27 octombrie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare la Reţeaua europeană de prevenire a criminalităţii - EUCPN, de către Poliţia Română, precum şi pentru completarea Anexei nr. 2.2 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 531/2019) ( rămas pentru votul final ).

Florin Iordache 39. Proiectul de Lege pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare la Reţeaua europeană de prevenire a criminalităţii - EUCPN, de către Poliţia Română, precum şi pentru completarea Anexei nr. 2.2 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte; PL-x 531/2019. Domnul George Vişan, preşedintele Comisiei pentru buget. Raport fără amendamente. Vă rog, prezentaţi-l.

George-Gabriel Vişan Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare la Reţeaua europeană de prevenire a criminalităţii - EUCPN, de către Poliţia Română, precum şi pentru completarea Anexei nr. 2.2 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Proiectul de Lege pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare la Reţeaua europeană de prevenire a criminalităţii - EUCPN, de către Poliţia Română, precum şi pentru completarea Anexei nr. 2.2 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, în forma adoptată de Senat. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii la dezbateri generale? Dacă nu sunt, rămâne la votul final, neavând amendamente. Următorul.