23 aprilie 2020 – Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr.31/1990 (PL-x 440/2017/2020). ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache 7. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990; PL-x 440/2017/2020; caracter ordinar. Raportul comisiei, vă rog. Domnul Halici, vă rog. Raport comun, Comisia juridică şi Comisia pentru politică economică.

Nicuşor Halici Da, domnule preşedinte de şedinţă.

Florin Iordache Vă rog.

Nicuşor Halici Mulţumesc. Comisia juridică şi Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, Raport comun asupra cererii de reexaminare formulată de Preşedintele României privind Legea pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990. În temeiul Regulamentului Camerei Deputaţilor, au fost sesizate cele două comisii, pentru dezbatere pe fond, cu cererea de reexaminare formulată de Preşedintele României. Legea, în virtutea prevederilor art. 77 din Constituţia României, republicată, a fost transmisă spre promulgare în data de 16 ianuarie 2020. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat cererea de reexaminare în 8 aprilie 2020, cu respingerea în parte a cererii de reexaminare formulată de Preşedintele României. Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări şi completări, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa care are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii societăţilor comerciale. În conformitate cu Regulamentul Camerei, cele două comisii au avut şedinţe online separate, iar în data de 22 aprilie, prin mijloace electronice, au decis şi adoptat, cu majoritate de voturi, raportul pe iniţiativa legislativă, cu un amendament respins care este anexă la raportul comun. În raport cu obiectul şi conţinutul său, legea face parte din categoria legilor ordinare.

Florin Iordache Mulţumesc. Am finalizat prezentarea raportului. Începem dezbaterea generală. Grupul PSD. Domnul Budăi? A, bun. Domnul Năsui. Se pregăteşte domnul Cupşa, care va interveni online.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Mulţumesc, domnule preşedinte.

Florin Iordache Vă rog.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Prea mult timp cred că de la această tribună am văzut proiecte care adăugau la birocraţie încă un aviz, încă o licenţă, încă o acreditare, încă un atestat, ceva, o hârtie, undeva, care să apese pe întreprinzătorii ţării noastre, pe întreprinderile ţării noastre, pe micile şi mediile întreprinderi pe care le avem şi pe care ar trebui să le preţuim mai mult. Pentru că până la urmă pe ele ne putem baza o economie sănătoasă. Germanii numesc aceste companii "Mittelstand". Adică ele sunt zona aceea de mijloc, nu sunt mari corporaţii, nu sunt nici foarte mici, dar sunt nişte întreprinderi care s-au dezvoltat şi care pot duce greul economiei mult mai bine şi mult mai solid decât orice altceva. Noi, în România, din păcate, de prea multe ori am apelat la birocraţie şi le-am împovărat cu fel de fel de lucruri care să le taie elanul, să omoare spiritul inovator şi antreprenorial al poporului român şi care ne-au ţinut în urmă. Pentru că întreprinderile acestea oferă locuri de muncă. Întreprinderile acestea plătesc taxe şi impozite. Întreprinderile acestea inovează. Calea antreprenoriatului nu e una uşoară. Statul român ar trebui însă s-o facă cât mai facilă, nu s-o îngreuneze cu hârtii de care nu este nevoie. Şi proiectul acesta de lege, pe care îl avem astăzi în faţa noastră, e unul care face tocmai asta. Face viaţa întreprinzătorilor români mai uşoară. În ce ţară mai ai nevoie să ceri tuturor vecinilor cu care ai perete comun voie să faci un sediu social la tine acasă când nu ai activitate acolo? În niciuna. În ce ţară care-şi mai spune liberală sau care ar vrea să aibă o economie de piaţă mai punem piedici în calea antreprenoriatului, de tipul să ai o singură întreprindere în care să fii asociat unic şi în toate celelalte să trebuiască să-ţi mai pui câte o rudă cu o acţiune sau pe altcineva? Nu se poate să continuăm în acest fel dacă ne dorim cu adevărat să creştem şi să nu ne sabotăm propria noastră economie. Faptul că întreprinzătorii români pot să încerce mai uşor să facă o întreprindere nu este o garanţie a succesului. Poate nu vor reuşi. Majoritatea nu vor reuşi, probabil. Dar aceia care vor reuşi, partea aceea care vor reuşi, dintre ei, aceia vor fi UiPath, aceia vor fi Dedeman, aceia vor fi firme cu care apoi ne mândrim şi care apoi ne aduc venituri şi la bugetul de stat, aduc şi locuri de muncă bine plătite şi ne fac cinste peste tot. În clasamentul Băncii Mondiale, România este pe locul 55 la birocraţia şi la greutatea cu care se fac afaceri în România. Da? Deci este sub Maroc şi sub Cipru. Şi dacă ne uităm la uşurinţa cu care deschizi afaceri vorbim de locul 91. Suntem sub Burkina Faso, ca să vă daţi seama. Pentru toate motivele acestea, vă spun că astăzi este o victorie nu neapărat pentru USR, ci pentru Parlament, că avem acest proiect de lege şi că îl vom vota. Şi este o victorie pe care o va avea până la urmă poporul român, care va putea întreprinde mult mai uşor. Şi, nu în ultimul rând, aş vrea să mulţumesc în mod special domnului Sorin Lazăr şi domnului Alfred Simonis, care au făcut posibil ca acest proiect să poată fi votat astăzi. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Vă rog, conectaţi-vă cu domnul Cupşa, din partea Grupului PNL. Vă rog.

Ioan Cupşa Hristos a Înviat! Doamnelor şi domnilor, Voi începe cu o intervenţie procedurală. Vă solicit, în numele Grupului Partidului Naţional Liberal, supunerea la vot a amendamentului de eliminare, amendament respins şi aflat pe poziţia nr. 1 în anexă. Bineînţeles, atunci când proiectul se va dezbate pe articole, fără a mai fi contactat, deoarece susţin acest amendament şi argumentez acum, sperând să vă conving. Acum, trecând la fondul intervenţiei mele. Noi, parlamentarii Partidului Naţional Liberal, nu vom vota acest proiect legislativ. Nu o facem. Şi argumentăm şi de ce, sperând să vă convingem pe majoritatea dintre dumneavoastră să votaţi la fel. Acest proiect legislativ are drept element fundamental nu o uşurinţă în a deschide, cum spunea antevorbitorul meu, o societate comercială. Nu este despre debirocratizare în mod esenţial, ci este vorba despre abrogarea art. 14 din Legea societăţilor comerciale. Articol care interzice ca o persoană fizică să fie asociat unic, să deţină această calitate în mai multe societăţi cu răspundere limitată, aşa cum interzice şi ca o societate cu răspundere limitată să aibă drept asociat o altă societate cu răspundere limitată, care, la rândul ei, este alcătuită dintr-o singură persoană. Este demn de subliniat că elementul fundamental al acestui proiect legislativ, cel pe care l-am arătat ceva mai devreme, a fost criticat, atenţie, de Guvernul PSD, acum mai bine de doi ani, este criticat de Guvernul PNL, este criticat de Consiliul Legislativ, precum şi de Preşedintele României, aşa cum a făcut-o prin cererea de reexaminare. Criticile au fost unanime - subliniez, unanime - în ceea ce priveşte abrogarea acestui art. 14. Este, de asemenea, demn de arătat, Consiliul Economic şi Social n-a avizat, nu s-a pronunţat pentru că n-a fost consultat. Iniţiatorul acestui proiect, parlamentar al USR, afirma în expunerea de motive că "iniţiativa privată este descurajată din faşă aici, în România". Şi concluziona mai apoi, undeva spre sfârşit, că "impactul adoptării acestui proiect legislativ este unul pozitiv asupra mediului de afaceri" - atenţie - "degrevându-l de o parte din sarcinile birocratice". Această interdicţie pe care o avem acum în lege nu este... nici într-un fel nu face parte dintre sarcinile birocratice ale cuiva anume. Iniţiatorul invocă şi clasamente, după cum aţi văzut, clasamente internaţionale. Vorbeşte despre uşurinţa de înfiinţare şi - atenţie - subliniază că Nigeria şi Belarus sunt demne de a fi citate ca model, fiind situate mai sus decât noi. Dar nominalizează şi Franţa - atenţie - ca bună practică. Or, dreptul francez, dreptul politic francez - subliniez acum - pentru a reduce fenomenul societăţilor fictive care favorizează încălcarea legii, înşelarea terţilor, reglementează într-un mod similar celui în care noi am reglementat prin Legea nr. 31, în art. 14. În Franţa se afirmă categoric, vă spuneam, şi se reglementează că lanţul de persoane juridice având în spate una şi aceeaşi - adică singura persoană fizică - nu face altceva decât să favorizeze ce? Constituirea de garanţii fictive, ascunderea şi diminuarea masei impozabile, încălcarea regulilor de concurenţă, trucarea licitaţiilor publice; şi continuă. Mă întreb - atunci când în mod public se afirmă că dorim o viaţă fără penali, iar prin acţiunea, activitatea legislativă favorizăm tocmai penalii, adică infractorii, definim sau nu fariseismul prin acţiunile noastre? Abrogarea art. 14 din Legea nr. 31 şi întreg proiectul legislativ nu are nimic de-a face cu uşurinţa de a înfiinţa o societate comercială. De ce? În mod special, abrogarea acestui art. 14 nu reduce termene, nu simplifică procedura, nu o lipseşte de anumite etape, nu modifică nicio etapă din procedura de înfiinţare. Doar facilitează - subliniez acest lucru - celor necinstiţi, incorecţi, posibilitatea de a ne înşela pe unii sau chiar pe toţi. Intervenţia statului în economie trebuie să fie minimală, inclusiv prin felul în care se reglementează exercitarea libertăţii economice. O libertate fundamentală, de altfel. Dar trebuie să intervenim înţelept şi eficient. Să stabilim prin legea pe care o adoptăm un model de comportament, comportament social, care să fie unul benefic cât mai multora. Exercitarea libertăţii economice nu trebuie să se facă în dauna exercitării dreptului de proprietate. Vedeţi cum prin înşelăciune poate fi vătămată exercitarea dreptului de proprietate, aşa cum este el regăsit în art. 44 din Constituţie, sau încălcarea unei îndatoriri fundamentale prevăzute în art. 56 din Constituţia României, aceea de a ne achita de obligaţia de a contribui la cheltuielile statului prin plata de taxe şi impozite, e firesc...

Florin Iordache Vă rog, concluzionaţi, domnule coleg.

Ioan Cupşa Aveţi răbdare, mai durează doar câteva secunde.

Florin Iordache Vă rog să vă încadraţi în timp.

Ioan Cupşa Da. Vă mulţumesc, domnule preşedinte.

Florin Iordache Vă rog.

Ioan Cupşa Libertatea economică nu înseamnă haos. Nu înseamnă dereglementare totală. Şi o spune probabil cel care este cel mai îndreptăţit să o facă, economistul şi filosoful Friedrich Hayek. O spune şi Baruch Spinoza, ca gânditor creştin, care ne îndeamnă să înţelegem că necesitatea nu este opusă libertăţii. O face şi un gânditor ateu cum este Jean-Paul Sartre care subliniază că libertatea - atenţie - presupune şi responsabilitate. Aşadar, acum, la sfârşit, vă îndemn să votaţi responsabil, să înţelegeţi necesitatea de a păstra reglementarea care restrânge posibilitatea de a înfiinţa oricâte SRL-uri cu asociat unic, SRL-uri care la rândul lor să devină asociat unic în oricâte alte SRL-uri, să nu sprijiniţi, să nu facilitaţi activitatea infracţională a unora care îşi doresc să înşele consumatorii sau partenerii de afaceri, a unora care doresc să evite plata taxelor, a impozitelor către statul român. Nu vă faceţi complici, prin ajutorul pe care îl daţi, la activitatea celor care înfiinţând SRL-uri nenumărate şi în cascadă ne vor înşela pe toţi! Votaţi înţelept, protejându-i pe cei oneşti! Vă mulţumesc tuturor.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Îl invit pe domnul Budăi, din partea Grupului PSD. Se pregăteşte domnul Simionca, din partea Grupului PMP. (Vociferări.) Nu discutăm de amendamente, suntem la dezbateri generale.

Marius-Constantin Budăi Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Aşa cum Partidul Social Democrat v-a obişnuit până acum, prin simplificările aduse asupra Codului fiscal şi prin relaxările impuse, de la primele discuţii cu domnul deputat Năsui, am fost coiniţiator, împreună cu alţi colegi de-ai mei, la acest proiect, şi considerăm că trebuie şi în România debirocratizarea să-şi spună cuvântul. Grupul parlamentar al PSD va vota pentru acest proiect.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnul Simionca. Se pregăteşte doamna Prună, cel de-al doilea vorbitor de la Grupul USR. Vă rog.

Ionuţ Simionca Domnule preşedinte, Eu voiam să intervin la punctul anterior pentru că la votarea amendamentelor trebuia citit fiecare amendament în parte. Astfel, colegii puteau să ştie exact ce votează. O să intervin şi la următorul punct. La acest punct va interveni un alt coleg de-al meu. Nu ştiu care dintre ei. Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Am depăşit acel moment. Suntem... Faceţi legătura cu doamna Prună, cel de-al doilea vorbitor de la Grupul USR. Mai aveţi două minute, doamnă deputat.

Cristina-Mădălina Prună Bună ziua, domnule preşedinte! Stimaţi colegi, Acest proiect a fost depus încă din anul 2017, de USR, şi reprezintă viziunea pe care noi o avem pentru România. Adică una antreprenorială, fără birocraţie, fără hârtii şi fără drumuri inutile la stat. Astfel, acest proiect prevede simplificarea înregistrării sediului social, eliminarea acordului vecinilor pentru înfiinţarea firmei şi eliminarea limitării de a fi acţionar unic într-o singură firmă. Acestea sunt soluţiile care pot face o diferenţă în viaţa întreprinzătorilor români. Şi cu astfel de soluţii USR va veni şi de acum încolo în Parlament, pentru a le uşura viaţa. Birocraţia excesivă omoară spiritul antreprenorial în nişte timpuri în care acesta ar trebui să fie încurajat. Adică acum, în criza economică, criză care se va agrava în lunile care urmează. Ne-au scris oameni care vor să-şi înfiinţeze zilele acestea o firmă şi care spun că trebuie să interacţioneze cu până la 5 vecini pentru semnături pentru a-şi înfiinţa sediul social, chiar dacă ei nu desfăşoară activitate comercială acolo. E evident aberant să cerem lucrul acesta oamenilor care vor să întreprindă, mai ales în nişte momente în care distanţarea socială este cheie. Este extrem de trist să aud că parlamentarii PNL vor să ţină antreprenorii români în birocraţia anilor '90 şi în gândirea aceea retrogradă, că orice întreprinzător este automat un infractor. Nu despre asta este libertatea economică şi nu aşa ar trebui să cultivăm spiritul antreprenorial în România. Debirocratizarea este cheia în repornirea economiei şi ar trebui să ţinem minte foarte bine lucrul acesta. Eliminarea hârtiilor inutile şi a drumurilor la Registrul Comerţului şi la ANAF este următorul pas şi se numeşte digitalizare. Şi sper ca ministrul finanţelor să repete de foarte multe ori acest cuvânt, până se va convinge că aceasta este soluţia la multe dintre problemele mediului de afaceri din România. Închei prin a mulţumi celor care vor susţine astăzi acest proiect de lege. Un proiect aşteptat de mediul de afaceri, de oamenii care îşi doresc să înfiinţeze o firmă şi care de astăzi, în urma votului dat pe acest proiect, vor reuşi să facă lucrul acesta mult, mult mai simplu şi fără hârtii inutile. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Am încheiat dezbaterile. Avem un amendament respins. Întreb, dacă se susţine? Nu. Dacă nu se susţine, raportul va merge la votul final. (Domnul deputat Claudiu-Iulius-Gavril Năsui solicită să ia cuvântul.) Imediat, domnule Năsui. Dacă nu se susţine amendamentul, raportul va merge la votul final şi mergem pe varianta propusă de cele două comisii, Comisia juridică şi Comisia pentru politică economică. O intervenţie. Domnul Năsui, vă rog. Aveţi o intervenţie, vă rog. Pe procedură.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Mulţumesc, domnule preşedinte. Un scurt drept la replică, pentru că s-au spus foarte multe lucruri aici. În primul rând, antreprenorii României nu sunt infractori. Oamenii care vor să întreprindă în România nu sunt infractori. Nu trebuie trataţi astfel de nimeni. Şi faptul că peştele de multe ori de la cap se împute se vede foarte, foarte bine în cazul acesta. Pentru că dacă mentalitatea conducătorilor noştri este că fiecare întreprinzător este un infractor, atunci lucrul acesta, această mentalitate va avea reverberaţii până la ultimul inspector când vine în inspecţie şi începe să se comporte urât cu antreprenorul care, de altfel, îi plăteşte salariul şi lui, şi nouă. Şi tot ceea ce vedem în jur că face statul român, pe cârca oamenilor acestora este. Şi când aud cuvântul Hayek menţionat de antevorbitorul de la PNL! Păi, Hayek s-ar întoarce în mormânt dacă ar şti că cineva care îşi spune liberal susţine limitarea numărului de SRL-uri la unu/persoană. De ce? Ca să construim birocraţii de care - atenţie, ştiţi de ce există prevederea aceasta la noi în lege? Haideţi să vedem dacă ştim istoricul ei. Există pentru că în anul 1990, legea a fost pur şi simplu copiată de la francezi. Şi la francezi exista această limitare. Dar ghiciţi ce a făcut Franţa în 1994? A eliminat prevederea aceasta. Noi suntem în 2020. Haideţi să facem la fel!

Florin Iordache Vă mulţumesc. Am încheiat. Înţeleg de la Comitetul liderilor că se doreşte supunerea la vot a amendamentului. Domnul Simonis, vă rog, pe procedură. Deci amendament respins al celor două comisii.

Alfred - Robert Simonis Da. Domnule preşedinte, Grupul parlamentar al PSD din Cameră nu susţine amendamentul formulat de domnul Cupşa. Prin urmare, vom vota împotrivă.

Florin Iordache Împotrivă. Mulţumesc. Grupul PNL, vă rog. Este amendamentul dumneavoastră.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul PNL susţine amendamentul colegului nostru, Cupşa.

Florin Iordache Am înţeles. Întreb, dacă ceilalţi lideri de grup doresc să intervină? Nu. Bun. Deschidem sesiunea de vot. Două minute. Start. Start vot. (Vot electronic la distanţă.) Bun. Am finalizat. Au votat pentru 91, împotrivă - 176, 17 abţineri. Avem şi 4 colegi care doresc să intervină. Sau mai mulţi colegi care probabil nu au putut vota. Domnul Angel Tîlvăr. Vă rog să faceţi legătura. Şi apoi domnul Prişcă.

Angel Tîlvăr Bună ziua, domnule preşedinte.

Florin Iordache Vă rog.

Angel Tîlvăr Îi salut pe toţi colegii. Votul meu este împotriva amendamentului.

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Angel Tîlvăr Vă mulţumesc.

Florin Iordache S-a consemnat. Domnul Prişcă. Se pregăteşte domnul Chiriac. Domnul Prişcă. Bun. Mergem mai departe. Domnul Chiriac. Şi apoi domnul...

Viorel Chiriac Vot contra, domnule preşedinte.

Florin Iordache Da. Mulţumesc. S-a contabilizat. Domnule Cupşa, vreţi să interveniţi? Vă rog. Domnul Cupşa? Dacă nu, domnul Prisnel, vă rog.

Adrian-Claudiu Prisnel Bună ziua, domnule preşedinte! Votul meu este împotriva amendamentului colegilor de la PNL. Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Vă mulţumesc. S-a contabilizat. Domnul Cojocaru, vă rog.

Petru-Bogdan Cojocaru Bună ziua! Mă auziţi?

Florin Iordache Da, da. Vă rog.

Petru-Bogdan Cojocaru N-am apucat să votez. Votul meu este contra amendamentului.

Florin Iordache Vă mulţumesc. S-a contabilizat. Şi ultimul, domnul Prişcă, vă rog. Domnul Prişcă? A renunţat. Bun. S-a finalizat sesiunea de vot. Amendamentul a fost respins. Deci raportul celor două comisii va merge la votul final, în formula propusă, cu amendamentul respins. Mai avem un... Da, mai avem următorul proiect.