19 decembrie 2018 – Supunerea la votul final:

Florin Iordache Rog colegii să ia loc, să putem începe. Oricum programele de Crăciun continuă şi după votul final. Aşa că, după votul final, colegii care doresc, pot participa în continuare. Rog colegii să reintroducă cartelele, să putem face un vot de control. Invit toţi colegii să ia loc. În primul rând, vă rog să luaţi loc. Rog toţi liderii de grup să-şi invite colegii. Vom face un vot de control, fără îndoială, să vedem dacă suntem în cvorum. (Domnii deputaţi membri ai Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal ridică cartelele de vot.) Rog colegii să ia loc, să putem face votul de control. Facem întâi un vot de control, să vedem dacă suntem în cvorum, da? Mulţumesc. Începe sesiunea de vot final, printr-un vot de control. Să înceapă votul. 199 de colegi prezenţi. Suntem în cvorum. Vă mulţumesc. Începem. Legi ordinare. Adoptări. 1. Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe; PL-x 748/2018. Comisia juridică propune adoptarea. Să înceapă votul. 191 de voturi pentru, 15 voturi împotrivă, 4 abţineri. Adoptat. 2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2018 pentru instituirea unor măsuri privind însoţirea cu autovehicule ale poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române a şefilor de delegaţii străine în perioada de exercitare a Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene 2019; PL-x 644/2018 . Comisia pentru apărare şi Comisia juridică propun adoptarea. Să înceapă votul. 203 voturi pentru, 5 abţineri, 3 colegi nu şi-au exprimat votul. Adoptat. 3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; PL-x 249/2014. Comisia pentru sănătate propune adoptarea. Să înceapă votul. 205 voturi pentru, două abţineri, 3 colegi nu şi-au exprimat votul. Adoptat. 4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; PL-x 560/2018. Comisia pentru mediu propune adoptarea. Să înceapă votul. 184 de voturi pentru, 5 voturi împotrivă, 21 de abţineri, 2 colegi nu şi-au exprimat votul. Adoptat. 5. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar; PL-x 84/2018. Comisia pentru buget şi Comisia juridică propun adoptarea. Să înceapă votul. 187 de voturi pentru, 31 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 2 colegi nu şi-au exprimat votul. Adoptat. 6. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori; PL-x 85/2018. Comisia pentru buget şi Comisia juridică propun adoptarea. Să înceapă votul. 188 de voturi pentru, 34 de voturi împotrivă, 4 abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. Adoptat. 7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing precum şi pentru completarea art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului; PL-x 164/2018. Comisia juridică, Comisia pentru buget şi Comisia pentru politică economică propun adoptarea. Să înceapă votul. 190 de voturi pentru, 36 de voturi împotrivă, 7 abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. Adoptat. 8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020; PL-x 587/2018. Comisia pentru buget propune adoptarea. Să înceapă votul. 203 voturi pentru, un vot împotrivă, 5 abţineri, 3 colegi nu şi-au exprimat votul. Adoptat. 9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare; PL-x 285/2018. Comisia pentru buget propune adoptarea. Să înceapă votul. 198 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 8 abţineri, 2 colegi nu şi-au exprimat votul. Adoptat. Secţiunea a II-a. Legi ordinare. Respingeri. 10. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Regiei Autonome "Administraţia Canalului Siret-Bărăgan"; PL-x 127/2014. Comisia pentru administraţie şi Comisia pentru agricultură propun respingerea. Să înceapă votul. 194 de voturi pentru, 14 voturi împotrivă, 5 abţineri, 2 colegi nu şi-au exprimat votul. Adoptat. 11. Propunerea legislativă privind urgentarea realizării lucrărilor necesare înscrierii terenurilor agricole şi silvice în sistemul de cadastru şi carte funciară, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996; Pl-x 649/2018. Comisia juridică şi Comisia pentru administraţie propun respingerea. Să înceapă votul. 205 voturi pentru, 5 voturi împotrivă, 5 abţineri, 4 colegi nu şi-au exprimat votul. Adoptată. Legi organice. Adoptări. 12. Proiectul de Lege privind sistemul public de pensii; PL-x 725/2018. Comisia pentru muncă propune adoptarea. Să înceapă votul. (Aplauze.) Cu o largă majoritate - 193 de voturi pentru, un vot împotrivă, 14 abţineri, 4 colegi nu şi-au exprimat votul - adoptat. Explicarea votului. (Vociferări.) Păi, nu... Cine a votat... Bun. Vă rog, doamnă Turcan. Înţeleg că aţi şi votat. Vedem... Daţi-mi şi mie lista de prezenţă, vă rog. (Vociferări.) Domnule Bejinariu, numai puţin! Vă rog. Verificaţi prezenţa, vă rog.

Raluca Turcan O să vă rog să verificaţi, ca să nu mă întrerupeţi în timp ce vorbesc.

Florin Iordache Două minute.

Raluca Turcan Pentru că am solicitat special dreptul la cuvânt şi mi-am înregistrat prezenţa la acest vot, astfel încât să putem exprima poziţia Partidului Naţional Liberal pe o lege atât de importantă. Îmi permiteţi să vorbesc?

Florin Iordache Aveţi două minute.

Raluca Turcan Vă mulţumesc.

Florin Iordache Timpul curge.

Raluca Turcan Această lege pe care tocmai aţi votat-o dumneavoastră, cei din Alianţa PSD-ALDE şi cine vă mai susţine, este astfel făcută încât să nu se aplice de la 1 ianuarie. Este făcută special neconstituţional şi este o mare bătaie de joc la adresa pensionarilor. Şi o să vă dau trei argumente, de ce această lege vă va face să vă plecaţi ochii în faţa pensionarilor, oameni pe care i-aţi atras, alături de dumneavoastră, la alegerile trecute, printr-o uriaşă fraudă de încredere. 1. Această lege presupune o majorare a pensiei de la 1 septembrie 2019, la 1.265 de lei punctul de pensie, însă de la 1 ianuarie, dacă s-ar aplica legea în vigoare, pensia pensionarilor ar creşte automat la 1.205 lei punctul de pensie. Aşadar, dumneavoastră, astăzi, aţi votat iluzii pentru pensionari. I-aţi amăgit, îi induceţi în eroare şi îi faceţi să-şi mai trăiască de la o zi la alta sărăcia în care i-aţi aruncat, din cauza creşterii preţurilor şi a exploziei tuturor preţurilor pe care le avem astăzi în economia românească. (Gălăgie.) 2. Lăsaţi pe drumuri mii de pensionari care astăzi lucrează în sistemul de stat şi cărora dumneavoastră...

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Raluca Turcan ...nu le plătiţi...

Florin Iordache Vă mulţumesc. Aţi vorbit două minute.

Raluca Turcan ...contribuţia... (I se întrerupe microfonul.)

Florin Iordache Regulamentar aţi vorbit două minute. Vă mulţumesc mult.

Raluca Turcan Nu plec de-aici!

Florin Iordache Domnul Seidler. Regulamentar. Vă mulţumesc. Aţi vorbit două minute. Explicarea votului domnul Seidler. Domnul Seidler. (Gălăgie.) Vă rog. (Doamna deputat Raluca Turcan solicită să ia cuvântul.) Nu. Vă mulţumesc. Voci din sală : Ne-a minţit că a votat. N-a votat!

Florin Iordache Domnul Seidler. (Vociferări.)

Cristian-Gabriel Seidler Daţi-i voie să încheie ideea.

Florin Iordache V-am dat două minute. (Doamna deputat Raluca Turcan a rămas la tribună.) V-am spus de la început, aveţi două minute. Domnule Seidler, vă rog. (Gălăgie.) Încheiaţi ideea. Domnul Seidler v-a dat... V-a dat dumnealui... (Gălăgie.) Microfonul, vă rog. Deschideţi microfonul, vă rog.

Raluca Turcan Este fără precedent să închideţi microfonul, să nu lăsaţi un om să-şi termine nici măcar o frază. (Gălăgie.) Mulţumesc USR că îmi permit lucrul acesta. Aşadar, angajaţi care în momentul de faţă lucrează la stat, dar angajatorul nu plăteşte contribuţiile sociale, vor rămâne fără pensii, prin legea proastă pe care aţi dat-o. Şi, în acelaşi timp, aţi introdus o uriaşă discriminare, în pofida unei decizii a Curţii Constituţionale, prin care cereţi stagiul minim de cotizare persoanelor cu invalidităţi. Adică, dacă unul dintre dumneavoastră ajunge în stadiul de invaliditate, trebuie să aibă contribuţie plătită 15 ani ca să poată să primească pensie de invaliditate. Este o ruşine cum aţi ajuns să votaţi în Parlamentul României! (Aplauze.)

Florin Iordache Mulţumesc. Domnule Seidler, aveţi un minut.

Cristian-Gabriel Seidler Dragi colegi, Vă spuneam şi la dezbateri generale că USR nu va participa la această înşelătorie pe care aţi pus-o la cale pentru pensionari. Aţi avansat şi aţi îndeplinit ceea ce spuneam la dezbaterile generale, chiar mai repede. De la 1 ianuarie, aţi tăiat cu 12% pensiile viitoare, iar prin ordonanţa de urgenţă pe care o planificaţi veţi tăia de tot pensiile din Pilonul II. Cât priveşte pensiile din Pilonul I, practic, înşelaţi pensionarii, pentru că nu le spuneţi că măririle pe care le promiteţi vin din împrumuturi scumpe pe care le vor plăti nepoţii lor, încă de acum. Aceasta este o înşelătorie şi o încercare de cumpărare a pensionarilor cu 3 luni înainte de alegerile parlamentare din 2020. (Aplauze.)

Florin Iordache Mulţumesc. Domnul Tomac. Aveţi două minute.

Eugen Tomac Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, În România, avem 4,5 milioane de români care primesc o pensie de sub 1.000 de lei şi avem în jur de 500.000 de cetăţeni speciali, care beneficiază de pensii speciale. Am fost prezent şi nu am votat acest proiect de lege, astăzi, pentru că vreau să fiu solidar cu cei 4,5 milioane de români care primesc pensii sub 1.000 de lei. (Vociferări.) Şi vreau să mai fac un anunţ. Pentru că s-a... (Vociferări.)... lăsaţi cu demagogia, din 2022, ştim ce Guvern va veni atunci şi care va fi realitatea politică. Vreau să... (Vociferări.)... uşor cu scandalul, că nu suntem la circ, suntem în Parlament. (Vociferări.) Vreau să înţeleagă toţi românii că vom reuşi să fim o instituţie credibilă atunci când îi vom trata pe toţi cetăţenii români în mod egal. Nu putem avea cetăţeni cu pensii speciale şi cetăţeni români care sunt buni de plătit la bugetul de stat, prin contributivitate, dar primesc o pensie mică, iar unii, pentru că au o clientelă politică care îi susţine, să aibă pensii speciale. Pentru că, în acest Parlament, în urmă cu câţiva ani, s-a votat pentru ca parlamentarii să aibă pensii speciale, iar eu am votat împotriva acestei idei, vreau să se consemneze pe stenogramă că renunţ astăzi la pensia specială şi îi invit pe toţi parlamentarii care vor să fie... (Gălăgie)... în mod egal alături de cei 4,5 milioane de români să facă acelaşi lucru. Dacă vă pasă de români, renunţaţi la pensiile speciale!

Florin Iordache Da... demagogie... Eu vreau să vă spun ceva. Se poate renunţa la pensia specială când ai 65 de ani. Eu cred că nu aveţi 65 de ani. Bun. Grupul UDMR. Doamna Csép Éva-Andrea. Vă rog, doamnă, aveţi două minute.

Éva-Andrea Csép Vă mulţumesc, domnule vicepreşedinte. Stimaţi colegi, Cu toţii avem o responsabilitate enormă, nu numai faţă de pensionari, ci şi de generaţia următoare care se va pensiona. Totodată, ştim cu toţii foarte bine că avem nevoie de o lege a pensiilor regândită, adaptată la nevoile actuale, pentru că au trecut deja mulţi ani de la Revoluţie şi am ajuns să modificăm, a treia oară, Legea pensiilor. UDMR a votat pentru acest proiect de lege, dar, totodată, susţinem să intre în Parlament, în cel mai scurt timp, Legea indemnizaţiilor sociale, pentru că această lege nu acoperă acea categorie de persoane, aşa cum au zis şi antevorbitorii mei, care suferă accidente în cursul muncii, au boli profesionale - pentru că, dacă vorbim de 15 ani de perioadă de contributivitate, nu din vina lor nu au această perioadă. Aşa că, stimaţi colegi, fac apel la dumneavoastră, să aducem în Parlament, cât mai repede, dacă nu, UDMR se angajează că va lucra pe un proiect de lege, în sesiunea de primăvară, pentru a reglementa aceste probleme care nu au fost reglementate şi cuprinse în Legea pensiilor. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, doamnă deputat. Domnul Băişanu, Grupul ALDE.

Ştefan-Alexandru Băişanu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Pentru legea votată astăzi. Aş vrea să cot în evidenţă că, aceia care astăzi se află în opoziţie, imediat ce au pierdut alegerile şi au ajuns în opoziţie, au început să scornească tot felul de minciuni: ba că România n-are bani pentru pensii, ba că nu se poate, ba că ne împrumutăm cu foarte mulţi bani şi copiii copiilor noştri vor plăti. Eu spun în felul următor. Ce am făcut noi astăzi este un lucru bun. Guvernul trebuie să se asigure însă că vor fi bani, pentru a le închide gura, odată pentru totdeauna, celor din opoziţie. Guvernul trebuie să găsească formule pentru ca acest pariu privitor la oamenii care sunt la vârsta a treia, la nivel de pensionari, să poată să primească pensiile, inclusiv părinţii celor care astăzi au votat împotriva pensiilor părinţilor lor. Pe de altă parte, am mai văzut că cei de la PMP, urmaşii sau prietenii domnului Băsescu - şi o să-i trimit puţin la Biblie, şi o să le spun că, după ce unul dintre ai tăi a făcut o mare greşeală poporului său, ar trebui să tacă şi el, şi nepoţii lui, timp de 7 ani. Acum, vorbiţi că nu este bine să creştem pensiile şi că este bine să avem români care să mai aibă, în continuare, doar 600 de lei pensie. (Rumoare.) Dar, pe vremea voastră, aţi tăiat pensiile şi salariile oamenilor şi eraţi foarte mândri de lucrul acesta. Vă readuc aminte că oamenii despre care vorbim astăzi şi pentru care am făcut această pensie, au construit în România, au construit băncile în care staţi voi astăzi! Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Da. Vă mulţumesc. Grupul PSD. Doamna ministru Lia Olguţa Vasilescu. Vă rog, doamnă, aveţi două minute.

Lia Olguţa Vasilescu Mulţumesc, domnule preşedinte. În primul rând, aş vrea să le mulţumesc tuturor colegilor parlamentari, de la toate grupurile, care au votat acest proiect de lege. Nu este o bătaie de joc această lege. Bătaie de joc a fost momentul în care s-au tăiat pensiile, în România. Deşi Curtea Constituţională a venit cu o decizie prin care a stabilit că acesta este un drept de proprietate, cu toate acestea, să nu uităm că, atunci, s-au inventat nişte impozite care au dus la scăderea pensiilor, impozite pe care noi le-am eliminat încă din anul 2017. Am eliminat CASS-ul din toate pensiile şi, de asemenea, am eliminat impozitul din pensiile cu o valoare de sub 2.000 de lei, iar la cele având valoarea de peste 2.000 de lei, am scăzut impozitul de la 16% la 10%. Deci am început încă dinaintea apariţiei acestei legi să corectăm aceste inechităţi! Nu este o bătaie de joc o lege care creşte pensiile, ci doar... haideţi să ne uităm pe buget! De la 56 de miliarde, în 2016, ajungem la 140 de miliarde, la intrarea efectivă în vigoare a acestei legi. Şi până atunci pensiile cresc etapizat. Procentul din PIB creşte de la 6% la 11%. Am văzut, în textul moţiunii de cenzură, cum aţi spus că nu este în regulă acest lucru. Astăzi am văzut că nu aţi votat această lege. Noi, de aici ce să înţelegem? Că nu trebuie să-i sprijinim pe pensionari? Nu mai ţine nici retorica asta, că nu cresc pensiile în guvernarea PSD şi că îi minţim pe oameni! Pentru că, până acum, punctul de pensie a crescut matematic, iar indirect, prin celelalte lucruri pe care noi le-am făcut şi pe care tocmai le-am explicat înainte, de asemenea,

Florin Iordache Vă mulţumesc, doamnă ministru.

Lia Olguţa Vasilescu ... au dus la o majorare a pensiilor.

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Lia Olguţa Vasilescu Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Mai departe. 13. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale; PL-x 354/2018. Comisia juridică propune adoptarea. Să înceapă votul. 188 de voturi pentru, 38 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 7 colegi nu şi-au exprimat votul. Adoptat. Explicarea votului.

Stelian-Cristian Ion Tocmai aţi votat, stimaţi colegi din PSD, din ALDE, care aţi mai votat această grozăvie nemaipomenită, legiferarea şi permiterea evaziunea fiscale în România; undă verde la evaziune fiscală! Dacă se poate întâmpla să fie prins un evazionist, foarte improbabil pe viitor, pentru că vrem să modificaţi şi Codul penal şi Codul de procedură penală, ceea ce va face aproape imposibilă asemenea situaţie, acea persoană care va fi prinsă va putea să plătească taxa de evazionist, să restituie acea sumă, plus 20%, şi gata, scapă de urmărire penală, scapă de dosar, nu va mai avea nicio problemă! Şi problema nu este cu micii evazionişti, neapărat, cu cei din piaţă, care vând trei zarzavaturi. Problema este cu cei care fură, astăzi, din bugetul statului, milioane şi milioane de euro, îşi fac averi colosale şi îşi păstrează într-un buzunar o sumă pentru eventualitatea în care vor fi prinşi, dacă vor fi prinşi. O plătesc şi nu păţesc absolut nimic. Şi asta prin grija Partidului Social Democrat! Este foarte trist că se întâmplă acest lucru. Pe de o parte, îi obligaţi pe români să o ducă foarte greu, îi constrângeţi prin taxe peste taxe să fie, la un moment dat, la limita legalităţii, încercând prin asta să îi transformaţi pe toţi în infractori şi să spuneţi - "Păi, da, suntem o ţară de infractori, dar vă şi iertăm!".

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Stelian-Cristian Ion "... vă şi iertăm dacă furaţi din banul public...! (Vociferări.)(Aplauze.) Asta este... (I se întrerupe microfonul.)

Florin Iordache Mulţumesc. Domnul Popescu Pavel. Două minute.

Pavel Popescu Mulţumesc. Stimaţi colegi, Ce se întâmplă astăzi în Parlament, se întâmplă pe un fond muzical foarte frumos - colinde, sunete de Crăciun şi de clopoţei. Dar, ceea ce nu ştiu românii, astăzi, este că asemenea domnului Ceauşescu, care se plimba în '89, în 19 decembrie 1989, pe străzile din Timişoara, cu tancul...

Florin Iordache Explicarea votului, domnule coleg!

Pavel Popescu ... vă plimbaţi voi astăzi cu tancurile PSD prin economia României! (Vociferări.) Citiţi toate titlurile ziarelor de azi dimineaţă - companiile de energie din România vor da faliment, băncile anunţă un haos general, companiile de telefonie anunţă un haos general, vor creşte preţurile la energie. Vă bateţi joc de români, în perioada sărbătorilor! Domnule Dragnea...

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Pavel Popescu Unde sunt...

Florin Iordache Domnule, explicarea votului!

Pavel Popescu Unde sunt promisiunile că nu veţi ridica taxele? Doamna Dăncilă spunea că nu... (I se întrerupe microfonul.)(Gălăgie.)

Florin Iordache Domnule coleg, deci explicarea votului! Vă referiţi la proiectul de lege, fără referire la persoane.

Pavel Popescu Fără referire! Nu veţi mai putea reduce evaziunea fiscală, dintr-un singur motiv - nu mai sunt bani! (Vociferări.)

Florin Iordache Domnul Borza.

Remus-Adrian Borza Domnule preşedinte, Dragi colegi, Cea mai mare ameninţare la adresa securităţii naţionale, a securităţii sociale şi economice a României este evaziunea fiscală, şi nu corupţia. Or, noi, printr-o atare lege, tocmai ce am încurajat evaziunea fiscală. Dragii mei, România pierde în fiecare an 16 miliarde de euro din evaziune fiscală. Autostrada Comarnic-Braşov costă 1,3 miliarde de euro. Autostrada Piteşti-Sibiu - 1,1 miliarde de euro. Înţelegeţi şi dumneavoastră că pierdem, astfel, cam 12-13 autostrăzi în fiecare an! Toată lumea va fi încurajată să facă evaziune, pentru că lipseşte sancţiunea penală şi, în cel mai rău caz, dacă te prinde, probabilitatea este de unu la un milion, poţi să plăteşti toţi banii şi cu o penalitate de 20%. Am discutat cu iniţiatorul legii. De principiu, sigur că suntem de acord. Nu are sens să ţinem gulerele albe în puşcărie, pe banii statului. Interesul statului tocmai acesta este, să recupereze prejudiciul cu vârf şi îndesat. Dar unde s-a greşit fundamental? Ia-i evazionistului banii înainte de a-l elibera din arest preventiv sau din puşcărie! Or, noi când îi luăm banii? La anul şi la calendele greceşti! Întâi îl eliberăm şi el într-un an trebuie să dea banii. Cu primul avion, el a plecat în Insulele Virgine, unde are şi banii, este şi liber, şi cu banii în buzunar! Deci statul pierde de două ori. Aici este greşeala fundamentală. Trebuia pusă condiţia de a da banul înainte, şi apoi a ieşi din puşcărie. Deci, de principiu... sigur, am votat împotrivă, Grupul parlamentarilor neafiliaţi. Noi trebuie să combatem mult mai eficient evaziunea fiscală, şi nu să o încurajăm. (Aplauze.)

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Domnul Băişanu. Grupul ALDE. Vă rog.

Ştefan-Alexandru Băişanu Evident, liberal şi român fiind, trebuie să dau un exemplu. N-am să dau nume, pentru că zic că nu este bine. Dar am să spun că, la un moment dat, în România, era un investitor român, care, pe vârful lui de sarcină, a avut 14.000 de angajaţi. Ei, ce a făcut... nu ştiu cum să-i spun... statul paralel, statul perpendicular...? L-a luat pe om şi l-a băgat în puşcărie, precum că i-a găsit ceva. Şi iată, 14.000 de locuri de muncă, 14.000 de oameni, respectiv, vreo 7.000 de familii au rămas fără serviciu. A făcut omul puşcărie cât a făcut, acum este liber... pe legile anterioare... este liber şi banii nu i-a dat... banii pe care spunea cineva că i-a fraudat. Ce ne interesează? Să băgăm la puşcărie întreaga clasă de mijloc, cei care fac profit, fac locuri de muncă, plătesc cât pot impozite la stat, sau să găsim soluţii pentru a-i convinge că este nevoie ca în România să se colecteze bani. Dacă au greşit, prima oară i se iau banii, iar a doua oară, evident, face puşcărie, dacă nu s-a lămurit. Susţinem chestiunea aceasta, îi susţinem pe toţi românii care fac afaceri în România, pentru că văd o diferenţă de tratament fenomenală, între amărâtul de român care îşi face o firmă, se împrumută din bănci, şi pe acela care vine de afară şi este bine mersi, nu-l controlează nici dracu’. Asta-i ţara în care trăim în momentul de faţă şi cred că trebuie recuperate aceste decalaje între cei care fac bani şi sunt români în România şi cei care vin din afară şi fac bani în România şi-i aduc acasă la ei! Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Doamnă Popescu, vă rog. Din partea minorităţilor naţionale.

Mariana-Venera Popescu Dragi colegi, Românii nu sunt hoţi. Această lege este făcută pentru oamenii de afaceri din România. Vă dau un singur exemplu. Un om de afaceri care are un depozit, s-a întâmplat să îi ia foc acel depozit. În secunda doi, el nu va mai putea plăti TVA-ul şi dările aferente contribuţiilor sociale. În acel moment, i se face un dosar la Parchet, pentru că este evazionist. Interesul statului este să recupereze prejudiciul. Şi spun acest lucru în calitate de economist. Oricărui om de afaceri i se poate întâmpla să intre în incapacitate de plată. Interesul este să recuperăm banii, nu să băgăm oameni în puşcărie. Interesul este să lăsăm afacerile să meargă în continuare şi să recuperăm banii de la aceşti oameni. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc; doamnă. Domnul Cătălin Rădulescu, Grupul PSD. Vă rog.

Cătălin-Marian Rădulescu Stimaţi colegi, Da, PSD astăzi face un act de clemenţă oamenilor de afaceri care au greşit. 28 de ani nu s-a recuperat niciun fel de prejudiciu şi oameni de afaceri români au intrat în puşcărie. Mă mir că cei din opoziţie susţineţi şi nu aţi făcut niciodată referire la multinaţionalele care scot profitul din ţara asta, în fiecare an, şi care şi-au bătut joc de românii care muncesc şi care-şi fac treaba! Da, susţinem această lege şi credem că trebuie să fie recuperat prejudiciul, nu să băgăm oamenii de afaceri în puşcărie. Asta vrea PSD, împreună cu ALDE, asta susţinem, şi eu cred că este o măsură modernă! În toate ţările din Europa se aplică şi în Statele Unite. Nu mai veniţi cu minciuni şi nu mai susţineţi întotdeauna multinaţionalele, în detrimentul oamenilor de afaceri români. PSD îi susţine pe oamenii de afaceri români şi este o măsură justă şi normală! (Rumoare. Aplauze.)

Florin Iordache Vă mulţumesc. 14. Propunerea legislativă "Legea zootehniei"; Pl-x 581/2014. Comisia pentru agricultură propune adoptarea. Să înceapă votul. 189 de voturi pentru, 7 voturi împotrivă, 4 abţineri, 5 colegi nu şi-au exprimat votul. Adoptată. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea... (Domnul deputat Tinel Gheorghe solicită să ia cuvântul.) Da, vă rog, domnule Tinel Gheorghe. Explicarea votului.

Tinel Gheorghe Stimaţi colegi, Am votat împotriva acestei legi. Cel mai important articol al acestei legi, care se referă la Baza de date de interes naţional, inclusă în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor şi în Registrul naţional al exploataţiilor... aceasta este administrată din 2003 de o firmă privată, IQ Management. Contrat tuturor prevederilor şi uzanţelor statului de drept, această bază de date ar fi trebuit să aparţină statului român şi ar fi trebuit să fie gestionată de instituţiile statului român, fie prin Ministerul Agriculturii, fie prin Autoritatea Naţională de Zootehnie. Ironia sorţii este că cei care au pus la cale acea tărăşenie în 2003 sunt aceiaşi care conduc Ministerul Agriculturii şi astăzi. Am avut dezbateri în Comisia pentru agricultură şi am cerut ca, în termen de un an, Autoritatea competentă în zootehnie să preia această bază de date. Este vorba despre zeci de milioane de euro, pe care îi încasează, culmea!, o multinaţională, adversarii dumneavoastră, legal. Este inacceptabil - şi v-o spun cu toată responsabilitatea - ceea ce se întâmplă! Nu puteţi să clamaţi de la acest microfon interesul statului român, iar, pe de altă parte, când este vorba să legiferaţi, să legiferaţi contrar intereselor statului român.

Florin Iordache Domnule coleg, vă rog. Grupul PSD.

Dănuţ Păle Stimaţi colegi, Dacă domnul coleg a spus că este singura problemă, vreau să vă spun că este în atenţie să se rezolve, într-adevăr, problema bazei de date, dar nu Autoritatea Naţională în Zootehnie este cea care trebuie să preia această bază de date. Este în lucru, şi să ştiţi că Ministerul Agriculturii şi Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară gestionează şi oferă aceste date tuturor instituţiilor care se ocupă de subvenţii şi de alte activităţi în zootehnie. Per total, legea este extraordinar de bună, iar de la acest microfon fac apel ca STS să preia această platformă, să terminăm odată cu aceste discuţii! Mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Da. Mulţumesc. 15. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală; PL-x 427/2018. Comisia juridică propune adoptarea. Să înceapă votul. 218 voturi pentru, 10 abţineri, 3 colegi nu şi-au exprimat votul. Adoptat. 16. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; PL-x 521/2018. Comisia juridică şi Comisia pentru administraţie propun adoptarea. Să înceapă votul. 183 de voturi pentru, 22 de voturi împotrivă, 6 abţineri, 4 colegi nu şi-au exprimat votul. Adoptat. Numai puţin... domnule Roman... Vine. Vă rog.

Stelian-Cristian Ion Mai devreme s-a dat undă verde la evaziune, acum se dă undă verde la construire fără autorizaţii. S-a spus, la dezbateri generale, că, de fapt, această construire va trebui făcută tot cu autorizaţie. Realitatea este că legea va obliga, pe viitor, la obţinerea acelor autorizaţii, dar, practic, rămânem fără nicio sancţiune, pentru că sancţiunea reală va fi amenda pentru efectuarea, spre exemplu, a unui pod care poate ceda la un moment dat, pentru că este făcut fără autorizaţie, de o firmă, nu ştim care... sau un tunel care se poate surpa... deci asemenea construcţii, fără autorizaţie, vor putea avea drept consecinţă o amendă. Ce amendă? De la 1.000 de lei la 100.000 de lei - atenţie! - plătibili jumătate din minim, în 15 zile. Deci o firmă poate construi un pod, fără autorizaţie, plătind doar o amendă de 500 de lei. Dar cu dedicaţie este un alt articol, probabil... acela referitor la faptul că se pot face pe viitor prospecţiuni geologice, se pot face foraje pentru sonde de gaze şi petrol, fără autorizaţie. De ce? Pentru că, imaginaţi-vă, o firmă mare petrolieră... ce credeţi, îşi poate permite să plătească o amendă de 500 de lei şi să nu facă demersuri pentru obţinerea autorizaţiei? Nu, nu vrem neapărat la puşcărie, vrem să se respecte legea în ţara asta. Or, dacă le permitem să facă asemenea lucrări, nu se va mai respecta niciodată legea. S-a dat exemplul cu...

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Stelian-Cristian Ion ... oamenii care nu mai... (Gălăgie.)

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Stelian-Cristian Ion ... numai... 30 de secunde.

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Stelian-Cristian Ion Un simplu exemplu!

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Stelian-Cristian Ion Domnilor... (I se întrerupe microfonul.)(Vociferări.)

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnule Roman, vă rog. Aveţi două minute.

Florin-Claudiu Roman Doamnelor şi domnilor colegi, În ziua de astăzi, ca să îţi faci un simplu branşament la o reţea, stai câteva luni la Enel, stai câteva luni la ceilalţi furnizori de utilităţi, iar primarii aşteaptă... unii zece ani... ca să-şi facă un plan urbanistic general. De ce spun lucrurile acestea? Pentru că le reamintesc colegilor, data trecută am fost blocat abuziv de domnul... de sus... (Rumoare.) Sunt 28 de avize şi acorduri necesare pentru obţinerea unei autorizaţii de construire, 28! Vreau să mai ştiţi că, după 2 ani, te duci şi reiei procedura de autorizare, deşi ca primar nu ai vreo vină că nu ţi-au venit banii la timp, că nu ţi-ai făcut decontul şi aşa mai departe. Aici trebuie să intervenim noi, stimaţi colegi. Aici este problema pe care o avem - o dată, pe simplificarea procedurii de autorizare şi, a doua, pe reducere; pentru că nu putem să punem pe 10 avize doi stăpâni. Ne dă şi Planul Urbanistic General regimul de înălţime, ni-l dă şi Autoritatea Aeronautică de la Bucureşti. Dacă vom înţelege cu toţii aceste lucruri şi vom intra pe fondul problemei, cu siguranţă nu vom mai avea discuţii de acest gen. Este anormal ca, pentru a-ţi schimba un geam în apartament, să te duci să stai după autorizaţie de construire luni de zile. Este anormal! A, dacă faci o intervenţie majoră, o autostradă, un viaduct, un monument şi aşa mai departe, din punctul meu de vedere, actualele sancţiuni sunt blânde. Din acest motiv, stimaţi colegi, cred că Ministerul Dezvoltării Regionale va trebui să-şi facă treaba. Numai pentru asta va trebui - şi-l văd pe domnul Dragnea în sală şi o să-i spun personal...

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Florin-Claudiu Roman Domnule Dragnea... (I se întrerupe microfonul.)

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnule Călin, vă rog, aveţi două minute. Grupul PSD.

Ion Călin Stimaţi colegi, Regret că, în urma dezbaterilor generale, mai sunt încă colegi care nu au înţeles că în România nu se poate construi nimic, dar absolut nimic, fără autorizaţie de construcţie. Şi mă simt nevoit să reiau. Dar vreau să vă mai spun ceva, să adaug la ceea ce am spus anterior. Pe orice sursă de finanţare am avea o lucrare de construcţie, indiferent că sunt poduri, podeţe, viaducte, foraje, ce vreţi dumneavoastră, primul document care trebuie depus la finanţare este autorizaţia de construcţie. Ce e mai clar decât atât?! Să credem în continuare că se pot construi fără autorizaţie? Nu! În această lege, venim să eliminăm ceea ce înseamnă infracţiune, abateri disciplinare de la procedura de execuţie a lucrărilor. (Rumoare.) Vă spuneam mai devreme cum se dau autorizaţiile. Dacă se întrerupe lucrarea astăzi de Inspecţia în Construcţii, pentru nu ştiu ce vicii de formă... că nu era plătit 0,25... 0,50.... că nu era plătit 5% şi continuă omul a doua zi, înseamnă infracţiune... hai să-i facem dosar! Cu câtă uşurinţă trimitem oamenii în instanţă! Aşa că, eu vă mulţumesc tuturor celor care aţi înţeles şi aţi votat această lege. Mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnul Korodi. Vă rog, aveţi două minute.

Attila Korodi Mulţumesc, domnule preşedinte. Da, acest proiect de lege, această lege votată poate fi discutată, dezbătută... Eu cred, totuşi, că un lucru trebuie subliniat. Monumentele istorice - intervenţia la monumentele istorice rămâne o reglementare foarte strictă şi cred că Parlamentul a decis bine, pentru a fi eliminată din proiectul de lege. Putem să flexibilizăm sau să ajutăm anumite blocaje pentru construcţiile civile normale... Oricum, dacă se construieşte ceva ilegal, trebuie readus în forma iniţială spaţiul care a fost construit sau clădirea. Dar, când vorbim despre monumentele istorice, unde ultima intervenţie poate să fie periculoasă, să pericliteze monumentul istoric pe vecie, este bine că am rămas pe forma iniţială, restrictivă, ca infracţiune, însemnând sancţiunea finală. Mulţumesc.

Florin Iordache Domnul Băişanu, Grupul ALDE.

Ştefan-Alexandru Băişanu Ceea ce vreau să spun astăzi, se referă la colegii mei din USR, nu la cei din PNL care le mai ţin hangul, din când în când, sperând că vor lua voturi din opoziţie. Greşit! Deci, le spun celor de la USR următorul lucru - şi îmi spunea bunicul, pe vremuri - "Domnule, sunt unii care nu fac nimic, doar se scarpină de alţii!". Cam asta faceţi voi în permanenţă, fără a avea soluţii! (Aplauze.). Şi am să vă dau un exemplu. Este vorba despre un experiment, nu făcut de mine, ci făcut de specialişti, şi permiteţi-mi să-l citesc, să nu dau rateuri - "În cadrul unui experiment, 51 de adulţi au fost testaţi, pe teste de personalitate... (Vociferări.) ... după care... (Vociferări.) ... au fost puşi să vizioneze mai multe imagini, printre care şi o înregistrare cu cineva care se scărpina, în timp ce creierele lor erau scanate. Două treimi dintre subiecţi au început să se scarpine. Cea mai importantă chestiune a fost în momentul în care s-a şi dat dovada personalităţii celor care se scărpinau. Astfel, s-a descoperit că mai porniţi pe scărpinat erau cei mici, fără soluţii... (Vociferări.) ... anxioşi, depresivi, geloşi." (Aplauze.)

Florin Iordache Reveniţi la subiect!

Ştefan-Alexandru Băişanu Vă mulţumesc.

Florin Iordache Domnul Paşcan.

Emil-Marius Paşcan Stimaţi colegi, Chiar dacă nu aţi citi acest proiect legislativ, chiar dacă nu i-aţi citi decât expunerea de motive, în care se spune: "... sunt atâtea cauze pe rolul instanţelor de judecată, încât acestea nu mai prididesc, nu le mai fac faţă...". Şi, dacă în această cheie judecăm, tot avem o problemă. Înseamnă că, într-adevăr, sunt foarte multe persoane care construiesc fără autorizaţie, că o fac după ureche, că fac intervenţii. Nu putem acuza instituţiile statului pe legile pe care noi le stabilim, de faptul că îşi fac datoria. Adică, în loc să soluţionăm, să operaţionalizăm procedurile, să aducem, poate, în situaţia de a avea mai puţine avize, noi nu facem altceva decât să eliminăm, să scoatem aceste cauze din zona penală. Păi, tocmai pentru că sunt foarte multe - şi chiar expunerea de motive demonstrează că din această perspectivă, România are o problemă. Şi dumneavoastră ce faceţi? Le treceţi din zona penală în zona contravenţională, adică stimulaţi acest fenomen. Aceasta este realitatea! Uneori, pur şi simplu logica nu mai are rost în acest areal. Îmi pare foarte rău!

Florin Iordache Domnul Dan Barna. Vă rog, un minut.

Ilie Dan Barna Şi acest vot confirmă ceea ce domnul Băişanu s-a chinuit, încercând să fie spiritual, să ne explice, că această majoritate, de doi ani, se scarpină doar de grija domnului Dragnea, şi nu de România. Mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache N-aţi înţeles nimic! Domnul Băişanu. Drept la replică. Aveţi un minut. (Vociferări.) V-am dat drept la replică, îmi pare rău!

Ştefan-Alexandru Băişanu Nu e vorba despre drept la replică. Mi s-a pronunţat numele tocmai de marele preşedinte al partidului din care fac parte securiştii noştri, securiştii altora şi naivii lui Nicuşor Dan. Acolo nu se ştie ce drum au, pe unde o iau, dacă intră, dacă ies sau altceva. Acum, stimate domnule preşedinte, aşa cum obişnuiam să le spun şi studenţilor mei care nu înţeleg ceea ce am vrut să le spun, vă voi permite, dacă sunteţi de acord, voi sta un sfert de oră cu dumneavoastră, vă voi repeta până veţi înţelege. Vă mulţumesc. (Gălăgie. Aplauze.)

Florin Iordache 17. Legea pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/20017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 682 din 6 noiembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1050 din 11 decembrie 2018; PL-x 597/2017/2018. Comisia juridică propune adoptarea legii. Să înceapă votul. 179 de voturi pentru, două voturi împotrivă, 13 abţineri, 7 colegi nu şi-au exprimat votul. Adoptată. 18. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni; PL-x 695/2018. Comisia juridică şi Comisia pentru agricultură propun adoptarea legii. Să înceapă votul. 204 voturi pentru, 23 abţineri, 4 colegi nu şi-au exprimat votul. Adoptat. 19. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002; Pl-x 693/2018. Comisia pentru cultură propune adoptarea. Să înceapă votul. 228 de voturi pentru, o abţinere. Am finalizat aici. Pentru că este ultima zi de plen, la Camera Deputaţilor, vreau să vă mulţumesc pentru această sesiune. O parte dintre colegii mei, mâine, probabil, se vor pregăti pentru Crăciun. Vă mulţumesc pentru sprijinul de care aţi dat dovadă! S-a demonstrat că toate legile organice au fost adoptate. Îi invit pe colegii la şedinţa Biroului permanent. Pentru cei care doresc să participe mâine, să asigurăm cvorumul la moţiunea de... Mulţumesc mult. Declar şedinţa închisă. Mulţumesc. Şedinţa s-a încheiat la ora 13,27.