5 iunie 2019 – Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006, pentru modificarea alin.(5) al art.10 din Legea nr.121/2014 privind eficienţa energetică şi pentru completarea alin.(3) al art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 567/2008/2018). ( retrimisă comisiei )

Florin Iordache Continuăm. La poziţia 15 avem Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art.10 din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică şi pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; PL-x 567/2008/2018. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Dacă nu, domnul preşedinte Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii. Vă rog să prezentaţi raportul.

Iulian Iancu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Într-adevăr, vorbim despre o reexaminare. Este un proiect de lege care a fost transmis spre promulgare Preşedintelui care, în conformitate cu prevederile art. 77 alin. (2) din Constituţia României, republicată, a formulat cererea de reexaminare. Vorbim, de fapt, despre art. I pct. 3, respectiv articolul ce defineşte conceptul de condominiu. De asemenea, la art. I pct. 11, legea instituie pentru autorităţile administraţiei publice locale o competenţă exclusivă în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi funcţionarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat. Senatul a adoptat proiectul de lege. De asemenea, într-o primă dezbatere, în urma solicitării de reexaminare, analizând legea transmisă la promulgare şi cererea de reexaminare, membrii comisiei au constatat că este necesară completarea definiţiei condominiului, în vederea stabilirii zonelor unitare de încălzire. Este un concept energetic legat de soluţia de încălzire unitară, aceeaşi în toate apartamentele condominiilor, practicat pe scară largă în multe state membre ale Uniunii Europene. Se susţine pentru viitor însă întărirea sistemelor centralizate de termoficare care sunt, potrivit specialiştilor, cele mai eficiente sisteme, nu prezintă riscuri pentru consumatorii finali şi au un grad mai redus de poluare şi sunt dedicate zonelor aglomerate urbane, dar nu numai, vizează şi noile extinderi imobiliare în oraşele României. Referitor la competenţa exclusivă a autorităţilor administraţiei publice locale, serviciul public de alimentare cu energie termică este un serviciu de utilitate publică care se află sub coordonarea, conducerea, controlul şi responsabilitatea administraţiei publice locale. În urma examinării cererii de reexaminare formulată de Preşedintele României comisiile au operat cele două modificări şi au propus plenului adoptarea proiectului, cu amendamentele admise prevăzute în Anexa nr. 1 şi amendamentele respinse prevăzute în Anexa nr. 2, ca parte integrantă a raportului. În şedinţa din data de 1 aprilie 2019, în temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor a hotărât retrimiterea legii la comisia sesizată în fond. Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat legea în şedinţa din 9 aprilie 2018 şi au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, cu cele două modificări admise în baza solicitării reexaminării, adoptarea proiectului de lege cu amendamentele admise prevăzute în Anexa nr. 1 şi amendamentele respinse prevăzute în Anexa nr. 2, anexe care fac parte integrantă din prezentul raport.

Florin Iordache Începem dezbaterile generale. Grupul PNL. Domnul Bumb. Se pregăteşte domnul Márton Árpád.

Sorin-Ioan Bumb Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Cererea de reexaminare a Preşedintelui priveşte art. I, cele două puncte - punctele 3 şi 8. Şi anume, la punctul 3 este definit condominiul ca sistemul de încălzire care are la bază o singură soluţie tehnică de încălzire. Prin aceasta se restrânge dreptul consumatorilor de a-şi alege tipul de încălzire conform propriei voinţe, rămânând captivi sistemului centralizat, neconsiderând regulile economiei de piaţă şi constituind un monopol de alimentare în sistem centralizat. Iar la pct. 11 al art. I - Legea nr. 325/2008 - este constituită o competenţă exclusivă pentru administraţiile publice locale, în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi funcţionarea sistemului public de alimentare cu energie termică. Corelate, cele două modificări elimină concurenţa de piaţă şi nu oferă soluţii de alimentare mai eficiente. De aceea, PNL va vota împotriva acestui PL-x. Mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Domnul Márton Árpád. Se pregăteşte doamna Prună.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Se pare că de data aceasta Preşedintele României a pus nişte întrebări corecte Parlamentului României şi cel puţin mie mi se pare că n-am prea răspuns la aceste întrebări. Şi îi pun şi eu o întrebare preşedintelui comisiei, care acum câteva zile... Domnule preşedinte, aţi susţinut, la un alt proiect de lege, ce bine este că cetăţeanul de acum încolo, fără a avea obligativitatea de a trece pe la fel de fel de acorduri, instituţii, ca să-şi monteze nişte obiecte prin care să-şi facă încălzirea şi apa caldă prin intermediul soarelui... Deci are această posibilitate ca să nu treacă prin acea birocraţie. E adevărat că acolo aţi lăsat un mic cuvânt, o sintagmă - "conform legii" -, iar legea va fi asta. Această lege care permite autorităţii publice locale să zică: "În această zonă se face încălzirea doar centralizat!". Nu este o contradicţie între cele două legi? Prin această lege nu faceţi zero... intenţia pe care aţi susţinut-o acum câteva zile, de a da o posibilitate cetăţeanului să se folosească de soare? Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Doamna Prună, vă rog, Grupul USR. Se pregăteşte domnul Băişanu. La final, domnule preşedinte Iancu, răspundeţi la problemele invocate de colegi.

Cristina-Mădălina Prună Vă mulţumesc frumos, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Aceasta nu este o lege în interesul consumatorilor români. Am spus-o în comisie de nenumărate ori, o spun şi astăzi de la tribuna Parlamentului. De fapt, prin această lege doriţi să-i ţineţi captivi pe consumatorii români, într-un sistem de energie termică care este unul decrepit, mai ales dacă ne uităm la Bucureşti, dacă ne uităm la Constanţa, dacă ne uităm la Galaţi. Şi în cazul Bucureştiului ce a făcut doamna Firea, în ultimii doi ani? Păi, a dat bani pe beculeţe, a dat bani pe festivaluri, dar sistemul de energie termică este la pământ. Avem oameni care au stat în frig, mii de oameni care au stat în frig, în Bucureşti, în iarna aceasta. Avariile continuă. Sunt oameni care nu au apă caldă zi de zi şi dumneavoastră doriţi să îi ţinem captivi în acest sistem care şi-a arătat limitele. În plus, la Bucureşti s-au ratat fondurile europene pentru modernizarea reţelei. Nici de lucrul acesta nu spuneţi absolut nimic? Însă, ce vreţi să faceţi este să limitaţi concurenţa. Susţineţi un sistem unde, în ultimii doi ani de zile - şi, da, spun în continuare de Bucureşti, pentru că aici locuiesc 600.000 de oameni, chiar mai mulţi, care sunt conectaţi la sistemul centralizat - s-au făcut investiţii în reabilitarea a doar 20 de kilometri de reţea, din 4.000 de kilometri. 20 de kilometri de reţea! Anul acesta s-au prevăzut 31 de kilometri de reţea care vor fi reabilitaţi. Deci investiţiile sunt la pământ şi doriţi să-i ţineţi pe oameni captivi în acest sistem. De fapt, ce se întâmplă este că îi dăm ELCEN-ului gaz ieftin ca să scoată apă caldă, pentru ca RADET să o bage în pământ. Exact aceasta este viziunea pe care o are majoritatea parlamentară, aici, în Camera Deputaţilor, să ne batem joc de resursele acestei ţări, astfel încât apa caldă pentru încălzire să ajungă în pământ. Haideţi să ne uităm mai cu atenţie la acest proiect de lege, pentru că nu cred că este cazul ca oamenii să sufere. Gândiţi-vă că în momentul în care veţi da acest vot, veţi da un vot pentru ca bucureştenii, mai ales - dar v-am spus şi cazurile din Galaţi şi din Constanţa -, să rămână în frig, pentru că asta s-a întâmplat iarna trecută. USR nu va vota acest proiect de lege şi vom face tot posibilul să-l atacăm la Curtea Constituţională şi sperăm ca şi ceilalţi colegi din opoziţie să ni se alăture. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, doamnă. Domnul Băişanu, Grupul ALDE. Se pregăteşte domnul Mohaci.

Ştefan-Alexandru Băişanu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Domnule preşedinte Iancu, Cu părere de rău vă spunem că Grupul ALDE nu va vota acest proiect legislativ. (Aplauze.) E important, totuşi, ca această propunere a dumneavoastră să nu pice, să o retrimitem la comisie pentru a putea discuta. Şi o să vă spun ce anume ar trebui discutat. 1. Vorbim de principii, şi anume, că orice cetăţean este liber în ţara aceasta să-şi aleagă sursa de energie, sursa de căldură, de apă caldă. Nu poate nimeni să îngrădească acest drept de a alege şi clar va pica la Curtea Constituţională, fără echivoc. 2. Din punct de vedere practic vă spun ce s-a întâmplat la Suceava. Fostul CET, marele CET a fost falimentat de către primari şi consiliul local. A apărut peste noapte, în acelaşi timp, o nouă societate, o nouă centrală termică a unor privaţi. În momentul de faţă primăria plăteşte subvenţii şi le plăteşte în avans, pentru ca această societate să nu intre şi ea în faliment şi nu e normal să plăteşti subvenţiile anticipat, înainte ca consumatorul final să primească respectiva marfă pe care, de fapt, o cumpără. Şi 3. Nu ştiu ce studii aţi făcut dumneavoastră sau la care studii v-aţi referit când aţi spus că e mult mai eficient acest sistem mare decât acela prin care cetăţenii pot să-şi facă căldură sau apă caldă cu centrale de apartament. E cu 30% mai ieftin cu o centrală proprie de apartament decât în sistemul acesta pe care dumneavoastră îl susţineţi. Şi încă un exemplu de la Suceava. 30% din reţelele de apă de sub pământ, din ţevi, au fost refăcute cu bani foarte mulţi, 70% dintre ele au rămas aceleaşi de acum 50 de ani. Vreau să vă spun că la Suceava 40% din agentul termic se duce în pământ. Oamenii plătesc 40% în plus la factură pe ceea ce nu beneficiază, pentru că acel beneficiu nu ajunge nici în calorifere, nicăieri, ajunge în pământ, datorită infrastructurii jalnice. Deci trebuie să ne uităm la ce fac cei de-afară, poate au centrale OK, cu randament, poate au reţelele în pământ făcute cum trebuie şi, da, au şi capacitatea de a produce la preţuri convenabile. Dar în România, cu reţelele făcute praf, cele din pământ, cu o capacitate redusă de a produce, nu energofag, aşa cum o fac acum, n-avem nicio şansă să continuăm această discuţie şi de aceea vă propun s-o retrimitem la comisie. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Retrimiterea, domnule Băişanu, o voi supune votului după ce terminăm toate intervenţiile colegilor. Domnul Mohaci şi apoi domnul Iancu. Şi voi supune votului propunerea de retrimitere, dacă nu mai sunt alte intervenţii.

Mihai Mohaci Eu am fost raportor pe această lege. Prima dată am votat-o toţi din această Cameră, în afară de UDMR. Pentru că a fost retrimisă de către Preşedinte, PNL nu o mai votează - să fie foarte clar! -, iar USR... nu înţeleg problemele lor. Braşovul, la ora actuală, doreşte să se reîntoarcă la ceea ce are Bucureştiul, dar într-o altă formă, pentru că sistemul centralizat este un sistem mult mai bun decât acele centrale de apartament. Nu am înţeles nici explicaţiile care au fost date de antevorbitorul meu şi chiar nu am înţeles nimic. Sunt în acest domeniu de foarte mult timp. Legea este bună; introduce un sistem, o zonă unitară de încălzire, o idee pe care trebuie să recunosc că UDMR-ul nu a acceptat-o prima dată şi nu a votat această lege prima dată, dar este o idee care dă posibilitatea consiliului local să poată să hotărască ce sistem de încălzire există într-o arie geografică din oraş. În Braşov s-au construit şi la ora actuală sunt foarte multe cartiere, privaţii sunt sigur că aşteaptă această lege, pentru că centralele individuale dau mare bătaie de cap, ele pot reprezenta şi un pericol, pentru că ţi-ai adus până la urmă o bombă cu gaz în casă, ţi-ai adus o multitudine de ţevi pe care le ai în casă, de ceasuri şi de indicatoare cu care trebuie să urmăreşti ceea ce se întâmplă. Un sistem centralizat modern pus la punct este şi mai ieftin, şi mai economic, şi este în primul rând şi mai sigur pentru cetăţean. În ultima directivă a Parlamentului European, din 11 decembrie 2018, se spune aşa: "Statele membre pot restricţiona dreptul de debranşare, prin rezilierea sau modificarea unui contract, dacă se aduce prin evaluarea performanţei o altă soluţie alternativă". Legea este bună. Dacă nu vreţi s-o votăm, o retrimitem la comisie. Dar mă întreb ce am putea să-i mai facem, pentru că nu am făcut mari modificări faţă de legea veche. Eu vă mulţumesc şi v-aş ruga ca această lege - până acum aţi tratat-o din punct de vedere politic - s-o trataţi din punct de vedere chiar al interesului cetăţeanului. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Domnule Iancu, vă rog să vorbiţi ultimul, pentru că mai sunt colegi de-ai noştri care doresc să intervină. Şi voi supune apoi votului retrimiterea. Doamna Prună şi apoi domnul deputat Bumb.

Cristina-Mădălina Prună Vă mulţumesc frumos, domnule preşedinte de şedinţă. Da, domnule coleg, vrem să ne uităm la interesul cetăţeanului, şi interesul cetăţeanului înseamnă să-i dăm oportunitatea să aleagă, nu să-l ţinem captiv într-un sistem care este prost şi care nu funcţionează sub nicio formă. De fapt, primarii, dacă ne uităm la toate oraşele care au fost menţionate şi care au acest sistem de încălzire centralizată, nu au făcut investiţii în acest sistem, pentru că au considerat că altele sunt priorităţile şi vă dădeam exemplul Bucureştiului. Priorităţile doamnei Gabriela Firea au fost festivalurile şi beculeţele, nu a fost în niciun caz reţeaua de încălzire centralizată. Am ratat bani europeni pentru a reabilita! Deci nu putem să spunem că ne uităm la interesul cetăţeanului, de fapt nu puteţi să spuneţi dumneavoastră, pentru că nu s-a făcut absolut nicio investiţie în ultimii doi ani. Oamenii trebuie să fie liberi să aleagă sistemul în care vor să se încălzească, nu să-i ţinem în aceste sisteme comuniste care şi-au arătat limitele încă o dată şi care până la urmă îi ţin în frig exact ca pe vremea comunismului. Deci trebuie să lăsăm libertatea oamenilor de a alege! Vă mulţumesc.

Florin Iordache Domnul Bumb şi apoi domnul Vass Levente de la UDMR. Vă rog, domnule Bumb.

Sorin-Ioan Bumb Domnule Mohaci, am tot respectul pentru dumneavoastră, dar ştiţi foarte bine cât de intense au fost disputele în comisie pe această temă. Ştiţi foarte bine că nu am fost niciodată de acord cu sistemul centralizat şi motivele sunt foarte clare. Oamenii sunt proprietari şi au dreptul să-şi aleagă cel mai eficient sistem de încălzire, acolo unde tehnic este posibil. Şi am discutat de multe ori acest punct de vedere şi întotdeauna colegii din Partidul Naţional Liberal au votat contra sistemului centralizat şi contra impunerii unui singur sistem de încălzire într-un cartier. Şi vreau să vă dau câteva exemple şi nu pot să susţin un alt punct de vedere, pentru că, în urmă cu mulţi ani, de la Alba Iulia s-a început descentralizarea, prin hotărâre de Guvern au fost aprobate primele zece centrale de apartament şi nu degeaba s-au extins în toată ţara şi nu prezintă niciun pericol. Contoare de gaz nu sunt în casă, dacă vreţi să ştiţi acest lucru. Tehnic nu sunt şi n-au fost niciodată! Aşa că nu sunt probleme de explozie sau alte tipuri de probleme. Singura problemă... - vreau să vă spun - şi colega Cristina Prună a specificat foarte bine. Şi exemplul vi-l dau aici, în Bucureşti. În iarnă veneam de la aeroport şi absolut toate căminele de pe reţeaua de termoficare, din toate ieşeau aburi. Noi vreţi să sponsorizăm pierderile, să mergem într-un sistem centralizat care este deficitar şi să acoperim pierderile care sunt? Mai mult, zilele trecute, în apartamentul din Bucureşti, de două zile nu este apă caldă. Ce să facă oamenii? Să rămână prizonierii unui sistem centralizat?! Gândiţi-vă că în timp pot să apară alte sisteme mult mai eficiente, cu randament mult mai mare. De ce să nu aibă proprietarii posibilitatea de a alege sistemul de încălzire pe care şi-l doresc, dacă tehnic este posibil?! De aceea noi n-o să fim niciodată pentru această lege! Vă mulţumesc.

Florin Iordache Domnul Vass. Se pregăteşte domnul Neagu. Domnule Mohaci, la final vă dau cuvântul. Drept la replică. Numai puţin, că sunt mai mulţi colegi! Imediat, domnule Mohaci, numai puţin!

Levente Vass Dacă-mi permiteţi, e bine ca oamenii să poată să aleagă. Dar, totuşi, fără să intervin în fondul problemei, nu e bine să avem atâtea centrale termice. Din punct de vedere al sănătăţii, din punct de vedere al bolilor pneumoftiziologice, să ştiţi, în principiu, chiar dacă oamenii aleg, noi ar trebui să dăm nişte indicaţii, să informăm cetăţeanul. Este un lucru foarte important, doamnă deputat de la USR!

Florin Iordache Domnul Neagu. Vă rog.

Nicolae Neagu Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Şi noi credem că fiind atâtea şi atâtea probleme, dezbateri, propunerea pe care domnul Băişanu a făcut-o este şi pentru noi o propunere corectă. Deci Partidul Naţional Liberal solicită retrimiterea la comisie. Acum, e limpede că nu trebuie restricţionat un drept pe care-l avem în a opta către ceva. Pe de altă parte, suntem întârziaţi în special în zonele urbane foarte mari, cum este Bucureştiul, cu sisteme alternative, din mai multe motive. Probabil că trebuie găsită o soluţie în acest moment între ele. Aşa cum spunea şi domnul deputat, avem şi legislaţia anterioară care s-ar bate cap în cap cu această lege şi cred că retrimiterea la comisie este soluţia. Ca fapt divers vă spun. Sibiul nu ştiu dacă mai are două-trei procente în acest moment încă în sistem centralizat. Nu avem niciun caz cunoscut într-o istorie de 15 ani de zile, de când am decuplat, în care să existe incidente. Iar, în rest, cei care montează şi care asigură siguranţa, o fac pentru că le este în specialitate, iar consumatorul, bineînţeles că având această opţiune, ar ieşi şi mai rentabil. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Domnule Mohaci, vă rog, drept la replică. Şi ultimul vorbitor domnul preşedinte. Da. Domnule Roman? Da, vă rog.

Mihai Mohaci Eu vreau să spun că cetăţeanul poate să-şi aleagă ce sistem doreşte. Dar cetăţeanul trebuie să înţeleagă că aceasta este o lege pentru viitor, iar dacă se mută într-un cartier de locuinţe şi-şi alege un nou apartament într-o zonă în care consiliul local a stabilit un singur sistem de încălzire, asta e situaţia, nu-l obligă nimeni să se mute acolo! Problema se pune în felul următor. Există la ora actuală acele condominii mixte, blocurile în care ai mai multe feluri de încălzire. Nu umblă nimeni acolo! Doar prin hotărârea cetăţenilor într-un bloc se poate schimba sau se poate ajunge la un singur sistem de încălzire. Este totală libertate la adresa cetăţeanului, nu-i impune nimeni! Dar în cartierele noi... şi tendinţa prin această lege este ca să ajungi la un sistem mai economic, un sistem mai sigur. Aceasta este o lege pentru viitor, nu este o lege pentru trecut. Braşovul, care nu se poate spune că este un oraş de stânga, este un oraş de dreapta, vreau să-i informez pe colegii din Braşov că Braşovul, în frunte cu primarul şi probabil şi cu ceilalţi care conduc Braşovul administrativ, aşteaptă această lege. Întrebaţi-i! Să vă spună că nu e bună legea. Este o lege pentru cetăţean! Nu o mai transformaţi într-o bătălie politică. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Domnul Roman.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Voiam doar să spun că astăzi trăim o zi importantă în ceea ce înseamnă activitatea parlamentară. Fiind parlamentar la primul mandat, este prima zi în care văd şi eu că putem dezbate un proiect de lege pe baza argumentelor, pe baza opiniilor diferite, asemănătoare, fără să ne jignim unii pe alţii, fără să folosim atacuri politice. Mă bucur şi am vrut să semnalez acest lucru pentru că timp de doi ani de zile n-am avut această satisfacţie să constat că putem discuta şi civilizat, chiar dacă avem opinii diferite, şi mi-aş dori ca, într-adevăr, Parlamentul să facă ceea ce trebuie, să fim lăsaţi să dezbatem, să nu se mai taie microfoane, să nu ne mai jignim unii pe alţii. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Totul pleacă de la exemplul personal, domnule Roman! De acolo! De fiecare dată libertatea este... (Vociferări.) Numai puţin, domnule Roman, vă dau cuvântul! Deci atâta timp cât avem libertatea de exprimare şi avem un comportament decent, fără a ne jigni, cred că nu e nicio problemă. De la exemplul personal...

Florin-Claudiu Roman O scurtă precizare!

Florin Iordache Vă rog, domnule Roman.

Florin-Claudiu Roman De acord cu dumneavoastră! De aceasta m-am şi adresat celui care conduce şedinţa, pentru că v-am văzut faţa de conducător în perioada în care şeful dumneavoastră era Dragnea şi văd că se poate şi altfel. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Eu nu m-am schimbat, domnule Roman, să ştiţi! Totul pleacă de la exemplul pe care-l daţi dumneavoastră. Domnul Iancu.

Iulian Iancu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, întru totul de acord cu domnul Roman. Nu o spunea Domnia Sa, o spuneam eu! Această atmosferă de dezbatere pe bază de argumente este, cred, cea mai bună modalitate de a găsi soluţia corectă la actele normative. Eu le mulţumesc colegilor care au luat cuvântul înainte şi s-au aplecat asupra acestui proiect de lege. De asemenea, sunt întru totul de acord să o întoarcem şi să o dezbatem, să nu revenim decât atunci când suntem cu toţii de acord. Dar, stimaţi colegi, în calitatea pe care o am, sunt obligat acum şi vă rog să-mi permiteţi să vă informez, pentru că au fost puncte de vedere de la USR, ALDE, până la UDMR, care au subliniat nişte aspecte sensibile care pot părea aspecte care nu au fost luate în considerare. Şi să o luăm în ordine. Este acest proiect de lege un proiect de lege care reflectă dorinţa unui grup politic şi doar atât, este o idee a noastră şi ne ambiţionăm să o promovăm? S-au invocat aici studiile. Stimaţi colegi, Studiile care au stat la baza acestei decizii sunt cele care în plan european au legitimat Directiva europeană privind cogenerarea de înaltă eficienţă pentru producţia de apă caldă şi căldură în sistem centralizat. Ea însă a avut în prealabil la bază studii ale Băncii Mondiale care acest tip de soluţie l-a extins la mai multe state la nivel mondial. De ce? Ce a avut la bază? În primul rând, efectele climatice, adică impactul emisiilor asupra vieţii, asupra sănătăţii şi asupra poluării. 2. Studiile respective au fost şi în România baza unui program naţional. În anul 2004 Banca Mondială, împreună cu Guvernul României, cu Uniunea Europeană, reprezentanţii Comisiei Europene - pentru că eram în capitolele de aderare - au stabilit: "Da, România trebuie să aibă un program naţional de soluţie pentru cogenerare de înaltă eficienţă, în vederea schimbării actualelor soluţii care sunt uzate moral, ineficiente, poluante, foarte costisitoare". Programul respectiv a devenit program politic preluat de noul Guvern. Din păcate, lobby-ul extraordinar al producătorilor de centrale termice a determinat Guvernul de atunci, din anul 2005, să îmbrăţişeze soluţia centralelor termice de apartament şi, ca atare, Guvernul de atunci a dat o ordonanţă prin care au dat subvenţii de la bugetul de stat pentru cei care-şi montau centrale termice de apartament şi se debranşau de la sistemul centralizat. Cu alte cuvinte, în mod profund eronat, noi am susţinut o soluţie în 2005 care, iată, îşi produce efectele după 15 ani de zile, în sensul că am susţinut centrala termică de apartament care în fiecare an - vă rog să studiaţi statistica - ne aduce nouă accidente mortale pe cuprinsul României. În al doilea rând, un studiu al Departamentului de sănătate care arată impactul asupra sănătăţii şi bolile de cancer, apărute în urma emisiilor microscopice şi foarte fine de la centrala termică de apartament nu-l pun în discuţie. Vă prezint doar o scrisoare care ne-a fost transmisă nouă de o familie din Galaţi care a fost diagnosticată cu cancer pe acest motiv. Revin. Noi în ce situaţie suntem? Suntem în situaţia în care am avut 325 de sisteme centralizate, într-un vechi regim, care se justificau, industrializarea, producţia de abur şi energie termică... Nu se mai justifică! Nedând o soluţie alternativă şi susţinând debranşarea, am omorât, practic, sistemele centralizate. Şi dacă am vrea acum, prin această lege, este aproape imposibil să le relansăm pe toate. În consecinţă, din 325 au mai rămas 62. Deci am omorât vreo 260 de oraşe cu această soluţie. Bun! Revenim şi spunem aşa: "Bine, dar omul este liber, el trebuie să-şi găsească propria lui variantă". Este liber în continuare. Deci această lege a stat şi nu a ajuns aici, în plen, datorită acestei condiţii. Domnule, trebuie să fiu liber! Eu vreau soluţia mea! OK. Are liberate deplină. Ce spune, însă, Uniunea Europeană? Dragi colegi, Dragi state membre, Vă rog să aveţi în vedere că noi ne-am asumat nişte ţinte. Emisiile de bioxid de carbon în atmosferă, şi gradul de poluare şi influenţă asupra... trebuie să înceteze. Ca atare, vă rog, uşor-uşor să reveniţi la soluţii care la finalul celor 40 de ani se duc către energie regenerabilă, energie electrică. Până atunci îmbrăţişăm şi acceptăm soluţia cogenerării, trigenerării, bazată pe gaze naturale. Ce soluţie are România astăzi? Soluţia ideală pentru România este gazul natural, că este din producţie proprie, în cogenerare de înaltă eficienţă. Bun! Pot să-l folosesc la ELCEN? Pot să-l folosesc la Constanţa, la Galaţi, la Craiova? Nu! Trebuie să fac o centrală nouă, trebuie să vin cu o cogenerare de înaltă eficienţă şi trebuie să mă adresez doar celor care sunt dispuşi să intre în această soluţie. Ca atare, voi redimensiona centrala, nu o să mai am tot Bucureştiul. Dar, ce spune legea? Domnule, OK, facem zone unitare. Dacă se dezvoltă Bucureştiul şi apare un cvartal cu zece blocuri şi oamenii respectivi, în zona respectivă, îmbrăţişează o soluţie unitară - nu o ştiu astăzi - pe bază de deşeuri, pe bază de gunoi, pe bază de biomasă, pe bază de gaze, e treaba lor; sunt toate permise. Dar dacă am definit-o, nu mai revin, că dacă vine cineva şi se mută în apartament şi eu am o zonă unitară şi el zice: "Domnule, îmi pare rău, eu vreau centrală termică!", în acel moment a distrus toţi coeficienţii de hidraulicitate, tehnici, de eficienţă şi financiari. Şi atunci Uniunea Europeană spune aşa: "Oameni buni, dacă vrei să-ţi iei apartament în Viena, în centrul Vienei să ştiţi că veţi avea încălzire electrică. Îmi pare rău dacă vrei cu centrală termică, vrei pe gaze, vrei pe lemne. Nu se poate! Vei avea energie electrică! Asta admitem noi în centrul Vienei astăzi!". Cu alte cuvinte, dragi colegi, suntem în situaţia în care această soluţie nu numai că este cea mai indicată pentru viitor, pentru oraşele României, dar e şi singura fezabilă. Şi am să vă dau argumentul-cheie. În momentul de faţă Uniunea Europeană, din emisiile de dioxid de carbon strânge banii respectivi într-un coş comun şi îi dă acestor investiţii. Şi spune: "Investeşti în cogenerare de înaltă eficienţă, înlocuind una poluantă - cum, să zicem, este cazul astăzi, la Bucureşti - primeşti 70% înapoi din investiţie". 70%! Nu veţi mai găsi pe pământ o investiţie din care cineva să-ţi dea 70% jos! Cu alte cuvinte, dragi colegi, aceasta este abordarea corectă. Vă rog cu toţii să reflectaţi. Eu sunt întru totul de acord să o întoarcem, dar vă rog să aveţi în vedere aceste aspecte care vizează deopotrivă şi poluarea, şi sănătatea, şi costurile pe care le vom suporta. Închei cu costurile. O centrală termică de apartament - şi acest caz este un caz confirmat de realitate - în 2004 i-am spus primarului de la Piatra Neamţ, căruia îi venise General Electric. M-am dus acolo cu cei de la GE şi au zis: "Vă facem demonstrativ o centrală în cogenerare de înaltă eficienţă ca să demonstrăm că aceasta este soluţia viabilă". De acord primarul. După ce au câştiga alegerile a preferat varianta de centrală termică de scară de bloc şi de apartament. Le-am spus atunci: "Oameni buni, va fi la un moment dat preţul gazului atât de mare, încât omul din acel apartament nu-şi va mai putea permite factura". Am ajuns acolo. Şi să ştiţi, stimaţi colegi, când vom anula 114, că văd că toată lumea vrea anularea lui 114, şi revenim la preţul de la 68 lei, 68 lei pe megawatt/oră se va duce la 140 lei. Vă rog să vă uitaţi în această iarnă, cu 140 lei, cine-şi va mai putea permite factura sau câţi îşi vor mai putea permite factura la centrala termică pe gaze naturale?! Deci acesta este cumulul de argumente pe care vi-l propun pentru analiză, în momentul în care o reavem la discuţie şi să înţelegem cu toţii extraordinar de marea importanţă a acestui act normativ pentru oraşele României, în următorii ani. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Supun votului propunerea de retrimitere la comisie. Să înceapă votul. Cu 91 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă şi 5 abţineri propunerea de retrimitere a fost adoptată.