22 decembrie 2016 – Aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor.

Florin Iordache Doamnelor şi domnilor deputaţi, Continuăm cu aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi vă informez că, din totalul celor 327 de deputaţi validaţi, 326 în exerciţiul mandatului, până în acest moment şi-au exprimat prezenţa la lucrări 287. Potrivit art.41 alin.(3) din regulament, comisiile permanente sunt formate dintr-un număr de 11 până la 41 de deputaţi, cu excepţia Comisiei pentru regulament, care se compune din câte un reprezentant al fiecărui grup parlamentar. Numărul concret al fiecărei comisii permanente se stabileşte în fiecare caz în plenul Camerei Deputaţilor, la propunerea liderilor grupurilor parlamentare, în condiţiile prevăzute de art.40 şi 45 din Regulament. Vă propun ca, mai întâi, să votăm în bloc lista componenţei numerice a fiecărei comisii permanente, iar apoi să votăm numărul de locuri repartizate pe grupuri parlamentare potrivit înţelegerii care a intervenit între liderii grupurilor parlamentare. După aprobarea componenţei numerice, liderii grupurilor parlamentare vor face propunerile nominale. Supun votului procedura propusă. Cine este pentru? Mulţumesc. Voturi împotrivă? Nu. Abţineri? Nu. 287 de voturi pentru. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat. În continuare vă prezint, în ordinea din regulament, componenţa numerică potrivit înţelegerii liderilor grupurilor parlamentare pentru fiecare comisie permanentă. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare: limită minimă 11, maximă 25, număr convenit 19. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci: minim 11, maxim 25, convenit 25. Comisia pentru industrii şi servicii: minim 11, maxim 25, convenit 21. Comisia pentru transporturi şi infrastructură: minim 11, maxim 25, convenit 19. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice: minim 11, maxim 25, convenit 25. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale: minim 11, maxim 25, convenit 19. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului: minim 11, maxim 25, convenit 25. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic: minim 11, maxim 25, convenit 17. Comisia pentru muncă şi protecţie socială: minim 11, maxim 25, convenit 25. Comisia pentru sănătate şi familie: minim 11, maxim 25, convenit 21. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport: minim 11, maxim 25, convenit 25. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă: minim 11, maxim 25, convenit 17. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi: minim 11, maxim 25, convenit 25. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională: minim 11, 25 maxim, convenit 21. Comisia pentru politică externă: minim 11, maxim 25, convenit 21. Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţie şi petiţii: minim 11, maxim 25, convenit 13. Comisia pentru regulament se compune din şapte membri, fiecare grup parlamentar are câte un reprezentant. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor: minim 11, maxim 25, convenit 15. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi: minim 11, maxim 25, convenit 13. Comisia pentru comunităţi de români din afara graniţelor: minim 11, maxim 25, convenit 15. Comisia pentru afaceri europene: minim 11, maxim 25, convenit 21. Dacă sunt obiecţii sau comentarii? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră aceste propuneri. Cine este pentru? Mulţumesc. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abţineri? Nu sunt. Cu unanimitate de voturi, 287, au fost aprobate. Voi da citire pe fiecare comisie în parte numărul de locuri. La Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare: PSD 8 membri, PNL 5, USR 2, UDMR 1, ALDE 1, PMP 1, Minorităţi 1. La Comisia pentru buget, finanţe şi bănci: PSD 11 membri, PNL 7, USR 2, UDMR 1, ALDE 1, PMP 1, Minorităţi 2. La Comisia pentru industrii şi servicii: PSD 11, PNL 4, USR 2, UDMR 1, ALDE 2, PMP zero, Minorităţi 1. La Comisia pentru transporturi şi infrastructură: PSD 9, PNL 4, USR 2, UDMR 1, ALDE 1, PMP 1, Minorităţi 1. La Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice: PSD 10, PNL 6, USR 3, UDMR 2, ALDE 1, PMP 2, Minorităţi 1. La Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale: PSD 8, PNL 3, USR 2, UDMR 2, ALDE 1, PMP 1, Minorităţi 2. La Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului: PSD 12, PNL 5, USR 2, UDMR 2, ALDE 1, PMP 1, Minorităţi 2. La Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic: PSD 8, PNL 4, USR 1, UDMR 1, ALDE 1, PMP 1, Minorităţi 1. La Comisia pentru muncă şi protecţie socială: PSD 13, PNL 6, USR 2, UDMR 1, ALDE 1, PMP 1, Minorităţi 1. La Comisia pentru sănătate şi familie: PSD 9, PNL 5, USR 2, UDMR 1, ALDE 1, PMP 2, Minorităţi 1. La Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport: PSD 11, PNL 6, USR 3, UDMR 2, ALDE 1, PMP 1, Minorităţi 1. La Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă: PSD 8, PNL 4, USR 1, UDMR 1, ALDE 1, PMP 1, Minorităţi 1. La Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi: PSD 12, PNL 6, USR 2, UDMR 2, ALDE 1, PMP 1, Minorităţi 1. La Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională: PSD 10, PNL 5, USR 3, UDMR 1, ALDE 1, PMP 1, Minorităţi zero. La Comisia pentru politică externă: PSD 9, PNL 5, USR 2, UDMR 2, ALDE 1, PMP 1, Minorităţi 1. La Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţie şi petiţii: PSD 5, PNL 2, USR 2, UDMR 1, ALDE 1, PMP 1, Minorităţi 1. La Comisia pentru regulament: fiecare grup parlamentar, repet, câte un membru: PSD, PNL, USR, UDMR, ALDE, PMP şi Minorităţi câte un membru. La Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor: PSD 7, PNL 3, USR 1, UDMR 1, ALDE 1, PMP zero, Minorităţi 2. La Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi: PSD 5, PNL 2, USR 2, UDMR 1, ALDE 1, PMP 1, Minorităţi 1. La Comisia pentru comunităţi de români din afara graniţelor: PSD 6, PNL 4, USR 2, UDMR zero, ALDE 1, PMP 2, Minorităţi zero. La Comisia pentru afaceri europene: PSD 10, PNL 5, USR 2, UDMR 1, ALDE 1, PMP 1, Minorităţi 1. Supun votului dumneavoastră aceste propuneri. Aveţi o intervenţie? Vă rog, liderul Grupului ALDE. Vă rog, domnule deputat.

Constantin Avram Mulţumesc, domnule preşedinte. O mică observaţie. Noi am avut încă o propunere la Comisia pentru tehnologia informaţiei în persoana domnului Sorin Cîmpeanu, deci al doilea loc.

Florin Iordache Nu discutăm de persoane aici, discutăm de locurile pe care noi...

Constantin Avram Două locuri... Am vrut încă un loc acolo şi e o necorelare.

Florin Iordache Invit liderii grupurilor parlamentare la tribună, vă rog. (Pauză de consultări.)

Eugen Nicolicea Soluţia este fie să cedăm un loc noi, fie să suplimentăm cu două locuri. Deocamdată, ca să nu mai avem probleme, cedăm din partea PSD-ului un loc, urmând ca, în februarie, să o luăm de la capăt cu discuţiile.

Florin Iordache Bun, în aceste condiţii, la acea comisie, înţeleg, pentru a respecta numărul de membri convenit, a cedat PSD-ul un loc, da? Şi atunci am păstrat. Rămânem noi cu şase. Da, domnul Nicolicea, da. Vă rog, domnul Nicuşor Dan.

Nicuşor Daniel Dan Vreau doar să rămână spus la microfon. Am convenit ieri ca discuţia să fie reluată înaintea sesiunii din februarie.

Florin Iordache Da, sigur. Mulţumesc. Deci cu această modificare la Comisia IT a renunţat PSD-ul la un loc. Supun votului dumneavoastră această componenţă. Cine este pentru? Mulţumesc. Voturi împotrivă dacă sunt? Abţineri? Nu sunt. 287 de voturi. A fost votată cu unanimitate de voturi. Acum urmează prezentarea propunerilor nominale pentru fiecare grup parlamentar. Îl invit pe domnul deputat Eugen Nicolicea, liderul Grupului parlamentar al PSD pentru a prezenta propunerile Grupului parlamentar al PSD pe fiecare comisie în parte.

Eugen Nicolicea Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare: Mihai Tudose, Cornel Itu, Gheorghe Şimon, Tripa Florin, Burciu Cristina, Vişan George, Presură Alexandra, Nichifor Cătălin. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci: Ştefan Viorel, Badea Leonardo, Nosa Iuliu, Budăi Constantin, Dobre Titus, Matei Călin, Iancu Marius, Pop Andrei, Bran Ioana, Bârlădeanu Dragoş, Lazăr Sorin. Comisia pentru industrii şi servicii: Iancu Iulian, Chiriţă Dumitru, Mînzatu Roxana, Stancu Florinel, Toma Ilie, Bontea Vlad, Paraschiv Rodica, Petric Octavian, Mohaci Mihai, Chiriac Viorel, Andruşcă Dănuţ. Comisia pentru transporturi şi infrastructură: Şova Lucian, Rădulescu Cătălin, Bota Sorin, Cuc Răzvan, Rotaru Alexandru, Moagher Laura, Căciulă Aurel, Drăghici Mircea. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice: Munteanu Ioan, Dîrzu Ioan, Stănescu Alexandru, Niţă Nicu, Păle Dănuţ, Ciocan Dan, Terea Ioan, Havrici Emanuel, Şerban Ciprian, Boboc Rodica. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale: Ciofu Tamara, Petrea Gabriel, Vîrză Mihăiţă, Manole Florin, Peţa Eliza, Halici Nicuşor, Şarapatin Elvira, Cocoş Vasile. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului: Călin Ion, Bucura Simona, Floroiu Ionel, Nistor Laurenţiu, Iacomi Iulian, Ştefan Corneliu, Marica Sorin, Muşoiu Ştefan, Truşcă Constantin, Ursu Răzvan, Dragnea Liviu, Chiriac Viorel. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic: Pană Doina, Moldovan Carmen, Bogdan Dănuţ, Spânu Ion, Popa Forin, Cosma Andreea, Simion Lucian, Suciu Daniel. Comisia pentru muncă şi protecţie socială: Solomon Adrian, Găină Mihăiţă, Gâdea Adrian, Plumb Rovana, Zamfira Constantin, Neaţă Eugen, Stativă Irinel, Meiroşu Marilena, Oteşanu Daniela, Axinte Vasile, Dobrică Ionela, Jivan Luminiţa, Mărgărit Mitică. Comisia pentru sănătate şi familie: Buicu Florin, Radu Sebastian, Roşca Lucreţia, Bănicioiu Nicolae, Holban Georgeta, Dinu Cristina, Ciuhodaru Tudor, Cobuz Maricela, Gavriliţă Bianca. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport: Tîlvăr Angel, Gavrilă Camelia, Şotcan Theodora, Vasilică Radu, Todoran Adrian, Georgescu Nicolae, Huncă Mihaela, Rădulescu Alexandru, Cîtea Vasile, Meiroşu Marilena, Şerban Ciprian. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă: Tuşa Diana, Tudor Beatrice, Pleşoianu Liviu, Nasra Horia, Vlăducă Oana, Socotar Gheorghe, Nicolae Andrei, Bacalbaşa Nicolae. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi: Iordache Florin, Nicolicea Eugen, Florea Oana, Popa Mihai, Tănăsescu Alina, Macovei Silviu, Bălănescu Alexandru, Sitterli Ovidiu, Simonis Robert, Popa Ştefan, Dunava Costel, Căruceru Aida. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională: Pop Georgian, Mocioalcă Ion, Căprar Dorel, Olguţa Vasilescu, Weber Mihai, Iftimie Neculai, Bejinariu Eugen, Vlase Gabriel, Andrei Alexandru, Dobra Călin. Comisia pentru politică externă: Intotero Natalia, Furtună Mirela, Dumitrache Ileana-Cristina, Luca Andaluzia, Rotaru Răzvan, Ponta Victor, Coste Adelina, Ilişanu Claudiu, Lupaşcu Costel. Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii: Boboc Gabriel, Suciu Daniel, Dunava Costel, Mărgărit Mitică, Şarapatin Elvira. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor: Dobrică Ionela, Jivan Luminiţa, Axinte Vasile, Şerban Cipirian, Pop Andrei, Văcaru Alin. Comisia pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi: Ilişanu Claudiu, Coste Adelina, Rotaru Răzvan, Bogaciu Alexandra, Căruceru Aida. Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor: Velcea Nicolae, Roman Sorin, Lupaşcu Costel, Radu Valentin, Văcaru Alin, Pau Adrian. Comisia pentru afaceri europene: Ponta Viorel, Chiriac Viorel, Radu Vasilică, Ciolacu Marcel, Tîlvăr Angel, Tuşa Diana, Bucura Oprescu Simona, Muşoiu Ştefan, Bănicioiu Nicolae, Birchall Ana. Comisia pentru regulament: Nicolicea Eugen.

Florin Iordache Da. Vă mulţumesc. Îl invit pe domnul Varujan Pambuccian, pentru că înţeleg..., inversând puţin, pentru că dumnealor trebuie să meargă la Cotroceni. Şi apoi urmează Grupul PNL. Vă rog, domnule lider.

Varujan Pambuccian Vă mulţumesc pentru înţelegere, domnule preşedinte şi stimaţi colegi. Iată componenţa nominală a Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, în ceea ce priveşte comisiile Camerei. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare: Stoica Bogdan-Alin. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci: Miron Ignat, Iulius Firczak. Comisia pentru industrii şi servicii: Adnagi Slavoliub. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industria alimentară şi servicii specifice: Furic Iarco. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale: Iusein Ibram, Vasile Daniel. Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului: Csokany Mihaela, Venera Popescu. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport: Dragoş Zisopol. Comisia pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă: Petreţchi Nicolae Miroslav. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi: Andi-Gabriel Grosaru. Comisia pentru politică externă: Ovidiu Victor Ganţ. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor: Varujan Pambuccian, Venera Popescu. Comisia pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi: Victoria Longher. Comisia pentru afaceri europene: Gherea Slobodan Giureci. Comisia pentru muncă şi protecţie socială: Silviu Vexler. Comisia pentru regulament: Vasile Daniel. Comisia de validare, o repet, pentru că e comisie permanentă: Andi-Gabriel Grosaru. Comisia permanentă privind statutul: tot domnul Andi-Gabriel Grosaru. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Domnul Nicolicea are o rectificare.

Eugen Nicolicea În repartizarea pe comisii au fost incluşi şi doi deputaţi: Cosma şi Ursu. Ei sunt repartizaţi, sub rezerva validării. Deci dacă nu sunt validaţi, nu există, da?

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Grupul PNL, domnule Eugen Nicolăescu.

Gheorghe-Eugen Nicolăescu Din partea Grupului parlamentar PNL. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare: Ghilea Gavrilă, Gheorghe Daniel, Mihalescul Dumitru, Oprişcan Doru, Pistru-Popa Eusebiu-Manea. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci: Huţucă Bogdan, Pirtea Marilen, Heiuş Lucian, Vîlceanu Dan, Neagu Nicolae, Leoreanu Laurenţiu, Sighiartău Robert-Ionatan. Comisia pentru industrii şi servicii: Popescu Virgil, Bumb Sorin-Ioan, Ştefan Ion, Bica Dănuţ. Comisia pentru transporturi şi infrastructură: Bode Lucian, Bodea Marius, Achiţei Cristian şi Şişcu George. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice: Oros Nechita-Adrian, Giugea Nicolae, Boroianu Robert, Gudu Vasile, Gheorghe Tinel, Olar Corneliu. Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi naţionale: Săftoiu Adriana, Ionescu George. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului: Buican Cristian, Fădor Angelica, Şovăială Constantin, Roman Florin, Palăr Ionel. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic: Alexe Costel, Lungu Tudoriţa, Varga Glad-Aurel, Răcuci Claudiu-Vasile. Comisia pentru muncă şi protecţie socială: Oprea Dumitru, Calista Mara, Stroe Ionuţ-Marian. Comisia pentru sănătate şi familie: Stamatian Florin, Cherecheş Viorica, Ioniţă Antoaneta, Popescu Pavel. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport: Cherecheş Florica, Turcan Raluca, Mareş Mara, Moldovan Sorin, Romanescu Cristinel, Nicoară Romeo. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă: Ştirbu Gigel, Gheorghiu Bogdan. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi: Varga Vasile, Schelean-Şomfelean Valeria, Andronache Gabriel, Cupşa Ioan, Prişcă Răzvan, Predoiu Cătălin. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională: Raeţchi Ovidiu, Preda Cezar, Cozmanciuc Corneliu-Mugurel, Dobre Victor Paul, Olteanu Daniel. Comisia pentru politică externă: Ardelean Ben-Oni, Culeafă Mihai, Anastase Roberta, Mihai Voicu, Ioan Balan. Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii: Balan Ioan, Ionescu George. Comisia pentru regulament: Săftoiu Adriana, Gheorghiu Bogdan. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor: Popescu Pavel, Oprea Dumitru. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi: Mareş Mara, Calista Mara. Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării: Voicu Mihai, Nicolăescu Eugen, Pirtea Marilen, Fădor Angelica. Comisia pentru afaceri europene: Anastase Alma-Roberta, Gudu Vasile, Vîlceanu Dan, Nicoară Dan, Bica Dănuţ. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnule Nicuşor Dan, liderul Grupului USR, vă rog.

Nicuşor Daniel Dan Din partea Grupului USR. Comisia pentru politică economică: Oana Bîzgan şi Mihai Botez. Comisia pentru buget, finanţe: Claudiu Năsui şi Cosette Chichirău. Comisia pentru industrii şi servicii: Sergiu Vlad. Comisia pentru transporturi: Ionuţ Moşteanu, Cătălin Drulă. Comisia pentru agricultură: Adrian Prisnel, Cristian Ghinea. Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi naţionale: Duruş Vlad şi Cristina Prună. Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului: Nicuşor Daniel Dan, Tudor Benga. Comisia pentru mediu: Cornel Zainea. Comisia pentru muncă, protecţie socială: Cristian Seidler, Adrian Dohotaru. Comisia pentru sănătate: Emanuel Ungureanu, Tudor Pop. Comisia pentru învăţământ: Cristina Iurişniţi, Lavinia Abu-Amra, Dan Rădulescu. Comisia pentru cultură: Iulian Bulai. Comisia juridică, disciplină şi imunităţi: Silviu Dehelean, Stelian-Cristian Ion. Comisia pentru apărare, siguranţă naţională: Bogdan Rodeanu, Lucian Stanciu-Viziteu, Dumitru Lupescu. Comisia pentru politică externă: Dan Barna, Matei Dobrovie. Comisia pentru cercetarea abuzurilor şi pentru petiţii: Lavinia Abu-Amra, Adrian Prisnel. Comisia pentru regulament: Vlad Duruş. Comisia pentru tehnologia informaţiei: Cătălin Drulă. Comisia pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi: Oana Bîzgan, Iulian Bulai. Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor: Matei Dobrovie, Tudor Pop. Comisia pentru afaceri europene: Dan Barna, Cristina Prună.

Florin Iordache Vă mulţumesc mult. Grupul UDMR, domnule Korodi Attila, vă rog.

Attila Korodi Domnule preşedinte, vă prezint atunci lista nominală pentru Comisia pentru politică economică: Antal István János. Pentru Comisia pentru buget: Erdei Dolóczki Istvón. Comisia pentru industrii şi servicii: Bende Sándor. Comisia pentru transporturi: Benedek Zacharie. Comisia pentru agricultură, silvicultură: Sebestyén Csaba şi Magyar Loránd-Bálint. Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi naţionale: Benkő Erika şi Kulcsár-Terza József. Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului: Seres Dénes şi Csoma Botond. Comisia pentru mediu: Farago Petru. Comisia pentru muncă: Csép Andrea. Comisia pentru sănătate: Vass Levente. Comisia pentru învăţământ: Szabó Ődőn şi Biro Jsolt. Comisia pentru cultură: Kelemen Hunor. Comisia juridică, disciplină şi imunităţi: Ambrus Izabella şi Márton Árpad. Comisia pentru apărare: Apjok Norbert. Comisia pentru politică externă: Biró Rozália şi Korodi Attila. Comisia pentru cercetarea abuzurilor: Antal István-János. Comisia pentru regulament: Márton Árpád. Comisia pentru tehnologia informaţiilor: Apjok Norbert. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi: Csép Andrea. Comisia pentru afaceri europene: Benkő Erika. Comisia de validare a fost deja constituită.

Florin Iordache Da. Înţeleg că aveţi o rectificare. Vă rog.

Gheorghe-Eugen Nicolăescu O rectificare la Comisia pentru regulament: rămâne un singur membru - Adriana Săftoiu.

Florin Iordache S-a notat. Mulţumesc. Urmează Grupul ALDE, vă rog, domnule lider. Domnule Constantin Avram, vă rog.

Constantin Avram Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare: Eugen Durbacă. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci: Varujan Vosganian. Comisia pentru industrii şi servicii: Remus Borza şi Lovin Dumitru. Comisia pentru transporturi şi infrastructură: Mircea Banias. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice: Florică Ică Calotă. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale: Marian-Gheorghe Cucşa. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului: Constantin Avram. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic: Toma Petcu. Comisia pentru muncă şi protecţie socială: Mihai Niţă. Comisia pentru sănătate şi familie: Graţiela Gavrilescu. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport: Sorin Cîmpeanu. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă: Damian Florea. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi: Steluţa Cătăniciu. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională: Marius Surgent. Comisia pentru politică externă: Daniel Constantin. Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii: Ştefan-Alexandru Băişanu. Comisia pentru regulament: Steluţa Cătăniciu. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor: Anton Anton şi Sorin Cîmpeanu. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi: Ion Cupă. Comisia pentru afaceri europene: Andrei Gerea. Vă mulţumesc, domnule preşedinte.

Florin Iordache Domnule Eugen Tomac, vă rog, sau cine prezintă? Vicelider atunci. Cine prezintă? Domnule Petrică Movilă sunteţi de serviciu, vă rog.

Petru Movilă Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare: Mocanu Adrian. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci: Todoran Adrian-Mihăiţă. Comisia pentru transporturi şi infrastructură: Cristache Cătălin. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice: Tabugan Ion şi Simionca Ionuţ. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului: Bozianu Nicoleta-Cătălina. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic: Bichineţ Corneliu. Comisia pentru muncă şi protecţie socială: Sefer Cristian-George. Comisia pentru sănătate şi familie: Movilă Petru, Balint Liviu-Ioan. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport: Turcescu Robert. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă: Paşcan Emil-Marius. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi: Steriu Valeriu-Andrei. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională: Sămărtinean Cornel. Comisia pentru politică externă: Tomac Eugen. Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii: Octavian Goga. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor: Sămărtinean Cornel. Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi - nu are PMP. Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării: Codreanu Constantin, Coliu Doru-Petrişor. Comisia pentru afaceri europene: Eugen Tomac. Comisia pentru regulament: Turcescu Robert-Nicolae. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Acestea fiind spuse, supun votului dumneavoastră aceste propuneri. Cine este pentru? Mulţumesc. Voturi împotrivă? Nu. Abţineri? Cu unanimitate de voturi, 287, a fost aprobată componenţa nominală. Potrivit programului de lucru aprobat de Biroul permanent şi Comitetul liderilor, membrii Comisiilor permanente sunt invitaţi să se întrunească în vederea alegerii preşedinţilor, vicepreşedinţilor şi secretarilor în condiţiile art. 46 din regulament. În această primă şedinţă a fiecărei comisii va participa şi un reprezentant al Biroului permanent, potrivit repartizării stabilite în şedinţa de Birou permanent, de ieri, 21 decembrie. Acestea fiind spuse, declar şedinţa închisă. Vă mulţumesc, stimaţi colegi. Şedinţa s-a încheiat la ora 12,18.