11 decembrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2019 pentru autorizarea Serviciului de Protecţie şi Pază să înregistreze în evidenţele proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfăşurate pe teritoriul României (PL-x 303/2019). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache La poziţia 20, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2019 pentru autorizarea Serviciului de Protecţie şi Pază să înregistreze în evidenţele proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfăşurate pe teritoriul României; PL-x 303/2019. Guvernul? Vă rog, domnule secretar de stat. Și, apoi, raport comun, Comisia pentru apărare, Comisia pentru transporturi, Comisia pentru industrii şi Comisia juridică.

Florin Iordache Raport comun. Vă rog. Domnul preşedinte Iancu, vă rog. Raport comun de la cele 4 comisii.

Iulian Iancu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisiile menţionate au fost sesizate pentru dezbatere în fond cu proiectul normativ menţionat. Proiectul de lege se adresează exclusiv reglementării autorizării Serviciului de Protecţie şi Pază, cu ocazia vizitei oficiale desfăşurate pe teritoriul României a Sanctităţii Sale Papa Francisc, să evidenţieze propriile autovehicule şi să le înregistreze ca atare. În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor 4 comisii propun plenului, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege.

Florin Iordache La dezbateri generale, Grupul PNL, domnul deputat Gheorghe Andrei Daniel.

Andrei Daniel Gheorghe Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Acest proiect de adoptare a ordonanţei respective reprezintă un gest absolut normal. Spun asta deoarece Suveranul Pontif, respectiv Papa Francisc, beneficiază de cel mai înalt grad de protocol posibil, el fiind asimilat unui cap încoronat. Și, din aceste motive, care ţin de siguranţă, ţin de nişte norme diplomatice şi nişte reguli care provin şi din dreptul internaţional, Papa are dreptul la această protecţie asigurată de SPP. La fel cum, de asemenea - ştiu că e la modă în ultima vreme în România, aşa, un val din acesta de secularism, destul de agresiv şi populist - trebuie să înţelegem că şi Patriarhul României este asimilat înalţilor demnitari români. Și există foarte multe temeiuri, care nu ţin doar de modă, şi nu ţin doar de politeţe, şi nu ţin doar de chestiuni formale, care arată foarte clar faptul că înalţii ierarhi ai Bisericii şi înalţii conducători ai cultelor religioase, indiferent că vorbim de ortodocşi, catolici ori alte culte religioase, trebuie să beneficieze de cele mai înalte şi mai precise măsuri de siguranţă, pază, protecţie şi protocol. Acesta este un lucru absolut normal şi absolut firesc, şi pe care trebuie să-l luăm toţi în calcul, indiferent cât de mare este valul populist anticlerical, care este la modă de la un timp. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Bun. Dacă mai sunt alte intervenţii din partea grupurilor parlamentare? Nu mai sunt. Raportul nu are amendamente. Rămâne la votul final.