19 noiembrie 2018 – Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului.

Florin Iordache Acum, colegii care doresc să-şi prezinte o interpelare. Începem cu domnul Tudorache. Deci, vă rog, colegii care doresc să-şi prezinte una dintre interpelări, să-mi semnaleze prezenţa. Domnul Todoran - 3 interpelări. Domnul Seidler - 4 interpelări. Doamna Turcan - o interpelare. Domnul Codreanu... V-am văzut, domnule Toma. Domnul Codreanu... Domnul Bumb - o interpelare. Domnul Varga - o interpelare. Domnul Popescu Virgil, PNL - două interpelări. Doamna Hărătău - o interpelare. Domnule Toma, vă rog, pe scurt. Vă rog, aveţi o interpelare.

Ilie Toma Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Este vorba despre aplicarea Programului "Investeşte în tine". Şi n-am să citesc, am să fac un scurt rezumat, să fiu cât mai concret. Acei bani se dau după perioada în care titularul ar avea mare nevoie. Şi titularul este nevoit, pentru a-şi asigura fondul bănesc, până strânge toate documentaţia, până strânge tot ce-i trebuie, să ia un împrumut, pentru un alt împrumut, să poată să-şi ducă mai departe investiţiile de care are nevoie. Şi fac o referire la simplificare. Prin urmare, pentru o informare corectă pe acest subiect, vă rog să-mi comunicaţi: Care este procedura de decontare a cheltuielilor cu taxele de studii pentru anul 2018-2019 pentru beneficiarii Programului "Investeşte în tine"? Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Şi eu vă mulţumesc dumneavoastră. Mergem mai departe. Domnul Vîrză - o interpelare. Doamna Bianca Gavriliţă - două interpelări. Georgescu Nicolae - o interpelare. Daniel Olteanu, ALDE... A, vă rog. Vă rog, domnule Vîrză.

Mihăiţă Vîrză Mulţumesc.

Florin Iordache Dar v-am rugat să apăsaţi, să vă pot vedea.

Mihăiţă Vîrză A, scuzaţi!

Florin Iordache Nicio problemă. Domnul Vîrză. Vă rog.

Mihăiţă Vîrză Da.

Florin Iordache Foarte pe scurt.

Mihăiţă Vîrză Mulţumesc, domnule preşedinte. Interpelarea este adresată domnului ministru al finanţelor publice şi subiectul este referitor la Strategia naţională de ocupare a forţei de muncă. Cele 3 priorităţi ale Strategiei Europa 2020 vizează: creşterea inteligentă prin dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare, creşterea durabilă prin promovarea unei economii mai eficiente, mai ecologice şi mai competitive, creşterea favorabilă incluziunii prin promovarea unei economii cu un grad înalt de ocupare a forţei de muncă care să asigure coeziunea socială şi teritorială.

Florin Iordache Da.

Mihăiţă Vîrză Prin Strategia naţională de ocupare a forţei de muncă, România şi-a asumat ca obiectiv general atingerea unui nivel sustenabil de ocupare a forţei de muncă, susţinut de competitivitate economică, coeziune socială şi dezvoltare durabilă, având ca ţintă-cheie pentru anul 2020 o rată de ocupare de 70% a forţei de muncă pentru grupa de vârstă 20-64 de ani. Îndeplinirea acestei ţinte va reprezenta contribuţia României la realizarea dezideratului european în materie de ocupare, stabilit prin Strategia Europa 2020. Având în vedere importanţa implementării Strategiei naţionale de ocupare a forţei de muncă şi atingerea obiectivelor propuse până în anul 2020, vă rugăm să ne transmiteţi în scris un răspuns la următoarele întrebări: 1. Care este stadiul implementării Strategiei, specific instituţiei pe care o reprezentaţi, din perspectiva realizării cadrului de reglementare şi a măsurilor complexe de reglare a pieţei muncii? 2. Cum evaluaţi până în prezent dinamica direcţiilor de acţiune specifice Strategiei, la nivelul instituţiei pe care o reprezentaţi? 3. Care sunt eventualele progrese limitate constatate în implementarea Strategiei în perioada 2015-2017? 4. Care sunt rezultatele proceselor de monitorizare şi evaluare reflectate în cadrul ultimului raport anual de monitorizare şi evaluare a implementării Strategiei naţionale pentru ocuparea forţei de muncă? Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, domnule coleg. Domnul Daniel Olteanu - 3 interpelări; Domnul Marius Paşcan. Domnule Marius Paşcan, aveţi 3 interpelări. Vreţi să susţineţi una? Vă rog. Vă rog, domnule deputat, aveţi două minute.

Emil-Marius Paşcan Bună seara, distinşi colegi. Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Una dintre interpelările pe care le-am adresat în această zi este adresată doamnei Ecaterina Andronescu, viitorul ministru al Ministerului Educaţiei Naţionale. Am pornit de la realitatea că va îndeplini cel de-al patrulea mandat de ministru al educaţiei, iar acest domeniu este unul încă în suferinţă, din păcate, în România. Pe de o parte, din cauza faptului că este subfinanţat; pe de altă parte, din cauza felului în care sunt în continuare concepute programele şcolare, ariile curriculare. Este o supraîncărcare cu materii, a elevilor, şi în general se mizează în continuare pe suprateoretizări, pe nestimularea, din păcate, a creativităţii şi a gândirii productive. În acest sens, am adresat această interpelare noului ministru al educaţiei, solicitându-i, pe baza experienţei, şi de cadru didactic universitar, să mă informeze, cum are de gând să contribuie la o reformă reală a educaţiei şi a învăţământului în România? Şi luând în calcul faptul că degeaba se insistă în maniera veche, pe o încărcare a elevilor cu teme de casă în exces, cu materii care servesc, înainte de toate, interesul cadrelor didactice şi nu răspund nevoii de pragmatism de care au astăzi nevoie elevii. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, domnule deputat. Mergem mai departe. Domnul Simionca Ionuţ - o interpelare. Doamna Iurişniţi Cristina - două interpelări. Domnul Drulă Cătălin - o interpelare. Domnul Popescu Nicolae - o interpelare. Domnul Bodea Marius - o interpelare. Domnul Lovin Dumitru. Domnule deputat, vreţi să interveniţi? Nu. Mergem mai departe. Domnul Lovin Dumitru - 3 interpelări. Domnul Macovei Silviu Nicu - o interpelare. Doamna Prună Cristina - o interpelare. Domnul Vlad Sergiu Cosmin. Vreţi să interveniţi? Da. Vă rog, domnule deputat, aveţi o interpelare, prezentaţi-o, două minute.

Sergiu Cosmin Vlad Bună seara! Interpelarea este adresată Ministerului Transporturilor, domnului ministru Lucian Şova. Obiectul interpelării - "Traficul auto pe DN 7, în zona comunei Păuliş, un pericol pentru oameni şi clădiri". Stimate domnule ministru, În comuna Păuliş, judeţul Arad, DN 7/E 68 traversează localităţile Sâmbăteni, Păuliş şi Baraţca de la un capăt la altul, pe care le desparte în două. Limita maximă de viteză în aceste localităţi este de 70 km/h, excepţie făcând localitatea Păuliş, unde, pe o distanţă de aproximativ 1,5 km, limita maximă de viteză este de 50km/h. În restul localităţii Păuliş limita maximă de viteză este de 70 km/h. Locuitorii acestor localităţi sunt în prezent afectaţi de traficul auto intens, în special de autovehiculele de transport marfă, care se deplasează cu viteze superioare limitei legale, fapt care a condus în fiecare an la accidente grave, cu victime. În aceste localităţi, la o distanţă de aproximativ 100 m faţă de DN 7 se află şcolile generale, dar şi grădiniţele din localităţile respective. Totodată, la o distanţă mai mică de 50 m, în unele locuri sub 10 m faţă de DN 7, se află şi locuinţe familiale, cărora, pe termen lung, structura de rezistenţă le este afectată, apărând crăpături în pereţii caselor, dar şi alte probleme de rezistenţă. Potrivit CNADNR - "În mod special dorim să evidenţiem faptul, demonstrat de experienţa naţională şi internaţională, că măsurile cele mai eficiente de siguranţă a circulaţiei implică restricţii fizice sau de reglementare a circulaţiei, care afectează uneori mobilitatea şi fluenţa traficului, deoarece, în conformitate cu conceptele din UE, viaţa omului este valoarea cea mai importantă din societate". Pentru controlul vitezei de deplasare şi implicit pentru diminuarea riscului de producere a accidentelor şi de deteriorare a imobilelor din apropierea drumului se impune, pe raza localităţilor Sâmbăteni, Păuliş şi Baraţca, reducerea limitei maxime de viteză de la 70 la 50 de kilometri pe oră. În concluzie, datorită traficului intens care se desfăşoară pe sectoarele de drum menţionate anterior, pentru prevenirea unor evenimente neplăcute, pentru protejarea numărului mare de copii care intră în contact cu DN 7, dar şi pentru siguranţa şoferilor, a cetăţenilor şi a imobilelor din apropierea drumului din localităţile menţionate anterior, vă propun unele modificări pe aceste sectoare de drum naţional...

Florin Iordache Concluzionaţi, domnule coleg.

Sergiu Cosmin Vlad Vă rog să-mi răspundeţi dacă instituţia dumneavoastră, în calitate de administrator al drumului public menţionat, agreează şi se va implica în implementarea propunerilor enunţate mai jos. 1. Pe raza localităţilor Sâmbăteni, Păuliş şi Baraţca reducerea limitei de viteză de la 70 la 50 de km/h. 2. Amplasarea pe raza localităţii Sâmbăteni a unor treceri de pietoni suplimentare pe DN 7. Şi 3: Amplasarea pe DN 7, la aproximativ 200 de metri, înainte de intrarea în localitatea Sâmbăteni, a unor panouri de atenţionare rutieră de tip "punct negru" - Zonă cu risc ridicat de accidente. Vă rog să dispuneţi ca răspunsul dumneavoastră să îmi fie trimis oral şi în scris la adresele de e-mail.

Florin Iordache Mulţumesc. Domnule Duruş Vlad, doriţi să interveniţi?

Vlad-Emanuel Duruş Nu.

Florin Iordache Nu. Mulţumesc. Aţi depus o interpelare. Domnul Roman Florin - o interpelare. Domnule Antal István, doriţi? Da, vă rog. Vă rog, domnule coleg, aveţi două minute.

István-János Antal Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Interpelarea mea este către domnul ministrul al pădurilor, despre situaţia hergheliilor naţionale. Ca să fiu mai scurt, o să prezint doar succint. De mai multe ori am atras atenţia că aceste herghelii au trecut în anul 2002 la RNP Romsilva. Problema noastră, a specialiştilor, este că... conducerea acestor herghelii, Direcţia de creştere a calului este condusă de personal silvic. La cele mai multe unităţi directorii sau şefii de herghelii sunt în mare parte pădurari şi dialogul cu aceşti oameni este aproape imposibil. Armăsari de montă publică - peste 600 - ţinuţi cu bani de la stat, de ani de zile nu ies în staţiuni de montă publică. Cu ocazia vizitei prinţului Charles la Herghelia Sâmbăta, cei de acolo au adus cai lipiţani de la privaţi ca să-i prezinte prinţului Charles, pe când Herghelia Sâmbăta are cel mai mare efectiv de cai lipiţani din Europa. Recent a avut loc un accident tragic la Herghelia Mangalia. Un armăsar tânăr, insuficient pregătit, pentru că, în loc de şase luni, pregătirea pentru probele de calificare se face în câteva săptămâni. Calul nepregătit a intrat într-o bară de fier şi a murit. Am pierdut un animal valoros. Şi putem continua aceste... Doi colegi au iniţiat, sunt pe rol în procesul legislativ două legi care vor să rezolve această situaţie: una ca să transfere hergheliile de la RNP Romsilva către ANSVSA; şi încă o propunere legislativă pentru a schimba statutul juridic, tot pentru nemulţumiri. Am depus textul. Aş dori răspuns de la domnul ministru. Ce măsuri se pot lua pentru a rezolva aceste probleme? Mulţumesc mult.

Florin Iordache Mulţumesc, domnule coleg.

István-János Antal Deputat Antal István, de la Constanţa.

Florin Iordache Domnul Gheorghe Andrei Daniel are trei interpelări. Doriţi să prezentaţi una din ele, domnule coleg?

Andrei Daniel Gheorghe Da.

Florin Iordache Vă rog. Are cuvântul colegul nostru, Andrei Daniel Gheorghe. Aveţi două minute să prezentaţi succint una dintre ele, domnule coleg.

Andrei Daniel Gheorghe Mulţumesc, domnule preşedinte. Foarte succint. Din cele trei interpelări pe care le-am depus la mai multe ministere, voi prezenta o interpelare pe care am adresat-o Ministerului de Externe, prim-ministrului şi Ministerului Justiţiei. Mai precis, obiectul interpelării îl reprezintă propunerea mea de refuzare a semnării Pactului ONU pentru migraţie, aşa-numitul Tratat de la Marrakesh. Domnule ministru de externe, După cum bine ştiţi, ONU a elaborat un pact mondial cu privire la migraţie, pact care nu are un caracter obligatoriu, fiind mai mult o strategie comună de a crea un climat benefic pentru cei peste 300 de milioane de migranţi şi refugiaţi globali, care să "avantajeze" şi ţările gazdă. Acesta vizează chestiuni precum modul în care pot fi protejate persoanele care migrează, cum pot fi integrate în noile ţări şi cum pot fi trimise înapoi în ţările de origine. Cu toate acestea, SUA şi numeroase ţări din Uniunea Europeană, precum Cehia, Bulgaria, Austria, Ungaria şi alte ţări au refuzat Pactul ONU. De asemenea, spre exemplu Viena, îşi justifică decizia de refuz prin "importanţa apărării suveranităţii naţionale a Austriei", potrivit unui comunicat al Guvernului. Mai mult de atât, Bulgaria, care se află pe una din principalele rute migratorii dinspre Orientul Mijlociu spre Europa de Vest, spune că ia măsuri pentru a opri migraţia ilegală şi pentru a proteja graniţele externe ale UE. Domnule ministru, Credeţi că România ar avea nevoie de imigranţi? Oare nu avem nevoie de românii noştri plecaţi în ţări străine pentru un trai mai bun, ca ei să se întoarcă acasă? Oare nu lor trebuie să le oferim un motiv în plus de a se întoarce acasă, şi anume, pacea? Semnarea acestui pact nu ne garantează că nu vom avea parte de atacuri teroriste, de impunerea altor religii decât cele care îşi au rădăcini la noi în ţară şi de denaturarea neamului nostru românesc, prin ştergerea identităţii sale. Vă mulţumesc. Menţionez că solicit răspuns.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Velcea - o interpelare. A depus-o în scris. Domnul Barna - o interpelare depusă în scris. O invit pe doamna doctor Tamara Ciofu. Dumneavoastră aţi depus o interpelare. Vă rog, doamnă doctor, aveţi două minute să o şi prezentaţi.

Tamara-Dorina Ciofu Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Interpelarea mea este adresată doamnei ministru al sănătăţii, Sorina Pintea, şi vizează acordarea gratuită a anticoncepţionalelor şi trusourilor pentru nou-născuţi şi organizarea de campanii de informare despre sănătatea reproducerii în zonele rurale din comunităţile defavorizate. Având în vedere că în câteva zile urmează să se aprobe bugetul de stat pentru anul viitor şi, conform statisticilor, UNICEF România şi "Salvaţi copiii" România înregistrează cea mai mare rată a mortalităţii materno-infantile dintre statele membre ale Uniunii Europene, vă rog să-mi comunicaţi măsurile pe care le aveţi în vedere pentru a reduce sarcinile la adolescentele din comunităţile defavorizate. Care este termenul la care veţi relua, prin cabinetele medicilor de familie, programul pentru acordarea gratuită a anticoncepţionalelor pentru femeile din comunităţile defavorizate? De asemenea, aş vrea să-mi transmiteţi dacă aveţi în vedere şi acordarea trusoului pentru nou-născuţi, care va fi un real sprijin pentru familiile vulnerabile, asigurându-le un minimum necesar creşterii şi îngrijirii copilului în primul trimestru de viaţă. Totodată, vă rog să-mi precizaţi dacă veţi adopta măsuri pentru susţinerea mamelor care suferă de hipogalactie şi astfel au o secreţie insuficientă lactată în perioada alăptării, ceea ce impune adăugarea altor preparate de lapte sau alimente, pentru a asigura dezvoltarea normală a copilului. De asemenea, vă rog să-mi comunicaţi dacă intenţionaţi să creşteţi gradul de informare şi conştientizare a riscurilor la care se expun femeile care nu efectuează periodic controale medicale şi nu apelează la un medic specialist după ce rămân însărcinate. Cum intenţionaţi concret să implementaţi aceste măsuri? Aştept răspuns în scris. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, doamnă doctor. Domnul Ştefan Corneliu? Nu mai este. Doamna Boboc Tudoriţa - o interpelare. Domnul Cătălin Nechifor - o interpelare. Domnule Lovin, când am întrebat n-aţi vrut să... Bun. Doriţi să prezentaţi una dintre ele, că am trecut?

Dumitru Lovin Da.

Florin Iordache Bun. Nicio problemă. După domnul Nechifor, vă rog, domnule Lovin, şi închidem şedinţa. V-am dat citire, domnule Lovin. Vă rog, domnule Nechifor.

Cătălin-Ioan Nechifor Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Interpelarea este adresată prim-ministrului Guvernului României, doamnei Viorica-Vasilica Dăncilă. Se referă la stadiul adoptării de către Guvern a Legii bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat. Aşa cum prevăd normele legale, aceste două documente, aceste două legi sunt discutate şi adoptate de către Guvern, transmise Parlamentului pentru dezbatere şi adoptare în perioada celui de-al patrulea trimestru al anului financiar în curs, pentru anul următor. Drept urmare, aş dori să ştiu dacă s-au făcut demersuri în acest sens în cadrul Guvernului, pentru că văd că până acum, cel puţin la ştiri, n-am văzut nimic vorbindu-se despre această chestiune. Şi întrucât astăzi s-au operat şi modificări în structura Guvernului, sunt foarte curios dacă viziunea domnului Andruşca despre economie va fi păstrată de către domnul Bădălău sau dacă, cumva, prioritizarea pe care a făcut-o domnul Şova la transporturi mai prevede Bacău-Bucureşti ca prioritate, sau se duce prioritizarea către Craiova-Piteşti? Vă mulţumesc foarte mult. Cătălin Nechifor, deputat Pro România.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Lovin. Eu am spus că aţi depus deja trei interpelări. Vă rog, domnule Lovin, pe scurt una dintre ele. Vă rog foarte scurt. Vă rog.

Dumitru Lovin Domnule preşedinte, Vă mulţumesc. Interpelare adresată domnului ministru Anton Anton, ministrul energiei. Obiectul interpelări: "Normele de aplicare a legii prin care introducerea şi exploatarea reţelelor de gaze naturale au devenit servicii de utilitate publică". Domnule ministru, În ultimul an, vâlcenii au primit veşti importante în legătură cu două proiecte privind gazele naturale. rima a fost aceea că gazoductul BRUA, investiţie estimată la 478,6 milioane de euro, va trece prin 11 localităţi din judeţul Vâlcea. A doua a fost apariţia legii prin care introducerea şi exploatarea reţelelor de gaze naturale au devenit servicii de utilitate publică, iar primăriile au primit competenţe inclusiv pentru organizarea licitaţiilor şi valorificarea reţelelor, după înfiinţarea acestora. Există însă o problemă, şi foarte mulţi primari din judeţul Vâlcea mi-au semnalat-o, în speranţa ca, la rândul meu, să v-o aduc în atenţie dumneavoastră, mai precis, normele de aplicare a legii prin care introducerea şi exploatarea reţelelor de gaze naturale au devenit servicii de utilitate publică, care se lasă aşteptate. În lipsa acestor norme de aplicare, administraţiile publice locale nu pot organiza licitaţii şi, cu alte cuvinte, această mult aşteptată lege nu-şi atinge scopul, blocând dezvoltarea unor comunităţi cu potenţial fantastic, aşa cum, la Vâlcea, avem localitatea Budeşti. În aceste condiţii, vă rog să îmi comunicaţi din ce cauză întârzie apariţia normelor de aplicare a legii care ar permite primăriilor să organizeze singure licitaţii privind introducerea gazelor naturale în localităţi. De asemenea, vă rog să comunicaţi când estimaţi că va fi rezolvată această problemă. În concluzie, domnule ministru, vă rog să vă precizaţi punctul de vedere cu privire la situaţia prezentată mai sus şi, cu autoritatea de care dispuneţi, să găsiţi cele mai bune soluţii de rezolvare. Solicit răspuns scris şi oral. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Am încheiat aici sesiunea dedicată întrebărilor şi interpelărilor. Închidem şedinţa. Mulţumesc mult. Ne vedem mâine după-amiază, la plen, la ora 16,00. Şedinţa s-a încheiat la ora 18,22.