4 septembrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.103/2018 pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război (PL-x 48/2019). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2018 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război; PL-x 48/2019; procedură de urgenţă. Guvernul? Vă rog. Domnul secretar de stat. Şi apoi Comisia pentru apărare şi Comisia pentru muncă. Doamna Violeta Răduţ, da.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. O invit, în continuare, pe colega noastră, Violeta Răduţ. Raport comun Comisia pentru apărare şi Comisia pentru muncă.

Violeta Răduţ Mulţumesc, domnule preşedinte. În temeiul art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost sesizate, prin adresa PL-x 48/2019 din 18 februarie 2019, cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2018 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991, în sensul majorării valorii indemnizaţiilor invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, respectiv pentru marii mutilaţi şi cei încadraţi în grad de invaliditate, precum şi pentru veteranii de război şi văduvele de război, dacă acestea nu s-au recăsătorit. În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, comisiile au dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate. În urma dezbaterilor şi opiniilor exprimate, membrii comisiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege, cu amendamente. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 11 februarie 2019. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art. 73 alin. (1) din Constituţia României, republicată. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma finalizării dezbaterilor, cele două comisii propun plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente, redate în anexa care face parte din prezentul raport. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Începem dezbaterile. Pentru început, o invit pe colega noastră, Lia Olguţa Vasilescu, Grupul PSD.

Lia Olguţa Vasilescu Stimaţi colegi, Aş vrea să vă pun la dispoziţie mai multe date despre această ordonanţă de urgenţă care se aplică încă de la începutul acestui an, care se referă la creşterea indemnizaţiilor invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, în medie de 5 ori, după cum urmează: creşteri de la 259 de lei la 1.500 de lei pentru invalizii de gradul I; de la 196 de lei la 900 de lei pentru cei de gradul III; de la 231 de lei la 1.000 de lei pentru cei de gradul II. De asemenea, tot ca o măsură reparatorie, pentru văduvele de război sunt creşteri de la 161 de lei la 600 de lei. În prezent mai sunt 7.000 de veterani de război şi peste 50.000 de văduve de veterani de război şi, chiar dacă ordonanţa de urgenţă este în vigoare, este foarte important votul Parlamentului, pentru ca această formă reparatorie de recunoştinţă să poată continua. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Grupul PNL, domnul deputat Oprea Dumitru. Vă rog.

Dumitru Oprea Este un proiect de lege pe care multă lume l-a aşteptat, a apărut, dar întotdeauna au mai fost tot felul de comentarii. Şi s-au făcut nişte rectificări pe care doamna ministru Olguţa Vasilescu le-a prezentat, dar dintre cele foarte relevante cred că ar merita amintit aspectul vizavi de drepturile majorate radical ale persoanelor care, potrivit legii, au rămas văduve după decesul unuia dintre cei care au dreptul la beneficii. Respectiv: "Soţul supravieţuitor al veteranului de război care nu s-a recăsătorit beneficiază de 100% din indemnizaţia de veteran de război". Înainte era jumătate. "...şi de jumătate din renta lunară prevăzută la art. 13 şi art. 14, precum şi de jumătate din numărul de călătorii gratuite". Sunt câteva dintre drepturile pe care persoanele invocate le au acum. PNL votează, cu siguranţă, proiectul de lege.

Florin Iordache Mulţumesc. Grupul UDMR, doamna Éva-Andrea Csép. Vă rog, doamnă deputat.

Éva-Andrea Csép Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Chiar era şi cazul să ne aplecăm în faţa acestor oameni care şi-au dat chiar şi viaţa pentru ţară. Aceste reparaţii, în suma pe care au primit-o - aşa cum a zis şi colega noastră, doamna Lia Olguţa Vasilescu, de cinci ori s-a mărit - ar oferi pentru aceste persoane un nivel de trai mult mai decent, dar totuşi este şi un semn de recunoştinţă, morală chiar, pentru ei. Totodată, am discutat în cadrul Comisiei pentru muncă mai multe aspecte legate de aceste modificări şi mulţumită amendamentului pe care l-a acceptat Comisia pentru muncă, chiar este foarte bine că soţul, soţia supravieţuitoare va obţine 100% din indemnizaţia respectivă, care până acum a fost de aproximativ 100 de lei. Deci, din valorile pe care colegii mei vi le-au prezentat mai înainte, această sumă va creşte şi cred că trebuie să ne aplecăm în faţa acestor oameni şi să discutăm mai departe despre ceea ce au făcut ei şi ce au fost în stare, şi aşa să ne creştem copiii în viitor. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc şi eu. Cel de-al doilea vorbitor de la Grupul PNL, domnul Roman.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Vreau să-i felicit şi eu pe colegi pentru acest proiect! Depinde cum ne uităm la aceste sume. Dacă spunem "S-a mărit de cinci ori", pare ceva extraordinar. Dacă ne uităm de unde am plecat şi unde am ajuns, o medie de 600 de lei înseamnă foarte, foarte puţin, pentru că aceşti oameni sunt adevăraţii eroi ai neamului românesc. Cred că este o măsură reparatorie de urgenţă să venim şi cu un sprijin suplimentar. Am depus un proiect de lege de indexare a acestor indemnizaţii, în funcţie de rata inflaţiei, aşa cum se întâmplă, practic, cu fiecare pensie din România şi ieri, din păcate, colegii de la Senat, din Comisia pentru apărare, au respins acest lucru, deşi se reclama impactul bugetar. Spunea şi doamna Vasilescu - mai avem 7.000, 7.000 şi undeva la 50 şi ceva de mii de văduve de veterani. Păi, dacă 27 de lei pentru statul român înseamnă atât de mult pentru aceşti oameni care au făcut tot ceea ce trebuie pentru ţara lor, inclusiv şi-au dat viaţa, înseamnă că nu ştim să-i apreciem la adevărata lor valoare! Din acest motiv, vă rog, stimaţi colegi, să susţineţi proiectul de lege pe care l-am depus pentru indexarea cu rata inflaţiei, pentru că, repet, vorbim despre 27 de lei, nu de o avere sau nu de alte nebunii. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Sunt două lucruri diferite, sigur. Domnule Simionca, vă rog. Grupul PMP. Vă rog.

Ionuţ Simionca Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Grupul Partidului Mişcarea Populară susţine acest proiect legislativ. Noi credem că majorarea indemnizaţiilor veteranilor şi văduvelor de război este un lucru bun, dar considerăm că pentru cei invalizi 1.500 de lei sunt prea puţini bani sau 1.000 de lei pentru cei încadraţi în gradul II de invaliditate. Sunt foarte puţini bani, 1.500 de lei, pentru un om care nu poate să trăiască o viaţă normală. Şi atunci, cred că ar trebui să ne adresăm mai mult acestor oameni şi noi am spus-o când am venit cu anularea pensiilor speciale că singurii care ar trebui să primească pensii speciale sunt veteranii de război şi văduvele veteranilor de război. Deci, ar trebui să anulăm pensiile speciale, şi toţi acei bani să meargă înspre această categorie de români. Vă mulţumesc. Ei sunt adevăraţii eroi ai noştri! Mulţumesc.

Florin Iordache Grupul USR. Domnul Popescu.

Nicolae-Daniel Popescu Dragi colegi, Şi Grupul parlamentar al Uniunii Salvaţi România va susţine acest proiect de lege. De fapt, cum a făcut-o şi în Comisia pentru apărare, îl considerăm şi noi un act de reparaţie morală şi sperăm ca dumneavoastră să-l susţineţi şi aici, în plen. Vă mulţumim.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Dacă mai sunt colegi care doresc să intervină? Nu mai sunt. Avem 6 amendamente. La titlul legii, intervenţii? Nu. De la 2 până la 6, intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. Are caracter ordinar.