. 43. În continuare, o invit pe doamna Turcan să-şi susţină amendamentul aflat la poziţia 43 1 , amendament respins care se regăseşte la poziţia 107. Vă rog, doamnă.

Raluca Turcan Aşteptam momentul acesta, pentru că mă uit spre dumneavoastră şi cred că veţi avea bucuria de a susţine amendamentul propus de preşedintele dumneavoastră de partid, domnul Liviu Dragnea, un amendament care a apărut într-un mod spontan la Comisia pentru buget, finanţe, fără să fi fost dezbătut nicăieri şi care în mod evident plagia amendamentul depus şi iniţiat de Partidul Naţional Liberal de a oferi un program generalizat de alimentaţie diversificată în şcoala românească. Avem pe stenograme şi înregistrări argumentaţia Ministrului Educaţiei Naţionale care spune că proiectul domnului Dragnea poate fi finanţat, întrucât are o sumă mai mare decât proiectul asumat de Partidul Naţional Liberal - ad litteram . În acelaşi timp, există declaraţii publice care afirmă că proiectul domnului Dragnea, de alimentaţie diversificată în şcoala românească poate fi susţinut şi finanţat.

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa Stolo!

Raluca Turcan Aşadar, dacă nu încurajaţi plagiatul, dacă respectaţi...

Florin Iordache Numai puţin! Domnule Bacalbaşa, vă rog frumos, păstraţi ordinea în sală!

Raluca Turcan Ştiţi ce mi s-a spus? Haideţi să vă spun ce mi s-a spus de către un coleg, din nefericire, de la PSD. Mi-a spus că: "Ai grijă ce vorbeşti la microfon, că altfel îl asmuţim pe Bacalbaşa pe tine!". Deci acesta este rolul domnului Bacalbaşa, să fie asmuţit pe mine, dacă nu spun ceea ce trebuie! (Aplauze.) Nu-i nimic! Îmi asum asta! Mi-am asumat de când am început activitatea de deputat în această legislatură, pentru că numai aşa ştiţi să faceţi politică! Revenind, însă, vă pasă de copiii din România, care în momentul de faţă primesc un program aproape falimentar de corn şi lapte, cu produse stricate, cu licitaţii trucate şi care ajung cu greu să servească unui obiectiv vital, şi anume, copiii să aibă alimentaţie sănătoasă, să poată fi ţinuţi la şcoală şi să dea randament la şcoală? Dacă vă pasă de lucrurile acestea, dacă nu vă pasă de infractori, de jigniri şi de toate cele pe care le-aţi oferit în ultima perioadă, votaţi acest amendament! L-a furat inclusiv domnul Dragnea! Votaţi-l şi veţi putea să mergeţi şi dumneavoastră în faţa alegătorilor şi cu altceva, în afară de sprijinirea infractorilor: asmuţirea justiţiei pe oameni nevinovaţi care vorbesc ceea ce nu vă convine! Aşadar, propunerea PNL este de a suplimenta bugetul Ministerului Educaţie Naţionale, să fie generalizat acest program de alimentaţie diversificată în toate şcolile din România. Nu trebuie să fie alimentaţie caldă, că nu pot toate şcolile să asigure condiţii. Însă un pachet alimentar sănătos, care să le dea forţă copiilor să înveţe mai bine într-un sistem măcinat de incompetenţă şi lipsă calitate, aţi putea să o faceţi pentru alegătorii dumneavoastră. Votaţi amendamentul Partidului Naţional Liberal!

Florin Iordache Vă mulţumesc. Supun votului, stimaţi colegi, amendamentul respins aflat la poziţia 107. Să înceapă votul. 139 de voturi pentru, 191 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins. La art. 44 dacă sunt intervenţii? Este un amendament respins. Să înceapă votul. Să înceapă votul! E amendament respins aflat la poziţia 108. 111 voturi pentru, 216 voturi împotrivă, 10 abţineri. A fost respins. Următorul amendament respins, aflat la poziţia 109. Să înceapă votul. 100 de voturi pentru, 207 voturi împotrivă, 23 de abţineri, doi colegi nu şi-au exprimat votul. A fost respins. La art. 45 nu sunt amendamente. La art. 46 nu sunt amendamente. Am ajuns la art. 47 şi supun votului dumneavoastră amendamentul respins aflat la poziţia 110. Să înceapă votul. 11 voturi pentru, 207 voturi împotrivă. 106 abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. A fost respins. Acum supun votului art. 47, în formularea comisiei. Să înceapă votul. 215 voturi pentru, 123 de voturi împotrivă. A fost adoptat art. 47. La art. 48 şi art. 49 nu sunt amendamente. La art. 50 avem un articol admis de comisie, aflat la poziţia 19 - amendament admis. Să înceapă votul. 218 voturi pentru, 105 voturi împotrivă, 7 abţineri. A fost adoptat. Supun votului dumneavoastră art. 50 în integralitate. Să înceapă votul. 220 de voturi pentru, 112 voturi împotrivă, o abţinere. A fost adoptat şi art. 50. Am ajuns la art. 51. Da, domnule Drăghici. Amendament respins la poziţia 111. Vă rog. Vă susţineţi amendamentul? Mai sunt 49 de secunde.

Mircea-Gheorghe Drăghici Articolul 51 alin. (5). Propunem următorul text la bugetul Autorităţii Electorale: "În bugetul Autorităţii Electorale Permanente este cuprinsă şi suma de 54.412 mii lei, destinată finanţării în anul 2019 a acţiunilor aferente organizării şi desfăşurării alegerilor pentru Parlamentul European şi pentru alegerea Preşedintelui României". Nu este vorba de impact bugetar, doar translatare de sumă în interiorul capitolelor bugetului Autorităţii Electorale Permanente. Mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Supun votului dumneavoastră amendamentul respins, aflat la poziţia 111. Să înceapă votul. 219 voturi pentru, 40 de voturi împotrivă, 78 de colegi s-au abţinut. Supun votului art. 51 în integralitate, cu modificarea făcută la 111. Să înceapă votul. 222 de voturi pentru, 107 voturi împotrivă, două abţineri. A fost adoptat. Articolul 52. Nu sunt amendamente. 53? Nu. 54? 55? 56? 57? 58? 59? 60? Am ajuns la Capitolul III - "Dispoziţii finale". Art. 61, art. 62, art. 63, art. 64? La art. 65, stimaţi colegi, supun votului dumneavoastră amendamentul admis, aflat la poziţia 20. Amendament admis. Să înceapă votul. 229 de voturi pentru, 110 voturi împotrivă, 3 abţineri. A fost adoptat. Supun votului art. 65 în integralitate. Să înceapă votul. 222 de voturi pentru, 110 voturi împotrivă, o abţinere. A fost adoptat art. 65. La art. 66 nu sunt amendamente. La art. 67 avem 4 amendamente. Dacă sunt intervenţii sau se susţin? Nu. Bun. Supun votului, stimaţi colegi, cele patru amendamente respinse, aflate la poziţiile 113-116. Să înceapă votul. 91 de voturi pentru, 211 voturi împotrivă, 35 de abţineri. Au fost respinse. Supun votului acum amendamentele admise propuse de comisie. Primul este aflat la poziţia 21. Să înceapă votul. 226 de voturi pentru, 41 de voturi împotrivă, 76 de abţineri. Adoptat. Poziţia 22, amendament admis al comisiei. Să înceapă votul. 223 de voturi pentru, 10 voturi împotrivă, 104 abţineri. A fost adoptat. Poziţia 23, aferentă art. 67. Amendament admis al comisiei. Să înceapă votul. 219 voturi pentru, un vot împotrivă, 114 abţineri, doi colegi nu şi-au exprimat votul. A fost adoptat. Articolul 67 în integralitate. Să înceapă votul. 223 de voturi pentru, 107 voturi împotrivă, 10 abţineri. A fost adoptat. La art. 68 avem 3 amendamente respinse, de la 117 la 119. Dacă se susţin? Nu se susţin. Supun votului dumneavoastră cele trei amendamente respinse. Să înceapă votul. 25 de voturi pentru, 203 voturi împotrivă, 110 abţineri. Au fost respinse. Vă supun votului art. 68, în formularea comisiei. Să înceapă votul. 207 voturi pentru, 118 voturi împotrivă, 19 abţineri. A fost adoptat şi art. 68. La art. 69, 70, 71 nu sunt amendamente. Ni se propune un articol nou, 71 1 . Dacă sunt intervenţii? Are două amendamente respinse. Domnul Vîlceanu. Vă rog. Poziţiile 120 şi 121. Aveţi? Vă rog să vă susţineţi. Care dintre ele?

Dan Vîlceanu Domnule preşedinte, Acest amendament se referă la un punct introdus prin Ordonanţa nr. 114, acela referitor la introducerea unei taxe pe cifra de afaceri a companiilor din energie, de 2%. Noi considerăm că, pe perioada anului 2019, art. 78 pct. 2 ar trebui suspendat. Am criticat, din prima zi, din momentul în care a apărut în dezbatere publică această ordonanţă şi acest punct. Acum înţeleg că aţi realizat şi dumneavoastră că este o taxă greşită şi că generează mai mult necazuri decât lucruri bune, numai că, dacă nu o anulăm, prin Legea bugetului, acest buget nu este construit corect. Pentru că aţi prins la partea de venituri...

Florin Iordache Vă mulţumesc. Finalizaţi, vă rog!

Dan Vîlceanu Acum! ... aţi prins la partea de venituri sumele colectate din această taxă şi ulterior renunţaţi la ea. Deci practic bugetul nu mai corespunde cu realitatea. Aşa că, eu cred că ar trebui să votăm pentru acest amendament şi taxa să fie anulată sau suspendată măcar, în 2019, prin Legea bugetului.

Florin Iordache Mulţumesc. Supun votului amendamentul respins, aflat la poziţia 120. Să înceapă votul. (Domnul deputat Nicolae Neagu solicită să ia cuvântul.) Nu mai sunt intervenţii, s-a finalizat timpul! (Vociferări.) Nu mai este timp! S-a finalizat timpul, domnule Neagu. Deci s-a finalizat timpul de dezbatere. 120 a fost respins. Poziţia 121. S-a finalizat timpul, îmi pare rău! Supun votului... Da, domnule Neagu. Vă rog. Pe procedură. Vă rog, domnule Neagu.

Nicolae Neagu Am apăsat microfonul pentru cele două amendamente. Suntem pe ultimul articol din proiectul de lege şi nu se mai discuta decât un singur amendament; unul singur, ultimul, şi-l aveţi. Eu am rugămintea să-l lăsaţi pe colegul Huţucă, pentru că avea apăsat pe ...

Florin Iordache Domnule Neagu, haideţi să vă spun ceva. Eu nu am nicio problemă să-i dau cuvântul şi colegului dumneavoastră, numai că timpul a expirat. Tocmai am hotărât împreună... Domnule Neagu, vă rog să luaţi loc în bancă. Voi supune... (Vociferări.) Deci timpul afectat a expirat, timpul de dezbatere, cele 50 de minute au expirat. Voi supune, potrivit regulamentului, aşa cum am stabilit... Vă rog. Vă mulţumesc. Supun votului amendamentul respins de la poziţia 121. Să înceapă votul. 122 de voturi pentru, 220 de voturi împotrivă. A fost respins. Am ajuns la art. 72. Are două amendamente, aflate la poziţiile 53 şi 54. Supun votului dumneavoastră amendamentul aflat la poziţia 53 - amendament admis. Să înceapă votul. Sunt amendamente de corelare. 226 de voturi pentru, 101 voturi împotrivă, 4 abţineri, doi colegi nu şi-au exprimat votul. Adoptat. Şi amendamentul admis, aflat la poziţia 54. Să înceapă votul. 223 de voturi pentru, 106 voturi împotrivă, 3 abţineri. A fost adoptat. Am finalizat partea generală a bugetului de stat. Intrăm pe anexe. La Anexa nr. 1 avem un amendament admis, aflat la poziţia 24, şi 8 amendamente respinse. Regăsiţi în Anexa nr. 3 amendamentele de la 1 la 8. Domnule Goţiu, doriţi să interveniţi? Nu. Nu doriţi.

Florin Iordache Bun. Vă rog. Aveţi la Anexa nr. 3, amendamente respinse, de la poziţia 1 la poziţia 8. Să-mi spuneţi care? Vă rog. Rog stafful să pornească...

Florin Iordache Supun votului amendamentele susţinute.

Florin Iordache Primul. Să înceapă votul. Sunt şase minute, domnule senator. Să înceapă votul. Amendament respins. 109 voturi pentru, 202 voturi împotrivă, 10 abţineri. A fost respins. Mai departe. Următorul amendament.

Florin Iordache Mulţumesc. Supun votului amendamentul respins al domnului Goţiu. Să înceapă votul. 118 voturi pentru, 203 voturi împotrivă. A fost respins. Următorul. Vă rog.

Florin Iordache Mulţumesc. Supun votului, stimaţi colegi, şi acest amendament. Să înceapă votul. 107 voturi pentru, 214 voturi împotrivă. A fost respins. Mai departe.

Florin Iordache Mulţumesc. Vă reamintesc, pentru acest program, la capitolul aferent Ministerului Educaţiei se regăseşte o sumă adoptată. Supun votului dumneavoastră amendamentul invocat de domnul Goţiu. Să înceapă votul. 121 de voturi pentru, 213 voturi împotrivă, 4 abţineri. Fac precizarea că amendamentele USR, de la poziţiile 6 şi 7, aferente bugetului asigurărilor sociale, vor fi susţinute mâine dimineaţă, când discutăm de bugetul asigurărilor sociale. Vă rog.

Florin Iordache Mulţumesc. Supun votului amendamentul respins. Să înceapă votul. 120 de voturi pentru, 209 voturi împotrivă, 4 abţineri. A fost respins. Alte intervenţii? Nu. Atunci supun votului, stimaţi colegi, amendamentul admis, aflat la poziţia 24. Amendament admis. Să înceapă votul. 218 voturi pentru, 112 voturi împotrivă, o abţinere, un coleg nu şi-a exprimat votul. Adoptat. Supun votului Anexa nr. 1 în integralitate. Să înceapă votul. 216 voturi pentru, 112 voturi împotrivă, două abţineri. A fost adoptată Anexa nr. 1. Mai departe. Anexa nr. 2 - "Sinteza cheltuielilor pe surse de finanţare", capitole, subcapitole, paragrafe. Avem două amendamente respinse. Dacă se susţin? Anexa nr. 2? Nu. Avem un amendament admis, pe care-l supun votului dumneavoastră, pe care-l regăsiţi la poziţia 25. Să înceapă votul. 226 de voturi pentru, 106 voturi împotrivă, o abţinere. A fost adoptat amendamentul. Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 2 în integralitate, cu amendamentul admis. Să înceapă votul. 110 voturi pentru, 221 voturi împotrivă. A fost adoptată Anexa nr. 2. Anexa nr. 3/01 - "Administraţia Prezidenţială". Nu avem amendamente admise sau respinse. Dacă sunt intervenţii? Nu. Supun votului, stimaţi colegi, Anexa nr. 3, în varianta propusă de comisie. Să înceapă votul. 300 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, 12 abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. Adoptată. Anexa nr. 3/02 - "Senatul României". Nu sunt amendamente. Dacă sunt intervenţii? Nu. Supun votului Anexa nr. 3/02 - Senat. Să înceapă votul. 220 de voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, 75 de abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. Adoptată. Următoarea. Anexa nr. 3/03 - "Camera Deputaţilor". Nu avem amendamente respinse sau admise. Să înceapă votul. 225 de voturi pentru, 33 de voturi împotrivă, 75 de abţineri. A fost adoptată. Anexa nr. 3/04 - "Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie". Nu avem amendamente. Sunt intervenţii? Nu. Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 3/04. Să înceapă votul. 227 de voturi pentru, 99 de voturi împotrivă, 8 abţineri. A fost adoptată. Anexa nr. 3/05 - "Curtea Constituţională". Sunt amendamente? Nu sunt amendamente admise sau respinse. Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 3/05. Să înceapă votul. 219 voturi pentru, 104 voturi împotrivă, 3 abţineri. A fost adoptată. Anexa nr. 3/06 - "Consiliul Legislativ". Nu avem amendamente admise sau respinse. Să înceapă votul. 227 de voturi pentru, 104 voturi împotrivă, 5 abţineri. A fost adoptată. Anexa nr. 3/07 - "Curtea de Conturi". Nu avem amendamente admise sau respinse. Intervenţii? Nu. Să înceapă votul. 222 de voturi pentru, 104 voturi împotrivă, 7 abţineri. A fost adoptată. Mulţumesc, domnule vicepreşedinte. Anexa nr. 3/08 - "Consiliul Concurenţei". Nu avem amendamente admise sau respinse. Intervenţii? Nu. Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 3/08 - "Consiliul Concurenţei". Să înceapă votul. 221 de voturi pentru, 106 voturi împotrivă, 5 abţineri. A fost adoptată. Anexa nr. 3/09 - "Avocatul Poporului". Nu avem amendamente admise sau respinse. Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 3/09. Să înceapă votul. 225 de voturi pentru, 107 voturi împotrivă, două abţineri. A fost adoptată. Anexa nr. 3/10 - "Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii". Nu avem amendamente admise sau respinse. Să înceapă votul. 221 de voturi pentru, 102 voturi împotrivă, două abţineri. A fost adoptată. Anexa nr. 3/11 - "Consiliul Naţional al Audiovizualului". Nu avem amendamente admise sau respinse. Intervenţii? Nu sunt. Să înceapă votul. 221 de voturi pentru, 107 voturi împotrivă, două abţineri. A fost adoptată. Anexa nr. 3/13 - "Secretariatul General al Guvernului". Avem 28 de amendamente respinse. Doamna Lungu de la PNL şi apoi domnul Ştefan.

Tudoriţa Lungu La Programul bugetar 255 "Lăcaşuri de cult" propun suplimentarea cu 4.700 mii lei pentru lucrări de refacere şi consolidare a Ansamblului fostei Mănăstiri Răducanu din Târgu Ocna, judeţul Bacău.

Florica Cherecheş Numărul 5. Se propune suplimentarea creditelor bugetare pentru Ministerul Educaţiei Naţionale cu suma de 200.000 mii lei pentru plata restanţelor salariale câştigate în instanţă de personalul didactic. Vă rog să supuneţi votului.

Florin Iordache Poziţia 5. Să înceapă votul. Amendament respins. 100 de voturi pentru, 194 de voturi împotrivă, două abţineri. Respins. Mai departe.

Florica Cherecheş Poziţia 7. Solicităm suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale cu suma de 180.000 mii lei pentru cheltuieli legate de cazarea elevilor care provin din medii defavorizate şi sunt înmatriculaţi la o formă de învăţământ profesional sau profesional dual. Vă rog să supuneţi votului.

Florin Iordache Supun votului poziţia 7. Să înceapă votul. 99 de voturi pentru, 190 de voturi împotrivă. Respins. Mai departe.

Florica Cherecheş 12. Se propune suplimentarea creditelor bugetare prevăzute la Anexa nr. 3 - "Ministerul Educaţiei Naţionale", la Capitolul "Pregătire profesională", cu suma de 50.000 mii lei pentru implementarea masteratului didactic. Vă rog să supuneţi votului.

Florin Iordache Poziţia 12. Să înceapă votul. Amendament respins. 102 voturi pentru, 189 de voturi împotrivă. Respinsă. Mai departe.

Florica Cherecheş Şi aş vrea să susţin un ultim amendament, aflat la nr. 16, prin care solicităm suplimentarea sumelor cu 1.000 mii lei pentru Facultatea de Muzică, la Universitatea Oradea, pentru continuarea lucrărilor la acest obiectiv început în 2010, cu termen de finalizare 2016 - deja depăşit - şi care are o alocare bugetară pentru acest an şi pentru următorii 5 ani ridicol de mică, şi lucrarea riscă să se deterioreze foarte mult, dacă nu se continuă. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Poziţia 16. Să înceapă votul. 88 de voturi pentru, 188 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins. Vă rog, domnule deputat. Numai puţin, că era înscris domnul Benga. Domnule Benga, am finalizat prima anexă. La ce poziţie aveţi dumneavoastră?

Tudor - Vlad Benga 13.

Florin Iordache 13?

Florin Iordache Mulţumesc. Supun votului amendamentul doamnei Lungu. Să înceapă votul. 92 de voturi pentru, 198 de voturi împotrivă, 28 de abţineri. Propunerea a fost respinsă. Următoarea intervenţie. Domnule Ştefan, vă rog.

Tudor - Vlad Benga Se propune suplimentarea cu 1 milion de lei a sumelor destinate obiectivului de investiţii "Spaţiu de învăţământ din zona aulei Universităţii din Braşov". Este vorba de un cămin studenţesc, în condiţiile în care, în Braşov există un deficit major de cămine; sunt doar 4.000 de locuri, pentru circa 20.000 de studenţi şi este foarte pentru Braşov să-şi consolideze poziţia în spaţiul universitar din România. Mulţumesc frumos.

Florin Iordache Mulţumesc. Vot. Amendament respins. 99 de voturi pentru, 181 de voturi împotrivă. A fost respins. Vă rog, domnule deputat. Ce poziţie?

Dumitru Oprea Am doar două, din completare raport eroare materială 1. Poziţiile 13 şi 14.

Florin Iordache Vă rog.

Dumitru Oprea La poziţia 13 se propune alocarea sumei de 100.000 mii lei pentru consolidarea Corpului A al primei clădiri de universitate din România modernă. Este consolidarea corpului care, în total, ar însemna 276.000.000 lei.

Florin Iordache Poziţia 13. Să înceapă votul. A fost respins în comisie.

Dumitru Oprea Da. Era normal.

Florin Iordache Păi, am precizat să se ştie... 99 de voturi pentru, 180 de voturi împotrivă. A fost respins. Şi 14?

Dumitru Oprea Şi alocaţiile au fost respinse.

Florin Iordache Vă rog.

Ion Ştefan Vă mulţumesc, domnule preşedinte, pentru că îmi daţi posibilitatea să susţin un amendament care i-ar putea ajuta pe cetăţenii din judeţul Vrancea. În judeţul Vrancea, în comuna Vizantea-Livezi, sunt în funcţiune 7 izvoare de apă cu proprietăţi curative, conform buletinelor de analiză emise de Ministerul Sănătăţii. Autorităţile locale deţin licenţă de exploatare a apei de la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale. Avem studiu de fezabilitate, PUZ, proiect tehnic de înfiinţare a Staţiunii balneo-climaterice. Au fost realizate aceste documente de primăria din localitate. Aş propune suplimentarea sumei de la Anexa nr. 3/13 - "Secretariatul General al Guvernului", Capitolul 5101, Grupa 55, alin. (71), Programul Staţiuni balneare - să suplimentăm acest program cu suma de 20.700 mii lei pentru Obiectivul de investiţii Staţiuni balneo-climaterice în comuna Vizantea-Livezi, judeţul Vrancea.

Dumitru Oprea La poziţia 14 se propune alocarea unei sume de 1.000 mii lei pentru "Construirea şi reabilitarea de cămine studenţeşti la toate universităţile de stat din Iaşi".

Florin Iordache Mulţumesc. Vot, la poziţia 14. 107 voturi pentru, 180 de voturi împotrivă. A fost respins. Domnul Moldovan. Vă rog. Precizaţi poziţia, ca să poată urmări colegii.

Sorin-Dan Moldovan Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Poziţia 1. România înregistrează una dintre cele mai mari rate din Europa, în ceea ce priveşte abandonul şcolar. Tocmai de aceea, propunem suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei - Anexa nr. 3/25/02 - cu suma de 2.880.000 mii lei, în vederea generalizării Programului Naţional "Şcoală după şcoală".

Florin Iordache Bun. Vot. Amendament respins. 90 de voturi pentru, 188 de voturi împotrivă. Respins. Următorul?

Sorin-Dan Moldovan 3 marginal. Se propune suplimentarea creditelor bugetare, la Ministerul Educaţiei, Anexa nr. 3/25/02, Capitol 5001, subcapitol 59, art. 01, Titlul "Burse", cu suma de 106.000 mii lei, în vederea dublării numărului de burse pentru învăţământul profesional şi profesional-dual.

Florin Iordache Mulţumesc. Vot. Amendament respins. Domnule Moldovan, mai aveţi?

Sorin-Dan Moldovan Ultimul...

Florin Iordache Staţi puţin, să-l anunţ! Să anunţ rezultatul, ca să ştiţi câte voturi aţi obţinut. 98 de voturi pentru, 191 de voturi împotrivă. A fost respins. Mai departe, vă rog. Ultimul.

Sorin-Dan Moldovan Ultimul, 6 marginal. Este vorba de constituirea unui fond special destinat acoperirii cheltuielilor necesare pentru desfăşurarea activităţilor conform standardelor impuse prin Legea nr. 146/2017 privind apărarea împotriva incendiilor. Solicităm suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale cu suma de 10.000 mii lei pentru cheltuirea cu fondul special destinat acoperirii cheltuielilor antiincendiu.

Florin Iordache Mulţumesc. 6 marginal. Vot. Amendament respins. (Doamna deputat Cristina-Ionela Iurişniţi solicită să ia cuvântul.) Doamnă Iurişniţi, numai puţin, să anunţ! 89 de voturi pentru, 188 de voturi împotrivă. A fost respins. Precizaţi poziţia, doamnă.

Florin Iordache Domnule Ştefan, o singură rugăminte! Precizaţi unde se regăseşte în Anexă, poziţia, să ştie şi colegii.

Cristina-Ionela Iurişniţi La poziţia 12. Este vorba de formarea continuă a cadrelor didactice, pentru că în sistemul de educaţie încă mai avem 4.500 de cadre didactice care nu sunt calificate şi de aici şi rezultatele pe care le cunoaştem. Deci se propune finanţarea cu 20.000 mii lei a fondurilor alocate formării continue, pentru finanţarea unui program naţional de mentorat pentru cadrele didactice.

Florin Iordache Mulţumesc. Vot. Amendament respins. 102 voturi pentru, 187 de voturi împotrivă. Respins. Mai departe, domnul deputat Popescu. Domnul deputat Popescu. Le-am luat în ordine. Şi apoi domnul Roman. Vă rog. Ce poziţie?

Nicolae-Daniel Popescu Mulţumesc, domnule preşedinte. Poziţia 1. Ministerul Educaţiei trebuie să facă mai mult pentru sprijinirea elevilor în orientarea profesională, alegerea carierei, să fie asigurate fondurile necesare angajării de consilieri şcolari. Drept urmare, propunem suplimentarea cheltuielilor de personal cu suma de 40.000 mii lei, în vederea finanţării a 200 de posturi pentru profesori consilieri din cabinetele şcolare, interşcolare, de asistenţă psihopedagogică din cadrul serviciului de evaluare şi orientare profesională. Mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Vot, vă rog. 95 de voturi pentru, 191 de voturi împotrivă. Respins. Următorul vorbitor, domnul Roman. Vă rog. Corelare cu cele două amendamente. Vă rog.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Deşi am fost înjuraţi, stimaţi colegi, ca la uşa cortului, de domnul senator Manda, voi continua să susţin amendamentele în Parlamentul României. Se majorează Capitolul 5.001, subcapitolul 59, art. 01, Titlul "Burse pentru învăţământul dual", cu suma de 60.000 lei şi se diminuează, cu aceeaşi sumă, Capitolul 5.401, Titlul 59, art. 03 - "Finanţarea partidelor politice". Este vorba de creşterea burselor profesionale pentru învăţământul dual, de la 200 de lei la 300 de lei. Şi rugămintea este, dacă am găsit 100 de milioane pentru finanţarea partidelor politice, poate vom găsi şi un milion pentru susţinerea învăţământului dual, în România, pentru cei 6.000 de copii. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vot. Amendament respins. Să înceapă votul. 111 voturi pentru, 189 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins. Mergem mai departe. Domnul senator Badea. Vă rog să precizaţi, domnule senator, şi poziţia. Din anexa a doua.

Florin Iordache Vot. Amendament respins. Poziţia 47 din a doua anexă. 96 de voturi pentru, 190 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins. Mai departe? Doamna deputat Huncă. Vă rog să precizaţi poziţia, doamnă. Din a doua anexă.

Mihaela Huncă Numărul curent 22, din a doua anexă. Suplimentarea bugetului de la Ministerul Educaţiei Naţionale cu suma de 399. 949,824 mii de lei, pentru înfiinţarea a încă 3.980 de cabinete de medicină şcolară. Astfel, toate unităţile de învăţământ cu personalitate juridică vor avea cabinete de medicină şcolară. În plus, se vor înfiinţa 4.000 de posturi de asistenţi medicali şi 417 medici. Stimaţi colegi, Vă rog să votaţi acest amendament, mai ales că acest obiectiv a fost şi în Programul de guvernare. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Supun votului acest amendament. Mai aveţi un amendament, doamnă?

Ion Ştefan Se regăseşte la nr. crt. 1, Anexa nr. 3/13 - "Secretariatul General al Guvernului".

Mihaela Huncă La 23.

Florin Iordache Da. Imediat! 95 de voturi pentru, 187 de voturi împotrivă. A fost respins. Şi următorul, doamnă, vă rog.

Mihaela Huncă Numărul curent 23. Dotarea a 6.100 de cabinete de asistenţă psihopedagogică din toate unităţile de învăţământ cu personalitate juridică, în valoare de 97.600 mii lei. Mai ales că trebuie, conform legii, să asigurăm, pentru toţi elevii, serviciile de consiliere.

Florin Iordache Vot. 105 voturi pentru, 194 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins. Doamnă senator Presadă, vă rog. Precizaţi poziţia din Anexa nr. 2, doamnă!

Florin Iordache Da.

Florin Iordache Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Supun votului poziţia 9. Să înceapă votul. Amendament respins. 109 voturi pentru, 191 de voturi împotrivă. A fost respins. Da, doamnă Turcan. Am finalizat... Aveţi un amendament de susţinut? Vă rog.

Florin Iordache Am înţeles. Bun. Să ştie colegii... bun! Au solicitat colegii de la USR... corect. Supun votului... (Domnul deputat Andi-Gabriel Grosaru solicită să ia cuvântul.) Numai puţin, domnule Grosaru. Supun votului amendamentul prezentat de domnul Ştefan, amendament respins. Să înceapă votul.

Raluca Turcan Numărul curent 15. Dragi colegi, uneori îţi vine să plângi, la propriu. Pentru că, realmente, îţi dai seama că unele amendamente bune pentru copii, pentru societatea noastră, sunt respinse, aşa, de-a valma, numai pentru că vin de la opoziţie. Şi mi-aş dori, când o să fim la guvernare, să nu mai repetăm această greşeală. Pentru că auzeam pe bandă rulantă, şi în Comisia pentru buget, finanţe, că nu sunt bani, că nu trebuie să facă ministerul aşa ceva. Acum vin în faţa dumneavoastră cu un amendament privind Palatul Copiilor din Sibiu. În Comisia pentru buget, finanţe, ministerul a spus: "Nu e treaba ministerului să susţină un asemenea obiectiv de investiţii, pentru că ar trebui să fie făcut de autorităţile locale!". Dragii mei colegi, un ministru al educaţiei, dacă are viziune - şi nu doar încropeşte şi gestionează o instituţie - se uită la ţară şi se întreabă ce fel de oameni vreau eu să scot din sistemul de educaţie, în funcţie de fiecare regiune din ţară. Şi acolo vii şi pompezi...

Florin Iordache Vă rog, concluzionaţi, doamnă!

Raluca Turcan ...în cămine pentru învăţământ profesional, în şcoli profesionale, redesenezi cifrele de şcolarizare, şi pentru şcoli, şi pentru universităţi, astfel ca atunci când ieşi din sistemul de educaţie să-ţi găseşti un loc pe piaţa muncii.

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Raluca Turcan Şi, de asemenea, te uiţi la zone... Termin într-un minut, vă rog frumos! ...te uiţi la locuri în care poţi să obţii un avantaj competitiv, iar Sibiul are un avantaj competitiv prin cultură. Palatul Copiilor este o astfel de investiţie. O clădire care a fost pusă la dispoziţie după ce au rămas fără un loc unde să-şi desfăşoare activitatea, acum stă şi se zbate pentru supravieţuire, doar pentru că, evident, autorităţile locale nu mai au de unde să scoată bani de la atâtea cheltuieli,...

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Raluca Turcan ...iar ministerul este dezinteresat. Vă solicit, aşadar, să suplimentaţi suma de bani alocată pentru municipiul Sibiu, pentru obiectivul "Palatul Copiilor", din judeţul Sibiu, cu o sumă infimă. Este vorba de 1.050 mii lei, dar acolo îşi vor desfăşura activitatea copii talentaţi, copii care vor pune umărul la o societate frumoasă, unde vor veni turişti, unde comunitatea va prospera...

Florin Iordache Vă mulţumesc, doamnă!

Raluca Turcan ... şi va fi o emblemă pentru toată ţara.

Florin Iordache V-am rugat să nu acuzaţi! Mulţumesc.

Ion Ştefan Nr. crt. 2...

Raluca Turcan Mulţumesc.

Florin Iordache Supun votului amendamentul de la poziţia 15, care a fost respins. Să înceapă votul. 94 de voturi pentru, 184 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins. Supun votului dumneavoastră... A fost epuizat timpul demult! Supun votului dumneavoastră restul amendamentelor respinse, de la 15 până la 54. Să înceapă votul. 102 voturi pentru, 190 de voturi împotrivă. Au fost respinse. Acum vă supun, stimaţi colegi, amendamentele admise. Sunt 4 amendamente admise. Primul, la poziţia 35. Să înceapă votul. 201 voturi pentru, 83 de voturi împotrivă, 27 de abţineri. A fost adoptat. La poziţia 36, un amendament admis. Să înceapă votul. 265 de voturi pentru, 6 voturi împotrivă, 25 de abţineri. Vă rog, doamnă.

Raluca Turcan Vă rog să votaţi următorul amendament admis, pentru că este amendamentul plagiat de domnul Dragnea şi care se referă la proiectul PNL privind masa diversificată în şcoala românească! (Rumoare.)

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Raluca Turcan Noi nu avem orgolii! Vă rugăm să-l votaţi, pentru că merită copiii României! (Aplauze.)

Florin Iordache Mulţumesc. Mergem mai departe. Poziţia 37. Să înceapă votul. 261 de voturi pentru, 20 de voturi împotrivă, două abţineri, doi colegi nu şi-au exprimat votul. Adoptat. Şi ultimul amendament, la poziţia 38. Supun votului dumneavoastră acest amendament. Să înceapă votul. 198 de voturi pentru, 100 de abţineri. A fost adoptat. Supun votului, stimaţi colegi, Anexa nr. 3/25 - "Ministerul Educaţiei", cu amendamentele admise şi cele respinse, din anexe. Vă rog. Să înceapă votul. 202 voturi pentru, 38 de voturi împotrivă, 74 de abţineri. A fost adoptat. Am finalizat şi această anexă. Următoarea anexă, Anexa nr. 3/26 - "Ministerul Sănătăţii". Avem 811 amendamente respinse, două amendamente admise. Vă propun să mergem în calupuri de câte 50. Deci, de la 1 la 50, la amendamentele respinse. Domnul Dobre. S-au înscris Dobre, Andronache, Moldovan şi ... (Domnul deputat Vasile-Florin Stamatian solicită să ia cuvântul.) Vă rog.

Vasile-Florin Stamatian Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Suntem cu toţii obosiţi, suntem deja nervoşi. Vreau să profit şi de prezenţa doamnei ministru al învăţământului, încă în sală, şi să vă spun că se leagă foarte mult de amendamentele pe care am să le prezint. Trebuie să luăm o decizie, cu toţii, ca toate şcolile să aibă WC-urile în interiorul şcolii, să existe apă curentă, copiii să se poată spăla pe mâini; să existe sală de mese, iar după aceea să avem masă caldă, pe care să n-o mănânce în curte, lângă WC-ul public, şi nespălaţi pe mâini, să avem medic şcolar, medicul din sat să aibă şi moaşă, să avem ore de educaţie sexuală, să avem ore de educaţie de igienă, să avem o educaţie a acestora care să devină... Acei copii care astăzi, dacă nu le pui centura, îţi spun: "E periculos!". Tot aceşti copii vor spune şi părinţilor: "Dacă nu te speli pe mâini, e periculos!". Tot în şcoală trebuie să se facă vaccinările. (Vociferări.) Aşa este, daţi din mână, dar dacă aveţi copii, mi-aş dori să fie într-o şcoală unde există, aşa cum zic francezii, în acestea... de turism, ale lor: "Mergeţi în România că este toilet cabin ". Am rămas o naţie cu "toilet cabin" ! Aceasta este la altceva! Vă rog să mă iertaţi! În ceea ce priveşte amendamentele. Am amendamentul cu numărul de ordine zero, că ale mele nu sunt amendamente marginale, marginal 1 sau 2. Şi este vorba de ceva la care visez de 14 ani, la care mă uit, şi am luptat pentru toate acestea, pe care le-aţi folosit şi dumneavoastră în campania electorală, şi aţi zis că faceţi, nu mai ştiu exact - 12, 14 spitale?! Nu se mai face niciunul, în momentul de faţă, sunt blocate toate! Şi aşa cum i-am spus şi doamnei ministru al învăţământului, o să ajungem, în 2022, când se prevede să avem spitale, să ne uităm cu toţii la televizor, la alţii, care vin după noi şi care le amână, la rândul lor. Există - dacă aveţi şi dumneavoastră amendamentele, vedeţi acolo - există posibilităţi de finanţare. Şi dacă nu vreţi să le finanţaţi deloc şi vreţi parteneriat public-privat sau nu ştiu ce, daţi domnule, câte 5 lei pentru fiecare spital, să rămână în istorie, că noi ne-am propus să facem spitale. Spitalele regionale sunt esenţiale pentru sistemul de sănătate românesc! Şi, înainte de a trece la vot, vorbesc şi despre al doilea amendament, care spune: spitale regionale nu facem, dar nu dăm nici bani pentru reparaţii capitale şi pe urmă tot noi, unii dintre noi merg la spital şi se plâng: "Cade tavanul, este mizerie..." Aş da o lege prin care aş interzice parlamentarilor şi guvernanţilor să meargă la spital în străinătate. Să meargă în România, să vadă condiţiile acestea şi să nu mai vorbească... personalul medical că i-au dat bani. Să vadă ce înseamnă să lucrezi cu un sanitar căruia nu i s-a mărit leafa şi care te sfidează. Pentru că unei anumite categorii de personal ajutător şi personalului TESA nu li s-au mărit salariile. Dimpotrivă, prin modificările cu tichetele de masă etc., pe care le ştiţi şi dumneavoastră, le-au scăzut salariile. Înainte de a trece la amendamentul următor, m-aş opri şi poate aş vrea chiar un vot global pe cele două amendamente. Să facem spitale şi să alocăm bani pentru repararea celor care sunt în funcţiune!

Florin Iordache Supun votului amendamentul propus. 107 voturi pentru, 167 de voturi împotrivă. A fost respins amendamentul. Mai aveţi alt amendament?

Vasile-Florin Stamatian Amendamentul ... Mă rog, până la 12, dacă este cineva?

Florin Iordache Până la 12. Mai lăsaţi-l pe domnul Dobre.

Florin Iordache Numai puţin... să anunţ votul! Şi apoi... se înscrisese domnul Grosaru... şi mergem mai departe. Vă dau cuvântul, staţi liniştit! 110 voturi pentru, 197 de voturi împotrivă, o abţinere, un coleg nu şi-a exprimat votul. Propunerea a fost respinsă. Mai departe. Domnul Ştefan.

Victor Paul Dobre Mulţumesc, domnule preşedinte. De mai bine de 10 ani, Ministerul Sănătăţii are un teren în administrare, în municipiul Galaţi, cu toate utilităţile, cu indicatori tehnico-economici aprobaţi pentru construirea unui spital regional. Din păcate, nici în prezent nu este prevăzută în bugetul ţării începerea acestei construcţii. De aceea, amendamentul meu vă solicită alocarea a 3.000 mii lei pentru finalizarea documentaţiei şi începerea construcţiei unui spital regional în municipiul Galaţi, având în vedere şi faptul că, de la Iaşi până la Constanţa şi până la Bucureşti, nu există o altă unitate de acest tip. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vot.

Victor Paul Dobre Poziţia 3.

Florin Iordache 3. Vot. 99 de voturi pentru, 162 de voturi împotrivă. A fost respins. Domnul Andronache. Vă rog.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Numărul curent 4, din anexa cu amendamente respinse. Propunem suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 3/26/02 - "Ministerul Sănătăţii", cu suma de 10.654 mii lei pentru obiectivul "Achiziţia de echipamente necesare eficientizării actului medical în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov". Bineînţeles că propunem acest amendament pentru a achiziţiona echipamente actuale, care să facă faţă unui act medical de calitate. Vă rog să susţineţi acest amendament.

Florin Iordache Vot. Poziţia 4. 110 voturi pentru, 166 de voturi împotrivă. A fost respins. Mai departe. Domnul Stamatian. Vă rog.

Vasile-Florin Stamatian E târziu şi n-am să vă mai ţin teoria scăderii sporului natural al populaţiei şi ce înseamnă sterilitatea sau incapacitatea unui cuplu de a produce în mod natural copii, din punct de vedere psihologic, social şi al stării de sănătate a populaţiei. Există un program al Ministerului Sănătăţii care asigură o finanţare parţială, doar a manoperei, pentru ceea ce înseamnă fertilizarea in vitro . Puţini dintre dumneavoastră ştiu ce înseamnă fertilizarea in vitro , dar este un lucru care costă mediu. Nu costă foarte mult! Deci statul, în acest moment, prin programul naţional, plăteşte doar manopera. Am propus ca până la 4.000 de cazuri, care sunt în medie, în România, pe care le cunoaştem - pentru că sunt mulţi care merg afară - să fie completate aceste sume şi să fie acoperită şi medicaţia. Nu este o sumă imensă şi am găsit şi sursa de finanţare, care este foarte simplă. Absolut m-am bucurat când am văzut ideea de a fi plătit de stat şi de a se face panorama, deşi nu se face o panoramă, numai că lucrează oameni care nu se pricep şi care nu ştiu să traducă medicalul pentru laici. Panorama sunt aparatele şi metoda inventată, dar sunt vreo patru metode. Şi eu pot, la Cluj, să fac, dar n-am atâţia bani încât să-mi permit să fac, şi am prevăzut... Este extraordinar de important! Este un test genetic prin care putem pune un diagnostic antenatal, prenatal, a unor copii care sunt purtători de tare şi care ar putea deveni un balast al societăţii. Bun. Dar s-a prevăzut în amendamentul care urmează să se discute să se facă testul respectiv la toate gravidele. Nicăieri în lume nu există aşa ceva! Nu e necesar, pentru că există anumite indicaţii care arată că ar fi trebuit făcut şi testul screening Panorama. Cine ştie ce e screeningul, să se gândească! Deci testul screening Panorama, după care Panorama. Deci, respectiv pot să beneficieze, în cel mai rău caz, - mie nu mi-ar conveni, din punct de vedere profesional - să fie 30% din femeile gravide. Deci dacă avem o medie de 200.000 de naşteri pe an, nu trebuie să facem 200.000 de teste genetice; sunt suficiente 30%. Deci restul banilor pot să fie folosiţi, pentru că sunt deja prevăzuţi, deci nu dezechilibrăm bugetul, pot să fie transferaţi la Ministerul Sănătăţii şi să fie suportată fertilizarea in vitro . De fapt, în toate ţările civilizate la fertilizarea in vitro , două proceduri, dacă nu mai multe, sunt asigurate populaţiei, în ţările civilizate. Cei care nu înţeleg ce înseamnă această... Este o dizabilitate groaznică a familiei... Se fac două teste gratuite. Deci, vă rog, votaţi transferul acelor bani, de la testul genetic la fertilizarea in vitro .

Florin Iordache Mulţumesc. Treceţi în bancă! Vot. Amendament respins. Vot.

Vasile-Florin Stamatian Ce faceţi cu diferenţa de bani?

Florin Iordache Mulţumesc.

Ion Ştefan Vă mulţumesc mult.

Vasile-Florin Stamatian Nu vreţi s-o folosiţi!

Florin Iordache 90 de voturi pentru, 156 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins. Da, doamnă senator. Vă rog. Poziţia?

Florin Iordache Da. Deci suntem la poziţia 5. Înainte de a... Stimaţi colegi, Deci, v-am explicat, sunt 811 amendamente. Vom lua în calupuri de câte 10. Suntem la poziţia 5. Se va supune fiecare amendament... (Vociferări.) Da, doamnă, se va supune fiecare amendament votului. (Domnul deputat Corneliu-Florin Buicu solicită să ia cuvântul.) Nu putem interveni, că nu e cu drept la replică, domnule preşedinte Buicu. (Vociferări.) Nu e explicare, că este amendamentul dumnealor. E timpul dumnealor, pot vorbi cât vor. Bun. Deci amendamentul de la poziţia 5. Vot. Amendament respins.

Florin Iordache Imediat, doamnă, adun şi... sigur. 98 de voturi pentru, 158 de voturi împotrivă. A fost respins. La poziţia 6. (Vociferări.) Ce procedură?

Florin Iordache Vot la poziţia 6 de la amendamente respinse. Să înceapă votul. 110 voturi pentru, 173 de voturi împotrivă. Respins. Poziţia 7.

Florin Iordache Vot pe amendamentul 7, respins. Vot. 93 de voturi pentru, 172 de voturi împotrivă. Respins.

Florin Iordache Ce poziţie? Poziţia, marginal...

Florin Iordache Mulţumesc. La poziţia 8. Dacă sunt intervenţii? 8? Nu. 9? La 9, vă rog. La 8. 8 şi 9. Vă rog, domnule deputat.

Glad-Aurel Varga Marginal 8. Se propune alocarea sumei de 2.000 mii lei pentru obiectivul de investiţii "Amenajare sediu Serviciul Clinic Judeţean de Medicină Legală Arad, municipiul Arad" - pentru Spitalul Judeţean.

Florin Iordache Vot la amendamentul de la poziţia 8, respins. 89 de voturi pentru, 172 de voturi împotrivă. A fost respins. 9?

Glad-Aurel Varga Se propune alocarea sumei de 4.500 mii lei pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare Secţia de Psihiatrie din municipiul Arad, judeţul Arad".

Florin Iordache Vot. (Vociferări.) Nu dialogaţi cu sala, domnule deputat. 94 de voturi pentru, 178 de voturi împotrivă. A fost respins. 10? 10. Vă rog, domnule deputat. (Vociferări.) Domnule senator, da, scuzaţi.

Florin Iordache Vot, amendament respins. Vot. 100 de voturi pentru, 172 de voturi împotrivă. A fost respins. 11? Vă rog. Vă rog, domnule deputat.

Bogdan-Iulian Huţucă 11. Spitalul Clinic Judeţean Constanţa este necorespunzător, din punctul de vedere al spaţiilor, al dotării, al compartimentării, raportat la numărul de locuitori, dar mai ales la numărul de turişti. Propunem suplimentarea sumei cu 4.000 mii lei pentru extinderea Secţiei de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Constanţa.

Florin Iordache Vot. 92 de voturi pentru, 163 de voturi împotrivă. A fost respins. 12? 13? Vă rog.

Ion Ştefan La nr. crt. 2, Anexa nr. 3/13 - "Secretariatul General al Guvernului", Capitolul 515...

Sorin-Dan Moldovan Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. 13 marginal. Este vorba despre Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii din Cluj-Napoca, care este un spital pavilionar, care îşi desfăşoară activitatea în 9 locaţii diferite, având în structura actuală 11 secţii, două compartimente, staţie de dializă, unitate de primiri urgenţe, distribuite în 14 clădiri, aflate toate pe raza municipiului Cluj-Napoca, cu o distanţă de aproximativ 4 km între ele. Pe lângă această problemă, spitalul are în administrare imobile aflate în litigiu şi chiar retrocedate. De aceea, propunem suplimentarea creditelor de angajament, cu 4.000 mii lei, la Anexa nr. 3/26.02 - "Ministerul Sănătăţii", Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi alte studii.

Florin Iordache Da. Discutăm acum numai de amendamentele respinse, le terminăm pe toate şi apoi revenim la admise. 13. Vot pentru amendament respins. 100 de voturi pentru, 186 de voturi împotrivă. A fost respins. 14? Domnul Stamatian.

Vasile-Florin Stamatian Se propune suplimentarea creditelor de angajament cu 20.000 mii lei, la Anexa nr. 3/26/02 - "Ministerul Sănătăţii", Grupa 70 - Cheltuieli de capital, pentru operaţionalizarea obiectivelor realizate prin POS CCE - Axa prioritară 2 - Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare, Operaţiunea 2.2.1. Mai pe scurt. Prin fonduri europene s-au făcut centre de cercetare la Cluj, Iaşi, Timişoara, Bucureşti, la care a fost finanţată numai crearea structurii, după care, atât Ministerul Cercetării, dar în special Ministerul Sănătăţii, care era beneficiarul, au uitat de existenţa lor. Ar trebui să încerce să se autofinanţeze, dar încă n-am văzut niciun copil ieşit de pe băncile facultăţii şi să fie cercetător. Iar a atrage un cercetător din afară când la cercetători este singurul loc în medicină unde nu s-au mărit salariile, au rămas la niveluri de 1.600 de lei. Mă rog, în principiu, solicităm finanţarea acestei activităţi a centrelor create prin fonduri europene.

Florin Iordache Mulţumesc. Vot pe amendamentul respins. 98 de voturi pentru, 186 de voturi împotrivă. A fost respins. Mulţumesc. Mai departe. La 15 aveţi?

Vasile-Florin Stamatian Da.

Florin Iordache Da.

Vasile-Florin Stamatian În momentul în care aceste centre vor fi verificate, pentru atingerea obiectivelor, s-ar putea ca Ministerul Sănătăţii să trebuiască să returneze sume consistente. Pe cea de la Cluj o cunosc - 8 milioane de euro. La poziţia 15. Propun alocarea a 10.000 mii lei la Anexa nr. 3/26/02 - "Ministerul Sănătăţii", Titlul 56, Titlul VIII - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare, transferuri şi aşa mai departe, va şti ministerul de unde să găsească aceşti bani. Ce se va face cu aceşti bani? Va fi ajutat Ministerul Sănătăţii să facă ceea ce trebuie să facă Ministerul Sănătăţii - politici de sănătate. Există un proiect care este subfinanţat sau nefinanţat în acest moment - să se creeze registrele naţionale ale diferitelor afecţiuni şi ale afecţiunilor cronice. Atât de puţin nu-i interesează pe medici acestea, încât pe această listă, în acest moment, s-au înscris 108 şefi de şcoală sau oameni care lucrează, cu vechime, în sănătate, pentru a contribui la cunoaşterea cu exactitate a ceea ce se întâmplă în sănătate şi activitatea sanitară românească. Vă rog, măcar pe ultimul votaţi-l. Deşi speranţa este deşartă.

Florin Iordache Da.

Vasile-Florin Stamatian Au rămas bani. Au rămas încă bani de la testul genetic Panorama.

Florin Iordache Da. Poziţia 15, amendament respins. Vot. 106 voturi pentru, 191 de voturi împotrivă, două abţineri. A fost respins. Poziţia 16? 17? Da, vă rog.

Florin Iordache Nu, nu... marginal, să poată urmării colegii!

Nicolae Giugea Doamnelor şi domnilor colegi, Oltenia este singura regiune din România care nu are un spital de pediatrie. Copilul nu trebuie considerat ca un adult în miniatură. Este un organism în creştere, în plină dezvoltare, deci trebuie abordat ca atare şi de specialiştii în sănătate. De aceea propun înfiinţarea la Craiova a unui spital regional de pediatrie. Şi în felul acesta cred că vom reuşi să modificăm în mod substanţial şi acel indicator al ruşinii pentru România - mortalitatea infantilă. Propunem finanţarea cu 2.000 mii lei a studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic la obiectivul de investiţii "Spitalul Clinic Regional de Pediatrie Craiova, judeţul Dolj".

Florin Iordache Poziţia 17, la amendamente respinse, vot. 102 voturi pentru, 188 de voturi împotrivă. Respins. Mai departe.

Nicolae Giugea Celor care aţi votat împotrivă nu vă doresc de bine.

Florin Iordache Mulţumesc. 18? Vă rog. Da, domnul Fenechiu.

Florin Iordache Vot la poziţia 25, respins. (Domnul senator George-Cătălin Stângă solicită să ia cuvântul.) Până la 25? Staţi să anunţ.

Florin Iordache Imediat, să anunţ rezultatul votului. Numai puţin. 96 de voturi pentru, 189 de voturi împotrivă. A fost respins. 21, domnul senator. 21, vă rog.

Florin Iordache Vot. Poziţia 21, vot. Numai puţin, să anunţ rezultatul, numai puţin. 18-19, aici suntem. 78 de voturi pentru, 175 de voturi împotrivă. A fost respins. Domnul deputat Neagu. Poziţia 18, da?

Ion Ştefan Marginal 2.

Nicolae Neagu Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Propunem suplimentarea cu 3.500 mii lei - finanţarea studiului de fezabilitate pentru noul Spital Judeţean Sibiu.

Florin Iordache Vot la poziţia 18, respins. 86 de voturi pentru, 203 voturi împotrivă. A fost respins. 19.

Nicolae Neagu 19. Propunem suplimentarea cu 21.000 mii lei - cheltuieli de natură investiţională pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, pentru achiziţionarea unor aparaturi medicale necesare unor probleme care ar putea apărea pe perioada Summit-ului Uniunii Europene, organizat la Sibiu, în mai 2019.

Florin Iordache Vot la poziţia 19, respins. 85 de voturi pentru, 189 de voturi împotrivă. A fost respins. 22. Intervenţie? Nu. 23? Nu. 24? Nu. 25 s-a adoptat. 26? Vă rog, domnul Barna.

Ilie Dan Barna Da. Structura de sănătate din Sibiu se mândreşte cu un spital încă în funcţiune din vremea Mariei Tereza, fapt pentru care e nevoie de alocarea sumei de 2.000 mii lei pentru studiul de prefezabilitate pentru obiectivul "Spitalul Judeţean de Urgenţă Sibiu", care e o necesitate majoră. Marginal 26.

Florin Iordache Vot. 88 de voturi pentru, 194 de voturi împotrivă. Respins. 27? Vă rog.

Florin Iordache Mulţumesc. Vot la poziţia 27, respins. Vă rog. 96 de voturi pentru, 199 de voturi împotrivă. Respins. 28.

Florin Iordache Da. Vot la poziţia 28. 91 de... (Domnul deputat Emanuel-Dumitru Ungureanu solicită să ia cuvântul.) Numai puţin, să anunţ rezultatul votului 91 de voturi pentru, 191 de voturi împotrivă. Respins. 30?

Florin Iordache Marginal 2. Vă rog.

Emanuel-Dumitru Ungureanu 29.

Florin Iordache 29.

Emanuel-Dumitru Ungureanu Stimaţi colegi, Vă rog să vă molipsiţi de un obicei bun, de a merge în spitale neanunţaţi, nu aşa cum mi-a sugerat un coleg din Hunedoara, nu "ca hoţii", ci neanunţaţi. Şi o să vă rog să mergeţi, spre exemplu, la Secţia de Pneumologie a Spitalului din Deva - şi o să-l rog şi pe domnul Dragnea să fie atent. Acolo aparatura este mai veche decât mine, adică are 42 de ani. Deci aparatura de radiologie de la Secţia de Pneumologie are 42 de ani. (Vociferări.) Dacă mint, o să vă rog să-mi spuneţi. Deci amendament la poziţia 29 - suma de 950 mii lei pentru aparatură de radiologie pentru Secţia de Pneumologie.

Florin Iordache Vot la poziţia 29. Da...

Emanuel-Dumitru Ungureanu La poziţia...

Florin Iordache Numai puţin, numai puţin, domnule coleg. 90 de voturi pentru, 184 de voturi împotrivă. Respins. Vă rog.

Emanuel-Dumitru Ungureanu La Spitalul Municipal din Turda, unde avem un primar PSD - deci nu contează culoarea politică atunci când cerem bani pentru spitale -, acolo este nevoie de un aparat RMN - 1.900 mii lei. Poziţia 30.

Florin Iordache Da. La poziţia 30, vot. Da. 96 de voturi pentru, 195 de voturi împotrivă. Respins. Mai departe. 31.

Emanuel-Dumitru Ungureanu La poziţia 31. În Deva - fiţi foarte atenţi! - aparatul RMN din spital nu este în proprietatea spitalului, ci este un aparat al unui privat care se află cu chirie. Rugămintea mea este să alocaţi pentru Spitalul din Deva un RMN în valoare de 1.900 mii lei.

Florin Iordache Da. Vot la poziţia...

Ion Ştefan Se propune suplimentarea sumelor prevăzute în Anexa nr. 3/13 - "Secretariatul General al Guvernului", Programul "Staţiuni balneare" cu suma de 500.000 lei pentru studiul de fezabilitate, reabilitare şi reintroducere în circuitul balneo-climateric al Staţiunii Soveja, judeţul Vrancea.

Emanuel-Dumitru Ungureanu La poziţia...

Florin Iordache Da, vă rog, vă rog, continuaţi.

Emanuel-Dumitru Ungureanu 31.

Florin Iordache La poziţia 31, vot. Da. 97 de voturi pentru, 192 de voturi împotrivă. Respins. Mai departe. 32.

Emanuel-Dumitru Ungureanu La poziţia 32 este un aparat CT - 2.850 mii lei. Acolo se strică - şi o să vă rog să fiţi atenţi pe cifre - se strică în mod constant acel aparat. După mentenanţa din anii 2016-2018, pentru că s-a cumpărat un aparat prost, s-a stricat, şi reparaţiile sunt mai scumpe decât a fost aparatul iniţial. 2.850 mii lei.

Florin Iordache Vot, poziţia 32. Da. 99 de voturi pentru, 195 de voturi împotrivă. Respins. Mai departe. 33.

Emanuel-Dumitru Ungureanu La poziţia 33 este vorba de suma de 950 mii lei. Aici este o situaţie specială - dacă vă amintiţi de cazul Ştefan Zoltan, copilaşul care a avut nevoie de o intervenţie chirurgicală, între Crăciun şi Anul Nou, şi nu am avut de unde să luăm medici. Această secţie are nevoie de un ECMO neonatal şi Pediatrica - asistare mecanică a circulaţiei, un ecograf de puncţie ECO ghidată pe pediatrică cu inserţii, linii cu vizualizare ecografică, două aparate de ventilaţie mecanică neonatală şi pediatrică, care asigură susţinerea respiraţiei atât invaziv, cât şi non-invaziv, un aparat NIRS care monitorizează perfuzia cerebrală. Am înţeles că sunt suficient de mulţi bani în acest buget pe investiţii, al Ministerului Sănătăţii. Rugămintea mea publică este că dacă nu veţi vota acest amendament aici, cei care sunt în zona Cluj şi nu numai să se angajeze că la Institutul Inimii, din Cluj, cel puţin pentru această zonă de susţinere a vieţii copiilor cu malformaţii grave, se vor face aceste dotări minime care nu sunt mai mult de 200.000 de euro. Deci poziţia 33 - este vorba de 950 mii lei.

Florin Iordache Vot la 33.

Emanuel-Dumitru Ungureanu Acum 5 zile...

Florin Iordache Numai puţin...

Florin Iordache Bun. Supun votului amendamentul invocat, amendament respins. Să înceapă votul. 95 de voturi pentru, 205 voturi împotrivă, o abţinere. Propunerea a fost respinsă. Mai departe. Domnule Grosaru, vă rog. Să ne precizaţi care marginal este, domnule Grosaru.

Emanuel-Dumitru Ungureanu ... am fost la...

Florin Iordache Numai puţin, domnule deputat, să anunţ rezultatul votului.

Emanuel-Dumitru Ungureanu La nr. 34, nu?

Florin Iordache Da, da, da. 112 voturi pentru, 178 de voturi împotrivă. Respins. 34, vă rog.

Emanuel-Dumitru Ungureanu Am fost acum 4 zile la Spitalul Municipal din Petroşani. Este o clădire nouă acolo, făcută din calaburi, care are ceva termopane. De un an de zile mi-au spus cei de acolo că nu se mai lucrează. M-au alergat prin curte 3 agenţi de pază pe care i-am întrebat ce păzesc. Clădirea era plină de apă, era într-un stadiu avansat de distrugere - o clădire nouă -, pentru că nu mai există finanţare de un an de zile. Repet. Mergeţi şi vedeţi cu ochii voştri, că nu mint, nu exagerez. Deci, pentru spitalul din Petroşani, suma de 4.750 mii lei.

Florin Iordache Da. Poziţia 34, vot. 101 voturi pentru, 186 de voturi împotrivă. Respins. Mai departe. 35.

Emanuel-Dumitru Ungureanu 35. Vorbim despre Spitalul Municipal din Vulcan, acolo unde am fost acum 4 zile. Şi lucrează pe un singur ecograf vechi 4 doctori. Acolo este nevoie de un ecograf portabil, în valoare de 190 mii lei. Şi aş vrea să-i felicit pe cei care conduc spitalul din Vulcan. Am intrat în Secţia de Infecţioase şi am văzut curăţenie lună, nu aşa cum am văzut la Deva sau în alte zone din această ţară. Asta, ca să vedeţi că le văd şi pe acestea albe şi pe cele negre. (Vociferări.) Şi este primar PSD, da.

Florin Iordache Da. Vot, la 35. Vot. 102 voturi pentru, 176 de voturi împotrivă. Respins. 35... 36. Vă rog.

Tudor Rareş Pop Stimaţi colegi, Este bine cunoscut faptul că spitalele publice sunt într-o permanentă criză de dotări şi de echipamente. Este bine cunoscut faptul că pentru un suspect de cancer o analiză rapidă de tip RMN este vitală. Din păcate, în realitate, timpii de aşteptare sunt foarte mari. Şi ne referim aici nu la spitalele mici, din oraşele medii, ci la spitalele mari, din oraşele mari. De exemplu, în Bucureşti, sunt mai multe spitale care au nevoie de aparatură nouă. Printre ele - solicităm, la marginal 36, suma de 900 mii lei pentru achiziţionarea de către Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş"a unui aparat de tip RMN. Dacă puteţi supune votului?

Florin Iordache Sigur. Poziţia 36, vot, amendamente respinse. 99 de voturi pentru, 193 de voturi împotrivă. Respins. 36... 37?

Andi-Gabriel Grosaru Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Este vorba despre Anexa nr. 3, Capitolul 67/01 - Cultură, Recreere, Religie - Grupa 59 - art. 12, Susţinerea cultelor. Se propune suplimentarea sumelor alocate pentru anul 2019, pentru unităţile de cult, astfel: reabilitarea Bisericii Mirăuţi din Strada Mirăuţilor nr. 17, Suceava, judeţul Suceava, cu suma de 500.000 de lei. Alocarea acestei sume, suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului, este necesară pentru lucrări de reparaţii, consolidări, proiectări, pentru buna desfăşurare a activităţilor din incinta unităţilor de cult. Sursa de finanţare este Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului.

Tudor Rareş Pop 37. Tot pentru Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş", solicităm suma de 950 mii lei pentru dotarea Secţiei de Terapie Intensivă, cu 10 paturi cu o capacitate cuprinsă între 150 şi 200 kg. Vot, vă rog.

Florin Iordache Da. La poziţia 37, vot.

Tudor Rareş Pop Da.

Florin Iordache 89 de voturi pentru, 187 de voturi împotrivă. A fost respins. Mai departe. 38.

Tudor Rareş Pop 38. Mergem la un alt spital din Bucureşti. E vorba de Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni", pentru care solicităm suma de 4.600 mii lei, pentru achiziţionarea unui computer tomograf.

Florin Iordache Vot, vă rog, 38. 94 de voturi pentru, 195 de voturi împotrivă. Respins. 39?

Tudor Rareş Pop 39. Tot la Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni", neurochirurgii au nevoie de un sistem de neuronavigaţie avansat, cu sistem de vizualizare şi comandă pe/în perete, cu configuraţie completă, inclusiv microscop operator. Vă reamintesc, dragi colegi, că aceste echipamente, aceste nevoi pe care le-am prins aici, în aceste amendamente, sunt reale. Sunt nevoi reale pe care le-am primit de la şefii de secţie sau de la managerii acestor spitale.

Florin Iordache Vot, la poziţia 39, respins. 92 de voturi pentru, 197 de voturi împotrivă. Respins. 40?

Tudor Rareş Pop La 40 aş vrea să vorbim un pic despre investiţiile care se fac în renovarea şi consolidarea unităţilor sanitare. De exemplu, în Bucureşti, Spitalul Colentina are nevoie, de foarte mulţi ani, de bani pentru renovarea şi extinderea blocului operator. Un bloc operator în care se realizează anual între 3.000 şi 4.000 de intervenţii chirurgicale. Şi sunt bani pe care deşi primăria îi alocă an de an, ei rămân doar pe hârtie. De aceea, aş vrea să solicit de la buget 71.300 mii lei pentru extinderea blocului operator.

Florin Iordache Da, vot. Mulţumesc. Vot. Da, vă rog. 93 de voturi pentru, 202 voturi împotrivă. Respins. 41?

Florin Iordache Mulţumesc. Supun votului amendamentul dumneavoastră. Să înceapă votul. 76 de voturi pentru, 197 de voturi împotrivă, 14 abţineri. Propunerea a fost respinsă. Mai departe. Vă rog.

Tudor Rareş Pop Da. Rămânem tot la Spitalul Colentina, ca să vă daţi seama cam cât de mari sunt nevoile unui spital mare din Bucureşti. Ne mutăm în Secţia de Terapie Intensivă, pentru care solicităm suma de 240 mii lei pentru achiziţionarea a 6 aparate de ventilaţie mecanică.

Florin Iordache Deci vot la poziţia 41. Vot. 86 de voturi pentru, 197 de voturi împotrivă. Respins. 42?

Tudor Rareş Pop Tot la Spitalul Colentina, tot la Secţia de Terapie Intensivă. Solicităm 344 mii lei pentru achiziţionarea a 4 aparate de anestezie pentru Secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă II.

Florin Iordache Vot la 42, respins. (Discuţii în sală.)

Tudor Rareş Pop Nu prea vă interesează, nu?

Florin Iordache 88 de voturi pentru, 188 de voturi împotrivă. Respins. 43?

Tudor Rareş Pop La 43, se solicită suma de 750 mii lei, la Spitalul Colentina, pentru achiziţionarea a două aparate de anestezie de înaltă performanţă pentru Secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă II.

Florin Iordache Vot la 43.

Tudor Rareş Pop Asta, în cazul în care şi dumneavoastră într-o zi o să aveţi nevoie de o intervenţie chirurgicală de urgenţă şi nu o să aveţi posibilitatea să mergeţi, eu ştiu, la Viena sau în altă parte. Gândiţi-vă că trebuie să mergeţi în Bucureşti şi, din păcate, cam aşa arată unităţile sanitare din Bucureşti. Cam acestea sunt nevoile lor reale. (Vociferări.)

Florin Iordache Da.

Andi-Gabriel Grosaru Anexa nr. 3, Capitolul 67/01, Cultură, Recreere şi Religie, Grupa 59, Susţinerea...

Tudor Rareş Pop Mulţumesc.

Florin Iordache 81 de voturi pentru, 166 de voturi împotrivă. Respins şi 43. 44?

Tudor Rareş Pop 44. Tot pentru Spitalul Colentina, solicităm 44 mii lei pentru achiziţionarea unui aparat EKG pentru Secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă II.

Florin Iordache Vot la 44, respins. 100 de voturi pentru, 197 de voturi împotrivă. Respins. 45?

Tudor Rareş Pop Mai avem 4 amendamente şi terminăm cu Spitalul Colentina.

Florin Iordache Sigur.

Tudor Rareş Pop Da.

Florin Iordache Nicio grabă.

Tudor Rareş Pop Vă solicit, în continuare, suma de 102 mii lei pentru achiziţionarea unui ecograf portabil, pentru aceeaşi secţie - Anestezie şi Terapie Intensivă II. Repet, sunt echipamente de care puteţi avea chiar şi dumneavoastră nevoie, într-o după-amiază urâtă de martie.

Florin Iordache Vot, vă rog. 99 de voturi pentru, 201 voturi împotrivă. Respins. 45?

Florin Iordache Domnule Grosaru, numai puţin! Suntem la Anexa nr. 3/13.

Tudor Rareş Pop Vă solicit suma colosală de 850 mii lei pentru achiziţionarea a 6 paturi speciale de terapie intensivă cu staţie centrală de monitorizare cu minimum 8 monitoare, pentru Secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă II.

Florin Iordache Vot la 45, respins. 102 voturi pentru, 199 de voturi împotrivă. A fost respins şi 46. 47, vă rog.

Tudor Rareş Pop 47. Tot în dreptul Spitalului Colentina. Solicităm suma de 182 mii lei pentru achiziţionarea a 50 de injectomate pentru Secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă II.

Florin Iordache Vot la 47, respins.

Tudor Rareş Pop Iar ceea ce vedeţi aici sunt doar nevoile unui spital mare din Bucureşti. Multiplicaţi aceste nevoi cu aproximativ 40 de unităţi sanitare din Bucureşti şi o să aveţi o imagine destul de completă a sistemului sanitar din Bucureşti, cel puţin.

Florin Iordache Sigur, domnule deputat.

Tudor Rareş Pop Mulţumesc şi eu.

Florin Iordache 92 de voturi pentru, 185 de voturi împotrivă. Respins. 48?

Tudor Rareş Pop Şi ultimul amendament pentru Spitalul Colentina. Solicităm alocarea a 160 mii lei pentru achiziţionarea a 8 monitoare pentru funcţii vitale, pentru Secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă II. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Vot. 115 voturi pentru, 203 voturi împotrivă. Respins. 49? Nu. 50? 50, vă rog. Doamna deputat Chichirău. Vă rog.

Andi-Gabriel Grosaru Anexa nr. 3/13, da!

Cosette-Paula Chichirău Mulţumesc. Marginal 50. Alocarea a 3.318 mii lei pentru investiţii la Institutul Regional de Oncologie Iaşi.

Florin Iordache Mulţumesc. Vot. 105 voturi pentru, 199 de voturi împotrivă. A fost respins. Vă rog. 51?

Cosette-Paula Chichirău 51, da. Alocarea a 2.500.000 mii lei pentru construcţia Spitalului Regional de Urgenţă Iaşi şi investiţiile aferente.

Florin Iordache Vot la 51. 108 voturi pentru, 196 de voturi împotrivă. Respins. 52?

Cosette-Paula Chichirău Alocarea a 55.040 mii lei pentru renovări la Spitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon" din Iaşi.

Florin Iordache Vot la 52, respins. 107 voturi pentru, 189 de voturi împotrivă. A fost respins. 53?

Cosette-Paula Chichirău Alocarea a 5.820 mii lei pentru renovări la Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi.

Florin Iordache Vot. 103 voturi pentru, 199 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins. 54, vă rog.

Cristian-Gabriel Seidler Stimaţi colegi, Vă solicit suma de 1.000 mii lei pentru un studiu de fezabilitate pentru o nouă clădire a Spitalului de Arşi. Terenul este alocat deja în acest sens, din anul 2016, de Primăria Sectorului 1.

Florin Iordache Mulţumesc. Vot la poziţia 54. 111 voturi pentru, 205 voturi împotrivă, o abţinere. Respins. 55? Nu. Cât aveţi? 55? Vă rog.

Florin Iordache Da? Precizaţi marginalul, să poată urmări colegii.

Mihai-Cătălin Botez Vă mulţumesc. Vă solicit...

Florin Iordache Domnul Botez.

Mihai-Cătălin Botez Da, Mihai Botez. Vă solicit şi eu, pentru Vaslui, alocarea sumei de 500 mii lei pentru construcţia unui centru destinat persoanelor victime ale violenţei în familie. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Da. Vot la 54. Vot. 55, da. 55, într-adevăr. 88 de voturi pentru, 199 de voturi împotrivă. Respins. 56? Nu. 57? Nu. 58? Nu. 59? 60-65? Până la 65 sunt intervenţii? Nu. 65-70? Nu. 75-80? Nu. 76... 86-90? Nu. 91-100? Nu. 101-110? Nu. 111-130? Nu. 131-150? Nu. 150-200? Nu. 201-230? Nu. 230-270? Nu. 271-300? Nu. 301-350? Nu. ... până la 400? Nu. 401-430? Nu. 431-450? Domnul Movilă? Nu. 450-500? Nu. 501-550? Nu. 551-600? Nu. 601-650? Nu. Domnule Movilă, până la 650? Până la 700, vă rog.

Petru Movilă Domnule preşedinte, mulţumesc. Sigur, toţi colegii de la Iaşi am făcut amendamente, în special pentru Institutul de Boli Cardiovasculare şi Spitalul Parhon, două spitale care aparţin a două entităţi diferite - Primăria Municipiului Iaşi şi Ministerul Sănătăţii. Au fost respinse. Însă public vreau să vă informez că în Comisia pentru sănătate, doamna ministru Pintea şi reprezentanţii Ministerului Sănătăţii...

Florin Iordache Domnule Movilă, amendamentul...

Petru Movilă ... au spus.

Florin Iordache ...punctual...

Petru Movilă Imediat...

Florin Iordache ... care este?

Andi-Gabriel Grosaru Eu nu am.

Petru Movilă Imediat vi-l citesc.

Florin Iordache Păi, nu citiţi poziţia. Care este?

Petru Movilă ...au spus că vor aloca bani din bugetul Ministerului Sănătăţii. Asta am vrut să vă informez. Sigur, amendamentul va pica la vot. Este amendamentul 187 - poziţia, Anexa nr. 3/26. Se suplimentează bugetul Ministerului Sănătăţii cu suma de 55.040 mii lei, necesară pentru Spitalul Parhon.

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Petru Movilă Toată lumea l-a prezentat...

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Petru Movilă ... dar am vrut să fac această precizare.

Florin Iordache Vot pe acest amendament. Mulţumesc. Vot. 103 voturi pentru, 207 voturi împotrivă. Respins. 701-750? Vă rog.

Florin Iordache Vot la poziţia 712. Mulţumesc. Vot. Numai puţin... numai puţin, să anunţ rezultatul votului. 101 voturi pentru, 206 voturi împotrivă. Respins.

Florin Iordache Cum nu aveţi? Domnule coleg, suntem la "Secretariatul General al Guvernului", Anexa nr. 3/13. Avem 41 de amendamente respinse. Să le pot supune votului, trebuie să precizaţi la care amendament faceţi referire.

Florin Iordache Altă poziţie, domnule coleg?

Florin Iordache Vot. Numai puţin... imediat, staţi să anunţ rezultatul votului. 99 de voturi pentru, 204 voturi împotrivă. Respins. Următoarea.

Florin Iordache Vot. 101 voturi pentru, 204 voturi împotrivă. Respins. 715?

Florin Iordache A, 720, vă rog.

Florin Iordache Vot la poziţia 720, respins. 94 de voturi pentru, 206 voturi împotrivă. Respins.

Andi-Gabriel Grosaru Marginal 12.

Florin Iordache Da.

Florin Iordache Vot la poziţia 722, respins. 96 de voturi pentru, 205 voturi împotrivă. Respins.

Florin Iordache Vot la poziţia 727. Vot, respins. Numai puţin, domnule coleg. 92 de voturi pentru, 196 de voturi împotrivă. Respins. Vă rog.

Florin Iordache Da.

Florin Iordache 732, vot. 97 de voturi pentru, 194 de voturi împotrivă. Respins.

Florin Iordache Da, vă rog.

Florin Iordache Da, vot. Vot, respins.

Florin Iordache 96 de voturi pentru, 195 de voturi împotrivă. Respins. Mai departe.

Florin Iordache Da.

Florin Iordache Da, vot. Mai aveţi unul, da? 97 de voturi pentru, 200 de voturi împotrivă, două abţineri. Respins.

Florin Iordache Da.

Andi-Gabriel Grosaru Se propune suplimentarea sumelor alocate pentru anul 2019, pentru unităţile de cult, astfel: reabilitare şi reparaţii la Biserica Catolică, comuna Greci, judeţul Tulcea - suma de 450.000 lei. Alocarea acestei sume suplimentare bugetului Secretariatului General al Guvernului este necesară pentru lucrări de reparaţii, consolidări, proiectări, pentru buna desfăşurare a activităţilor din incinta unităţilor de cult. Este vorba despre Biserica italiană din comunitatea italiană din Greci. Suma - 450.000 de lei - Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului.

Florin Iordache Mulţumesc. Vot. Mai aveţi?

Florin Iordache Bine. 86 de voturi pentru, 195 de voturi împotrivă. Respins. Mai departe.

Florin Iordache Vot. 99 de voturi pentru, 203 voturi împotrivă. Respins.

Florin Iordache Da, 750, să înceapă votul, respins. 99 de voturi pentru, 204 împotrivă. Respins.

Florin Iordache Vot. Imediat... 95 de voturi pentru, 204 voturi împotrivă. Respins.

Florin Iordache Da, mulţumesc. Să înceapă votul. Amendament respins. 101 voturi pentru, 198 de voturi împotrivă, 6 abţineri. Propunerea a fost respinsă. Mai departe, domnule Grosaru. Înţeleg că mai aveţi un amendament.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. De la 753 până la 800. Dacă sunt intervenţii? Nu. De la 801 la 811. Intervenţii? Nu. Am finalizat... (Domnul deputat Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu solicită să ia cuvântul.) Da, vă rog. Avem două amendamente admise. Vă rog.

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Nu cred că putem vota în acest moment aceste amendamente admise. Şi am să vă explic de ce. La poziţia 40, amendamentul semnat de domnul deputat Liviu Dragnea specifica o sursă de finanţare cu mai multe capitole. Unul dintre ele era Capitolul 66.01 - Sănătate. Vă reamintesc, colegul meu, Claudiu Năsui, a descoperit o eroare aici. Se încerca, prin acest amendament, să se transfere o sumă de 10 milioane de lei dintr-o sursă care avea doar 3.000 de lei - lucru imposibil. Acela a fost amendamentul votat în Comisia pentru sănătate şi în Comisia pentru buget şi este apărut peste tot în spaţiul public. În raport, amendamentul acesta are altă sursă. În loc de "Sănătate", se specifică sursa "Învăţământ". Deci nu este amendamentul care a trecut nici de Comisia pentru sănătate şi nici de Comisia pentru buget. Deci este un amendament falsificat. Şi v-aş solicita să facem o pauză, să vedem ce s-a întâmplat, împreună cu stafful. Pentru că ce este în raport acum... (Vociferări.) Pentru că ce este în raport acum nu este ce a trecut de Comisiile pentru buget şi Comisiile pentru sănătate.

Florin Iordache Da. Mulţumesc. E o solicitare de pauză. Supun votului dumneavoastră solicitarea invocată pentru a face pauză. Vot. A fost respinsă solicitarea. Vă rog, doamnă. Aveţi şi dumneavoastră o solicitare? Vă rog.

Cristina-Mădălina Prună Domnule preşedinte, Dacă puteţi să supuneţi... De fapt, vă cer direct dumneavoastră, o pauză de consultări de 10 minute, pentru ceea ce a fost invocat de colegul meu. Şi anume faptul că amendamentele nu corespund. Cele care au fost votate în Comisia pentru buget, finanţe nu corespund cu cele care ne apar nouă astăzi în raport. Şi poate ar trebui să ne consultăm inclusiv cu ministrul finanţelor publice, care este aici şi cred că ar trebui să ştie de ce aceste amendamente nu corespund. Şi este până la urmă un fals care ne este supus astăzi atenţiei. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Da. Nu este niciun fals. Pauză de consultări, două minute. Rog colegii mei să rămână în bănci. Consultaţi-vă doamnă, vă rog. (Râsete. Rumoare.) Păi, consultaţi-vă. Aţi solicitat pauză de consultări. Eu... Vă rog. (Consultări.) După o scurtă pauză

Florin Iordache Bun. Am finalizat consultările, da? Bun. Supun votului... Rog colegii să ia loc în bănci, să supun votului, avem două amendamente admise la Anexa nr. 3/26 - "Ministerul Sănătăţii." Amendamentul de la poziţia 39. Să înceapă votul - amendament admis, acolo suntem. 211 voturi pentru, 106 voturi împotrivă. Adoptat. Şi următorul amendament, tot la Ministerul Sănătăţii, la poziţia 40. Explicarea votului? Te rog.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Pe procedură am solicitat cuvântul, pentru explicarea votului. Asistăm astăzi la o măgărie fără margini, venită din partea unui coleg de-al nostru, domnul Liviu Dragnea. Asistăm la un joc populist şi ieftin. Dacă s-ar fi interesat, domnul Dragnea ar fi aflat că în România, dacă te duci la medicul de familie, vitamina D, care-i place atât de mult, e gratuită. Însă ceea ce este foarte grav, este că, continuă războiul româno... (I se întrerupe microfonul.)

Florin Iordache Domnule deputat, numai puţin! Domnule Roman, v-am dat cuvântul la explicarea votului... ce aţi votat dumneavoastră. Numai puţin! Faceţi referire, ca să vă las cuvântul - mai aveţi un minut - spuneţi ce aţi votat şi explicaţia votului dumneavoastră! Nu voi permite atacul la persoană!

Florin-Claudiu Roman La Comisia pentru buget, finanţe, un înalt oficial al Serviciului Român de Informaţii a spus în faţa membrilor comisiei că Serviciul Român de Informaţii, în urma diminuării bugetului, nu mai garantează siguranţa naţională a României! (Rumoare.) S-a mai spus acolo că sunt 6.000 de persoane care au fost oprite să intre în România, dintre... (I se întrerupe microfonul.)

Andi-Gabriel Grosaru Da, domnule preşedinte, vă mulţumesc mult. Este vorba despre marginal 13. Se propune suplimentarea sumelor alocate pentru anul 2019, pentru unităţile de cult, astfel: reabilitarea Bisericii Catolice italiene "Biserica Romano - Catolică Naşterea Sf. Ioan Botezătorul", Str. Domnească nr. 88, Galaţi, judeţul Galaţi - suma de 400.000 lei. Alocarea acestei sume prin suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului este necesară... (Probleme tehnice.) ... pentru lucrări de reparaţii, consolidări, proiectări... (Probleme tehnice.) ... pentru buna desfăşurare a activităţilor din incinta unităţilor de cult. Sursa de finanţare - Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului. (Vociferări.) Vă rog să supuneţi votului. Spuneam... Sursa de finanţare este Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Vă mulţumesc. (Domnul deputat Florin-Claudiu Roman rămâne la tribună.) Vă mulţumesc, domnule Roman! Domnule Roman, vă mulţumesc mult! (Vociferări.) Păi, nu există! Aţi ridicat o problemă de procedură. V-am rugat frumos să vă exprimaţi ce spuneţi dumneavoastră! 20 de secunde, vă rog! Dar vorbiţi ceea ce a făcut grupul dumneavoastră!

Florin-Claudiu Roman Aţi umplut străzile de criminali, de violatori... (I se întrerupe microfonul.)

Florin Iordache Bun. Continuăm. Este vorba de poziţia 40. (Vociferări.) Suntem în procedură de vot. Amendament la poziţia 40. (Vociferări.) Numai puţin! Nu am explicarea votului! Poziţia 40. Supun votului dumneavoastră. Să înceapă votul. Suntem în procedură de vot. 203 voturi pentru, 114 voturi împotrivă. A fost adoptat. (Vociferări.) Anexa nr. 3 în integralitate. Supun votului. Să înceapă votul. Anexa nr. 3. (Gălăgie.) Nu există explicarea votului! Mai citiţi! Anexa nr. 3 în integralitate, Anexa nr. 3/26 - "Ministerul Sănătăţii". 202 voturi pentru, 99 de voturi împotrivă. A fost adoptată Anexa nr. 3/26 - "Ministerul Sănătăţii". Explicarea votului dumneavoastră. Vă rog.

Andrei Daniel Gheorghe Vă mulţumesc. Tocmai vedem ceea ce a făcut domnul Dragnea aici! Domnule Dragnea, aţi luat banii de la... (I se întrerupe microfonul.)

Florin Iordache Domnule coleg, La explicarea votului spuneţi ce aţi făcut dumneavoastră! Vă rog. (Gălăgie.)

Andrei Daniel Gheorghe Aceste programe, precum este Panorama, reprezintă nişte forme de experimente genetice foarte periculoase şi cu o mare lipsă de etică medicală. De aceea, vă fac apel la dumneavoastră, să fiţi responsabili! Nu ne putem juca, nu putem instiga la experimente genetice, la eugenie şi la avort! Aceasta este ceea ce s-a votat acum! Şi, de aceea, dumneavoastră nu vreţi să daţi ... (Gălăgie.)

Florin Iordache Mulţumesc.

Andrei Daniel Gheorghe ...alocaţiile copiilor! (I se întrerupe microfonul. Gălăgie.)

Florin Iordache Domnul Bodog.

Florin Iordache Da, domnule deputat. Vă felicit pentru perseverenţă! (Vociferări.) Oprim după acest vot... Eventual, dacă sunt probleme tehnice, să se verifice. Bun. Supun votul acest amendament al domnului deputat Grosaru. Să înceapă votul. Amendament respins. 101 voturi pentru, 191 de voturi împotrivă, 9 abţineri. A fost respins. Stafful tehnic, vă rog verificaţi, să putem continua! Înţeleg că problema era de la domnul deputat Paşcan, care înţeleg că are o cartelă specială. Dacă apasă pe... şi opreşte vorbitorul... O să înţeleg tehnica aceasta... Cum are domnul Paşcan cartela asta, nu-mi dau seama! (Vociferări.) Bun! Domnule Paşcan, vă rog. Ca să nu ne mai opriţi, vă dau cuvântul! (Râsete.)

Florin Iordache Domnul Buicu.

Corneliu-Florin Buicu Stimate colege şi stimaţi colegi, Am asistat la susţinerea a foarte multor amendamente. Am vrut să intervin şi să explic pentru toată lumea. Cele 800 de amendamente depuse, de multe ori solicitate de către politicienii pe care i-aţi auzit, nu erau solicitate de către instituţiile pentru care aceştia se luptau. Doi. Voce din sală : Faceţi dovada!

Corneliu-Florin Buicu O să vă răspund şi o să vă spun că unul dintre spitalele la care aţi făcut dumneavoastră referire, anul trecut a avut o finanţare de 10 milioane de lei, pe care i-a dat înapoi, pentru că nu i-a cheltuit; şi vă pot da foarte multe asemenea argumente. (Aplauze.) Acesta este motivul pentru care am votat împotrivă! Pentru că aţi dovedit demagogie! Şi trebuie să vă mai spun ceva: este prima dată când România depăşeşte la sănătate 10 miliarde de euro! Vă bateţi cu cărămida în piept că vreţi bani la sănătate?! (Aplauze.) Ce faceţi pentru sănătate?! E prima dată când bugetul de stat şi fondul asigură pentru sănătate peste 4,5% din PIB! În campanii vreţi bani la sănătate! (Vociferări.) Şi, în momentul în care se încearcă suplimentarea sumelor la sănătate, veniţi şi votaţi împotrivă! (Gălăgie.) Celor care au votat pentru suplimentarea bugetelor la sănătate, indiferent de unde, vreau să le mulţumesc. Şi vreau să le mulţumesc în numele românilor, pentru care PSD, ALDE, UDMR au votat creşterea bugetului la sănătate! Mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Te rog.

Pavel Popescu Mulţumesc, domnule preşedinte. Domnilor colegi parlamentari, Haideţi să clarificăm nişte chestiuni foarte simple. (Gălăgie.) Atunci când alocaţi nişte ... Vă rog să faceţi linişte, domnule preşedinte! Vă rog din suflet! Atunci când alocaţi nişte sume bugetare pentru programe gen vitamina D, aţi ajuns în punctul în care nu mai ţineţi cont nici măcar de ceea ce numiţi voi socialism. Domnilor, vreau să vă readuc aminte câteva cifre foarte simple. Unul din cinci copii, în România, astăzi, unul din cinci copii se duce la... (I se întrerupe microfonul.)

Florin Iordache Domnule coleg, Explicarea votului este unul pe grup. V-am rugat, dacă aveţi pe procedură?! Vă rog.

Pavel Popescu Domnule preşedinte, Lipsa vitaminei D provoacă anumite carenţe. Una dintre ele este transpiraţia; adică unul dintre simptome este transpiraţia şi, probabil, este specific domnului Dragnea! (I se întrerupe microfonul. Gălăgie.)

Florin Iordache Stimaţi colegi, ... (Gălăgie.) Numai puţin! Domnul Bacalbaşa.

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa Propun să alocăm bani pentru studiul Sindromului Oedip, Complexul Oedip! Mamii! Că vitamina D, totuşi, există! Sigur că sunt unii dobitoci care cred că nu există vitamine! Da, există, tată! (Gălăgie.)

Cristina-Mădălina Prună Domnule preşedinte de şedinţă, Am cerut o pauză de consultări mai devreme şi nu s-a lămurit această diferenţă, acest fals, aşa cum este el, între ceea ce s-a votat în comisie, amendamentele domnului Dragnea, care s-au votat în comisie, şi ceea ce am primit noi, astăzi, în raportul final. Există această diferenţă şi ar trebui să fie lămurită de stafful tehnic, de oamenii care au lucrat pe acest buget, inclusiv de domnul Dragnea, de ministrul finanţelor publice, pentru că nu am votat ceea ce a ieşit din comisie şi trebuie să ştim de ce s-a întâmplat acest lucru. Şi acest lucru este şi un motiv de neconstituţionalitate. Deci ar trebui să luaţi în considerare ceea ce vă spunem aici, de la tribună, pentru că riscaţi să aveţi un buget neconstituţional. Deci solicităm, în continuare, explicaţii pentru această diferenţă. Vă mulţumesc.

Emil-Marius Paşcan Domnule preşedinte, Vă rog să mutaţi scaunul de preşedinte acolo... daca butonul este la mine, atunci să fie lucrurile în bună regulă. Stimaţi colegi, Am mai multe amendamente. Din respect pentru colegii care vor să citească şi ei propriile propuneri, voi susţine un singur amendament. Este vorba despre un amendament legat de... (Probleme tehnice.)

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Băişanu.

Ştefan-Alexandru Băişanu Domnule preşedinte, vă mulţumesc pentru că mi-aţi acordat cuvântul, cu toate că-l cerusem de foarte multă vreme. Şi vă rog frumos să nu mă întrerupeţi, orice s-ar întâmpla! (Râsete.) Acum, pentru că e evident, stăm de la ora 9,00, este trecut de 18,00, suntem de foarte multă vreme în această sală, ne-am cam aprins. Cred că e nevoie de puţin calm. Haideţi să-l regăsim! Haideţi să nu ne mai atacăm şi haideţi să vorbim serios de lucruri serioase! Acum, pentru că e nevoie să vorbesc despre sănătate, despre transporturi, am să vă dau un exemplu de manipulare. Şi e simplă. Şi o să vedeţi că e fără tăgadă! Mă uitam pe Facebook la amiază şi am văzut cum PNL spunea, de exemplu, că, la Suceava, PSD şi ALDE au votat împotriva banilor care trebuiau alocaţi şoselei de centură Suceava. Şi au început să arunce pe Facebook la greu. Zeci de mii de oameni, poate sute de mii de oameni citesc, în momentul acesta, că PSD nu a alocat banii pentru şoseaua de centură Suceava. Şi acum, de la minciuna prin telefon, o să revenim la adevărul prin buget. Faptul că ai mei colegi, de la PNL Suceava, au spus că noi nu am dat bani la şoseaua de centură, scoate în evidenţă două lucruri. Primul, şi anume, că n-au citit proiectul de buget. Pentru că, dacă l-ar fi citit, ar fi văzut că în proiectul de buget sunt cuprinşi banii - 61,2 milioane lei pentru terminarea şoselei de centură Suceava. Toţi banii, da?! Ar fi văzut că am dat bani şi pentru şoseaua de centură Rădăuţi, pentru continuarea lucrărilor, stadiul de finalizare - 2020. Şi ar fi văzut că am prins bani şi pentru şoseaua de centură Fălticeni, pentru începerea ei. Deci, stimaţi colegi, haideţi să fim măcar cinstiţi cu alegătorii noştri, dacă noi între noi nu putem să ne înţelegem! Faceţi tot posibilul să spuneţi adevărul şi adevărul e aici, pe hârtii!

Florin Iordache Concluzionaţi!

Ştefan-Alexandru Băişanu Vă mulţumim.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Vă propun, stimaţi colegi, sistarea discuţiilor pentru a trece ... (Domnul deputat Emanuel-Dumitru Ungureanu solicită să ia cuvântul.) Nu, numai puţin! Supun votului, stimaţi colegi, propunerea de sistare a...

Emanuel-Dumitru Ungureanu M-am înscris la cuvânt!

Florin Iordache Foarte bine! Şi eu pot supune votului sistarea discuţiilor. Supun votului dumneavoastră... Începe votul. Mulţumesc. Aveţi dreptul! Eu am propus sistarea discuţiilor. Mulţumesc.

Emanuel-Dumitru Ungureanu Am dreptul să-mi explic un vot, ca oricare coleg!

Florin Iordache Numai puţin! 196 de voturi pentru, 87 de voturi împotrivă, 8 abţineri. Am sistat discuţiile. Mulţumesc mult. Mulţumesc. Trecem la anexa următoare, Anexa nr. 3/27 - "Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale". Avem 41 de amendamente respinse. Dacă se doreşte a fi susţinute? La Cultură avem 12 în primul raport şi încă 28 în al doilea. De la 1 la 10, la Cultură, dacă se susţin amendamentele? Nu. De la 11 la ... Doamna Lungu. Vă rog. V-aţi înscris. Precizaţi poziţia, doamnă.

Tudoriţa Lungu La nr. 1 am un amendament care sună aşa: "Se suplimentează suma prevăzută la Anexa nr. 3/27, Capitolul «Cultură, recreere şi religie», cu suma de 1.200 mii lei pentru lucrări de consolidare şi refacere a Bisericii de lemn Sfântu Gheorghe din satul Şesuri, comuna Măgireşti, judeţul Bacău". Biserica datează din 1648 şi se află într-o stare de degradare avansată.

Florin Iordache Vă rog, domnule deputat!

Florin Iordache Vot la poziţia 1. 88 de voturi pentru, 200 de voturi împotrivă. Respins. Mai departe; altă poziţie.

Tudoriţa Lungu Se suplimentează suma prevăzută la...

Florin Iordache Ce poziţie?

Tudoriţa Lungu 3.

Florin Iordache 3.

Tudoriţa Lungu Se suplimentează suma prevăzută la Anexa nr. 3/27 - "Cultură, recreere şi religie" cu suma de 2.208,448 mii lei pentru refacerea fostului Punct Vamal "Cetatea Rakoczi", sat Ghimeş, comuna Ghimeş, judeţul Bacău.

Florin Iordache Bun. Poziţia 3, vot. 104 voturi pentru, 184 de voturi împotrivă. Respins. Mai departe.

Tudoriţa Lungu 4. Se suplimentează suma prevăzută la Anexa nr. 3/27 - "Cultură, recreere şi religie" cu suma de 950 mii lei, pentru lucrări de refacere şi consolidare la Şcoala Veche din satul Berbiceni, comuna Secuieni, judeţul Bacău.

Florin Iordache Vot la poziţia 4. Respins.

Tudoriţa Lungu 5.

Emil-Marius Paşcan Da, păi, spuneaţi că la mine este butonul! Eu sunt aici, domnule preşedinte! Este vorba de 50 de biserici din lemn, datând din perioada în care românii nu aveau voie să-şi construiască biserici din zid, construite în vremea Imperiului austro-ungar, aflate în momentul de faţă într-o stare avansată de degradare. Au nevoie de lucrări de urgenţă pentru reparaţia acoperişului, de întreţinere a lemnului din care sunt fabricate. Vă rog din suflet să aprobaţi, este vorba despre 20.000/biserică, şi să susţineţi acest amendament care nu ar aduce niciun fel de prejudiciu bugetului de stat. Sunt lucrări absolut necesare, pentru care nu mai alocă astăzi nimeni fonduri şi aceste biserici sunt monumente istorice cu referinţe identitare pentru poporul român. De aceea, vă rog, stimaţi colegi, să votaţi acest amendament, care este benefic pentru România, în primul rând, pentru români! Vă mulţumesc.

Florin Iordache Numai puţin, doamnă, să vă anunţ votul. Trebuie să anunţ rezultatul, doamnă.

Tudoriţa Lungu Ultimul.

Florin Iordache Numai puţin! 78 de voturi pentru, 188 de voturi împotrivă. Respins. Mai departe.

Tudoriţa Lungu 5. Se suplimentează suma prevăzută la Anexa nr. 3/27 - "Cultură, recreere şi religie" cu suma de 1.500 mii lei, pentru lucrări de refacere şi consolidare a Monumentului Istoric "Casa Rafailă", din municipiul Bacău.

Florin Iordache Vot la poziţia 5. 85 de voturi pentru, 191 de voturi împotrivă. Respins. Mergem mai departe. Domnul Ştefan. La ce poziţie?

Ion Ştefan La poziţia 2 marginal, domnule preşedinte.

Florin Iordache 2.

Ion Ştefan Domnule ministru al finanţelor, nu aţi alocat bani pentru Autostrada Moldovei, nu aţi alocat bani pentru grădiniţe, nu aţi alocat bani pentru şcoli în Moldova, pentru reindustrializarea Moldovei, dar poate alocaţi bani pentru refacerea unei biserici. (Vociferări.) Domnule ministru, dumneavoastră aţi fost candidat în judeţul Vrancea! Cunoaşteţi foarte bine judeţul Vrancea! Dumneavoastră aţi fost la furat, nu eu, domnule ministru! Domnule ministru, dumneavoastră aţi fost la furat! Eu n-am fost la furat! Eu plătesc taxe şi impozite! Dumneavoastră n-aţi plătit în viaţa... (I se întrerupe microfonul.)

Florin Iordache Mulţumesc. Vot la amendamentul de la poziţia 2. 67 de voturi pentru, 178 de voturi împotrivă. A fost respins. Mai departe. Doamna deputat Csép Andrea. Vă rog.

Éva-Andrea Csép Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Completare raport corecţie eroare materială 2, punctul 2. La Ministerul Culturii solicităm includerea în sumele alocate pentru anul 2019 a obiectivului "Restaurare şi refuncţionalizare Castelul Bornemisza, din comuna Gurghiu, judeţul Mureş" - suma de 17.700 mii lei. Acest castel este un monument istoric pe care avem foarte mare nevoie să-l reabilităm, deoarece valea Gurghiului este o zonă foarte importantă în judeţul Mureş, avem foarte mulţi turişti prin apropiere şi este o proprietate a Consiliului judeţean care investeşte în împrejurimi, dar totuşi avem nevoie de sprijinul dumneavoastră, de a relua acolo lucrările.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Vă rog, treceţi în bancă, să pot supune votului amendamentul dumneavoastră. Să înceapă votul. Amendament respins, al domnului Paşcan. Să înceapă votul. 104 voturi pentru, 185 de voturi împotrivă, 6 abţineri. A fost respins. Alte intervenţii dacă mai au colegii mei? Nu. Supun votului, în aceste condiţii, restul amendamentelor respinse. Să înceapă votul. 99 de voturi pentru, 189 de voturi împotrivă. Au fost respinse. Acum, vă supun votului, stimaţi colegi, Anexa nr. 3/13 - "Secretariatul General al Guvernului", în formularea propusă de comisie. Să înceapă votul. 201 voturi pentru, 95 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost adoptată. Vă propun o pauză de 5 minute. Secretariatul tehnic îmi spune că trebuie să restarteze sistemul. Deci am ajuns la Anexa nr. 3/14. După o scurtă pauză

Florin Iordache Vot pentru amendament. A fost respins.

Éva-Andrea Csép Şi atunci, iarăşi, completarea...

Florin Iordache Numai puţin, să anunţ rezultatul! Vot. 108 voturi pentru, 185 de voturi împotrivă. A fost respins. Vă rog, doamnă, continuaţi.

Éva-Andrea Csép Şi completarea raport corecţie eroare materială 2, punctul 3. Solicităm includerea în sumele alocate pentru anul 2019 a obiectivelor "Lucrări de consolidare - restaurare la Palatul Rhédey, din oraşul Sângeorgiu de Pădure, judeţul Mureş". Acest castel este tot un monument istoric de interes naţional. Edificiul a fost construit în anul 1663 şi cred că destul de mulţi cunoaşteţi, pentru că aici a crescut contesa Claudia Rhédey, străbunica Reginei Marii Britanii, Elisabeta a II-a. În prezent, aici funcţionează un Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică din Sângeorgiu de Pădure. Avem expoziţii permanente. Şi între anii 2009-2015, clădirea a intrat în program de reabilitare, parţial finanţat de Ministerul Culturii, planificat pe două faze...

Florin Iordache Finalizaţi, doamnă, vă rog.

Éva-Andrea Csép Aici avem nevoie de sprijinul dumneavoastră.

Florin Iordache Mulţumesc. S-a epuizat timpul! Vot. 118 voturi pentru, 185 de voturi împotrivă, două abţineri. Timpul a fost epuizat. Supun votului, de la poziţia 2 până la poziţia 28, toate amendamentele respinse. Să înceapă votul. 103 voturi pentru, 212 voturi împotrivă. Au fost respinse. Supun votului Anexa nr. 3/27 - "Ministerul Culturii", în formularea propusă de comisii. Să înceapă votul. 224 de voturi pentru, 100 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost adoptat şi Ministerul Culturii. Anexa nr. 3/28 - "Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale". Nu există amendamente admise sau respinse. Să înceapă votul. 222 de voturi pentru, 99 de voturi împotrivă. A fost adoptată şi Anexa nr. 3/28. Vă rog, procedură.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc, domnule preşedinte. Vă solicit o pauză de 30 de minute. Vă rog să supuneţi votului această propunere. Mulţumesc.

Florin Iordache Pauză 30 de minute. Să înceapă votul. 210 voturi pentru, 118 voturi împotrivă. Pauză 30 de minute. După pauză

Florin Iordache Reluăm, stimaţi colegi. Pentru resetarea sistemului, îi rog pe toţi colegii să scoată şi să reintroducă cartela şi apoi vom face şi un vot de control, să vedem dacă suntem în cvorum. Da? Bun. Rog colegii să ia loc, să putem începe. Vom face un vot de control, da? Să înceapă votul. OK. Reluăm. Puneţi prezent. Reluăm, la solicitarea unui grup parlamentar. Vot de control. Să înceapă votul. 321 prezenţi. Dacă liderii grupurilor doresc să... Pe procedură. Vă rog, domnule preşedinte.

Florin Iordache Rog colegii să ia loc în bănci, să putem continua. Înţeleg că s-a rezolvat chestiunea tehnică. Deci continuăm, da? Suntem la Anexa nr. 3/14 - "Ministerul Afacerilor Externe". Nu avem amendamente admise. Avem 14 amendamente respinse. Dacă se susţin amendamentele respinse? Vă rog. Domnule Tomac, vă rog. Şi apoi domnul Codreanu. Vă rog, domnule Tomac, să precizaţi despre care amendament este vorba, din cele 14.

Nicolae-Liviu Dragnea Domnule preşedinte de şedinţă, Articolul 65 din Regulamentul comun, alin. (3) spune că: "În plenul celor două Camere se pot formula amendamente de corelare tehnico-legislativă. Amendamentele se depun în scris la preşedintele de şedinţă". Pentru a face ca amendamentul discutat mai devreme, în legătură cu majorarea sumei pentru asistenţă socială, pentru a-l face aplicabil - acest amendament demagogic, care nu poate fi pus în practică dintr-un simplu motiv, că sursa de finanţare indicată este excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat. Oricine are minime cunoştinţe ştie că sumele din bugetul asigurărilor sociale de stat nu pot fi folosite pentru cheltuieli ale bugetului de stat. Or, alocaţiile reprezintă cheltuială de la bugetul de stat. În consecinţă, amendamentul rămâne acelaşi. Şi anume, se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 3/20/01 - "Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale", Titlul 57, Titlul IX - "Asistenţa socială", cu suma de 2.130.528 mii lei pentru majorarea alocaţiei pentru copii, începând cu data de 1 martie 2019. Sursa de finanţare o constituie majorarea deficitului bugetului de stat, de la 36.156,8 milioane lei la 38.287,33 milioane lei. Astfel, deficitul bugetului general consolidat estimat în termeni cash devine 2,76% din PIB, urmând a se face corelările necesare, în textul Legii bugetului de stat. După ce Legea bugetului de stat va intra în vigoare - nu ştim când -, va fi promulgată şi publicată în Monitorul Oficial, Guvernul trebuie să emită ordonanţă de urgenţă pentru a modifica Legea alocaţiilor de stat, pentru a se putea, într-adevăr, mări alocaţiile de stat şi să le primească copiii. Domnule preşedinte, vă depun amendamentul la dumneavoastră, aşa cum spune Regulamentul. (Aplauze.)

Florin Iordache Da. Vă rog. Da, domnule Sighiartău.

Robert-Ionatan Sighiartău Domnule Dragnea, viitorul copiilor nu se negociază! (Gălăgie.) Tăiaţi din pensiile speciale şi daţi copiilor alocaţii! (Gălăgie.) Daţi copiilor alocaţii! (Vociferări.) Amendamentul pentru creşterea alocaţiilor înseamnă demagogie pentru dumneavoastră?!

Florin Iordache Vă rog.

Robert-Ionatan Sighiartău Înseamnă demagogie?!

Nicolae-Liviu Dragnea Drept la replică!

Robert-Ionatan Sighiartău Staţi, că n-am terminat! N-am terminat! Pentru pensii speciale aveţi bani! Pentru clientela PSD-istă aveţi bani! Pentru cele 27 de ministere şi peste 150 de secretari de stat aveţi bani! (Gălăgie.) Pentru amante, nepotism, distrugeţi ţara! Daţi-vă demisia! Distrugeţi ţara, domnule Dragnea! (Gălăgie. Aplauze.)

Florin Iordache Mulţumesc. Vă rog.

Nicolae-Liviu Dragnea Domnule preşedinte, drept la replică. Dau foarte rar drept la replică, pentru că ar însemna să stau numai la microfon, având în vedere câţi oameni obsedaţi sunt în această sală! (Rumoare.) Un amendament demagogic ... (Vociferări.) Nici vorbă! (Vociferări.) Un amendament demagogic este un amendament care nu poate fi pus în aplicare.

Robert-Ionatan Sighiartău Aţi votat împotrivă! (Gălăgie.)

Eugen Tomac Domnule preşedinte, Marginal 2, Anexa nr. 3/14, Capitolul 5101 - "Autorităţi publice şi acţiuni externe". Pe scurt... Stimaţi colegi, Aici, amendamentul pe care îl propun eu nu are culoare politică şi aş vrea să vă testez inteligenţa într-un an important, cum este anul Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, cu trimitere la o problemă de interes naţional. De doi ani, se află pe agenda Guvernului, dar nu este finanţat, un proiect de interes naţional uriaş, şi anume, înfiinţarea Institutului Cultural Român la Cernăuţi. Vă solicit un vot de conştiinţă. Pentru acest amendament pe care îl propun, să se aloce o sumă de 750.000 de lei, la Grupa 10, Titlul I - "Cheltuieli de personal" şi 4.000 de lei la Grupa 20, Titlul "Bunuri şi servicii." Acesta este amendamentul pe care îl propun, pentru a înfiinţa Institutul Cultural Român la Cernăuţi. Vă mulţumesc.

Nicolae-Liviu Dragnea Este un amendament care a fost făcut de oameni care habar n-au de regulile şi legislaţia financiar-bugetară ... Voci din sală : Să-ţi fie ruşine!

Nicolae-Liviu Dragnea ... şi l-au făcut fără să se gândească că va putea fi adoptat, urmând ca într-adevăr, banii să nu ajungă la copii, pentru că nu exista sursa de finanţare. Acesta a fost dreptul la replică! Vă mulţumesc mult.

Florin Iordache Mulţumesc. Supun votului amendamentul...

Robert-Ionatan Sighiartău Drept la replică!

Florin Iordache Supun votului! Nu mai există... Nu există drept la replică!

Robert-Ionatan Sighiartău Sunteţi obsedat de putere!

Florin Iordache Nu discutăm... Supun votului amendamentul ... Suntem în procedură de vot, domnule coleg. Să înceapă votul. Nu există drept la replică, la replică! 218 voturi pentru, doi colegi nu şi-au exprimat votul. A fost adoptat, la Anexa nr. 3 - "Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale". Mulţumesc. A fost adoptat. Anexa ... (Vociferări.) Explicarea votului. (Gălăgie.) Te rog.

Robert-Ionatan Sighiartău PSD-ALDE a votat împotriva majorării alocaţiilor copiilor, la Senat. Să vă fie ruşine încă o dată! Să vă fie ruşine că vă bateţi joc de viitorul României! Să vă fie ruşine! (Domnul deputat Nicolae-Liviu Dragnea solicită să ia cuvântul.)

Nicolae-Liviu Dragnea Vreau să vă mulţumesc pentru acest vot, pentru că de abia acum există bani reali pentru majorarea alocaţiilor pentru copii! Restul, e circ! (Aplauze.) Voci din sală : Hoţii! Hoţii! (Gălăgie.)

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Poftiţi în bancă! Voi supune votului, domnule deputat, amendamentul propus de dumneavoastră. Să înceapă votul. Amendament respins. 80 de voturi pentru, 129 de voturi împotrivă, o abţinere. Amendamentul a fost respins. Următorul. Domnule Codreanu, vă rog frumos. Să ne precizaţi marginal, care amendament, domnule deputat.

Florin Iordache Numai puţin!

Florin Iordache Vă rog. Lista de vot... (Vociferări.) Domnule senator, vă rog, poftiţi în bancă! Doamnă senator, vă rog. Doamna Gorghiu.

Florin Iordache Câte un vorbitor de la fiecare grup parlamentar. Domnul Tomac. După ce apare ordonanţa! Vă rog.

Eugen Tomac Partidul Mişcarea Populară a susţinut de la început această iniţiativă. Copiii trebuie să aibă o alocaţie mai bună. PSD-ul s-a opus. Acesta este adevărul. Nu încercaţi să confiscaţi o iniţiativă pe care aţi încercat s-o compromiteţi! Deci s-a majorat această indemnizaţie, pentru că copiii merită mai mult! (Aplauze.)

Florin Iordache Da. Domnul Szabó Ödön.

Ödön Szabó Stimaţi colegi, Eu cred că riscăm să stricăm un consens în acest Parlament. Voci din sală : Ce consens?

Ödön Szabó În Senat, propunerea iniţială, pe care o puteţi citi cu toţii, prevedea că votul din februarie trebuia să pună în aplicare o lege de la 1 ianuarie 2019 şi era, evident, neconstituţională. Nu poţi vota în februarie o lege care să-ţi intre în vigoare de la 1 ianuarie! Uitaţi-vă în propunerea dumneavoastră, stimaţi colegi liberali! (Aplauze. Vociferări.) Noi am spus şi atunci...

Ioan Cupşa Merităm respect!

Constantin Codreanu Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Este vorba despre nr. crt. 3, Capitolul 5001, Subcapitolul 02, "Salarii de bază." Propun suplimentarea bugetului cu suma de 20.000 mii lei, pentru suplimentarea personalului consular. Vorbim despre o realitate pe care o cunoaşteţi cu toţii, dragi colegi, şi anume, fluxul tot mai mare al cetăţenilor români care pleacă, din păcate, din ţară, iar faptul că la 1 februarie 2017 au fost terminate taxele consulare, acest lucru a făcut ca respectivele cheltuieli să crească şi, în acelaşi timp, taxele colectate, sumele colectate să scadă cu 67,67% faţă de anul precedent, ceea ce a afectat activitatea, inclusiv a consulatelor itinerante. Altfel spus, este o solicitare care vine în primul rând din partea reprezentanţilor diplomatici ai României din afara graniţelor ţării, dar şi ai asociaţiilor de români din afara graniţelor ţării. Vă rog să supuneţi votului.

Ödön Szabó Vă rog frumos! (Vociferări.) Noi nu am vociferat din bănci la nimeni care a ieşit la microfon! Eu cred că acest vot... (Vociferări.) Este o atitudine absolut liberală! Eu cred... (Aplauze.) Stimaţi colegi, Nu uitaţi că amendamentul a trecut cu voturile noastre şi nu cu ale dumneavoastră! (Aplauze.) Am spus şi vă rog, textual... Am spus că la Senat, propunerea despre care s-a făcut vorbire prevedea ca să intre în vigoare legea de la 1 ianuarie 2019, ceea ce este absolut neconstituţional. (Vociferări.) Această propunere, pe care am susţinut-o şi am votat-o, urma să ... - şi este în expunerea de motive - urmează să intre în vigoare de la 1 martie 2019. Dar este foarte clar că pentru a putea fi pusă în aplicare trebuie să existe o ordonanţă, pentru a aproba sumele exacte. (Aplauze.) Pentru că, dacă o să vă uitaţi în materialul dumneavoastră, nu scrie nici de dublare de la 84 de lei la 150 lei, nici de la 200 la 300 lei, care trebuie prevăzute în altă ordonanţă. Şi asta o ştiţi şi dumneavoastră! Şi eu vă rog să susţinem, într-adevăr, cu toţii, această iniţiativă legislativă, dacă s-a întâmplat acest lucru, şi să fim de acord că este un lucru bun pentru toţi copiii acestei ţări. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Explicarea, fiecare grup... Numai puţin! Grupul USR, explicarea votului. Vă rog.

Florin Iordache Grupul ALDE. Numai puţin! Câte un vorbitor la fiecare grup. Finalizăm.

Varujan Vosganian Stimaţi colegi, În primul rând, cred că o continuare a discuţiei în acest fel ar lăsa sentimentul dezagreabil că ne interesează mai mult ecoul politic al votului, decât chestiunea însăşi. În al doilea rând, consultând lista votanţilor, pot să vă încredinţez că acest amendament n-ar fi trecut fără voturile tuturor grupurilor parlamentare. (Vociferări.) Dacă scoatem... Voci din sală : Nu ţi-e ruşine?! (Gălăgie.)

Varujan Vosganian Dacă scoatem din scorul final voturile acelor parlamentari ALDE şi PSD care au votat, acest amendament nu trecea. Dar nu asta vreau să vă spun, stimaţi colegi! (Vociferări.) Accept că nu a fost un gest demagogic! De aceea, mă aştept ca mâine, la votul final, PNL şi USR să voteze pentru creşterea alocaţiilor pentru copii. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Mulţumesc. Grupul PNL. Numai puţin! Explicarea votului, Grupul PNL. Cine explică votul?

Gigel-Sorinel Ştirbu Mulţumesc, domnule preşedinte. N-aş fi vrut să iau cuvântul în această seară, dar mă văd nevoit să fac acest lucru. Domnule preşedinte, Antevorbitorul meu, acum două ore, a venit la această tribună şi a spus că grupul parlamentar pe care-l reprezintă nu a votat. Cum? De unde aceste voturi?! Bun. Antevorbitorul meu a venit aici! Putem lua stenograma! Doi. Daţi-mi voie să vă dau citire unor nume, începând cu domnul Balint Liviu-Ioan, colegul dumneavoastră, şi terminând cu domnul Vasilică Radu Costin, colegul dumneavoastră. Toţi au votat împotrivă, dragii mei! Toţi aţi votat împotrivă! Poftiţi!

Nicolae-Liviu Dragnea E alt vot!

Gigel-Sorinel Ştirbu Vă rog frumos! Aţi votat împotriva alocaţiilor copiilor! (Vociferări.) Ceea ce faceţi acum, dragii mei...

Florin Iordache Mulţumesc. Supun votului amendamentul respins de la poziţia 3 de la amendamente respinse. Să înceapă votul. 80 de voturi pentru, 141 de voturi împotrivă, o abţinere. Amendamentul a fost respins. Mai departe. Care marginal? Continuaţi. Vă rog.

Florin Iordache Sunt două voturi diferite!

Gigel-Sorinel Ştirbu Nu eraţi în sală, domnule preşedinte? Nu eraţi în sală? Mă bucur tare mult! Pentru mine este o onoare că mă aflu sub această cupolă, destul de rar cu dumneavoastră! Dar, dragii mei,...

Florin Iordache Concluzionaţi, domnule Ştirbu!

Gigel-Sorinel Ştirbu Închei! Concluzionez! Dragii mei, este o dovadă de populism ieftin. Ceea ce se întâmplă în această seară, aici, arată tuturor că fiecare dintre dumneavoastră doriţi, înainte de toate, nu binele cetăţeanului, ci votul acestui cetăţean. Şi o să concluzionez, pentru câţiva colegi de aici care în această seară au dat dovadă de lipsă de eleganţă. O să vă dau citire câtorva vorbe spuse de marele dramaturg Tudor Muşatescu. Şi anume, "Când deşteptul greşeşte, putem să trecem cu vederea. Dar când prostul greşeşte, naşte consecinţe!". De aceea, gândiţi-vă foarte serios, înainte de a veni la această tribună, să aruncaţi cu noroi! Mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Drept la replică, domnule Balint. Imediat!

Liviu-Ioan Balint Mulţumesc, domnule preşedinte. Deoarece mi s-a pronunţat numele, l-aş ruga pe colegul meu să fie mai atent când citeşte lista cu prezenţa de vot şi cu voturile exprimate. Eu am votat şi prima dată pentru creşterea alocaţiilor, am votat şi a doua oară amendamentul depus de colegii mei de la PSD pentru creşterea alocaţiilor. Şi să ştiţi că întreg Grupul PSD a decis înainte, dar nu era legal, exact ... (Râsete. Rumoare.) Da, da! Aşa cum s-a votat creşterea salarială la toţi bugetarii, chiar la medici s-au triplat salariile, aşa cum au crescut salariile celor din învăţământ, să ştiţi că şi copiilor urma să le crească alocaţiile. Mulţumesc. (Vociferări.)

Florin Iordache Mulţumesc. Vă propun sistarea... Numai puţin, domnule Băişanu! (Doamna deputat Raluca Turcan solicită să ia cuvântul.) Dumneavoastră? Explicarea votului a fost, doamnă Turcan! Procedură. Şi dumneavoastră tot procedură. Imediat! Eu mă uit pe ... (Gălăgie.) După doamna deputat Prună o să supun votului sistarea discuţiilor. Vă rog.

Raluca Turcan Îmi doresc o intervenţie de un minut, un minut şi jumătate, poate două şi să nu mă întrerupeţi. Pentru că s-au spus foarte multe lucruri de la acest microfon şi aş dori să restabilim un pic adevărul. 1. Demagogie este atunci când te lipeşti de un lucru bun care nu-ţi aparţine, în încercarea de a căuta imagine.

Florin Iordache Care e procedura?

Raluca Turcan 2. Există două realităţi, două idei bune, amendamente bune ale PNL - "Masă la şcoală" şi alocaţia copiilor, la care domnul Dragnea s-a lipit. Deci, unde este demagogia? 3. Avem amendamentul domnului Dragnea - şi am ajuns la procedură. Domnul Dragnea, de aici, de la acest microfon, a afirmat că a rezolvat problema finanţării. Nimic mai fals! L-aţi citit? L-aţi citit? Aici spune aşa: nu se rezolvă problema finanţării, ci doar creştem deficitul bugetar. Ştie, oare, cineva de ce? (Rumoare.) Ştiţi de ce?

Constantin Codreanu Domnule Paşcan, vă rog, microfonul! (Râsete.) Marginal 4. Trecem Prutul în Republica Moldova - vorbim despre Biroul consular de la Ungheni. Propun alocarea sumei de 10.000 mii lei pentru extinderea serviciilor oferite de acest birou consular. În primul rând, necesitatea vine din numărul tot mai mare al celor care dobândesc cetăţenia română. Iar prin extinderea serviciilor oferite, am putea să le creăm cadrul necesar pentru ca noii cetăţeni ai României să poată depune jurământul la Ungheni, să nu mai meargă şi să aglomereze Consulatul de la Bălţi.

Florin Iordache Să rezolvăm problema!

Raluca Turcan Există o lege a plafoanelor bugetare, care...

Florin Iordache Vă mulţumesc, doamnă!

Raluca Turcan Daţi-mi voie! Pentru că domnul preşedinte a spus nişte neadevăruri şi nişte lucruri care n-au legătură cu economia. Şi măcar un pic, pentru toată lumea, şi pentru cei care ne urmăresc, să înţeleagă faptul că astăzi...

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Raluca Turcan ...s-a creat premisa... Ştiu că vreţi să-mi închideţi microfonul! Faceţi semne disperaţi! Daţi-mi voie! Un minut! Nu vă speriaţi atât de tare! Da? Astăzi s-a creat premisa ca dumneavoastră să modificaţi Legea plafoanelor bugetare şi, cu siguranţă, să întârziaţi intrarea în plată a alocaţiilor pentru copii. Este cel mai parşiv demers pe care cineva poate să-l facă...

Florin Iordache Mulţumesc.

Raluca Turcan ...de la această tribună, după un vot dat! Asta aţi făcut! Aţi amânat intrarea în plată a alocaţiilor pentru copii, pentru că sunteţi nevoiţi să modificaţi...

Florin Iordache Mulţumesc.

Raluca Turcan ... Legea plafoanelor bugetare. (Aplauze.)

Florin Iordache Mulţumesc. Supun votului amendamentul respins aflat la poziţia 4. Să înceapă votul. Amendament respins. 80 de voturi pentru, 147 de voturi împotrivă, două abţineri. Amendamentul a fost respins. Mai departe. Vă rog.

Florin Iordache Mulţumesc. Doamna Prună. Vă rog.

Cristina-Mădălina Prună Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Domnule Dragnea, este mai mare ruşinea că v-aţi folosit de pretextul corelării legislative a acestui amendament şi, de fapt, aţi modificat pe fond amendamentul pe care chiar colegi de-ai dumneavoastră l-au votat mai devreme. Şi, de fapt, aceasta este adevărata demagogie de care dumneavoastră aţi dat dovadă astăzi.

Florin Iordache Drept la replică, după care voi supune votului dumneavoastră sistarea discuţiilor. (Vociferări.) Sistarea discuţiilor! Drept la replică. Dumneavoastră l-aţi provocat!

Nicolae-Liviu Dragnea Drept la replică. Am acest drept, îl utilizez foarte rar. 1. Să vină cineva şi să vorbească, în condiţiile în care habar n-are nici de economie, nici de finanţe, spunând că sursa de finanţare nu există, prin majorarea deficitului, e ruşinos că se vorbeşte de la această tribună. Al doilea lucru. Da, mâine trebuie să completăm Legea privind plafoanele, pentru a modifica deficitul. (Gălăgie.) Iar 3. Îi spun colegei care a vorbit mai devreme: amendamentul este identic. Doar sursa de finanţare a fost modificată. Deci mai uşor cu minciunile! Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Mulţumesc. Vă supun votului, stimaţi colegi, sistarea discuţiilor şi restul intervenţiilor să aibă loc la final. Să înceapă votul. (Gălăgie.) Suntem în procedură de vot. Sistarea discuţiilor. Cu 206 voturi pentru, 66 de voturi împotrivă, două abţineri, au fost sistate discuţiile. Anexa nr. 3/29 - "Ministerul Public". Nu avem amendamente admise, avem 25 de amendamente respinse, care se regăsesc în Anexa nr. 20. Dacă dintre iniţiatori doresc? Da, domnule Cupşa. Precizaţi poziţia.

Ioan Cupşa Domnule preşedinte, este o intervenţie procedurală. Va trebui să facem o modificare. Apare o eroare materială în redactarea tuturor acestor amendamente. Este înscris drept autor domnul deputat Năsui. În fapt, Grupurile PNL şi USR, împreună, au susţinut aceste amendamente, în Comisia pentru buget, finanţe. Vă rog să faceţi această...

Florin Iordache Sigur! Bun.

Ioan Cupşa ... să îndreptaţi această eroare materială.

Florin Iordache Fără îndoială! Stafful tehnic, vom îndrepta aceste erori. Dacă se doreşte susţinerea amendamentelor de la 1 la 25? Nu. În aceste condiţii...

Stelian-Cristian Ion Da.

Constantin Codreanu Şi ultimul amendament - este vorba despre nr. crt. 5. Mergem în comunităţile istorice... (Probleme tehnice.)

Florin Iordache Păi, nu v-aţi ... Nu se vede! Vă rog. Care amendament? Precizaţi poziţia.

Stelian-Cristian Ion Toate amendamentele. Cu precizarea că mai era un lider politic care pretindea că e singurul care are cele mai bune idei în ţara asta. Ştiţi despre cine vorbesc! Ministerul Public este una dintre cele mai importante instituţii ale acestei ţări. Este o instituţie fundamentală a României. Şi, dacă vrei să sabotezi, în mod efectiv, lupta împotriva infracţionalităţii, în general, lupta împotriva corupţiei, lupta împotriva crimei organizate, tai fondurile Ministerului Public. Realitatea este că Ministerul Public are nevoie de 27 de milioane de euro, cel puţin, pentru a funcţiona, pentru a se lupta cu crima organizată, cu violatorii, cu tâlharii, cu traficanţii de droguri, de arme, cu corupţia. Le-au fost tăiate aceste sume. Este foarte grav! Trebuie să vă gândiţi la următorul lucru. Fiecare cetăţean al acestei ţări este o posibilă victimă a acestor infractori, dacă slăbim autoritatea şi puterea de reacţie a procurorilor. Eu înţeleg că există o problemă, în zona puterii actuale, cu corupţia. Dăm la o parte această problemă cu corupţia. Nu avem dreptul să lăsăm neprotejaţi cetăţenii acestei ţări, de aceşti bandiţi. Şi v-am spus despre ce infracţiuni e vorba. DIICOT-ul nu va mai avea bani de consumabile, de foi de hârtie, de imprimante, de benzină, nu va mai avea bani pentru expertize şi pentru flagrante. Este foarte grav ceea ce se întâmplă şi, repet, este un sabotaj, şi românii nu au posibilitatea să-şi angajeze bodyguarzi, cum probabil unii dintre domniile voastre au această posibilitate, să se apere de...

Florin Iordache Reveniţi la amendament, domnule coleg!

Stelian-Cristian Ion ...de infractori. Primul amendament. Se propune majorarea bugetului Ministerului Public cu suma de 6.353 mii lei la Capitolul 61.01, "Ordine publică şi siguranţa naţională". Această sumă este necesară pentru suplimentarea unui număr de 50 de posturi de ofiţeri şi agenţi de poliţie judiciară, ce urmează să fie încadraţi în 2019 la DIICOT, posturi care nu au fost avute în vedere la constituirea acestui buget. Deci DIICOT-ul are nevoie de aceşti angajaţi. Fără aceste sume, nu vor putea funcţiona cum trebuie.

Florin Iordache Supun votului amendamentul de la poziţia 1.

Stelian-Cristian Ion Încă o chestiune! Banii, sursa de finanţare - de la AEP, de la partidele politice. Este absolut anormal ca partidele politice să beneficieze de sume exorbitante. Spre exemplu, PSD va beneficia de un buget mai mare decât al DNA-ului. Şi se iau bani de la toate partidele, nu de la PSD. De la toate partidele! Sper că e clar pentru toată lumea!

Florin Iordache Supun votului amendamentul la poziţia 1. Să înceapă votul. 120 de voturi pentru, 227 de voturi împotrivă. A fost respins. Următoarea poziţie.

Stelian-Cristian Ion La punctul 2 se propune majorarea bugetului Ministerului Public cu suma de 19.650 mii lei la Capitelul 61.01, "Ordine publică şi siguranţa naţională". Această sumă este necesară pentru asigurarea drepturilor salariale pentru 66 de auditori de justiţie, absolvenţi ai INM. De asemenea, pentru 25 de procurori numiţi în urma concursului de admitere în magistratură la parchetele de pe lângă judecătorii, 18 specialişti în percheziţii informatice angajaţi ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Aceeaşi sursă de finanţare.

Florin Iordache Să înceapă votul. Amendamentul 2. 116 voturi pentru, 228 de voturi împotrivă. A fost respins. Mai departe.

Stelian-Cristian Ion Amendamentul 3. Se propune majorarea bugetului Ministerului Public cu suma de 100 mii lei la Capitolul 61.01, "Ordine publică şi siguranţa naţională". Aceste sume sunt necesare pentru cheltuielile cu materiale, în vederea întocmirii documentelor şi dosarelor privind activitatea de urmărire penală şi judiciară, datorită creşterii volumului de activitate. Practic, procurorii nu mai au suficiente resurse financiare pentru coli de scris. Este o realitate. Dacă vreţi să se îndrepte acest lucru şi să fim protejaţi, trebuie să votaţi acest amendament.

Florin Iordache Da... Vă rog.

Florin Iordache Vot la amendamentul nr. 3. 115 voturi pentru, 236 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins. Nu se poate vota de acolo! Nu se poate vota.

Florin Iordache Vot la amendamentul nr. 4. Să înceapă votul. 117 voturi pentru, 236 de voturi împotrivă. A fost respins. 5.

Stelian-Cristian Ion 5. Se propune majorarea bugetului Ministerului Public cu suma de 800 mii lei la Capitolul 61.01, "Ordine publică şi siguranţa naţională". Sumele sunt necesare pentru acoperirea creşterii utilizării serviciilor de date mobile. Este nevoie de aceste servicii, de internet şi de telefonie, pentru a putea efectua toate operaţiunile.

Florin Iordache Vot. Să înceapă votul. 109 voturi pentru 230 de voturi împotrivă. Respins. Mai departe.

Stelian-Cristian Ion 6. Se propune majorarea bugetului Ministerului Public cu suma de 500 mii lei. Sumele sunt solicitate pentru acoperirea cheltuielilor cu consumabilele pentru aparatura folosită la multiplicarea dosarelor de urmărire penală.

Florin Iordache Vot. 107 voturi pentru, 230 de voturi împotrivă. Respins. Mai departe.

Stelian-Cristian Ion La 7. Se propune majorarea bugetului cu suma de 2.200 mii lei, la Capitolul 61.01. Sumele sunt destinate Structurii centrale şi a celor teritoriale ale DIICOT, pentru asigurarea serviciilor de întreţinere a autoturismelor.

Florin Iordache Vot. 108 voturi pentru, 235 de voturi împotrivă. A fost respins şi acest amendament. Mai departe.

Stelian-Cristian Ion 8. Se propune majorarea bugetului cu suma de 400 mii lei. Sumele sunt necesare pentru amenajările exterioare ale sediilor DIICOT Călăraşi şi pentru celelalte sedii închiriate de diverse birouri teritoriale DIICOT.

Constantin Codreanu Deci, mergem în comunităţile istorice. Vorbim despre alocarea unei sume de 10.000 mii lei. Vreau să fac precizarea că de data aceasta nu vorbim despre o simplă alocare de fonduri, ci vorbim despre respectarea unui cadru legal care există din 2007. Fac referire la Hotărârea Guvernului nr. 492/2004 care stipulează foarte clar înfiinţarea Institutului Cultural Român la Kiev, cu filiala la Cernăuţi, precum şi ICR Moscova, ICR Atena şi ICR Belgrad. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vot, vă rog. 107 voturi pentru, 231 de voturi împotrivă. A fost respins. Mai departe, vă rog.

Stelian-Cristian Ion 9. Majorarea bugetului Ministerului Public cu suma de 400 mii lei pentru achiziţionarea de mobilier, imprimante, laptopuri.

Florin Iordache Vot, vă rog. Să înceapă votul. (Vociferări.)

Stelian-Cristian Ion Nu, trebuie să vină cu ele de acasă, dacă ar fi după dumneavoastră.

Florin Iordache 104 voturi pentru, 225 împotrivă. A fost respins. Mai departe.

Stelian-Cristian Ion 10. Se propune majorarea bugetului cu suma de 7.400 mii lei. Sumele sunt necesare achitării contravalorii expertizelor medicale, a traducerilor, a cheltuielilor cu martorii. Fără aceste sume nu se mai pot face expertize. Inclusiv în dosarul violenţelor din 10 august nu se mai pot face aceste anchete, pentru că le blocaţi prin tăierea finanţărilor. (Vociferări.)

Florin Iordache Vot, vă rog. 106 voturi pentru, 233 de voturi împotrivă. A fost respins. Mai departe.

Stelian-Cristian Ion 11. Se propune majorarea bugetului cu suma de 400 mii lei pentru stingerea obligaţiilor restante înregistrate de DIICOT. Deci au restanţe la plata onorariilor avocaţilor. Trebuie plătite asistenţele din oficiu.

Florin Iordache Vot, vă rog. 100 de voturi pentru, 231 de voturi împotrivă. A fost respins. Continuaţi.

Stelian-Cristian Ion 13. Se propune majorarea bugetului Ministerului Public cu suma de 4.000 mii lei pentru constituirea depozitului de flagrant, la dispoziţia procurorului-şef al DNA şi a procurorului-şef al DIICOT. Fără aceste sume, în România, DNA şi DIICOT nu vor mai putea face niciun fel de flagrant, pentru că nu le puneţi la dispoziţie aceste sume. Nu doar DNA... nu doar DNA, ci şi DIICOT - criminalitate organizată, trafic de persoane, traficanţi de droguri, toate aceste infracţiuni grave.

Florin Iordache Mulţumesc. Supun votului amendamentul aflat la poziţia 5. Să înceapă votul. 87 de voturi pentru, 161 de voturi împotrivă, o abţinere. Amendamentul a fost respins. Mai departe. Cine vrea să intervină? Domnul Popescu. Precizaţi şi marginalul, domnule deputat.

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Vot la poziţia 13. 102 voturi pentru, 227 de voturi împotrivă. A fost respins. Continuaţi, de la 14, vă rog. Domnul Andronache.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Nr. crt. 14. Se propune majorarea bugetului Ministerului Public cu suma de 1.200 mii lei, la Capitolul "Ordine publică şi siguranţă naţională". Sumele solicitate sunt necesare pentru finalizarea obiectivului de investiţii la sediul Parchetului Moineşti, aflat în derulare din anii precedenţi. Vă rog să supuneţi votului acest amendament.

Florin Iordache Da. Vot, vă rog, la poziţia 14. 112 voturi pentru, 216 voturi împotrivă, 4 abţineri. A fost respins. 15? Sau cât?

Gabriel Andronache Da, 15. Propunem majorarea bugetului Ministerului Public cu suma de 1.500 mii lei, la Capitolul "Ordine publică şi siguranţă naţională", pentru investiţii noi la sediul Parchetului Teritorial Ilfov şi la sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia.

Florin Iordache Vot, vă rog. 100 de voturi pentru, 231 de voturi împotrivă. A fost respins. 16... Ce doriţi, domnule Fenechiu?

Florin Iordache Vă rog.

Florin Iordache Mulţumesc.

Nicolae-Daniel Popescu Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Marginal 13, Capitolul bugetar 51.01 - Alocarea sumei de 250.000 de lei sau în baza necesităţilor deja calculate, pentru înfiinţarea unui Centru de asistenţă pentru persoanele vulnerabile la trafic şi exploatare prin muncă - proiect-pilot pentru Italia, Regatul Unit al Marii Britanii. Şi aş dori să aduc în atenţia dumneavoastră fenomenul de o gravitate înfiorătoare şi îngrijorătoare şi anume, traficul de persoane, fenomen pe care îl ştim cu toţii. Dacă vă pasă de românii din străinătate şi de condiţiile în care aceştia ajung acolo, şi de fenomenul acesta, vă rog să votaţi acest amendament. Mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Vot, vă rog. 134 de voturi pentru, 203 voturi împotrivă. A fost respins. Supun votului amendamentele respinse, de la poziţia 17 până la 25. Să înceapă votul. 112 voturi pentru, 234 de voturi împotrivă. Au fost respinse. Acum supun, în integralitate, Anexa nr. 3/29 - "Ministerul Public", fără amendamente admise. Să înceapă votul. Propunerea comisiei. 239 de voturi pentru, 119 voturi împotrivă. A fost adoptată şi Anexa nr. 3/29. Anexa nr. 3/30 - "Agenţia Naţională de Integritate." Nu există amendamente admise sau respinse. Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 3/30. Să înceapă votul. 238 de voturi pentru, 94 de voturi împotrivă, 12 abţineri. A fost adoptată şi Anexa nr. 3/30. Următoarea. Anexa nr. 3/31 - "Serviciul Român de Informaţii." Avem un amendament admis, la Anexa nr. 1, şi 3 amendamente respinse - Anexa nr. 21, poziţiile 1-3. Vă rog, domnul Simonis.

Florin Iordache Să înceapă votul. 213 voturi pentru, 115 voturi împotrivă, 2 colegi nu şi-au exprimat votul. A fost adoptat. Doamna Iurişniţi, vă rog. A, nu doriţi. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu mai sunt. (Vociferări. Rumoare.) Numai puţin, numai puţin. Sunt 3 amendamente, stimaţi colegi, am adoptat unul... Doriţi să interveniţi? Nu. Deci am adoptat un singur amendament de la amendamentele respinse. Mergem la amendamentul... (Doamna deputat Raluca Turcan solicită să ia cuvântul.) Vă rog, doriţi să susţineţi amendamentul respins? Suntem la amendamentul de la poziţia 2. Supun votului dumneavoastră amendamentul de la poziţia 2, amendament respins. Sunt în procedură... şi vă dau cuvântul. Amendament... Vreţi să-l susţineţi? Amendamentul respins. Vă rog.

Raluca Turcan Nr. crt. 2, da? Amendamente respinse. Partidul Naţional Liberal a depus acest amendament tocmai pentru a încerca să prevină şi să anuleze efectele unui cinism crunt. Şi anume, să puneţi în balanţă iluzii, pentru 4 milioane de copii din România, că primesc vitamina D, în loc să primească alte facilităţi din partea statului român... (Vociferări.) ... şi că se iau bani de la servicii şi instituţii care asigură siguranţa noastră, a tuturor. Aici nu mai este o chestiune de obsesii şi resentimente personale ale unui grup de infractori care se luptă cu instituţiile statului. (Vociferări.) Aici este o chestiune care ţine de siguranţa statului român (Vociferări)... de siguranţa cetăţenilor României şi de buna funcţionare a unor instituţii cu un rol important în întregul sistem democratic pe care România îl are în momentul de faţă. Aşadar, în speranţa că mai există mintea cea de pe urmă, pentru a nu pune cap în cap şi a anatemiza oameni din instituţii vitale pentru siguranţa noastră, a tuturor, Partidul Naţional Liberal propune suplimentarea bugetului Serviciului Român de Informaţii, la Anexa nr. 3/31, cu suma de 445.000 mii lei, credite bugetare şi credite de angajament, după cum urmează: 370.000 mii lei la Capitolul "Ordine publică şi siguranţă naţională"; 40.000 mii lei de la Titlul "Bunuri şi servicii"; 10.000 mii lei de la Titlul "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice"; 15.000 mii lei de la Titlul "Active nefinanciare" şi 10.000 mii lei la Capitolul "Sănătate, Transferuri între unităţi ale administraţiei publice". Sperăm că nu veţi da votul în concordanţă cu paranoia şi obsesiile unui om care încearcă să confişte statul român.

Florin Iordache Vă rog...

Raluca Turcan Sursa de finanţare este următoarea... (Vociferări.) Aţi asmuţit...?

Florin Iordache Vă rog, doamnă, continuaţi.

Raluca Turcan Aţi asmuţit artileria grea? (Vociferări.) Mergem mai departe. Prin diminuarea... deci sursa de finanţare este dată de diminuarea sumelor prevăzute la Autoritatea Electorală Permanentă, din finanţarea partidelor politice. Adică exact acele sume pe care cel care vrea să ia bani de la instituţiile pentru siguranţa noastră, a tuturor, le-a suplimentat pentru partidele politice. Ghici, ghicitoare, cine este cel mai mare beneficiar? (Vociferări.) De asemenea, diminuarea sumelor prevăzute la Secretariatul General al Guvernului. Oare n-aveţi nimic de restructurat în această instituţie aflată în pixul şi sub comanda doamnei prim-ministru, omul fidel al preşedintelui de partid? (Vociferări.) Acestea sunt sursele de finanţare. Şi considerăm că amendamentele propuse de PNL pot fi susţinute şi pot asigura o bună funcţionare a statului român.

Florin Iordache Da. Supun votului amendamentul de la poziţia 2. Să înceapă votul. Amendamentul respins. 118 voturi pentru, 210 voturi împotrivă. Amendamentul de la poziţia 2 a fost respins. (Vociferări. Domnul deputat Eugen Tomac solicită să ia cuvântul.) Staţi... păi... nu, nu, nu e explicarea votului. Discutăm de amendamente. Când finalizăm, putem discuta de explicare. Vă rog, 10 secunde.

Eugen Tomac Domnule preşedinte de şedinţă, Domnule preşedinte Dragnea, Vreau să reţineţi un lucru foarte important. (Vociferări.)

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Supun votului amendamentul aflat la marginal 13, din amendamentele respinse, da? Să înceapă votul. Amendament respins. Bun. 82 de voturi pentru, 165 de voturi împotrivă, o abţinere. Amendamentul a fost respins. Mai doreşte vreun coleg să intervină? Da. Domnul senator Badea. Vă rog.

Florin Iordache Dar nu discutăm de explicarea votului...

Eugen Tomac Există...

Florin Iordache ... domnule Tomac.

Eugen Tomac ... un singur actor care se bucură - Federaţia Rusă - de mizeriile pe care le faceţi aici. (Vociferări. Rumoare.) Pentru că domnul Dragnea nu avea o problemă când stătea... (I se întrerupe microfonul.)

Florin Iordache Bun. Mai avem un singur... Domnul Benga, vă rog. Mai avem un singur amendament. Este vorba de amendamentul de la poziţia 3. Vă rog, domnul Benga.

Tudor - Vlad Benga Da. Cer de ceva vreme o intervenţie pe procedură. De fapt sunt două articole de procedură pe care vreau să vorbesc. Unul ţine de art. 34, care stipulează la lit. j) dreptul de cuvânt, la libertatea de exprimare şi dreptul de vot. Aici vorbim de dreptul deputaţilor. Una dintre probleme... ( Vociferări.) Intervenţie pe procedură. Una dintre probleme este că în momentul în care un deputat vine aici şi îşi susţine o serie de amendamente şi nu are dreptul să voteze, dreptul lui la vot este obstrucţionat. ( Vociferări.) Fie ajustaţi problema de timp, astfel încât deputatul să aibă timp să se ducă în bancă şi să voteze, fie permiteţi votul de aici.

Florin Iordache Da. Mulţumesc.

Tudor - Vlad Benga Aceasta este o chestiune de regulament. A doua chestiune de regulament, pe care n-am putut să intervin mai devreme, ţine de art. 242 lit. d) - "comportamentul injurios sau calomniator la adresa unui parlamentar ori a altui demnitar în şedinţa de plen, de comisii sau de birou." Acum... acum vreo oră, domnul Bacalbaşa s-a referit la această colectivitate în termen de "dobitoci". Nu e OK. Acum 20 de minute, domnul Dragnea s-a referit la această colectivitate în termen de "obsedaţi". Domnule Dragnea, În calitatea dumneavoastră de omul nr. 3 în stat, m-aş aştepta să vă măsuraţi un pic mai bine cuvintele...

Florin Iordache Mulţumesc.

Tudor - Vlad Benga Iar pe dumneavoastră...

Florin Iordache Am finalizat.

Tudor - Vlad Benga ... domnule preşedinte de şedinţă...

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Tudor - Vlad Benga ... o să vă rog să-i chemaţi la ordine, pe lucrurile acestea. Mulţumesc frumos.

Florin Iordache Da. Am finalizat dezbaterile. Supun votului amendamentul respins de la poziţia 3. Să înceapă votul. Amendamentul respins. (Vociferări.) S-au finalizat dezbaterile. 116 voturi pentru, 212 voturi împotrivă. A fost respins. Şi supun votului... (Domnul deputat Pavel Popescu solicită să ia cuvântul.) Suntem în procedură... (Vociferări.) S-au finalizat... Supun votului amendamentul admis de la poziţia 41. Să înceapă votul. Să înceapă votul. 212 voturi pentru, 116... Supun votului... (Domnul deputat Pavel Popescu solicită să ia cuvântul.) Suntem în procedură de vot. Supun votului, stimaţi colegi, Anexa nr. 3/31 - "Serviciul Român de Informaţii", cu amendamentele adoptate. Să înceapă votul. 213 voturi pentru, 120 de voturi împotrivă. A fost finalizată şi Anexa nr. 3/31. Vă rog. Vă rog.

Pavel Popescu Mulţumesc, domnule preşedinte. Toate aceste modificări pe care le-aţi făcut la amendamentele pe care nici măcar nu ne-aţi lăsat să le susţinem, domnule Dragnea, s-au făcut dintr-un singur motiv. Din 2004 încoace, poporul român...

Florin Iordache Deci explicarea votului...

Pavel Popescu Explicarea votului.

Florin Iordache ... referire la dumneavoastră.

Pavel Popescu Din 2004 încoace, poporul român v-a demonstrat prin vot că va vota întotdeauna un om cu statura unui om de stat. Şi doar un om cu statura unui om de stat poate înţelege importanţa acestor amendamente, în acest an, 2019, din punct de vedere geopolitic, din punctul de vedere al siguranţei naţionale. Domnule Dragnea, Nu aveţi statura unui om... (I se întrerupe microfonul.)

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Supun votului amendamentul respins susţinut de domnul senator Badea. Să înceapă votul. 89 de voturi pentru, 172 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins. Acum supun votului, stimaţi colegi, Anexa nr. 3/14, în propunerea comisiei. Să înceapă votul. 190 de voturi pentru, 82 de voturi împotrivă. A fost adoptată Anexa nr. 3/14 - "Ministerul Afacerilor Externe". Trecem la anexa următoare - Anexa nr. 3/15 - "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice". Avem un singur amendament admis, care se va supune votului la final, şi avem 1.444 de amendamente respinse, aflate în Anexa nr. 7. Deci 1.444. Rog colegii iniţiatori ai acestor amendamente să se înscrie, să le putem da cuvântul. Domnul Badea, da? Nu. Domnul Pambuccian? Vă rog.

Florin Iordache Mulţumesc mult. Explicarea votului. Vă rog, drept la replică. (Vociferări. Rumoare.)

Nicolae-Liviu Dragnea Drept la replică. Pentru că tot vorbeam de obsesii. Da, confirm, nu am statura unui om de stat paralel. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Vă mulţumesc. Anexa nr. 3/32 - "Serviciul de Informaţii Externe." Avem un singur amendament respins. Supun... supun votului... Vreţi să-l susţineţi? Vă rog. (Vociferări.) Vă rog.

Ciprian-Constantin Şerban Marginal 1. Se diminuează bugetul Serviciului de Informaţii Externe - Anexa nr. 3/32, cu suma de 30.000 mii lei la Capitolul 61.01 - "Ordine publică şi siguranţă naţională", din care: 20.000 mii lei de la Titlul X - "Cheltuieli de personal" şi 10.000 mii lei de la Titlul XX - "Bunuri şi servicii".

Florin Iordache Bun. Supun votului, stimaţi colegi, amendamentul respins. Să înceapă votul. 204 voturi pentru, 119 voturi împotrivă. A fost adoptat. Supun votului Anexa nr. 3/32, cu amendamentul admis. Să înceapă votul. 207 voturi pentru, 118 voturi împotrivă. A fost adoptată. Anexa nr. 3/33. (Domnul deputat Florin-Claudiu Roman solicită să ia cuvântul.)

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor colegi, Asistăm la o diminuare a bugetelor pentru serviciile care se ocupă de siguranţa naţională, în condiţiile în care ştim ce probleme avem cu vecinul nostru din Est, vedem ce probleme sunt în Turcia, vedem ce probleme sunt în Transnistria şi în Kosovo. În plus de aceste probleme, mai avem şi nişte obligaţii pe care ni le-am asumat vizavi de partenerii noştri din NATO şi din Uniunea Europeană. După ce dumneavoastră aţi votat astăzi, sunt convins că toţi partenerii noştri europeni vor înţelege că România, sub guvernarea dumneavoastră, nu mai este capabilă să ofere nici garanţii de siguranţă naţională cetăţenilor români şi nu va mai fi nici un factor de a asigura siguranţă. Este foarte trist că trăim aceste vremuri. Eu la Revoluţie eram elev în clasa a X-a. N-am fost nici... nici... Dar mulţi dintre dumneavoastră, cei care astăzi vociferaţi, dintre cei care astăzi judecaţi - nu eu... eram... vina mea, probabil că eram prea tânăr. Dar dumneavoastră aţi stat la masă cu statul paralel, dumneavoastră aţi stat sub masă cu statul paralel şi, dacă v-a cerut statul paralel, aţi stat şi la bară. (Vociferări.) Să vă fie de gândit, oameni buni! Ce faceţi astăzi, se întoarce! Nu uitaţi treaba aceasta!

Florin Iordache Mulţumesc. Am finalizat. Anexa nr. 3/33 - "Serviciul de Protecţie şi Pază." Avem un amendament admis. Supun votului dumneavoastră Anexa... Intervenţie la amendamentul admis? Vă rog, domnul Dobre. Vă rog.

Victor Paul Dobre Stimaţi colegi, În dezbaterea din Comisia pentru apărare, ordine publică, siguranţă naţională, am aprobat, în unanimitate - inclusiv, din câte ştiu eu, al doilea om din ierarhia Partidului Social Democrat - bugetul Serviciului de Pază şi Protecţie, în varianta prezentată de Guvern, din următoarele considerente. În acest an, în acest semestru, România asigură preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. Niciodată în istoria noastră nu au fost atât de dense, multiple reuniuni, participarea atâtor demnitari. România, pe 9 mai, va organiza primul Summit al Uniunii Europene, un eveniment major pentru noi toţi, pentru ţară, pentru imaginea ei. România, la sfârşitul lunii mai, va găzdui a doua vizită pontificală din istoria ei. Şi vă aduceţi aminte cât de importantă a fost prima. Vizită care se va desfăşura atât la Bucureşti, la Iaşi, la Şumuleu Ciuc, dar şi în cetatea istorică a catolicismului românesc - la Blaj. Vor fi adunări de zeci de mii, sute de mii de oameni. Este meschin, inadmisibil ca din cauza unui conflict personal să fie redus bugetul serviciului care are obligaţii, cu 20%.Mi se pare absolut meschin. Încă odată. Toţi colegii din Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au votat acest buget, inclusiv oameni din marea ierarhie a partidului dumneavoastră. Este absolut inadmisibil să nu creăm condiţiile ca să fim reprezentanţi, să asigurăm siguranţa acestor reuniuni, acestor vizite. Fac un apel la înţelepciune. Depăşiţi chestiunile - orgolii personale, nemulţumiri personale, lucruri mici. Nu e vorba nici de om de stat, nici de om de stat paralel. Nu există decât politicieni, oameni politici şi oameni de stat, stimate coleg. (Aplauze.)

Florin Iordache Supun votului Anexa nr. 3/33, cu un singur amendament admis. Să înceapă votul. (Vociferări.) Bun. Supun votului amendamentul admis. Să înceapă votul. Amendamentul admis. Să înceapă votul. (Vociferări.) Reluaţi... numai puţin. Reluăm votul. Stafful tehnic... deci votăm amendamentul admis de la Anexa nr. 3/33. Să înceapă votul. 210 voturi pentru, 115 voturi împotrivă. A fost adoptat. Anexa nr. 3/33, în integralitate. Să înceapă votul. 212 voturi pentru, 116 voturi împotrivă. A fost adoptată. Domnul Suciu, vă rog, procedură. (Vociferări.) [2]

Vasile-Daniel Suciu Aveţi dreptate. Stimaţi colegi, Domnule preşedinte de şedinţă, Vă rog să supuneţi votului prelungirea programului de lucru până la ora 24,00. Vă mulţumesc. (Vociferări. Rumoare.)

Varujan Pambuccian Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Este vorba de marginal 1.233. Amendamentul se referă la alocarea unei sume de 142.000 de lei pentru laboratorul de fabricaţie aditivă al Universităţii de Petrol-Gaze din Ploieşti. Am iniţiat acest amendament împreună cu colegul meu, Dragoş Zisopol, pentru că noi considerăm că totuşi e cazul să începem să privim în jurul nostru, să înţelegem că suntem în epoca post IT, şi că în epoca aceasta domeniile care se dezvoltă rapid în restul lumii sunt altele, şi că trebuie măcar la nivel universitar să încercăm să formăm o generaţie care să fie pregătită pentru lumea în care am intrat. Noi încă trăim cu impresia că lumea este cea de acum 15 ani. Nu mai este! Vă mulţumesc.

Florin Iordache Da. Să înceapă votul. 311 voturi pentru, 10 voturi împotrivă, 7 abţineri. A fost adoptată. Anexa nr. 3/34 - "Serviciul de Telecomunicaţii Speciale." Nu avem amendamente admise sau respinse. Să înceapă votul. 220 de voturi pentru, 102 voturi împotrivă. A fost adoptată. Anexa nr. 3/35 - "Ministerul Economiei." Avem 4 amendamente respinse, în Anexa nr. 23, de la 1 la 4. Dacă se doreşte a fi susţinute? Vă rog. La...? Vă rog. Spuneţi care din cele 4. Poziţia 2, vă rog.

Ioan Balan Poziţia 2. Suplimentarea bugetului SNTGN "Transgaz" SA cu suma de 26.310 mii lei pentru realizarea tronsonului Pojorâta - Vatra Dornei, în vederea finalizării investiţiei "Conducta de transport gaze naturale Câmpulung Moldovenesc - Vatra Dornei".

Florin Iordache Să înceapă votul. Amendament de la poziţia 2. (Vociferări.) Amendament respins. Amendament respins, la poziţia... (Vociferări.) Nu avem amendamente admise, numai amendamente respinse. De aceea v-am spus... 108 voturi pentru, 196 de voturi împotrivă. A fost respins. Altă intervenţie? La amendament, la poziţia 3? Nu. La poziţia 4? Nu. Supun votului... Numai puţin. Supun votului Anexa nr. 3/... (Domnul deputat Dan Vîlceanu solicită să ia cuvântul.) La care? A, la 1. Vă rog. Am întrebat. Vă rog, domnul Vîlceanu.

Dan Vîlceanu Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. Amendamentul se referă la Uzina Mecanică Sadu, o fabrică înfiinţată pe vremea Guvernului Tătărescu, care de atunci cred că lucrează cam cu aceleaşi utilaje, n-a mai fost modernizată niciodată. Au murit oameni acolo, pentru că se lucrează cu pulberi, cu praf de puşcă. Şi am solicitat un credit de angajament, întrucât trebuie făcută o modernizare, o retehnologizare a acestei uzine şi trebuie achiziţionate utilaje care sunt unicat, practic trebuie făcute de la zero, din stadiul de proiect. Aşa că, dacă dorim să salvăm ce a mai rămas din industria de armament a României, vă rog să fiţi de acord cu acest amendament care solicită credit de angajament pentru modernizarea Uzinei Mecanice Sadu. Mulţumesc mult.

Florin Iordache Amendament respins, la poziţia 1. Să înceapă votul. 94 de voturi pentru, 216 voturi împotrivă... Supun votului... acum... Supun votului, stimaţi colegi, Anexa nr. 3/35 în integralitate, cu 4 amendamente respinse. Să înceapă votul. (Vociferări.) Anexa nr. 3/35 - "Ministerul Economiei." Am întrebat. Amendamentul 4 nu s-a susţinut. 201 voturi pentru, 83 de voturi împotrivă. A fost adoptată Anexa nr. 3/35. Mai departe - Ministerul Energiei. Vă rog. (În continuare, conducerea şedinţei a fost preluată de domnul senator Şerban-Constantin Valeca, vicepreşedinte al Senatului.)

Ion Ştefan Da.

Ion Ştefan Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Lipsa investiţiilor în sistemul energetic naţional a condus la o scădere a capacităţii naţionale de producţie a energiei şi la o creştere fără precedent a dependenţei naţionale de resursele energetice din afara ţării, din import. În plus, preţul energiei a înregistrat o creştere semnificativă în ultima perioadă de timp. Dacă în 2017 preţul de producţie al energiei electrice era de aproximativ 130 de lei, în 2018 - 170 de lei, iar astăzi românii sunt nevoiţi să plătească preţul energiei electrice la producător cu 290 de lei. Pentru acest motiv... (Vociferări.) Mai încet, bine... ... propunem suplimentarea pentru finanţarea investiţiilor strategice din energie. cu suma de 2.400.000 mii lei. Urmărim prin acest program investiţional următoarele efecte: - Creşterea producţiei naţionale de energie electrică şi reducerea preţului la furnizor; - Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii critice de transport şi distribuţie a principalelor resurse energetice, atât de energie electrică, cât şi de gaz; - Construcţia şi modernizarea centralelor de producţie a energiei electrice; - Extinderea reţelelor de transport/distribuţie a gazelor naturale; - Creşterea investiţiilor în domeniul energiilor nepoluante. Domnule ministru, Primarii aşteaptă de la dumneavoastră, de aproximativ 6 luni, să semnaţi normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciilor de utilitate publică - de distribuţie a gazelor naturale. Domnule ministru...

Florin Iordache Da. Supun votului amendamentul propus de domnul Varujan Pambuccian. Avem un singur amendament admis, aflat la poziţia... la 26, da. Până la el... staţi puţin, poate dacă nu mai sunt intervenţii de... Supun votului amendamentul domnului Pambuccian şi, dacă nu mai sunt intervenţii, venim la amendamentul admis. Să înceapă votul la amendamentul respins. 42 de voturi pentru, 175 de voturi împotrivă, 62 de abţineri. A fost respins. Mai întreb colegii, până la poziţia 1.444 dacă sunt intervenţii? Nu. Da, domnul Palăr. A, doamna Iurişniţi, bun. Doamna Iurişniţi, domnul Leoreanu, domnul Bica. Rugămintea ar fi să... Deci de la poziţia 1 la poziţia 50. Dacă sunt intervenţii? Că sunt 1.444. De la poziţia 1 la poziţia 50. (Vociferări.) Număr curent? Număr curent marginal din cele 1.444, să putem urmări. De la 1 la 50. Sunt intervenţii? De la 51 la 100. Dacă sunt intervenţii? Rog colegii care doresc să intervină să anuleze intervenţia. Şi o luăm pe rând. Vă dau cuvântul tuturor, dar să pot... Deci, doamnă Iurişniţi, domnule Leoreanu, vă rog... (Vociferări.) Nu, acolo unde aţi dorit. Domnule Neagu, unde aţi dorit. Vă rog eu, să putem... să vă pot urmări. Domnul Popescu, domnul Bica... Deci dacă de la... Bun. De la 51 la 100. Dacă aveţi intervenţii? Nu. De la 101 la 200. Dacă aveţi intervenţii? Domnul Movilă. Până la 200, precizaţi care. Şi am ajuns la 200. Deci, de la 101 la 200, precizaţi care. Vă rog, vă rog.

Ion Ştefan ... vă rog să renunţaţi la vizitele dumneavoastră...

Ion Ştefan ... de la Moscova...

Ion Ştefan ... şi să vă faceţi timp pentru semnarea acestor norme utile pentru poporul român şi pentru primarii noştri. Aş vrea să vă citesc acum amendamentul. Se propune suplimentarea sumei...

Ion Ştefan Da, amendamentul nr. 1...

Ion Ştefan ... la Anexa nr. 3/36 - "Ministerul Energiei." Se propune suplimentarea cu suma de 2.400.000 mii lei a sumelor... Mai tare, dacă vreţi, domnişoară... (Vociferări.) Mai tare? Bine, mai tare.

Petru Movilă Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Poziţia 139. Se introduce în Anexa nr. 3/15/01 obiectivul de investiţii "Construire de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, pentru specialişti din sănătate - Zona Grădinari A - etapa I, bd. Chimiei nr. 75-77-78-81, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi", cu suma de 6.235 mii lei. Cu fundamentarea: "Cunoscut drept centru universitar de prestigiu în România, Iaşiul este un pol de formare educaţională pentru foarte mulţi tineri din judeţele Moldovei" şi nu numai. Prin Hotărîrea Consiliului Local Municipal Iaşi s-a aprobat Studiul de prefezabilitate pentru obiectivul menţionat. Actul administrativ a fost comunicat Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, fără însă niciun răspuns concret la acest moment. În continuare, conducerea şedinţei este preluată de domnul senator, Şerban-Constantin Valeca, vicepreşedinte al Senatului.

Ion Ştefan Da.

Ion Ştefan ... a sumelor prevăzute la Anexa nr. 3... - "Ministerul Energiei."

Raluca Turcan Da, procedură. Exact în spiritul celor spuse anterior, acum în sală se convoacă Comisia pentru buget, finanţe. Ghiciţi pentru ce? Ca să se modifice Legea plafoanelor fiscal-bugetare. Şi în felul acesta se creează un nou act de încălcare a Constituţiei, întrucât această Lege a plafoanelor fiscal-bugetare a fost votată final în Camera Deputaţilor, este înregistrată la Secretariatul General. Şi, cu alte cuvinte, ceea ce dumneavoastră încercaţi să faceţi aici... (Vociferări.) ... să convocaţi comisie, să aduceţi o lege votată, creaţi un precedent înfiorător şi plasaţi întregul buget în afara Constituţiei. Vă vulnerabilizaţi singuri, pentru că nu acceptaţi un amendament pe care noi l-am propus cu o sursă de finanţare, dar care, da, într-adevăr, vă forţează să restructuraţi aparatul guvernamental. Să reduceţi numărul de ministere, să vă scoateţi afară clientela politică...

Raluca Turcan ... să scăpaţi de toate angajamentele care scurg...

Raluca Turcan ... de fapt bani publici în buzunarele dumneavoastră.

Gigel-Sorinel Ştirbu Mulţumesc, domnilor preşedinţi de şedinţă. Înainte de a citi anexa şi amendamentul respins, daţi-mi voie să-i mulţumesc domnului Kelemen Hunor, domnului Pambuccian şi domnului Varujan Vosganian, pentru asigurarea că vor vota acest amendament. Şi sper, domnule preşedinte Dragnea, că după ce veţi vedea importanţa acestui amendament, şi dumneavoastră îmi veţi da votul, obligându-mă, de altfel, să vă şi mulţumesc. Anexa nr. 3/37 - "Academia Română", Capitolul 5.301, Titlul 59, art. 11. Se propune suplimentarea sumei cu 350 mii lei - 70.000 de euro. Motivare - suma este necesară pentru sprijin financiar pentru proiectele Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă, fundaţie de utilitate publică, care funcţionează sub auspiciile Academiei Române, privind editarea, publicarea clasicilor literaturii române în ediţii ştiinţifice integrale. Din anul 2000... din anul 2000 până în 2018, Academia Română, în fiecare an, prin bugetul naţional, a primit suma corespunzătoare pentru tipărirea acestor ediţii - seria "Opere fundamentale" - ediţii de tip Pleiade - cuprinzând opera integrală a marilor clasici - Caragiale, Eminescu, Blaga, Arghezi, Slavici, Nicolae Iorga - primele trei ediţii ale "Istoriei Literaturii". Dragii mei colegi, Este vorba de 70.000 de euro. Din 2000 până în 2018, Academia Română a demarat, şi a continuat, şi a perpetuat acest proiect naţional. Dacă vrem să dăm dovadă de bună-credinţă, şi nu de populism, vă rog, vă implor, votaţi acest amendament, pentru că acest proiect naţional trebuie să continue. Vă mulţumesc tare mult. (Aplauze.)

Nicolae-Liviu Dragnea Mulţumesc, domnule preşedinte. Trebuie să răspund acestei solicitări. Eu susţin acest amendament, domnule Ştirbu. (Aplauze.)

Gigel-Sorinel Ştirbu Mulţumesc. Ştiţi cât de greu îmi e, nu? Vă mulţumesc mult.

Gabriel Andronache Stimate domnule vicepreşedinte Iordache, Vreau să vă comunic un aspect legat de Legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe 2019. Aşa este când vă grăbiţi, stimaţi colegi. Ieri aţi anunţat legea şi era în procedură de urgenţă. Astăzi a expirat termenul de atac la Curte şi este la promulgare. Ca atare, această lege nu mai este în Parlament. Prin urmare, nu o puteţi revizui. Eventual, adresaţi-vă Preşedintelui, pentru a o retrimite, spre o nouă reexaminare. Aceasta este situaţia. Legea nu mai este în Parlament. Este, de astăzi, la promulgare.

Petru Movilă Să ştiţi că, la Iaşi, Universitatea de Medicină are doar absolvenţi cu diplome legale. Păcat de ei!

Gabriel Andronache Ca atare, aţi creat cercul vicios perfect. Pentru că aţi depus un amendament care prevede o sursă de finanţare ce nu poate fi susţinută. Ieşiţi din acest cerc, să vedem cum! (Aplauze.)

Florin Iordache Domnul Ştirbu, explicarea votului. Vă rog.

Gigel-Sorinel Ştirbu Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor, Atât eu, cât şi colegii mei din Partidul Naţional Liberal am votat împotriva acestei anexe. De ce vă spun acest lucru? Pentru că în calitatea mea de preşedinte al Comisiei pentru cultură - iar aici îi am martori şi pe colegii din toate grupurile parlamentare din Cameră, membri în această comisie - am sesizat de-a lungul timpului, în ultimele... cel puţin în ultimele 6-8 luni de zile, câteva lucruri care pun la îndoială deciziile pe care conducerea Televiziunii Române le ia în ultimul timp. Am solicitat de nenumărate ori să ni se pună la dispoziţie diverse aspecte care ţin de "contractele confidenţiale", cum spune conducerea Televiziunii Române, în urma sesizărilor din media naţională, vizavi de contracte care... mă rog, în care sunt vehiculate sume exorbitante. După cum bine ştiţi, dragi colegi membri în Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, Partidul Naţional Liberal a înaintat către dumneavoastră şi, implicit, către plen, propunerea unei hotărâri de constituire a unei comisii de anchetă pentru Televiziunea Română. Vă informez şi pe această cale că lucrurile acolo trebuie să înceteze. Dacă dumneavoastră, în calitatea dumneavoastră de aleşi ai cetăţenilor, reprezentanţi ai statului şi ai Parlamentului, sunteţi obligaţi să faceţi declaraţii de avere, declaraţii de interese şi sunteţi controlaţi, să mă iertaţi, până în dinţi, de către instituţiile statului, ceea ce se întâmplă în Televiziunea Română lasă loc la multe interpretări. Ca atare, acesta este unul din multele motive care ne-au făcut să votăm împotriva acestui buget. Vă mulţumesc mult.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Continuăm. Anexa nr. 3/47 - "Consiliul Superior al Magistraturii." Nu avem amendamente admise sau respinse. Supun votului anexa în integralitate. Să înceapă votul. A fost adoptată, cu 222 de voturi pentru, 108 voturi împotrivă şi o abţinere, Anexa nr. 3/47, aferentă CSM. Continuăm. Anexa nr. 3/48 - "Autoritatea Electorală Permanentă". Avem trei amendamente respinse şi un amendament admis. Dacă la amendamentele respinse, de la poziţia 1 până la 3, sunt intervenţii? Nu. Supun votului, stimaţi colegi, cele trei amendamente respinse, în bloc. Să înceapă votul. 105 voturi pentru, 217 voturi împotrivă. Au fost respinse. Supun votului, stimaţi colegi, amendamentul admis, de la poziţia 43, de la amendamente admise. Să înceapă votul. Amendament admis. 216 voturi pentru, 101 voturi împotrivă, o abţinere. A fost adoptat. Supun votului Anexa nr. 3/48 - "Autoritatea Electorală Permanentă". Să înceapă votul. 216 voturi pentru, 104 voturi împotrivă, o abţinere. A fost adoptată. Anexa nr. 3/50 - "Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal". Nu există amendamente. Supun votului Anexa nr. 3/50. Să înceapă votul. 212 voturi pentru, 99 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost adoptată Anexa nr. 3/50. Anexa nr. 3/51 - "Consiliul Economic şi Social". Nu avem amendamente admise sau respinse. Să înceapă votul. 216 voturi pentru, 102 voturi împotrivă, o abţinere. A fost adoptată. Anexa nr. 3/52 - "Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor". Nu avem amendamente. Supun votului anexa în integralitate. Să înceapă votul. 215 voturi pentru, 101 voturi împotrivă, o abţinere. A fost adoptată. Anexa nr. 3/53 - "Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului". Nu avem amendamente admise sau respinse. Supun votului anexa în integralitate. Să înceapă votul. 217 voturi pentru, 101 voturi împotrivă, două abţineri. A fost adoptată şi Anexa nr. 3/53. Anexa nr. 3/54 - "Ministerul Fondurilor Europene". Nu avem amendamente admise sau respinse. Să înceapă votul. 219 voturi pentru, 101 voturi împotrivă. A fost adoptată. Anexa nr. 3/55 - "Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor". Avem un amendament respins. Dacă se susţine? Dacă nu se susţine, supun votului amendamentul respins. Să înceapă votul. 81 de voturi pentru, 242 de voturi împotrivă, 4 abţineri. A fost respins. Supun votului Anexa nr. 3/55 în integralitate. Să înceapă votul. 223 de voturi pentru, 109 voturi împotrivă. A fost adoptată. Anexa nr. 3/56 - "Academia Oamenilor de Ştiinţă din România". Nu avem amendamente. Supun votului Anexa nr. 3/56. 218 voturi pentru, 99 de voturi împotrivă. A fost adoptată. Anexa nr. 3/57 - "Inspecţia Judiciară". Nu avem amendamente. Supun votului Anexa nr. 3/57. Să înceapă votul. 229 de voturi pentru, 104 de voturi împotrivă. A fost adoptată. Anexa nr. 3/58 - "Consiliul de monitorizare a implementării Convenţiei". Nu avem amendamente admise sau respinse. Supun votului. Să înceapă votul. 229 de voturi pentru, 96 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost adoptată şi Anexa nr. 3/58. Anexa nr. 3/59 - "Ministerul Turismului". Avem nouă amendamente respinse. Dacă se susţin? Da, domnule Balan. Precizaţi care din cele nouă.

Ioan Balan 2.

Florin Iordache Poziţia 2.

Ioan Balan Se propune suplimentarea bugetului Ministerului Turismului cu suma de 24.000 mii lei pentru realizarea tronsonului II al pârtiei de schi Rarău.

Florin Iordache Să înceapă votul. Amendament respins. 98 de voturi pentru, 220 de voturi împotrivă. A fost respins. Mai departe. Mai doriţi să interveniţi? Vă rog. Precizaţi poziţia. Domnul Popescu.

Nicolae-Daniel Popescu Domnule preşedinte de şedinţă, Poziţia 5.

Florin Iordache 5.

Nicolae-Daniel Popescu Şi vă dau posibilitatea să reveniţi asupra votului anterior. Propun alocarea sumei de 100.000 mii lei sau în baza necesităţilor pentru finalizarea tronsonului II a pârtiei de schi Rarău. Dragi colegi, judeţul Suceava anterior o ducea destul de bine economic. Aveam o industrie, însă în momentul de faţă nu mai putem spune acelaşi lucru. Vă rog, daţi o şansă judeţului să îşi revină. Mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Supun votului amendamentul de la poziţia 5. Să înceapă votul. Amendament respins. 94 de voturi pentru, 209 voturi împotrivă. A fost respins. Supun votului de la poziţia 6 la poziţia 9, amendamentele respinse. Să înceapă votul. Amendamente respinse. 93 de voturi pentru, 210 voturi împotrivă. Au fost respinse. Supun votului Anexa nr. 3/59 - "Ministerul Turismului", în formula propusă de comisii. Să înceapă votul. 225 de voturi pentru, 97 de voturi împotrivă. A fost adoptată. Anexa nr. 3/60 - "Ministerul pe Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat". Nu avem amendamente. Supun votului anexa în integralitate. Este şi domnul ministru prezent. Să înceapă votul. 221 de voturi pentru, 99 de voturi împotrivă. A fost adoptată. Anexa nr. 3/61 - "Ministerul Cercetării şi Inovării". Avem trei amendamente respinse. Dacă se susţin? În Anexa nr. 33. Nu se susţin. Supun votului cele trei... (Domnul deputat Sorin-Dan Moldovan solicită să ia cuvântul.) Domnule Moldovan, precizaţi care din cele trei. Prima poziţie?

Sorin-Dan Moldovan 3.

Florin Iordache A, poziţia 3.

Sorin-Dan Moldovan Poziţia 3 marginal, domnule preşedinte. Solicităm suplimentarea bugetului Ministerului Cercetării şi Inovării cu suma 2.000.000 mii de lei credite de angajament pentru "Cercetare Fundamentală şi Cercetare Dezvoltare". Creşterea finanţării pentru programele de cercetare competitivă, în vederea asigurării unei finanţări de minimum 1% pentru cercetare - obiectiv cuprins şi în Programul de guvernare pe care l-aţi prezentat public. Mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Supun votului amendamentul respins de la poziţia 3. Să înceapă votul. 108 voturi pentru, 215 voturi împotrivă. A fost respins. Supun votului, în aceste condiţii, Anexa nr. 3/61, în formularea propusă de comisii. Să înceapă votul. 219 voturi pentru, 101 voturi împotrivă, o abţinere. A fost adoptat. Anexa nr. 3/62 - "Ministerul Apelor şi Pădurilor". Avem 25 de amendamente respinse. Dacă domnul... OK. Avem mai mulţi înscrişi, avem şi timp. La poziţia 1 doreşte cineva? Nu. Poziţia 2? 3? Vă rog. (Vociferări.) La poziţia 3. Vă rog. Avem 25. (Vociferări.) 13? Staţi, că până la 13 poate vrea cineva? Cât? La poziţia 5. Vă rog.

Botond Csoma Stimaţi colegi, Clujul are nevoie de sprijinul Bucureştiului pentru devierea Someşului, care e necesară pentru prelungirea pistei de la aeroport. Încercăm de trei ani. Şi nu numai pentru Cluj-Napoca şi judeţul Cluj, toată regiunea de nord-vest ar profita de această investiţie. Dacă s-ar prelungi această pistă, am putea avea, de la Cluj, de exemplu, curse transatlantice. Am cerut şi anul trecut, şi acum doi ani. Am propus 117 milioane lei pentru suplimentarea bugetului acestui minister. Vă rugăm să ne sprijiniţi în acest demers. Mulţumesc.

Petru Movilă Mulţumesc, domnule preşedinte.

Florin Iordache Vot, pe amendamentul de la poziţia 5. Numai puţin! 113 voturi pentru, 193 de voturi împotrivă. A fost respins. 6? Vă rog.

Ioan Balan Se propune alocarea de la bugetul Ministerului Apelor şi Pădurilor, a Administraţiei Naţionale Apele Române a sumei de 50.000 mii lei pentru regularizarea cursurilor de apă din judeţul Suceava, fiind identificate 11 puncte cu risc mare la inundaţii care necesită astfel de lucrări, dar şi pentru reabilitarea malurilor râului Suceava, în zona în care Primăria Suceava doreşte amenajarea unei zone de agrement.

Florin Iordache Supun votului poziţia 6. Să înceapă votul. Amendament respins. Domnule Suciu, amendament respins. 200 de voturi împotrivă, 88 de voturi pentru. A fost respins. Da, doamnă. Doamna Lungu. Poziţia 7? 8 şi 9. Vă rog, doamnă.

Tudoriţa Lungu 7, 8 şi 9. Poziţia 7. Se suplimentează sumele destinate Ministerului Apelor şi Pădurilor, Subcapitolul 05, Paragraful 02, cu suma de 16.300 mii lei, pentru lucrări de amenajare a râului Urmeniş, municipiul Moineşti, judeţul Bacău.

Florin Iordache Poziţia 7. Să înceapă votul. Amendament respins. 86 de voturi pentru, 208 voturi împotrivă. A fost respins. Poziţia 8.

Tudoriţa Lungu Poziţia 8. Se propune suplimentarea fondurilor destinate Ministerului Apelor şi Pădurilor, Subcapitolul 05, Paragraful 02 -Amenajări hidrotehnice, cu suma de 6.900 mii lei, pentru regularizarea râului Trotuş, comuna Gura Văii, judeţul Bacău.

Florin Iordache Vot la poziţia 8. Amendament respins. 87 de voturi pentru, 199 de voturi împotrivă. Respins. Vă rog.

Tudoriţa Lungu Şi poziţia 9. Se propune suplimentarea cu suma de 7.400 mii lei, la Ministerul Apelor şi Pădurilor, pentru amenajarea albiei râului Trebeş, comuna Mărgineni, judeţul Bacău.

Florin Iordache Da. Poziţia 9. Să înceapă votul. Amendament respins. 85 de voturi pentru, 200 de voturi împotrivă. A fost adoptat. Vă rog, doamnă. Să ne precizaţi poziţia.

Antoneta Ioniţă La poziţia 10. Propunem suplimentarea bugetului cu suma de 150 mii lei, pentru împădurire pe o suprafaţă de 4 hectare, în comuna Unirea, judeţul Brăila.

Florin Iordache Supun votului poziţia 10. Să înceapă votul. 82 de voturi pentru, 207 voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins. Poziţia 13. Vă rog.

Florin Iordache Vă mulţumesc mult. Supun votului poziţia 13. Să înceapă votul. 93 de voturi pentru, 201 voturi împotrivă. A fost respins. Domnule Popescu, vă rog. Precizaţi poziţia.

Nicolae-Daniel Popescu Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Poziţia nr. 17. Se propune alocarea sumei de 500 mii lei sau în baza necesităţilor deja calculate, pentru regularizarea râurilor cu risc de inundaţii din bazinul hidrografic Siret. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Poziţia 17. Supun votului. Să înceapă votul. Amendament respins. 98 de voturi pentru, 199 de voturi împotrivă. A fost respins. Alte intervenţii? Domnule Duruş, vă rog. Precizaţi, domnule deputat, poziţia.

Vlad-Emanuel Duruş La numărul curent 18, domnule preşedinte de şedinţă.

Florin Iordache 18. Vă rog.

Vlad-Emanuel Duruş Amendamentul prevede suplimentarea alocării bugetare pentru investiţia "Acumularea Runcu", din judeţul Maramureş, la suma de 70.000 mii lei. Foarte pe scurt, vorbim de un baraj a cărui construcţie a început în 1987. Şi, în ritmul acestor alocări bugetare, va mai dura încă vreo 30 de ani până când va fi gata acest baraj. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Supun votului poziţia 18. Amendament respins. Să înceapă votul. 93 de voturi pentru, 209 voturi împotrivă. A fost respins. Dacă mai sunt intervenţii? Nu mai sunt intervenţii. Supun votului, de la poziţia 19 până la 25. Amendamente respinse. Să înceapă votul. 84 de voturi pentru, 205 voturi împotrivă. Au fost respinse. Supun votului Anexa nr. 3/62, în formula propusă de comisii. Să înceapă votul. 213 voturi pentru, 90 de voturi împotrivă. A fost adoptată. Anexa nr. 3/63 - "Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul". Nu avem amendamente admise sau respinse. Supun votului. Să înceapă votul. 206 de voturi pentru, 80 de voturi împotrivă. A fost adoptată. Anexa nr. 3/64 - "Ministerul pentru Românii de Pretutindeni". Avem 474 de amendamente respinse. Vă propun, de la 1 la 10 dacă sunt intervenţii? Nu. De la 11 până la 40? Nu. De la 41 la 80? Nu. De la 81 la 100? Nu. De la 101 la 140? Nu. De la 141 la 200? Nu. De la 201 la 250? Nu. De la 251 la 300? Nu. De la 301 la 350? Nu. De la 351 la 400? Nu. De la 401 la 420? Nu. Mai încercăm. De la 421 la 440? Nu. De la 441 la 450? Vă rog. Domnul Codreanu. Precizaţi care e poziţia.

Constantin Codreanu Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Distinşi colegi, voi păstra abordarea pe care am avut-o şi în celelalte două intervenţii, spunându-vă că şi de data aceasta nu vorbim doar de o simplă alocare a fondurilor, ci de o respectare, în primul rând, a cadrului legal existent. Astfel, primul amendament pe care vi-l supun atenţiei dumneavoastră, numărul curent 455, este un amendament care face referire la un act legislativ existent din 2007 şi prevede înfiinţarea unui muzeu al românilor de pretutindeni. Vă propun să alocăm suma de 1.000 mii lei, deci o sumă cu un impact bugetar redus, pentru ca - aşa cum vă spuneam - să respectăm cadrul legislativ existent, mai ales că am făcut deja un prim pas în acest sens, şi anume, am creat un muzeu virtual al românilor de pretutindeni şi sper ca împreună cu conducerea Camerei Deputaţilor, aşa cum am convenit anterior, după încheierea preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene, să putem găzdui aici, la Palatul Parlamentului, un muzeu fizic al românilor de pretutindeni. Vă rog să supuneţi la vot.

Petru Movilă 143. Se introduce în Anexa nr. 3/15/01 obiectivul de investiţii "Modernizare, extindere şi dotare Creşa nr. 1" cu suma de 2.419.592 mii lei, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi. Sumă necesară pentru modernizarea, extinderea şi dotarea Creşei nr. 1. Proiectul a trecut deja de prima etapă, fiind aprobaţi indicatorii tehnico-economici şi devizul general al obiectivului de investiţii, prin Hotărârea Consiliului Local Iaşi din 6.03.2017.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Să înceapă votul. Amendament respins. 100 de voturi pentru, 198 de voturi împotrivă, 5 abţineri. A fost respins. Vă rog, domnule Codreanu, altă poziţie.

Constantin Codreanu Numărul curent 456. Propun alocarea sumei de 10.000 mii lei, în vederea susţinerii organizaţiilor care oferă cursuri de limba română şi a publicaţiilor în limba română, din diaspora şi comunităţile istorice.

Florin Iordache 456. Vot. 98 de voturi pentru, 192 de voturi împotrivă. Respins. Mai departe.

Constantin Codreanu Şi ultimul amendament, număr curent 457. Propun suplimentarea cu suma de 72.000 mii lei, pentru că, în fond - şi sunt convins că ministrul este de acord cu această abordare, pentru că, în decembrie 2017, împreună, am reuşit, în cele două comisii reunite, să suplimentăm bugetul alocat Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, fiind cu toţii convinşi de faptul că are un buget extrem, extrem de mic. Gândiţi-vă că un minister care gestionează relaţia cu peste 10 milioane de români, cetăţeni români din diaspora economică, cetăţeni şi etnici români din Republica Moldova, şi români din comunităţile istorice, are un buget mai mic decât ministerul care plimbă hârtii prin Parlamentul României. Este regretabil faptul că aşa înţelegem noi să avem relaţia cu cel mai mare investitor în economia României. Avem, pe de o parte, 4,9 miliarde de dolari care au intrat în economia României, şi de cealaltă parte doar 28 de milioane, pe care le oferim acestor români. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Să înceapă votul.

Cristina-Mădălina Prună Procedură!

Florin Iordache Imediat! 107 voturi pentru, 193 de voturi împotrivă. A fost respins. Vă rog, doamnă.

Cristina-Mădălina Prună Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Vă cerem o pauză de consultări, de 15 minute, pentru a discuta despre modificarea Legii plafoanelor. (Rumoare.) Este o chestiune foarte gravă, colegii noştri au fost invitaţi la Comisia pentru buget, finanţe, să rediscute această lege care vă reamintesc că a trecut şi prin Senat, şi prin Camera Deputaţilor, a fost votată şi se impune o consultare pe această temă.

Florin Iordache Doamnă, nu a fost nimeni invitat, ca să fie invitată şi... Staţi puţin!

Cristina-Mădălina Prună Au primit mesaj colegii noştri şi colegii dumneavoastră din Comisia pentru buget, să se întâlnească, în câteva minute, la Comisia pentru buget, finanţe.

Florin Iordache Doamnă, nu se putea convoca...

Cristina-Mădălina Prună Oricum, eu vă cer o pauză de consultări. Este dreptul nostru...

Florin Iordache Vă dau două minute pauză de consultări,...

Cristina-Mădălina Prună ...să ne daţi această pauză de consultări.

Florin Iordache ...dar, vă spun, nu se poate convoca comisia, până nu se face Birou permanent. Deci, ca să vă lămuresc eu!

Cristina-Mădălina Prună OK. Nu se poate convoca comisia, însă trebuie să discutăm acest aspect şi v-am cerut pauză de consultări.

Florin Iordache Da, doamnă, v-am dat două minute! Consultaţi-vă!

Cristina-Mădălina Prună V-am cerut 15 minute!

Florin Iordache Da, doamnă! Şi v-am aprobat două! Consultaţi-vă! Domnul Varujan. Înţeleg că vreţi explicarea votului.

Varujan Pambuccian Aş vrea o explicare a votului nostru. Şi aş vrea să o fac către domnul Codreanu, în primul rând, spunându-i că grupul nostru a votat amendamentele sale, pentru că noi suntem consecvenţi în credinţa noastră că identitatea oricărui grup etnic trebuie apărată, trebuie respectată şi trebuie ajutată să se dezvolte. Mi-aş dori să văd simetrie în abordarea aceasta, dar nu de aceasta am votat. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Movilă Mulţumesc. Încă două amendamente. La poziţia 145, se propune alocarea sumei de 70.000 mii lei pentru obiectivul de investiţii "Sală polivalentă în municipiul Iaşi, judeţul Iaşi". Municipiul Iaşi s-a implicat activ în susţinerea proiectelor pentru construirea sălii polivalente a municipiului Iaşi. Terenul, în suprafaţă de 54.000 m 2 , este în municipiul Iaşi. Mulţumesc mult.

Florin Iordache E pauză de consultări. (Consultări.) Au trecut, vă rog frumos! Domnule Varujan Pambuccian, vă rog să luaţi loc. Mulţumesc mult. Continuăm. Domnul deputat Popescu. Precizaţi poziţia. Vă rog.

Nicolae-Daniel Popescu Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Poziţia 464 - Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. Şi aici vin în ajutorul Ministerului Românilor de Pretutindeni, în scopul celor afirmate în documentul MRP, "Diaspora - partener pentru dezvoltarea României", potrivit căruia: "Avem datoria morală de a sprijini comunităţile istorice de români sau minorităţile care ţin de filonul etnic şi cultural românesc, cu deosebire pe cele aflate în vecinătatea ţării". Dragi colegi, Grupul USR vă propune alocarea sumei de 300 mii lei pentru acţiuni de sprijinire a organizaţiilor româneşti din comunităţile istorice. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Bun. Rog colegii... Domnule ministru Budăi, vă rog, luaţi loc, să putem continua, domnule! Avem voturi. Este amendamentul de la poziţia 464. Să înceapă votul. Amendament de respingere. 76 de voturi pentru, 182 de voturi împotrivă, o abţinere. Respins. Mai departe, domnule Popescu.

Nicolae-Daniel Popescu Mulţumesc. 465.

Florin Iordache Da.

Nicolae-Daniel Popescu Propunem alocarea a 500 mii lei către Capitolul 51.01 - Autorităţi publice şi acţiuni externe pentru implementarea şi înfiinţarea "Direcţiilor pentru relaţia cu cetăţenii din diaspora" în toate reşedinţele de judeţ din ţară, la sediul consiliilor judeţene. Înfiinţarea direcţiilor pentru relaţiile cu cetăţenii din diaspora are drept scop asigurarea coeziunii între membrii familiilor rămase acasă cu cei plecaţi în afara graniţelor ţării, asigurarea unui sistem informaţional centralizat aflat la dispoziţia ...

Florin Iordache Mulţumesc. Vot, domnule coleg.

Nicolae-Daniel Popescu ....cetăţenilor. Mulţumesc.

Florin Iordache Vot la 465. 79 de voturi pentru, 196 de voturi împotrivă. A fost respins. Vă rog, domnule senator. Numai puţin, domnule senator! (Se adresează domnului senator Viorel-Riceard Badea.) Aveţi înainte? Ce poziţie?

Matei-Adrian Dobrovie Eram la 458, chiar înainte. Înainte chiar decât...

Florin Iordache Numai puţin! Lăsaţi-l pe domnul senator şi vă dau cuvântul... Sau... Vă rog. Domnul Dobrovie. Vă rog. 458.

Matei-Adrian Dobrovie În primul rând, vreau să spun că acest amendament se referă la o situaţie extrem de tristă, şi anume, românii din Ucraina. Ştim cu toţii prin ce presiuni şi cu ce context se confruntă aceşti români, cu Legea educaţiei, cu presiuni asimilaţioniste enorme. Şi, totuşi, nu avem nici până acum un centru cultural veritabil la Ismail. Oamenii aceştia nu au, efectiv, unde să-şi desfăşoare activităţile culturale, să-şi facă o bibliotecă, să aibă un loc de întâlnire. Avem, în schimb, un centru de informare, un centru de informare în care efectiv aceşti oameni nu se pot întâlni, pentru că el ţine de Universitatea Ismail, care nu le dă nici măcar accesul în această sală. Această sală a fost dotată de Guvernul României cu mobilier şi cu tot ce trebuie, din punct de vedere tehnic, şi, totuşi, românii noştri de acolo nu pot să o folosească. Aşa ceva este inadmisibil! Statul român trebuie să ia atitudine şi trebuie să aloce un spaţiu corespunzător pentru românii din Ismail, pentru românii din sudul Basarabiei, care au fost atâta vreme neglijaţi, care sunt supuşi, practic, unui proces de asimilare foarte agresiv. De aceea, vă rog să judecaţi prin prisma acestui fapt şi să votaţi pentru propunerea de suplimentare cu suma de 476 mii lei, redirecţionaţi, pentru promovarea valorilor româneşti. Alocarea sumei de 476 mii lei pentru crearea unui Centru Cultural Românesc în oraşul Ismail, regiunea Odesa. Nu e posibil să avem un centru de informare în care românii noşti nici măcar să nu aibă acces! Este un lucru incalificabil! Nu se poate aşa ceva! Măcar să fim în stare, ca stat, să le dăm un sediu, închiriat sau cumpărat,...

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule coleg.

Matei-Adrian Dobrovie ...în care să-şi poată desfăşura activităţile. Vă rog să supuneţi la vot.

Florin Iordache Da. Să înceapă votul. Aveţi mai multe amendamente?

Matei-Adrian Dobrovie Da.

Florin Iordache 88 de voturi pentru, 197 de voturi împotrivă. A fost respins. Următoarea poziţie, domnule deputat.

Matei-Adrian Dobrovie O altă comunitate de români... Poziţia 459, imediat după.

Florin Iordache Da. Vă rog.

Matei-Adrian Dobrovie O altă comunitate de români care este confruntată cu această presiune asimilaţionistă puternică este cea din Serbia. Ştiţi foarte bine că, în Valea Timocului, Biserica Ortodoxă Română nu este recunoscută. Ştiţi foarte bine că acolo, pentru ca preoţii să poată să deschidă biserici trebuie să-şi ia autorizaţii pentru garaje. Şi ştiţi foarte bine că această situaţie anormală continuă, după ani de zile, deşi a fost semnat un protocol pe protecţia minorităţilor, pe care Serbia trebuia să-l respecte. Statul român face, din păcate, prea puţin pentru etnicii români din Serbia. Şi, de aceea, propun alocarea sumei de 119 mii lei pentru Biserica românească din satul Bobova, comuna Svilainat, din Serbia. Este extrem de important să finanţăm aceste spaţii de menţinere a identităţii româneşti, într-un spaţiu în care, iată, ei duc o luptă admirabilă pentru supravieţuire culturală, pentru ca această identitate lingvistică, culturală şi religioasă ...

Petru Movilă Ultimul, sigur, bineînţeles.

Florin Iordache Vă mulţumesc mult. 459. Supun votului. Să înceapă votul. Mulţumesc. Imediat, domnule Badea. 80 de voturi pentru, 199 de voturi împotrivă. A fost respins. 460? 461. Vă rog.

Florin Iordache 460. Păi, vedeţi? Eu vă urmăresc. Domnul senator Badea. Vă rog. 460. Vedeţi? Credeam că v-aţi reorientat. Vă rog frumos.

Florin Iordache Suntem noi! Vă rog, citiţi! Citiţi, ca să pot să supun la vot!

Florin Iordache Supun votului poziţia 460. Să înceapă votul. 102 voturi pentru, 197 de voturi împotrivă şi 5 abţineri. A fost respins. Domnul Leoreanu. Aveţi 461? Vă rog.

Laurenţiu-Dan Leoreanu Mulţumesc, domnule preşedinte. Vă solicit alocarea sumei de 500 mii lei, în vederea finanţării Catedralei-mausoleu cu hramul "Sfântul Mare Mucenic Dimitrie", din satul Cania, raionul Cantemir, Republica Moldova. Lăcaşul de cult este închinat ostaşilor români. Peste 5.000 de ostaşi români şi-au găsit aici odihna de veci, dând măsura sacrificiului lor suprem. În urmă cu 16 ani, prin efortul Guvernului României şi al Departamentului de Politici pentru Românii de Pretutindeni, a început construirea acestui locaş de cult. Clădirea este edificată, rămâne de pus acoperişul şi finisajele. Este păcat! Un lucru început în urmă cu 16 ani să nu-l finalizăm. Ca tot omul gospodar, un lucru început trebuie şi finalizat şi, mai mult decât atât, din păcate, aflându-se întru-un stadiu incipient, clădirea începe să se distrugă. Este păcat, pentru ceea ce s-a făcut până acum, şi este păcat de sângele vărsat de cei 5.000 de ostaşi, aflaţi în pământul României, la Cania, în raionul Cantemir din Republica Moldova. Vă mulţumesc.

Florin Iordache 461. Vot, vă rog. Amendament respins. 97 de voturi pentru, 190 de voturi împotrivă, o abţinere. 461 a fost respins. Mai departe. Domnule Popescu, mai aveţi un amendament? V-aţi oprit la 465.

Nicolae-Daniel Popescu Da, 465. Mai am unul, la 470.

Florin Iordache Da.

Nicolae-Daniel Popescu Alocarea sumei de 300 mii lei, sau în baza necesităţilor deja calculate, pentru acţiuni de sprijinire a diasporei româneşti în peninsula balcanică, în baza aceleiaşi motivaţii. Ştim că, comunităţile din jurul graniţelor României se confruntă cu foarte mari dificultăţi. Avem nenumărate cazuri în care ne sunt sesizate dificultăţi în predarea limbii române, de exemplu. Şi, pentru acest motiv, vă cer suplimentarea bugetului cu 300 mii lei. Vă mulţumesc.

Florin Iordache 470. Amendament respins. Să înceapă votul. Mulţumesc. 90 de voturi pentru, 202 voturi împotrivă. A fost respins. Domnul senator. Vă rog. Domnul senator Mihai-Radu Mihail. La ce poziţie? Să ne precizaţi.

Florin Iordache Da.

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Vot la poziţia 471. Să înceapă votul. Amendament respins. 87 de voturi pentru, 215 voturi împotrivă. Respins. Vă rog, domnule senator. Următoarea poziţie? Sau unde?

Florin Iordache Amendamentul, domnule senator!

Petru Movilă Poziţia 146 - Anexa nr. 3/15. Se propune alocarea sumei de 26.000 mii lei pentru obiectivul de investiţii "Bazin de înot acoperit, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi". Argumentaţia este clară - centrul universitar Iaşi nu are niciun bazin de înot acoperit. Există o universitate de educaţie-fizică şi sport, există liceu cu profil sportiv, există peste 200.000 de tineri în municipiul Iaşi, elevi şi studenţi, şi nu numai, care nu au acces la o asemenea formă de recreere şi, sigur, de activitate sportivă. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Prezentaţi amendamentul, domnule senator!

Florin Iordache Mulţumesc. Supun votului. Să înceapă votul. 89 de voturi pentru, 206 voturi împotrivă. A fost respins. Mai aveţi vreunul? Daţi citire amendamentului, vă rog.

Florin Iordache Da.

Florin Iordache Da. Mai este unul.

Florin Iordache Domnule senator, Cu tot respectul... Prezentaţi amendamentul.

Florin Iordache Domnule senator, prezentaţi amendamentul! Nu dialogaţi cu sala!

Florin Iordache Prezentaţi amendamentul, v-am rugat!

Florin Iordache Prezentaţi-l!

Florin Iordache Da.

Florin Iordache Mulţumesc. Vot la 473. Vot. 75 de voturi pentru, 203 voturi împotrivă. A fost respins. Şi ultimul. Prezentaţi amendamentul, domnule senator, dacă mai aveţi? Ultimul.

Sorin-Dan Moldovan Mulţumesc, domnule preşedinte. Pe procedură. O să vă rog, pe perioada cât se votează, timpul să se oprească, pentru că la toate amendamentele colegului meu, în perioada votului, timpul mergea în continuare. Mulţumesc.

Florin Iordache Prezentaţi amendamentul, v-am rugat!

Florin Iordache Vă mulţumesc. Am finalizat. 474. Să înceapă votul. (Gălăgie. Aplauze.) Bucurie degeaba! 474. Să înceapă votul, v-am rugat! 93 de voturi pentru, 214 voturi împotrivă. Supun votului anexa în integralitate - Anexa nr. 3/64, fără amendamente admise. Să înceapă votul. (Gălăgie.)

Andrei Daniel Gheorghe Explicarea votului!

Florin Iordache Explicarea votului. Numai puţin, să anunţ rezultatul! 225 de voturi pentru, 102 voturi împotrivă. Te rog.

Andrei Daniel Gheorghe Mulţumesc, domnule preşedinte. Partidul Naţional Liberal nu susţine acest buget - credem noi - ruşinos, cu privire la românii de pretutindeni. Ceea ce nu realizăm noi astăzi este că avem în afara graniţelor încă o Românie, de aproape 10 milioane de locuitori. Iar această subfinanţare, la nivelul unui oraş mic, cum este acest buget al Ministerului Românilor de Pretutindeni, este unul din lucrurile de care trebuie să ne fie ruşine nouă, ca români. Şi vă spun şi de ce. Gândiţi-vă la două aspecte. În 50 de ani, la actualul proces de asimilare, românii din sudul Dunării vor fi complet slavizaţi. Ultimele enclave româneşti vor fi în regiunea Cernăuţi, unde bucovinenii, având o conştiinţă naţională foarte puternică, vor reuşi să-şi păstreze identitatea şi, evident, în Republica Moldova. Şi vorbim astăzi de peste 4 milioane de români din comunităţile istorice tradiţionale din jurul graniţelor şi de încă peste 4 milioane de români din diaspora, plecate după decembrie 1989. Iar aceste 4 milioane de români nu doar că trebuie să îi aducem acasă şi să le asigurăm continuitatea vieţii lor pe pământul în care s-au născut, trebuie să le păstrăm conştiinţa şi identitatea. Şi spun acest lucru, deoarece, veţi vedea, în Italia, în Spania, există numeroşi copii ai românilor care lucrează acolo, care nu-şi mai cunosc limba lor şi a moşilor şi strămoşilor lor. De aceea, acest minister joacă un rol strategic. Şi vă dau un exemplu. Uitaţi-vă ce face Ungaria. O ţară cu o populaţie la jumătate cât nivelul României, însă cu o diaspora numeric aproximativ egală cu cea a noastră. Investeşte de zeci de ori mai mult în comunităţile din afara graniţelor! Şi foarte bine face! Noi de ce nu facem aşa? Noi de ce-i uităm pe fraţii noştri? De ce-i uităm pe românii din Bucovina, din Timoc, din Maramureşul istoric şi din toate zonele din Balcani, care-şi vor pierde identitatea?! Este un factor de conştiinţă naţională! Vă mulţumesc. Şi ruşine pentru acest buget! (Gălăgie.)

Florin Iordache Da. Domnule senator, vă rog.

Florin Iordache Da. Am finalizat. Mulţumesc. O explicare a votului? Bun. Ministerul Finanţelor Publice ...

Pavel Popescu Intru pe procedură. E o problemă personală şi vă rog frumos să nu-mi mai tăiaţi microfonul.

Florin Iordache Care e problema personală?

Pavel Popescu Problema personală am s-o spun la microfon.

Florin Iordache Problema personală se discută...

Pavel Popescu Ascultaţi-mă!

Florin Iordache Te rog frumos. Să vedem problema personală care este. Deci dacă aveţi o problemă personală, vreau să aud problema personală.

Pavel Popescu Nu am să vă povestesc despre Ministerul Românilor de Pretutindeni! (Vociferări.) Am o problemă personală! Timp de şapte ani de zile am stat în afara ţării. Am fost unul din acei 5 milioane de oameni care, spre deosebire de voi, aceştia din faţa mea, din PSD, a trăit nişte lucruri, în diaspora, pe care voi nu le veţi trăi niciodată, din aceste bănci.

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Pavel Popescu Până când nu veţi ajunge în momentul... (I se întrerupe microfonul.)

Florin Iordache Vă mulţumesc. Vă mulţumesc. (Vociferări.) Problema personală o prezentaţi la final. Potrivit Regulamentului, problema personală...

Pavel Popescu Nu îmi mai tăiaţi microfonul...

Ionuţ Simionca Bună ziua! Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Eu revin, cam în 20 de minute, şi o să stăm mai mult. Dar avem o eroare materială. Nu am găsit articolul şi amendamentul colegului meu de la Maramureş, al domnului deputat Todoran. Aici îl avem, la nr. 62, pe această anexă. Şi nu îl găsim nici pe ce aveţi dumneavoastră postat, pe pagina de Internet a Camerei, şi nici în ce am scos noi la imprimantă. Şi, vă rog frumos, dacă puteţi să ne ajutaţi, să poată domnul Todoran să-şi susţină amendamentul. Vă mulţumesc din suflet.

Florin Iordache Ba da.

Pavel Popescu ... când invoc probleme personale.

Florin Iordache Da... numai puţin...

Pavel Popescu E o problemă personală.

Florin Iordache Problema personală... (Vociferări.) Nu... staţi puţin, nu jigniţi. Vorbiţi... prezentaţi problema dumneavoastră, fără să discutaţi... (Vociferări. Rumoare.) Vă rog frumos... Vă rog frumos... Prezentaţi problema dumneavoastră... (Vociferări. Rumoare.) Deci problema personală are un minut. Fără a jigni colegii. (Vociferări. Rumoare.) Orele sunt înaintate. Aveţi un minut, prezentaţi problema personală, vă rog. Continuaţi... Vă rog.

Pavel Popescu Timp de 7 ani de zile am locuit în afara ţării, alături de cei 5 milioane de români. Ceea ce am trăit, ca român, în afara ţării, mulţi nu vor putea să trăiască. Umilinţele pe care le trăiesc românii din afara ţării mulţi nu puteţi să le înţelegeţi. Nu ştiţi cum e să stai în tranşeele ţărilor străine, da, murdar, plin de noroi, făcând nişte munci pe care nu ai fi vrut să le faci niciodată. Problemele acestea nu le veţi înţelege niciodată. Faptul că românii de pretutindeni nu pot să vină acasă, din motive clar întemeiate, din cauză că trebuie tot timpul să muncească, să-şi trimită banii în această ţară pe care am nenorocit-o, cu criza demografică, cu copiii pe care, niciodată, prin politicile voastre antisociale, nu i-aţi susţinut... cu banii pe care i-aţi promis, timp de ani de zile, se va întoarce...

Florin Iordache Mulţumesc mult.

Pavel Popescu ... împotriva voastră şi împotriva familiilor voastre care sunt în afara ţării. Opriţi-vă din tăiat microfonul...

Florin Iordache Mulţumesc. Am...

Pavel Popescu ... oamenilor care ştiu cu adevărat problemele din afara ţării! Pentru că dacă vă veţi deconecta de acei români, la un moment dat, cu promisiunile pe care le faceţi astăzi aici, nu veţi mai câştiga nimic. Pentru că această ţară nu va mai avea români.

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Pavel Popescu Uitaţi-vă la statistici...

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Pavel Popescu 240.000 au plecat, anul trecut. Şi sunt rudele voastre, nu sunt doar rudele mele. Ştiţi...

Florin Iordache Da. Mulţumesc. (Vociferări.) Vă mulţumesc. (Vociferări.) Vă mulţumesc. Aţi epuizat timpul. Mulţumesc. (Rumoare.) Deci vă propun sistarea discuţiilor. Continuăm. Anexa nr. 3/65 - "Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni generale." Avem un singur amendament admis, aflat la Anexa nr. 1, poziţia 44, care vizează Capitolul 51, suma fiind de 36.391 lei. Supun votului acest amendament admis. Să înceapă votul. 215 voturi pentru, 45 de voturi împotrivă, 52 de abţineri. Supun votului Anexa nr. 3/65, în integralitate. Să înceapă votul. (Domnul deputat Florin-Claudiu Roman solicită să ia cuvântul.) A, explicarea votului? Da, nicio problemă. Să anunţ rezultatul. 222 de voturi pentru, 99 de voturi împotrivă, o abţinere. Am finalizat anexele, Anexa 3/65. Explicarea votului, vă rog.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor colegi, Ca participant la şedinţa Comisiei pentru buget, finanţe, de alaltăieri sau acum două dimineţi, am observat un lucru care pe mine, recunosc, ca parlamentar la primul mandat, m-a uimit. Undeva, în jur de ora 2,00 noaptea, domnul ministru, care a participat la o reuniune internaţională la Bruxelles s-a întors şi a revenit la Comisia pentru buget, finanţe, pentru că - dacă îmi amintesc eu bine - ultima anexă, neînchisă, era cea a Ministerului Finanţelor. A fost acea pauză - şi cei care au fost acolo îşi amintesc - în care timp de o oră a existat un vid. A picat "Amendamentul Vitamina" şi colegii noştri de la PSD aveau o problemă în a comunica cu conducerea partidului, că n-a ieşit, că "e groasă". Şi am stat o oră. Nu ne-am supărat, cum faceţi dumneavoastră, domnule. Am stat, am aşteptat. Am înţeles că e o problemă pe care trebuie să o rezolvaţi. A venit domnul ministru şi a găsit o soluţie. A zis: "domnule, OK, e singura anexă care nu e închisă, e singurul loc unde mai putem umbla." Şi a spus: "Da, tăiaţi bani de la mine, de la Ministerul Finanţelor." La momentul respectiv, dacă nu mă înşel, colegul Năsui a întrebat dacă e o problemă legată de investiţiile pe digitalizare. Şi domnul ministru ne-a spus că nu. Astăzi apar informaţii din cadrul Ministerului Finanţelor, că de fapt ar fi vorba de sistemul de digitalizare, ceea e grav. E grav! Pe lângă faptul că domnul ministru a confirmat că vor urma disponibilizări de personal la nivelul instituţiei pe care o conduce. De ce v-am spus toate aceste lucruri? (Vociferări.) Nu, eu explic votul, domnule ministru. Pe procedură... explic votul. Vedeţi, când e vorba de dumneavoastră... când e vorba de dumneavoastră şi călcaţi în picioare absolut orice, aşteptaţi înţelegere. Aşteptaţi răbdare. Aşteptaţi ca lumea să înţeleagă. Când opoziţia vine şi vă pune o problemă similară în discuţie... Pentru că acolo au fost lucruri concrete, domnilor. Am avut cu toţii dreptul să depunem amendamente, până luni, la ora 12,00. Domnul Dragnea nu era membru în comisie, nu avea dreptul să depună acel amendament. Cu toate acestea, prin înţelegere - înţelegere! - am trecut mai departe. De ce dumneavoastră nu puteţi accepta că greşiţi? De ce nu puteţi accepta, cum v-a spus şi preşedintele Băsescu: Băi, fraţilor, vedeţi că vi-l întoarce! Şi atunci ce o să faceţi? Dacă vom merge tot de maniera aceasta, cu siguranţă - cu siguranţă! - că de pierdut în final avem noi toţi; şi românii. Pentru că o să ne întrebe: Ce faceţi acolo? Nu sunteţi în stare să treceţi un buget. Stimaţi colegi, vă îndemn la raţiune. Şi să înţelegeţi că într-o democraţie, pe lângă majoritate există şi opoziţie. Şi opoziţia reprezintă tot români. Nu sunt din altă parte. Nu sunt din altă galaxie. Închei prin a vă spune că nu trebuie să vă supăraţi când i-am spus domnului Dragnea: Cât de cinic poţi să fii ca să furi de la copii?! Pentru că asta face opoziţia, vă trage de mână atunci când dumneavoastră sunteţi abuzivi. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Am finalizat. Trecem la Anexa nr. 4 - "Sume defalcate din valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor." Avem 3 amendamente respinse, la Anexa nr. 37. Dacă se susţin cele 3 amendamente respinse? Domnul Neagu.

Nicolae Neagu Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. Noi v-am avertizat încă de la Legea bugetului de stat că nu credem că sumele convenite pentru plata asistenţilor sociali ai persoanelor cu dizabilităţi, a personalului neclerical, al altor instituţii de cultură sau de culte vor fi suficiente doar din impozitul pe venit. Şi ar fi trebuit să urmeze şi alte surse din cote defalcate din TVA către unităţi administrative - fie că vorbim de UAT-uri, fie că vorbim de consilii judeţene. Şi să se echilibreze eventual prin consilii judeţene ceea ce apare evident ca un deficit în cheltuiala de finanţare socială. Motiv pentru care noi propunem suplimentarea Anexei nr. 4 - Sume defalcate din taxa de finanţare pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului Sibiu cu 35.000 mii lei. Aş vrea să vă spun că, în decursul timpului, oricum, o parte semnificativă din instituţiile preluate de Consiliul Judeţean nu au primit sumele corecte, prin descentralizare. Şi există un deficit, în special la o bibliotecă de interes naţional - Biblioteca "Astra", care se află şi în proces de obţinere a calificativului naţional. Ea este bastionul Fundaţiei "Astra". Şi acolo au fost oameni de mare calibru şi care au fost cei care au pregătit actul Unirii de la Alba Iulia, din 1918. Ar merita finanţarea. La fel - este subfinanţată şi partea altor instituţii de cultură şi neclericalul. Acesta este motivul pentru care solicităm suplimentarea sumei cu 35.000 mii lei.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Supun votului amendamentul dumneavoastră. Să înceapă votul. 94 de voturi pentru, 210 voturi împotrivă. Amendamentul a fost respins. Dacă celelalte două amendamente se susţin? Nu se susţin. Supun votului, stimaţi colegi, amendamentul admis aflat la poziţia 45. Să înceapă votul. Admis, admis. (Vociferări.) Păi, dacă e admis? (Vociferări.) Păi, îl urmăresc. 209 voturi pentru, 74 de voturi împotrivă. A fost admis amendamentul de la poziţia 45. Anexa nr. 4 în integralitate, cu amendamentul admis. Să înceapă votul. 218 voturi pentru, 88 de voturi împotrivă. A fost adoptată Anexa nr. 4. Anexa nr. 5. Domnul Roman, vă rog, explicarea votului. Aveţi două minute. (Vociferări.)

Florin-Claudiu Roman "Hai, mă, ajunge!". Frumos! Frumos! Doamnelor şi domnilor colegi, Astăzi nu am luat deloc cuvântul pe această temă, deşi sunt preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, pentru că am vrut să ascult ce prezentaţi dumneavoastră. Domnule ministru, Oricât am vrea să simplificăm lucrurile, se pare că mai mult le încurcăm. Continuăm cu vechiul nărav. Dăm atribuţii administraţiilor publice locale, dar nu le dăm resurse suficiente. E evident - pentru oricine care vrea să înţeleagă - că atunci când creşti veniturile cu 17% şi creşti şi costurile, în medie, cu 46%, tot îţi dă un minus de 28%. Aţi făcut un buget, din punctul meu de vedere, politic, electoral. Este dreptul dumneavoastră, pentru că deţineţi majoritatea. I-aţi mulţumit pe primarii de la comune, unde aţi pus nu mai puţin de 20 de milioane, 20 de miliarde de lei vechi - bani cu care primarii de la comune sunt mulţumiţi, pentru că au nevoie să se dezvolte, iar cele mai multe probleme sunt în zona rurală. În ultima variantă de buget, am înţeles, la solicitarea colegilor din UDMR, aţi mai dres busuiocul. Aţi adus din nou personalul neclerical la finanţare de la bugetul de stat integrală. Aţi recuperat diferenţa de pe varianta a doua de buget, unde aţi redus, pe deconcentrate, la drumurile judeţene. Era cam jumătate la fiecare consiliu judeţean şi aţi revenit la ceea ce a fost la 2018. Şi aţi... şi aţi recuperat (Vociferări.)... uneori chiar mai mult... şi aţi recuperat la "Cornul şi laptele". În schimb, nu s-a reglementat, aşa cum v-a solicitat UNCJR, problema învăţământului special. E o... să zic aşa, o supapă pentru consiliile judeţene. Vor putea funcţiona, nu sunt chiar atât de afectate cum au fost în prima variantă de buget. Ajungem la municipii şi oraşe. La municipii şi oraşe, m-am uitat în Excel-ul dumneavoastră, se încalcă flagrant legea. Dacă am încasări de 98%, doi ani consecutiv nu pot să mă duc să prognozez venituri mai mari. M-am uitat pe tot ceea ce aţi făcut dumneavoastră. E evident că veniturile prognozate... (Vociferări.) OK, am folosit şi eu acea informaţie, recunosc, prin mila unui finanţist...

Adrian-Mihăiţă Todoran Sigur, noi, în raportul pe care l-am printat, n-am găsit. Dar nu-i nicio problemă. Anexa nr. 3/15/27. Finanţarea obiectivului de investiţii "Reabilitarea şi modernizarea drumurilor de interes local din oraşul Dragomireşti, judeţul Maramureş" cu suma de 10.449 mii lei. Ca motivare a amendamentului, este clar - îmbunătăţirea condiţiilor de transport prin aducerea sistemului rutier la parametri tehnici corespunzători.

Florin Iordache Concluzionaţi, vă rog.

Florin-Claudiu Roman ... de la putere şi am văzut şi eu ce aţi gândit în Excel. (Vociferări.) Ascultaţi, că mergeţi acasă şi vă întreabă oamenii...

Florin Iordache Vă mulţumesc. Concluzionaţi.

Florin-Claudiu Roman ... şi nu ştiţi ce să le spuneţi. (Vociferări.) Nu ştiţi ce să le spuneţi!

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule Roman.

Florin-Claudiu Roman Domnilor colegi, Suntem în Parlament să discutăm. Şi chiar discutăm probleme serioase. (Vociferări.)

Florin Iordache Da. Mulţumesc.

Florin-Claudiu Roman Domnule ministru...

Florin Iordache Domnule Roman...

Florin-Claudiu Roman ... pentru

Florin Iordache ... v-am rugat să concluzionaţi.

Florin-Claudiu Roman ... pentru ceea ce gândiţi dumneavoastră că faceţi - echilibrarea pe acele venituri pe care le-aţi prognozat şi pe care, vă repet, le-aţi umflat, plus că sunt lucruri complet ilegale - aţi adăugat donaţiile şi ştiţi că este imposibil, din punct de vedere legal, să adunaţi donaţiile la venituri... (Vociferări.)... Eu vă spun tot aşa, prieteneşte. Sunt lucruri...

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Florin-Claudiu Roman ... care pot fi reglate, dar mai... (I se întrerupe microfonul.)

Florin Iordache Vă mulţumesc. V-am dat cuvântul. Abuzaţi. Mi se pare... (Vociferări.) Nu, vă rog frumos. V-am dat două minute peste. Am epuizat Anexa nr. 4. Suntem la Anexa nr. 5. Avem două amendamente respinse. Dacă se susţin cele două amendamente respinse? Nu. Avem un amendament admis. Îl supun votului dumneavoastră. La poziţia 46. Să înceapă votul. 209 voturi pentru, 87 de voturi împotrivă, 10 abţineri. A fost adoptat. Supun votului Anexa nr. 5, cu amendamentul admis. Să înceapă votul. 209 voturi pentru, 98 de voturi împotrivă. A fost adoptată. Anexa nr. 6. Nu avem amendamente admise. Avem 11 amendamente respinse. Dacă se susţin? Da, domnul Movilă, vă rog.

Petru Movilă Mulţumesc mult pentru zâmbete şi aprecieri, inclusiv domnului preşedinte. Amendamentul sună la modul următor...

Florin Iordache Care poziţie, domnule Movilă?

Petru Movilă Poziţia nr. 2, Anexa nr. 6, domnule preşedinte.

Florin Iordache Da, vă rog.

Petru Movilă Da? Aveţi textul, da?

Adrian-Mihăiţă Todoran 63. La fel, Anexa nr. 3/15/27. Finanţarea obiectivului de investiţii "Etajarea şi reabilitarea dispensarului şi centrului de permanenţă din oraşul Dragomireşti, judeţul Maramureş" - cu suma de 450.000 de lei. Ca motivaţie - funcţionarea sistemului de asistenţă medicală conform unor standarde de calitate care în momentul de faţă chiar nu există în oraşul Dragomireşti.

Florin Iordache Da, da. Vă rog.

Petru Movilă Mulţumesc.

Florin Iordache Vă urmăresc.

Petru Movilă Se suplimentează bugetul pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 2019 cu suma de 6.136 mii lei pentru judeţul Iaşi. Argumentaţie - dublarea sumei alocate de Guvern pentru modernizarea drumurilor din judeţul Iaşi este necesară întrucât, prin alocările curente, Iaşiul a primit aproximativ 1% din total, valoare insuficientă, raportată la necesităţile...

Florin Iordache Mulţumesc, domnule Movilă.

Petru Movilă ... din teren. Mulţumesc, domnule preşedinte.

Florin Iordache Haideţi... Supun votului amendament de la poziţia 2, respins. 97 de voturi pentru, 201 voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins. Domnule Balan, aveţi...? Precizaţi poziţia. La poziţia 9? Vă rog.

Ioan Balan 9. Se propune suplimentarea sumelor alocate Consiliului Judeţean Suceava cu suma de 5.000 mii lei pentru realizarea de studii, documentaţie şi lucrări în vederea implementării de măsuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de siguranţă a infrastructurii rutiere şi reducerea numărului de accidente rutiere pe drumurile judeţene din judeţul Suceava. În anul 2018 au murit 84 de persoane, în 285 de accidente grave care au avut loc pe drumurile publice din judeţul Suceava.

Florin Iordache Mulţumesc. Să înceapă votul, amendament respins. 110 voturi pentru, 203 voturi împotrivă. A fost respins. Mai departe.

Ioan Balan 10.

Florin Iordache 10.

Ioan Balan Se propune suplimentarea bugetului Consiliului Judeţean cu suma de 5.000 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale.

Florin Iordache Mulţumesc. Să înceapă votul, respins. 107 voturi pentru, 199 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins. Mai avem un singur amendament. Se susţine? Nu. Domnule Neagu? Nu. Văd că... doriţi să interveniţi? La poziţia 11?

Nicolae Neagu Poziţia 11. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pentru 2019. Judeţul Sibiu are peste 150 de km de drum judeţean şi este în acest moment singurul judeţ din România care deserveşte Transalpina, pe un drum extrem de circulat, dar care este la categoria drumurilor judeţene. Există o solicitare veche, la Ministerul Transporturilor, cu o soluţie de preluare a acestui drum judeţean, modificându-se indicatorii, bineînţeles, pe baza unui studiu de prefezabilitate, încât el să figureze în patrimoniul CNADNR. Până la rezolvarea problemelor, pentru că implică, într-adevăr, foarte mulţi paşi şi foarte multă documentaţie, noi solicităm o suplimentare a Anexei nr. 6 cu 20.000 mii lei, pentru modernizarea şi întreţinerea în special a DJ 106E, care, repet, leagă Autostrada A1 de Transalpina, pe tot culoarul montan...

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Nicolae Neagu ...al Mărginimii Sibiului.

Florin Iordache Vot. Vot. 104 voturi pentru, 198 de voturi împotrivă. A fost respins. Anexa nr. 6 în integralitate, în formula propusă de comisii. Să înceapă votul. 204 voturi pentru, 90 de voturi împotrivă. A fost adoptată Anexa nr. 6. Anexa nr. 7. Avem 4 amendamente admise, 21 respinse. Domnul Benga, vă rog. Precizaţi, care poziţie?

Tudor - Vlad Benga Am două amendamente. O să le susţin pe amândouă.

Florin Iordache Vă rog.

Tudor - Vlad Benga Primul. Este vorba de suplimentarea cu 20.000 mii lei a sumelor alocate Consiliului Judeţean Braşov pentru acoperirea cofinanţării aferente proiectelor de reabilitare a drumurilor judeţene, efectuate pe fonduri europene nerambursabile. Şi asta, pentru că, în prezent, Consiliul Judeţean Braşov are în derulare proiecte de acest fel de peste 300 de milioane de lei. Suma necesară pentru cofinanţare şi pentru costurile neeligibile este în jur de 50 de milioane de lei. Şi nealocarea acestor sume, la final, ar afecta şi partea de absorbţie a fondurilor europene, dar şi...

Adrian-Mihăiţă Todoran Oraşul Dragomireşti.

Florin Iordache Mulţumesc. Supun votului amendamentul dumneavoastră. Să înceapă votul. 94 de voturi pentru, 198 de voturi împotrivă. A fost respins. Următorul.

Tudor - Vlad Benga Acum, al doilea amendament. După cum ştiţi, este aproape miezul nopţii. Astăzi este "Ziua îndrăgostiţilor", astăzi sărbătorim iubirea. (Rumoare.) Bineînţeles, nu o sărbătorim în această sală. Cred că înainte să sărbătorim noi iubirea, aici, se va dărâma cupola, dată fiind atmosfera din această legislatură. Dar... (Rumoare.) Dar dat fiind faptul că este această zi, nu ştiu câţi dintre dumneavoastră ştiţi, colegii mei din USR ştiu, eu sunt absolut îndrăgostit de Aeroportul Braşov. Este o lungă poveste de iubire între mine şi Aeroportul Braşov. Şi, cum să vă spun, pentru Aeroportul Braşov, în această seară sunt în stare şi să mă iau de mână cu un PSD-ist. Ceea ce vă cer prin acest amendament, ceea ce vă cer prin acest amendament este să alocaţi 70 de milioane de lei pentru finalizarea lucrărilor la Aeroportul Braşov. Să fim serioşi, toţi aţi fost la Braşov, tuturor v-a plăcut. Daţi o ocazie şi altora să poată ajunge acolo, la Braşov. Este un proiect critic pentru dezvoltarea pe termen lung, nu doar a Braşovului, dar şi a zonei înconjurătoare. Este un proiect care va da un impetus de dezvoltare fantastic. Sunt, cum să vă spun, există şi am văzut promisiuni că se vor aloca bani. Voi da credit pentru orice aşa ceva. Dar este realmente nevoie de asta. Vă rog frumos, daţi un vot pentru iubire. Daţi un vot pentru alocarea de fonduri pentru Aeroportul Braşov! Mulţumesc frumos. (Aplauze. Rumoare.)

Florin Iordache Da, da, da. Să înceapă votul. 103 voturi pentru, 190 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins amendamentul. Mai departe. Domnul Balan, amendamentul de la poziţia 8, vă rog.

Ioan Balan 8. Se propune suplimentarea bugetului Consiliului Judeţean Suceava cu suma de 32.400 mii lei pentru acoperirea diferenţelor de valoare care apar ca urmare a majorării salariului minim în domeniul construcţiilor şi ca urmare a majorării preţurilor la materialele de construcţii, cauze cu un impact de majorare cu 15% a valorii contractelor care se finanţează de MDRAP prin PNDL.

Florin Iordache Da, vot la poziţia 8. Vot. 89 de voturi pentru, 197 de voturi împotrivă. A fost respins. Da, domnule Balan, continuaţi.

Ioan Balan 9.

Florin Iordache 9.

Ioan Balan Se solicită suplimentarea alocărilor pentru judeţul Suceava cu suma de 31.039 mii lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale UAT-urilor... împrumutate pentru programul "Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava", pentru plata ratelor şi dobânzilor aferente anului 2019.

Florin Iordache Vot la poziţia 9. Imediat, domnule Moldovan... să anunţ rezultatul. 98 de voturi pentru, 192 de voturi împotrivă. A fost respins. Domnul Moldovan, vă rog. Precizaţi poziţia. Şi apoi, domnul Olar, care... presimt că va fi adoptat, cu munţii.

Sorin-Dan Moldovan Mulţumesc, domnule preşedinte. Poziţia 10.

Florin Iordache 10.

Sorin-Dan Moldovan Se solicită suplimentarea fondurilor necesare pentru susţinerea proiectelor de dezvoltare locală ale unităţii administrativ-teritoriale, astfel că propunem suplimentarea din Legea bugetului de stat pe anul 2019 a sumei prevăzute în Anexa nr. 7, cu suma de 500 mii lei, pentru finanţarea lucrărilor de electrificare în zona Şoimu, comuna Valea Ierii, judeţul Cluj. Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Supun votului... supun votului, stimaţi colegi, acest amendament. Să înceapă votul, amendament respins. Imediat, domnule Olar. Domnule Olar, să anunţ votul şi vă dau cuvântul. (Vociferări.) Uşor, calm. Calm, ca la Apuseni. 95 de voturi pentru, 203 voturi contra şi o abţinere. A fost respins. Vă rog. Domnul deputat Corneliu Olar. Vă rog, prezentaţi amendamentul.

Corneliu Olar Am să mă supun. S-a spus - rar, calm... (Râsete.)

Florin Iordache Vă rog.

Corneliu Olar ... şi scurt. (Râsete.) Deci la Anexa nr. 7.01. Se completează cu următoarele 4 localităţi: Alba - Vidra - 80 mii lei; Alba - Râmeţ - 80 mii lei; Alba - Lupşa - 80 mii lei; şi Alba - Almaşu Mare - 80 mii lei. Se modifică în mod corespunzător total anexă judeţ şi textul Legii bugetului statului. Vă mulţumesc anticipat. Dar vreau să explic şi votul.

Florin Iordache Da. Treceţi în bancă. Vreau să vă spun că acest amendament este susţinut şi de Ministerul Finanţelor. Să înceapă votul. 280 de voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, 5 abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. A fost adoptat. Mergem mai departe. Domnul Popescu. Precizaţi, ce poziţie? Sunt 21.

Virgil-Daniel Popescu Domnule preşedinte, L-am lăsat pe domnul Olar înainte...

Florin Iordache Vă rog.

Virgil-Daniel Popescu ... că dânsul e grăbit. Poziţia 19.

Adrian-Mihăiţă Todoran Aş vrea să susţin 65...

Florin Iordache 19, vă rog.

Virgil-Daniel Popescu Amendamentul se referă la încălzirea municipiului Drobeta-Turnu Severin. În luna decembrie, colegii mei, parlamentari de Mehedinţi, ai PSD, în conferinţa de presă au spus că împreună cu domnul Dragnea au căzut de acord să aloce municipiului Drobeta-Turnu Severin 15 milioane de lei prin bugetul anului 2019. Amendamentul acesta - îmi pare rău că domnul Dragnea nu mai este în sală, poate confirma, poate infirma - se referă exact la acest lucru, pentru că aceşti bani nu se găsesc în bugetul de venituri şi cheltuieli al României pe 2019. Este vorba de... se solicită suma de 15.000 mii lei pentru subvenţionarea încălzirii termice a municipiului Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi. Sursa de finanţare - se diminuează cu suma de 15.000 mii lei sumele prevăzute în Anexa nr. 3/65, Capitolul 02. Mulţumesc.

Florin Iordache Supun votului amendamentul de la poziţia 19. Să înceapă votul. (Domnul deputat Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu solicită să ia cuvântul.) Numai puţin, domnule.. Vă dau cuvântul, că mai... Vă dau dumneavoastră cuvântul şi închidem. 103 voturi pentru, 207 voturi împotrivă. A fost respins. Şi ultimul vorbitor. La...? Precizaţi poziţia.

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Da.

Florin Iordache Domnul Stanciu-Viziteu.

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Şi eu mi-am lăsat colegii înainte. Nr. crt. 5.

Florin Iordache Da. Vă rog.

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Se solicită suplimentarea cu o sumă de 4.600 mii lei, destinată finanţării Spitalului de Urgenţă Bacău - maternitatea.

Florin Iordache S-a epuizat timpul.

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Este... Două secunde. Este doar 1% din alocarea deja existentă pentru Consiliul Judeţean şi ar menţine această maternitate deschisă până la găsirea unei soluţii de restructurare. Şi dacă pretindeţi că vreţi să ajutaţi copiii, cred că o finanţare pentru o maternitate ar fi cea mai bună demonstraţie. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Bun. Supun votului amendamentul de la poziţia 5. Să înceapă votul. Domnule Nicoară, veniţi. Să înceapă votul. Ca să fiţi pregătit, că... (Vociferări.) Imediat, imediat, stimaţi colegi. Haideţi, că mai sunt două anexe şi închidem. 98 de voturi pentru, 197 de voturi împotrivă. A fost respins. Şi ultimul vorbitor, domnul Nicoară.

Romeo Florin Nicoară Mulţumesc mult, domnule preşedinte de şedinţă. Vă supun atenţiei dumneavoastră un amendament pentru judeţul Satu Mare. Se propune suplimentarea sumei... de 4.586 mii lei pentru comuna Călineşti - Oaş. Această sumă este necesară pentru scoaterea comunei din insolvenţă. Este, cred, singura localitate din România care a mai rămas în insolvenţă, din 2015.

Florin Iordache Da.

Romeo Florin Nicoară Şi-au plătit deja mai mult de jumătate din datorie şi mai au nevoie de această sumă. Şi rog... rog... şi pe domnul ministru, şi îi mulţumesc, pe această cale, că la Comisia pentru buget, finanţe şi-a exprimat disponibilitatea de a ne ajuta. Dar rog şi parlamentarii - de Satu Mare, în special - să susţină acest lucru. Mulţumesc mult.

Florin Iordache Da. Vă mulţumesc. Şi-a exprimat... dar nu aici. (Râsete. Vociferări.) Să înceapă votul. 117 voturi pentru, 195 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins. Acum avem 4 amendamente admise. Poziţia nr. 47, amendament admis. Să înceapă votul. 307 voturi pentru, un vot împotrivă, 3 abţineri. Adoptat. Poziţia 48. (Doamna deputat Roxana Mînzatu solicită să ia cuvântul.) Numai puţin, terminăm şi apoi explicarea, la final, doamnă. 48. V-am văzut. 48, să înceapă votul, amendament admis. (Vociferări.) Cu... da, este cu Braşovul, cu aeroportul. 222 de voturi pentru, 60 de voturi împotrivă, 19 abţineri. Adoptat. Poziţia 49. Vă rog să votaţi, admis. 290 de voturi pentru, un vot împotrivă, 28 de abţineri. Şi poziţia 50, vot. Ultimul amendament admis. 280 de voturi pentru, un vot împotrivă, 26 de abţineri. Anexa nr. 7 în integralitate. Să înceapă votul. (Vociferări.) Mai sunt 3 anexe, stimaţi colegi. Chiar vă propun să finalizăm. 252 de voturi pentru, 49 de voturi împotrivă, 5 abţineri. A fost adoptată. Explicarea votului, doamna deputat Mînzatu. Foarte scurt, vă rog, doamnă, ca să... (Vociferări.) ... mulţumiţi pentru Braşov. Aeroportul. Venim cu avionul. Vă rog.

Roxana Mînzatu Da. Aş vrea să mulţumesc colegilor mei, parlamentarilor PSD, şi colegilor de la UDRM, împreună cu care am depus acest amendament prin care 23 de milioane de lei, pentru prima dată, sunt alocaţi către proiectul Aeroportului Braşov. Este o premieră în lungul pelerinaj al acestui proiect care acum se concretizează. Un semnal pe care Guvernul PSD îl dă - sprijin pentru Braşov şi pentru acest proiect important. Mulţumesc foarte mult pentru sprijin, tuturor celor care au făcut ca să identificăm sursa de finanţare pentru această sumă foarte potrivită pentru stadiul în care se află proiectul.

Florin Iordache Mulţumesc. Explicarea votului, Grupul USR. Domnul Benga. (Vociferări.)

Tudor - Vlad Benga Nu, nu. Vreau să vă explic că totdeauna am dat credit atunci când e de dat credit. Şi vreau să salut în acest fel această alocare. Este o alocare necesară. Mă bucur că după doi ani de presiuni de toate felurile reuşim să avem această alocare. De asemenea, vreau să salut modul în care UDMR şi, în particular, colegii din Covasna s-au luptat pentru această alocare. Mă bucur că au recunoscut importanţa pentru întreaga regiune de dezvoltare. Mă bucur că pentru proiecte critice putem, într-un final, după nenumărate insistenţe, şi lupte, şi presiuni, să obţinem acest lucru. Va fi vital...

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Tudor - Vlad Benga ... pentru Braşov. Mulţumesc frumos.

Adrian-Mihăiţă Todoran 65. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unui pod peste râul Iza, în oraşul Dragomireşti, judeţul Maramureş". Suma solicitată este de 456 mii lei. Normal, ca motivare a amendamentului, este o zonă turistică foarte importantă din judeţul Maramureş. Trebuie să existe acest pod deoarece în zona respectivă se regăsesc foarte multe biserici tradiţionale, foarte multe biserici de lemn şi, fără această investiţie, turismul, în momentul de faţă, nu este la cotele maxime şi la cotele pe care chiar poate să le ofere judeţul Maramureş.

Florin Iordache Domnul Andronache, vă rog, explicarea votului, Grupul PNL.

Gabriel Andronache Încep prin a face precizarea că şi Grupul parlamentar al PNL a votat pentru, inclusiv pentru anexă, tocmai datorită acestui amendament. Este, din păcate, o sumă foarte mică din necesarul pentru finalizarea aeroportului, însă apreciem faptul că în sfârşit, după atâţia ani, se alocă o sumă modică pentru realizarea acestei investiţii pe care Consiliul Judeţean Braşov speră să o finalizeze în următorii ani. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Am finalizat Anexa nr. 7. Putem reveni la Anexa nr. 3/16 - "Ministerul Finanţelor Publice". Avem un singur amendament pe care îl supun votului dumneavoastră. Îl găsiţi la poziţia 27, respins. Deci supun votului... pentru corelare, amendamentul de la poziţia nr. 27, Anexa nr. 3/16. Să înceapă votul, amendament respins. Voci din sală : Despre ce e vorba?

Florin Iordache Anexa... Am spus că Anexa nr. 3/16 o votăm după ce finalizăm Anexa nr. 7. (Vociferări.) 17 voturi... (Vociferări.) A fost respins. Deci e respins, domnule... Deci acest amendament are 17 voturi pentru, 207 voturi împotrivă, 60 de abţineri. A fost respins. Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 3/16 - "Ministerul Finanţelor Publice", în integralitate, cu amendamentele admise şi respinse. Vot. (Vociferări.) Mai sunt două anexe, calm. La ora 24,00 închidem şedinţa. 223 de voturi pentru, 106 voturi împotrivă. A fost adoptată. Anexa nr. 8. Nu avem amendamente admise sau respinse. Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 8. Să înceapă votul. (Doamna senator Alina-Ştefania Gorghiu solicită să ia cuvântul.) După Anexa...? După 9? După 9, bun. 221 de voturi pentru, 105 voturi împotrivă, două abţineri. A fost adoptată Anexa nr. 8. Urmează Anexa nr. 9 - "Numărul de posturi maxim finanţat". Sunt 3 amendamente respinse. Se susţin? Nu. Nu sunt amendamente admise. Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 9. Vot. (Vociferări.) 10 şi 11, imediat. Două mai sunt. 225 de voturi pentru, 99 de voturi împotrivă. A fost adoptată Anexa nr. 9. Explicarea votului, doamna senator Gorghiu. Vă rog.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Există o propunere de prelungire a programului peste ora 24,00. Să înceapă votul. 108 voturi pentru, 210 voturi împotrivă. Propunerea a fost respinsă. Da, explicarea votului. Vă rog.

Florin Iordache Trebuia Birou permanent reunit.

Florin Iordache Sigur - era neregulamentar.

Florin Iordache Nu, nu, vă rog.

Florin Iordache Nu, nu, nu, vă rog. (Râsete.)

Florin Iordache Da. Avem chef de muncă. Da, domnul Andronache. (Vociferări. Rumoare.) (Domnul deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa solicită să ia cuvântul.) Domnule Bacalbaşa...

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa Sunteţi o persoană foarte agreabilă, doamnă. Sigur că simţiţi numai privirea în ceafă, a domnului Teodorovici. Eu sunt în scurt. Ca atare, părerea mea va conta mai puţin. Dar totuşi mi se pare o glumă extrem de bună ca, trezit la ora 6,00, sunt aici de la ora 9,00 dimineaţa, acum e 12,00 noaptea... nu mi-am luat medicamentele... să-mi spuneţi... (Aplauze. Vociferări. Rumoare.) ... şi pe acelea, şi pe acelea, sigur că da. (Aplauze. Vociferări. Rumoare.) Şi să-mi spuneţi că n-am chef de muncă?! (Aplauze. Rumoare.) Al naibii să fiu! (Aplauze. Rumoare.)

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnul Andronache. Vă rog.

Gabriel Andronache Mulţumesc, domnule preşedinte. Vă rog să constataţi că suntem în ziua de vineri, 15 februarie. Ca atare, Legea... (Vociferări.) Legea plafoanelor, în mod constituţional, a plecat de la Camera Deputaţilor la promulgare. Aceasta este realitatea. Termenul de două...

Florin Iordache Da.

Adrian-Mihăiţă Todoran Sursa de finanţare este Programul Naţional de Dezvoltare Locală.

Gabriel Andronache ... zile a trecut. Suntem în a treia zi.

Florin Iordache Nu... Mulţumesc. Constat că este ora 24,00, că de fapt asta v-aţi dorit. Mai este o singură anexă, pe care o vom supune votului mâine. (Vociferări.) Este ora 24,00. Până... Atât. Regulamentar, trebuia să facem un Birou permanent reunit... (Vociferări.) Este ora 24,00. 0,00. Bun. Şi, în aceste condiţii, la Cameră este convocat acum Biroul permanent, pentru a stabili ce vom face în ziua de astăzi, vineri. Oprim aici dezbaterile. Mai avem... două anexe - Anexa nr. 10 şi Anexa nr. 11. Trebuia să facem o şedinţă de Birou permanent reunit, pentru că programul acesta era pe zile. Pentru ziua de astăzi, de vineri, începe programul la ora 9,00. Şi, în aceste condiţii, invit colegii pentru astăzi, la ora 9,00, plen reunit. Bănuiesc că Biroul permanent va stabili pentru astăzi de dimineaţă, un plen al Camerei, la ora 8,30. Mulţumesc. Bun. Închid şedinţa. La revedere! Şedinţa s-a încheiat la ora 0,01.

Adrian-Mihăiţă Todoran Nu la oraşul Dragomireşti. Am să revin puţin mai încolo, tot la acest capitol. Mulţumesc frumos.

Eugen Tomac 299. Anexa nr. 3/15/27, Cod program 1725, Programul Naţional de Dezvoltare Locală. Obiectiv: finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Baia, judeţul Suceava", cu suma de 956 mii lei.

Eugen Tomac Sigur. Mai am 120 de amendamente. Îmi propun să le susţin pe toate. (Vociferări. Rumoare.)

Eugen Tomac Nu.

Eugen Tomac Da.

Eugen Tomac 300. Anexa nr. 3/15/27, Cod program 1725...

Eugen Tomac 301.

Eugen Tomac Finanţarea obiectivului "Construirea unei creşe în comuna Bălcăuţi, judeţul Suceava" cu suma de 956 mii lei.

Eugen Tomac Da, 304. Anexa nr. 3/15/27, Cod program 1725, Programul Naţional de Dezvoltare Locală, etapa a II-a. Finanţarea obiectivului "Construirea unei creşe în comuna Bogdăneşti, judeţul Suceava", cu suma de 956 mii lei.

Eugen Tomac Marginal 306. Anexa nr. 3/15/27, Cod program 1725. Obiectiv pentru finanţare: "Construirea unei creşe în comuna Bosanci, judeţul Suceava", cu suma de 956 mii lei.

Eugen Tomac Marginal... (Se întrerupe microfonul.) Iarăşi cineva are o problemă cu staţia. Deci marginal 309. Anexa nr. 3/15/27, Cod program 1725 - finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Brodina, judeţul Suceava". Suma propusă - 956 mii lei.

Eugen Tomac Marginal 311. Anexa nr. 3/15/27, Cod program 1725 - Programul Naţional de Dezvoltare Locală, etapa a II-a - propunerea de finanţare pentru "Construirea unei creşe în comuna Burla, judeţul Suceava"; aceeaşi sumă - 956 mii lei.

Eugen Tomac Marginal 313. Goga... Vă mulţumim că l-aţi evacuat pe Goga. Marginal 313. Anexa nr. 3/15/27, Cod program 1725, Programul Naţional de Dezvoltare Locală, etapa a II-a - finanţarea pentru "Construirea unei creşe în comuna Calafindeşti, judeţul Suceava", cu suma de 956 mii lei.

Eugen Tomac Marginal 315. Cod 1725, din Anexa nr. 3/15/27, Programul Naţional de Dezvoltare Locală - propunere spre finanţare pentru "Construirea unei creşe în comuna Cârlibaba, judeţul Suceava"; aceeaşi sumă propusă - 956 mii lei.

Eugen Tomac Marginal 316. Anexa nr. 3/15/27, Cod program 1725 - Programul Naţional de Dezvoltare Locală; finanţarea obiectivului "Construirea unei creşe în comuna Ciocăneşti, judeţul Suceava"; suma propusă - 956 mii lei. Vă rog, votaţi pentru.

Eugen Tomac Marginal 317. Anexa nr. 3/15/27, Cod program 1725, Programul Naţional de Dezvoltare Locală; propunere spre finanţare pentru "Construirea unei creşe în comuna Ciprian Porumbescu", cu suma propusă, de 956 mii lei.

Eugen Tomac Marginal 318. Anexa nr. 3/15/27, Cod program 1725, Programul Naţional de Dezvoltare Locală, etapa a II-a; propunerea spre finanţare pentru "Construirea unei creşe în comuna Comăneşti, judeţul Suceava"; suma propusă - 956 mii lei.

Eugen Tomac Marginal 319. Anexa nr. 3/15/27, Cod program 1725, propunerea spre finanţare a obiectivului "Construirea unei creşe în comuna Cornu Luncii, judeţul Suceava"; suma propusă - 956 mii lei.

Eugen Tomac Marginal 320. Anexa nr. 3/15/27, Cod program 1725; obiectivul propus spre finanţare - "Construirea unei creşe în comuna Coşna, judeţul Suceava"; suma propusă - 956 mii lei.

Eugen Tomac Marginal 321. Anexa nr. 3/15/27, Cod program 1725. Obiectivul propus spre finanţare - "Construirea unei creşe în comuna Crucea, judeţul Suceava". Suma propusă - 956 mii lei.

Eugen Tomac Marginal 322. Anexa nr. 3/15/27, Cod program 1725, "Programul Naţional de Dezvoltare Locală". Obiectivul propus spre investiţie - "Construirea unei creşe în comuna Dărmăneşti, judeţul Suceava"; aceeaşi sumă - 956 mii lei.

Eugen Tomac Marginal 323. Anexa nr. 3/15/27, Cod program 1725. Obiectivul propus spre investiţii - "Construirea unei creşe în comuna Dolheşti, judeţul Suceava". Suma propusă - 956 mii lei.

Eugen Tomac Marginal 325. Anexa nr. 3/15/27, Cod program 1725. Obiectivul propus spre investiţii - "Construirea unei creşe în comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava". Suma propusă - 956 mii lei.

Eugen Tomac Marginal 326. Anexa nr. 3/15/27, Cod program 1725. Obiectivul propus spre investiţii - "Construirea unei creşe în comuna Dorneşti, judeţul Suceava". Suma propusă - 956 mii lei.

Eugen Tomac Marginal 327. Anexa nr. 3/15/27, Cod program 1725, "Programul Naţional de Dezvoltare Locală". Obiectivul propus spre investiţii - "Construirea unei creşe în comuna Drăguşeni". Am motivaţiile pentru fiecare amendament. Mai am 120 de amendamente. (Vociferări.) Din respect pentru colegii din opoziţie nu prezint şi motivaţia, dar la sfârşit am o concluzie. Suma propusă pentru Drăguşeni este de 956 mii lei.

Eugen Tomac Mai este timp până la 12,00. (Vociferări.) Până la 3,00 dimineaţa!

Eugen Tomac Nu fiţi supărat, domnule chestor! Marginal 330. Anexa nr. 3/15/27, Cod program 1725. Propunere spre finanţare pentru obiectivul de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Fântâna Mare, judeţul Suceava". Suma propusă - 956 mii lei.

Eugen Tomac Marginal 335. Anexa nr. 3/15/27, Cod program 1725. Obiectivul propus spre investiţii - "Construirea unei creşe în comuna Frumosu, judeţul Suceava". Suma propusă - 956 mii lei.

Eugen Tomac Marginal 339. Anexa nr. 3/15/27, Cod program 1725, "Programul Naţional de Dezvoltare Locală". Obiectivul propus spre investiţii - "Construirea unei creşe în comuna Grăniceşti". Suma propusă - 956 mii lei.

Eugen Tomac Marginal 341. Anexa nr. 3/15/27, Cod program 1725. Obiectivul propus pentru investiţii - "Construirea unei creşe în comuna Hârtop". Suma propusă - 956 mii lei.

Eugen Tomac Marginal 350. Anexa nr. 3/15/27, Cod program 1725 "Programul Naţional de Dezvoltare Locală" - Etapa a II-a. Finanţarea obiectivului de investiţii "Construirea unei creşe în comuna Marginea, judeţul Suceava". Suma propusă este de 956 mii lei.

Eugen Tomac Da. 351...

Eugen Tomac Marginal 351. Anexa nr. 3/15/27, Cod program 1725. Propunere pentru finanţarea obiectivului de investiţii - "Construirea unei creşe în comuna Mălini, judeţul Suceava". Suma propusă - 956 mii lei.

Eugen Tomac Domnule preşedinte de şedinţă, Dumneavoastră aţi propus, cei din arcul majorităţii guvernamentale, în Programul de guvernare că veţi construi peste 2.000 de creşe în localităţile din întreaga ţară. Astăzi aţi respins peste 50 de amendamente pe care le-am propus la bugetul de stat, pentru a construi minimum 50 de creşe noi. Este o dovadă cât se poate de clară că nu vă pasă de ceea ce promiteţi, şi România are nevoie de o clasă politică care să-şi respecte ceea ce îşi asumă că va face. Nu voi mai citi mai departe celelalte amendamente, din respect pentru ceilalţi colegi din opoziţie care au la fel de multe amendamente. Voi reveni mai târziu cu celelalte amendamente pe care le-am pregătit, dar voi avea grijă ca cetăţenii judeţului Suceava să ştie că-i trataţi cu dispreţ.

Ionuţ Simionca Bună ziua, stimaţi colegi. Domnule preşedinte, Dumneavoastră ştiţi cu toţii că eu iubesc foarte mult judeţul Bistriţa-Năsăud şi bistriţenii, şi românii, şi încerc să aduc plus-valoare pentru cei care m-au susţinut şi cei pe care-i reprezint. Aşa că, am să încep cu câteva amendamente care cred eu că sunt oportune şi respectuos vă rog să aveţi răbdare. Mulţumesc. Numărul curent 652. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Anexa nr. 3/15. Finanţarea obiectivului de investiţii - "Construirea reţelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna Bistriţa Bârgăului, sat Bistriţa Bârgăului, sat Colibiţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, cu suma de 4.700 mii lei.

Ionuţ Simionca 653. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Anexa nr. 3/15. Finanţarea obiectivului de investiţii - "Construirea reţelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna Braniştea, sat Braniştea, sat Cireşoaia, sat Măluţ, judeţul Bistriţa-Năsăud, cu suma de 4.700 mii lei.

Ionuţ Simionca Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Anexa nr. 3/15.

Ionuţ Simionca 654. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Anexa nr. 3/15. Finanţarea obiectivului de investiţii - "Construirea reţelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna Budacu de Jos, sat Budacu de Jos, sat Buduş, sat Jelna, sat Monariu, sat Simioneşti, judeţul Bistriţa-Năsăud, cu suma de 4.700 mii lei. Învăţăm tot judeţul!

Ionuţ Simionca 655. Finanţarea obiectivului de investiţii - "Construirea reţelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna Căianu Mic, sat Căianu Mic, sat Căianu Mare, sat Dobric, sat Ciceu Poieni, judeţul Bistriţa-Năsăud, cu suma de 4.700 mii lei.

Ionuţ Simionca 656. Finanţarea obiectivului de investiţii - "Construirea reţelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna Cetate, sat Petriş, sat Orheiu Bistriţei, judeţul Bistriţa-Năsăud, cu suma de 4.700 mii lei. Motivaţia am spus-o de la început, dar cu toţii ştim, România se confruntă cu o criză a lemnului de foc, şi preţul lemnului de foc a crescut şi, bineînţeles, comunităţile din Bistriţa-Năsăud merită să aibă această infrastructură. Mulţumesc.

Ionuţ Simionca 657. Finanţarea obiectivului de investiţii - "Construirea reţelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna Chiochiş, sat Apatiu, sat Strugureni, sat Bozieş, sat Cheţiu, sat Sânnicoară, sat Ţentea, sat Manic, sat Jimbor, sat Buza Cătun, judeţul Bistriţa-Năsăud, cu suma de 4.700 mii lei.

Ionuţ Simionca 658. Finanţarea obiectivului de investiţii - "Construirea reţelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna Chiuza, sat Săsarm, sat Piatra, sat Mireşti, judeţul Bistriţa-Năsăud, cu suma de 4.700 mii lei.

Ionuţ Simionca 659. Finanţarea obiectivului de investiţii - "Construirea reţelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna Ciceu Mihăieşti, sat Leleşti, sat Ciceu-Corabia, judeţul Bistriţa-Năsăud, cu suma de 4.700 mii lei.

Ionuţ Simionca 660. Finanţarea obiectivului de investiţii - "Construirea reţelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna Ciceu Giurgeşti, sat Dumbrăveni, judeţul Bistriţa-Năsăud, cu suma de 4.700 mii lei.

Ionuţ Simionca 661. Finanţarea obiectivului de investiţii - "Construirea reţelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna Coşbuc, judeţul Bistriţa-Năsăud, cu suma de 4.700 mii lei.

Ionuţ Simionca Domnule preşedinte, Aş vrea să îmi aduc şi cartela mea de vot, orice vot contează.

Ionuţ Simionca Este loc aici.

Ionuţ Simionca Bun. 662. Finanţarea obiectivului de investiţii - "Construirea reţelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna Dumitra, sat Dumitra, sat Cepari, sat Tărpiu, judeţul Bistriţa-Năsăud, cu suma de 4.700 mii lei.

Ionuţ Simionca 663. "Construirea reţelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna Dumitriţa, sat Ragla, judeţul Bistriţa-Năsăud, cu suma de 4.700 mii lei.

Ionuţ Simionca 664. Finanţarea obiectivului de investiţii - "Construirea reţelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna Feldru, sat Poderei, sat Nepos, judeţul Bistriţa-Năsăud, cu suma de 4.700 mii lei.

Ionuţ Simionca 665. Finanţarea obiectivului de investiţii - "Construirea reţelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna Galaţii Bistriţei, sat Dipşa, sat Herina, sat Albeştii Bistriţei, sat Tonciu, judeţul Bistriţa-Năsăud, cu suma de 4.700 mii lei.

Ionuţ Simionca 666. Finanţarea obiectivului de investiţii - "Construirea reţelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna Ilva Mare, sat Ivăneasa, judeţul Bistriţa-Năsăud, cu suma de 4.700 mii lei.

Ionuţ Simionca Mergem mai departe.

Ionuţ Simionca 835 pe Ministerul Dezvoltării şi mai am încă...

Ionuţ Simionca 667. Finanţarea obiectivului de investiţii - "Construirea reţelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna Ilva Mică, sat Ilva Mică, judeţul Bistriţa-Năsăud, cu suma de 4.700 mii lei.

Ionuţ Simionca 668. Finanţarea obiectivului de investiţii - "Construirea reţelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna Şintereag, sat Blăjenii de Sus, judeţul Bistriţa-Năsăud, cu suma de 4.700 mii lei.

Ionuţ Simionca 669...

Varujan Pambuccian Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Până la urmă foarte multe lucruri bune vin din practică şi vă rog - uite, văd că acum aţi şi montat aici dispozitiv de vot - să dăm posibilitatea să se voteze cu cartelă şi de la tribună, dacă tot este montat dispozitivul aici. Cu aceasta, practic, cel care are de susţinut mai multe amendamente poate să şi voteze în acelaşi timp. Vă mulţumesc.

Ionuţ Simionca Marginal 670. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Anexa nr. 3/15 - Finanţarea Obiectivului de investiţii "Construirea reţelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna Lechinţa, satul Chiraleş, judeţul Bistriţa-Năsăud, cu suma de 4.700 mii lei.

Ionuţ Simionca Marginal 671 - Ministerul Dezvoltării Regionale, Anexa nr. 3/15 - Finanţarea Obiectivului de investiţii "Construirea reţelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna Leşu, satul Lunca Leşului, judeţul Bistriţa-Năsăud, cu suma de 4.700 mii lei.

Ionuţ Simionca Marginal 672 - Finanţarea Obiectivului de investiţii "Construirea reţelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna Livezile, satul Dorolea, satul Cuşma, satul Valea Poenii, satul Dumbrava, judeţul Bistriţa-Năsăud, cu suma de 4.700 mii lei. Vă rog frumos să daţi un vot pozitiv. Este comuna unde locuiesc şi părinţii mei.

Ionuţ Simionca Două minute pauză, vă rog! Dacă se poate...

Ionuţ Simionca La poziţia 706... din bugetul CNI... este la Ministerul Dezvoltării, dar din bugetul CNI, finanţarea Obiectivului de investiţii "Complex sportiv de interes turistic în comuna Rodna, judeţul Bistriţa Năsăud", cu suma de 5.360 mii lei". Vă rog să aprobaţi acest amendament, deoarece această comună a fost dezvoltată pe minerit. S-au închis minele din acea zonă. Este singura şansă ca această comună să se dezvolte în viitor şi vă rog să daţi un vot pozitiv.

Ionuţ Simionca Şi vă mulţumesc dacă votaţi.

Ionuţ Simionca Vă mulţumesc din suflet. De mine aţi scăpat! Eu, personal...

Ionuţ Simionca Vă mulţumesc din suflet!

Ionuţ Simionca Eu personal voi vota bugetul, pentru că nu mai putem aştepta alte câteva luni. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Deci, stimaţi colegi, am rugămintea la dumneavoastră să scoateţi şi să reintroduceţi cartelele, pentru că s-a resetat iar sistemul. Vă rog. Deci scoatem şi introducem iar cartelele. (În continuare, conducerea şedinţei a fost reluată de domnul senator Şerban-Constantin Valeca, vicepreşedinte al Camerei Senatului.)

Sorin-Dan Moldovan Mulţumesc. Marginal 1.024.

Sorin-Dan Moldovan Se propune alocarea sumei de 25.528 mii lei pentru construirea parking-ului din Haşdeu, de pe strada Păstorului nr. 67-69, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj.

Sorin-Dan Moldovan Da. 1.031. Se propune alocarea sumei de 250.000 lei pentru achiziţionarea tehnologiei LED iluminat public Bonţida, Răscruci, Coasta, Tăşeni, comuna Bonţida, judeţul Cluj.

Sorin-Dan Moldovan Marginal 1.032. Se propune suplimentarea bugetului Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu suma de 19.769 mii lei pentru construirea Centrului Social de Zi, în municipiul Câmpia Turzii, judeţul Cluj.

Sorin-Dan Moldovan Şi ultimul amendament - marginal 1.044. Se propune alocarea sumei de 300.000 de lei pentru modernizarea Grupului Şcolar Huedin, judeţul Cluj.

Ioan Balan Amendamentul...

Ioan Balan Amendamentul 1.005. Se propune suplimentarea sumei prevăzute în Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării Regionale (Rumoare.) ... Da... 1.005...

Ioan Balan 1.005!

Ioan Balan Se propune suplimentarea sumei prevăzute în Anexa nr. 3/15 - "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice" cu suma de 5.000 mii lei pentru realizare documentaţiei şi începerea lucrărilor la Sala Polivalentă din municipiul Suceava, judeţul Suceava.

Ioan Balan Amendamentul 1.017. Se propune alocarea sumei de 1.000 mii lei pentru finanţarea Căminului pentru persoane vârstnice, din Solca, judeţul Suceava.

Ioan Balan Amendamentul 1.018. Se propune alocarea sumei de 1.200 mii lei pentru finanţarea Unităţii de Asistenţă Medico-Socială "Carmen Silva", din oraşul Broşteni, judeţul Suceava. Suma rezultă din responsabilitatea administraţiei publice locale de a asigura cheltuielile cu personalul medical, pentru hrana pentru beneficiari, precum şi pentru bunuri şi servicii necesare funcţionării.

Ioan Balan Amendamentul 1.023. Se solicită suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu suma de 80.000 mii lei pentru realizarea unei magistrale de gaz de 80 km. şi realizarea investiţiilor de distribuţie a gazului metan în 50 localităţi din judeţul Suceava, pentru 80.000 de gospodării.

Florin Iordache Nu se introduce cartela, doamnă senator!

Ion Ştefan Nr. crt. 1.007.

Ion Ştefan ... Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Propunem alocarea sumei de 500.000 mii lei pentru construirea...

Ion Ştefan 1.007.

Ion Ştefan ... construirea Căminului cultural cu sală multifuncţională în comuna Chiojdeni, judeţul Vrancea.

Ion Ştefan Nr. crt. 1.008 - Anexa nr. 3/15 - "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice". Propunem alocarea sumei de 4.750 mii lei pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construirea unei creşe în municipiul Focşani, judeţul Vrancea.

Ion Ştefan Nr. crt. 1.009 - Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Se propune alocarea sumei de 300.000 mii lei pentru construirea unei unităţi şcolare în comuna Nereju.

Ion Ştefan Nr. crt. 1.011 - Anexa nr. 3/15 - "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice". Propunem alocarea sumei de 500.000 mii lei pentru construirea şi amenajarea unei pieţe agroalimentare în localitatea Tâmboeşti, judeţul Vrancea.

Ion Ştefan Nr. crt. 1.012 - Anexa nr. 3/15 - "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice". Propunem alocarea sumei de 2.400 mii lei pentru finanţarea Obiectivului de investiţii "Construirea unei săli de sport şi cantină şcolară, Liceul «Simion Mehedinţi», comuna Vidra, judeţul Vrancea."

Ion Ştefan Votez bugetul, cu o singură condiţie - să alocăm bani pentru construcţia autostrăzii Moldovei sau reindustrializarea Moldovei.

Ion Ştefan După 30 de ani de activitate parlamentară şi politică, Moldova s-a ales cu o depopulare maximă. De la Ştefan cel Mare şi până astăzi, în toate războaiele purtate de Moldova...

Ion Ştefan ... Moldova nu a pierdut atâţia oameni, cât a pierdut în această perioadă de democraţie. (Vociferări.) Vă mulţumesc.

Corneliu Olar La Anexa nr. 3, poziţia 1.022, se propune alocarea din "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" - credite de angajament - a sumei de 1.700 mii lei, pentru reparaţii capitale la fostul spital din oraşul Ocna Mureş, judeţul Alba. Vă rog să votaţi fără nicio reţinere.

Corneliu Olar Vă mulţumesc.

Tudoriţa Lungu Eu am 6 amendamente, de la poziţia 1.066 la poziţia 1.071 inclusiv. Toate cele 6 amendamente se referă la solicitarea alocării unor sume pentru oraşul-staţiune Slănic-Moldova, aflat astăzi într-o situaţie financiară specială. 1.066 - Se propune suplimentarea sumei prevăzute pentru Programul Naţional de Dezvoltare Locală cu 320.000 mii lei, pentru branşament energie electrică, gaze naturale, amenajare cale acces pentru 32 de unităţi locative aflate în două blocuri ANL din oraşul Slănic-Moldova, judeţul Bacău.

Tudoriţa Lungu 1.067 - Se propune suplimentarea sumei prevăzute pentru Programul Naţional de Dezvoltare Locală cu 120.000 mii lei, pentru lucrări de branşament la instalaţia de gaze naturale şi amenajare cale acces la Sala de Educaţie Fizică, Slănic-Moldova.

Tudoriţa Lungu 1.068 - Se propune suplimentarea sumei prevăzute pentru Programul Naţional de Dezvoltare Locală cu 280.000 mii lei, pentru lucrări de branşare la energia electrică şi gaze naturale şi amenajare cale acces pentru Sala de Sport Competiţională din Slănic-Moldova.

Tudoriţa Lungu 1.069 - Se propune suplimentarea sumei prevăzute pentru Programul Naţional de Dezvoltare Locală cu 942.271 mii lei, pentru punerea în funcţiune a reţelei de canalizare din zona staţiunii-oraş Slănic-Moldova.

Tudoriţa Lungu 1.070 - Se propune suplimentarea sumei prevăzute pentru Programul Naţional de Dezvoltare Locală cu 2.250 mii lei, pentru alimentarea cu energie electrică, branşament gaze naturale, reţea de canalizare şi amenajare pentru Aşezământul Cultural Cerdac, în oraşul Slănic-Moldova.

Tudoriţa Lungu 1.071 - Se propune suplimentarea sumei prevăzute pentru Programul Naţional de Dezvoltare Locală cu suma de 950.000 mii lei, pentru alimentarea cu energie electrică, branşament gaze naturale şi microstaţie de epurare a apelor uzate, în oraşul Slănic-Moldova.

Marius Bodea Poziţia 1.083.

Marius Bodea Se propune alocarea sumei de 10.000 mii lei, pentru Asigurarea finanţării obiectivelor de investiţii incluse în Programul "Termoficare 2006 - 2020, căldură şi confort", municipiul Iaşi, judeţul Iaşi.

Marius Bodea Poziţia 1.084. Se propune alocarea sumei de 2.419,952 mii lei pentru "Modernizare, extindere şi dotare Creşa nr. 1, municipiul Iaşi".

Marius Bodea Poziţia 1.085. Se propune alocarea sumei de 1.782,380 mii lei pentru "Modernizare şi dotare Creşa nr. 10, municipiul Iaşi".

Marius Bodea Şi 1.086. Se propune alocarea sumei de 6.000 mii lei pentru obiectivul de investiţii "Construire sală polivalentă în municipiul Iaşi".

Laurenţiu-Dan Leoreanu Da. E vorba de marginal 1.089. Propun suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr. 3/15, Capitolul 5.001, Programul Naţional de Dezvoltare Locală, cu suma de 2.300,375 mii lei, pentru modernizarea ansamblului de străzi din cartierul Nicolae Bălcescu din municipiul Roman, judeţul Neamţ. Aveţi grijă cum votaţi, că vă vede Voievodul Roman cel Bun.

Dănuţ Bica Mulţumesc, domnule preşedinte. Voi propune un set de 10 amendamente pentru finanţarea unor obiective de investiţii solicitate de unităţile administrative din judeţul Argeş. Pentru primele opt, primăriile respective au depus, în anul 2017, documentaţii necesare pentru obţinerea finanţării prin Fondul Naţional de Dezvoltare Locală - PNDL II. Din păcate, solicitările au fost respinse din cauza lipsei resurselor financiare, la nivelul anului respectiv. Nr. crt. 1.072.

Dănuţ Bica Se propune alocarea sumei de 9.088 mii lei pentru finanţarea obiectivului de investiţii "Reţea de canalizare şi staţie de epurare, sat Boţeşti, comuna Boţeşti, judeţul Argeş".

Dănuţ Bica Nr. crt. ... A, scuze.

Dănuţ Bica Da.

Dănuţ Bica Nr. crt. 1.073. Se propune alocarea sumei de 9.600 mii lei pentru finanţarea obiectivului de investiţii "Canalizarea şi epurarea apelor uzate menajere în comuna Poienarii de Argeş, judeţul Argeş".

Dănuţ Bica Nr. crt. 1.074. Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - cu suma de 11.545 mii lei pentru finanţarea obiectivului de investiţii "Extindere reţea de canalizare în comuna Valea Iaşiului, judeţul Argeş".

Dănuţ Bica Nr. crt. 1.075. Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - cu suma de 7.107 mii lei pentru finanţarea obiectivului de investiţii "Modernizare drumuri comunale DC 188 Ciomăgeşti - Dogari, limita judeţului Olt, lungime totală 7,5 km., în comuna Ciomăgeşti, judeţul Argeş".

Dănuţ Bica Nr. crt. 1.076. Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 3/15 - "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice" - cu suma de 9.535 mii lei pentru finanţarea obiectivului de investiţii "Modernizare drumuri comunale în comuna Izvoru, judeţul Argeş".

Dănuţ Bica Nr. crt. 1.077. Se propune alocarea sumei de 594 mii lei pentru finanţarea obiectivului de investiţii "Modernizare drumuri comunale DC 101 A în comuna Mozăceni, judeţul Argeş".

Dănuţ Bica Nr. crt. 1.078. Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 3/15 - "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice" - cu suma de 7.500 mii lei pentru finanţarea obiectivului de investiţii "Modernizare şi refacere DC 161 Cătunaşi, între poziţiile 3+100 - 3+270, în zona alunecării de teren, în comuna Poiana Lacului, judeţul Argeş".

Dănuţ Bica Nr. crt. 1.079. Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 3/15 - "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice" - cu suma de 5.443 mii lei pentru finanţarea obiectivului de investiţii "Modernizare drumuri comunale în lungime de 6 km., în comuna Ştefan cel Mare, judeţul Argeş".

Dănuţ Bica Nr. crt. 1.080. Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 3/15 - "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice" - cu suma de 2.161 mii lei pentru finanţarea obiectivului de investiţii "Modernizare Drum Comunal 84 Ţiţeşti - Şcoala Valea Mânăstirii km. 3+250 - km. 4+370, comuna Ţiţeşti, judeţul Argeş.

Dănuţ Bica Şi ultimul amendament. Nr. crt. 1.081. Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 3/15 - "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice" - cu suma de 2.100 mii lei pentru finanţarea obiectivului de investiţii "Sală de sport în comuna Schitu Goleşti, judeţul Argeş". Menţionez că, în materialul scris, pentru toate aceste amendamente există şi motivaţiile, care sunt, din punctul meu de vedere, extrem de serioase. De fapt, dumneavoastră, ca senator de Argeş, cunoaşteţi destul de bine situaţia. Pentru a lăsa timpul necesar şi altor colegi să-şi prezinte amendamentele, nu am mai prezentat aceste motivaţii.

Glad-Aurel Varga Bună ziua! Marginal 1.057.

Glad-Aurel Varga 1.057.

Glad-Aurel Varga Se propune suplimentarea bugetului MDRAP şi alocarea sumei de 12.000 mii lei pentru "Reabilitarea reţelei de transport şi distribuţie a energiei termice - termoficare - în Arad şi transformarea punctului termic din cartierul Aradul Nou".

Glad-Aurel Varga Marginal 1.058.

Glad-Aurel Varga Nici nu l-am mai citit.

Glad-Aurel Varga Marginal 1.059. Se propune alocarea sumei de 5.000 mii lei - reparaţii capitale, podul Decebal, peste râul Mureş, în municipiul Arad.

Glad-Aurel Varga Marginal 1.060. Se propune suplimentarea bugetului MDRAP şi alocarea sumei de 20.000 mii lei pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit, 82 de blocuri în municipiul Arad.

Glad-Aurel Varga 1.061. Se propune suplimentarea bugetului MDRAP şi alocarea sumei de 71.000 mii lei pentru obiectivul de investiţii "Amenajare parcare subterană - Piaţa Avram Iancu din municipiul Arad".

Glad-Aurel Varga Vine colegul meu, senatorul Ioan Cristina.

Vasile Varga Mulţumesc. 1.134. De fapt, suplimentarea acestor sume de bani se referă la Anexa nr. 3/15/02, ca să nu mă mai repet cu fiecare proiect în parte. 1.134. Alocarea sumei de 7.500 mii lei pentru asfaltare drumuri, comuna Cazaşu, judeţul Brăila.

Vasile Varga Marginal 1.136. Se propun 30.000 mii lei în vederea reabilitării reţelei electrice din localitatea Cazaşu, judeţul Brăila.

Vasile Varga 1.138.

Vasile Varga Marginal 1.138. 10.000 mii lei pentru extinderea reţelei de gaze din localitatea Cazaşu, judeţul Brăila.

Vasile Varga 1.140. 10.000 mii lei pentru asfaltare Drum Comunal 57 - 9 km. - comuna Frecăţei, judeţul Brăila, în Insula Mare a Brăilei.

Vasile Varga 1.150. 15.000 mii lei pentru înfiinţare parc Fotovoltaic pe două ha. pentru producerea de energie electrică necesară instituţiilor publice din comuna Şuţeşti, judeţul Brăila.

Vasile Varga 1.152.

Vasile Varga S-a votat mai mult acum, cred. A trecut, cred.

Vasile Varga ... de la domnul Iordache.

Vasile Varga 1.160. 9.000 mii lei pentru înfiinţare reţea de gaze naturale româneşti în comuna Viziru, judeţul Brăila. Şi mă opresc aici, că am multe, dar...

Vasile Varga ... nu vreau să mă înjure ceilalţi.

Vasile Varga Cred că ştiu că va trece.

Laurenţiu-Dan Leoreanu Două. La...

Laurenţiu-Dan Leoreanu Da, da, s-a început... La 1.102 şi de asta, imediat. N-am decât primele 152 de amendamente. (Râsete.)

Laurenţiu-Dan Leoreanu Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr. 3/15...

Laurenţiu-Dan Leoreanu 1.102.

Laurenţiu-Dan Leoreanu ... Programul Naţional de Dezvoltare Locală - cu suma de 300 mii lei pentru lucrări modernizare - realizare drum şi pod în comuna Făurei, judeţul Neamţ.

Laurenţiu-Dan Leoreanu ... a trecut.

Laurenţiu-Dan Leoreanu 1.103. Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr. 3/15, Capitolul 5.001, Programul Naţional de Dezvoltare Locală, cu suma de 9.498,470 mii lei pentru înfiinţare sistem de alimentare cu apă şi extindere reţea de canalizare ape uzate în satele comunei Horia, judeţul Neamţ.

Laurenţiu-Dan Leoreanu 1.107. Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr. 3/15, Capitolul 5.001, Programul Naţional de Dezvoltare Locală, cu suma de 183 mii lei pentru modernizare drum comunal în comuna Icuşeşti, judeţul Neamţ.

Laurenţiu-Dan Leoreanu Cu 72 de voturi pentru, 198 de voturi împotrivă, amendament respins, şi 1.107.

Laurenţiu-Dan Leoreanu Da, mulţumesc.

Marilen - Gabriel Pirtea Mulţumesc, domnule preşedinte. 1.116.

Marilen - Gabriel Pirtea Se propune alocarea sumei de 6.900 mii lei - credite de angajament - pentru realizarea sistemului de canalizare şi staţii de epurare în comuna Maşloc, judeţul Timiş.

Marilen - Gabriel Pirtea Mulţumesc. Mai am 7. 1.117. Se propune alocarea sumei de 2.500 mii lei - credite de angajament - pentru modernizare străzi în comuna Fibiş - judeţul Timiş.

Marilen - Gabriel Pirtea 1.118. Se propune alocarea sumei de 1.000 mii lei - credite de angajament - pentru realizare studiu de fezabilitate, proiectare şi execuţie lucrări la obiectiv "Extindere şi dotare cămin din comuna Fibiş, judeţul Timiş".

Marilen - Gabriel Pirtea 1.119. Se propune alocarea sumei de 900 mii lei - credite de angajament - pentru refuncţionalizarea şcolii generale în grădiniţă, în comuna Livezile din judeţul Timiş.

Marilen - Gabriel Pirtea 1.120. Se propune alocarea sumei de 500 mii lei pentru asfaltare străzi în comuna Ghizela, judeţul Timiş, din credite de angajament.

Marilen - Gabriel Pirtea 1.121. Se propune alocarea sumei de 2.000 mii lei - credite de angajament - pentru înfiinţarea reţelei de apă uzată în satele Murani, Bencecul de Sus, comuna Pişchia, judeţul Timiş.

Marilen - Gabriel Pirtea 1.122. Se propune alocarea sumei de 5.500 mii lei - credite de angajament - pentru canalizare menajeră în localităţile Oloşag şi Dragomireşti, comuna Ştiuca, judeţul Timiş.

Nicolae Giugea Prin vigilenţa caracteristică, toţi parlamentarii de la PSD Dolj au ieşit din sală înainte de a susţine eu acest amendament. Să nu credeţi că e o întâmplare. Dar...

Nicolae Giugea ... aceasta e consideraţia pentru cei care i-au ales.

Nicolae Giugea 1.163 am amendamentul.

Nicolae Giugea Colegiul Naţional "Carol I" din Craiova este cea mai prestigioasă şcoală din Oltenia şi una dintre cele mai importante din România. Clădirea există din 1842 şi a fost imortalizată de Theodor Aman în celebrul tablou "Hora Unirii la Craiova". Este clasată ca monument istoric. Ca urmare, propunem alocarea a 9.000 mii lei pentru demararea lucrărilor de reabilitare a clădirii Colegiului "Carol I" din municipiul Craiova, judeţul Dolj.

Nicolae Giugea Să vă felicitaţi colegii de la Dolj pentru curajul pe care l-au avut în faţa acestui amendament. (Aplauze. Vociferări.)

Claudiu-Vasile Răcuci La poziţia 1.161. Solicit suma de 2.350 mii lei pentru Primăria Municipiului Blaj, în scopul organizării vizitei Sanctităţii Sale Papa Francisc, la Blaj. Menţionez că municipiul Blaj are un buget mic şi nu poate susţine din fonduri proprii acest eveniment. Vă mulţumesc. Şi vă rog să votaţi.

Claudiu-Vasile Răcuci Da.

Robert-Ionatan Sighiartău Doamnelor şi domnilor parlamentari, Este vorba de un amendament pentru judeţul Bistriţa-Năsăud. Se propune suplimentarea creditelor de angajament...

Robert-Ionatan Sighiartău Nr. 1.108. Se propune suplimentarea creditelor de angajament cu suma de 10.373 mii lei pentru realizarea obiectivului de investiţii "Modernizare drum comunal DC 2D Rebrişoara - Poderei, amenajare alee pietonală, realizare pod str. Răstoaca şi str. Poderei şi pasarelă pietonală peste Someşul Mare, comuna Rebrişoara, judeţul Bistriţa-Năsăud".

Florica Cherecheş 1.168. Se propune...

Florica Cherecheş Se propune alocarea sumei de 44.000 mii lei, din totalul de 1.781.548 mii lei prevăzuţi pentru "Programul naţional de construcţii de interes public sau social", pentru realizarea obiectivului "Sală de sport polivalentă cu capacitatea de 5.000 de locuri, la Oradea". Prin acest amendament vrem să ne asigurăm că finanţarea propusă şi aprobată prin hotărâre de Guvern se va realiza conform planificării şi că în acest an construcţia sălii de sport va putea să demareze prin această alocare.

Nicolae Neagu 1.176.

Nicolae Neagu Fonduri alocate din Programul Naţional de Construcţii în Interes Public - Compania Naţională de Investiţii - 4.650 mii lei - construcţie bazin de înot în municipiul Mediaş, judeţul Sibiu.

Nicolae Neagu 1.178.

Nicolae Neagu Infrastructură, fonduri alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală - 17.500 mii lei - reţea de apă şi canalizare în localitatea Cisnădioara, oraş Cisnădie, judeţul Sibiu.

Nicolae Neagu Şi 1.180.

Nicolae Neagu Fonduri alocate prin Proiectul "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei" - 3.000 mii lei - staţie de apă pentru oraşul Copşa Mică, judeţul Sibiu.

Constantin Şovăială Se solicită suplimentarea sumelor necesare construcţiei de locuinţe pentru tineri în vederea închirierii. Având în vedere un număr mare de tineri, solicităm pentru municipiul Mediaş, prin Programul guvernamental derulat prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, suma de 19.600 mii lei.

Constantin Şovăială 1.177.

Constantin Şovăială Da. Şi marginal 1.179. Se solicită suma necesară pentru realizarea investiţiilor de bază în satele aparţinătoare oraşului Sălişte. Suma este de 12.500 mii lei.

Nicolae-Daniel Popescu Mulţumesc. Marginal 1.181. Stimaţi colegi, Foarte multe dintre blocurile de locuinţe din marile oraşe ale ţării arată nu doar dezolant, dar prezintă şi un nivel foarte scăzut al performanţei energetice. În acest sens, vă propun un amendament, la Capitolul "Programul Naţional privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe", şi anume alocarea sumei de 500.000 mii lei sau în baza necesităţilor deja calculate, pentru continuarea implementării programelor locale privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe, conform Ordonanţei de urgenţă nr. 18/2009. Dragi colegi, Bucureştiul şi alte mari oraşe ale ţării arată nu doar dezolant, cum am spus, ci prezintă şi un nivel scăzut de performanţă energetică. Cad secţiuni întregi de tencuială. Şi nu doar românii, dar şi turiştii străini se miră şi sunt surprinşi în mod neplăcut de modul în care arată aceste locuinţe. Vă rog să aprobaţi acest amendament. Vă mulţumesc.

Cristina-Ionela Iurişniţi Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. Am un set de amendamente, de la 1.183 la 1.207, dar voi susţine o parte din ele. Este vorba, într-adevăr, de ceea ce s-a discutat până acum, de infrastructura şcolară care pune mari probleme. Deci amendament... poziţia 1.191. Se propune alocarea sumei de 50 mii lei pentru finanţarea obiectivului "Grup sanitar - Şcoala Primară Cuşma, judeţul Bistriţa-Năsăud". Fondurile se scad de la AEP, Capitolul "Alte servicii publice generale", din Titlul XI - "Alte cheltuieli", "Finanţarea partidelor politice".

Cristina-Ionela Iurişniţi Îi rog pe concetăţenii mei să dea un vot de onoare pentru judeţul Bistriţa-Năsăud.

Cristina-Ionela Iurişniţi Urmează...

Cristina-Ionela Iurişniţi În regulă.

Cristina-Ionela Iurişniţi 1.192. Se propune alocarea sumei de 50 mii lei pentru finanţarea obiectivului "Grup sanitar - Şcoala Primară Visuia, comuna Miceşti, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Cristina-Ionela Iurişniţi Sursa sunt fondurile...

Cristina-Ionela Iurişniţi ... din PNDL II.

Cristina-Ionela Iurişniţi Merg mai departe cu un alt amendament.

Cristina-Ionela Iurişniţi Da.

Cristina-Ionela Iurişniţi 1.193. E vorba de o altă localitate, care de fapt este arondată municipiului Bistriţa, la 10 km. Este vorba de Slătiniţa. Se solicită alocarea sumei de 50 mii lei pentru finanţarea obiectivului "Grup sanitar...". Fondurile se scad de la Ministerul Dezvoltării, prin transferuri între unităţi ale administraţiei publice - PNDL II.

Cristina-Ionela Iurişniţi Un alt amendament care...

Cristina-Ionela Iurişniţi Un alt amendament cu acelaşi obiectiv - 1.201. 1.201. Se propune alocarea sumei de 50 mii lei pentru finanţarea obiectivului "Grup sanitar - Grădiniţa cu Program Normal nr. 2, Tiha Bîrgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud."

Cristina-Ionela Iurişniţi Tot prin PNDL.

Cristina-Ionela Iurişniţi Continui cu un alt amendament, tot legat de obiective din infrastructura şcolară. Este vorba de Colegiul Naţional "Liviu Rebreanu", care merită să fie reabilitat şi nu se găsesc bani.

Cristina-Ionela Iurişniţi 1.202.

Cristina-Ionela Iurişniţi 1.202. Se propune alocarea sumei de 50.000 mii lei pentru reabilitarea clădirii principale a Colegiului Naţional "Liviu Rebreanu", Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Cristina-Ionela Iurişniţi Un colegiu centenar, care merită reabilitat.

Cristina-Ionela Iurişniţi Continui cu un alt amendament.

Cristina-Ionela Iurişniţi 1.203. Este vorba de Ansamblul arhitectural "Sugălete", celebru - pentru cei care aţi fost la Bistriţa - în Piaţa Centrală -, judeţul Bistriţa-Năsăud, evident. Se propune alocarea sumei de 25.000 mii lei pentru reabilitarea acestui obiectiv. Şi i-aş ruga pe cei care sunt din judeţul Bistriţa-Năsăud să dea un vot de onoare.

Cristina-Ionela Iurişniţi Şi ceilalţi colegi, evident, dar sunt destul de realistă.

Cristina-Ionela Iurişniţi 1.205.

Cristina-Ionela Iurişniţi Se propune alocarea sumei de 50.000 mii lei, în vederea introducerii reţelei de apă în Şcoala Gimnazială Figa, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Cristina-Ionela Iurişniţi Este în apropierea oraşului Beclean. Aşa... şi mai am un amendament pe care...

Cristina-Ionela Iurişniţi ... îl voi prezenta.

Cristina-Ionela Iurişniţi Da. Regret absenţa liderului Grupului PSD, Daniel Suciu, care ar fi trebuit să dea un vot pentru cetăţenii din judeţul Bistriţa-Năsăud. (Vociferări.) Deci nu mi se pare deloc normal ce se întâmplă. Înseamnă că nu-l interesează cetăţenii judeţului. Şi ultimul amendament. Se propune alocarea sumei de 300.000 de lei pentru amenajarea terenului de sport din cadrul Liceului Tehnologic Agricol Beclean, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Cristina-Ionela Iurişniţi 1.206, exact.

Cristina-Ionela Iurişniţi A fost singura primărie care a trimis un răspuns la cererile mele, în privinţa sumelor necesare. Deci Primăria Beclean merită felicitată. Mulţumesc.

Antoneta Ioniţă Mulţumesc.

Antoneta Ioniţă Pentru parlamentarii de Brăila, marginal 1.241. Se propune suplimentarea cu suma de 1.000 mii lei pentru studiu de fezabilitate pentru înfiinţarea a 3 centre de depozitare a legumelor, fructelor şi florilor la Traian - Unirea, Vişan - Jirlău - Galbenu, Movila Miresii - Râmnicelu.

Antoneta Ioniţă Marginal 1.243. În municipiul Brăila - se propune suplimentarea cu suma de 900 mii lei pentru înfiinţarea a 6 centre medicale de permanenţă, întrucât ştiţi foarte bine, Unitatea de Primiri Urgenţe este sufocată de pacienţi, iar în municipiu noi nu avem niciun centru de permanenţă. Aşa cum doamna ministru al sănătăţii, doamna Sorina Pintea, a afirmat că sunt necesare, în anumite judeţe, centre de permanenţă, vă rog frumos să aveţi în vedere constituirea acestora. Mulţumesc.

Antoneta Ioniţă Marginal 1.244. Se propune suplimentarea cu suma de 100 mii lei pentru studiu de fezabilitate pentru reabilitarea falezei Dunării şi extinderea acesteia, de la Căpitănie până la trecere Bac Stânca.

Antoneta Ioniţă Şi ultimul...

Antoneta Ioniţă Mulţumesc. Marginal 1.245. Se propune suplimentarea cu suma de 4.600 mii lei pentru demararea unui program multianual de izolare termică a blocurilor din municipiul Brăila, cu cofinanţarea de 50% din bugetul Consiliului Local. Mulţumesc.

Mircea-Gheorghe Drăghici Mulţumesc.

Mircea-Gheorghe Drăghici 1.234. Se propune diminuarea sumei alocate rambursării cheltuielilor pentru campaniile electorale, în Proiectul Legii bugetului de stat pe 2019, Anexa nr. 3/48/02 - Autoritatea Electorală Permanentă, Capitolul 54.01, Grupă/titlu 59, Titlul XI - "Alte cheltuieli", art. 38 - Rambursarea cheltuielilor pentru campaniile electorale, II - Credite bugetare, cu suma de 12.637 mii lei.

Mircea-Gheorghe Drăghici 1.235. Se propune majorarea sumei alocate cheltuielilor de personal în Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019, Anexa nr. 3/48/02 - Autoritatea Electorală Permanentă, Capitolul 51.01, Grupă/titlu 10, Titlul I - "Cheltuieli de personal", I. Credite de angajament, cu suma de 12.637 mii lei, II. Credite bugetare, cu suma de 12.637 mii lei, art. 01 - Cheltuieli salariale în bani, II. Credite bugetare, cu suma de 12.637 mii lei; alin. 01 - Salarii de bază, II. Credite bugetare, cu suma de 4.534 mii lei; alin. 06 - Alte sporuri, II. Credite bugetare, cu suma de 2.251 mii lei, alin. 30 - Alte drepturi salariale în bani, II. Credite bugetare, cu suma de 5.552 mii lei. Este doar o reglare interioară a cheltuielilor cu salariile, nimic altceva. Mulţumesc.

Florin-Claudiu Roman Se propune diminuarea bugetului MDRAP cu 1 milion 175 mii lei şi suplimentarea cu aceeaşi sumă a bugetului SRI, în vederea achiziţionării unui conac boieresc în municipiul Craiova, inclusiv a clanţelor cu cristale Swarowski. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Continuăm, stimaţi colegi. S-a finalizat timpul. Până la poziţia 1.400... (Domnul senator Ion Marcel Vela solicită să ia cuvântul.) Te rog. (În continuare, conducerea şedinţei a fost reluată de domnul Şerban-Constantin Valeca.)

Florin Iordache De la această poziţie, până la poziţia 1.444, pentru că s-a epuizat timpul, supun votului amendamentele respinse. Să înceapă votul. 79 de voturi pentru, 176 de voturi împotrivă, au fost respinse restul de amendamente. Avem un singur amendament admis. Îl găsiţi la poziţia 26 de la amendamente admise. Să înceapă votul. 222 de voturi pentru, 43 de voturi împotrivă, o abţinere, doi colegi nu şi-au exprimat votul. (Domnul deputat Ionel Palăr solicită să ia cuvântul.) Explicarea votului. Vă rog. Da, domnule deputat, vă rog. Domnul Palăr, de la Bacău.

Ionel Palăr Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Astăzi, de la această tribună, trebuie să dăm Cezarului ce este al Cezarului! Vă mulţumesc tuturor şi, în principal, vreau să le mulţumesc colegilor mei din Comisia parlamentară UNESCO şi colegilor din Comisia pentru buget, finanţe pentru că au avut înţelepciunea de a susţine acest amendament care se adresează unui scop foarte nobil. Vorbim despre realizarea, după 20 de ani, a PUZ-urilor pentru cetăţile dacice. Se vorbeşte foarte mult despre Patrimoniul Naţional, dar pentru a putea să ajutăm acest patrimoniu naţional avem nevoie de lucruri esenţiale. Trebuie să avem un proprietar foarte clar. Deci, practic, noi, astăzi, prin acest vot, facem în aşa fel încât, prin realizarea PUZ-urilor, cetăţilor dacice incluse în Patrimoniul UNESCO, să poată să se facă următorul pas de a avea un proprietar şi de a putea atrage fonduri. Oricâte amendamente am face noi astăzi pentru alocarea de fonduri pentru aceste obiective, ele nefiind puse în legalitate, nu pot să fie ajutate. Sper, şi am avut şi promisiunea Ministerului Dezvoltării, că vor acţiona cu celeritate pentru a se realiza acest lucru. Încă o dată, vă mulţumesc frumos. (Aplauze.)

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, domnule coleg. Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 3/15 în integralitate. Să înceapă votul. 180 de voturi pentru, 88 de voturi împotrivă, două abţineri. A fost adoptată. Trecem la următoarea anexă, Anexa nr. 3/16 - "Ministerul Finanţelor Publice". Avem 5 amendamente respinse şi un amendament admis. Dacă se susţin amendamentele respinse? Vă rog. (Vociferări.) Da, domnule coleg, pe lista suplimentară avem 5 amendamente respinse şi vă rog să le susţineţi. Care din ele, să precizaţi?

Bogdan Gheorghiu 1, 4 şi 5.

Florin Iordache Da, vă rog.

Bogdan Gheorghiu Anexa nr. 3/16/01 - "Ministerul Finanţelor Publice", Titlul VII, "Alte transferuri". Se propune alocarea de la bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Titlul VII - "Alte transferuri" - a sumei de 2.160 mii lei, în vederea transferului către Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică administrat de Ministerul Apelor şi Pădurilor, reprezentând acoperirea taxei pentru scoaterea definitivă din fondul forestier a unui teren forestier în suprafaţă de 6,34 ha, necesar realizării obiectivului. Obiectivul respectiv e drumul Panaci-Bilbor.

Florin Iordache Mulţumesc. Vot, vă rog. Amendament respins. 90 de voturi pentru, 174 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins. Mai departe. Poziţia 4, nu?

Bogdan Gheorghiu Da. Anexa nr. 3/16/29 "Ministerul Finanţelor Publice - Modernizarea şi securizarea punctelor de trecere a frontierei". Se propune suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice cu suma de 5.000 mii lei pentru modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii PTF Siret.

Florin Iordache Vot, vă rog. Amendament respins. 87 de voturi pentru, 173 de voturi împotrivă. A fost respins. Următorul, poziţia 5.

Bogdan Gheorghiu Anexa nr. 3/16/29 - "Ministerul Finanţelor Publice. Modernizarea şi securizarea punctelor de trecere a frontierei". Se propune suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice cu suma de 4.000 mii lei pentru modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii PTF Izvoarele Sucevei.

Florin Iordache Mulţumesc. Vot, vă rog. Amendament respins. 79 de voturi pentru, 165 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins. Domnule Neagu, vă rog.

Nicolae Neagu O să vă rog să supuneţi la vot două amendamente extrem de importante, pe care le cunoaşte şi domnul ministru, şi pe care le-a şi susţinut în Comisia pentru buget. Deci dânsul ştie că va face tot ceea ce este posibil încât ceea ce noi spunem să se realizeze, pentru buna desfăşurare a Summitului de la Sibiu, din 9 mai anul curent, Summitul Uniunii Europene. Este vorba de suplimentarea bugetului de stat. Găsim anexa pe Raportul suplimentar, poziţia nr. 2, a cheltuielilor pentru siguranţa de operare pe Aeroportul Internaţional Sibiu - 12.100 mii lei. Domnule ministru,...

Florin Iordache Vot, vă rog.

Nicolae Neagu ...preşedinţia rotativă a Uniunii Europene o reprezentaţi şi dumneavoastră, pe două considerente: ca ministru de finanţe conduceţi una, un sector; ca ministru de dezvoltare, al doilea sector. Nu o să vă invite nimeni, pentru că dumneavoastră faceţi parte dintre organizatori; reprezentaţi România de la primul nivel. Deci eu sunt ferm convins că doar ora de dimineaţă, la Comisia pentru buget, finanţe v-a determinat să greşiţi anii. Adică, în loc să spuneţi 2019, aţi făcut o eroare, o greşeală, motiv pentru care sunt ferm convins că o veţi îndrepta pe parcurs, până în momentul în care se bugetează.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Supun votului amendamentul dumneavoastră. S-a epuizat şi timpul. Să înceapă votul. 85 de voturi pentru, 169 de voturi împotrivă. A fost respins. Da, domnule Neagu. Vă rog.

Nicolae Neagu Şi, cu permisiunea dumneavoastră...

Florin Iordache Vă rog.

Nicolae Neagu 6.000 mii lei pentru acelaşi eveniment - organizarea Summitului de la Sibiu - care sunt necesari pentru Primăria Sibiu. Este deja în amenajarea locaţia. Este cunoscută nu numai de ministrul finanţelor, ci şi de ministrul dezvoltării, şi am rugămintea ca, bineînţeles, ceea ce au promis, să rezolve, indiferent dacă acest amendament... Înţeleg conjunctura politică în care existăm, că acest amendament trece sau nu. Ceea ce este de pregătit pentru summit, am convingerea că şi domnul ministru va participa 100% şi va găsi soluţiile necesare pentru rezolvare.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Vot, vă rog.

Nicolae Neagu Este poziţia 3. Îmi cer scuze!

Florin Iordache Da, da. Poziţia 3. Aţi avut poziţia 2 şi poziţia 3. Poziţia 3, la amendamente respinse. Vot, vă rog. 76 de voturi pentru, 160 de voturi împotrivă. A fost respins. Am finalizat amendamentele respinse. Avem un singur amendament admis, la poziţia 27. Să înceapă votul. 186 de voturi pentru, 91 de voturi împotrivă. A fost adoptat. Lăsăm anexa la finalul dezbaterilor - poate apar modificări - votul pe întreaga anexă. Trecem la Anexa nr. 3/17 - "Ministerul Justiţiei". Avem 28 de amendamente respinse. Domnul Cupşa. Vă rog. Să precizaţi care? Domnule Cupşa, vă rog. Sunt 26 de amendamente respinse. Să-mi spuneţi la care poziţie. Nu există amendamente admise. Vă rog, domnule Cupşa.

Ioan Cupşa Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Aş fi preferat să nu fie nevoie să susţin aceste amendamente, amendamente prin care cresc veniturile acordate Ministerului de Justiţie, venituri necesare funcţionării acestui minister. Aş fi preferat ca aceşti bani să rămână pentru educaţie, pentru sănătate, dar, din păcate, asta e! Acolo unde educaţie nu e, acolo unde banii pentru educaţie sunt puţini, e nevoie de bani pentru Ministerul Public şi e nevoie de bani pentru Ministerul de Justiţie. Drept urmare, susţin amendamentul respins nr. 1, al Anexei nr. 3/17/02. Solicit suplimentarea sumelor prevăzute în această anexă cu Titlul de cheltuieli de personal. Suma este 65.000 de mii lei, în vederea finanţării a 500 de posturi din schema de personal a serviciilor de probaţiune. Serviciile de probaţiune sunt acele servicii care îşi propun, au ca scop ultim să ne ajute să luptăm împotriva fenomenului infracţional. Mai precis, să ajute la reintegrarea socială a condamnaţilor, evitând astfel recidiva şi, drept urmare, ajungând ca un număr cât mai mic dintre cetăţenii României să fie transformaţi în victime, de cei care o dată deja au trecut prin furcile caudine. Aşadar, vă rog să supuneţi la vot 65.000 mii lei pentru finanţarea celor 500 de posturi necesare la serviciile de probaţiune. Vă rog.

Florin Iordache Supun votului amendamentul de la poziţia 1, amendament respins. Să înceapă votul. 96 de voturi pentru, 184 de voturi împotrivă, două abţineri. A fost respins. Mulţumesc. Mai departe.

Ioan Cupşa Desfăşurarea actului de înfăptuire a justiţiei, spunerea adevărul juridic de către judecători, este imposibil a se face, în condiţiile în care nu avem, alături de ei, sprijinul grefierilor. Or, felul în care sunt retribuiţi grefierii în prezent, numărul lor mic, duce la un act de calitate inferioară a justiţiei. Astfel, vă solicit să suplimentăm sumele prevăzute în Anexa nr. 3/17/02 - Cheltuieli de personal - cu suma de 17.696 mii lei, în vederea achitării sumelor restante pentru plata retroactivă a unor drepturi pentru grefieri. Vă rog să supuneţi...

Florin Iordache Marginal cât, domnule Cupşa, ca să ştim?

Ioan Cupşa Marginal 2. Erau în ordine.

Florin Iordache Bun. Vot. Amendament respins.

Ioan Cupşa Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. (Domnul senator Cătălin-Daniel Fenechiu solicită să ia cuvântul.) Imediat! Să anunţ votul şi vă dau cuvântul, domnule senator. 90 de voturi pentru, 166 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins. Domnul senator Fenechiu.

Florin Iordache Vă rog, susţineţi-l, domnule senator. Toate amendamentele sunt pe anexa a doua, anexa suplimentară. Vă rog să-l susţineţi. Vă rog.

Florin Iordache Îl supun votului.

Florin Iordache Vă rog.

Florin Iordache Vă rog, domnule senator.

Florin Iordache Din bugetul Ministerului Justiţiei, da!

Florin Iordache Am înţeles! Domnule senator, eu supun votului amendamentul dumneavoastră; amendament respins. Vă mulţumesc. Vreţi să mai precizaţi ceva?

Florin Iordache Nu. Bun. Să înceapă votul la acest amendament respins. 102 voturi pentru, 172 de voturi împotrivă. A fost respins. Mai departe, domnule Fenechiu.

Florin Iordache Mulţumesc. Supun votului amendamentul de la poziţia 5; respins. Să înceapă votul. (Domnul deputat Ioan Cupşa solicită să ia cuvântul.) Domnule Cupşa, numai puţin, că mai sunt colegi care doresc să intervină. 101 voturi pentru, 164 de voturi împotrivă. Dacă la poziţia 6, amendamente respinse, sunt intervenţii? Nu. 7?

Florin Iordache Mulţumesc. Amendamentul de la poziţia 7. Să înceapă votul. 103 voturi pentru, 169 de voturi împotrivă. A fost respins. Aveţi la 8, domnule Cupşa?

Ioan Cupşa La 4, domnule preşedinte.

Florin Iordache La 4. Vă rog.

Ioan Cupşa Domnule preşedinte, Dragi colegi, Aceeaşi problemă despre care vă spuneam ceva mai devreme, nevoia de grefieri. Vă ajutăm noi, cei din opoziţie, să vă îndepliniţi Programul de guvernare. Aţi propus ca doi grefieri să fie alocaţi la un judecător sau un procuror. În prezent - nu vă dau cifrele - este 1,2, cel mult, la un magistrat. Aşadar, vă propunem să alocaţi resurse financiare necesare pentru ca schemele de personal să fie completate cu încă 250 de posturi de grefieri în acest an, în total 1.000 de posturi de grefieri în următorii 4 ani. Suma este de 10.693 mii lei, sumă pe care vă propunem să o luaţi de la Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni generale - Alte cheltuieli - Credite de angajament. Vă rog să supuneţi la vot.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Poziţia 4 de la respinse. Să înceapă votul. 89 de voturi pentru, 194 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins. Domnul Codreanu. Vă rog. La ce poziţie, domnule Codreanu? La poziţia 9? Vă rog.

Constantin Codreanu Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Distinşi colegi, Acest amendament face referire la o problemă mai veche, despre care am tot vorbit de la această tribună, şi a cărei soluţionare am obţinut-o, în urma deschiderii din partea Guvernului României, care a dat o ordonanţă de urgenţă, în septembrie 2017, ordonanţă care a devenit celebră peste Prut, pentru că a soluţionat problema a circa 40.000 de persoane. Ordonanţa de urgenţă nr. 65/2017, însă, prevede în mod expres şi dublarea posturilor alocate Comisiei pentru cetăţenie. Practic, acest lucru îl cer în acest amendament. Propun suplimentarea bugetului cu suma de 20.000 mii lei pentru dublarea posturilor din cadrul ANC. Şi vreau să vă invit pe dumneavoastră, parlamentari ai guvernării, să faceţi acelaşi lucru pe care l-a făcut, la momentul potrivit fostul premier al României şi să votaţi pozitiv acest amendament.

Florin Iordache Mulţumesc. Vot la poziţia 9. Să înceapă votul. 96 de voturi pentru, 183 de voturi împotrivă. A fost respins. Mai departe, vă rog.

Constantin Codreanu Al doilea amendament face referire la diaspora noastră economică. Propun alocarea sumei de 1.000 mii lei pentru trimiterea unui magistrat de legătură în Italia, de către partea română. Este un lucru solicitat şi de autorităţile centrale şi regionale italiene. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Supun votului, stimaţi colegi, şi acest amendament prezentat de domnul Codreanu. Să înceapă votul. 83 de voturi pentru, 182 de voturi împotrivă, două abţineri. A fost respins. S-a finalizat timpul. (Domnul deputat Stelian-Cristian Ion solicită să ia cuvântul.) Vă rog, domnule Stelian.

Stelian-Cristian Ion S-a votat, într-adevăr, un timp de dezbateri, dar vă rog să observaţi faptul că la fiecare vot nu s-a întrerupt cronometrul. Astfel încât, aş dori, pentru corectitudine, să votăm o suplimentare pentru acest calup de amendamente, acest ultim calup de amendamente, o suplimentare de zece minute.

Florin Iordache Bun. Există o propunere în acest sens, de suplimentare a timpului. Să înceapă votul. 99 de voturi pentru, 179 de voturi împotrivă. A fost respinsă propunerea. Mulţumesc. Supun votului, stimaţi colegi, până la poziţia ... (Doamna deputat Cristina-Mădălina Prună solicită să ia cuvântul.) Da, doamnă, mai aveţi o încercare, văd.

Cristina-Mădălina Prună Ceea ce aţi propus şi a fost votat în Biroul permanent a fost timpul de dezbatere pentru amendamentele respinse. Dumneavoastră aici nu respectaţi ceea ce s-a votat în Biroul permanent şi practic luaţi în considerare timpul de vot, în timpii de dezbatere. Aţi supus votului Parlamentului, de fapt al celor două Camere, acest lucru, însă nu este corect. Nu este corect, pentru că Biroul permanent a decis altceva. Deci v-aş ruga ca de acum înainte, pe celelalte voturi, să opriţi cronometrul atunci când se votează. Vă mulţumesc frumos.

Florin Iordache Am înţeles. Aveţi o propunere. Când trecem la anexa următoare voi supune votului şi propunerea dumneavoastră cu oprirea cronometrului. Timpul curge, doamnă! Sunt dezbateri...

Cristina-Mădălina Prună Păi, staţi un pic! De ce să supuneţi la vot un lucru care a fost deja decis, ca să fie timp de dezbatere?

Florin Iordache Păi, văd că aveţi tot felul de propuneri năstruşnice!

Cristina-Mădălina Prună Păi, timp de dezbatere nu înseamnă timp de vot! Timpul de dezbatere se referă la amendamentele respinse.

Florin Iordache Păi, asta facem, doamnă!

Cristina-Mădălina Prună Practic împiedicaţi parlamentarii să-şi susţină amendamentele.

Florin Iordache Păi, asta facem!

Cristina-Mădălina Prună E vorba de bugetul României! Deja l-aţi trecut pe repede-nainte, în câteva zile, iar acum nu lăsaţi parlamentarilor opoziţiei, în majoritatea lor, să-şi susţină amendamentele.

Florin Iordache Doamnă, mai era vorba de un amendament! Povestim atât, când puteaţi să susţineţi amendamentul... Pierdem mai mult timp!

Cristina-Mădălina Prună Domnule preşedinte de şedinţă, Reiau, pentru că pare că nu înţelegeţi ce vă spun.

Florin Iordache Ba înţeleg foarte bine, doamnă!

Cristina-Mădălina Prună Timpii de vot nu reprezintă timpi de dezbatere. Deci trebuie să opriţi cronometrul în momentul în care Parlamentul votează pe amendamentele respinse.

Florin Iordache Aşa consideraţi dumneavoastră, nu, sau cum?!

Cristina-Mădălina Prună Asta este ceea ce a votat Biroul permanent, din care faceţi şi dumneavoastră parte!

Florin Iordache Unde, doamnă?

Cristina-Mădălina Prună A votat acum... ieri, mai exact!

Florin Iordache Ce a votat, doamnă?!

Cristina-Mădălina Prună ...la ora 3,00.

Florin Iordache Ce a votat, doamnă?!

Cristina-Mădălina Prună Timpii de dezbatere!

Florin Iordache Da, doamnă, timpii de dezbatere înseamnă tot!

Cristina-Mădălina Prună Timpul de dezbatere nu include timpul alocat votului!

Florin Iordache Da, doamnă!

Cristina-Mădălina Prună Păi, dumneavoastră lăsaţi cronometrul să curgă atunci când votăm! Deci aceasta înseamnă că includeţi timpul de vot în timpii de dezbatere! (Vociferări.)

Florin Iordache E prima dată când aud aşa ceva!

Cristina-Mădălina Prună Nu suntem la meci de handbal! Suntem la dezbaterea bugetului României, pe 2019!

Florin Iordache Am înţeles!

Cristina-Mădălina Prună La asta suntem! Acesta este respectul pe care-l acordaţi dumneavoastră taxelor şi impozitelor cetăţenilor care vă ţin aici, în Parlament! (Aplauze.)

Florin Iordache Vă mulţumesc, doamnă deputat. Vă mulţumesc. Am spus vă mulţumesc!, doamnă!

Cristina-Mădălina Prună Vă rog să lăsaţi colegii să-şi susţină amendamentele!

Florin Iordache Asta facem! Vă mulţumesc, doamnă!

Cristina-Mădălina Prună Şi opriţi cronometrul atunci când se votează! (Vociferări.)

Florin Iordache Da.

Cristina-Mădălina Prună Şi poate puteţi să chemaţi la ordine şi parlamentarii PSD, care se pare că sunt nemulţumiţi că vrem să dezbatem în Parlament!

Florin Iordache Am încheiat! Vă mulţumesc, doamnă! Domnule Andronache, vă rog.

Gabriel Andronache Domnule preşedinte de şedinţă, Aţi catalogat ca fiind năstruşnică propunerea făcută de colega noastră de la USR. Păi, dacă este o procedură năstruşnică, atunci vă rog să explicaţi cum a putut fi pusă în practică în prima parte a acestei şedinţe? Pentru că în prima parte a acestei şedinţe, de fiecare dată când se vota, acel cronometru era oprit. Ca atare, nu este nicio procedură năstruşnică, pentru că aţi aplicat-o chiar dumneavoastră! Din păcate - nu ştiu de ce - după pauză, nu aţi mai făcut lucrul acesta! Vă rugăm să reveniţi la această bună practică şi să o puneţi din nou în aplicare. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. S-a rezolvat. Continuăm. Oricum finalizăm în seara asta! Supun votului, stimaţi colegi, restul de amendamente, până la poziţia 26; amendamente respinse. Să înceapă votul - amendamentele respinse până la poziţia 26. Tocmai la Justiţie să apară probleme?! Nu se poate! Mulţumesc. 92 de voturi pentru, 179 de voturi împotrivă. Au fost respinse. Supun votului, stimaţi colegi, Anexa nr. 3/17 - "Ministerul Justiţiei", în formula propusă de comisiile reunite. Să înceapă votul. 170 de voturi pentru, 99 de voturi împotrivă. A fost adoptată. Trecem la următoarea anexă, Ministerul Apărării Naţionale. Avem 8 amendamente respinse. Dacă se doresc...? Domnul Vlad Sergiu Cosmin. Vă rog să ne precizaţi şi care din cele 8? (Vociferări.) Marginal 3, vă rog.

Sergiu Cosmin Vlad Marginal 3. Se propune alocarea suplimentară a sumei de 75.000 mii lei pentru achiziţia a 250 de locuinţe de serviciu pentru cadrele militare ale Batalionului 191 Infanterie din Unitatea Militară Arad-Gai. Motivaţia amendamentului: îndeplinirea condiţiilor pentru mutarea Batalionului 191 Infanterie al Unităţii Militare Arad-Gai, din Cetatea Aradului în Unitate Militară Arad-Gai, astfel încât să se faciliteze reintroducerea Cetăţii Aradului în circuitul civil.

Florin Iordache Mulţumesc. Amendamentul de la poziţia 3 - amendament respins. Să înceapă votul. 109 voturi pentru, 164 de voturi împotrivă, un coleg nu şi-a exprimat votul. A fost respins. Mai departe. Dacă până la poziţia 8 mai sunt intervenţii? Nu. Supun votului, stimaţi colegi, Anexa nr. 3/18 - "Ministerul Apărării", în formula propusă de comisiile reunite. Să înceapă votul. 173 de voturi pentru, 106 voturi împotrivă, o abţinere. A fost adoptată Anexa nr. 3/18 - "Ministerul Apărării Naţionale", în formula propusă de comisiile reunite. Următoarea. Anexa nr. 3/19 - "Ministerul Afacerilor Interne". Există 7 amendamente respinse, în Anexa nr. 10. Dacă doresc colegii să-şi susţină amendamentele de la poziţia 1 la 7? Nu. (Doamna senator Alina-Ştefania Gorghiu solicită să ia cuvântul.) A, doamna senator Gorghiu, da! Vă rog. Vă rog. Ce poziţie, doamnă senator? (Râsete.) Din cele 7, întreb! Sunt 7 poziţii. Întrebam ce poziţie.

Florin Iordache Rog colegii să ... Dar, vă rog să-mi precizaţi şi mie, doamnă!

Florin Iordache Mulţumesc. Supun votului amendamentul doamnei senator Gorghiu. Să înceapă votul. Amendament respins. 124 de voturi pentru, 152 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins. Doamna senator Presadă. Vă rog să ne precizaţi la care din cele şapte doriţi să susţineţi? Vă rog.

Florin Iordache Da, vă rog.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Supun votului amendamentul. Îl găsiţi la poziţia 5; amendament respins. Să înceapă votul. 111 voturi pentru, 155 de voturi împotrivă, două abţineri. A fost respins. Domnul senator Bădulescu? Nu. Dacă nu mai sunt alte intervenţii, supun votului, stimaţi colegi, Anexa nr. 3/19, în formula propusă de cele două comisii, fără amendamente. Să înceapă votul. 183 de voturi pentru, 95 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost adoptată Anexa nr. 3/19. Trecem la următoarea anexă, Anexa nr. 3/20 - "Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale". Avem 8 amendamente respinse, în Anexa nr. 11. Dacă doresc iniţiatorii să le susţină? Domnul deputat Robert Sighiartău. Vă rog. Să ne precizaţi şi poziţia, domnule deputat, din cele 8.

Robert-Ionatan Sighiartău Domnule preşedinte de şedinţă, Doamnelor şi domnilor parlamentari, Vin înaintea dumneavoastră cu un amendament. Un amendament susţinut nu numai de Partidul Naţional Liberal şi de mine, un amendament susţinut de peste 32.000 de semnături online, pe care le-am adunat în ultimele trei zile, şi un amendament susţinut de peste cei 4,3 milioane de copii care trăiesc în România. Avem o alocaţie de 84 de lei. Asta înseamnă 2 lei pe zi. O bătaie de joc! O bătaie de joc, pentru că în Uniunea Europeană ne situăm pe ultimul loc. Asta având în vedere că, din punct de vedere demografic, stăm extrem de prost. Rata natalităţii este cea mai scăzută din ultimii 100 de ani, iar voi, prin măsurile voastre de guvernare, aţi reuşit să trimiteţi în diaspora, numai anul trecut, peste 300.000 de români! (Rumoare.) În contextul acesta, vă cer respectuos, în numele copiilor şi al viitorului României, să votaţi acest amendament. Nu aveţi absolut nicio scuză să nu votaţi acest amendament. Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 3/20/01 - "Ministerul Muncii", Titlul IX - "Asistenţă socială", cu suma de 2.130.528 mii lei, pentru majorarea alocaţiei de stat pentru copii, începând cu data de 1 martie 2019. Majorarea alocaţiei de la 84 de lei la 150 de lei, iar pentru copiii de la 0 la 2 ani, de la 200 de lei la 300 de lei. Votul dumneavoastră va fi înregistrat de români. Votaţi responsabil!

Florin Iordache La ce poziţie, domnule...? (Vociferări. Rumoare.) Precizaţi, ca să ştie colegii...

Robert-Ionatan Sighiartău Fiţi mai atent, domnule Iordache. Fiţi mai atent!

Florin Iordache Nu eu, nu eu.

Robert-Ionatan Sighiartău Poziţia 2.

Florin Iordache Bun. Nu eu, domnule coleg. S-a solicitat din sală să precizaţi poziţia, să poată urmări. După care însă la explicarea votului, oprim cronometrul şi dau domnului ministru posibilitatea să răspundă. Deci să înceapă votul. Poziţia 2. Să înceapă votul, amendament respins. (Aplauze.) Da, vă rog. Vă rog. 123 de voturi pentru... Vă rog.

Robert-Ionatan Sighiartău Astăzi a câştigat România şi viitorul României. Felicitări tuturor celor care n-aţi ascultat nici de Dragnea, nici de PSD şi nici de conducerea Guvernului! Mulţumesc mult. (Aplauze.)

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Mai departe. Doamna senator Presadă. (Vociferări.) A, mai afişaţi... Numai puţin. Afişaţi rezultatul să-l pot... Numai puţin, doamnă senator. (Vociferări.) Da, da, da, aşa este. Deci 123 de voturi pentru, 119 voturi împotrivă, o abţinere. A fost adoptat amendamentul, sigur. Dar era corect să anunţ, să apară pe stenogramă. Doamna senator Presadă, vă rog.

Florin Iordache Da. Rog colegii să ia loc în bănci, să putem continua. (Vociferări. Rumoare.) Vă rog să luaţi loc, să supun votului amendamentul respins propus de doamna senator Presadă. Să înceapă votul. 96 de voturi pentru, 175 de voturi împotrivă. A fost respins. Dacă mai sunt intervenţii, stimaţi colegi? Nu. În aceste condiţii, supun votului dumneavoastră Anexa 3/20... (Vociferări.) ... cu amendamentul admis şi celelalte, respinse, care nu s-au susţinut. În formula aceasta, cu amendamente, aşa se va supune votului, Anexa nr. 3/20 în integralitate. Să înceapă votul. (Aplauze.) 265 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă, 6 abţineri. Vă rog frumos să păstrăm linişte în sală. Vă mulţumesc. A fost adoptată Anexa nr. 3/20. Anexa nr. 3/21 - "Ministerul Tineretului şi Sportului." Avem un singur amendament admis - îl găsiţi la poziţia 28 - şi 28 de amendamente respinse - în Anexa nr. 12. Dacă sunt intervenţii din partea iniţiatorilor şi colegilor care au depus amendamente respinse? Domnul Popescu Nicolae... Domnul Popescu. Numai puţin...

Varujan Vosganian Stimaţi colegi...

Florin Iordache Numai...

Varujan Vosganian Aş vrea totuşi să facem... E ceva ciudat! Din toţi colegii care am fost la ALDE, aproape jumătate nu apar că ar fi votat. (Rumoare.)

Florin Iordache Da. Domnul Popescu. (Vociferări. Rumoare.) Domnul Popescu, după care invit liderii de grup... (Vociferări. Rumoare.) Deci domnul... domnul deputat Popescu. (Vociferări. Rumoare.) Am rugămintea la colegi, indiferent de grupul parlamentar, să luaţi loc, să putem continua dezbaterile. (Vociferări. Rumoare.) Domnul Popescu.

Nicolae-Daniel Popescu Nu-mi găsesc amendamentul. Să-mi găsesc amendamentul.

Florin Iordache Sunt 28 de amendamente, bun. Domnul deputat Popescu Pavel. Să precizaţi poziţia, din cele 28, domnule deputat. (Vociferări. Rumoare.) Aveţi o procedură? Vă rog.

Pavel Popescu Am o procedură. Am o problemă cu unii colegi din sală. Domnule ministru... Domnule ministru, Să vă fie ruşine! Vă spun aici, să vă fie ruşine! V-aţi aliat... (Vociferări. Rumoare.) V-aţi aliat... (I se întrerupe microfonul.)

Florin Iordache Stimaţi colegi, Am rugămintea... Domnule Popescu, deci... (Vociferări.) Nu, nu, nu, vă rog frumos să vă cereţi scuze, nu este un mod normal de adresare. Vă rog frumos să vă cereţi scuze, da? Vă rog.

Pavel Popescu V-aţi aliat cu un partid de socialişti, aşa vă numiţi, "socialişti". Şi asta este justiţia socială pe care o faceţi în ţara asta. 1 din 5 copii nu se mai duce la şcoală...

Florin Iordache Vă rog să vă cereţi scuze, înainte.

Pavel Popescu N-au cum să se ducă la şcoală. (I se întrerupe microfonul.)

Florin Iordache V-am rugat să vă cereţi scuze pentru modul de adresare. Îmi pare rău, acesta nu e mod de adresare. Doamna deputat Roşca, vă rog. Doriţi să interveniţi? Nu. Păi, era... era bifat... Mai doreşte cineva să intervină? Numai puţin, staţi să terminăm această anexă. Vă rog. Mai do... Suntem la Anexa cu tineretul şi putem discuta orice. Dar suntem la Anexa cu cele 28... Dacă nu doreşte nimeni să susţină amendamentele respinse, la Anexa Ministerului Tineretului şi Sportului, supun votului amendamentul admis... A, domnul Moldovan, vă rog. Să precizaţi poziţia. La Ministerul Tineretului şi Sportului sunt 28 de amendamente.

Sorin-Dan Moldovan Poziţia 17, domnule preşedinte de şedinţă.

Florin Iordache Vă rog. Vă rog, domnule deputat.

Sorin-Dan Moldovan Solicităm suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului cu suma de 195.247 mii lei, pentru întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive şi a centrelor de agrement. Această sumă este necesară pentru investiţii, pentru reparaţii urgente şi pentru ca toate centrele de agrement să devină funcţionale şi să-şi atingă standardele europene de calitate, conform unui raport al Curţii de Conturi, din 2015. Mulţumesc.

Florin Iordache Supun votului amendamentul respins. Vă rog, să înceapă votul. (Vociferări. Rumoare.) 96 de voturi pentru, 151 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins. Dacă mai sunt alte susţineri ale amendamentelor? Bun. Domnul Mihalescul, vă rog. Mai doriţi să interveniţi? Nu. Bun. Am finalizat... Vă rog. (I se adresează domnului deputat Nicolae-Daniel Popescu.) Mergeţi... mergeţi... Dacă nu există... Bun. Sunt 28 de amendamente, îmi pare rău. Mulţumesc. Supun votului dumneavoastră amendamentul admis. Vă rog să fiţi atenţi, se găseşte la poziţia nr. 28, la Anexa nr. 1, amendament admis, la Ministerul Tineretului şi Sportului. Să înceapă votul. 208 voturi pentru, 100 de voturi împotrivă, două abţineri. A fost admis. Supun votului Anexa nr. 3/21 în integralitate, cu amendamentul admis. Să înceapă votul. 213 voturi pentru, 102 voturi împotrivă, 3 abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. A fost adoptată şi Anexa nr. 3/21. Domnul Daniel Suciu, liderul Grupului PSD. Vă rog, domnule deputat.

Vasile-Daniel Suciu Vă solicit o pauză de consultări, de 10 minute.

Florin Iordache Pauză de consultări - 10 minute. După o scurtă pauză

Florin Iordache Rog colegii să ia loc, să putem continua. Înţeleg că v-aţi consultat. Şi vom continua, da? Putem continua, da? Liderii de grup, v-aţi consultat? Rog colegii să ia loc, să putem continua, da? Suntem la Anexa nr. 3/22 - "Ministerul Agriculturii." Avem două amendamente admise - le găsiţi la poziţiile 29 şi 30 - şi 7 amendamente respinse. Începem cu amendamentele respinse. Dacă primul amendament respins? Doreşte...? Vă rog, doamnă senator. Să precizaţi la ce poziţie faceţi referire.

Florin Iordache Vă rog.

Florin Iordache Bun. Supun votului dumneavoastră amendamentul 1 de la Anexa Ministerului Agriculturii. Să înceapă votul. 111 voturi pentru, 200 de voturi împotrivă, două abţineri. Amendamentul a fost respins. Următorul. Mai sunt colegi care doresc să intervină? Domnul Mihalescul? Nu. Domnul Giugea, vă rog. Precizaţi şi poziţia la care vreţi să interveniţi.

Nicolae Giugea Stimaţi colegi, Este vorba despre o sumă care trebuie alocată pentru reabilitarea şi modernizarea unui număr mai mare de centre decât cele la care lucrările sunt în continuare, centrele APIA, dată fiind starea avansată de degradare a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea în teritoriu angajaţii APIA. În acest sens, se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 3/22 - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu suma de 2.000 mii lei pentru realizarea lucrărilor de consolidare, reabilitare şi modernizare a sediilor centrelor locale şi judeţene APIA.

Florin Iordache Bun. Supun votului amendamentul propus de domnul Giugea, amendament respins. Să înceapă votul. 107 voturi pentru, 213 voturi împotrivă. A fost respins. Dacă mai sunt intervenţii din partea colegilor? Da, domnul Popescu, vă rog. Precizaţi poziţia, domnule Popescu.

Nicolae-Daniel Popescu Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Nr. 6.

Florin Iordache 6, vă rog.

Nicolae-Daniel Popescu Marginal 6, da. Propunem alocarea a 500 mii lei sau în baza necesităţilor calculate, pentru sprijinirea activităţii producătorilor apicultori din România. Dragi colegi, România este al patrulea - şi uneori al treilea - mare producător de miere naturală, din Uniunea Europeană. Considerăm că statul român ar trebui să facă mai mult şi, în speţă, Ministerul Agriculturii, pentru apicultori şi pentru protejarea rasei autohtone de albine, pentru combaterea contaminării cerii, pentru stoparea comercializării mierii neconforme. Şi un lucru pe care l-am observat chiar şi eu, şi mai mult românii din străinătate care vin în România, în magazinele noastre se comercializează miere de origini necunoscute - un lucru pe care nu îl întâlnim în ţări dezvoltate sau în ţările care sunt în primele două, trei locuri, la capacitatea de producţie. Vă mulţumesc. Vă rog să susţineţi acest amendament.

Florin Iordache Vă supun votului amendamentul de la poziţia 6, respins. Să înceapă votul. 102 voturi pentru, 212 voturi împotrivă. Amendamentul a fost respins. Mergem mai departe. Poziţia 7. Se susţine? Nu. Bun. În aceste condiţii, vă supun votului amendamentul admis. Îl găsiţi la poziţia 29, la amendamente admise. Să înceapă votul. 215 voturi pentru, 108 voturi împotrivă. A fost adoptat. Şi următorul amendament, de la poziţia 30. Să înceapă votul. (Vociferări.) Admis, admis. Deci amendamentele admise. Discutăm de două amendamente admise. 203 voturi pentru, 100 voturi împotrivă, 4 abţineri. A fost adoptat şi acest amendament. Supun votului, stimaţi colegi, Anexa nr. 3/22 - "Ministerul Agriculturii", cu cele două amendamente admise. Să înceapă votul. 223 de voturi pentru, 102 voturi împotrivă. A fost aprobată Anexa nr. 3/22 - "Ministerul Agriculturii." Trecem la anexa următoare - Ministerul Mediului. Sunt 13 amendamente admise. Le găsiţi în Anexa nr. 14. Dacă doreşte cineva să intervină? Domnul Mihalescul. Vă rog.

Dumitru Mihalescul Mulţumesc, domnule preşedinte. Anexa nr. 3/23/01 - "Ministerul Mediului", Capitolul 74.01 - "Protecţia mediului". Se solicită suplimentarea bugetului ministerului cu suma de 1.400 mii lei, pentru închiderea finală a depozitului de deşeuri Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava.

Florin Iordache Da. Vă rog. Supun votului amendamentul dumneavoastră. Să înceapă votul. Să înceapă votul, amendament respins.

Dumitru Mihalescul Al doilea. Anexa nr. 3/23/02 - "Ministerul Mediului", Programe multianuale de mediu şi...

Florin Iordache Numai puţin, numai puţin, domnule deputat.

Dumitru Mihalescul Vă rog.

Florin Iordache 103 voturi pentru, 195 de voturi împotrivă. A fost respins. Vă rog, mai departe. Vă rog.

Dumitru Mihalescul ... Programe multianuale de mediu şi gospodărire a apelor. Se solicită suplimentarea creditelor bugetare prevăzute la Anexa nr. 3/23/02 - "Ministerul Mediului", Programe multianuale de mediu şi gospodărire a apelor, cu suma de 80.000 mii lei pentru finanţarea lucrărilor de reabilitare a obiectivelor afectate de inundaţii în anul 2018, în judeţul Suceava.

Florin Iordache Mulţumesc. Supun votului amendamentul respins. Să înceapă votul. 108 voturi pentru, 217 voturi împotrivă, a fost respins. Mergem mai departe. Dacă mai sunt intervenţii de susţinere a amendamentelor? Da, domnul deputat Popescu, vă rog.

Nicolae-Daniel Popescu Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. La punctul 6. Alocarea sumei de 500 mii lei pentru Programul Naţional de Îmbunătăţire a Calităţii Aerului - Amenajări de parcuri în zonele urbane poluate. Mulţumesc.

Florin Iordache Supun votului amendamentul respins. Să înceapă votul. 104 voturi pentru... 219 voturi împotrivă. A fost respins. Următorul, vă rog.

Nicolae-Daniel Popescu Mulţumesc. Şi ultimul amendament. Alocarea sumei de 900.000 mii lei pentru Fondul de urgenţă pentru închiderea depozitelor de gunoi neconforme. Stimaţi colegi, Gropile de gunoi din România, dar mai cu seamă din zona de munte sunt o mare, mare problemă. Şi avem nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru adoptarea acestui amendament. Vă rog, votaţi pentru un mediu curat şi pentru gropi de gunoi conforme.

Florin Iordache Mulţumesc, domnule deputat. Supun votului amendamentul propus de domnul Popescu. Să înceapă votul. 98 de voturi pentru, 204 voturi împotrivă. A fost respins. Mai departe. Mai sunt intervenţii? Mai sunt intervenţii? Nu. Am finalizat amendamentele respinse. Nu avem amendamente admise la Ministerul Mediului. Supun votului, stimaţi colegi, Anexa nr. 3/23 - "Ministerul Mediului." Să înceapă votul. A, numai puţin, numai puţin. Am întrebat dacă mai sunt intervenţii. Numai puţin, reluăm, numai puţin. Rog totuşi stafful tehnic să urmărească colegii, pentru că rămâne încărcat şi nu pot urmări, nu pot... cei care şi-au exprimat votul... Totuşi stafful dacă bea o cafea, poate mă ajută puţin. Domnul Stângă, vă rog.

Florin Iordache Vă rog.

Florin Iordache Supun votului... Supun votului amendamentul susţinut de domnul senator Stângă. Să înceapă votul. 101 voturi pentru, 216 voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins. Mai sunt intervenţii? Doamna senator Hărău. Doriţi să interveniţi? Nu. Bun. Am finalizat deci. În aceste condiţii... În aceste condiţii, supun votului, stimaţi colegi, Anexa nr. 3/23 - "Ministerul Mediului", fără amendamente. Să înceapă votul. 214 voturi pentru, 108 voturi împotrivă, două abţineri, 2 colegi nu şi-au exprimat votul. A fost adoptată şi Anexa aferentă Ministerului Mediului. Trecem la anexa următoare. Anexa nr. 3/24 - "Ministerul Transporturilor." Avem 4 amendamente admise - vor fi supuse votului ultimele -, 243 de amendamente respinse - le găsiţi în Anexa nr. 15. Doamna deputat Mara Mareş. Avem 243. De la 1 la 20. Dacă sunt intervenţii? Staţi puţin. De la 1 la 20. Sunt intervenţii de la 1 la 20? Nu. De la 20 la 40? Rog colegii... rog colegii... Da, de la 20 la 40. Vă rog, domnule deputat.

Ioan Balan 31. Se propune alocarea sumei de 3.000 mii lei pentru lucrări la DN 17A pe tronsonul Sadova - Suceviţa, unde sunt necesare reabilitare pod şi apărări de maluri, Vatra Moldoviţei - Kilometrul 23.

Florin Iordache Vot, amendament respins. 93 de voturi pentru, 193 de voturi împotrivă. A fost respins. Mai departe, vă rog.

Ioan Balan 32. Se propune alocarea sumei de 6.500 mii lei pentru lucrări la DN 2E - pe tronsonul Păltinoasa - Marginea, consolidare versant, sector Vârfu Dealului - Cacica şi reabilitare poduri şi podeţe în localităţile Păltinoasa şi Clit.

Florin Iordache Vot, amendament respins. 98 de voturi pentru, 200 de voturi împotrivă. A fost respins. Mai departe.

Ioan Balan 33. Suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor cu suma de 1.000 mii lei pentru realizare de studii şi documentaţie în vederea implementării de măsuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de siguranţă a infrastructurii rutiere şi reducerea numărului de accidente rutiere - inclusiv studiu de trafic şi executare sensuri giratorii/alveole refugii etc. - pe drumurile naţionale din judeţul Suceava. În anul 2018 au murit 84 persoane în 285 de accidente grave care au avut loc pe drumurile publice din judeţul Suceava.

Florin Iordache Vot, amendamentul de la poziţia 33. Să înceapă votul. 93 de voturi pentru, 209 voturi împotrivă. Respins. Mai departe.

Ioan Balan 45. Se propune suplimentarea cu suma de 24.000 mii lei la Anexa nr. 3/24 - "Ministerul Transporturilor", Programul de modernizare, dezvoltare, reparaţii, consolidare şi întreţinere a infrastructurii rutiere, pentru reabilitare şi modernizare DN2 Roman - Suceava - Siret, aplicarea de covor bituminos pe 65 km deosebit de afectaţi.

Florin Iordache Păi, este peste 40. Domnule coleg, să putem discuta organizat. Am ajuns la poziţia... Doamnă... supun votului şi vă anunţ ceva. Deci poziţia 45. Vot la poziţia 45, amendament respins. Numai puţin... numai puţin. Am terminat cu colegul dumneavoastră şi reluăm, stimaţi colegi. (Domnul deputat Corneliu Olar solicită să ia cuvântul.)

Corneliu Olar La poziţia 34.

Florin Iordache Imediat...

Corneliu Olar Poziţia 34.

Florin Iordache Numai puţin, domnule deputat, staţi puţin.

Corneliu Olar 34.

Florin Iordache Numai puţin... 73 de voturi pentru, 157 de voturi împotrivă, un coleg nu şi-a exprimat votul. Deci, rog... Imediat, domnule coleg. Deci a fost respins. Am rugămintea la dumneavoastră, colegii de la PNL care s-au înscris, foarte mulţi, pe listă. Am ajuns până la poziţia 45. Deci dacă până la poziţia 45 sunt colegi care au amendamente, să vă pot da cuvântul. Deci, vă rog, anulaţi-vă... anulaţi-vă... (Doamna deputat Mara Mareş solicită să ia cuvântul.) Imediat, doamnă, e colegul dumneavoastră la poziţia 34 şi vă dau cuvântul. Deci am rugămintea să vă... (Vociferări.) Bun. 41. 34, domnul Olar, vă rog.

Corneliu Olar Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr. 3/24 "Ministerul Transporturilor", Programul de modernizare, dezvoltare, reparaţii, consolidare şi întreţinere a infrastructurii rutiere, cu suma de 55.000 mii lei, pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea DN 74 Alba Iulia - Zlatna - Abrud - Brad, respectiv DN 74A Câmpeni - Abrud". Acum vreau să... Ştiţi cântecul acela - "Vreau să-mi văd prietenii mei!"? Să voteze.

Florin Iordache Poziţia 34, vot, vă rog. Vot.

Florin Iordache Doamnă, staţi puţin, să anunţ. Numai puţin, doamnă senator. 91 de voturi pentru, 178 de voturi împotrivă. A fost respins. Repet, până la poziţia 45 aveţi, da?

Florin Iordache 35, doamnă, da?

Florin Iordache 35, vă rog.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Poziţia 35. Să înceapă votul. Amendament respins. Numai puţin, domnule Olar, staţi puţin. 104 voturi pentru, 202 voturi împotrivă. A fost respins. 36 aveţi?

Corneliu Olar Nu.

Florin Iordache Nu. 37... Deci... am rugămintea la următorii colegi - doamna Mareş, domnul Bulai, domnul Bumb. Anulaţi înscrierea, ca să vă pot da cuvântul fiecăruia. Deci domnul Bulai, doamna Lungu, domnul Toma, domnul Fenechiu, domnul Benga, vă dau cuvântul. Suntem la poziţia 35. Şi vă dau cuvântul, fiecăruia. Dar v-aţi înscris enorm de mulţi pentru următoarea poziţie, să ştiu cui dau cuvântul. Domnul Bodea, domnul Fenechiu, vă rog, anulaţi-vă..., şi vă dau cuvântul, fiecăruia. Mergem... (Vociferări.) Păi... Da.

Corneliu Olar Se propune suplimentarea...

Florin Iordache La ce poziţie?

Corneliu Olar La nr. 37.

Florin Iordache La 37, vă rog.

Corneliu Olar Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr. 3/24. Deci este vorba de 115.000 mii lei pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea DN 75 Turda - Câmpeni - Ştei"... Bihor - Cluj - Alba şi tot Ardealul.

Florin Iordache Poziţia 37. Să înceapă votul. Amendament respins. Imediat, imediat. Să anunţ votul şi vă dau cuvântul, domnule deputat. 93 de voturi pentru, 187 de voturi împotrivă. A fost respins. Până la poziţia 40 mai doreşte cineva? 38, domnul Olar, vă rog.

Corneliu Olar Scuzaţi, 38. Deci se propune suma de 35.000 mii lei pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DN 1R Albac - Huedin".

Florin Iordache Poziţia 38, amendament respins. Să înceapă votul. 89 de voturi pentru, 194 de voturi împotrivă. Respins. 40, vă rog.

Nechita-Adrian Oros 40. Se propune alocarea sumei de 540.000 mii lei pentru finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiţii "Pistă de decolare-aterizare 3.500 m la Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca". Sursa de finanţare - diminuarea cu suma de 540.000 mii lei - Credite de angajament. Stimaţi colegi, Aeroportul Internaţional "Avram Iancu" este o adevărată poartă de intrare a Transilvaniei, un avantaj uriaş pentru dezvoltarea întregii regiuni. Dacă planurile de dezvoltare ale regiunii se interferează cu voinţa politică a actualei majorităţi, atunci, cu siguranţă, stimaţi colegi, veţi vota acest amendament. Mulţumesc.

Florin Iordache Supun votului poziţia 40. Să înceapă votul. Amendament respins. (Doamna deputat Mara Mareş solicită să ia cuvântul.) Numai puţin, numai puţin, să anunţ votul şi vă dau cuvântul, doamnă. 97 de voturi pentru, 189 de voturi împotrivă. A fost respins. Vă rog. Poziţia?

Mara Mareş 41.

Florin Iordache 41.

Mara Mareş Doamnelor şi domnilor de la Guvernare, Nu aţi prevăzut niciun leu pentru finanţarea Aeroportului Braşov - proiect esenţial pentru Braşov şi care ar putea transforma oraşul şi regiunea într-un hub turistic şi economic. Grupul parlamentar al PNL propune alocarea sumei de 358.163 mii lei pentru Aeroportul Braşov. Şi vă cer sincer sprijinul, domnilor de la PSD şi ALDE, pentru că ştim că fără votul dumneavoastră nu va trece acest amendament. Şi vreau să cred că nu veţi vota împotriva acestui amendament şi, până la urmă, împotriva acestui proiect de foarte mare importanţă, nu doar pentru braşoveni, dar şi pentru regiune şi pentru România. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, doamnă deputat. Poziţia 41. Să înceapă votul. 110 voturi pentru, 189 de voturi împotrivă, 3 abţineri. A fost adoptat. Vă rog, domnul deputat Bode.

Lucian Nicolae Bode Mulţumesc. Poziţia 42. Distinşi colegi, Municipiul Zalău este, din păcate, printre puţinele municipii-reşedinţă de judeţ care nu beneficiază de o centură ocolitoare. De asemenea, două companii mari care asigură peste 80% din producţia industrială a judeţului solicită realizarea acestui obiectiv, pentru a fi competitive şi pentru a se dezvolta. După ani de tergiversări - execuţia la tronsonul I a început în anul 2008 - după ani de tergiversări, în acest moment, CNAIR are posibilitatea să finalizeze revizuirea studiului de fezabilitate şi să scoată la licitaţie proiectare + execuţie tronsonul II, Centura ocolitoare a Zalăului. Prin acest proiect de buget, din păcate, alocaţi puţin peste 400.000 de euro din credite bugetare - mai exact, sub 1% din necesar. Vă propun, aşadar, să fiţi de acord cu amendamentul meu, să alocaţi, aşa cum spune legea, 15% din valoarea lucrării, echivalentul pentru a putea demara lucrările de execuţie la acest obiectiv.

Florin Iordache Mulţumesc. Poziţia 42. Să înceapă votul. Amendament respins. 101 voturi pentru, 203 voturi împotrivă. A fost respins. Mergem mai departe. Poziţia 43?

Nicolae Giugea Poziţia 43. Se propune suplimentarea cu 59.383 mii lei a sumelor prevăzute pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare DN 56 Craiova - Calafat, km 0 - km 84 + 0,20".

Florin Iordache Să înceapă votul.

Nicolae Giugea Mulţumesc.

Florin Iordache Amendament respins. 101 voturi pentru, 193 de voturi împotrivă. A fost respins. Mai departe, domnule deputat.

Nicolae Giugea Şi 44.

Florin Iordache Da.

Nicolae Giugea Se propune alocarea a 60.000 mii lei, credite bugetare, pentru obiectivul de investiţii "Centura de ocolire Craiova, Varianta Sud, DN 56 - DN 55 - DN 6", Cod obiectiv - 872.

Florin Iordache Mulţumesc. Şi poziţia 44 o supun votului, amendament respins. Să înceapă votul.

Nicolae Giugea Şi eu mulţumesc.

Florin Iordache 101 voturi pentru, 196 de voturi împotrivă. A fost respins. 46? Nu. 46, vă rog.

Ioan Balan 46. Se propune suplimentarea cu suma de 4.800 mii lei, la Anexa nr. 3/24 - "Ministerul Transporturilor", Programul de modernizare, dezvoltare, reparaţii, consolidare şi întreţinere a infrastructurii rutiere, pentru aplicarea de tratament bituminos, în vederea finalizării lucrărilor de reparaţii la Drumul Naţional DN 29A Suceava - Adâncata - Dorohoi.

Florin Iordache Da. Poziţia 46, amendament respins. Să înceapă votul. 99 de voturi pentru, 204 voturi împotrivă. Respins. Mai departe.

Ioan Balan 47. Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 3/24 - "Ministerul Transporturilor", Programul de modernizare, dezvoltare, reparaţii, consolidare şi întreţinere a infrastructurii rutiere, cu suma de 2.880 mii lei, pentru continuarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare DN 17B, pe Valea Bistriţei.

Florin Iordache Da. Vot, vă rog, amendament respins. 96 de voturi pentru, 204 voturi împotrivă. Respins.

Ioan Balan 48. Se propune alocarea din sumele prevăzute la Anexa nr. 3/24 - "Ministerul Transporturilor", Programul de modernizare, dezvoltare, reparaţii, consolidare şi întreţinere a infrastructurii rutiere, a sumei de 49.655 mii lei, până la acoperirea întregii valori rămase de finanţat la Varianta de ocolire Suceava, în vederea finalizării în anul 2019 a lucrărilor la acest obiectiv. În Proiectul de buget este prevăzută doar suma de 61.097 mii lei, din totalul de 110.752 mii lei, valoare rămasă de finanţat la 31.12.2018. (În continuare, conducerea şedinţei a fost preluată de domnul senator Şerban-Constantin Valeca, vicepreşedinte al Senatului.)

Nicolae Neagu Nr. crt. 53, amendament respins, Anexa nr. 3/24/22. Este vorba de a finanţa corect studiile pentru tronsoanele II, III. Avem şi un amendament pentru tronsonul IV, Autostrada Sibiu - Piteşti. Prea mult timp stăm de la un memorandum semnat cu 20 de ani înainte pentru a finaliza un coridor european, într-un transport rapid şi sigur, atât de marfă, cât şi de călători. Prea mult timp am pierdut pe partea de transport internaţional. Eu cred că puteţi da dovadă de seriozitate dacă finanţaţi corect pe autostradă tronsoanele II, III şi IV. Suma - 14.000 mii lei.

Marius Bodea Poziţia 54. Este vorba de Autostrada Ungheni - Iaşi - Târgu Mureş sau Moldova - Transilvania, cum doriţi să-i spuneţi. Amendamentul face referire la tronsonul Târgu Neamţ - Târgu Mureş. An de an, Moldova a fost Cenuşăreasa alocărilor din bugetul Ministerului Transporturilor. Şi nici acest an nu este o excepţie. Vreau să vă spun că beţia aceasta de cuvinte mari, de promisiuni, an de an, nu mai are efect în Moldova. Cei de acolo până nu văd lucrările începute nu mai cred nicio promisiune. Iar alocările din acest an din bugetul Ministerului Transporturilor, pentru acest mare obiectiv, sunt ridicol de mici. De aceea, amendamentul vine să propună suplimentarea acestor sume până la nivelul de 37.380 mii lei. Este un obiectiv primordial pentru Moldova. Autostrada Ungheni - Iaşi - Târgu Mureş va scoate din izolare pur şi simplu 4 milioane de locuitori ai zonei. Este cea mai săracă zonă din Uniunea Europeană. Şi chiar dacă nu aş locui acolo şi aş fi român din altă parte a ţării, mi-ar fi ruşine să ştiu că în ţara mea sunt cei mai săraci europeni. Mulţumesc. (Aplauze.)

Lucian Nicolae Bode Poziţia 55.

Lucian Nicolae Bode Autostrada Comarnic - Braşov. Stimaţi colegi, După ce un fost ministru al transporturilor, de la PSD, ne-a ameninţat că se mută cu cortul pe această autostradă dacă nu finalizează această autostradă în mandatul lui, după ce aţi renunţat la programul de asistenţă cu Banca Mondială pentru realizarea acestui obiectiv, aţi transferat acest obiectiv strategic pentru dezvoltarea României către un "Tutankamon" al administraţiei centrale - mă refer la domnul Ghizdeanu. Mai nou, Comisia de Strategie şi Prognoză construieşte autostrăzi în România şi CFR SA se ocupă de Campionatul European de Fotbal. În aceste condiţii, noi vă propunem să suplimentaţi suma prevăzută în bugetul Ministerului Transporturilor pentru Autostrada Bucureşti - Braşov, tronsonul Comarnic - Braşov, lotul 2, cu suma de 94.767 mii lei, pentru finalizarea lucrărilor de construcţii la acest tronson. Vă mulţumesc.

Victor Paul Dobre Mulţumesc, domnule preşedinte, pentru... Amendamentul meu se referă la demararea investiţiilor pentru Centura ocolitoare...

Victor Paul Dobre Da. 91 marginal.

Victor Paul Dobre ... pentru Centura ocolitoare a municipiului Galaţi - 1.500 mii lei pentru elaborarea studiilor de fezabilitate şi alte lucrări pentru documentaţie. Galaţiul este singurul, din primele 10 oraşe ale ţării, care nu are nimic în ceea ce priveşte centura.

Tudor - Vlad Benga Mulţumesc, domnule...

Tudor - Vlad Benga Da. Îmi permit să sar direct la marginal 135, pentru că este o urgenţă reală şi cred că mulţi dintre dumneavoastră aţi şi văzut-o. Respectiv, suplimentarea cu 100.000 mii lei a sumelor destinate proiectului "Modernizare DN 73 Piteşti - Câmpulung - Braşov." Deci... dacă ştiţi toată zona aceea, a Branului, care este una dintre aglomerările turistice cele mai importante din ţară, este un coşmar de doi ani de zile. De doi ani de zile, drumul acela este în reparaţii şi nu este finalizat, iar alocarea actuală este insuficientă pentru finalizarea proiectului. Prin această suplimentare avem o şansă să finalizăm proiectul şi să terminăm coşmarul care se întâmplă acolo, weekend de weekend şi zi de zi, în momentul de faţă. Mulţumesc frumos.

Dănuţ Bica Nr. crt. ...

Dănuţ Bica Da, scuze.

Dănuţ Bica Nr. crt. 56. Propunem alocarea sumei de 22.700 mii lei pentru amenajarea Drumului Naţional DN 7C - Transfăgărăşan, pentru asigurarea circulaţiei rutiere pe tot timpul anului. Drumul naţional DN 7C, supranumit şi Transfăgărăşan, considerat unul dintre cele mai frumoase drumuri montane din lume, care leagă regiunea istorică a Munteniei cu Transilvania, traversând Munţii Făgăraş, are o mare importanţă strategică, dar şi economică, reprezentând calea de acces către obiective turistice de prim rang. Din păcate, zona montană cuprinsă între km 104 şi km 130,8 este deschisă circulaţiei rutiere, în fiecare an, doar de la 30 iunie până la 1 noiembrie.

Dănuţ Bica Nr. crt. 57. Se propune alocarea sumei de 41.200 mii lei pentru reabilitarea şi modernizarea Drumului Naţional DN 73C Câmpulung - Curtea de Argeş, din judeţul Argeş, arteră rutieră care leagă trei foste capitale ale Ţării Româneşti - Târgovişte, Câmpulung şi Curtea de Argeş.

Dănuţ Bica Şi nr. crt. 61. Se propune alocarea sumei de 2.500 mii lei pentru reabilitarea şi restaurarea Gării Regale din Curtea de Argeş, judeţul Argeş, una din cele mai frumoase gări din Europa.

Cosette-Paula Chichirău Marginal 173. Un amendament pentru municipiul Iaşi. Moldova are nevoie disperată de infrastructură. Anul acesta sunt primele alocări pentru Autostrada Moldova. Dar, din păcate, începeţi această autostradă tot din Ardeal. S-au dat bani pentru studii de fezabilitate pentru tronsoanele din Ardeal şi tronsonul transcarpatic. În Moldova tot nu se întâmplă nimic. Aşa că vă solicit suma de 150.000 mii lei pentru varianta de ocolire a municipiului Iaşi, Varianta Nord, care va fi parte din această Autostradă Moldova. Vrem şi noi un semn de bună-credinţă că vă pasă de Iaşi şi de estul României. Vă mulţumesc.

Constantin Şovăială Şovăială. 88.

Constantin Şovăială Se propune suplimentarea cu suma de 150.000 mii lei pentru finanţarea construcţiei Centurii municipiului Mediaş, judeţul Sibiu. Mulţumesc.

Ilie Dan Barna 133 marginal. Alocarea sumei de 4.500 mii lei pentru realizarea obiectivului de investiţii nou "Pasaj pietonal subteran Tălmaciu, judeţul Sibiu, subtraversare DN 7". Este o zonă în care apar în mod frecvent accidente şi, din această cauză, e nevoie de o subtraversare, trecere de pietoni. Mulţumesc.

Costel Alexe Bună ziua! Costel Alexe. Stimaţi colegi, Vă propunem suplimentarea cu suma de 315.764 mii lei pentru varianta de ocolire a municipiului Iaşi, Varianta Sud. Şi vă spunem că astăzi avem unul dintre 3 cele mai poluate oraşe din ţară, după Bucureşti şi Braşov, Iaşiul, care are astăzi tot traficul greu în municipiu. Vă mulţumesc.

Costel Alexe Marginal 111, domnule preşedinte.

Găvrilă Ghilea Numărul curent 99. Se propune...

Găvrilă Ghilea Numărul curent 99. Se propune suplimentarea sumei prevăzute în bugetul Ministerului Transporturilor, Anexa nr. 3, Obiectiv 415 - Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea, cu suma de 960.000 mii lei. Acest proiect este subfinanţat şi în acest an, în condiţiile în care, după 15 ani de la demararea proiectului, din cei 415 km ai Autostrăzii Transilvania, se poate circula doar pe 75 km. Ne aflăm în situaţia de a asista la alocări insuficiente, pentru a închide acest coridor rutier strategic care face legătura României cu Vestul Europei şi care conectează ţara noastră la reţeaua europeană de transport. Acest proiect de anvergură pentru România trebuie privit la nivel macro, din perspectiva interconectivităţii şi mobilităţii, şi nu doar ca un deziderat regional, urmând să facă legătura cu Moldova, prin Autostrada Târgu Mureş-Iaşi-Ungheni. Mulţumesc.

Iulian Bulai Marginal 149. Propunem suplimentarea creditelor bugetare cu 5.000 mii lei pentru obiectivul de investiţii "Revizuire studiu de fezabilitate pentru Autostrada Târgu Mureş-Ditrău". Două milioane de euro, din 159 de milioane necesare pentru completarea studiului de fezabilitate este prea puţin. De aceea, propun acest amendament şi încă unul. Mulţumesc.

Iulian Bulai 149.

Iulian Bulai Şi încă unul. 150. 10.000 mii lei pentru realizarea studiile de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Autostrada A8 - Târgu Mureş-Iaşi-Ungheni", sectoarele Ditrău-Târgu Neamţ, Târgu Neamţ-Iaşi-Ungheni. Mulţumesc.

Costel Lupaşcu Număr marginal 186. Suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, pentru bugetarea indicatorilor tehnico-economici la centura oraşului, varianta de ocolire oraş Găeşti. Sursa de finanţare - de la finanţarea partidelor politice.

Sorin-Ioan Bumb Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Autostrada Sebeş-Turda avea termen de finalizare 2017, iar în acest an, în buget, n-a fost cuprinsă decât o treime din suma necesară finalizării tronsoanelor I şi II. De aceea, propun suplimentarea sumei cu 617.000 mii lei, pentru a finaliza tronsoanele I şi II din Autostrada Sebeş-Turda, deoarece DN1 este blocat între Sebeş-Alba Iulia-Teiuş-Aiud.

Sergiu Cosmin Vlad Marginal 163...

Sergiu Cosmin Vlad Marginal 163. Se propune alocarea suplimentară a sumei de 2.000 mii lei pentru reabilitarea/modernizarea Gării CFR Aradul-Nou, din municipiul Arad, judeţul Arad. Gara se prezintă deplorabil, aproape într-o stare de paragină, găsindu-se în cea mai proastă stare de când a fost construită, fiind aproape inutilizabilă. Vă mulţumesc.

Nicolae-Daniel Popescu Mulţumesc. 153. Dragi colegi, Aeroportul Henri Coandă, din Bucureşti este o poartă de intrare în România. Din păcate, în momentul de faţă, nu arată deloc bine şi ştiţi foarte bine că transferul de la aeroport către centrul oraşului este un infern, la fel şi către Gara de Nord. De aceea, propunem suplimentarea creditelor bugetare cu 7.000 mii lei, pentru obiectivul de investiţii "Revizuirea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii - Linie de cale ferată Bucureşti Nord - Aeroport Internaţional Bucureşti Otopeni". Mulţumesc.

Ioan Cupşa Numărul curent 105. Suplimentarea sumelor prevăzute la Cod obiectiv 1979. Este vorba despre varianta de ocolire Aleşd Sud şi Nord. Suma este 20.000 mii lei, pentru începerea acestor lucrări. Este vorba despre DN1 şi este vorba de oraşul Aleşd. Oraşul Aleşd, în care, dacă deschizi geamurile, nu mai trec tirurile. Vă rog, votaţi.

Cristian-Gabriel Seidler Stimaţi colegi, 183 marginal. 850 mii lei pentru reparaţii curente la pasajul rutier superior km 6+645 linia 100 Bucureşti Nord - Videle, respectiv podul Drumul Săbăreni, care, din cauza stării de degradare, izolează un cartier întreg din Bucureşti, cartierul Chitila Triaj.

Ion Ştefan Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Marginal 64. Anexa nr. 3/24/26. Propun spre alocare suma de 90.000 mii lei pentru realizarea obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire a localităţii Adjud", judeţul Vrancea. Şi sper ca şi colegii de la PSD Vrancea să-şi dea votul pentru aşa ceva. Este suficient că nu avem un kilometru de autostradă în zona Moldovei. Poate reuşim, totuşi, să facem o centură ocolitoare în jurul oraşului Adjud!

Ion Ştefan Marginal 64.

Ion Ştefan Şi eu vă mulţumesc.

Florin Iordache Bun. Continuăm. Am finalizat timpul, domnule coleg, îmi pare rău! Am finalizat timpul. De la acest amendament, până la capăt, la amendamentele respinse, supun votului dumneavoastră restul amendamentelor respinse. Să înceapă votul. 106 voturi pentru, 197 de voturi împotrivă, o abţinere, amendamentele au fost respinse. Supun atenţiei dumneavoastră patru amendamente admise la Ministerul Transporturilor. Le găsiţi la poziţiile 31, 32, până la 34. Primul amendament, la poziţia 31. Să înceapă votul. Amendament admis. Să înceapă votul. 294 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă, 5 abţineri. Adoptat. Poziţia 32. Supun votului dumneavoastră. Să înceapă votul. Admise. Mai avem două amendamente - numai admise. 210 voturi pentru, 92 de voturi împotrivă, 4 abţineri. A fost adoptat. Poziţia 33, de la admise. Să înceapă votul. 317 voturi pentru, 5 voturi împotrivă, o abţinere. Adoptat. Şi ultima, 34. Da, domnule Movilă, vă rog. Sunteţi autorul amendamentului. Vă rog.

Petru Movilă Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Vreau să vă mulţumesc tuturor grupurilor parlamentare pentru acest vot extrem de important pentru Autostrada Ungheni-Iaşi-Târgu Mureş. Este al doilea pas concret pe care Parlamentul României îl face, pentru a susţine acest proiect de infrastructură. Dacă în decembrie, prin votul nostru, al tuturor, a fost adoptată o lege în acest sens, astăzi, în proiectul de buget sunt bani alocaţi pentru refacerea studiilor pentru tronsonul Târgu Neamţ-Târgu Mureş. Nu erau bani prinşi pentru refacerea studiilor de fezabilitate pentru tronsonul Ungheni-Iaşi-Târgu Neamţ. Şi, prin votul dumneavoastră, prin susţinerea colegilor din Comisiile pentru transporturi, buget, finanţe şi prin votul din plen, astăzi putem vorbi despre o realizare importantă pentru Iaşi şi pentru Moldova. Aş vrea să le mulţumesc grupurilor parlamentare de la UDMR, colegilor de la Senat şi de la Cameră, bineînţeles PMP, de la PNL şi vreau să remarc şi să îi mulţumesc colegului meu Marius Bodea, de la Iaşi, şi lui Lucian Bode, sigur şi lui Laurenţiu Leoreanu, să le mulţumesc colegilor de la PSD, în primul rând colegilor de la Iaşi. O să încep cu domnul senator Victorel Lupu, cel care a susţinut şi la Senat, şi la Cameră...

Florin Iordache Hai că ai o listă bogată! Mulţumesc.

Petru Movilă Nu! În 30 de secunde... Domnule preşedinte, e un lucru bun! ... să le mulţumesc colegilor, iniţiatori ai amendamentului, doamnei Camelia Gavrilă, senator Vasile Toma, Silviu Macovei şi Vasile Cîtea şi, de asemenea, să le mulţumesc colegilor de la ALDE, Ştefan Băişanu şi Varujan Vosganian, şi, sigur, nu în ultimul rând, colegilor de la USR. Din când în când îmi dau seama că iubiţi Moldova! (Aplauze.)

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnul Bode, înainte de vot. Vă rog. Domnul deputat Bode, v-am dat, că înţeleg, pe procedură, tot la acest...

Lucian Nicolae Bode Mulţumesc. Domnule preşedinte de şedinţă, Vă mulţumesc foarte mult. Distinşi colegi, Particip la al doisprezecelea buget dezbătut în Parlamentul României, fiind la al treilea mandat de parlamentar. În această experienţă n-am întâlnit un amendament admis la care să nu ai indicată sursa şi să nu ai indicată suma. Deci cum să adoptăm un amendament fără să se indice suma? De aceea, vă rog, fie să respingem acest amendament, fie îl rog pe iniţiator să-şi retragă acest amendament. Nu poţi să dai un vot pentru un amendament, să admiţi un amendament, când nu ai nici sursa şi nici suma pe care o propui.

Florin Iordache Mai doresc colegi să intervină? Domnule Movilă, poate mai tăiaţi din lista de mulţumiri! Bun. Supun votului amendamentul de la poziţia 34. Să înceapă votul. 202 voturi pentru, 35 de voturi împotrivă, 81 de abţineri. A fost adoptat. Supun, stimaţi colegi, anexa în integralitate, Anexa nr. 3/24 - "Ministerul Transporturilor." Să înceapă votul. 210 voturi pentru, 32 de voturi împotrivă, 72 de abţineri. A fost adoptată şi anexa aferentă Ministerului Transporturilor. Următoarea. Anexa nr. 3/25 - "Ministerul Educaţiei Naţionale." Este prezentă doamna ministru Andronescu. Avem patru amendamente admise, 85 de amendamente respinse. Se regăsesc în două anexe - Anexa nr. 16 şi completare. Începem cu amendamentele respinse. În prima anexă, Anexa nr. 16. De la 1 la 15 dacă sunt intervenţii? De la 1 la 15, de la prima anexă? Doamna Cherecheş. Vă rog. Stafful tehnic, domnul Movilă a vorbit! Vă rog eu, corectaţi acolo, urmăriţi-mă şi pe mine cine vorbeşte, cine nu vorbeşte... Aşa! Doamna Cherecheş. De la 1 la 15. Anexa nr. 16.

Florica Cherecheş Partidul Naţional Liberal a depus o serie de amendamente care duc la reducerea abandonului şcolar şi a absenteismului şi care ajută să rămână copiii în ţară şi să-şi găsească locuri de muncă, pentru că ne interesează ca oferta şcolară să fie corelată cu cererea de pe piaţa muncii. Ca atare, avem câteva amendamente - nu le vom susţine pe toate -, dar acestea sunt cele mai importante: "Masă la şcoală", "Şcoală după şcoală", cerem suplimentarea de buget pentru reparaţii capitale pentru şcoli, pentru a putea să obţină autorizaţiile de care au nevoie, şi pentru ca elevii, în România, să înveţe în condiţii decente şi potrivite pentru secolul al XXI-lea, burse profesionale mai multe şi mai mari, recuperarea restanţelor salariale de către profesori şi pregătirea profesorilor, precum şi introducerea masteratului didactic. Am să susţin, la nr. 2, din Anexa nr. 3/25. Solicităm suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale cu suma de 150.000 mii lei pentru reparaţii capitale aferente activelor fixe, pentru construcţia, renovarea şi întreţinerea instituţiilor de învăţământ, pentru ca toţi elevii să aibă cursuri într-un singur schimb, de dimineaţă. Vă rugăm să supuneţi votului.

Florin Iordache Stimaţi colegi, La poziţia 2, din Anexa nr. 16, la Ministerul Educaţiei. Să înceapă votul - amendament respins. 97 de voturi pentru, 204 voturi împotrivă, o abţinere. A fost respins. Următoarea poziţie, doamnă.