6 februarie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor (PL-x 561/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor; PL-x 561/2018; procedură de urgenţă; are 10 amendamente admise. Guvernul? Cine intervine? Vă rog. Raport Comisia pentru mediu şi Comisia pentru muncă. Imediat, domnule coleg.

Florin Iordache Mulţumim, doamnă secretar de stat.

Florin Iordache Raport... Mulţumesc. Vă rog, domnul coleg, raportul comun al celor două comisii. Comisia pentru mediu, vă rog.

Lucian-Eduard Simion Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 75/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 75 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului. Astfel, se propune ca valabilitatea autorizaţiilor de mediu să nu mai fie cuantificată în timp - 5 ani, 10 ani -, ci să ţină cont de constanţa funcţionării activităţilor economice la parametrii iniţiali, dar cu aplicarea unei vize anuale de către autoritatea de mediu. Sistemul de autorizare propus va conduce la respectarea condiţiilor de mediu de către operatorii economici, dat fiind că, cel puţin o dată pe an, vor fi supuşi verificărilor de conformare, verificărilor de funcţionare şi, nu în ultimul rând, verificărilor referitoare la menţinerea calităţii mediului la starea iniţială. De asemenea, prin proiectul de lege se modifică art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor în România, în sensul stabilirii unui termen de 6 luni ca perioadă în care angajatorul să nu fi fost sancţionat. Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 16 octombrie 2018. Comisiile au examinat proiectul de lege în şedinţe separate. În urma finalizării dezbaterilor, comisiile propun plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele redate în anexă. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Mulţumesc. La dezbateri generale? Domnul Márton Árpád, vă rog.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Vă mărturisesc sincer că mie nu-mi prea plac legile şi ordonanţele de genul... de modificare a unor acte normative. Eu le zic "tip varză" - adică băgăm de toate acolo, ce dorim şi ce nu dorim. În majoritatea cazurilor însă pe undeva există o legătură între modificările acestor legi. Vă spun sincer, am citit de mai multe ori, cu mare atenţie, acest raport. Ce legătură este între cele trei acte normative care reglementează mediul, activitatea pentru protejarea mediului şi acel singur articolaş care se referă la situaţia străinilor din România? Şi, vă spun sincer, niciuna. Niciuna! Cineva s-a gândit, hai să-l mai băgăm şi pe acesta, acolo, că poate scăpăm de o modificare. Evident, eu n-am nicio observaţie legată de modificarea acestor legi. Poate ar fi trebuit să revenim la ideea ca şi societatea civilă să fie mai implicată în protejarea mediului, cum a fost înainte. Totuşi eu aş fi foarte interesat, dacă cineva îmi poate explica de ce apare acest articol, ce legătură are cu protecţia mediului. Dar, în orice caz, eu cred că ar trebui să ajungem într-o situaţie de normalitate, când o lege, o ordonanţă reglementează un singur aspect, o singură activitate din această ţară. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Costel Alexe, Grupul PNL. Se pregăteşte domnul Zainea.

Costel Alexe Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Înainte de a se veni cu o astfel de ordonanţă de urgenţă, pe o temă atât de însemnată, Guvernul ar fi trebuit să iniţieze dezbateri şi consultări cu toate persoanele implicate, pentru a se ajunge la un numitor comun, în congruenţă cu legislaţia europeană în domeniu. Prin eliminarea custozilor şi concentrarea procesului de avizare, adică un sistem strict centralizat, se deschide posibilitatea ca anumite proiecte care au un impact asupra mediului să fie acceptate mult mai facil. În orice caz, 40% din ariile naturale protejate au un custode sau un administrator. Restul de 60%, adică 367 de arii protejate care nu au un custode, ar putea să intre în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Ariile Naturale Protejate, mergându-se astfel şi pe tendinţa mondială, şi anume, diversificarea sistemului de administrare a ariilor naturale protejate. În acest fel s-ar fi putut evita torpilarea unei structuri care şi-a demonstrat funcţionalitatea. Pentru că, da, în Europa, ariile naturale protejate au o administrare mixtă. Este, aşadar, şi discriminatorie, pentru că se încalcă principiul egalităţii de şanse, care poate fi transpus de la nivel de persoană fizică la cel de persoană juridică. Tragem, de asemenea, un semnal de alarmă privitor şi la alte consecinţe grave, şi anume, distrugerea biodiversităţii. ANANP nu are capacitate instituţională de a gestiona toate ariile naturale protejate, pierderea finanţărilor europene, punerea în pericol a peste 400 de locuri de muncă. Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota împotriva acestui proiect de lege.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnul Zainea, Grupul USR.

Cornel Zainea Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor deputaţi, România este o ţară cu peisaje unice şi nu cred că poate vreunul dintre dumneavoastră să nu spună acest lucru cu mândrie. În ciuda tuturor încercărilor prin care a trecut ţara noastră în ultimii 30 de ani, natura ne-a învăţat lecţia rezistenţei. Astăzi încă ne mai putem mândri cu cele mai mari suprafeţe de păduri virgine din Europa şi cu parcuri, rezervaţii şi arii protejate care acoperă un sfert din suprafaţa ţării. Totuşi nici România nu scapă de efectele devastatoare ale schimbărilor climatice, care se traduc, nu de puţine ori, în incendii de păduri, în catastrofe naturale. Sunt evenimente pe care nu le putem controla în totalitate, dar este ceva ce putem controla, ceva ce ţine de noi - modul în care protejăm bogăţiile care ne-au mai rămas. Ariile naturale protejate, precum siturile Natura 2000, majoritatea păduri, sunt o parte din bogăţiile noastre. Ele reprezintă motivul fundamental al acţiunilor europene pentru protecţia mediului. Fără acestea, dezvoltarea durabilă ar fi imposibilă, în special în comunităţile locale. Această ordonanţă de urgenţă pune în pericol valorile naturale ale României. Nu am înţeles nici acum, în această totală lipsă de transparenţă, pe ce criterii obiective s-a bazat Guvernul ca să elimine noţiunea de custode, să elimine ONG-urile din administrarea ariilor protejate. Eliminarea lor înseamnă risipirea unei resurse considerabile de specialişti, atunci când România are cel mai mult nevoie de ei. Statul nu are efectiv specialişti, infrastructură, fonduri. Trecerea ariilor protejate în administrarea statului nu prevede niciun fel de tranziţie. Ce se întâmplă cu proiectele aflate în derulare? 60% din ariile protejate din România nu au niciun fel de administrator. Şi noi ce facem? Îi înlăturăm peste noapte până şi pe cei pe care îi aveam şi care, să recunoaştem, făceau treaba statului pe banii lor? Guvernul vrea excluderea custozilor pentru că nu au avizat unele proiecte cu dedicaţie, care ar fi avut un impact negativ asupra mediului. Vrem oare ca România să ajungă o ţară plină de betoane, în care să ne sufocăm? Să excluzi custozii pentru că şi-au făcut treaba, că au fost precauţi şi au protejat mediul, respectând principiile promovate de Uniunea Europeană, este contraproductiv şi toxic pentru România. Sunt necesare menţinerea ariilor în administrarea celor mai competenţi, menţinerea Parteneriatului Public Privat pentru anumite proiecte aflate în desfăşurare şi un plan de tranziţie pe termen lung. Un vot împotriva acestei ordonanţe înseamnă respect pentru mediu şi pentru comunităţile locale, înseamnă responsabilitate în administrarea ariilor naturale protejate, înseamnă grijă pentru viitorul nostru şi al copiilor noştri. USR va vota împotriva acestei ordonanţe de urgenţă.

Florin Iordache Începem dezbaterea. Avem 10 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. La articolul unic, intervenţii? Nu. De la 3 la 7, intervenţii? Nu. De la 8 la 10, intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. Are caracter ordinar. Următorul.