27 februarie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind unele măsuri pentru studierea istoriei comunităţilor evreieşti din România (PL-x 70/2019). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache Următorul. 2 2 . Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru studierea istoriei comunităţilor evreieşti din România; PL-x 70/2019; procedură de urgenţă. Domnule Vexler, vă rog, ca iniţiator. Şi apoi Comisia pentru apărare.

Silviu Vexler Vă mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Aş vrea să încep prin a vă explica foarte pe scurt motivul pentru care am adresat rugămintea insistentă şi de suflet, dacă doriţi, asupra acestui proiect. În această perioadă se împlinesc 110 ani de la crearea primei organizaţii reunite a evreilor din România, denumită atunci "Uniunea Evreilor Pământeni". 10 ani mai târziu, după realizarea Marii Uniri, această organizaţie s-a transformat în Uniunea Evreilor din România, care, ulterior, se va transforma în Federaţia Uniunilor Comunităţilor Evreieşti din România, precursoarea Federaţiei Comunităţilor Evreieşti de astăzi. Se împlinesc, de asemenea, 85 de ani de la acest moment simbolic şi istoric. Am dorit ca, în perioada în care au loc toate aceste aniversări simbolice, să poată fi discutat acest proiect, care este apolitic şi care stabileşte, practic, o serie de măsuri pentru ca arhivele privind istoria comunităţilor evreieşti din România să poată fi studiate de istorici şi de toţi cei interesaţi. Acum, istoria comunităţilor evreieşti din România este parte a istoriei României, aşa cum şi istoria României este parte integrantă şi de suflet din istoria prezenţei noastre pe aceste meleaguri. Mă limitez la atât, timpul este destul de înaintat. Vă rog frumos, având în vedere că este un proiect simbolic, să-l susţineţi! Mulţumesc mult.

Florin Iordache Cu siguranţă! Mulţumesc. Comisia pentru apărare, vă rog. Domnule Bontea, vă rog, prezentaţi raportul.

Vlad Bontea Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare declasificarea informaţiilor cuprinse în documentele adoptate, primite, realizate sau transmise de Consiliul de Miniştri, Consiliul de Cabinet sau Consiliul de Stat, în perioada 1938-1989, depozitate la Arhivele Naţionale ale României şi în Arhiva Secretariatului General al Guvernului, cu privire la comunităţile evreieşti şi viaţa comunitară evreiască în toate formele acesteia, în vederea studierii istoriei comunităţilor evreieşti din România. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege privind unele măsuri pentru studierea istoriei comunităţilor evreieşti din România, cu amendamentele admise redate în Anexa care face parte integrantă din prezentul raport. Vă mulţumesc frumos.

Florin Iordache Mulţumesc. Domnule Raeţchi, vă rog. Grupul PNL. La dezbateri generale. Vă rog, domnule deputat.

Ovidiu Alexandru Raeţchi Vă mulţumesc. Este un proiect pe care comunitatea academică îl aşteaptă şi îl salută şi care, veţi vedea, va produce efecte în planul cercetării, remarcabile! De altfel, votul în unanimitate în Comisia pentru apărare a fost relevant şi aş vrea să-l felicit pe cel care a avut această idee. Mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu. Avem 4 articole admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. La art. 1, art. 2, art. 3, intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. Are caracter ordinar.